D28715 | DeWalt D28715 CHOP SAW Type 2 instruction manual

533444-52 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28715
1. ábra
n
m
l
k
o
p
a
j
i
d
e
f
g
2. ábra
b
bb
2
c
cc
h
3. ábra
4. ábra
t
e
t
r
f
s
5. ábra
v
i
u
6. ábra
e
w
h
f
j
y
x
3
7. ábra
8. ábra
j
z
aa
q
257 mm
(10-1/8”)
441 mm
(17-3/8”)
aa
z
o
p
j
9. ábra
508 mm
(20”)
50,8 mm
(2”)
101,6 mm (4”)
4
NEHÉZ IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT 355 mm-es (14)
GYORSDARABOLÓ, GYORSAN CSERÉLHETŐ LESZORÍTÓVAL
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
D28715 D28715LX
Feszültség
V
230
230
(csak Egyesült
Királyság és Írország) V 230/115
230/115
Típus
2
2
Felvett teljesítmény
W
2 200
2 200
Üresjárati
fordulatszám
min-1 4 000
4 000
Min. kerületi
sebesség vágókorong m/s
80
80
Tárcsa átmérő
mm
355
355
Tárcsa-furat
mm
25,4
25,4
Tárcsatest
vastagsága
mm
3,1
3,1
Korong típusa: egyenes bemélyedések nélkül
Mit tud keresztülvágni 90˚-nál
kör-profil
mm
130
négyszög-profil
mm
120 × 120
derékszög-profil mm
100 × 200
L-profil
mm
140 × 140
Mit tud keresztülvágni 45˚-nál
kör-profil
mm
130
négyszög-profil
mm
110 × 110
derékszög-profil mm
100 × 140
L-profil
mm
120 × 120
Súly
kg
18,5
18,5
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangtelejsítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
100
98
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
112
3
3
111
3
D28715
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 61029-1 és prEN 61029-2-10
szabványok előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =m/s²
6,2
1,5
5,3
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok
230 V-os szerszámok 10 Amper az
eszközben
E.K. és Írország 230 V-os szerszámok 13 amper a csatlakozódugóban
E.K. és Írország 115 V-os szerszámok
16 Amper az
eszközben
5
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
kisebb vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyes
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amelyet, ha nem kerülnek el
dologi károkat okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
Horst Grossmann
Mérnökség és termékfejlesztés alelnöke
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
31.12.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Biztonsági utasítások
Elektromos kéziszerszám használata során mindig
tartsa be az Ön országában érvényes biztonsági
előírásokat, hogy csökkentse a tűz, az áramütés
és a személyes sérülések kockázatát.
A készülék használata előtt alaposan olvassa át
a kézikönyvet.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY
AZT KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
REFERENCIAKÉNT.
Általános biztonsági előírások
1. Tartsa a munkaterületet tisztán
A rendetlen munkaterület, illetve munkapad
balesetet okozhat.
D28715
DEWALT nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EC, EN 61029.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a
2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További
információért lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott címen vagy
a kézikönyv hátoldalán megadott elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
2. Fordítson gondot a munkaterület
környezetére is.
Védje a szerszámot az esőtől. Ne használja
a szerszámot nedves, párás környezetben.
A munkaterület világítsa ki jól (250 - 300 Lux).
Soha ne használja robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok jelenlétében.
3. Tartsa távol a gyerekeket.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek,
illetve hozzáférjenek a készülékhez és
a tápkábelhez.
4. Öltözzön megfelelően.
Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Hosszú haját kösse össze, hogy az ne zavarja
munka közben. Szabadban végzett munka
esetén viseljen arra alkalmas védőkesztyűt és
csúszásgátló lábbelit.
6
5. Személyes védelem.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha
olyan műveletet végez, amely porok vagy
repülő szilánkok keletkezésével jár. Ha
a munkavégzés során hő keletkezik, akkor
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
hallásvédelmet. Mindig viseljen védősisakot.
6. Védekezzen az elektromos áramütés ellen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (például csővezetékekkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel). Szélsőséges
körülmények közötti használat során (pl.
a levegő magas nedvességtartalma esetén,
fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
7. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el az egyensúlyát.
8. Ne veszítse el éberségét.
Figyelje, mit csinál. Használja a józan eszét.
Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
9. Rögzítse a munkadarabot.
Használjon szorítókat vagy satut
a munkadarab rögzítéséhez. Biztonságosabb
és felszabadítja mindkét kezét a szerszám
kezeléséhez.
10. Alkalmazzon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatta,
ill. ezek megfelelően működnek.
11. Távolítsa el a beállító kulcsot és fogót.
A szerszám bekapcsolása előtt mindig
ellenőrizze, hogy eltávolította-e a beállításhoz
használt fogót vagy kulcsot.
12. Hosszabbító kábelek.
Használat előtt vizsgálja meg a hosszabbító
kábelt, ha sérült cserélje ki. Ha a szabadban
dolgozik, csakis kültéri használatra alkalmas
és ilyen értelmű jelzéssel ellátott hosszabbító
kábelt használjon.
13. A megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket a nagyobb
igénybe vételre tervezett szerszámok
helyett. A megfelelő szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték. Ne
erőltesse túl a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve az itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyes sérülés
és/vagy dologi kár kockázatával jár.
14. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült alkatrészek.
Használat előtt gondosan ellenőrizze, nem
sérült-e a szerszám vagy az elektromos kábel.
Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését,
összeakadását; ellenőrizze az alkatrészeket,
védelmeket és kapcsolókat sérülésekre
és minden olyan körülményre, amelyek
befolyásolhatják a működésüket. Győződjön
meg arról, hogy a szerszám megfelelően
fog működni és azt rendeltetésszerűen
használja. Ne használja a szerszámot, ha
valamely alkatrésze sérült vagy hibás. Ne
használja a szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. A sérült vagy hibás
alkatrészeket cseréltesse ki, illetve javíttassa
meg a DEWALT márkaszervizben. Soha ne
próbálja saját maga megjavítani.
15. Húzza ki a szerszámot.
Kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg
amíg teljesen leáll, csak azután hagyja
felügyelet nélkül. Áramtalanítsa (húzza ki
a csatlakozóaljzatból) a szerszámot, ha
nem használja, ha a szerszám valamely
alkatrészét, tartozékát cseréli, vagy ha azt
karbantartja.
16. Előzze meg a szerszám nem szándékos
elindítását.
Ne vigye a szerszámot úgy, hogy ujja
a kapcsolón van. Mielőtt áram alá
helyezi, ellenőrizze, hogy a szerszám ki
van-e kapcsolva.
17. A tápkábelt rendeltetésének megfelelően
használja.
Soha ne vigye a gépet a kábelénél fogva.
Soha ne a kábelt fogja, ha ki akarja húzni
a dugaszt az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől.
18. Tegye el a szerszámot, ha azt nem
használja.
A nem használt elektromos szerszámot
száraz, jól elzárt helyen tárolja, ahol gyerekek
nem érhetik el.
19. Fordítson gondot a szerszám
karbantartására.
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó állapotban
az eredményesebb és biztonságosabb
7
teljesítményük/munkavégzésük
érdekében. Tartsa be a karbantartáshoz és
a tartozékcseréhez kapcsolódó utasításokat.
A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon
és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj
vagy zsír.
20. Javítások.
A szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Szerszámát hivatalos DEWALT
márkaszervizzel javíttassa. Javítását
csak képzett személy végezheti eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám használója
nagyfokú veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági utasítások aprítófűrészekhez
• A szerszám használata közben mindig viseljen
védőkesztyűt.
• Kezeit tartsa távol a vágókorongtól. Soha
ne vágjon olyan munkadarabot, amelyen
valamely manuális műveletet a forgó
vágókorongtól mért 15 cm-nél kisebb
távolságra kell végezni.
• Ne vágjon 1,2 mm-nél vékonyabb
munkadarabot a szerszámhoz mellékelt
vágókoronggal.
• A szikrafogó a használat közben
felforrósodhat. Kerülje a szikrafogó
megérintését vagy állítását közvetlenül
a használat után.
• Kapcsolja ki a szerszámot és várja meg,
míg a vágókorong leáll - a munkadarab
eltávolítása vagy a beállítások módosítása
előtt.
• A kikapcsolás után soha ne próbálja
a vágókorongot úgy leállítani, hogy annak
oldalát nyomással fékezi.
• Ne használjon vágást segítő folyadékokat.
A folyadékok meggyulladhatnak vagy
elektromos áramütést okozhatnak.
• Ellenőrizze, hogy a munkadarabot
megfelelően támasztotta-e alá.
• Csak a gyártó által ajánlott vágókorongot
használjon. A szerszámokat csak
rendeltetésszerűen használja; pl. ne
használjon egy körfűrészt faágak levágásához
vagy gallyazáshoz.
• A vágókorong max. engedélyezett sebessége
legyen azonos vagy nagyobb a szerszám
adattábláján szereplő terheletlen sebességnél.
• Ne használja a szerszámot, ha
a védőeszközök nincsenek a helyükön.
• Ne használjon olyan vágókorongot, amelynek
méretei nem egyeznek a műszaki adatok c.
részben megadottakkal.
• Ne végezzen semmilyen műveletet se
szabad kézzel. Használja a leszorítót, hogy
biztonságosan rögzítse vele a munkadarabot.
• Olvassa el a vágókorong gyártói használati
útmutatóját.
• Soha ne nyúljon a vágókorong mögé.
• A szerszámot mindig lapos, stabil felületre
tegye. Az legyen tiszta pl. mentes
a fűrészportól és más hulladékoktól.
• A vágókorongot ellenőrizze repedésekre és
kitörésekre a használat előtt. Egyértelmű
repedés vagy kitörés esetén selejtezze le
a vágókorongot.
• Győződjön meg arról, hogy a vágókorong
a szerszám bekapcsolása előtt nem ér
a munkadarabhoz.
• A használat közben kerülje, hogy
a vágókorong ugráljon, azt érzéssel kezelje.
Ilyen esetekben állítsa le a szerszámot és
ellenőrizze a vágókorongot.
• Soha ne használja úgy a szerszámot, hogy
egy vonalban áll a vágókoronggal. Tartson
mindenkit távol a munkaterülettől.
• Legyen óvatos a levágott darabokkal és
a munkadarabbal. Azok élesek vagy forrók
8
lehetnek. Engedje, hogy a levágott darabok
lehűljenek, mielőtt azokat mozgatná.
• Győződjön meg a csiszolókorong helyes
felhelyezéséről és rögzítéséről - a használat
előtt.
• Járassa a szerszámot legalább 30
másodpercig terheletlenül egy biztonságos
állásban. Ha közben a szerszám jelentősen
vibrálna, ill. más hiba esetén állítsa le
a szerszámot és keresse meg a hiba okát.
• Ha használjon vágókorongot a munkarab
oldalának csiszolásához.
• Ne vágjon betont, téglát, kerámia lapot vagy
más kerámia tartalmú munkadarabot.
• Ne vágjon faanyagot, műanyagot és
szintetikus anyagokat.
• Ne vágjon öntöttvasa anyagokat.
• Soha ne vágjon magnéziumos anyagokat.
• Ne vágjon olyan anyagot, amely áram alatt
van.
• A szerszámot jól szellőző helyen használja. Ne
használja a szerszámot gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. A csiszoláskor
keletkező szikrák és forró részecskék, illetve
a motor szénkeféi között keletkező szikrák
begyújthatják az éghető anyagokat.
• Rendszeresen tisztítsa le/ki
a szellőzőnyílásokat, ha poros környezetben
végez munkát. Ha a nyílásokat ki/le kell
takarítani, akkor ne feledje előtte a szerszámot
áramtalanítani.
– A forgó vágókorong fedetlen részei által
okozott baleset veszélye.
– Sérülés veszélye a korong cseréje közben.
– Ujjak becsípődése a védőelemek
kinyitásakor.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
• A vágókorongokat mindig védett, száraz
helyen tárolja, ott, ahol a gyerekek nem
férhetnek hozzá.
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
• A gép hibáit, köztük a védőeszközök vagy
a vágóélek hibáit is, az észlelés után azonnal
jelenteni kell.
Használjon hallásvédelmet.
• Csak aprítófűrész korongot
használjon max. 3,1 mm-es
vastagsággal és max. 355
mm-es átmérővel.
FIGYELMEZTETÉS! A szerszám
használata során olyan veszélyes
porok is keletkezhetnek, amelyek
rákot, születései rendellenességet
vagy más öröklődő rendellenességet
okozhatnak. Viseljen az adott
feladathoz alkalmas légzésvédelmet.
• A következő tényezők befolyásolhatják a gép
által előállított zajt:
– a vágandó anyag (fajtája)
– a vágókorong típusa
– az adagolás ereje. Tegye meg a szükséges
intézkedéseket hallásának védelme
érdekében.
Maradványkockázatok
• A következő kockázatok együtt járnak
a szerszám használatával:
– a forgó részek érintéséből származó
sérülések.
– a vágókorong sérüléseivel kapcsolatos
sérülések.
• Ezek a kockázatok leginkább:
– a munkaterületen belül
– a forgó alkatrészek hatósugarában
jelentkeznek
• A vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása, és a védőeszközök használata
ellenére bizonyos kockázatokat (ú.n.
maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni.
Ezek a következők:
Viseljen védőszemüveget.
Furatátmérő
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA) 1)
Dátumkód (bb), amely a következőt is tartalmazza:
gyártás éve - a szerszám burkolatára van
nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Aprítófűrész
1 Vágókorong
1 Hatszögletű kulcs
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Dologi kárt vagy
személyes sérülést okozhat.
– Halláskárosodás.
9
RENDELTETÉS
A D28715 típusú aprítófűrészét különböző formájú
acél munkadarabok vágásához terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Tápcsatlakozó aljzat cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
A D28715 aprítófűrész egy professzionális
elektromos szerszám.
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
le.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor a személy szerszámhasználatát
felügyelni kell.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
a. Zárócsap
b. Szikrafogó csavar
c. Szikrafogó
d. Talp
e. Korlát
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötni.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
f. Satu
g. 8 mm-es hatszögletű kulcs
h. Forgatókar
i Satu-kar
j. Korong
k. Szikravédő
l. Korongzáró kar
m. Bekapcsoló billentyű
n Lakat-furat
o. Extra él csavarja
p. Extra él csavaralátéte
q. Gyorsan cserélhető él leszorító (7. ábra)
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy adott
feszültségtartományhoz terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Amennyiben a tápkábelt cserélni kell,
a szerszámot csak a márkaszervizben vagy
képzett villanyszerelővel javíttassa.
10
• A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2. Ha
kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
Csatlakozás az elektromos
hálózathoz
A géppel használt elektromos forrást 16 A-es,
időkésleltetéssel biztosítékkal kell ellátni.
Feszültségesés
A bekapcsolási túláram rövid ideig tartó
feszültségesést okozhat. Kedvezőtlen áramellátás
esetén ez befolyásolhatja más berendezések
működését. Ha az áramellátás rendszer
impedanciája 0,25 Ω -nál alacsonyabb, akkor nem
várható ilyen zavar.
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
MŰKÖDÉS
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le azt az áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
Helyes kéztartás (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében, mindig
az ábrán látható helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében, mindig
biztosan tartsa a szerszámot, nehogy
az megugorjon.
A helyes kéztartásnál egyik keze legyen
a fő-fogantyún (cc), a másikkal pedig vezesse
a munkadarabot.
Lágy indítás funkció
IDŐKÉSLELTETÉSES RELÉ (TDR)
A lágy indítás funkció használatával a sebesség
lassan növelhető 300 ms fölé, így elkerülhető
a kezdeti rángatás. A funkció akkor is hasznos,
ha kisebb biztosítékot használnak, ill. ha kevés az
inercia.
Vágási képességek
A széles kialakítású satunak és flexibilis csuklónak
köszönhetően nagyobb munkadarabok is
használhatók. Használja a vágási képességek
táblázatot, hogy meghatározza, hogy egy új
koronggal mekkora a maximálisan vágható méret.
VIGYÁZAT: Egyes nagyobb, kerek
vagy szabálytalan alakú tárgyak
befogásához más eszközöket is
használni kell, ha ezeket a satu nem
tartja meg biztosan.
a szerszámot és személyes sérülést is
okozhat.
Hordozás (1. ábra)
Hajtsa le úgy a szerszámot, hogy azt hordozhassa.
Nyomja be a zárócsapot (a), hogy a lenti
helyzetben rögzítse a kart.
Kioldás (1. ábra)
A szerszám kioldásához és a fej felemeléséhez
nyomja meg egy kissé a kart és húzza ki
a zárócsapot (a). A motoros kar erre a csukló
mentén elindul felfele.
Munkadarab leszorítása és
megtámasztása
• Az (L) idomokat célszerű lefogatni és
úgy vágni, hogy mindkét szára a talpra
nehezedjen.
• A munkadarabnál (t) egy kicsivel keskenyebb
távtartó blokkot (r) használhatunk, hogy
növeljük a korong kihasználtságát (3. ábra).
• A hosszabb munkadarabokat egy blokkal (s)
kell megtámasztani, hogy az szintbe kerüljön
a talp tetejével (4. ábra). A levágandó vég
(t) legyen szabad, hogy leeshessen és ne
szorítsa be a korongot.
Szikrafogó állítása (1. ábra)
Lazítsa meg a csavart (b), állítsa be a szikrafogót
(c) és húzza meg újra a csavart, hogy a lehető
legjobban védje a személyeket és tárgyakat
a szikráktól.
MEGJEGYZÉS: Dologi kár kockázata!
Ne engedje, hogy a vezeték
érintkezzen a szikrafogóval vagy
a szikrákkal, mert ez tönkre tehetné
a vezetéket.
A satu használata (5. ábra)
A satu gyorsan állítható. Ha a satu (f) meg
van húzva, akkor forgassa a forgatókart
(h) egy vagy két fordulatnyit az óramutató
járásával ellentétesen, hogy kioldja a satut
a leszorítónyomás megszüntetésével. Emelje fel
a satu karját (i). Húzza ki a forgatókar-szerelvényt
annyira, amennyire csak lehet. A satut forgatás
nélkül is fogásba lehet állítani. Süllyessze le a satu
karját és húzza meg a satut a forgatókarral.
VIGYÁZAT: Ne vágjon magnéziumot
a szerszámmal. Az tönkreteszi
11
A korlát használata (5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
A korlát (e) szerszám nélkül állítható. A gyors
kioldású leszorítókar (u) kioldja és rögzíti a korlátot.
Ha a kar teljesen előre fele fordul, akkor a korlát ki
van oldva. Ekkor a korlátot szabadon mozgathatjuk
előre, hátra vagy elfordíthatjuk a lehető legjobb
vágási pozícióba - az új koronghoz vagy a korong
kopásához igazítva.
Ha teljesen elfordítja a kart, akkor a hátsó rész
rögzíti a korlátot a kiválasztott állásban. Ha a kar
alsó lába nem vízszintes (párhuzamos a korláttal),
akkor a kar nem rögzíti a korlátot. A kar csak akkor
rögzíti a korlátot, ha azt csak nagy ellenállással
lehet hátrafele mozgatni. Ha az ellenállás kicsi,
akkor állítsa a leszorítóerőt a korlátot az alaphoz
rögzítő két csavar (v) enyhe meghúzásával.
Ellenőrizze újra a leszorítást és próbálja a korlátot
mozgatni.
A korlát szögének állítása
(6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki és válassza
le a szerszámot az elektromos
hálózatról tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
A korlátos leszorítórendszer egy szögjelzővel (w)
rendelkezik. Igazítsa a keresett szög jelzését egy
vonalba a talp nyílásának (x) élével.
A PONTOSABB DERÉKSZÖGŰ VÁGÁSOKHOZ
1. Oldja a korlátot.
2. Nyomja a kart lefele, hogy a korong a talpba
érjen.
3. Tegyen egy derékszöget (y) a koronghoz és
állítsa a korlátot derékszögbe.
4. Rögzítse a korlátot az adott helyzetben.
12
Használat (1., 2. ábra)
Lásd a 2-es ábrát a használat közbeni helyes
testtartással kapcsolatban.
A szerszám elindításához nyomja le
a kapcsolóbillentyűt (m). A szerszám
kikapcsolásához engedje fel a kapcsolóbillentyűt.
Tartsa a kezeit és az anyagot távol a korongtól,
míg az le nem állt.
A szerszám engedély nélküli használatának
megakadályozása érdekében tegyen egy
közönséges lakatot (a csomag nem tartalmazza)
a billentyűn kialakított furatba (n).
Korong eltávolítása és felszerelése (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
A gyorsan cserélhető él leszorítóhoz nem kell
szerszámot használni a korong cseréjéhez.
1. Nyomja be a korong zárókart (l) és forgassa
el a korongot (j) kézzel, míg a korong
zárókat nem rögzül a zárókerék karimájának
furatához (z). Lazítsa meg a gyors cserélésű
korongleszorítót (q) az óramutató járásával
ellentétesen. A leszorító jobb menetes.
2. Távolítsa el a gyors cserélésű
korongleszorítót (q), a korongleszorító
alátétet (aa) és a régi korongot (j) kézzel.
3. Győződjön meg arról, hogy a karima
felületei tiszták és simák. Tegyen fel egy új
dörzskorongot a fenti lépésekkel ellentétes
sorrendben.
4. Húzza meg a gyors cserélésű leszorítót
az óramutató járásával azonos irányba
addig, amíg az hármat nem kattan - jelezve,
hogy a gomb biztosan megszorult. A gyors
cserélésű korongleszorítót nem lehet túlhúzni
(megszakítani).
MEGJEGYZÉS: Ne húzza meg túlzottan a csavart.
A motorkar hátoldalán egy extra korongcsavart
(o) és egy korongcsavar alátétet helyeztünk el.
A korong biztos rögzítéséhez a csavart és az
alátétet együtt kell használni.
FIGYELMEZTETÉS: Személyes
sérülés kockázata. Ellenőrizze azt
a munkafelületet amin az aprítófűrész
található, mielőtt lecserélné a korongot
egy új vágókorongra. A kar teljes
leeresztésekor (a talp alá) a korong
lehet, hogy hozzáér a munkafelületnél
MAGASABB TÁRGYAKHOZ VAGY
SZERKEZETEKHEZ.
Rögzítés (8., 9. ábra)
VIGYÁZAT: A szerszámot stabil,
vízszintes, csúszásmentes felületen
kell elhelyezni a munkavégzés közbeni
véletlen elmozdulások megelőzése
érdekében.
A TARTÓS RÖGZÍTÉS ELJÁRÁSA
1. Készítsen négy furatot 8 mm (5/16“)
a munkafelületen keresztül (8. ábra).
2. Tegyen 1/4-20 csavart a furatokba a talpon
és a rögzítő felületen keresztül. A csavarok
hossza legyen a munkafelület vastagsága
plusz 102 mm (4“).
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
MEGJEGYZÉS: A készüléket a hivatalos
márkaszerviz átalakíthatja három eres, csavart
érpárú vezetékkel való használatra.
Kenés
Zárt típus, mindenhol kenőanyaggal szigetelt
golyós csapágyakkal. A csapágyakat gyárilag
megkentük, azokat az aprítófűrész teljes
élettartama során nem kell utánkenni.
BEÁGYAZOTT RÖGZÍTÉS
1. Készítsen két táblát, méret kb. 508 x 50,8
x 101,6 mm (20“ hosszú x 2“ magas x 4”
széles).
2. Tegye az aprítófűrészt a kiválasztott helyére.
3. Tegye a lapokat szorosan mellé, és szögelje
azokat a munkafelületre (9. ábra).
Használati tanácsok a pontosabb vágáshoz
• Engedje, hogy a korong saját maga végezze
a vágást. A túlzott nyomásra a korong
simábbá válik, ami csökkenti a vágás
hatékonyságát és/vagy pontatlan vágáshoz
vezethet.
• Állítsa be pontosan a vágási szöget.
• Győződjön meg arról, hogy a munkadarab
felfekszik-e a talpra.
• Szorítsa le rendesen a munkadarabot,
hogy elkerülje annak elmozdulását vagy
bevibrálását.
KARBANTARTÁS
Az Ön DeWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más
erős vegyszert a szerszám nem
fémes alkatrészeinek tisztítására. Az
ilyen vegyszerek meggyengíthetik
ezen alkatrészek anyagait. Csak
vizes vagy enyhén mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DeWALT
által kínálttól eltérő tartozékokat
nem teszteltük a termékkel, így
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak a DeWALT által
javasolt tartozékokat használja
a termékkel.
13
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához.
Csak nagyszilárdságú, 1-es típusú organikus
kötésű tárcsákat használjon, melyek névleges
sebessége legalább 4100 ford./perc.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket
a háztartási hulladékoktól elkülönítve
kell leselejtezni.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön DeWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, akkor azt a háztartási
hulladékoktól elkülönítve selejtezze le.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Alternatív megoldásként a szerződött DEWALT
szervizképviseletek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségeinek
részletes ismertetése a következő internetes
címen is megtalálható: www.2helpU.com.
zst00244625 - 03-09-2014
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
SCHROTSÄGE 2
©
D28715
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF