BDV1084 | Black&Decker BDV1084 BATTERY CHARGER instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
BDV1084
518707-77 TR
ŞARJ EĞRİSİ
1. aşama
UYARI
SİNYALİ
UYARI SİNYALİ
2. aşama
3. aşama
BİTİŞ SİNYALİ
ŞARJ ETME
TAMAMLANDI
2
TÜRKÇE
Elektrik kablosu güvenliği
Uyarı! AC güç kablosunda veya fişinde asla değişiklik
yapmayın. Uygun olmayan bağlantı elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Kullanım amacı
Black & Decker akü şarj cihazınız kurşun-asit aküleri
şarj etmek için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
Akü şarj cihazlarına özel güvenlik talimatları
Cihaz üzerinde, aşağıdaki sembolleri bulunmaktadır:
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şebeke elektriğiyle çalışan aletleri kullanırken,
yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma ve maddi
hasar riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler de dahil
olmak üzere temel güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun
tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
parçanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
Bu cihaz çift yalıtımlıdır. bu yüzden, hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol
edin.
Kullanmadan önce bu talimatları okuyun:
•
Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir Black & Decker
Servisi tarafından değiştirilmelidir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Akü şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Akü şarj cihazını açmayın.
•
Akü şarj cihazının içine herhangi bir şey sokmayın.
•
Kırmızı ve siyah akü kıskaçlarının (4) birbirine veya
başka bir ortak metal iletkene temas etmesine asla
izin vermeyin. Bu, cihaza hasar verebilir ve/veya
kıvılcımlanma/patlama tehlikesine yol açabilir.
•
Akü kıskaçlarını kullanımda olmadıkları zamanlarda
daima alet üzerindeki yuvalarında tutun.
Cihazınızın kullanımı
•
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz
olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
•
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Cihazın ıslanmasına
izin vermeyin.
•
Cihazı suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı
kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça
yoktur.
•
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için
fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan
tutarak çekmeyin.
Aküler
Uyarı! Donmuş bir aküyü kesinlikle şarj etmeye
çalışmayın.
•
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akülerin üzerinde
sıvı gördüğünüzde, sıvıyı bir bezle dikkatli bir şekilde
silin. Cilde temasından kaçının.
•
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları
uygulayın.
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik asittir ve kişisel
yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir. Ciltle
teması halinde derhal bol suyla durulayın. Kızarıklık,
ağrı veya tahriş meydana gelirse tıbbi yardım alın.
Gözle teması halinde derhal temiz suyla durulayın ve
tıbbi yardım alın.
•
Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Akü asidi akü üreticisinin belirlediği seviyeye gelene
kadar her hücreye damıtılmış su ekleyin. Bu, fazlalık
gazın hücrelerden boşaltılmasına yardımcı olur. Aşırı
doldurmayın. Hücre kapakları bulunmayan aküler
(bakım gerektirmeyen) için üreticinin şarj talimatlarını
dikkatli bir şekilde uygulayın.
•
Akü üreticisinin şarj sırasında hücre kapaklarının
çıkartılması veya çıkartılmaması gibi özel
talimatlarına veya tavsiye edilen şarj oranlarına
mutlaka uyun.
•
İlk şarj oranının akü üreticisinin gerekliliklerini
aşmadığından emin olun.
Uyarı! Patlayıcı gaz karışımları oluşma riski vardır.
Kurşun-asit akülerin yakınında çalışmak tehlikelidir.
Aküler, normal çalışma sırasında patlayıcı gazlar
oluşturur. Bu nedenle, akü şarj cihazını her kullanımdan
Kullanımdan sonra
•
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek
bir yerde saklanmalıdır.
•
Ç o c u k l a r, c i h a z l a r ı n s a k l a n d ı ğ ı y e r e
erişememelidir.
•
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken,
ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin.
•
Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda
ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı
kullanmayın.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
•
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
3
önce bu kılavuzu okumanız ve talimatları harfi harfine
uygulamanız son derece önemlidir.
•
Black & Decker tarafından önerilmeyen veya
satılmayan bir ataşmanın kullanılması yangın,
elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Uygun olmayan bir uzatma
kablosunun kullanılması yangın ve elektrik çarpması
riskine yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılacaktır.
Araçlarda, yüksek çalıştırma voltajlarına ve ani voltaj
yükselmelerine maruz kaldıklarında hasar görebilecek
elektrikli ve elektronik sistemler (örneğin, motor yönetim
sistemleri, cep telefonları) bulunabilir. Cihazı araca
bağlamadan önce, harici şarja izin verildiğinden emin
olmak için aracın kullanım kılavuzunu okuyun.
•
Bu talimatları ve akü üreticisi ile araç üreticisi
tarafından yayınlanmış talimatları izleyin.
•
DC çıkışı kıskaçlarını yalnızca besleme kablosunu
elektrik çıkışından çıkardıktan sonra çıkartın.
Kıskaçların birbirine temas etmesine asla izin
vermeyin.
•
Cihazı bağlamadan önce aracın akü terminallerinin
kutuplarını kontrol edin. Her zaman önce eksi (siyah)
kabloyu sökün: ardından artı (kırmızı) kabloyu
sökün.
Devreye bağlı bir aküyü şarj ederken
aküye erişim için üretici talimatlarını ve aşağıda yer alan
talimatları izleyin:
•
Aküyü motor çalışırken şarj etmeyin.
•
Motor bileşenlerini, örneğin soğutma fanının otomatik
olarak çalışmaya başlayabileceğini unutmayın.
Ellerinizi ve gövdenizi motor bileşenlerinden uzak
tutun ve akü şarj cihazını ve kablolarını teması
önleyecek şekilde yerleştirin.
•
Akü şarj cihazının ve kablolarının kapıların ve motor
bölmesi kapaklarının kapanması nedeniyle hasar
görmeyecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
•
Bağlantıların, kaportanın aküye yakın metal
kısımlarına veya bileşenlerine temas etmeden
yapılabildiğinden emin olun.
•
Bu cihazı aracın aküsünün ve motorunun yakınında
kullanırken cihazı düz ve dengeli bir zemine
yerleştirin ve tüm kıskaçları, kabloları, giysileri ve
kendinizi aracın hareketli parçalarından uzakta
tutun.
•
Şarj etmek veya terminallerini temizlemek için aküyü
araçtan çıkartmak gerektiğinde kıvılcım oluşmasını
önlemek için araçtaki tüm aksesuarların kapalı
olduğundan emin olun.
•
Elektrik çarpma riskini azaltmak için, bakım veya
temizlik işlemlerinden önce cihazın tüm güç kaynağı
bağlantılarını kesin. Cihazın elektrik bağlantısı
kesilmeden sadece kumandaların kapatılması riski
azaltmayacaktır.
Kişisel güvenlik
Akü sıvısıyla temasa karşı korunmak için gözleri tümüyle
kapatan koruyucu gözlük ve uygun elbiseler kullanın.
Aküyle çalışırken gözlerinize dokunmaktan kaçının.
Gözünüze asit, asit partikülleri ve pas kaçabilir.
Bir kurşun-asit aküsüyle çalışırken yüzükler, bilezikler,
kolyeler, saatler gibi kişisel metal eşyaları çıkartın. Kurşun
asit aküsü, ciddi bir yanığa yol açabilecek bir kısa devre
akımı oluşturabilir.
Akünün üzerine metal bir nesne düşürmemeye özellikle
dikkat edin. Bu, kıvılcımlara veya akü ya da diğer
elektrikli parçalarla kısa devreye yol açarak patlamaya
neden olabilir.
Şarj öncesi hazırlık
Cihaz, sadece 12V’lık kurşun-asit aküsüne bağlanmalıdır.
Şarj işleminden önce, akü üzerindeki etikete bakarak
veya uygulamalarıyla ilgili olarak aracın kullanım kılavuzu
türünden bilgilere başvurarak akü voltajının 12V olduğunu
doğrulayın.
Cihazı, evde kullanıma dönük cihazlarda yaygın olarak
kullanılan kuru hücreli pilleri şarj etmek için kullanmayın.
Bu piller patlayabilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi
hasara yol açabilir.
Uyarı! Şarj sırasında kurşun asit akülerden patlayıcı
gazlar çıkabilir. Şarj işlemi sırasında alanın iyi
havalandırıldığından emin olun ve ateş kaynaklarını
uzaklaştırın.
•
Akü şarj cihazını aküden kabloların izin verdiği
kadar uzağa yerleştirin. Akü şarj cihazı, kıvılcım
üretebilecek düğmeler içermektedir.
•
Akü şarj cihazını akünün üzerine yerleştirmeyin veya
üzerinde tutmayın.
•
Yere yakın bir seviyede patlayıcı gazlar birikebilir.
Akü şarj cihazını yerden olabildiğince yükseğe
yerleştirin.
•
Şarj alanında elektrikli aletler kullanmayın.
•
Şarj alanında sigara içmeyin veya çıplak alev
bulundurmayın.
•
Akü şarj cihazı kablolarını veya akü terminallerini
bağlamaya ve sökmeye dönük talimatları izleyin.
Akü şarj cihazının bağlanması
Şarj ve kişisel güvenlikle ilgili tüm hazırlıklar
tamamlandığında aşağıdaki şekilde devam edin:
•
Çoğu otomotiv uygulaması ve benzeri uygulamalar
için akü şarj cihazı, dc devresine bağlı haldeyken
aküye bağlanabilir. Bu uygun ise, “Devreye bağlı
bir akünün şarj edilmesi” bölümündeki talimatları
izleyin.
•
Akünün şarj işleminden devreyle bağlantısının
kesilmesi gerekiyorsa “Devreyle bağlantısı kesilmiş
bir akünün şarj edilmesi” bölümündeki talimatları
izleyin.
Uyarı! Deniz taşıtlarında (tekne) kullanılan aküler
çıkartılmalı ve karada şarj edilmelidir. Tekne üzerinde
şarj edilebilmeleri için deniz taşıtlarında kullanım için özel
olarak tasarlanmış donanımlar gereklidir.
Deniz taşıtlarında (tekne) kullanılan aküler çıkartılmalı ve
karada şarj edilmelidir. Tekne üzerinde şarj edilebilmeleri
için deniz taşıtlarında kullanım için özel olarak tasarlanmış
donanımlar gereklidir. Bu cihaz, bu tür bir kullanım için
TASARLANMAMIŞTIR.
4
Devreye bağlı bir akünün şarj edilmesi.
Hatalı bağlantı, akü kısa devresi, akünün yeri ve akü şarj
cihazının yeri bir tehlike yaratabilir.
İşleme devam etmeden önce gerekli hazırlıkların
yapıldığından emin olun.
Uyarı! Eğer akü kutup başlarına erişilemiyorsa ya da akü
şarj cihazı kıskaçları kaporta ya da aküye yakın bileşenlere
temas edecekse, akü şarjdan önce çıkarılmalıdır. Aküyü
çıkartmak için üreticinin talimatlarını izleyin.
Kullanımı
Akü şarj cihazına genel bakış (şekil B)
Black & Decker akü şarj cihazı 10 A’e kadar yüksek
şarj oranına ve 2 A’lik bir düşük şarj oranına sahiptir.
Arabalarda, kamyonlarda, çiftlik ekipmanlarında,
teknelerde, çim biçme makineleri/bahçe traktörlerinde,
motorsikletlerde ve diğer çeşitli uygulamalarda kullanılan
geleneksel otomotiv, bakım gerektirmeyen, derin devirli
deniz ve jel aküleri gibi yalnızca 12 V kurşun asit akülerini
şarj etmek için tasarlanmıştır.
Akü kutup başlarının kutupsallığını kontrol edin. Artı
(POS, P, +) akü kutup başının çapı genellikle eksi (NEG,
N, -) akü kutup başından daha geniştir.
Akü şarj cihazında, işlevsel akülerin hızlı, güvenli tam
şarjını sağlayan 3 aşamalı yüksek verimli şarj teknolojisi
vardır.
Akü kutup başlarındaki yalıtım kapaklarını çıkartmak için
üreticinin talimatlarını izleyin.
Aşama 1 - hızlı ateşleme şarjı
Aşama 1, işlevsel herhangi bir 12 V’luk aküyü
“uyandırmak” için ve motoru hızlı bir şekilde ateşlemek
için 10 A’de gerçekleştirilen bir hızlı ateşleme şarjıdır. Akü
önceden belirlenmiş maksimum güvenli voltaja eriştiğinde
akü şarj cihazı bir uyarı sinyali verir ve şarj işleminin 2.
aşaması başlar.
Akü şarj cihazının artı (kırmızı) kıskacını akünün artı
(POS, P, +) kutup başına bağlayın.
Akü şarj cihazının eksi (siyah) kıskacını akünün eksi
(NEG, N, -) kutup başına bağlayın.
Akü şarj cihazının aküyle bağlantısını keserken her
zaman:
•
Akü şarj cihazını kapatın ve fişini çekin.
•
Önce eksi kutbun kıskacını çıkarın.
•
Artı kutbun kıskacını en son çıkarın.
•
Akü kutup başlarının yalıtım kapaklarını geri takın.
Aşama 2 - doldurma şarjı
Aşama 2, olası maksimum şarjı kararlı, güvenli ve
önceden belirlenmiş bir voltajda tutan bir doldurma
şarjıdır. Bu aşama sırasında, şarj voltajı sabit kalırken şarj
akımı maksimum doğru dahili kimyasal enerji aktarımına
izin vermek için azaltılır.
Devreyle bağlantısı kesilmiş bir akünün şarj
edilmesi.
Uyarı! Hatalı bağlantı, akü kısa devresi, akünün yeri ve
akü şarj cihazının yeri bir tehlike yaratabilir.
İşleme devam etmeden önce gerekli hazırlıkların
yapıldığından emin olun.
Aşama 2’nin sonunda akü şarj cihazı otomatik olarak şarj
işleminin 3. aşamasına başlar.
Aşama 3 - bakım/dengeleme şarjı
Aşama 3 bir bakım/dengeleme şarjıdır. Akım güvenli
ve verimli bir akü şarjına ayarlanırken voltaj otomatik
olarak düzenlenir ve önceden belirlenen bir seviyeye
düşürülür. Aşama 3’ün sonunda cihaz, şarj döngüsünün
tamamlandığını belirten bir uyarı sinyali verir.
Akü devreden çıkartılmamışsa, şarjdan önce aküyü
devreden çıkartmak için üreticinin talimatlarını izleyin.
Akü kutup başlarının kutupsallığını kontrol edin. Artı
(POS, P, +) akü kutup başının çapı genellikle eksi (NEG,
N, -) akü kutup başından daha geniştir.
Fonksiyon düğmeleri (Şekil A)
Kontrol panelindeki (3) fonksiyon düğmeleri soldan sağa
şunlardır:
Akü şarj cihazının artı (kırmızı) kıskacını akünün artı
(POS, P, +) kutup başına bağlayın.
2/6/10A düğmesi (11) (şarj hızı seçici adım 2).
Bu düğme kullanıcının akü boyutu temelinde
şarj hızını seçmesini sağlar. Bu seçim ve gerçek
akü şarj hızı mikro işlemci tarafından izlenir.
Eğer hız akü boyutu ya da koşulu için çok
yüksek ya da çok düşük olursa akü şarj cihazı
şarjı durduracaktır.
Akü şarj cihazının eksi (siyah) kıskacını akünün eksi
(NEG, N, -) kutup başına bağlayın.
Akü şarj cihazının aküyle bağlantısını keserken her
zaman:
•
Akü şarj cihazını kapatın ve fişini çekin.
•
Önce eksi kutbun kıskacını çıkarın.
•
Artı kutbun kıskacını en son çıkarın.
•
Akü kutup başlarının yalıtım kapaklarını geri takın.
Akü voltaj kontrolü düğmesi (10). Bu düğme
akü voltajını ölçen bir kontrol sağlar.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
Şarj dinamosu kontrolü düğmesi (9). Bu
düğme akü voltajını ölçen beş saniyelik
bir kontrol sağlar. Bu kontrol çeşitli elektrik
yükü seviyelerinde tekrarlanır ve testler
kullanıcının, şarj dinamosunun yükü kaldırıp
kaldıramayacağını belirlemesini sağlar. Bu, bir
şarj dinamosu servisinin gerekip gerekmediğinin
belirlenmesini sağlar.
Taşıma kolu
Dijital ekran
Kontrol paneli
Akü kıskaçları
5
Kontrol paneli LED’leri (Şekil A)
Aşağıdaki simgeler akü şarj cihazınızın üzerinde
gösterilir:
•
•
Hata LED’i (5). Birkaç hatadan herhangi biri
saptandığında yanar, bkz. bu kılavuzda daha
sonra yer alan “Sorun Giderme” bölümünde
anlatılan F01 ile F05 arasındaki Kodlar.
Dijital ekran (2), akü tam olarak şarj edildiğinde FUL
iletisini gösterir.
Önce ac güç kablosunu çıkarın, ardından eksi
kıskacı ve son olarak artı kıskacı çıkarın.
Otomatik dinamik şarj (Şekil A)
Otomatik dinamik şarj özelliği bir akünün korunması için
idealdir. Aküyü, her zaman tam şarjlı tutmak için otomatik
olarak gereken şekilde doldurur.
•
Akü tamamen şarj olduğunda ac gücünü ve aküyü
bağlı tutun.
•
Akü şarj cihazı aküyü izler ve gerektiğinde
doldurur.
•
Dijital ekran (2), aküyü doldururken FLO iletisini
gösterir ve şarj tamamlandığında FUL iletisine geri
döner.
•
Akü voltajını göstermek için akü voltajı düğmesine
(10) basın.
Uyarı! Eğer akü boyutu bilinmiyorsa, 2 A hız ile şarj edin.
Aküleri aşırı şarj etmeyin.
Ters kutup bağlama uyarı LED’i (6) akü kıskaçları (4) akü terminallerine yanlış
bağlandığında yanar.
Akü voltaj LED’i (7) - akü voltaj düğmesine
(10) basıldığında yanar.
Şarj dinamosu iyi durumda LED’i (8) - Yüklü
ya da yüksüz denetimler şarj dinamosunun
elektrik yükünü kaldırabildiğini gösterdiğinde
yanar.
Şarj hızı seçimi (Şekil A)
•
Bu cihazda üç şarj hızı ayarı vardır ve bunlara
2/6/10A düğmesi (11) ile erişilir:
2 amp: çim biçme makineleri, motorsikletler vb.
tarafından kullanılan daha küçük aküler.
6 amp: küçük arabalarda kullanılan orta boyutlu
aküler.
10 amp: otomobiller ve hafif kamyonlar.
•
Akü kıskaçları (4) doğru şekilde bağlandıktan sonra,
akü şarj cihazını 230 Vac’lik bir prize takın. Akü şarj
cihazı, gücün aküye uygulandığını belirtmek için
dijital ekranda (2) bir dolaşım modelini gösterecektir.
Akü boyutuna göre doğru şarj akım hızını seçin.
Şarj dinamosu kontrolü (Şekil A)
Uyarı! Yalnızca 12 Vdc sistemleri kontrol edin.
Bölüm 1 (yüksüz)
•
Aracın tüm aksesuarlarını kapatarak şarj
dinamosunda hiç yük olmadığından emin olun.
•
Şarj dinamosunu test etmeden önce akü tamamen
şarj edilmelidir.
•
Normal rolanti hızına erişmek için motoru yeterince
çalıştırın ve bir yüksüz voltaj olduğunu doğrulayın.
•
Kontrolü başlatmak için şarj dinamosu kontrol
düğmesine (9) basın.
•
Şarj dinamosunun iyi durumda olduğunu belirtmek
için şarj dinamosu iyi durumda LED’i (8) ya da şarj
dinamosunun tipik voltaj aralığının dışında olduğunu
belirtmek için hata LED’i (5) yanacaktır.
•
Testi durdurmak için şarj dinamosu kontrol
düğmesine (9) tekrar basın.
Akünün şarj edilmesi (Şekil A)
•
2/6/10A düğmesine (11) basın, cihaz bir uyarı sinyali
verir ve şarj akımını gösterir. AC gücü uygulandıktan
sonra 3 dakika içinde 2/6/10A düğmesine (11)
basılmazsa akü şarj cihazı otomatik olarak 2 amper
ile şarj etmeye başlar.
•
Akü şarj cihazı bazen bir uyarı sinyali verir
ve otomatik test sırasında ya da şarj aşaması
değişirken 0.0 değerini gösterir.
•
2/6/10A düğmesine (11) tekrar basılması şarj hızını
6 A’e ve tekrar basılması 10 A’e yükseltecektir.
Düğmeye (11) tekrar basılması akü şarj cihazı
çıkışını kapatacak ve dijital ekran (2) 000 değerini
gösterecektir.
Not: Bu seçim ve gerçek akü şarj hızı mikro işlemci
tarafından izlenir ve eğer seçilen hız akü boyutu ya da
koşuluna göre çok yüksek ya da çok düşükse cihaz
şarjı durdurur.
•
Akü tam şarj kapasitesine yaklaştığında, cihazın
çıkışı otomatik olarak daha düşük bir şarj hızına
düşer.
•
Dijital ekran (2) şarj akımını gösterir. Akü voltajını
göstermek için akü voltajı düğmesine (10) basın.
Akü şarj cihazı bir uyarı sinyali verir ve akü voltajını
gösterir.
•
Şarj akımını göstermek için akü voltajı düğmesine
(10) tekrar basın.
Bölüm 2 (yük altında)
•
Şarj dinamosunu, havalandırma ve ısıtma dışında
olabildiğince çok aksesuarı çalıştırarak yükleyin.
•
Testi başlatmak için şarj dinamosu kontrol düğmesine
(9) basın.
•
Şarj dinamosunun iyi durumda olduğunu belirtmek
için şarj dinamosu iyi durumda LED’i (8) ya da şarj
dinamosunun tipik voltaj aralığının dışında olduğunu
belirtmek için hata LED’i (5) yanacaktır.
•
Testi durdurmak için şarj dinamosu kontrol
düğmesine (9) tekrar basın.
Eğer ilk şarj dinamosu kontrolü şarj dinamosu durumunu
iyi gösterir ve ikincisi iyi göstermezse, sorun aşağıdakilerin
herhangi birinden kaynaklanabilir:
•
Gevşek fan kayışları.
•
Kesintili bir diyot hatası.
•
Akü ile şarj dinamosu ve/veya toprak arasında kötü
bağlantı.
Not: Şarj dinamosu kontrol modunda akü voltajı düğmesi
(10) devre dışı.
6
Arıza giderme
Ekran göstergeleri, genel sorunlar ve olası çözümler:
Not: Hata LED’i (5) şarj sistemine bir dizi fazladan
aksesuar yükü eklenmesi ve şarj dinamosundan
çekilecek akımın artması nedeniyle gösterilebilir. Şarj
dinamosunun uygulamayı destekleyecek değerlerde
olduğundan emin olun.
Not: Bu kontrol, her üretim, üretici ve araç modeli için
kesin sonuç vermeyebilir.
Fonksiyon yok
•
Akü şarj cihazının canlı bir 230 Vac prizine takılı
olduğundan emin olun.
•
Bu kılavuzun başındaki “Akü şarj cihazının
bağlanması” bölümünde belirtilen adımları izleyin.
Yaklaşık şarj süreleri
Akü şarj cihazı, akü şarj olurken şarj hızını otomatik olarak
düzenler ve akü tamamen şarj olduğunda şarjı durdurur.
Derin döngülü aküler daha uzun şarj süreleri gerektirir.
F01 - Kısa devre yapmış akü hücresi
Eğer akü, dahili hücrelerinden biri kısa devre yapmış
haldeyken şarj edilirse, F01 iletisi gösterilir. Akünüzü
inceleme için yetkili bir otomotiv servis merkezine
götürmenizi öneririz.
Bir aküyü şarj etmek için gereken tahmini süreler
aşağıdaki tablolarda verilmiştir:
F02 - Kötü akü bağlantısı ya da bir şarjı kabul etmek
için çok düşük akü voltajı
F02 iletisi gösterildiğinde, bunun en yaygın nedeni aküye
zayıf bağlantı yapılmasıdır.
•
Ac güç kablosu ile akü kıskaçlarının (4) bağlantısını
kesmek için bu kılavuzun başında yer alan “Güvenlik
talimatları” bölümünde belirtilen adımları izleyin, akü
terminallerini temizleyin ve akü şarj cihazını yeniden
bağlayın.
•
Eğer durum devam ediyorsa, inceleme için akünüzü
yetkili bir otomotiv servis merkezine götürmenizi
öneririz.
akünün şarj yüzdesi
HIZ
2A
75%
50%
25%
0%
7 saat
14 saat
*
*
7 saat
9,2 saat
6A
2,5 saat 4,7 saat
10A
1,4 saat 2,8 saat 4,2 saat 5,5 saat
* 2 A‘de önerilmez - daha yüksek bir şarj hızı kullanın.
Yukarıdaki tabloda gösterilen süreler yaklaşıktır ve 50
Ah‘lik bir otomotiv aküsü içindir.
F03 - Dahili açık hücre
•
Akünüzü yetkili bir otomotiv servis merkezine
inceletin.
Örnek
50 Ah, 12 Vdc’lik bir akü boşalmış (%50). 10 A hızda şarj
olması için gereken süreyi belirlemek için, yukarıdaki
tabloda “%50” sütunu ile “10 A” satırının kesiştiği hücreye
bakın.
F04 - Zaman aşımı durumu
F04 iletisi, şarj süresi 18 saati aştığında gösterilir. Akünün
boyutu için çok düşük bir şarj hızı kullanıyor olabilirsiniz.
Aküyü şarj etmek için daha yüksek bir şarj hızı kullanın.
Akü şarj süreleri akünün boyutuna, yaşına ve koşuluna
göre değişiklik gösterecektir. Daha küçük aküler daha
düşük bir hızda (2 A) şarj edilmeli ve şarj süresinde
fazladan bir saat daha eklenmelidir.
F05 - Aşırı ısınma durumu
F05 iletisi, akü şarj cihazının aşırı ısındığını belirtmek için
gösterilir. Havalandırma kanalları tıkanmış olabilir.
•
Ac güç kablosu ile akü kıskaçlarının (4) bağlantısını
kesmek için bu kılavuzun başında yer alan “Güvenlik
talimatları” bölümünde belirtilen adımları izleyin,
cihazın soğuması için 30 dakika bekleyin ve yeniden
bağlayın.
•
Tekrar çalıştırmadan önce yeterli havalandırma
oluğundan emin olun.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik
işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini çekin.
•
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Cihazı
suya batırmayın.
•
Her kullanımdan sonra akü kıskaçlarını (4) temizleyin
ve kıskaçların (4) üzerinde aşınmaya neden
olabilecek herhangi bir akü sıvısını temizleyin.
•
Akü şarj cihazının dış yüzeyini yumuşak bir bez ve
gerekiyorsa yumuşak bir sabun çözeltisi ile silin.
•
Sıvının akü şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Akü şarj cihazını ıslakken kullanmayın.
•
Akü şarj cihazı kablolarını, hasar görmelerini
önlemek için saklarken gevşekçe sarılı tutun.
Çok soğuk bir akünün şarj edilmesi
Eğer şarj edilecek akü çok soğuksa, örneğin donma
sıcaklığının (0°C/ 32°F) altındaysa, yüksek hızda bir şarjı
kabul edemez. İlk şarj hızı düşük olacaktır. Şarj hızı akü
ısındıkça artacaktır. Donmuş bir aküyü kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
Çevrenin korunması
Cihazınızın değiştirilmesi gerektiğini veya artık
sizin için faydalı olmadığını düşündüğünüzde
çevreyi korumayı aklınızdan çıkarmayın.
Black & Decker yetkili tamir servisleri eski
Black & Decker aletlerini alacak ve çevre
açısından güvenli bir şekilde atılmalarını
sağlayacaktır.
7
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
AT uygunluk beyanatı
BDV1084
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu teyit eder: Standartlar ve Yönetmelikler.
EN60335-2-29, EN60598-2-4, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, İngiltere
30-11-2006
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Garanti
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com.
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde
kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Kurşun asit aküler birçok kez şarj edilebilir.
Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize
gerekli özeni göstererek atın:
•
•
•
•
•
Bir Black & Decker ürünün kusurlu malzeme, işçilik veya
uygunluk eksikliği nedeniyle satın alındığı tarihten sonraki
24 ay içerisinde arızalanması halinde Black & Decker,
müşterinin en az düzeyde rahatsızlık duymasını sağlamak
amacıyla, aşağıdaki durumlar haricinde kusurlu parçaları
değiştirmeyi, normal aşınma ve yıpranmaya maruz
kalmış ürünleri onarmayı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi
garanti eder:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse,
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa,
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse,
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Aküyü, patlamaya yol açabileceği için ateşe
atmayın.
Kurşun Asit (Pb) aküler geri dönüşümlüdür.
Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdırlar. Akü yerel
düzenlemelere uygun şekilde çıkarılmalı ve
atılmalıdır.
Akü terminallerini kısa devre yapmayın.
Akünün ağır olduğunu unutmayın.
Mümkünse, cihazı akü tamamen boşalana kadar
çalıştırın.
Aküyü, terminallerin kısa devre yapmayacağından emin
olduğunuz, uygun bir kaba yerleştirin.
Aküyü, yetkili servisinize veya bölgenizdeki geri dönüşüm
istasyonuna götürün. Toplanan aküler geri dönüştürülecek
veya uygun şekilde atılacaktır.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet
veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
Teknik veriler
Giriş voltajı
Nominal giriş
Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Ağırlık
Vac
W
Vdc
A
kg
BDV1084
230
180
12
2/6/10
1,93
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah.Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
8
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
0346 221 47 55
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00075908 - 04-07-2008
9
10
Download PDF

advertising