D27902 | DeWalt D27902 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

402111-31 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D27902
2
2x (Opţional)
(Opţional)
3
4
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii
cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Vă rugăm să citiţi şi să respectaţi aceste
instrucţiuni înainte de utilizarea iniţială a
aparatului dvs. şi să le păstraţi pentru o
consultare ulterioară sau pentru proprietarii ulteriori.
–
–
–
Înainte de prima pornire, trebuie citite neapărat
indicaţiile de siguranţă Nr. 5.956-249!
Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare şi
de siguranţă poate conduce la deteriorări ale
aparatului şi la pericole pentru operator şi alte
persoane.
În cazul deteriorării în timpul transportului,
informaţi imediat furnizorul.
Protejarea mediului
Ambalajul poate fi reciclat. Nu aruncaţi
ambalajul împreună cu gunoiul menajer;
vă rugăm să îl trimiteţi spre reciclare.
Aparatele vechi conţin materiale valoroase ce pot fi reciclate; acestea ar trebui trimise spre reciclare. Acumulatorii,
uleiul şi substanţele similare nu trebuie
să afecteze mediul înconjurător. Vă
rugăm să eliminaţi aparatele vechi făcând uz de sistemele corespunzătoare
de colectare.
Simboluri din instrucţiunile de
utilizare
Pericol
Pericol imediat ce poate cauza vătămare
gravă sau chiar decesul.
Avertisment
O posibilă situaţie periculoasă ce poate
conduce la vătămare gravă sau chiar la
deces.
Atenţie
O posibilă situaţie periculoasă ce poate
conduce la vătămării uşoare ale persoanelor sau la deteriorarea obiectelor.
Utilizare corespunzătoare
Avertisment
Acest aparat nu este adecvat pentru
aspirarea pulberilor ce pun în pericol
sănătatea.
–
–
Această maşină este destinată curăţării uscate
sau umede a podelelor şi a pereţilor.
Acest aparat este adecvat pentru uz comercial,
de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri, companii de închirieri şi şantiere
de construcţii.
Elemente dispozitiv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Electrozi
Furtun de aspiraţie
Cârlig cablu
Evacuare aer
Clema fixare capac aspirator
Roată
Zona aspirare aer
Vas colectare mizerie
Compartiment motor
Roată
Conexiune furtun aspiraţie
Duză podele
Tub de aspiraţie
Mâner de transport
Capac filtru
Cot
Comutator rotativ pentru reglaj putere de aspiraţie (min-max)
Indicator tensiune
Priză
Curăţare automată filtru
Întrerupător principal
Filtru plisat plat
Sistem curaţare filtru
Suport duză podele
Suport pentru duza accesoriului pentru spaţii
înguste
Suport pentru tuburile de aspiraţie
Cablu de alimentare
Placuţă date tehnice, identificare
Pornire
Aspirarea uscată
Atenţie
Filtrul plisat plat trebuie să fi e întotdeauna pe
poziţie în timpul aspirării.
–
Atunci când aspiraţi praf fin, puteţi folosi şi un
sac suplimentar cu filtru din hârtie sau un filtru
cu membrană (accesoriu special).
5
Introducerea sacului cu filtru din hârtie
Ilustraţia A
 Eliberaţi şi îndepărtaţi compartimentul motor
(9).
 Introduceţi sacul cu filtru din hârtie sau filtrul
cu membrană (accesoriu special opţional).
 Introduceţi şi blocaţi compartimentul motor (9).
Aspirarea umedă (opţională)
Introducerea marginilor din cauciuc
Ilustraţia B
 Îndepărtaţi banda cu perii.
 Instalaţi marginile din cauciuc.
Notă: Partea structurată a marginilor din cauciuc
trebuie să fie orientate în exterior.
Demontarea sacului cu filtru din hârtie
– Dacă aparatul este utilizat pentru aspirarea de
murdărie umedă, sacul cu filtru din hârtie sau
filtrul cu membrană (accesoriu special) trebuie
să fie întotdeauna îndepărtat.
– Se recomandă utilizarea unui sac cu fi ltru
special (umed) (consultaţi secţiunea Sisteme
de filtrare).
Generalităţi
Atenţie
Filtrul plisat plat trebuie să fi e întotdeauna pe
poziţie în timpul aspirării.
–
–
–
–
Dacă murdăria umedă este aspirată cu duza
pentru tapiţerie sau pentru spaţii înguste sau
dacă apa este aspirată dintr-un recipient, se
recomandă dezactivarea funcţiei „Curăţare
automată filtru”.
Dacă se atinge nivelul maxim de lichid, aparatul
se va opri în mod automat.
În cazul lichidelor neconductibile (precum
emulsiile de perforare, uleiurile şi vaselinele), aparatul nu se opreşte atunci când
recipientul este plin. Nivelul ne umplere
trebuie să fie monitorizat continuu şi recipientul trebuie să fie golit la timp.
După aspirarea umedă: Curăţaţi filtrul plisat
plat cu funcţia de curăţare a filtrului. Curăţaţi
electrozii cu o perie. Curăţaţi recipientul cu o
cârpă umedă şi uscaţi-l.
Conectarea cu cleme
Ilustraţia C
Furtunul de aspiraţie este dotat cu un sistem de
prindere. Pot fi conectate toate accesoriile C35/C-DN-35.
6
Operare
Pornirea aparatului


Conectaţi la priza de alimentare.
Porniţi aparatul de la întrerupătorul principal.
Reglaţi ieşirea de aspiraţie
 Setaţi ieşirea de aspiraţie (min - max) de
la comutatorul rotativ.
Lucrul cu unelte electrice
Nu este valabil pentru versiunea D27902-LX,
115 V
Pericol
Risc de vătămare şi deteriorare! Fişa prizei
este destinată numai conectării uneltelor
electrice la aspirator. Orice altă utilizare a
fişei prizei nu este permisă.
Conectaţi ştecherul principal al uneltei electrice la aspirator.
 Porniţi aparatul de la întrerupătorul principal.
Lumina indicatoare este aprinsă; aspiratorul este
în modul repaus.
Notă: Aspiratorul se porneşte şi se opreşte automat cu unealta electrică.
Notă: Aspiratorul porneşte automat în decurs de
0,5 secunde şi continuă să funcţioneze timp de
15 secunde după ce unealta electrică este oprită.
Notă: Vă rugăm să consultaţi secţiunea „Specificaţii tehnice” pentru specificaţii de conectare la
alimentare a uneltelor electrice.
Ilustraţia D
 Reglaţi adaptorul uneltei electrice pentru a se
potrivi la racordul uneltei electrice.
Ilustraţia E
 Îndepărtaţi cotul din furtunul de aspiraţie.
 Ataşaţi adaptorul uneltei electrice la furtunul
de aspiraţie.
Ilustraţia F
 Conectaţi adaptorul la unealta electrică.

Curăţare automată filtru
Aparatul dispune de un sistem inovator de curăţare
a filtrului care este deosebit de eficace în cazul
prafului fin. Filtrul plisat plat este curăţat automat
la interval de 15 secunde cu un jet de aer (zgomot
de pulsaţie).
Notă: Curăţarea automată a filtrului este activată
din fabrică.
Notă: Funcţia de curăţare automată a fi ltrului
poate fi pornită/oprită numai atunci când aparatul
este pornit.
– Pentru a opri curăţarea automată a filtrului:
 Activaţi comutatorul. Indicatorul luminos de pe
comutator se stinge.
– Pentru a porni curăţarea automată a filtrului:
 Apăsaţi din nou pe comutator. Indicatorul luminos de pe comutator luminează în culoarea
verde.
Curăţarea electrozilor



Depanare
Pericol
Scoateţi mai întâi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice operaţii asupra
aparatului.
Oprirea aparatului.


Opriţi aparatul de la întrerupătorul principal.
Deconectaţi de la reţeaua de alimentare.
După fiecare utilizare


Goliţi recipientul.
Aspiraţi şi ştergeţi interiorul şi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
Eliberaţi şi îndepărtaţi capătul de aspiraţie.
Curăţaţi electrozii cu o perie.
Introduceţi şi blocaţi capătul de aspiraţie.
Turbina de aspiraţie nu funcţionează


Verificaţi cablurile, fişele, siguranţa, ştecherul
şi electrozii.
Porniţi aparatul.
Depozitarea aparatului
Turbina de aspiraţie se opreşte
Ilustraţia G
 Depozitaţi furtunul de aspiraţie şi cablul de
alimentare conform ilustraţiei.
 Amplasaţi aparatul într-o încăpere uscată şi
feriţi-o împotriva utilizării neautorizate.

Transport
Atenţie
Risc de vătămare şi deteriorare! Observaţi greutatea aparatului atunci când îl transportaţi.


Îndepărtaţi tubul de aspiraţie cu duza podelei
de pe suport. Ţineţi aparatul de mâner şi de
tubul de aspiraţie pentru a-l transporta.
În timpul transportării în vehicule, fixaţi aparatul
conform instrucţiunilor de preîntâmpinare a
alunecării şi răsturnării.
Depozitare
Goliţi recipientul.
Turbina de aspiraţie nu porneşte din
nou după golirea recipientului


Opriţi aparatul şi aşteptaţi timp de 5 secunde,
porniţi-l din nou după 5 secunde.
Curăţaţi electrozii, precum şi spaţiul dintre
electrozi cu o perie.
Capacitatea de aspiraţie scade





Îndepărtaţi blocajele din duza de aspiraţie, din
tubul de aspiraţie, din furtunul de aspiraţie sau
din filtrul plisat plat.
Schimbaţi sacul cu filtru din hârtie.
Asiguraţi-vă că se fixează bine pe poziţie
capacul filtrului.
Curăţaţi sub jet de apă sau înlocuiţi filtrul cu
membrană (accesoriu special).
Înlocuiţi filtrul plisat plat.
Atenţie
Risc de vătămare şi deteriorare! Observaţi greutatea aparatul în cazul depozitării acestuia.
Iese praf în timpul aspirării
Acest aparat trebuie să fi e depozitat numai în
spaţii închise.

Întreţinere şi îngrijire
Oprirea automată (aspirarea umedă)
nu comută
Pericol
Scoateţi mai întâi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice operaţii asupra
aparatului.
Schimbarea filtrului plisat plat



Deschideţi uşa filtrului.
Înlocuiţi filtrul plisat plat.
Închideţi uşa filtrului; aceasta trebuie să se
blocheze pe poziţie.



Verificaţi instalarea corespunzătoare a filtrului
plisat plat.
Înlocuiţi filtrul plisat plat.
Curăţaţi electrozii, precum şi spaţiul dintre
electrozi cu o perie.
Verificaţi continuu nivelul de umplere în cazul
lichidelor neconductibile.
Curăţarea automată a filtrului nu
funcţionează

Furtunul de aspiraţie nu este conectat.
7
Curăţarea automată a filtrului nu
poate fi oprită

Informaţi serviciul de asistenţă clienţi
Curăţarea automată a filtrului nu
poate fi pornită

Informaţi serviciul de asistenţă clienţi
Garanţie
30 DE ZILE FĂRĂ RISC SATISFACŢIE GARANTATĂ
Dacă nu sunteţi pe deplin satisfăcut de performanţa uneltei dvs. DEWALT, returnaţi produsul în
30 de zile, complet ca în momentul cumpărării, la
centrul de achiziţie, pentru schimbare sau returnarea sumei achitate. Trebuie să faceţi dovada
actelor de achiziţie.
CONTRACT UN AN DE ZILE SERVICE GRATUIT
Daca aveţi nevoie de operaţii de service sau de
întreţinere pentru unealta dvs. D EWALT în termen de 12 luni de la achiziţionare, acestea vor fi
efectuate fără costuri suplimentare la un centru
autorizat de reparaţii DEWALT. Trebuie să faceţi
dovada actelor de achiziţie. Include manopera
şi piesele de schimb pentru uneltele electrice.
Exclude accesoriile.
UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. DEWALT se defectează din cauza materialelor cu defecte sau a calităţii execuţiei
în 12 luni de la data achiziţiei, garantăm înlocuirea
gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii care face
dovada că:
– Produsul nu a fost utilizat necorespunzător.
– Reparaţiile nu au fost efectuate de persoane
neautorizate.
– Trebuie să faceţi dovada actelor de achiziţie.
Această garanţie este oferită ca benefi ciu
suplimentar şi se adaugă drepturilor statutare
ale consumatorilor.
Pentru locaţia celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat DEWALT, folosiţi numărul de telefon
corespunzător de pe spatele acestui manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare sunt disponibile pe Internet
la adresa www.2helpU.com
8
Declaraţie CE
Prin prezenta declarăm că utilajul descris mai jos
respectă cerinţele aplicabile de siguranţă şi de
sănătate de bază ale directivelor UE, atât în ceea
ce priveşte designul şi construcţia de bază, cât şi
versiunea pusă în circulaţie. Această declaraţie va
înceta să fie valabilă dacă utilajul este modificat
fără aprobarea noastră prealabilă.
Produs: Aspirator uscat şi umed
Tip:
D 27902
Directive UE aplicabile
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Standarde armonizate aplicate
EN 55014–1: 2006
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3-3: 2008
Standarde naţionale aplicate
01.01.2010
Act subscris în numele şi în virtutea împuternicirii
din partea conducerii companiei.
Horst Großmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Germania
Accesorii şi piese de schimb
–
–
–
Utilizaţi exclusiv accesorii şi piese de schimb
aprobate de producător. Utilizarea exclusivă a
accesoriilor şi a pieselor de schimb originale
asigură faptul că aparatul poate fi utilizat în
siguranţă şi fără probleme.
La sfârşitul instrucţiunilor de utilizare, veţi găsi
o listă selectată de piese de schimb care sunt
necesare în mod uzual.
Pentru informaţii suplimentare despre piesele
de schimb, vă rugăm să vizitaţi furnizorul
DEWALT.
Specificaţii tehnice
Tensiune de alimentare
Frecvenţă
Performanţă max.
Putere nominală
Capacitate recipient
Cantitate de umplere (lichid)
Volum de aer (max.)
Presiune negativă (max.)
Date privind conectarea uneltelor electrice
Clasa de protecţie
Conectarea furtunului de aspiraţie (C-DN/CID)
Lungime x lăţime x înălţime
Greutate
Temperatură ambientală max.
Valori determinate cf. EN 60335-2-69
Nivel de presiune sonoră LpA
Marjă KpA
Nivel vibraţie mână-braţ
Marjă K
Cablu de
alimentare
D27902
LX
Cablu de
alimentare
D27902
QS
CZ
V
Hz
W
W
l
l
l/s
kPa
(mbar)
W
-mm
mm
kg
°C
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
D27902 LX
115
50/60
1320
1150
45
30
58
22,1 (221)
D27902 QS
220-240
50/60
1380
1200
45
30
61
23,0 (230)
D27902 GB
220-240
50/60
-1200
45
30
61
23,0 (230)
-II
35
520x380x695
13,0
+40
100-2200
I
35
520x380x695
13,5
+40
100-1800
I
35
520x380x695
13,5
+40
65
1
< 2,5
0,2
65
1
< 2,5
0,2
65
1
< 2,5
0,2
H07RN-F 2x1,5 mm2
Piesă nr.:
6.649-397.0
Lungime cablu
7,5 m
H07RN-F 3x1,5 mm2
Piesă nr.:
Lungime cablu
6.649-385.0 7,5m
6.649-399.0 7,5 m
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188353 - 12-09-2012
9
Download PDF

advertising