BDV1085 | Black&Decker BDV1085 BATTERY CHARGER instruction manual

559866-96 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
BDV1085
2
‫עברית‬
‫כבלים מאריכים וכלים מדירוג ‪1‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך בעל ‪ 3‬גידים מכיוון שמטען‬
‫•‬
‫המצברים מאורק ובעל מבנה בדירוג ‪.1‬‬
‫ניתן להשתמש בכבל מאריך באורך של עד ‪ 30‬מטר ללא איבוד‬
‫•‬
‫של הספק‪.‬‬
‫קרא הוראות אלה לפני השימוש‪:‬‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה‬
‫•‬
‫להחליף אותו באמצעות היצרן או תחנת שירות מורשית של‬
‫בלק אנד דקר‪ .‬כדי למנוע מצב מסוכן‪.‬‬
‫אסור לנסות לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה‪.‬‬
‫•‬
‫החלף מיד כבל שהתגלה בו נזק‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לחשוף את מטען המצברים למים‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לפתוח את מטען המצברים‪.‬‬
‫•‬
‫אסור להחדיר גופים זרים לתוך המטען‪.‬‬
‫•‬
‫אסור בהחלט לאפשר למהדקי הכבלים )‪ ,(5‬האדום והשחור‪,‬‬
‫•‬
‫לגעת זה בזה או במוליך מתכתי משותף אחר‪ .‬מצב זה עלול‬
‫לגרום נזק למכשיר ו‪/‬או ליצור סכנת ניצוצות‪/‬התפוצצות‪.‬‬
‫כשהדקי החיבור אל המצבר )‪ (5‬אינם בשימוש‪ ,‬חבר אתם‬
‫•‬
‫תמיד אל מחזיקי המהדקים )‪.(4‬‬
‫ייעוד‬
‫מטען המצברים של בלק אנד דקר תוכנן לטעינת מצברי חומצה‪-‬‬
‫עופרת‪ .‬כלי זה מיועד לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אזהרה! כשמשתמשים במכשירים חשמליים הניזונים מרשת‬
‫החשמל חובה לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים‪ ,‬כולל אלה המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬כדי להפחית את סכנת התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות‪ ,‬פגיעה‬
‫גופנית אחרת או נזק לרכוש‪.‬‬
‫קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש בכלי‪.‬‬
‫•‬
‫השימוש המיועד מתואר בחוברת זו‪ .‬שימוש באביזרי עזר או‬
‫•‬
‫ציוד נלווה וכן ביצוע פעולה כלשהי השונה מאלה המומלצות‬
‫בחוברת זו עלול לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫•‬
‫שימוש בכלי‬
‫הקפד תמיד להיזהר בזמן השימוש במכשיר זה‪.‬‬
‫כלי עבודה זה אינו מיועד לשימושם של צעירים או נכים‪ ,‬ללא‬
‫•‬
‫השגחה מתאימה‪.‬‬
‫כלי זה אינו מיועד לשימוש כצעצוע‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש בכלי במקום יבש בלבד‪ .‬אסור לאפשר למטען‬
‫•‬
‫המצברים להירטב‪.‬‬
‫אל תטבול את הכלי במים‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לפתוח את מטען המצברים‪ .‬אין בתוך מטען המצברים‬
‫•‬
‫חלקים המיועדים לטיפול או החלפה על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי בסביבה נפיצה כגון בנוכחות נוזלים‬
‫•‬
‫דליקים‪ ,‬גזים ואבק נפיץ‪.‬‬
‫כדי להפחית את הסכנה לגרימת נזק לתקעים או לכבלים‬
‫•‬
‫החשמליים‪ ,‬אסור בהחלט למשוך את הכבל כדי לנתק את‬
‫התקע מהשקע‪.‬‬
‫מצברים‬
‫אזהרה! אסור לנסות לטעון מצבר קפוא‪.‬‬
‫בתנאים קשים במיוחד ייתכן מצב בו המצבר עלול לדלוף‪.‬‬
‫•‬
‫כאשר מתגלה נוזל על המצברים‪ ,‬נגב אותו בקפדנות באמצעות‬
‫מטלית בד מתאימה‪ .‬הימנע ממגע בעור הגוף‪.‬‬
‫במקרה של מגע בעור הגוף או בעיניים‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות‬
‫•‬
‫הבאות‪.‬‬
‫אזהרה! נוזל המצבר הוא חומצה גופרתית מדוללת והוא עלול‬
‫לגרום פגיעה גופנית או נזק לרכוש‪ .‬במקרה של מגע בעור הגוף‬
‫עליך לשטוף מיד את המקום במים‪ .‬במקרה של אדמומיות‪ ,‬כאב או‬
‫גירוי‪ ,‬פנה לקבלת טיפול רפואי‪ .‬במקרה של חדירה לעיניים‪ ,‬שטוף‬
‫מיד במים נקיים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי‪.‬‬
‫כדי להיפטר ממצברים‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות המפורטות‬
‫•‬
‫בנושא“הגנה על הסביבה‪.‬‬
‫הוסף מים מזוקקים לכל אחד מהתאים עד שחומצת המצבר‬
‫•‬
‫מגיעה למפלס המפורט על‪-‬ידי יצרן המצבר‪ .‬פעולה זו מסייעת‬
‫לסילוק עודף הגזים מהתאים‪ .‬אל תמלא את התאים יתר על‬
‫המידה‪ .‬במקרה של מצבר ללא מכסי תאים )נטול תחזוקה(‪,‬‬
‫פעל על‪-‬פי הוראות הטעינה של היצרן‪.‬‬
‫הקפד לפעול על‪-‬פי ההוראות הייחודיות של יצרן המצבר‪ ,‬כמו‬
‫•‬
‫למשל הסרה או אי‪-‬הסרה של מכסי התאים במהלך הטעינה‪,‬‬
‫וכן נתוני הטעינה המומלצים‪.‬‬
‫ודא שערכי הטעינה הראשונית אינם חורגים מדרישת יצרן‬
‫•‬
‫המצבר‪.‬‬
‫אזהרה! סכנת תערובת של גזים נפיצים‪ .‬עבודה בקרבת מצבר‬
‫חומצה‪-‬עופרת היא מסוכנת‪ .‬במהלך הפעולה הסדירה של מצברים‬
‫הם יוצרים גזים נפיצים‪ .‬מסיבה זו‪ ,‬לפני כל טעינה של מצבר‪ ,‬חובה‬
‫לקרוא בעיון את החוברת הזו ולפעול בדיוק על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫שימוש בציוד עזר שאינו מומלץ או נמכר על‪-‬ידי בלק אנד דקר‬
‫•‬
‫עלול לגרום להתלקחות אש‪ ,‬התחשמלות או פגיעה גופנית‪.‬‬
‫אסור להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬אלא אם אין כל ברירה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫שימוש בכבל מאריך לא תקין עלול לגרום לסכנת התלקחות‪,‬‬
‫התחשמלות ולביטול תוקף האחריות‪.‬‬
‫לאחר השימוש‬
‫כשהכלי אינו בשימוש חובה לאחסן אותו במקום יבש ונעול או‬
‫•‬
‫במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם של ילדים‪.‬‬
‫אסור לאפשר גישת ילדים אל הכלי המאוחסן‪.‬‬
‫•‬
‫כשהכלי מאוחסן או מובל במכונית‪ ,‬יש לאחסן אותו כהלכה‬
‫•‬
‫בתא המטען או לקבע אותו במקום אחר באופן שימנע תזוזה‬
‫בזמן שינויים פתאומיים במהירות או בכיוון הנסיעה‪.‬‬
‫ביקורת ותיקונים‬
‫לפני השימוש בדוק את הכלי לגילוי נזק או חלקים פגומים‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק לגילוי חלקים שבורים‪ ,‬נזק למתגים או תנאים אחרים‬
‫שעלולים להשפיע על הפעולה התקינה של המטען‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם התגלה בו פגם או נזק‪.‬‬
‫•‬
‫תיקון של נזק או של חלקים פגומים חייב להתבצע רק על‪-‬ידי‬
‫•‬
‫סוכנות תיקון מורשית‪.‬‬
‫אסור בהחלט להסיר או להחליף חלק כלשהו בכלי‪ ,‬למעט אלה‬
‫•‬
‫המפורטים בחוברת זו‪.‬‬
‫בטיחות שימוש בכבל חשמלי‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לשנות את הכבל או את התקע לזרם חילופין‪.‬‬
‫אם הכבל או התקע אינם מתאימים‪ ,‬דאג שחשמלאי מוסמך יתקין‬
‫שקע מתאים‪ .‬חיבור לא תקין עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות ייחודיות למטעני מצברים‬
‫כלי זה חייב להיות מוארק‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת‬
‫החשמל ודא תמיד שמתח הרשת מתאים למתח העבודה‬
‫של הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫בטיחות אישית‬
‫השתמש בהגנה מלאה על העיניים והפנים וכן בבגדי עבודה‬
‫מתאימים כדי להגן על כל חלקי הגוף ממגע עם נוזל המצבר‪.‬‬
‫הימנע ממגע בעיניים בזמן העבודה עם מצבר‪ .‬חומצה‪ ,‬חלקיקי‬
‫חומצה או חומרי שיתוך שלה עלולים לחדור לעיניים‪.‬‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של הרשת‪.‬‬
‫אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש‬
‫בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים מאורקים‪ .‬תקעים‬
‫מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫בזמן עבודה על מצבר חומצה‪-‬עופרת חובה להסיר את כל‬
‫התכשיטים האישיים כגון טבעות‪ ,‬צמידים‪ ,‬מחרוזות ושעונים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫מצבר חומצה עופרת עלול ליצור זרם קצר גדול ביותר שיכול לגרום‬
‫לכווייה חמורה‪.‬‬
‫היזהר במיוחד כדי להקטין את סכנת הפלת חפץ מתכתי כלשהו על‬
‫המצבר‪ .‬מצב זה עלול לגרום לפריצת ניצוצות או לקיצור המצבר או‬
‫חלק חשמלי אחר‪ ,‬שעלול לגרום להתפוצצות‪.‬‬
‫•‬
‫בזמן השימוש בכלי זה בקרבת מצבר הרכב והמנוע‪ ,‬הצב‬
‫אותו על משטח ישר ויציב והקפד להרחיק את כל המהדקים‪,‬‬
‫כבלים‪ ,‬פריטי לבוש וחלקי גוף מהחלקים הנעים של המנוע‪.‬‬
‫אם הכרחי להסיר את המצבר מהרכב לצורך טעינה או לניקוי‬
‫קוטבי המצבר‪ ,‬הקפד לוודא שכל האביזרים והמערכות של‬
‫הרכב במצב מנותק‪ ,‬כדי למנוע סכנת פריצת ניצוץ‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסכנה של הלם חשמלי‪ ,‬לפני ביצוע פעולות‬
‫תחזוקה או ניקוי כלשהן הקפד לנתק את המכשיר מכל מקור‬
‫של הזנת מתח‪ .‬העברת הבקרות למצב מנותק מבלי לנתק‬
‫בפועל את המכשיר ממקור הזנת המתח לא תקטין את‬
‫הסכנה‪.‬‬
‫הכנות לפני טעינה‬
‫המכשיר חייב להיות מחובר למצבר חומצה‪-‬עופרת ‪ .12V‬לפני‬
‫הטעינה‪ ,‬ודא שמתח המצבר הוא ‪ 12V‬על‪-‬ידי בדיקת תווית הזיהוי‬
‫של המצבר או מתוך המידע הזמין המתייחס ליישום שלו‪ ,‬כמו למשל‬
‫ספר הנהג של המכונית‪.‬‬
‫•‬
‫אל תשתמש במכשיר זה לטעינת סוללות יבשות רגילות‪ ,‬הנמצאות‬
‫בשימוש רגיל במכשירי חשמל ביתיים שונים‪ .‬סוללות כאלה עלולות‬
‫להתפוצץ ולגרום לפגיעה גופנית לאנשים או נזק לרכוש‪.‬‬
‫חיבור מטען המצברים‬
‫לאחר השלמת כל ההכנות לטעינה וצעדי הבטיחות הנדרשים‪,‬‬
‫פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫עבור רוב היישומים האוטומוטיביים או היישומים הדומים‪,‬‬
‫•‬
‫מותר לחבר את המטען אל המצבר כשהמצבר עדיין מחובר‬
‫למעגל הז“י‪ .‬אם זה קביל‪ ,‬פעל כמפורט בנושא ”טעינת מצבר‬
‫המחובר במעגל“‪.‬‬
‫אם חובה לנתק את המצבר מן המעגל לפני תחילת הטעינה‪,‬‬
‫•‬
‫פעל כמפורט בנושא ”טעינת מצבר המנותק מהמעגל“‪.‬‬
‫אזהרה! חובה להסיר מצבר ימי )המותקן בסירה( ולטעון אותו מחוץ‬
‫לסירה‪ ,‬על היבשה‪ .‬אם יש צורך לטעון מצבר זה על הסירה‪ ,‬חובה‬
‫להשתמש בציוד טעינה שתוכנן במיוחד לשימוש ימי‪.‬‬
‫אזהרה! גז נפיץ עלול להשתחרר במהלך הטעינה של מצברי‬
‫חומצה‪-‬עופרת‪ .‬ודא שכל האזור מאוורר היטב וסלק ממנו כל מקור‬
‫הצתה בזמן ביצוע פעולות טעינה‪.‬‬
‫מקם את מטען המצברים במקום המרוחק ביותר מהמצבר‪,‬‬
‫•‬
‫ככל שכבלי הטעינה מאפשרים‪ .‬במטען המצברים מותקנים‬
‫מתגים שעלולים לגרום לניצוץ‪.‬‬
‫אל תמקם את מטען המצברים מעל המצבר ואל תציב את‬
‫•‬
‫המטען על המצבר‪.‬‬
‫גזים נפיצים עלולים להיאסף בקרבת הקרקע‪ .‬מקם את מטען‬
‫•‬
‫המצברים במקום גבוה כל האפשר מעל פני הקרקע‪.‬‬
‫אל תפעיל כלי עבודה חשמליים באזור המיועד לטעינת‬
‫•‬
‫מצברים‪.‬‬
‫אל תעשן ואת תקרב להבות אש גלויות לאזור טעינת‬
‫•‬
‫המצברים‪.‬‬
‫פעל בדיוק על‪-‬פי ההוראות לחיבור וניתוק כבלי הטעינה של‬
‫•‬
‫המצבר או הדקי החיבור של המצבר‪.‬‬
‫טעינת מצבר המחובר במעגל‪.‬‬
‫חיבור שגוי‪ ,‬קצר במצבר‪ ,‬מיקום המצבר ומטען המצברים עלולים‬
‫לגרום למצב מסוכן‪ .‬ודא שכל ההכנות הדרושות בוצעו לפני שתמשיך‬
‫בפעולת הטעינה‪.‬‬
‫אזהרה! אם לא ניתן להגיע אל קוטבי המצבר או אם מהדקי החיבור‬
‫)‪ (5‬יגעו במרכב או ברכיבים סמוכים למצבר‪ ,‬חובה להסיר את‬
‫המצבר לצורך טעינה‪.‬‬
‫להסרת המצבר‪ ,‬פעל על‪-‬פי הוראות היצרן‪.‬‬
‫בדוק את הקוטביות של קוטבי המצבר‪ .‬הקוטב החיובי )‪POS,‬‬
‫•‬
‫‪ (+ ,P‬של המצבר הוא בדרך‪-‬כלל בעל קוטר גדול יותר מזה‬
‫של הקוטב השלילי )‪.(- ,NEG, N‬‬
‫פעל על‪-‬פי הוראות היצרן כדי להסיר את הכיסויים המבודדים‬
‫•‬
‫מקוטבי המצבר‪.‬‬
‫חבר את מהדק הכבל החיובי )אדום( של כבל מטען המצברים‬
‫•‬
‫אל הקוטב החיובי )‪ (+ ,POS, P‬של המצבר‪.‬‬
‫חבר את מהדק הכבל השלילי )שחור( של כבל מטען המצברים‬
‫•‬
‫אל הקוטב השלילי )‪ (- ,NEG, N‬של המצבר‪.‬‬
‫חובה להסיר מצבר ימי )המותקן בסירה( ולטעון אותו מחוץ לסירה‪,‬‬
‫על היבשה‪ .‬אם יש צורך לטעון מצבר זה על הסירה‪ ,‬חובה להשתמש‬
‫בציוד טעינה שתוכנן במיוחד לשימוש ימי‪ .‬מכשיר זה לא תוכנן‬
‫לשימוש מסוג זה‪.‬‬
‫כלי רכב יכולים להיות מצוידים במערכות חשמליות ובמערכות‬
‫אלקטרוניות )כמו למשל מערכות ניהול מנוע‪ ,‬טלפונים סלולריים(‬
‫שעלולות להינזק אם יוזנו במתחי התנעה גבוהים או במתחים גבוהים‬
‫אחרים‪ .‬לפני חיבור הכלי אל מצבר הרכב‪ ,‬קרא את ספר הנהג כדי‬
‫לוודא אם מותר לבצע טעינה ממקור חוץ‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי הוראות אלה‪ ,‬ההוראות המפורסמות על‪-‬ידי יצרן‬
‫•‬
‫המצבר וההוראות של יצרן הרכב‪.‬‬
‫החיבור והניתוק של מהדקי כבלי הטעינה זרם ישר חייב‬
‫•‬
‫להתבצע רק אחרי ניתוק כבל הזנת המתח מהשקע‪ .‬אסור‬
‫בהחלט לאפשר למהדקי מוליכי הטעינה לגעת זה בזה‪.‬‬
‫בדוק את הקוטביות של הדקי החיבור של המצבר לפני חיבור‬
‫•‬
‫הכלי‪ .‬הקפד תמיד לנתק קודם את הכבל השלילי )שחור(‪.‬‬
‫ולאחר מכן את הכבל החיובי )אדום(‪.‬‬
‫בזמן ניתוק מטען המצברים מהמצבר‪ ,‬הקפד תמיד‪:‬‬
‫להפסיק את פעולת המטען ולנתק אותו ממקור המתח‪.‬‬
‫•‬
‫ראשית יש להסיר את המהדק השלילי‪.‬‬
‫•‬
‫הסר את המהדק החיובי אחרון‪.‬‬
‫•‬
‫התקן את כיסויי הבידוד )אם קיימים( על קוטבי המצבר‪.‬‬
‫•‬
‫טעינת מצבר המנותק מהמעגל‪.‬‬
‫אזהרה! חיבור שגוי‪ ,‬קצר במצבר‪ ,‬מיקום המצבר ומטען המצברים‬
‫עלולים לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫ודא שכל ההכנות הדרושות בוצעו לפני שתמשיך בפעולת‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫בזמן טעינת מצבר המותקן במעגל‪ ,‬פעל על‪-‬פי הוראות היצרן לגישה‬
‫נכונה אל המצבר והקפד גם על ההוראות הבאות‪:‬‬
‫אל תטען את המצבר בשעה שהמנוע פועל‪.‬‬
‫•‬
‫היזהר מחלקי המנוע השונים‪ ,‬מניפת הקירור עלולה להתחיל‬
‫•‬
‫לפעול פתאום‪ .‬הרחק ידיים וחלקי גוף אחרים מרכיבי המנוע‬
‫ומקם את מטען המצברים ואת הכבלים באופן שימנע מגע‪.‬‬
‫ודא שמטען המצברים והכבלים ממוקמים במצב שימנע נזק‬
‫•‬
‫שעלול להיגרם כתוצאה מסגירת דלתות ומכסה תא המנוע‪.‬‬
‫ודא שניתן לבצע את החיבורים החשמליים מבלי לגעת בגוף‬
‫•‬
‫המתכת או ברכיבים הנמצאים בקרבת המצבר‪.‬‬
‫אם המצבר עדיין לא הוסר מהמעגל‪ ,‬פעל על‪-‬פי הוראות היצרן כדי‬
‫להסיר את המצבר לפנ הטעינה‪.‬‬
‫בדוק את הקוטביות של קוטבי המצבר‪ .‬הקוטב החיובי )‪,POS, P‬‬
‫‪ (+‬של המצבר הוא בדרך‪-‬כלל בעל קוטר גדול יותר מזה של הקוטב‬
‫השלילי )‪.(- ,NEG, N‬‬
‫חבר את מהדק הכבל החיובי )אדום( של כבל מטען המצברים אל‬
‫הקוטב החיובי )‪ (+ ,POS, P‬של המצבר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את מהדק הכבל השלילי )שחור( של כבל מטען המצברים אל‬
‫הקוטב השלילי )‪ (- ,NEG, N‬של המצבר‪.‬‬
‫לחצן ‪ 2/10/30A (150‬בורר קצב טעינה )צעד ‪.(2‬‬
‫לחצן זה מאפשר למשתמש לבחור את קצב הטעינה‬
‫לפי קיבול המצבר‪ .‬בחירה זו וקצב הטעינה בפועל‬
‫נבדקים על‪-‬ידי המעבד הזעיר של המערכת ומוצגים‬
‫על התצוגה הדיגיטלית )‪ .(1‬מטען המצברים יפסיק‬
‫לטעון אם קצב הטעינה גדול מדי או קטן מדי לקיבול‬
‫המצבר או למצבו‪.‬‬
‫בזמן ניתוק מטען המצברים מהמצבר‪ ,‬הקפד תמיד‪:‬‬
‫להפסיק את פעולת המטען ולנתק אותו ממקור המתח‪.‬‬
‫•‬
‫ראשית יש להסיר את המהדק השלילי‪.‬‬
‫•‬
‫הסר את המהדק החיובי אחרון‪.‬‬
‫•‬
‫התקן את כיסויי הבידוד )אם קיימים( על קוטבי המצבר‪.‬‬
‫•‬
‫לחצן ‪) (80A (12‬התנעת מנוע(‪ .‬לחצן זה מעביר את‬
‫מטען המצברים למצב התנעת מנוע‪ .‬לחצן זה לא יפעל‬
‫אלא אם מטען המצברים נמצא במצב טעינה בזרם ‪.30A‬‬
‫כדי להפעיל לחצן זה‪ ,‬ראשית יש להעביר את מתג בורר‬
‫‪ (2/10/30A (15‬למצב ‪.30A‬‬
‫מאפיינים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תצוגה דיגיטלית‬
‫ידית נשיאה‬
‫לוח בקרה‬
‫מחזיקי מהדקים‬
‫מהדקי מצבר‬
‫לחצן בדיקת אלטרנטור )‪ .(13‬לחצן זה מאפשר בדיקה‬
‫בת ‪ 5‬שניות המודדת את מתח המצבר‪ .‬בדיקה זו חוזרת‬
‫ברמות עומס שונות ומאפשרת למשתמש לקבוע אם‬
‫האלטרנטור מסוגל לעמוד בעומסים שונים‪ .‬כמו‪-‬כן‬
‫הבדיקה יכולה לציין אם האלטרנטור דורש טיפול‪.‬‬
‫שימוש‬
‫מאפייני הטעינה של מטען המצברים )ציור ‪(C‬‬
‫למטען המצברים של בלק אנד דקר רמת טעינה גבוהה של עד ‪30A‬‬
‫ורמת טעינה נמוכה של ‪ .2A‬למטען זה יש גם אפשרות לספק זרם‬
‫של עד ‪ 80A‬לצורך התנעת מנוע‪ .‬הוא תוכנן לטעינת מצברי חומצה‪-‬‬
‫עופרת ‪ 12V‬בלבד‪ .‬כלומר‪ ,‬מצברי רכב רגילים‪ ,‬נטולי תחזוקה‪,‬‬
‫מצברים ימיים בעלי מחזור פריקה עמוקה ומצברי ג‘ל המותקנים‬
‫בדרך כלל במכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬ציוד חקלאי‪ ,‬סירות‪ ,‬מכסחות דשא‪/‬‬
‫טרקטורים גנניים‪ ,‬אופנועים וכן לישומים רבים אחרים‪.‬‬
‫לחצן מתח המצבר )‪ .(14‬לחצן זה מאפשר בדיקה‬
‫המודדת את מתח המצבר‪.‬‬
‫לחצן טעינת השוואה )‪ .(9‬זהו לחצן משוקע המשמש‬
‫להפעלת תהליך טעינת השוואה‪.‬‬
‫נוריות ‪ LED‬של לוח הבקרה )ציור ‪(A‬‬
‫למטען המצברים טכנולוגיית טעינה יעילה בעלת ‪ 3‬שלבים‬
‫המשתמשת בבקרת מעבד זעיר מובנית המבטיחה טעינה מהירה‪,‬‬
‫בטוחה ומושלמת של מצברים שמישים‪.‬‬
‫נורית ‪ - (WET LED (10‬מאירה כשבורר סוג המצבר‬
‫נמצא במצב מצבר המחייב תחזוקה‬
‫נורית ‪ LED‬למצבר נטול תחזוקה )‪ - (11‬מאירה‬
‫כשבורר סוג המצבר נמצא במצב מצבר נטול תחזוקה‪.‬‬
‫שלב ‪ - 1‬טעינה מהירה להתנעה )ציור ‪(C‬‬
‫שלב ‪ 1‬הוא מצב של טעינה מהירה בזרם של ‪ 30A‬המאפשר הספקת‬
‫זרם טעינה מרבי כדי ”לעורר“ כל מצבר ‪ 12V‬שמיש ולאפשר את‬
‫התנעת המנוע תוך פרק זמן קצר‪ .‬כשהמצבר מגיע למתח המרבי‬
‫הבטוח‪ ,‬שנקבע מראש‪ ,‬מטען המצברים ישמיע צפצוף קצר ויעבור‬
‫לשלב ‪ 2‬של תהליך הטעינה‪.‬‬
‫נורית ‪ LED‬טעינת טפטוף )טעינה צפה( )‪ - (6‬מאירה‬
‫כאשר פעיל המעקב האוטומטי אחר רמת הטעינה‪ .‬תכונה‬
‫זו מאפשרת למצבר לשמור על מצב טעון במלואו למשך‬
‫פרקי זמן ארוכים של חוסר פעולה‪ .‬במקרה של הפסקת‬
‫הזנה למטען המצברים‪ ,‬המטען יחזור באופן אוטומטי‬
‫למצב ברירת המחדל שלו ברגע שהמתח מתחדש‪ .‬בורר‬
‫סוג המצבר יבחר במצבר נטול תחזוקה‪.‬‬
‫שלב ‪ - 2‬טעינה עמוקה )ציור ‪(C‬‬
‫שלב ‪ 2‬הוא שלב הטעינה העמוקה השומר על שיעור הטעינה המרבי‬
‫האפשרי תחת מתח קבוע ובטוח‪ ,‬שנקבע מראש‪ .‬במהלך שלב זה‬
‫של הטעינה‪ ,‬מתח הטעינה נשאר קבוע ואילו זרם הטעינה הולך ויורד‬
‫כדי לאפשר העברת אנרגיה כימית פנימית מרבית‪.‬‬
‫נורית ‪ LED‬מתח המצבר )‪ - (7‬מאירה כשמתח המצבר‬
‫מוצג על התצוגה הדיגיטלית )‪.(1‬‬
‫עם סיום שלב ‪ 2‬של הטעינה‪ ,‬מטען המצברים ישמיע צפצוף קצר‬
‫ויתחיל בשלב ‪ 3‬של הטעינה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫נורית ‪ LED‬אלטרנטור תקין )‪ - (8‬מאירה כשבדיקות‬
‫האלטרנטור בעומס וללא עומס מראות שהאלטרנטור‬
‫מסוגל לעמוד בעומס החשמלי‪.‬‬
‫שלב ‪ - 3‬טעינת השלמה )ציור ‪(C‬‬
‫שלב ‪ 3‬של הטעינה הוא שלב של טעינת השלמה‪ .‬המתח מווסת‬
‫באופן אוטומטי ומופחת עד לשיעור שנקבע מראש ואילו הזרם‬
‫מכוונן לערך המבטיח השלמת טעינה בטוחה ויעילה של המצבר‪.‬‬
‫בסיום שלב ‪ 3‬של הטעינה‪ ,‬המטען ישמיע צפצוף קצר שמציין את‬
‫השלמת מחזור הטעינה‪.‬‬
‫בחירת קצב הטעינה )ציור ‪(A‬‬
‫אחרי שמהדקי המצבר )‪ (5‬מחוברים כהלכה‪ ,‬חבר את מטען‬
‫•‬
‫המצברים למקור מתח ‪ .230Vac‬מטען המצברים יציג תבנית‬
‫מסתובבת על התצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬כדי לציין שהוא חובר‬
‫למקור מתח‪ .‬בחר את קצב הטעינה המתאים על‪-‬פי גודל‬
‫)קיבול( המצבר‪.‬‬
‫בקרים ומחוונים‬
‫טעינת הסוללה )ציור ‪(A‬‬
‫לחץ על לחצן סוג המצבר )‪ (16‬עד שנורית ה‪ LED-‬המתאימה‬
‫•‬
‫לסוג המצבר הדרוש )‪ (10‬או )‪ (11‬מאירה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ברירת המחדל היא של מצבר נטול תחזוקה )‪.(11‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ (2/10/30A (15‬כדי להתחיל בטעינה בזרם ‪;2A‬‬
‫•‬
‫מטען המצברים ישמיע צפצוף קצר ויציג את זרם הטעינה‪.‬‬
‫אם לא לוחצים על לחצן ‪ (2/10/30A (15‬בתוך ‪ 3‬דקות לאחר‬
‫החיבור למקור המתח ז“ח‪ ,‬מטען המצברים מתחיל באופן‬
‫אוטומטי את הטעינה בזרם ‪.2A‬‬
‫לחצני הפעלה )ציור ‪(A‬‬
‫לחצני ההפעלה‪ ,‬מימין לשמאל‪ ,‬הם‪:‬‬
‫לחצן סוג המצבר )‪) (16‬צעד ‪.(1‬לחצן זה מאפשר‬
‫למשתמש לבחור בין מצבר הדורש תחזוקה שוטפת‬
‫לבין מצבר נטול תחזוקה כדי להבטיח טעינה יעילה‬
‫ובטוחה‪ .‬רוב המצברים האוטומוטיביים הם מהסוג‬
‫הרטוב‪ ,‬המחייב תחזוקה‪ .‬עיין במפרט יצרן המצבר‬
‫לקבלת פרטים על אודות סוג המצבר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אם הקריאה על התצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬של מטען המצברים‬
‫•‬
‫משתנה בין ‪ F03‬לבין זרם הטעינה‪ ,‬המצבר מגופר ומטען‬
‫המצברים מנסה לטעון אותו במידה מסוימת‪ .‬אם אחרי ‪3‬‬
‫שעות בערך התצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬מראה רק ‪ ,F03‬אזי לא‬
‫ניתן לטעון את המצבר‪.‬‬
‫מטען המצברים משמיע צפצוף קצר מדי פעם ומציג ‪ 0.0‬במהלך‬
‫•‬
‫ביצוע בדיקה עצמית או בזמן שינוי שלב בתהליך הטעינה‪ .‬זוהי‬
‫תופעה רגילה‪.‬‬
‫לחיצה נוספת על לחצן ‪ (2/10/30A (15‬מקדמת את קצב‬
‫•‬
‫הטעינה ל‪ ,10A-‬ולחיצה נוספת על הלחצן מקדמת את‬
‫הטעינה לזרם ‪) .30A‬לחיצה נוספת על הלחצן תנתק את מטען‬
‫המצברים והתצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬תראה ‪.(000‬‬
‫הערה‪ :‬בחירה זו וקצב הטעינה בפועל של המצבר נבדקים באופן‬
‫רציף על‪-‬ידי המעבד הזעיר ומטען המצברים יפסיק את פעולת‬
‫הטעינה אם קצב הטעינה מהיר מדי או איטי מדי ביחס למידת‬
‫המצבר )קיבול( המצבר או למצבו‪.‬‬
‫אם המצבר מתקרב לטעינה מרבית‪ ,‬זרם הטעינה של המטען‬
‫•‬
‫ירד באופן אוטומטי לשיעור נמוך יותר‪.‬‬
‫לחיצות נוספות על לחצן ‪ (2/10/30A (15‬תקדם את מטען‬
‫•‬
‫המצברים למצב כוננות; מטען המצברים משמיע צפצוף קצר‪,‬‬
‫מציג ‪ 000‬ומפסיק את פעולת הטעינה‪.‬‬
‫מטען המצברים מציג את זרם הטעינה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לראות את מתח המצבר‪ ,‬לחץ על לחצן מתח המצבר )‪.(14‬‬
‫•‬
‫מטען המצברים ישמיע צפצוף קצר ויציג את מתח המצבר‪ .‬לחץ‬
‫פעם נוספת על לחצן מתח המצבר )‪ (14‬כדי לחזור להצגת‬
‫זרם הטעינה‪.‬‬
‫כשהמצבר טעון לגמרי‪ ,‬התצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬תראה‬
‫•‬
‫‪.FUL‬‬
‫ראשית יש לנתק את כבל הזנת מתח ז“ח‪ ,‬לאחר מכן את‬
‫•‬
‫מהדק הכבל השלילי ובסוף את מהדק הכבל החיובי‪.‬‬
‫מצב פעולה זה מיועד למצברים מחייבים תחזוקה )בעלי מכסים‬
‫הניתנים לפתיחה‪/‬מאווררים(‪.‬‬
‫ודא שלא קיים כל מקור של חומר מתלקח בקרבת אתר‬
‫•‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫הרכב משקפי בטיחות‪ ,‬השתמש בכפפות ובבגדי מגן‪.‬‬
‫•‬
‫הסר את המצבר מהרכב‪ .‬ודא שהמצבר נמצא במקום מאוורר‬
‫•‬
‫היטב‪ .‬תהליך הטעינה גורם לשחרור גזי חמצן ומימן‪ .‬הצטברות‬
‫של גזים אלה גורמת לסכנת התפוצצות אמיתית‪.‬‬
‫הסר את מכסי תאי המצבר‪ ,‬אם הם ניתנים להסרה‪.‬‬
‫•‬
‫מלא את תאי המצבר במים מזוקקים על‪-‬פי הוראות היצרן‪.‬‬
‫•‬
‫מכיוון שהמצבר עלול ”לרתוח“ במהירות בזמן הטעינה‪ ,‬זכור‬
‫למלא מחדש את התאים )במים מזוקקים בלבד( לאחר השלמת‬
‫טעינת ההשוואה וחזרת המתח לערך הרגיל‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי הצעדים המפורטים בנושא ”טעינת המצבר“‪.‬‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן סוג המצבר )‪ (16‬עד שהסימון ‪ WET‬מוצג )מצב‬
‫•‬
‫פעולה זה ישים רק אם בוחרים במצבר מסוג המחייב תחזוקה‬
‫ ‪.(WET‬‬‫בחר את קצב הטעינה הנכון והתחל בפעולת הטעינה‪ .‬תוכל‬
‫•‬
‫לבדוק את מתח המצבר על‪-‬ידי לחיצה על לחצן מתח המצבר‬
‫)‪ .(14‬פעולה זו תפעיל את נורית ה‪ LED-‬של מתח המצבר‬
‫)‪.(7‬‬
‫תמיד מותר ללחוץ על לחצן טעינת ההשוואה )‪ (9‬והמצבר‬
‫•‬
‫יתחיל להיטען באופן אוטומטי בטעינת השוואה בזרם מוגבל‬
‫של ‪ 4‬אמפר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי ללחוץ על הלחצן המשוקע דרוש פין קטן או עט כדורי‪.‬‬
‫בדוק את הטמפרטורה בכל שעה על‪-‬ידי נגיעה במצבר‪.‬‬
‫•‬
‫אם המצבר חם למגע‪ ,‬הפסק את הטעינה והנח למצבר‬
‫להתקרר‪.‬‬
‫המתח עולה בין ‪ V 15.3‬לבין ‪) V 16.2‬מתח של ‪ 2.55‬עד ‪2.7‬‬
‫וולט לכל תא( בהתאם לטמפרטורת הסביבה והוא יתכוונן באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫טעינת ציפה )טפטוף( אוטומטית )ציור ‪(A‬‬
‫מצב טעינת ציפה אוטומטית הוא מצב הטעינה המתאים ביותר‬
‫לשמירת המצבר במצב טעון‪ .‬המטען משלים באופן אוטומטי את‬
‫טעינת המצבר לפי הצורך כדי לשמור על המצבר במצב טעון‬
‫לגמרי כל הזמן‪.‬‬
‫השאר את המטען מחובר למצבר ולמקור המתח גם כשהמצבר‬
‫•‬
‫הוטען לגמרי‪.‬‬
‫המטען בודק את המצבר כל הזמן ומוסיף טעינה לפי הצורך‪.‬‬
‫•‬
‫נורית ה‪ LED-‬של טעינת הציפה )‪ (6‬מאירה והתצוגה‬
‫•‬
‫הדיגיטלית )‪ (1‬מציגה את זרם הטעינה בזמן השלמת טעינת‬
‫המצבר וחוזרת למצב ‪ FUL‬לאחר השלמת הטעינה‪.‬‬
‫כדי לראות את מתח המצבר‪ ,‬לחץ על לחצן מתח המצבר‬
‫•‬
‫)‪.(14‬‬
‫אזהרה! אם קיבול המצבר אינו ידוע‪ ,‬טען את המצבר בזרם ‪ .2A‬אל‬
‫תטען את המצבר יתר על המידה‪.‬‬
‫נורית ה‪ LED-‬לסימון מצברים הדורשים תחזוקה )‪(WET) (10‬‬
‫מהבהבת כשמטען המצברים נמצא במצב של טעינת השוואה‪.‬‬
‫התצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬תראה את הסימון ‪ FUL‬כשתהליך טעינת‬
‫ההשוואה הושלם‪.‬‬
‫התנעת מנוע )ציור ‪(A‬‬
‫פעולת התנעת המנוע יכולה לספק זרם של ‪ 80A‬לצורך התנעת‬
‫מנוע‪.‬‬
‫קבע את לחצן ‪ (2/10/30A (15‬במצב ‪ 30A‬ומיד לחץ על לחצן‬
‫•‬
‫‪ (80A (12‬כדי להפעיל את מצב התנעת מנוע‪.‬‬
‫התצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬תבצע ספירה לאחור מ‪ 999-‬ועד ‪.000‬‬
‫כשהספירה מגיעה ל‪ 000-‬והתצוגה הדיגיטלית )‪ (1‬מתחילה להבהב‪,‬‬
‫הרכב מוכן להתנעה‪.‬‬
‫התנע את המנוע על‪-‬פי הוראות היצרן‪ ,‬בדרך כלל במשכי‬
‫•‬
‫התנעה של ‪ 3‬עד ‪ 5‬שניות בכל פעם‪.‬‬
‫טעינת השוואה )ציור ‪(A‬‬
‫טעינת השוואה היא תהליך בו תכונות הנוזל מושוות בכל אחד‬
‫מתאי המצבר‪.‬‬
‫פעולת התנעת המנוע צורכת זרם גבוה ומחייבת השהייה לצינון‪/‬‬
‫מנוחה בין ניסיונות ההתנעה‪ .‬אחרי ‪ 5‬שניות‪ ,‬מטען המצברים‬
‫יחזור למצב טעינה רגילה ולא יאפשר לפעול שוב במצב התנעת‬
‫מנוע במשך ‪ 4‬דקות‪.‬‬
‫המתן ‪ 4‬עד ‪ 5‬דקות לפני שתנסה להתניע את המנוע פעם‬
‫•‬
‫נוספת‪ ,‬אם יש צורך בכך‪.‬‬
‫במהלך המנוחה‪ ,‬המצבר נטען בזרם של ‪.2A‬‬
‫אחרי התנעת המנוע‪ ,‬בצע את הצעדים המפורטים בנושא‬
‫•‬
‫”אמצעי זהירות“ שבתחילת חוברת זו כדי לנתק את מטען‬
‫המצברים‪.‬‬
‫תהליך זה מתבצע אחרי השלמת הטעינה‪.‬‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לבצע טעינת השוואה למצבר מסוג נטול‬
‫תחזוקה‪ .‬טעינה כנ“ל עלולה לגרום נזק לרכוש‪ ,‬פגיעה גופנית‬
‫חמורה או מוות‪.‬‬
‫הסר או נתק את מצבר הרכב לצורך ביצוע טעינת השוואה‪.‬‬
‫•‬
‫תכיפות הביצוע של טעינות ההשוואה תלוי באופן השימוש במצבר‪.‬‬
‫ככל שהשימוש במצבר רב יותר כך שיעור הפריקה שלו גבוה יותר;‬
‫לכן יידרש ביצוע תכוף יותר של טעינות השוואה של המצבר‪.‬‬
‫אל תיישם מצב פעולה זה עבור מצברים חתומים או בעלי שסתום‬
‫לוויסות הלחץ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בדיקת האלטרנטור )ציור ‪(A‬‬
‫אזהרה! בדוק רק מערכות הפועלות במתח ‪.12Vdc‬‬
‫דוגמה‬
‫מצבר ‪ 12‬וולט ‪ ,50Ah‬פרוק בשיעור של ‪ .50%‬כדי לקבוע מהו משך‬
‫זמן הטעינה בזרם ‪ ,10A‬עיין בטבלה המפורטת לעיל בעמוד ‪50%‬‬
‫ובשורה של זרם טעינה ‪.10A‬‬
‫חלק ‪) 1‬ללא עומס(‬
‫ודא שלא קיים כל עומס על האלטרנטור על‪-‬ידי ניתוק כל‬
‫•‬
‫מערכות העזר של הרכב‪.‬‬
‫המצבר חייב להיות טעון לגמרי לפני בחינת האלטרנטור‪.‬‬
‫הפעל את המנוע למשך פרק זמן שיאפשר לו לפעול במהירות‬
‫•‬
‫הסרק הרגילה ובדוק קיום מתח ללא עומס כנדרש‪.‬‬
‫לחץ על לחצן בדיקת האלטרנטור )‪ (13‬כדי להתחיל בפעולת‬
‫•‬
‫הבדיקה‪.‬‬
‫נורית ה‪ (LED (8-‬תאיר כדי לציין שהאלטרנטור תקין‪ ,‬או‬
‫•‬
‫שהסימון ‪ F07‬יופיע על הצג הדיגיטלי )‪ (1‬כדי לציין שמתח‬
‫האלטרנטור נמצא מחוץ לתחום המתח התקין האופייני‪.‬‬
‫לחץ פעם נוספת על מתג בדיקת האלטרנטור )‪ (13‬כדי להפסיק‬
‫•‬
‫את הבדיקה‪.‬‬
‫זמני הטעינה של המצברים מושפעים במידה רבה מקיבול המצבר‪,‬‬
‫גילו ומצבו‪ .‬יש לטעון מצברים קטנים יותר בקצב נמוך יותר )‪(2A‬‬
‫ולהוסיף שעה נוספת למשך הטעינה‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך‬
‫עם תחזוקה מזערית‪.‬‬
‫פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי‬
‫ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אזהרה! לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או ניקוי של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו ממקור הזנת המתח‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את מטען המצברים במטלית לחה‪ .‬אל‬
‫•‬
‫תשתמש בתכשיר ניקוי על בסיס של ממס או תכשיר המכיל‬
‫חומר שוחק‪ .‬אל תטבול את הכלי במים‪.‬‬
‫נקה את מהדקי הכבלים )‪ (5‬אחרי כל שימוש והקפד לסלק את‬
‫•‬
‫כל נוזל המצבר שיגרום לשיתוך )קורוזיה( של מהדקי הכבלים‬
‫)‪.(5‬‬
‫נקה את הצד החיצוני של תיבת מטען המצברים במטלית רכה‬
‫•‬
‫ונקייה והשתמש גם בתמיסת מי סבון‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬
‫אל תאפשר לנוזל לחדור אל מטען המצברים‪ .‬אל תפעיל את‬
‫•‬
‫מטען המצברים כשהוא רטוב‬
‫כשמטען המצברים מאוחסן‪ ,‬שמור על כבלי מטען המצברים‬
‫•‬
‫במצב אסוף באופן רפוי כדי למנוע נזק לכבלים‪.‬‬
‫חלק ‪) 2‬תחת עומס(‬
‫העמס את האלטרנטור על‪-‬ידי הפעלת ציוד עזר רב ככל‬
‫•‬
‫האפשר‪ ,‬למעט מיזוג אוויר והפשרת אדים‪.‬‬
‫לחץ על לחצן בדיקת האלטרנטור )‪ (13‬כדי להתחיל בפעולת‬
‫•‬
‫הבדיקה‪.‬‬
‫נורית ה‪ (LED (8-‬תאיר כדי לציין שהאלטרנטור תקין‪ ,‬או‬
‫•‬
‫שהסימון ‪ F07‬יופיע על הצג הדיגיטלי )‪ (1‬כדי לציין שמתח‬
‫האלטרנטור נמצא מחוץ לתחום המתח התקין האופייני‪.‬‬
‫לחץ פעם נוספת על מתג בדיקת האלטרנטור )‪ (13‬כדי להפסיק‬
‫•‬
‫את הבדיקה‪.‬‬
‫אם הבדיקה הראשונה של האלטרנטור מצביעה שהאלטרנטור תקין‬
‫ובדיקה שנייה מראה שהאלטרנטור אינו תקין‪ ,‬ייתכן כי הבעיה נגרמת‬
‫על‪-‬ידי אחד מהגורמים הבאים‪:‬‬
‫רצועות מניפה רפויות‪.‬‬
‫•‬
‫כשל זמני של דיודה‪.‬‬
‫•‬
‫חיבור גרוע בין המצבר לבין האלטרנטור ו‪/‬או אל הגוף‪.‬‬
‫•‬
‫הערה‪ :‬לחצן מתח המצבר )‪ (14‬אינו פעיל בזמן שהאלטרנטור‬
‫במצב בדיקה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתופיע תצוגה ‪ F07‬מכיוון שנוספו מספר עומסים‬
‫של מערכות עזר שונות למערכת הטעינה וכך הם גורמים להגדלת‬
‫צריכת הזרם מהאלטרנטור‪ .‬עליך לוודא‬
‫שההספק הנקוב של האלטרנטור מתאים לתמיכה ביישום‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שבדיקה זו לא תהייה מדויקת ביותר עבור כל דגמי‬
‫המכוניות שבשוק‪.‬‬
‫איתור תקלות‬
‫מציג חיוויים‪ ,‬תקלות שכיחות ופתרונות אפשריים‪:‬‬
‫המטען אינו פועל‬
‫ודא שמטען המצברים מחובר כהלכה לשקע של מקור מתח‬
‫•‬
‫‪.230Vac‬‬
‫פעל על‪-‬פי הצעדים המפורטים בנושא ”חיבור מטען המצברים“‬
‫•‬
‫שבתחילת חוברת זו‪.‬‬
‫‪ - F01‬קצר פנימי בתא המצבר‬
‫אם קיים קצר פנימי באחד מתאי המצבר הנטען‪ ,‬יוצג קוד ‪.F01‬‬
‫אנו ממליצים שתיקח את המצבר למרכז שירות מצברים מוסמך‬
‫לצורך בדיקה והערכה‪.‬‬
‫זמני טעינה מקורבים‬
‫מטען המצברים יכוונן באופן אוטומטי את זרם הטעינה במהלך‬
‫הטעינה של המצבר ויפסיק את הטעינה כשהמצבר טעון לגמרי‪.‬‬
‫יתכן שמצברי מחזור פריקה עמוק יחייבו‬
‫זמני טעינה ארוכים יותר‪.‬‬
‫‪ - F02‬חיבור לקוי של המצבר או שמתח המצבר נמוך מדי‬
‫לקבלת טעינה‬
‫כאשר מוצג קוד ‪ ,F02‬הסיבה היא בדרך‪-‬כלל חיבור לא תקין של‬
‫המטען אל המצבר‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי הצעדים המפורטים בנושא ”הוראות בטיחות“‬
‫•‬
‫בתחילת חוברת זו כדי לנתק את כבל הזנת המתח ואת מהדקי‬
‫כבלי הטעינה )‪ (5‬של המצבר‪ ,‬נקה את קוטבי המצבר וחבר‬
‫מחדש את מטען המצברים‪.‬‬
‫אם המצב לא השתנה‪ ,‬אנו ממליצים שתיקח את המצבר למרכז‬
‫•‬
‫שירות מוסמך למצברים לצורך בדיקה והערכה‪.‬‬
‫לקבלת הערכת זמן לטעינת המצבר‪ ,‬עיין בטבלה הבאה‪:‬‬
‫‪ %‬הטעינה של המצבר‬
‫זרם טעינה‬
‫‪0%‬‬
‫‪2A‬‬
‫‪25%‬‬
‫*לא מומלץ *לא מומלץ‬
‫‪50%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪ 14‬שעות‬
‫‪ 7‬שעות‬
‫‪10A‬‬
‫‪ 5,5‬שעות‬
‫‪ 4.2‬שעות‬
‫‪ 2,8‬שעות‬
‫‪ 1.4‬שעות‬
‫‪30A‬‬
‫‪ 2,2‬שעות‬
‫‪ 1,7‬שעות‬
‫‪ 1,2‬שעות‬
‫‪ 1‬שעה‬
‫‪ - F03‬המצבר מגופר או אינו ניתן לטעינה‬
‫קוד ‪ F03‬מוצג כאשר לוחות המצבר מגופרים מאוד ולכן לא מסוגלים‬
‫לקבל זרם טעינה רגיל‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי הצעדים המפורטים בנושא ”טעינת השוואה“ כדי‬
‫•‬
‫לבצע השוואת תאי מצבר‪.‬‬
‫אם המצב לא השתנה גם אחרי פעולת ההשוואה‪ ,‬אנו ממליצים‬
‫•‬
‫שתיקח את המצבר למרכז שירות מוסמך למצברים לצורך‬
‫בדיקה והערכה‪.‬‬
‫*לא מומלץ = לא מומלץ ב‪ - 2A-‬השתמש בזרם טעינה גבוה‬
‫יותר‪.‬‬
‫הזמנים המפורטים בטבלה לעיל הם מקורבים ומתייחסים למצבר‬
‫אוטומוטיבי ‪.50AH‬‬
‫‪7‬‬
‫מצברי חומצה עופרת ניתנים לטעינה חוזרת מספר‬
‫רב של פעמים‪ .‬כשהסוללה אינה נטענת יותר וסיימה‬
‫את חייה‪ ,‬עליך לסלק אותה תוך שמירה על איכות‬
‫הסביבה‪:‬‬
‫‪ - F04‬מצב חריגת זמן‬
‫קוד ‪ F04‬מוצג כשמשך הטעינה עולה על ‪ 18‬שעות‪.‬‬
‫ייתכן שאתה משתמש בקצב טעינה נמוך מדי ביחס לקיבול המצבר‪.‬‬
‫בחר בקצב טעינה גבוה יותר וטען את המצבר‪.‬‬
‫•‬
‫‪ - F05‬מצב חימום‪-‬יתר‬
‫קוד ‪ F05‬מוצג כדי לציין שמטען המצברים התחמם יותר מדי‪ .‬שבכת‬
‫האוורור חסומה‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי הצעדים המפורטים בנושא ”הוראות בטיחות“‬
‫•‬
‫בתחילת חוברת זו כדי לנתק את כבל הזנת המתח ואת מהדקי‬
‫כבלי הטעינה )‪ (5‬של המצבר‪ ,‬הנח למטען המצברים להתקרר‬
‫‪ 30‬דקות וחבר אותו מחדש‪.‬‬
‫ודא שקיים אוורור מספיק למטען המצברים לפני המשך‬
‫•‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ - F06‬קוטביות הפוכה‬
‫קוד ‪ F06‬מוצג אם החיבורים אל הקוטב החיובי ואל הקוטב השלילי‬
‫של המצבר לא נכונים‪.‬‬
‫הכנס את המצבר לאריזה מתאימה כדי להבטיח שקוטבי המצבר‬
‫לא יוכלו להתקצר‪.‬‬
‫•‬
‫פעל על‪-‬פי הצעדים המפורטים בנושא ”הוראות בטיחות“ בתחילת‬
‫חוברת זו כדי לנתק את כבל הזנת המתח ואת מהדקי כבלי הטעינה‬
‫)‪ (5‬של המצבר‪ ,‬ולאחר מכן חבר את כבלי הטעינה בקוטביות‬
‫הנכונה‪.‬‬
‫אסור להיפטר ממצבר על‪-‬ידי שריפה מכיוון שהדבר עלול לגרום‬
‫להתפוצצות‪.‬‬
‫מצברי חומצה‪-‬עופרת ניתנים למיחזור‪ .‬אסור בהחלט להשליך‬
‫אותם ביחד עם האשפה הביתית הרגילה‪ .‬חובה להסיר את‬
‫המצבר ולסלק אותו על‪-‬פי הוראות החוק והתקנות התקפות‬
‫לשמירה על איכות הסביבה‪.‬‬
‫אל תקצר בין קוטבי המצבר‪.‬‬
‫היזהר‪ ,‬המצבר כבד‪.‬‬
‫אם ניתן‪ ,‬הפעל את הצרכן עד לפריקה מושלמת של‬
‫המצבר‪.‬‬
‫הבא את המצבר לכל תחנת שירות מורשית או לתחנת מיחזור‬
‫מקומית‪ .‬המצברים שייאספו ימוחזרו או יסולקו באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪ - F07‬מתח האלטרנטור‬
‫מתח המוצא של האלטרנטור נמצא מחוץ לחום מתח הפעולה‬
‫האופייני‪.‬‬
‫מתח כניסה‬
‫הספק כניסה נקוב‬
‫מתח מוצא‬
‫זרם מוצא‬
‫משקל‬
‫טעינת מצבר קר מאוד‬
‫אם המצבר שיש לטעון קר מאוד‪ ,‬כלומר‪ ,‬אם טמפרטורת הסביבה‬
‫מתחת לאפס מעלות צלזיוס‪ ,‬הוא לא יוכל לקבל זרם טעינה גבוה‪.‬‬
‫זרם הטעינה הראשוני יהיה נמוך‪ .‬זרם הטעינה יגדל ככל שהמצבר‬
‫מתחמם‪ .‬אסור לנסות לטעון מצבר קפוא‪.‬‬
‫וולט ז“ח‬
‫וט‬
‫וולט ז“י‬
‫אמפר‬
‫ק“ג‬
‫‪BDV1085‬‬
‫‪230‬‬
‫‪550‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2/10/30/80‬‬
‫‪4,2‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪BDV1085‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Deker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪:‬‬
‫‪.Standards & Legislation‬‬
‫‪EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2,‬‬
‫‪EN61000-3-2, EN61000-3-3‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫אם יום אחד תחליט שעליך להחליף את המטען או אם אין‬
‫לך שימוש בכלי ישן‪ ,‬חשוב על שמירת איכות הסביבה‪.‬‬
‫תחנות השירות של חברת בלק אנד דקר יקבלו כלים‬
‫ישנים של בלק אנד דקר ויבטיחו שהם יסולקו באופן‬
‫בטוח‪ ,‬שאינו פוגע בתנאי הסביבה‪.‬‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת‬
‫הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪Spennymoor, County Durham‬‬
‫‪,DL16 6JG‬‬
‫בריטניה‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים‬
‫ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים‬
‫חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי‬
‫הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪ .‬כדי לנצל את‬
‫השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת שתאסוף‬
‫עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך‬
‫על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי הכתובת‬
‫המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחילופין‪ ,‬קיימת רשימה של‬
‫תחנות השירות המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים‬
‫ואנשי הקשר שלהן באינטרנט‪ ,‬בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫‪zst00132124 - 27-07-2010‬‬
‫‪8‬‬
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
‫ודיוולט בישראל‬.
‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬.
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
‫אתרי אינטרנט‬: www.dewalt.org.il
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת‬
‫התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising