BDV1085 | Black&Decker BDV1085 BATTERY CHARGER instruction manual

402112-25 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDV1085
CURBA DE ÎNCĂRCARE
Faza I
BEEP
BEEP
Faza II
Faza III
BEEP OPRIT
ÎNCĂRCARE
COMPLETĂ
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Încărcătorul dvs. de baterie Black & Decker este utilizat la
încărcarea acumulatorilor pe bază de acid. Acest produs
este destinat exclusiv uzului casnic.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Cablu de alimentare
Avertisment! Nu alteraţi vreodată cablul de alimentare
sau fişa. Daca nu se va potrivi, dispuneţi instalarea unei
prize de către un electrician calificat. Conectarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru încărcătoare de baterie
Acest produs trebuie să aibă împământare.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească
cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu aparatele
împământate (Clasa 1). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea
aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Cabluri prelungitoare şi produsul Clasa 1
♦
Trebuie utilizat un cablu cu 3 fire deoarece unealta
dumneavoastră prezintă împământare şi este de
clasă constructivă 1.
♦
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime
de până la 30m (100 ft) fără a surveni pierderi de
tensiune.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare:
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
Nu permiteţi niciodată contactul clemei roşii cu cea
neagră (5) sau cu un alt conductor obişnuit din metal.
Aceasta ar putea cauza deteriorarea aparatului şi/
sau produce scântei/explozie.
♦
Ataşaţi întotdeauna clemele bateriei (5) de dispozitivele de prindere (4) atunci când nu sunt folosite.
După utilizare
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Acumulatorii
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să congelaţi acumulatorul.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul
pielii cu lichidul.
♦
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul bateriei este un acid sulfuric diluat
şi poate cauza vătămare personală sau deteriorări. În
cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul
apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce
ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
♦
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
3
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi imediat medicul.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
♦
Adăugaţi apa distilată în fiecare orificiu până când
acidul din acumulator ajunge la nivelul specificat de
producător. Acest lucru ajuta la eliminarea gazelor în
exces din orificii. Nu supraîncărcaţi. Pentru bateriile
fără capac de orificiu(fără întreţinere), urmaţi cu
prudenţă instrucţiunile producătorului.
♦
Studiaţi toate specificaţiile de precauţie ale producătorului de acumulatori, cum ar fi demontarea sau
montarea capacelor de orificiu în timpul încărcării şi
ratele recomandate pentru încărcare.
♦
Asiguraţi-vă ca ratele iniţiale de încărcare nu depăşesc cerinţele producătorului.
Avertisment! Risc de amestec de gaze explozive. Lucrul
în vecinătatea bateriei pe bază de acid este periculos.
Bateriile generează gaze explozive în timpul operării
normale a bateriei. De aceea, este extrem de important
ca de fiecare dată, înainte de utilizarea încărcătorului, să
citiţi acest manual şi să urmaţi instrucţiunile cu exactitate.
♦
Utilizarea unui ataşament nerecomandat sau nevândut de Black & Decker poate duce la risc de incendiu,
electrocutare sau vătămare personală.
♦
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate duce la risc de incendiu
şi electrocutare şi la anularea garanţiei.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Poziţionaţi încărcătorul bateriei cât de departe se
poate. Încărcătorul bateriei conţine întrerupătoare
ce pot produce o scânteie.
Nu aşezaţi încărcătorul de baterie deasupra sau pe
partea superioară a încărcătorului de baterie.
Gazele explozive se pot scurge pe sol. Aşezaţi
încărcătorul de baterie cât de sus posibil faţă de sol.
Nu utilizaţi unelte electrice în zona de încărcare.
Nu fumaţi sau nu induceţi flama în zona de încărcare.
Urmaţi instrucţiunile de conectare şi deconectare
a încărcătorului de baterie sau a bornelor bateriei.
O baterie maritimă (pentru barcă) trebuie scoasă şi încărcată la ţărm. Pentru a fi încărcată la bord este nevoie
de echipament special pentru utilizare maritimă. Acest
aparat nu este destinat pentru astfel de utilizare.
Vehiculele pot prezenta sisteme electrice şi electronice
(ex. sisteme de administrare a motorului, telefon mobil)
ce pot fi deteriorate dacă sunt supuse la tensiuni înalte
de pornire şi la vârfuri de tensiune. Înainte de a conecta
aparatul la vehicul, citiţi manualul de utilizare al vehiculului
pentru a verifica dacă se permite pornirea asistată extern.
♦
Urmaţi aceste instrucţiuni, dar şi cele publicate de
producătorul bateriei şi de producătorul vehiculului.
♦
Conectaţi şi deconectaţi exclusiv clemele după scoaterea din priză a cablului prelungitor. Nu permiteţi
niciodată atingerea intre ele a clemelor.
♦
Verificaţi polaritatea bornelor bateriei de pe vehicul
înainte de a conecta aparatul. Deconectaţi întotdeauna mai întâi cablul negativ (negru) şi apoi cablul
pozitiv (roşu).
Siguranţa personală
Purtaţi protecţie pentru ochi şi haine adecvate de protecţie
împotriva contactului cu fluidele bateriei.
La încărcarea bateriei montate în circuit urmaţi instrucţiunile producătorului pentru accesarea bateriei, dar şi
următoarele:
♦
Nu încărcaţi bateria în timp ce motorul este pornit.
♦
Fiţi conştienţi că unele componente ale motorului,
cum ar fi: radiatorul, pot porni automat. Ţineţi mâinile
şi corpul departe de componentele motorului, dar
şi faţă de încărcătorul bateriei şi de cabluri, pentru
a preveni contactul.
♦
Asiguraţi-vă că încărcătorul bateriei şi cablurile
sunt amplasate astfel încât să nu obstrucţioneze
închiderea uşilor şi a capacelor din compartimentul
motor.
♦
Asiguraţi-vă că unele conexiuni pot fi făcute fără
a atinge caroseria de metal sau componente aflate
în apropierea bateriei.
♦
Atunci când utilizaţi acest aparat în apropierea
bateriei şi a motorului vehiculului, poziţionaţi-o pe
o suprafaţă orizontală, stabilă şi asiguraţi-vă că toate
clemele, cablurile, îmbrăcămintea şi corpul sunt la
distanţă de piesele mobile ale vehiculului.
♦
Dacă este necesar să scoateţi bateria de pe vehicul,
pentru a o încărca sau a-i curăţa bornele, asiguraţi vă
că toate accesoriile din vehicul sunt închise, pentru
a nu produce o scânteie.
♦
Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectaţi
aparatul de la orice sursă de alimentare înainte
de a încerca efectuarea operaţiilor de întreţinere
sau curăţare. Oprirea comenzilor fără a deconecta
aparatul nu va reduce riscul aferent.
Evitaţi atingerea ochilor în timpul operării bateriei. Acidul,
particule de acid sau rugină vă pot intra in ochi.
Scoateţi-vă obiectele personale din metal, cum ar fi:
brăţări, inele, cercei, lanţ şi ceasuri atunci când lucraţi
cu bateria pe bază de acid. Bateria pe baza de acid
poate produce un scurtcircuit destul de puternic pentru
a produce arsuri severe.
Fiţi foarte precauţi pentru a reduce riscul scăpării unui
obiect din metal pe baterie. Acesta poate produce scântei
sau poate scurtcircuita bateria sau alte părţi electrice,
ceea ce poate cauza o explozie.
Pregătirea înaintea încărcării
Aparatul trebuie să fie conectat exclusiv la o baterie pe
bază de acid de 12 V. Înainte de încărcare, fiţi siguri că
tensiunea bateriei este de 12 V prin citirea etichetei sau
informaţiilor de pe baterie sau din informaţiile disponibile
ale aplicaţiilor, cum ar fi manualul utilizatorului auto.
Nu utilizaţi aparatul pentru încărcarea bateriilor cu celulă
uscată, care sunt de obicei utilizate la aparatele casnice.
Aceste baterii pot exploda şi pot cauza vătămări asupra
persoanelor sau deteriorarea obiectelor.
Avertisment! Gazele explozive pot fi emanate de bateriile
pe bază de acid în momentul încărcării. Asiguraţi-vă că
zona este bine ventilată şi îndepărtati orice sursă de foc
în momentul efectuării procedurilor de încărcare.
4
La deconectarea încărcătorului bateriei de la baterie,
întotdeauna:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză încărcătorul bateriei.
♦
Scoateţi clema negativă mai întâi.
♦
Scoateţi clema pozitivă ultima.
♦
Remontaţi izolaţiile terminalelor bateriei.
Conectarea încărcătorului bateriei
După finalizarea pregătirii pentru încărcare şi asigurarea
siguranţei personale, procedaţi după cum urmează:
♦
La majoritatea aplicaţiilor auto încărcătorul bateriei
poate fi conectat la baterie în timp ce este conectat
la circuit. Este recomandat să urmaţi instrucţiunile
cuprinse în secţiunea „încărcare baterie în circuit“.
♦
Dacă bateria trebuie deconectată de la circuit înainte
de încărcare, urmaţi instrucţiunile date în secţiunea
„încărcare baterie deconectată din circuit“.
Avertisment! O baterie maritimă (pentru barcă) trebuie
scoasă şi încărcată la ţărm. Pentru a fi încărcată la
bord este nevoie de echipament special pentru utilizare
maritimă.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
Display digital
Mâner de transport
Panou de control
Suporturi cleme
Cleme acumulator
Utilizare
Încărcarea unei baterii instalată în circuit.
O conectare incorectă, un scurtcircuit al bateriei, amplasarea bateriei şi a încărcătorului bateriei pot conduce la
apariţia unui pericol. Asiguraţi-vă că pregătirea adecvată
a fost efectuată înainte de a începe procedura.
Avertisment! Dacă nu se poate ajunge la terminalele
bateriei sau clemele bateriei (5) vor intra în contact cu
suprafaţa de lucru sau cu componente din apropierea
bateriei, aceasta trebuie scoasă înainte de încărcare.
Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru a scoate
bateria.
♦
Verificaţi polaritatea terminalelor bateriei. Un terminal
pozitiv (POS, P, +) are de obicei un diametru mai
mare decât un terminal negativ (NEG, N, -).
♦
Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru a scoate
izolaţiile terminalelor bateriei.
♦
Conectaţi clema pozitivă (roşie) de la încărcătorul
bateriei la terminalul pozitiv al bateriei (POS, P, +).
♦
Conectaţi clema negativă (neagră) de la încărcătorul
bateriei la terminalul negativ al bateriei (NEG, N, -).
Privire de ansamblu asupra încărcătorului de baterie
(fig. C)
Încărcătorul de baterie Black & Decker are o rată de încărcare mare de până la 30A şi o rată mică de încărcare
de 2A. Încărcătorul de baterie poate produce o putere de
80A pentru pornirea motorului. Este destinat doar pentru
încărcare bateriilor de 12 V pe bază de acid, de ex: baterii auto convenţional,e, fără întreţinere, maritime de tip
deep-cycle (cu descărcare adâncă) sau cu gel cum sunt
cele utilizate la maşini, camioane, echipamente agricole,
abarcaţiuni, maşini de tuns gazonul/ tractoare de grădină,
motociclete şi diverse alte aplicaţii.
Încărcătorul bateriei este dotat cu o tehnologie de încărcare de mare eficienţă în 3 etape, utilizând un microprocesor de control care asigură încărcarea rapidă, sigură
şi completă a bateriilor.
Etapa 1 - încărcare pentru pornire rapidă (fig. C)
Etapa 1 reprezintă încărcarea rapidă la 30 A pentru
a furniza un amperaj maxim de încărcare pentru „pornirea“ oricărei baterii de 12 V şi pentru pornirea rapidă
a motorului. Atunci când bateria atinge un voltaj maxim
de siguranţă predeterminat, încărcătorul va scoate un
beep şi va demara faza a 2-a a procesului de încărcare.
La deconectarea încărcătorului bateriei de la baterie,
întotdeauna:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză încărcătorul bateriei.
♦
Scoateţi clema negativă mai întâi.
♦
Scoateţi clema pozitivă ultima.
♦
Remontaţi izolaţiile terminalelor bateriei.
Etapa 2 - încărcare de absorbţie (fig. C)
Etapa 2 este o încărcare de absorbţie care menţine
încărcarea maximă posibilă la un voltaj predeterminat
sigur şi constant. Pe parcursul acestei etape, voltajul de
încărcare rămâne constant, în timp ce curentul de alimentare este redus pentru a permite realizarea transferului
intern maxim de energie chimică.
Încărcarea unei baterii deconectată din circuit.
Avertisment! O conectare incorectă, un scurtcircuit al bateriei, amplasarea bateriei şi a încărcătorului bateriei pot
conduce la apariţia unui pericol. Asiguraţi-vă că pregătirea
adecvată a fost efectuată înainte de a începe procedura.
Dacă bateria nu a fost scoasă deja din circuit, urmaţi
instrucţiunile producătorului privind scoaterea bateriei
înainte de încărcare.
La finalul fazei 2, încărcătorul va scoate un beep şi va
începe automat faza 3 a procesului de încărcare.
Verificaţi polaritatea terminalelor bateriei. Un terminal
pozitiv (POS, P, +) are de obicei un diametru mai mare
decât un terminal negativ (NEG, N, -).
Etapa 3 - încărcare top-off (fig. C)
Etapa 3 este cea de încărcare top-off. Voltajul este reglat
automat şi redus la un nivel predeterminat în timp ce
curentul este ajustat pentru o încărcare sigură şi eficientă
a bateriei. La finalul etapei 3, aparatul va scoate un beep,
semnalizând încheierea ciclului de încărcare.
Conectaţi clema pozitivă (roşie) de la încărcătorul bateriei
la terminalul pozitiv al bateriei (POS, P, +).
Conectaţi clema negativă (neagră) de la încărcătorul
bateriei la terminalul negativ al bateriei (NEG, N, -).
5
Butoanele de control şi indicatoarele
LED-ul Încărcare intermitentă LED (6) - se
aprinde atunci când monitorizarea încărcării
automate este activă. Această caracteristică
permite unei baterii sa-şi menţină nivelul de
încărcare pe perioade lungi de neutilizare. În
cazul în care există o pierdere de curent din
încărcător, acesta va reveni la setările standard
imediat ce intensitatea curentului este restabilită. Tipul bateriei selectate va fi fără întreţinere.
Butoanele funcţionale (fig. A)
Butoanele funcţionale, de la stânga la dreapta, sunt:
Buton pentru tipul bateriei (16) (Pasul 1).
Acest buton permite utilizatorului să selecteze
tipul de baterie umed sau fără întreţinere pentru încărcare eficientă şi sigură. Majoritatea
bateriilor auto sunt de tip umed. Consultaţi
specificaţiile producătorului bateriei pentru
a afla tipul acesteia.
LED-ul Voltajul bateriei (7) - se aprinde atunci
când voltajul bateriei este afişat pe display-ul
digital (1).
Buton 2/10/30A (15) (selector rată de încărcare pasul 2). Acest buton permite utilizatorului
să selecteze rata de încărcare în funcţie de
mărimea bateriei. Această selecţie împreună
cu rata de încărcare actuală a bateriei sunt
monitorizate de microprocesor şi afişate pe
display-ul digital (1). Încărcătorul se va opri din
încărcare dacă rata este prea rapidă sau prea
lentă pentru dimensiunea sau starea bateriei.
LED-ul Alternator bun (8) - se aprinde atunci
când verificările în sarcină sau în gol arată că
alternatorul ţine pasul cu încărcătura electrică.
Selectarea ratei de încărcare (fig. A)
♦
După ce clemele bateriei (5)sunt conectate corect,
conectaţi încărcătorul la o sursă de alimentare de
230 Vc.a. Încărcătorul va afişa un pattern care circulă
pe display-ul digital (1) pentru a indica că acesta
primeşte curent. Selectaţi rata corespunzătoare
a curentului de încărcare în funcţie de dimensiunea
bateriei.
Buton 80 A (12) (pornirea motorului). Acest
buton poziţionează încărcătorul într-un program
de pornire a motorului. Acest buton nu va fi
activat decât dacă încărcătorul este în modul
de încărcare la 30 A. Setaţi butonul 2/10/30A
(15) la 30 A înainte de a activa acest buton.
Încărcarea bateriei (fig. A)
♦
Apăsaţi butonul pentru tipul de baterie (16) până
când LED-ul tipului necesar de baterie (10) sau (11)
se aprinde.
Notă: Selecţia standard este pentru tipul de baterie fără
întreţinere (11).
♦
Apăsaţi butonul 2/10/30A (15) pentru a începe
încărcarea la o rată de 2 A; aparatul va scoate un
beep şi va afişa tensiunea de încărcare. Încărcătorul
începe să încarce automat la o rată de 2 A dacă
butonul 2/10/30A (15) nu este apăsat în decurs de
3 minute după aplicarea unei tensiuni de c.a.
♦
Dacă display-ul digital (1) de pe încărcător variază
între F03 şi rata de Amp, înseamnă că bateria este
sulfatată iar încărcătorul încearcă să o încarce. Dacă
după aproximativ 3 ore display-ul digital (1) afişează
doar F03, atunci bateria nu se va încărca.
♦
Ocazional, încărcătorul va scoate un beep şi va afişa
0.0 pe parcursul procesului de auto-testare sau de
modificare a etapelor de încărcare. Acest lucru este
normal.
♦
Apăsând din nou butonul 2/10/30A (15) creşte rata
de încărcare la 10 A iar dacă apăsaţi butonul încă
o dată, rata de încărcare creşte la 30 A. (Dacă
apăsaţi butonul din nou, acesta va opri tensiunea
de ieşire a încărcătorului iar display-ul digital (1) va
afişa 000).
Notă: Acesta selecţie precum şi rata actuală de încărcare
a bateriei sunt monitorizate de microprocesor iar aparatul
va opri încărcarea dacă rata selectată este prea rapidă
sau prea lentă pentru dimensiunea sau starea bateriei.
♦
Pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă de încărcare, tensiunea de ieşire a aparatului
va cădea automat la o rată mai mică de încărcare.
Buton de verificare a alternatorului (13).
Acest buton permite o verificare de cinci secunde care măsoară voltajul bateriei. Această
verificare este repetată la nivele diferite de
sarcini electrice iar testele permit utilizatorului
să determine dacă alternatorul poate ţine pasul
cu sarcinile. Acesta poate indica dacă este
necesară o reparare a alternatorului.
Buton pentru voltajul bateriei (14). Acest
buton permite o verificare prin care se măsoară
voltajul bateriei.
Buton de egalizare (9). Acesta este un buton
îngropat utilizat pentru demararea procesului
de egalizare.
LED-urile panoului de control (fig. A)
LED-ul UMED (10) - se aprinde atunci când
selectorul tipului de baterie este setat pe tipul
de baterie umedă
LED-ul Fără întreţinere (11) - se aprinde atunci
când selectorul tipului de baterie este setat pe
tipul de baterie fără întreţinere.
6
♦
♦
♦
♦
♦
Apăsând butonul 2/10/30A (15) în mod repetat,
încărcătorul trece în modul stand-by; aparatul scoate
un beep, afişează 000 şi opreşte încărcarea.
Încărcătorul afişează tensiunea de încărcare.
Pentru a vedea voltajul bateriei, apăsaţi butonul
pentru voltajul bateriei (14). Încărcătorul va scoate
un beep şi va afişa voltajul bateriei. Apăsaţi butonul
pentru voltajul bateriei (14) din nou pentru a reveni
la afişarea tensiunii de încărcare.
Display-ul digital (1) afişează FUL (PLIN) atunci când
bateria este încărcată complet.
Deconectaţi mai întâi cablul de alimentare cu c.a.,
apoi clema negativă şi la final pe cea pozitivă.
♦
♦
Deschideţi capacul bateriei, dacă este demontabil.
Umpleţi bateria cu apă distilată, conform instrucţiunilor producătorului. Deoarece bateriile pot barbota
rapid pe parcursul încărcării, amintiţi-vă să o reîncărcaţi (numai cu apă distilată) după ce procesul
de egalizare este complet iar voltajul este din nou
normal.
♦
Urmaţi paşii din secţiunea „Încărcarea bateriei“.
♦
Apăsaţi butonul pentru tipul bateriei (16) până când
pe ecran este afişat UMED (acest mod va funcţiona
doar dacă este selectată o baterie UMEDĂ).
♦
Alegeţi rata corectă de încărcare şi începeţi încărcarea. Puteţi verifica voltajul bateriei apăsând butonul
pentru voltajul bateriei (14). Acesta va aprinde LEDul pentru voltajul bateriei (7).
♦
Apăsaţi butonul pentru egalizare (9) în orice moment
şi bateria va începe automat sa se egalizeze la un
curent limitat de 4 A.
Notă: Pentru a apăsa butonul îngropat veţi avea nevoie
de un ac mic sau un pix.
♦
Verificaţi temperatura la fiecare oră atingând bateria.
Dacă bateria este fierbinte la atingere, opriţi încărcarea şi lăsaţi bateria să se răcească.
Încărcarea intermitentă automată (fig. A)
Funcţia de încărcare intermitentă automată este ideală
pentru întreţinerea unei baterii. Aceasta încarcă automat
bateria la maxim, aşa cum este necesar, pentru a o menţine complet încărcată permanent.
♦
Menţine tensiunea de alimentare cu c.a. şi bateria
conectate atunci când bateria a fost încărcată complet.
♦
Încărcătorul monitorizează bateria şi o încarcă la
maxim după necesităţi.
♦
LED-ul de încărcare intermitentă (6) se aprinde iar
display-ul digital (1) afişează tensiunea de încărcare
atunci când bateria este încărcată la maxim şi revine
la FUL (PLIN) atunci când procesul de încărcare
este complet.
♦
Pentru a vedea voltajul bateriei, apăsaţi butonul
pentru voltajul bateriei (14).
Avertisment! Dacă dimensiunea bateriei nu este cunoscută, încărcaţi-o la o rată de 2 A. NU supraîncărcaţi
bateriile.
Voltajul creşte între 15,3 V şi 16,2 V (între 2,55 şi 2,7 V
pe celulă) în funcţie de temperatura ambientală şi se va
regla automat.
LED-ul UMED (10) clipeşte în timp ce încărcătorul de
baterie este în modul de egalizare.
Display-ul digital (1) va afişa FUL(PLIN) atunci când
procesul de egalizare este complet.
Pornirea motorului (fig. A)
Funcţia de pornire a motorului poate furniza un curent de
80 A pentru pornirea motorului.
♦
Setaţi butonul 2/10/30A (15)la modul 30 A şi apăsaţi
imediat butonul 80A (12) pentru a activa modul
pentru pornirea motorului.
Egalizarea (fig. A)
Egalizarea este procesul prin care fluidul din fiecare celulă
a bateriei este egalizat.
Acest proces are loc după ce încărcarea este completă.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să egalizaţi o baterie de tipul fără întreţinere. Explozia care se produce
poate cauza deteriorări de bunuri, vătămări grave şi/
sau moartea.
♦
Scoateţi sau deconectaţi bateria vehiculului atunci
când o egalizaţi.
Display-ul digital (1) va număra în sens invers de la 999 la
000. Atunci când numărătoarea ajunge la 000 şi displayu digital (1) începe să clipească, vehiculul poate fi pornit.
♦
Porniţi motorul conform instrucţiunilor producătorului,
în mod normal în încercări repetate de 3 până la
5 secunde.
Frecvenţa cu care trebuie efectuat procesul de egalizare
depinde de gradul de utilizare al bateriei. Cu cât bateria
este utilizată mai mult, cu atât aceasta se va descărca
mai mult; prin urmare, bateria trebuie egalizată mai des.
Funcţia de pornire a motorului necesită o perioadă de
pauză/răcire între încercări. Încărcătorul va reveni în modul normal de încărcare după 5 secunde şi nu va permite
utilizarea modului de pornire a motorului pentru 4 minute.
♦
Aşteptaţi 4-5 minute înainte de a doua încercare de
pornire a motorului, dacă este necesar.
Nu utilizaţi acest mod pe bateriile sigilate sau cu valvă
regulatoare. Acest mod este destinat doar bateriilor
umede (nesigilate/ventilate).
♦
Asiguraţi-vă că nu există surse inflamabile în apropierea locului de încărcare.
♦
Purtaţi ochelari, mănuşi şi salopete de protecţie.
♦
Scoateţi bateria din vehicul. Asiguraţi-vă că bateria
este bine ventilată. Procesul determină eliberarea
de hidrogen şi oxigen. O acumulare a acestor gaze
prezintă un pericol real de explozie.
Pe parcursul perioadei de pauză, bateria este încărcată
la 2 A.
♦
După ce motorul porneşte, urmaţi paşii enumeraţi în
secţiunea “Instrucţiuni de siguranţă” de la începutul
acestui manual pentru a deconecta încărcătorul.
Verificarea alternatorului (fig.A)
Avertisment! Verificaţi doar sistemele de 12 V c.c.
7
Partea 1 (fără sarcină )
♦
Asiguraţi-vă că alternatorul nu este în sarcină oprind
toate accesoriile vehiculului.
*NR = Nu este recomandat la 2 A - utilizaţi o rată mai
mare de încărcare.
Timpii din tabelul de mai jos sunt aproximativi şi sunt
calculaţi pentru o baterie auto de 50 Ah.
Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de testarea alternatorului.
♦
Lăsaţi motorul să funcţioneze suficient de mult
pentru a atinge turaţia normală la relanti si verificaţi
dacă există tensiune la relanti.
♦
Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)
pentru a începe verificarea.
♦
LED-ul Alternator bun (8) se va aprinde pentru
a indica faptul că alternatorul este bun, sau pe
display-ul digital (1) va fi afişat codul F07 pentru
a indica faptul că alternatorul este în afara plajei
normale de tensiune.
♦
Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)
din nou pentru a opri verificarea.
Exemplu
Bateria de A 50 Ah, 12 Vc.c. este descărcată (50%).
Pentru a determina timpul necesar pentru o încărcare la
o rată de 10 A, consultaţi tabelul de mai sus în coloana
„50%“ şi „la o rată de 10 A.“
Timpul de încărcare pentru baterie poate varia în funcţie
de mărimea, vechimea şi starea bateriei. Bateriile mai
mici trebuie încărcate la o rată mai mică (2 A) şi trebuie
adăugată încă o oră la timpul de încărcare.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
După fiecare utilizare, curăţaţi clemele bateriei (5) şi
îndepărtaţi orice lichid de baterie care va determina
coroziunea clemelor (5).
♦
Curăţaţi carcasa exterioară a încărcătorului de
baterie cu un material fin şi, dacă este necesar, cu
o soluţie cu săpun.
♦
Nu permiteţi lichidelor să intre în încărcătorul bateriei.
Nu operaţi daca încărcătorul este umed.
♦
Păstraţi cablurile de încărcare a bateriei înfăşurate
lejer în timpul depozitării pentru a preveni deteriorarea acestora.
Partea 2 (în sarcină )
♦
Porniţi alternatorul prin deschiderea a cât mai multe
accesorii, cu excepţia A/C şi degivrării.
♦
Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)
pentru a începe testul.
♦
LED-ul Alternator bun (8) se va aprinde pentru
a indica faptul că alternatorul este bun, sau pe
display-ul digital (1) va fi afişat codul F07 pentru
a indica faptul că alternatorul este în afara plajei
normale de tensiune.
♦
Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)
din nou pentru a opri verificarea.
Dacă la prima verificare alternatorul este bun, iar la
doua verificare nu, problema poate fi cauzată de una
dintre următoarele:
♦
Curele slăbite ventilator.
♦
O defecţiune diodă intermitentă.
♦
Conexiune necorespunzătoare între baterie şi alternator şi/sau sol.
Notă: Butonul pentru voltajul bateriei (14) este dezactivat
în modul de verificare a alternatorului.
Notă: Codul F07 poate fi afişat dacă a fost adăugat un
număr suplimentar de accesorii la sistemul de încărcare,
prin urmare creşte şi cererea de curent din partea alternatorului. Asiguraţi-vă că alternatorul suportă aplicaţia.
Notă: Este posibil ca această verificare să nu fie precisă
pentru fiecare model, producător şi model de vehicul.
Depanare
Indicaţii display, probleme comune şi soluţii posibile:
Fără funcţii
♦
Asiguraţi - vă că încărcătorul bateriei este introdus
într-o priză de 230 V c.c.
♦
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Conectarea
încărcătorului de baterie” de la începutul acestui
manual.
Timp aproximativ de încărcare
Încărcătorul bateriei va ajusta automat rata de încărcare
pe măsură ce bateria se încarcă şi opreşte încărcarea
după finalizarea încărcării bateriei. Bateriile cu circuit
complet pot necesita un timp mai lung pentru încărcare.
F01 - Celulă internă de baterie scurtcircuitată
Dacă bateria care este încărcată are o celulă internă
scurtcircuitată, va apărea codul F01. Vă recomandăm să
duceţi bateria la un centru service certificat pentru auto
în vederea evaluării.
Pentru a estima timpul de încărcare al unei baterii, consultaţi următorul tabel:
Rata
F02 - Conectare defectuoasă a bateriei sau tensiune
prea mică a bateriei pentru a putea fi încărcată
Atunci când apare codul F02, cauza cea mai frecventă
o constituie o conectare defectuoasă a bateriei.
♦
Urmaţi paşii descrişi în secţiunea „Instrucţiunile de
siguranţă“ de la începutul acestui manual pentru
a deconecta cablul de alimentare cu c.a. şi clemele
% de încărcare a bateriei
75%
50%
25%
0%
2A
7 ore
14 ore
NR*
NR*
10 A
1,4 ore
2,8 ore
4,2 ore
5,5 ore
30 A
1 ore
1,2 ore
1,7 ore
2,2 ore
8
♦
Protejarea mediului înconjurător
baterie (5), curăţaţi bornele bateriei şi reconectaţi
încărcătorul.
Dacă situaţia persistă, vă recomandăm să duceţi
bateria la un centru service certificat pentru auto în
vederea evaluării.
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
F03 - Baterie sulfatată sau neîncărcabilă
F03 este afişat atunci când bateria este foarte sulfatată şi
nu poate accepta un curent normal de încărcare.
♦
Urmaţi paşii din secţiunea Egalizare pentru egalizarea bateriei.
♦
Dacă situaţia persistă după egalizare, vă recomandăm să duceţi bateria la un centru de service auto
certificat în vederea evaluării.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
F04 - Condiţia de încărcare prelungită
F04 este afişat atunci când timpul de încărcare depăşeşte
18 ore. Este posibil să fi folosit o rată de încărcare care
este prea mică pentru mărimea bateriei. Selectaţi o rată
de încărcare mai mare pentru a încărca bateria.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
F05 - Condiţia de supraîncălzire
F05 este afişat pentru a indica faptul că încărcătorul bateriei s-a supraîncălzit. Fanta de ventilare a încărcătorului
bateria poate fi blocată.
♦
Urmaţi paşii descrişi în secţiunea „Instrucţiunile de
siguranţă“ de la începutul acestui manual pentru
a deconecta cablul de alimentare cu c.a. şi clemele
baterie (5), lăsaţi aparatul să se răcească pentru 30
de minute şi reconectaţi-l.
♦
Asiguraţi - vă că există o ventilaţie bună înainte de
efectuarea procedurilor.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
F06 - Polaritate inversată
F06 este afişat atunci când conexiunile la borna pozitivă
şi negativă a bateriei sunt incorecte.
Bateriile pe bază de acid pot fi reîncărcate
de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă
utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
Urmaţi paşii descrişi în secţiunea „Instrucţiunile de siguranţă” de la începutul acestui manual pentru a deconecta
cablul de alimentare cu c.a. şi clemele baterie (5) şi apoi
reconectaţi bateria respectând polaritatea.
♦
F07 - Tensiune alternator
Tensiunea de ieşire a alternatorului este în afara plajei
normale de funcţionare.
♦
Încărcarea unei baterii foarte reci
Dacă bateria care trebuie încărcată este foarte rece, de
ex: temperaturi sub limita de îngheţ (0°C/32°F), nu poate
admite o rata mare de încărcare. Rata iniţială de încărcare
va fi mică. Rata va creşte dacă bateria se încălzeşte.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi o baterie îngheţată.
♦
♦
♦
Nu aruncaţi bateria în foc deoarece acest lucru ar
putea cauza explozii.
Acumulatorii pe bază de acid plumb (Pb) sunt reciclabili. Aceştia nu trebuie să fie aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Acumulatorul trebuie să fie scos
şi eliminat în conformitate cu regulamentele locale.
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
Aveţi grijă deoarece acumulatorul este greu.
Dacă este posibil, utilizaţi aparatul pentru a descărca
complet acumulatorul.
Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Duceţi bateria către agentul dvs. de service sau către
un centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi vor fi
reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
9
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
V c.a.
Putere consumată nominală
W
Tensiune de ieşire
V c.c.
Curent de ieşire
A
Greutate
kg
BDV1085
230
550
12
2/10/30/80
4,2
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Declaraţia de conformitate
BDV1085
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme
cu: Standardele şi legislaţia. EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru
Consumatori
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
30-11-2006
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
zst00189774 - 03-10-2012
10
Download PDF

advertising