KR753 | Black&Decker KR753 HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

559866-76 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
KR703
KR704
KR705
KR753
KR754
KR755
2
‫עברית‬
‫ד‪ .‬הסר את מפתח הידוק התפסנית או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד אל חלק‬
‫סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה‪ .‬אל תנסה להפעיל את הכלי מחוץ לטווח ההפעלה הבטוח‪.‬‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה‬
‫על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה‬
‫במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫ו‪ .‬לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש רפויים או‬
‫תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פרטי לבוש וכפפות מחלקים נעים‪.‬‬
‫פריטי ביגוד רפויים‪ ,‬תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס‬
‫בחלקים סובבים‪.‬‬
‫ז‪ .‬אם עומדים לרשותך התקנים להוצאה ואיסוף של אבק עליך‬
‫לוודא שהם מחוברים ונעשה בהם שימוש נכון‪ .‬השתמש‬
‫בהתקנים אלה כדי להפחית את האבק וסכנות הקשורות בו‪.‬‬
‫ייעוד‬
‫המקדחה הרוטטת שלך‪ ,‬מתוצרת חברת בלק אנד דקר )& ‪Black‬‬
‫‪ (Decker‬תוכננה לצורך קידוח בעץ‪ ,‬מתכת‪ ,‬פלסטיק וחומרי בניין‬
‫שונים וגם למטרות הברגת ברגים‪.‬‬
‫מקדחה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫אזהרה! קרא את כל ההוראות‪ .‬אי‪-‬ציות לאזהרות המפורטות להלן‬
‫עלול לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫המונח ”כלי חשמלי“ המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס‬
‫לכלי העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות כבל( או‬
‫המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫שמור על חוברת הוראות זו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .1‬אזור העבודה‬
‫א‪ .‬שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי עבודה חשוכים‬
‫ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬אל תפעיל את הכלים החשמליים שלך בסביבה נפיצה כגון‬
‫בנוכחות נוזלים דליקים‪ ,‬גזים ואבק נפיץ‪ .‬כלי עבודה חשמליים‬
‫יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים חשמליים‪.‬‬
‫הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של‬
‫הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן שהוא‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים‬
‫מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורקים‬
‫)כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪,‬‬
‫תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪ .‬סכנת ההתחשמלות גדלה‬
‫אם גופך מוארק‪.‬‬
‫אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות‪ .‬מים‬
‫החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט להשתמש‬
‫בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪ ,‬משיכתו או הוצאת‬
‫התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪,‬‬
‫ממקומות חדים ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים‬
‫ועם קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת‬
‫השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם‬
‫מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי החשמלי המתאים ליישום‪.‬‬
‫הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר‬
‫הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק‬
‫אותו כהלכה‪ .‬כלי עבודה חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות‬
‫מתג ההפעלה הוא מסוכן וחובה לתקנו מיד‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח לפני ביצוע כוונונים‪ ,‬החלפת‬
‫אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית‬
‫את סכנת ההפעלה בשוגג של כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטווח‬
‫הגישה של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם מכירים היטב‬
‫את כלי העבודה החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו‬
‫להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים על‪-‬ידי משתמשים‬
‫בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה היא מסוכנת‪.‬‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את היישור ואת‬
‫חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים‪ ,‬או כל פגם או‬
‫נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬אם‬
‫הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות רבות‬
‫קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫שמור כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט בכלי חיתוך‬
‫בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות‬
‫להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי העבודה החשמלי‪ ,‬בציוד העזר שלו‪ ,‬בכלי‬
‫החיתוך וכו‘ על‪-‬פי הוראות אלה ובהתאם לשימוש המיועד‬
‫עבור אותו סוג של כלי חשמלי‪ ,‬תוך התחשבות בתנאי‬
‫העבודה ובעבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי‬
‫לביצוע פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫‪ .5‬טיפול‬
‫א‪ .‬הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬ידי מי שהוסמך‬
‫לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף מקוריים‪ ,‬זהים‪ .‬עמידה‬
‫בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטיחות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫‪ .3‬בטיחות אישית‬
‫א‪ .‬במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור על עירנות‪,‬‬
‫לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול דעת‪ .‬אל תפעיל כלי‬
‫עבודה חשמליים כאשר אתה עייף או תחת השפעת סמים‪,‬‬
‫אלכוהול או תרופות‪ .‬גם רגע קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן‬
‫הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ב‪ .‬השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה לעיניים‪.‬‬
‫שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים כגון מסכת אבק‪,‬‬
‫נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪ ,‬קסדה או אמצעים להגנה על‬
‫השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫ג‪ .‬הימנע מהפעלה לא מכוונת של הכלי‪ .‬לפני חיבור התקע‬
‫לרשת החשמל ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב מנותק‪.‬‬
‫נשיאת הכלי כשאצבעך על המתג או חיבור הכלי לרשת החשמל‬
‫כשמתג ההפעלה שלו במצב מחובר הם מצבים מסוכנים‬
‫שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למקדחות רוטטות‬
‫• במהלך השימוש במקדחות רוטטות השתמש במגני אוזניים‪.‬‬
‫חשיפה לרעש עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫• השתמש בידיות העזר המסופקות עם הכלי‪ .‬איבוד שליטה‬
‫עלול לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫כלי זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול‪ .‬לכן הוא אינו זקוק‬
‫לארקה‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד‬
‫שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום‬
‫על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫• כלי עבודה זה אינו מיועד לשימושם של צעירים או נכים‪ ,‬ללא‬
‫השגחה מתאימה‪ .‬יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא‬
‫ישחקו עם הכלי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫בחירת כיוון הסיבוב‬
‫לקידוח ולהידוק ברגים‪ ,‬השתמש בסיבוב קדימה )במגמת השעון(‪.‬‬
‫להרפיית הידוק ברגים ולצורך שחרור מקדח שנתפס‪ ,‬השתמש‬
‫בסיבוב לאחור )נגד מגמת השעון(‪.‬‬
‫• לבחירת סיבוב קדימה‪ ,‬דחוף את בורר קדימה‪/‬אחורה )‪ (4‬לצד שמאל‪.‬‬
‫• לבחירת סיבוב לאחור‪ ,‬דחוף את בורר קדימה‪/‬אחורה לצד ימין‪.‬‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה‬
‫להחליף אותו באמצעות היצרן או תחנת שירות מורשית של‬
‫בלק אנד דקר‪.‬‬
‫מאפיינים‬
‫כלי זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם‪:‬‬
‫‪ .1‬מתג הפעלה ובקרת המהירות‬
‫‪ .2‬כפתור נעילה‬
‫‪ .3‬כפתור ויסות מהירות‬
‫‪ .4‬בורר קדימה‪/‬אחורה‬
‫‪ .5‬בורר מצב קידוח‬
‫‪ .6‬תפסנית‬
‫‪ .7‬גובל עומק‬
‫‪ .8‬ידית צד‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לשנות את כיוון הסיבוב כאשר המנוע‬
‫מסתובב‪.‬‬
‫בחירת מצב קידוח‬
‫• לצורך קידוח בלוקים או בטון‪ ,‬הבא את בורר מצב הקידוח )‪(5‬‬
‫למצב ‪.‬‬
‫• לצורך קידוח חומרים אחרים ולהברגת ברגים‪ ,‬הבא את בורר‬
‫מצב הקידוח )‪ (5‬למצב ‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫קביעת עומק הקידוח )ציור ‪(E‬‬
‫• הרפה את ההידוק של ידית הצד )‪ (8‬על‪-‬ידי סיבוב הידית נגד‬
‫מגמת השעון‪.‬‬
‫• קבע את מוט כוונון העומק )‪ (7‬במצב הרצוי‪ .‬עומק הקידוח‬
‫המרבי שווה למרחק בין קצה המקדח לבין הקצה הקדמי של‬
‫מוט כוונון עומק הקידוח‪.‬‬
‫• הדק את ידית הצד על‪-‬ידי סיבוב ידית האחיזה במגמת‬
‫השעון‪.‬‬
‫אזהרה! לפני ההרכבה‪ ,‬ודא שהכלי מנותק ואינו מחובר לרשת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫התקנה של ידית הצד ומוט כוונון העומק )ציור ‪(A‬‬
‫• סובב את ידית האחיזה נגד מגמת השעון עד שתוכל להחליק‬
‫את ידית הצד )‪ (8‬על החלק הקדמי של הכלי‪ ,‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫• סובב את ידית הצד למצב הרצוי‪.‬‬
‫• הכנס את מוט כוונון העומק )‪ (7‬אל קדח ההתקנה‪ ,‬כפי‬
‫שמוצג‪.‬‬
‫• קבע את מוט כוונון העומק כפי שמתואר להלן‪.‬‬
‫• הדק את ידית הצד על‪-‬ידי סיבוב ידית האחיזה במגמת‬
‫השעון‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה ובקרת המהירות )‪.(1‬‬
‫מהירות הסיבוב של הכלי תלויה במידת הלחיצה על המתג‪.‬‬
‫אם הכלי מצויד בכפתור לויסות מהירות )‪ ,(3‬קבע אותו לתחום‬
‫המהירויות הדרוש‪ .‬השתמש במהירות סיבוב נמוכה עבור‬
‫מקדחים בעלי קוטר גדול ובמהירות גבוהה למקדחים בעלי‬
‫קוטר קטן‪.‬‬
‫• לביצוע עבודה רצופה‪ ,‬לחץ על כפתור הנעילה )‪ (2‬והרפה ממתג‬
‫ההפעלה ובקרת המהירות‪ .‬מצב זה אפשרי רק במהירות פעולה‬
‫מרבית או בכל מהירות מרבית שנקבעה מראש באמצעות‬
‫כפתור ויסות המהירות )‪ .(3‬אפשרות זו אינה פועלת בכיוון‬
‫סיבוב לאחור‪.‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה ובקרת המהירות‪.‬‬
‫כדי להפסיק את הפעולה של כלי הנמצא במצב של עבודה‬
‫רצופה‪ ,‬לחץ פעם נוספת על מתג ההפעלה ובקרת המהירות‬
‫והרפה ממנו‪.‬‬
‫התקנת מקדח או ראש מברג )ציורים ‪ B‬ו‪(C-‬‬
‫תפסנית ללא מפתח עם נועל כוש )ציור ‪(B‬‬
‫• פתח את התפסנית על‪-‬ידי סיבוב השרוול )‪ (9‬נגד מגמת‬
‫השעון‪.‬‬
‫• הכנס את קנה המקדח )‪ (10‬אל התפסנית‪.‬‬
‫• הדק היטב את התפסנית על‪-‬ידי סיבוב השרוול במגמת‬
‫השעון‪.‬‬
‫תפסנית עם מפתח )ציור ‪(C‬‬
‫• פתח את התפסנית על‪-‬ידי סיבוב השרוול )‪ (11‬נגד מגמת‬
‫השעון‪.‬‬
‫• הכנס את קנה המקדח )‪ (10‬אל התפסנית‪.‬‬
‫• הכנס את מפתח התפסנית )‪ (12‬לאחד משני החורים )‪(13‬‬
‫שבצדה של התפסנית וסובב את המפתח במגמת השעון עד‬
‫להידוק המקדח‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫ביצועי הכלי תלויים באביזר בו משתמשים‪ .‬האביזרים של חברות‬
‫‪ Black & Decker‬ו‪ Piranha-‬מיוצרים בתקני איכות גבוהים ותוכננו‬
‫לשפר את ביצועי הכלי שלך‪ .‬על‪-‬ידי שימוש באביזרים אלה תוכל‬
‫להפיק את המיטב מהכלי שלך‪.‬‬
‫הסרה והתקנה של התפסנית )ציור ‪(D‬‬
‫• פתח את התפסנית ככל שניתן‪.‬‬
‫• הסר את בורג העצר של התפסנית‪ ,‬הממוקם בתפסנית‪ ,‬על‪-‬ידי‬
‫סיבובו במגמת השעון באמצעות מברג‪.‬‬
‫• הדק בתפסנית מפתח אלן והכה על המפתח בפטיש‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫בציור‪.‬‬
‫• הסר את מפתח האלן‪.‬‬
‫• הסר את התפסנית על‪-‬ידי סיבובה נגד מגמת השעון‪.‬‬
‫• להתקנת התפסנית‪ ,‬הברג אותה על הכוש ואבטח אותה‬
‫באמצעות בורג העצר של התפסנית‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית‪.‬‬
‫פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי‬
‫ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אזהרה! לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי‬
‫והוצא את תקע ההזנה מרשת החשמל‪.‬‬
‫• נקה באופן סדיר את חריצי האוורור של הכלי באמצעות מברשת‬
‫רכה או מטלית יבשה‪.‬‬
‫• נקה באופן סדיר את בית המנוע באמצעות מטלית לחה‪ .‬אל‬
‫תשתמש בתכשיר ניקוי שוחק או על בסיס של ממס‪.‬‬
‫שימוש‬
‫אזהרה! הנח לכלי לבצע את העבודה בקצב המתאים לו‪ .‬אל‬
‫תפעיל עומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫אזהרה! לפני קידוח בקירות‪ ,‬רצפות או תקרות‪ ,‬חובה לבדוק את‬
‫המיקום של חיווט וצינורות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫הגנת הסביבה‬
‫‪KR703/KR704/KR705/KR753/KR754/KR755‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Deker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪EC,/98/37 :‬‬
‫‪89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60745,‬‬
‫‪EN 61000‬‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה‬
‫ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה שלך מתוצרת‬
‫בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪ ,‬אל תשליך אותו לאשפה‬
‫הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הרעש(‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫רעידה משוקללת יד‪/‬זרוע‬
‫‪) LpA‬תחום הסטייה של לחץ הקול(‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה של עצמת הרעש(‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים‬
‫ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫)‪101dB(A‬‬
‫)‪112dB(A‬‬
‫‪15.4m/s2‬‬
‫)‪3dB(A‬‬
‫)‪3dB(A‬‬
‫יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים‬
‫חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי‬
‫הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור מוצרי‬
‫החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪ .‬כדי לנצל שירות‬
‫זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת שירות מורשית שתאסוף‬
‫אותו מטעמנו‪.‬‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת‬
‫הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪,Spennymoor, County Durham DL16 6JG‬‬
‫בריטניה‬
‫‪1-4-2006‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך‬
‫על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי הכתובת‬
‫המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות‬
‫של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח כניסה ‪VAC‬‬
‫הספק כניסה וט‬
‫מהירות מרבית‬
‫סלייד‬
‫ללא עומס‬
‫קוטר מקדח‬
‫מרבי‬
‫פלדה‪/‬בטון מיימ‬
‫מיימ‬
‫עץ‬
‫קייג‬
‫משקל‬
‫מתח כניסה ‪VAC‬‬
‫הספק כניסה וט‬
‫מהירות מרבית‬
‫סלייד‬
‫ללא עומס‬
‫קוטר מקדח‬
‫מרבי‬
‫פלדה‪/‬בטון מיימ‬
‫מיימ‬
‫עץ‬
‫קייג‬
‫משקל‬
‫‪KR705‬‬
‫‪230‬‬
‫‪710‬‬
‫‪KR703‬‬
‫‪230‬‬
‫‪710‬‬
‫‪KR704‬‬
‫‪230‬‬
‫‪710‬‬
‫‪0-3,100‬‬
‫‪0-3,100‬‬
‫‪13/16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪13/16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪13/16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪KR753‬‬
‫‪230‬‬
‫‪750‬‬
‫‪KR754‬‬
‫‪230‬‬
‫‪750‬‬
‫‪KR755‬‬
‫‪230‬‬
‫‪750‬‬
‫‪0-3,100‬‬
‫‪0-3,100‬‬
‫‪13/16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪13/16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪0-3,100‬‬
‫‪0-3,100‬‬
‫‪13/16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪zst00134034 - 16-08-2010‬‬
‫‪5‬‬
6
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising