D25300DH | DeWalt D25300DH DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

533444 - 32 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25300DH
1
2
3
4
5
6
7
A
9
8
5
11
10
B
2
1
3
1
4
C
3
D
12
7
E
F
3
13
2
G
4
PORELSZÍVÓ RENDSZER
D25300DH
Szívből gratulálunk
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges veszélyt
jelez, amely könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DeWALT
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALT céget a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Kontaktnyomás
Maximális lökethossz
Maximális fúrási mélység
Maximális fúróátmérő
Elszívó kapacitás
Kikapcsolás késleltetése
Súly
D25300DH-XJ D25300DH-LX
220–240
110/115
2
2
N
60
60
mm 105
105
mm 120
120
mm
16
16
mm 500
500
mp
2
2
kg
1,5
1,5
Porgyűjtő tartály
Furatok száma
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
Porszűrő élettartama
LPA
KPA
LWA
KWA
(hangnyomásszint)
(toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
Áramütés veszélyét jelzi.
V
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
133
75
20
> 100
133
75
20
> 100
77
3
86
3
77
3
86
3
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D25300DH
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
5
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva
a munkaterületet. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél
6
e)
f)
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
g)
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek
helyes csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
szerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha az
adott feladatra alkalmas szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére elteszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá;
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és ezen
utasításokat nem ismerik. Az elektromos
szerszám gyakorlatlan felhasználó kezében
veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e
el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
f) Tartsa tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak az eredetivel
megegyező cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő speciális biztonsági
szabályok porelszívó
rendszerekhez
• Ez a szerelék falazat vagy beton
ütvefúrásához használatos, a szerszámra
szerelt kemény fúrószárakkal.
• Ne használja a szereléket fa, acél vagy
műanyag fúrására.
• Ne használja magfúrási munkákra.
• Ne használja vésési munkákra.
• Ne használja a szereléket veszélyes anyagok
(pl. azbeszt) fúrására.
• A kézikönyvünkben nem említett
szerszámokkal ne használja ezt a szereléket.
• Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben.
• Forró vagy felizzott részecskéktől óvja
a szereléket.
Maradványkockázatok
A vonatkozó biztonsági előírások betartása és
a védelmi eszközök alkalmazása ellenére bizonyos
fennmaradó kockázatokat nem lehet elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– A beton és/vagy falazat bontása közben
keletkező por belélegzése miatti egészségi
veszély.
A porelszívó rendszeren lévő
jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
7
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatának felületébe van nyomtatva, a porgyűjtő
és a szerszám találkozásánál.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 porelszívó rendszer
1 porkefe
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
1 Porelszívó fej
2 Porkefe
3 Mélységütköző
4 Hosszütköző
5 Reteszelőgomb
6 Szerszámbefogó
7 Porgyűjtő tartály
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D25300DH porelszívó rendszerét nagy
teljesítményű forgó ütvefúrógépekkel végzett
professzionális munkák közben keletkező por
elszívására fejlesztettük ki.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális kábelre.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A porelszívó rendszer fel- és
lecsatlakoztatása
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
helyesen felszerelt, biztonságosan
rögzített oldalfogantyúval használja
a szerszámot. Ennek elmulasztása
esetén az oldalfogantyú elcsúszhat
használat közben, és Ön elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
A szerelék a következő típusokkal használható:
D25313, D25323, D25324.
A szerelék felszerelése (B ábra)
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
1. A szerelék felszerelése előtt végezze el
a szerszámon a következő előkészületeket:
A porelszívó rendszer professzionális
szerszámokkal használatos szerelék.
– Vegye ki a fúrószárat (ha van
a szerszámban).
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
– Vegye ki a mélységütközőt az
oldalfogantyúból (8). Az oldalfogantyút ne
vegye le!
8
– Tegye a módválasztó kapcsolót (9)
„ütvefúrás” állásba.
2. Az ábrán látható módon igazítsa a szereléket
a szerszámhoz.
KEZELÉS
3. Csúsztassa rá a szereléket a szerszámra,
közben ügyeljen arra, hogy az érintkezők (10)
a szerszám alján lévő csatlakozó résekbe (11)
kerüljenek.
Használati útmutatások
4. Nyomja be a szereléket a helyére, amíg
a retesz le nem zár.
5. A szerelék levételéhez egyszerre nyomja
meg a két reteszelőgombot (5), és húzza le
a szereléket a szerszámról.
FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje
fel a szereléket, amíg a szerszám
működésben van.
Fúrási hossz beállítása
(C ábra)
1. Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
2. Nyomja a (3) mélységütközőt, és mozdítsa
a fej (1) irányába. Engedje el az ütközőt.
3. Nyomja a (4) hosszütközőt, és mozdítsa
a fejtől (1) távolodó irányba. Engedje el az
ütközőt.
4. A szerszámot és az összeszerelt egységet
a fejjel (1) tegye a falhoz.
5. Nyomja be a fejet, hogy a fúrószár
a munkafelülethez érjen.
6. Nyomja a (4) hosszütközőt, és mozgassa a fej
(1) irányába, ameddig csak lehet. Engedje el
az ütközőt.
7. Finoman húzza vissza a szerszámot a faltól,
ügyelve arra, hogy a rugós szerkezet ne
oldjon ki azonnal.
Furatmélység beállítása
(D ábra)
Nyomja a mélységütközőt (3), és állítsa a kívánt
furatmélységre. Engedje el az ütközőt.
A porgyűjtő le- és
visszaszerelése (E ábra)
LESZERELÉS
Nyomja meg a két reteszgombot (12), és húzza le
a porgyűjtőt (7) a szerelékről.
VISSZASZERELÉS
1. Az ábrán látható módon igazítsa a porgyűjtőt
a szerelékhez.
2. Nyomja be a porgyűjtőt a helyére, amíg
a retesz le nem zár.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig olvassa
át a kezelési kézikönyvet, és annak
megfelelően használja a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Annak a gépnek
a kézikönyvét is tanulmányozza,
amelyikkel ezt a szereléket használni
fogja.
Be- és kikapcsolás
Amint a gépet bekapcsolja, a szerelék
automatikusan bekapcsol.
Amint a gépet kikapcsolja, a szerelék
automatikusan kikapcsol.
Elektronikus lekapcsoláskésleltetés
A szerszám kikapcsolása után a szerelék még
néhány másodperciog tovább működik, így az
utolsó pormaradványokat is eltávolítja a gép
belsejéből.
Ütvefúrás (F ábra)
1. Állítsa be a fúróhosszat.
2. Állítsa be a furatmélységet.
3. Jelölje ki a furat leendő helyét.
4. Helyezze a fúrószár hegyét a kijelölt pontra,
majd kapcsolja be a szerszámot.
5. Mindig erősen, két kézzel fogja a szerszámot,
és biztonságos testhelyzetet vegyen fel.
Mindig helyesen felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, miután
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a dugaszát a konnektorból.
9
A porgyűjtő tartály ürítése
(E ábra)
Amint az elszívó teljesítmény észrevehetően
csökken, a porgyűjtőt (7) ki kell üríteni.
1. Vegye ki a porgyűjtőt a fent ismertetett módon.
2. Ürítse ki. Finoman rázza és ütögesse
a porgyűjtőt, hogy a szűrőről is lejöjjön a por.
3. A fenti módon tegye vissza a porgyűjtőt.
KARBANTARTÁS
AZ ÖN DeWALT porelszívó rendszerét minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT cserealkatrészeket
használjon fel.
Minden 100–120 használat után cserélje ki
a szűrőt és a porgyűjtőt.
FIGYELMEZTETÉS: Balesetmegelőzési
célból csak eredeti DEWALT alkatrészeket
használjon fel.
A porkefe cseréje (G. ábra)
A porkefét ki kell cserélni, amikor a szálai már
nagyon elkoptak, vagy amikor már jelentős
mértékben csökkent a porelszívás hatásfoka.
1. Fogóval vegye ki a biztosítógyűrűt (13).
2. Cserélje ki a porkefét (2).
3. Illessze vissza a biztosítógyűrűt.
10
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse folyadékba a készülék
alkatrészeit.
A porszűrő tisztítása (E ábra)
Intenzív használat során a porszűrő a portól
eltömődik. Az elkopott szűrőt ki kell cserélni.
A port a szűrő enyhe ütögetésével rázza ki
a hulladékgyűjtőbe.
FIGYELMEZTETÉS: Kefével ne
tisztítsa a szűrőt.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
a DEWALT által javasoltaktól eltérő
tartozékoknak ezzel a készülékkel
történő használhatóságát nem
tesztelték, azok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használjon ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt dobja ki. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ha igénybe
veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz
címéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
Emellett a hivatalos DEWALT márkaszervizek
listája, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink
és az elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
zst00244251 - 25-08-2014
12
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising