D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW instruction manual

555555-54 PL
D27107
10
9
8
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
2
22
23
17
21
20
19
18
A3
30
34 35 36
39 38 37
A4
31
A5
3
33
32
40
41
A6
A7
42
43
32
A8
A9
4
44
54
53
55
52
16
51
A10
B
59
58
15
57
56
57
58
15
56
59
C2
C1
15
59
C4
C3
60
14
63
61
62
65
E
D
5
64
66
19
19
2
F1
F2
68
67
69
70
F4
F3
9
8
74
73
G2
G1
72
71
8
76
75
73
G3
73
71
G4
6
77 78
5
81 80 79
7
H1
82
76
H2
83
83
83
85
84
86
H4
H3
17
82
I2
I1
92
7
91
89
88
90
87
I3
J
7
76
81
94
95
88
K
88
88
93
96
L
8
98
100
20
7
99 97
M1
M2
102 101
69
102
70
M3
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
M5
N1
8
21
105
103
20
106
O
104
20
108
107
22
P1
N2
112
111
110
109
P3
P2
114
114
109
109
113
P4
P5
9
113
115
116
41
Q2
Q1
120
117
82
76
119
41
121
Q3
Q4
122
11
1
R1
R2
124
123
126
127
125
R3
10
118
11
10
9
79
80
7
80
79
81
S1
91
S3
S2
T1
T2
A
T3
T4
11
90°
45°
U1
U2
U3
V1
23
13
63
0°-45°
128
V2
W1
129
21
13
W2
X1
12
130
131
132
132
135
134
133
X2
X3
137
133
X4
139
138
139
Y
Z1
140
Z2
141
Z3
13
136
133
KOMBINOWANA PILARKA
UKOSOWA I STOŁOWA
D27107
Serdeczne gratulacje!
Pilarka ukosowa
Dziękujemy za zakupienie maszyny firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Maksymalna głębokość cięcia
ukosowego pod kątem 45° względem
płaszczyzny tarczy i jednoczesnego
cięcia skośnego pod kątem 45°
względem opory
(mm) 100
Pilarka stołowa
Maksymalna szerokość robocza
materiału przy cięciu wzdłużnym
z lewej/z prawej strony
(mm)
Głębokość cięcia
prostopadłego (pod kątem 90°
względem stolika)
(mm)
Głębokość cięcia ukosowego pod
kątem 45° względem stolika (mm)
Dane techniczne
D27107
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Moc wyjściowa
(W)
Maksymalna prędkość
obrotowa tarczy tnącej
(obr/min)
średnica tarczy tnącej
(mm)
średnica otworu w tarczy
tnącej
(mm)
Grubość tarczy tnącej
(mm)
Grubość klina rozdzielnika
(mm)
Czas automatycznego
hamowania tarczy tnącej
(s)
Masa
(kg)
230
2000
1700
150/320
81
56
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
4100
300 - 305
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
30
2,1 - 2,2
2,5
Nieprzestrzegając tej wskazówki,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
maszyny!
< 10
42
Napięcie elektryczne
Parametry cięcia
Pilarka ukosowa
Maksymalny kąt cięcia
w lewo
prostopadłego skośnego
w prawo
Maksymalny kąt
cięcia ukosowego (przy
w lewo
pochylonej tarczy)
w prawo
Maksymalna szerokość cięcia
prostopadłego poprzecznego (pod
kątem 90° względem opory) (mm)
Maksymalna szerokość cięcia
prostopadłego skośnego pod
kątem 45° względem opory
(mm)
Maksymalna głębokość cięcia
prostopadłego (pod kątem 90°
względem płaszczyzny tarczy) (mm)
Maksymalna głębokość cięcia
ukosowego pod kątem 45°
względem płaszczyzny tarczy (mm)
48°
48°
Ostre krawędzie
Kontrola zakresu dostawy
48°
2°
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wstępnie zmontowana maszyna
1 karton z następującymi elementami:
1 górna osłona tarczy w trybie pracy
maszyny jako pilarki stołowa
1 podstolikowa osłona tarczy w trybie
pracy maszyny jako pilarki ukosowej
4 nogi
2 kółka
4 nóżki
1 prowadnica dystansowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek maszyny w rozłożeniu na części
205
160
155
110
14
•
•
Sprawdź, czy maszyna i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
A3
17 Dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylania tarczy tnącej
18 Pokrętło nastawcze wysokości wystającej
części tarczy tnącej
19 Stolik pilarki stołowej
20 Klin rozdzielnik
21 Górna osłona tarczy
22 Prowadnica dystansowa
23 Popychacz
Opis maszyny (rys. rys. A1 - A10)
Kombinowana maszyna D27107 może być
wykorzystywana jako pilarka ukosowa albo
pilarka stołowa. Umożliwia ona łatwe, dokładne
i bezpieczne wykonywanie czterech cięć
podstawowych, a mianowicie: cięcie wzdłużne,
cięcie poprzeczne, cięcie prostopadłe skośne
i cięcie ukosowe.
Wyposażenie specjalne
Do pracy jako pilarki ukosowej:
30 Przytrzymywacz do małych przedmiotów
obrabianych (DE7120)
Zastosowanie jako pilarki ukosowej
W tym trybie pilarka służy do cięcia
prostopadłego poprzecznego i skośnego oraz
cięcia ukosowego.
A5
31 Regulowany stojak, 760 mm (maksymalna
wysokość) (DE3474)
32 Szyny prowadzące 1000 mm (DE3494)
33 Szyny prowadzące 500 mm (DE3491)
34 Odchylny przytrzymywacz (DE3495)
35 Opora obrotowa (DE3462)
36 Opora wzdłużna do krótkich przedmiotów
obrabianych (używać w połączeniu
z szynami prowadzącymi [33] (DE3460)
37 Przytrzymywacz ze zdejmowaną oporą
(DE3495)
38 Przytrzymywacz bez opory (DE3495)
39 Zacisk przedmiotu obrabianego
(DE271051)
Zastosowanie w trybie pilarki stołowej
Po obróceniu stolika do góry spodem maszyna
może być wykorzystywana jako pilarka stołowa
do cięcia wzdłużnego i do obróbki szerokich
przedmiotów. W tym przypadku materiał
dosuwa się ręcznie do tarczy tnącej.
Opis maszyny
A1
1 Włącznik/wyłącznik silnikowy (w trybie
pracy maszyny jako pilarki stołowa)
2 Dźwignia zwalniająca stolika pilarki
3 Blokada talerza obrotowego
4 Stolik pilarki ukosowej
5 Talerz obrotowy
6 Opora prawa
7 Opora lewa
8 Ruchoma dolna osłona tarczy
9 Dźwignia zwalniająca osłony tarczy
10 Rękojeść
142 Przycisk zerujący włącznika/wyłącznika
silnikowego
A6
40 Stolik rolkowy (DE3497)
Do pracy w trybie pilarki stołowej:
A7
41 Prowadnica do skosów (D271052)
A8
42 Stolik dodatkowy (D271058)
A9
43 Stolik przesuwny (D271055)
Popychacze (DE3454) (niewidoczne na
rysunku)
A2
10 Rękojeść
11 Wyłącznik przyciskowy (w trybie pracy
maszyny jako pilarki ukosowej)
12 Stała górna osłona tarczy
13 Przyłącze do odsysania trocin
14 Kółko
15 Noga
16 Nóżka
17 Dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylania tarczy tnącej
Do wszystkich trybów pracy:
A10
44 Potrójny zestaw do odsysania trocin
(D271074)
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
15
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej maszyny.
Montaż nóg (rys. rys. C1 i C2)
Z zamontowanymi nogami maszyna może
być używana jako samodzielnie stojące
urządzenie.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Zamontuj nogi zgodnie z poniższym opisem.
Zwraca się uwagę, że przednie i tylne nogi
różnią się nieco długością. Tylne są trochę
dłuższe niż przednie. Sprawdź, czy nogi
zostały zamontowane w odpowiednich
miejscach.
• Ustaw maszynę w normalnej pozycji
roboczej. W razie potrzeby wyreguluj
wysokość zamocowania poszczególnych
nóg.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
maszynę (patrz: Dane techniczne). Jego
nominalny przekrój powinien wynosić 2,5 mm2.
Kabel musi zawierać płaszcz gumowy i przewód
uziemiający.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Nogi tylne
• Umieść nogę (15) w jednym z punktów
mocowania (56), który znajduje się przy
dolnej krawędzi po wewnętrznej stronie
podstawy (rys. C1).
• śrubę z łbem grzybkowym (57) przełóż od
zewnątrz przez otwory w ramie i nodze.
• Załóż na śrubę wspornik (58) i pokrętło
ustalające (59).
• Dokręć pokrętło ustalające.
• Te same operacje wykonaj z drugą nogą
tylną.
Rozpakowanie maszyny i jej elementów
Przy przemieszczaniu maszyny
skorzystaj z pomocy drugiej osoby.
Dla jednego człowieka jest ona zbyt
ciężka.
•
•
•
•
Wyjmij luźne materiały opakowaniowe
z pudła.
Unieś i wyjmij maszynę z pudła.
Wyjmij pudełko z elementami z wnętrza
maszyny.
Usuń pozostały materiał opakowaniowy
z maszyny.
Nogi przednie
• Umieść nogę (15) w jednym z punktów
mocowania (56), który znajduje się przy
górnej krawędzi po wewnętrznej stronie
podstawy (rys. C2).
• Załóż wspornik (58) na nogę.
• śrubę z łbem grzybkowym (57) przełóż
od wewnątrz przez otwory we wsporniku,
nodze i ramie.
• Załóż pokrętło ustalające (59) na śrubę.
• Dokręć pokrętło ustalające.
• Te same operacje wykonaj z drugą nogą
przednią.
Montaż nóżek (rys. B)
Maszynę z zamontowanymi nóżkami można
ustawić na stole warsztatowym, ale dla
zapewnienia bezpiecznej pracy trzeba ją do
niego przytwierdzić.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Umieść nóżkę (16) w jednym z punktów
mocowania (51) w podstawie.
• Wsuń nakrętkę (52) w szczelinę (53), która
znajduje się powyżej punktu mocowania.
• śrubę (54) z podkładką (55) przełóż przez
nóżkę.
• Dokręć śrubę.
• W podobny sposób zamontuj pozostałe
nóżki.
• Zamontuj nogi zgodnie z poniższym
opisem.
• Złóż nogi zgodnie z poniższym opisem.
• Ustaw maszynę w normalnej pozycji
roboczej.
• Przytwierdź maszynę do stołu
warsztatowego.
Składanie nóg (rys. C3)
Nogi można złożyć do podstawy, by móc
ustawić maszynę na stole warsztatowym.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Poluzuj pokrętło ustalające (59) pierwszej
nogi (15).
• Złóż nogę do wewnątrz.
• Dokręć pokrętło ustalające.
• Powtórz te same operacje z pozostałymi
nogami.
16
•
Obróć maszynę do normalnej pozycji
roboczej.
Tarczę tnącą wymienia się, gdy
maszyna jest zmontowana jako pilarka
stołowa. Maksymalna średnica piły
tarczowej wynosi 305 mm, a minimalna
- 300 mm.
Montaż kółek (rys. D)
•
•
•
•
Załóż kółko (14) na oś (60) z jednej strony
maszyny.
Na gwintowany koniec osi załóż podkładkę
płaską (61) i nakrętkę (62).
Dokręć nakrętkę dostarczonym kluczem
maszynowym płaskim.
W podobny sposób zamontuj drugie
kółko.
•
•
Montaż pilarki jako pilarki
ukosowej
•
Montaż podstolikowej osłony tarczy (rys. E)
Podstolikową osłonę tarczy (63) montuje się na
górze stolika pilarki stołowej.
• Włóż dwa elementy złączne z lewej strony
osłony w wycięcia (64) z lewej strony
szczeliny na tarczę tnącą (65). śruby
z tworzywa sztucznego obróć przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara.
• Przyłóż osłonę płasko do stolika i wciśnij
element złączny w wycięcie (66) z prawej
strony szczeliny na piłę tarczową. śrubę
z tworzywa sztucznego obróć przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara.
• By zdemontować osłonę, obróć śruby
w prawo i zdejmij osłonę.
By uruchomić blokadę, naciśnij przycisk
i obróć ręką wrzeciono, aż poczujesz, że
blokada zadziałała. Nadal przytrzymuj
naciśnięty przycisk blokady, by nie
dopuścić do obracania się wrzeciona.
(74, rys. G1).
•
Obracanie głowicy i stolika pilarki (rys. rys.
F1 - F4)
•
•
•
•
•
Naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę
głowicy (9), by zwolnić dolną osłonę
tarczy (8). Osłonę tę przesuń możliwie jak
najbardziej do góry (rys. G1).
Wystarczająco poluzuj śrubę (71) mocującą
wspornik osłony tarczy (72), by można było
go podnieść i w ten sposób uzyskać dostęp
do śruby (73) mocującej tarczę (rys. G2).
Przytrzymując podniesioną dolną osłonę
tarczy za śrubę (71) mocującą wspornik,
naciśnij ręką przycisk blokady wrzeciona
(74) (rys. G1). Drugą ręką weź dostarczony
klucz maszynowy płaski i, obracając go
w prawo, poluzuj śrubę (73) mocującą piłę
tarczową. Śruba ta ma gwint lewostronny
(rys. G3).
•
Jedną ręką przytrzymaj stolik pilarki (19)
i naciśnij dźwignię zwalniającą stolik (2)
w prawo (rys. F1).
Naciśnij do dołu przednią stronę (rys. F2)
stolika pilarki i obróć go o 180° tak, by
silnik znalazł się na górze, a płyta (67)
zatrzasnęła w urządzeniu mocującym (68)
(rys. F3).
Przesuń dźwignię zwalniającą (69) do
tyłu, trzymając od dołu głowicę pilarki, aż
obciążony sprężyną zespół łożyskowy (70)
wysunie się ze swojego gniazda (rys. F4).
Odchyl zespół łożyskowy do góry.
Trzymając mocno głowicę pilarki, pozwól,
by sprężyna wypchnęła ją do góry do
pozycji wyjściowej.
•
•
•
•
Wyjmij śrubę (73) mocującą piłę tarczową
wraz z zewnętrznym pierścieniem
kołnierzowym (75) (rys. G4).
Załóż piłę tarczową (76) na wewnętrzne
odsadzenie (77) wewnętrznego pierścienia
kołnierzowego tarczy (78). Zwraca się
uwagę, że zęby na dole piły tarczowej
muszą być skierowane do tyłu pilarki
(w stronę przeciwną do użytkownika).
Ponownie załóż zewnętrzny pierścień
kołnierzowy piły tarczowej.
Dokręć śrubę (73) mocującą tarczę,
obracając ją w lewo, a drugą ręką
przytrzymując naciśnięty przycisk blokady
wrzeciona.
Wspornik osłony tarczy (72) przesuń do
dołu tak, by całkowicie zasłonił śrubę (73)
mocującą piłę tarczową (rys. G2).
Dokręć śrubę (71) mocującą wspornik
osłony piły tarczowej.
Nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona, gdy piła tarczowa się
obraca.
Montaż tarczy tnącej (rys. rys. G1 - G4)
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo
ostre i mogą być niebezpieczne.
17
(86) i przestaw wskaźnik do pozycji 0°.
Ostatecznie dokręć śrubę.
Po założeniu piły tarczowej wspornik
osłony przytrzymaj w dolnej pozycji
i mocno dokręć mocującą go śrubę.
Kontrola i regulacja kąta między piłą
tarczową a stolikiem (rys. rys. I1 - I3)
Regulacja maszyny zmontowanej
jako pilarka ukosowa
•
Pilarka ukosowa została dokładnie
wyregulowana w zakładzie produkcyjnym.
Gdyby podczas transportu lub z jakiegokolwiek
innego powodu zaistniała konieczność ponownej
regulacji, wykonaj opisane niżej operacje. Po
prawidłowym wykonaniu regulacji nie trzeba
już jej powtarzać.
•
•
•
Kontrola i regulacja kąta ustawienia piły
tarczowej względem opory (rys. rys. H1
- H3)
•
•
•
•
Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (17) (rys. I1).
Głowicę pilarki naciśnij w prawo, by upewnić
się, czy znajduje się dokładnie w pionie.
Ponownie dokręć pokrętło zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat weszła w szczelinę (81).
Przyłóż przymiar kątowy (82) do stolika i piły
tarczowej (76) (rys.I2).
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał do
zębów piły tarczowej.
Poluzuj pokrętło zaciskowe (79)
mechanizmu obrotu stolika i jednocześnie
naciśnij blokadę (80) do dołu, by zwolnić
stolik obrotowy (5) (rys. H1).
Tak obróć stolik, by blokada przytrzymała
go w pozycji kąta cięcia skośnego 0°. Nie
dokręcaj pokrętła.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat znalazła się w szczelinie (81).
Przyłóż kątownik (82) do lewego boku (7)
opory i do piły tarczowej (76) (rys. H2).
•
•
•
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał do
zębów piły tarczowej.
Przebieg regulacji jest następujący:
Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (17) (rys. I1) i tak wkręć
bądź wykręć śrubę zderzakową pionowego
ustawienia tarczy (87) (rys. I3), aż tarcza
znajdzie się pod kątem 90° względem
stolika (pomiar przy użyciu przymiaru
kątowego) (rys. I2).
Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (88)
nie wskazuje zera na skali (89), poluzuj
śrubę ustalającą (90) i odpowiednio go
wyreguluj (rys. I3).
Regulacja opory (rys. J)
•
•
•
Przebieg regulacji jest następujący:
Poluzuj śruby (83) (rys. H3) i tak obróć
stolik ze skalą w lewo lub w prawo, aż kąt
między piłą tarczową a oporą wyniesie 90°
(rys. H2).
Ponownie dokręć śruby (83) (rys. H3).
Wskazanie kąta obrotu stolika na skali nie
ma w tym momencie znaczenia.
Górną część lewej opory można przesunąć
w lewo. Uzyskane w ten sposób miejsce
umożliwia pochylenie piły tarczowej
maksymalnie o 48° w lewo. By wyregulować
oporę (7):
• Poluzuj pokrętło zaciskowe opory (91)
i przesuń ją w lewo.
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź odstęp między piłą tarczową
a oporą. Tak ustaw oporę, by znalazła
się możliwie jak najbliżej tarczy, ale bez
ograniczania ruchu ramienia pilarki do dołu
i do góry.
• Dobrze dokręć pokrętło zaciskowe.
Regulacja wskaźnika kąta cięcia
prostopadłego skośnego (rys. rys. H1 i H4)
•
•
•
Poluzuj pokrętło zaciskowe (79)
mechanizmu obrotu stolika i jednocześnie
naciśnij do dołu blokadę (80), by zwolnić
stolik obrotowy (5) (rys. H1).
Przy zwolnionym pokrętle zaciskowym
mechanizmu obrotu stolika pozwól, by
mechanizm ten zatrzasnął się w położeniu
zerowym ramienia.
Obserwuj wskaźnik (84) i skalę kąta cięcia
skośnego (85) (rys. H4). Gdy wskaźnik nie
wskazuje dokładnie zera, poluzuj śrubę
Rowek prowadzący (92) może się
zatykać mączką drzewną. By go
oczyścić, posłuż się patyczkiem lub
sprężonym powietrzem.
18
Kontrola i regulacja kąta cięcia ukosowego
(rys. rys. I1, J i K)
Montaż maszyny jako pilarki
stołowej
•
Przezbrojenie maszyny z pilarki ukosowej na
pilarkę stołową (rys. rys. A1, M1 - M5)
•
•
•
Poluzuj pokrętło zaciskowe opory (91)
i przesuń ją możliwie jak najdalej w lewo
(rys. J).
Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (17) (rys. I1) i przy
ograniczniku pośredniego pochylenia
tarczy (93) obróconym na bok przesuń
ramię pilarki w lewo, aż ogranicznik
kąta pochylenia tarczy (94) oprze się
o regulacyjną śrubę zderzakową (95)
mechanizmu pochylania tarczy (rys. K).
Jest to pozycja, w której kąt pochylenia
tarczy wynosi 45°.
Przebieg regulacji jest następujący:
W razie potrzeby wkręć bądź wykręć
regulacyjną śrubę zderzakową (95)
mechanizmu pochylania tarczy, aż
wskaźnik (88) pokaże 45° przy ograniczniku
kąta pochylenia opierającym się o śrubę
zderzakową.
•
•
•
•
•
•
Kontrola i regulacja pośredniej wartości kąta
pochylenia tarczy (rys. rys. I1, J i L)
•
•
Pośrednia wartość kąta cięcia ukosowego jest
wstępnie nastawiona na 30°C, by ułatwić szybkie
ustawienie w celu cięcia listew ozdobnych.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe opory (91)
i przesuń ją możliwie jak najdalej w lewo
(rys. J).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy (17) (rys. I1) i przy
ograniczniku pośredniego pochylenia tarczy
(93) obróconym do swojego położenia
przesuń ramię pilarki w lewo, aż ogranicznik
kąta pochylenia tarczy (96) oprze się
o regulacyjną śrubę zderzakową (93)
pośredniego pochylenia tarczy (rys. L). Jest
to pozycja, w której kąt pochylenia tarczy
wynosi 30°.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• W razie potrzeby wkręć lub wykręć
regulacyjną śrubę zderzakową (96)
mechanizmu pochylania tarczy, aż wskaźnik
(88) pokaże 30° przy śrubie nastawczej
kąta opartej o ogranicznik pośredniego
pochylenia tarczy.
•
Piłę tarczową ustaw w pozycji cięcia
prostopadłego poprzecznego (0°) i dokręć
pokrętło zaciskowe (3) stolika obrotowego
(rys. A1).
Poluzuj pokrętło zaciskowe (97) klina
rozdzielnika na tyle, by klin ten można
było wsunąć w szczelinę do mocowania
(rys. M1).
Zdejmij klin rozdzielnik (20) z miejsca
w e w n ę t r z u p o d s t a w y, g d z i e j e s t
przechowywany.
Naciśnij dźwignię zwalniającą (9) osłony
tarczy (8), by zwolnić osłonę. Przesuń
osłonę możliwie jak najwyżej (rys. A1).
Wspornik klina rozdzielnika (98) wsuń
w szczelinę do mocowania (99) (rys. M1).
Dokręć pokrętło zaciskowe.
Tak przestaw dźwignię (100), by podparta
sprężyną górna część opory (7) spoczęła
na stoliku obrotowym (rys. M2).
Opuść głowicę pilarki do dołu.
Dźwignię zwalniającą (69) przestaw do tyłu
(rys. M3).
Przestaw zespół łożyskowy (70) do dołu, aż
karby (101) znajdą się na swoich miejscach
(102) (rys. M3).
Piła tarczowa nie może dotykać dolnej
osłony.
•
•
Przestaw dźwignię zwalniającą (2) stolika
pilarki w prawo, unieś do góry przednią
krawędź stolika (4) (rys. M4) i obróć
go o 180°, aż płyta blokady stolika (68)
automatycznie zatrzaśnie się w pozycji,
w której maszyna pracuje jako pilarka
stołowa (rys. M5).
Zdejmij podstolikową osłonę tarczy.
Regulacja klina rozdzielnika (rys. rys. N1
i N2)
Gdy trzeba dokonać regulacji ustawienia
klina rozdzielnika (20), najlepiej zrobić
to w maszynie zmontowanej jako pilarka
ukosowa (rys. N2). Wykonaj operacje
opisane w punkcie „Przezbrojenie
maszyny z pilarki stołowej na pilarkę
ukosową”.
19
•
Przy prawidłowym ustawieniu ostrze klina
rozdzielnika nie może wystawać bardziej niż
2 mm powyżej najwyższego zęba piły tarczowej,
a jego korpus może być oddalony od ostrzy
zębów tarczy najwyżej o 3 - 8 mm (rys. N1).
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj śruby (102), by wyregulować
ustawienie klina rozdzielnika w poziomie.
• Poluzuj śruby (103), by wyregulować
ustawienie klina rozdzielnika w pionie.
• Ostatecznie mocno dokręć śruby.
•
•
Montaż górnej osłony tarczy (rys. O)
Górna osłona tarczy (21) jest tak skonstruowana,
by można ją było szybko i łatwo przytwierdzić
do klina rozdzielnika (20), gdy tylko maszyna
zostanie montowana jako pilarka stołowa.
• Poluzuj nakrętkę motylkową (105).
• Przytrzymując osłonę tarczy w pionie,
zgraj szczelinę w tyle osłony z klinem
rozdzielnikiem.
• Nasuń osłonę tarczy na klin rozdzielnik (20)
tak, by trzpień śruby wszedł w wycięcie.
• Obróć osłonę tarczy do poziomej pozycji,
w której osłona jest utrzymywana na klinie
rozdzielniku przez śrubę (106).
• Dokręć nakrętkę motylkową.
Tak ustaw prowadnicę, by przebiegała
równolegle do piły tarczowej. Równoległość
jest zachowana, gdy odległość między piłą
tarczową a prowadnicą z przodu i z tyłu
tarczy jest taka sama.
Po zakończeniu regulacji ponownie dokręć
śruby nastawcze i jeszcze raz sprawdź,
czy prowadnica jest równoległa do piły
tarczowej.
Sprawdź, czy wskaźnik (111) pokazuje na
skali zero (rys. P3). Jeżeli wskaźnik nie
pokazuje dokładnie zera, poluzuj śrubę
(112) i tak go przestaw, by wskazał zero
stopni. Ostatecznie dokręć śrubę.
Fabrycznie prowadnica jest zamontowana
z prawej strony piły tarczowej. By ją zamocować
z lewej strony, wykonaj opisanej niżej operacje
(rys. P4):
• Wykręć pokrętła zaciskowe (109).
• Wysuń profil prowadnicy (113) z uchwytu
mocującego.
• Obróć uchwyt (114) i ponownie wkręć
pokrętła zaciskowe.
• Nasuń prowadnicę na uchwyt.
• Dokręć pokrętła.
Prowadnicę można obracać, co pozwala na
prowadzenie przedmiotu obrabianego wzdłuż
jej szerszego (75 mm) lub węższego (11 mm)
boku. Można wówczas korzystać z popychacza
przy cięciu wzdłużnym cienkich przedmiotów
obrabianych (rys. P5).
• By prowadzić przedmiot wzdłuż wąskiego
boku, poluzuj pokrętła zaciskowe (109)
i wysuń prowadnicę (113) z uchwytu
(114).
• Obróć prowadnicę i ponownie nasuń ją na
uchwyt tak, jak pokazano na rysunku P5.
• By prowadzić przedmiot wzdłuż boku
szerokości 75 mm, nasuń prowadnicę na
uchwyt tak, by jej szerszy bok znalazł się
w pionie (rys. P4).
Nigdy nie używaj maszyny jako pilarki
stołowej bez prawidłowo zamontowanej
górnej osłony tarczy.
Montaż i regulacja prowadnicy dystansowej
(rys. rys. P1 - P5)
Prowadnicę dystansową (22) można
zamontować z lewej lub z prawej strony piły
tarczowej.
• Przesuń wspornik (107) w lewo lub w prawo
(rys. P1). Płytka zaciskowa musi zajść za
przednią krawędź stolika piły.
• Dosuń prowadnicę do piły tarczowej.
• Naciśnij dźwignię (108) do dołu, by ustalić
prowadnicę w swoim położeniu.
• Sprawdź, czy prowadnica jest równoległa
do piły tarczowej.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj pokrętła zaciskowe (109) i wycofaj
prowadnicę do tylu, by uzyskać dostęp do
śrub nastawczych (110) u góry w prowadnicy
(rys. P2).
• Za pomocą klucza maszynowego płaskiego
poluzuj śruby nastawcze mocujące wspornik
prowadnicy do uchwytu prowadnicy.
Przy cięciu wzdłużnym cienkich
przedmiotów obrabianych prowadź je
wzdłuż wąskiego boku prowadnicy, by
móc łatwiej manipulować popychaczem
między piłą tarczową a prowadnicą.
Tylny koniec prowadnicy powinien
pokrywać się z przednią stroną klina
rozdzielnika.
20
Montaż i regulacja prowadnicy do skosów
(rys. rys. Q1 - Q4)
•
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie
powinna ona być nadmierne zużyta,
a maksymalna prędkość obrotowa wału
pilarki nie może być większa niż wartość
dopuszczalna dla piły.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych
przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła/
dźwignie zaciskowe są dobrze dokręcone/
zaciągnięte.
Prowadnica do skosów (D271052) jest
do nabycia jako wyposażenie specjalne.
Prowadnicę tę (41) można wykorzystywać do
wykonywania cięć prostopadłych skośnych,
gdy maszyna jest zmontowana jako pilarka
stołowa (rys. Q1).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (115) i odchyl
listwę prowadzącą (116) (rys. Q2). Dokręć
pokrętło zaciskowe.
• Umieść prowadnicę przesuwnie z lewej
strony stołu (rys. Q3).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (117).
• Przyłóż przymiar kątowy (82) do prowadnicy
(41) i piły tarczowej (76).
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj nakrętkę (118) o kilka obrotów
i wkręć bądź wykręć śrubę zderzakową
kąta prostego (119) (rys. Q4) tak, by przy
pomiarze kątownikiem prowadnica znalazła
się pod kątem 90° względem piły tarczowej
(rys. Q3).
• Dokręć pokrętło (117).
• Sprawdź, czy wskaźnik (120) pokazuje zero
na skali (121). W razie potrzeby ponownie
dokonaj regulacji.
Załączanie i wyłączanie (rys. rys. R1 - R3)
Maszyna ta zawiera dwa niezależne od siebie
wyłączniki. W trybie pracy jako pilarka ukosowa
jest wykorzystywany wyłącznik przyciskowy (11)
(rys. R1). W trybie pracy jako pilarka stołowa jest
wykorzystywany włącznik/wyłącznik silnikowy
(1) (rys. R2). W skrzynce przyłączowej znajduje
się wyłącznik przeciążeniowy z ręcznym
przyciskiem zerującym. W razie przeciążenia:
- Sprawdź, czy maszyna jest wyłączona
- Naciśnij przycisk zerujący (142)
Przezbrojenie maszyny z pilarki stołowej na
pilarkę ukosową (rys. rys. A3, E i M1)
•
•
•
•
•
•
•
Maszyna zmontowana jako pilarka ukosowa
(rys. R1)
W wyłączniku przyciskowym znajduje się otwór
(122), przez który można przełożyć kłódkę, by
w ten sposób uniemożliwić załączenie pilarki.
• By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik
(11).
• By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Zdejmij prowadnicę dystansową (22) bądź
prowadnicę do skosów, jeżeli zostały
zamontowane (rys. A3).
Zdejmij górną osłonę tarczy ( 21).
Ponownie zamontuj podstolikową osłonę
tarczy (63) (rys. E).
Wykonaj operacje opisane w punkcie
„Obracanie głowicy i stolika maszyny”.
Poluzuj pokrętło zaciskowe (97) klina
rozdzielnika (20) i zdejmij go, przytrzymując
przy tym osłonę tarczy (8) (rys. M1).
Opuść osłonę tarczy.
Klin rozdzielnik umieść na swoim miejscu
we wnętrzu podstawy.
Maszyna zmontowana jako pilarka stołowa
(rys. rys. R2 i R3)
Zastosowany tutaj włącznik/wyłącznik silnikowy
odznacza się następującymi funkcjami:
- Wyzwalanie zanikowe: gdyby z jakiegoś
powodu nastąpiła przerwa w dopływie
prądu, po jego przywróceniu wyłącznik musi
być ponownie, świadomie załączony.
- Dodatkowe zabezpieczenie: zamocowana
na zawiasie pokrywa zabezpieczająca
(123) może być zamknięta za pomocą
kłódki przełożonej przez otwory (124
i 125). Pokrywa ta służy także jako łatwy
do osiągnięcia wyłącznik awaryjny; jej
naciśnięcie powoduje uruchomienie
przycisku wyłączającego.
Instrukcja obsługi
•
•
•
Unikaj przeciążania pilarki.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Sprawdź, czy piłowany materiał
został odpowiednio zamocowany.
W czasie pracy tylko lekko napieraj
na piłę tarczową i nigdy nie wywieraj
na nią bocznego nacisku.
21
•
•
By załączyć maszynę, naciśnij zielony
przycisk załączający (126).
By wyłączyć maszynę, naciśnij czerwony
przycisk wyłączający (127).
•
•
•
Blokowanie wyłączników
• By zapobiec użyciu maszyny przez
nieuprawnione osoby, obydwa wyłączniki
można zablokować kłódkami.
•
Cięcia podstawowe
Piłowanie w trybie pracy jako pilarka
ukosowa
Chwyć rękojeść (10) i ściśnij dźwignię
zwalniającą (9) osłony tarczy.
Naciśnij wyłącznik przyciskowy (11), by
uruchomić silnik.
Opuść głowicę pilarki do dołu, by przeciąć
drewno, zagłębiając piłę tarczową
w szczelinie (81) w stoliku.
Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik
i odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i dopiero wtedy wycofaj głowicę
do górnego położenia spoczynkowego.
Prostopadłe cięcie skośne (rys. S2)
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
obrotu stolika (79) i naciśnij zatrzask (80)
do dołu. Obróć stolik w lewo lub w prawo,
aż do uzyskania żądanego kąta cięcia
skośnego.
• Zatrzask mechanizmu obrotu stolika
ustala się automatycznie w pozycjach 15°,
22,5°, 35,3° i 45°, zarówno z lewej, jak
i z prawej strony. Dla uzyskania pośrednich
wartości kąta mocno przytrzymaj głowicę
w odpowiedniej pozycji i dokręć pokrętło
zaciskowe mechanizmu obrotu stolika.
• Przed rozpoczęciem piłowania zawsze
najpierw dobrze dokręcaj pokrętło
zaciskowe mechanizmu obrotu stolika.
• Dalej postępuj tak, jak przy prostopadłym
cięciu poprzecznym.
Praca bez osłon piły tarczowej jest
niebezpieczna. Wszystkie osłony muszą być
prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
• Sprawdź, czy podstolikowa osłona tarczy
nie jest zatkana mączką drzewną.
• Przy cięciu metali nieżelaznych zawsze
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Ogólne posługiwanie się
- W trybie pracy jako pilarka ukosowa
głowica maszyny automatycznie blokuje
się w górnym położeniu spoczynkowym.
- Głowicę maszyny odblokowuje się przez
ściśnięcie dźwigni zwalniającej osłony
tarczy. Przy opuszczaniu głowicy do dołu
ruchoma dolna osłona tarczy automatycznie
się chowa.
- Po zakończeniu cięcia nigdy nie próbuj
przytrzymywać dolnej osłony tarczy,
lecz pozwól, by powróciła do położenia
spoczynkowego.
- Minimalna długość obrzynu wynosi
10 mm.
- Przy cięciu krótkich przedmiotów
obrabianych (minimum 190 mm z lewej lub
z prawej strony piły tarczowej) zaleca się
stosować zacisk dostępny jako wyposażenie
dodatkowe.
- Przy cięciu elementów z PCV zaleca
się podkładać pod nie klocek drewniany
o odpowiednio dopasowanym do nich
kształcie.
Gdy odcinany kawałek piłowanego
skośnie drewnianego elementu jest
mały, tak umieść drewno w pilarce, by
kawałek ten znalazł się po tej stronie
piły tarczowej, która tworzy większy kąt
z oporą. To znaczy przy cięciu skośnym
w lewo odcinany kawałek powinien się
znajdować z prawej strony, a przy cięciu
skośnym w prawo - z lewej strony.
Cięcie ukosowe (rys. S3)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między
48° w lewo i 2° w prawo. Przy cięciu ukosowym
stolik można obracać w prawo lub w lewo o kąt
między 0° i maksymalnie 45°.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (91) lewej opory
i przesuń ją możliwie jak najdalej w lewo.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (17) mechanizmu
pochylania tarczy i nastaw żądany kąt
cięcia ukosowego.
• Mocno dokręć pokrętło zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy.
• Dalej postępuj jak przy prostopadłym cięciu
poprzecznym.
Prostopadłe cięcie poprzeczne (rys. S1)
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu
obrotu stolika (79) i naciśnij zatrzask (80)
do dołu.
• Ustaw zatrzask mechanizmu obrotu stolika
w pozycji 0° i dokręć pokrętło.
• Przyłóż do opory (7) przedmiot, który ma
być przecięty.
22
Cięcie kombinowane (rys. rys. T1 - T4)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
skośnego względem opory (rys. T1) i cięcia
ukosowego (rys. T2). Sposób ten umożliwia
wykonywanie ram lub skrzynek o skośnych
bokach tak, jak pokazano na rysunku T3.
Przycinanie listew przypodłogowych
Listwy przypodłogowe przycina się pod kątem
cięcia ukosowego nastawionym na 45°.
• Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze
najpierw wykonuj próbne cięcie.
• Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tylna
strona listwy przylegała przy tym płasko do
stolika pilarki.
Gdy kąt każdego cięcia jest inny,
zawsze sprawdzaj, czy pokrętła
zaciskowe mechanizmu pochylania
tarczy i mechanizmu obrotu stolika
są dobrze dokręcone. Po każdej
zmianie kąta pochylenia tarczy lub
kąta obrotu stolika pokrętła te trzeba
dobrze dokręcić.
•
•
Podany tutaj wykres ma pomóc
w prawidłowym określaniu kątów przy
kombinowanym cięciu ukosowym i skośnym.
By z niego skorzystać, ustal żądany kąt „A”
(rys. T4) swojej konstrukcji. Znajdź go
na odpowiednim łuku na wykresie. Od
tego punktu poprowadź pionową linię, by
określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego,
i poziomą, by określić prawidłowy kąt cięcia
skośnego.
Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o zewnętrznych kątach 25° (kąt „A”)
(rys. T4), skorzystaj z górnego prawego łuku.
Znajdź wartość 25° na skali. Poprowadź
poziomą linię w lewo lub w prawo, by
znaleźć wartość kąta cięcia skośnego (23°).
Podobnie poprowadź pionową linię do góry
lub do dołu, by znaleźć wartość kąta cięcia
ukosowego (40°). Najpierw zawsze wykonuj
cięcia próbne z drewnianych odpadów, by
sprawdzić ustawienia pilarki.
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do
opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po
prawej stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy
przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po
prawej stronie krawędzi cięcia.
Przycinanie listew ozdobnych
Przycinanie listew ozdobnych odbywa
się metodą kombinowaną. By zapewnić
maksymalną dokładność cięcia, pilarka zawiera
ustalone pozycje kąta cięcia skośnego (35,3°)
i cięcia ukosowego (30°). Ustawienia te
odpowiadają standardowym listwom ozdobnym
o górnym kącie 45° i dolnym - 45°.
• Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia
odpadków materiału.
• Wszystkie cięcia są wykonywane przy
tarczy pochylonej w lewo i tylnej stronie
listwy ozdobnej przylegającej do podstawy
stolika.
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO
NASTAWIONA W MASZYNIE
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA SKOŚNEGO
NASTAWIONA W MASZYNIE
•
•
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy
przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej
stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do
opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej
stronie krawędzi cięcia.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej
przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej
stronie krawędzi cięcia.
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI
23
-
prawy
• Spód listwy ozdobnej przylega do
opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej
stronie krawędzi cięcia.
•
•
Pamiętaj, by w pobliżu piły tarczowej
zawsze używać popychacza (23).
Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę,
odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i usuń przedmiot obrabiany.
Nigdy nie popychaj ani nie chwytaj za
odcinany kawałek materiału.
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Spód listwy ozdobnej przylega do
opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po
prawej stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej
przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po
prawej stronie krawędzi cięcia.
Przy cięciu wzdłużnym małych
przedmiotów zawsze używaj
popychacza.
Cięcie ukosowe (rys. U2)
• Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
• Dalej postępu, jak przy cięciu wzdłużnym.
Cięcie poprzeczne prostopadłe (rys. V1)
• Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0°.
• Piłę tarczową ustaw na odpowiedniej
wysokości.
• Kąt cięcia skośnego nastaw na 0°.
• Dalej postępuj, jak przy cięciu wzdłużnym;
by przemieszczać przedmiot obrabiany,
posługuj się wyłącznie prowadnicą do
skosów.
Cięcie przy użyciu maszyny zmontowanej
jako pilarka stołowa
• Zawsze używaj klina rozdzielnika.
• Zawsze sprawdzaj, czy klin rozdzielnik
i osłona tarczy są prawidłowo
zamontowane.
• Zawsze sprawdzaj, czy kąt cięcia
ukosowego jest nastawiony na 0°, a pilarka
zabezpieczona w tej pozycji.
Cięcie poprzeczne ukosowe
• Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
• Dalej postępuj, jak przy cięciu
poprzecznym.
Cięcie prostopadłe skośne (rys. V2)
• Prowadnicę do skosów ustaw pod żądanym
kątem.
• Dalej postępuj, jak przy cięciu
poprzecznym.
W tym trybie pracy nigdy nie przecinaj
metalu.
Cięcie wzdłużne (rys. rys. U1 i U3)
• Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0°.
• Ustaw piłę tarczową na odpowiedniej
wysokości.
• Zamocuj prowadnicę dystansową w żądanej
odległości.
• Dociśnij przedmiot obrabiany płasko do
stolika i do prowadnicy dystansowej.
Przytrzymaj go w odległości około 25 mm
od piły tarczowej.
• Obydwie ręce trzymaj z dala od obszaru
cięcia piły tarczowej.
• Załącz maszynę i odczekaj, aż piła
tarczowa osiągnie maksymalną prędkość
obrotową.
• Powoli wprowadzaj przedmiot pod górną
osłonę tarczy, dociskając go przy tym
mocno do prowadnicy. Pozwól, by zęby
swobodnie cięły materiał i nie napieraj
na piłę tarczową. Prędkość obrotową piły
utrzymuj na stałym poziomie.
Wyposażenie specjalne
i akcesoria
Przed rozpoczęciem montażu
jakichkolwiek elementów wyposażenia
dodatkowego wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zestaw do odsysania trocin (rys. rys. W1
i W2)
Maszyna ta zawiera dwa króćce do odsysania
trocin, które mogą być wykorzystywane
w każdym trybie pracy.
• Przy piłowaniu drewna przyłącz
urządzenie do odsysania trocin zgodne
z obowiązującymi wytycznymi do emisji
pyłów.
24
•
Przyłączenie do maszyny zmontowanej jako
pilarka ukosowa (W1)
•
•
•
•
Przyłącz koniec jednego węża do przyłącza
do odsysania trocin (13).
Drugi koniec węża przyłącz do środkowego
przyłącza kolektora trocin (128).
Koniec drugiego węża połącz z podstolikową
osłoną tarczy (63).
Drugi koniec tego węża przyłącz do
zewnętrznego przyłącza kolektora trocin.
Stolik przesuwny (rys. A9)
Ten stolik przesuwny umożliwia cięcie dużych
płyt wielkości do 1200 x 900 mm z lewej strony
piły tarczowej.
Pręty prowadzące są zamontowane na
solidnej ramie, którą łatwo można odłączyć
od maszyny i która daje się przestawiać we
wszystkich kierunkach. Prowadnica zawiera
taśmę mierniczą dla szybkiego pozycjonowania
przestawnej opory oraz regulowaną podpórkę
pod wąskie przedmioty obrabiane.
Przyłączenie do maszyny zmontowanej jako
pilarka stołowa (W2)
•
By skale obydwu stolików współgrały ze
sobą, zamontuj stolik dodatkowy z prawej
strony maszyny.
Postępuj jak w przypadku maszyny
zmontowanej jako pilarka ukosowa tyle
tylko, że wąż od podstolikowej osłony tarczy
przyłącz do osłony tarczy (21).
Osłona tarczy
W krajach, w których ustawowo nakazane
jest stosowane osłony typu Suva, należy ona
standardowo do zakresu dostawy. W innych
krajach można ją nabyć jako wyposażenie
specjalne.
Dodatkowe podpórki pod przedmioty
obrabiane/opora wzdłużna w trybie pracy
maszyny jako pilarka ukosowa (rys. A5)
Dodatkową podpórkę pod przedmioty obrabiane
i oporę wzdłużną można zamontować z lewej
lub z prawej strony bądź także dwie podpórki
z obydwu stron.
• Zamontuj elementy od 31 do 39 na obydwu
szynach prowadzących (32 i 33).
• Przy cięciu poprzecznym desek szerokości
210 mm (grubości 15 mm) stosuj przechylną
podpórkę (34).
Transport (rys. Y)
Maszynę zawsze transportuj jako
pilarkę tarczową stołową. Musi być
zamontowana górna osłona tarczy.
Tr a n s p o r t m a s z y n y u ł a t w i a j ą k ó ł k a
samonastawcze.
• Złóż tylne nogi do podstawy.
• Wychyl przednie nogi z podstawy.
• Unieś maszynę za nogi.
Stolik rolkowy (rys. A6)
Stolik rolkowy (40) służy do podpierania długich
przedmiotów obrabianych. W rybie pracy
maszyny jako pilarka ukosowa stolik rolkowy
może być zamontowany z lewej lub z prawej
strony bądź także dwa stoliki z obydwu stron.
W trybie pracy maszyny jako pilarka stołowa
stolik ten można zamontować także z przodu
lub z tyłu.
Przy przemieszczaniu maszyny
skorzystaj z pomocy drugiej osoby.
Dla jednego człowieka jest ona zbyt
ciężka.
Konserwacja
Kombinowana pilarka ukosowa/stołowa D27107
firmy DEWALT odznacza się dużą trwałością
i prawie nie wymaga konserwacji. jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej
regularne czyszczenie.
Stolik dodatkowy (rys. A8)
Stolik dodatkowy zwiększa odległość między
oporą wzdłużną a piłą tarczową do 600 mm
lub więcej, zależnie od długości prętów
prowadzących zamontowanych w maszynie
i od miejsca zamocowania stolika pilarki. Stolik
dodatkowy należy stosować w połączeniu
z szynami prowadzącymi (33) dostępnymi
jako wyposażenie specjalne. Przestawny stolik
zawiera skalę na przedniej krawędzi i jest
zamontowany na stałej ramie przytwierdzonej
do prętów prowadzących.
Smarowanie
Łożyska silnika są nasmarowane
i wodoszczelne.
• Regularnie lekko oliw powierzchnie nośne
talerza obrotowego.
25
•
•
Regularnie smaruj gwinty śrub
regulacyjnych.
Regularnie suchą szczotką czyść elementy,
na których gromadzą się pył i trociny.
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
D E WA LT, k t ó r e u d z i e l a j ą i n f o r m a c j i
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Regulacja krzywek (rys. rys. Z1 - Z3)
By zlikwidować luz między obydwoma stolikami
pilarki, wykonaj następujące operacje:
• Zmontuj maszynę jako pilarkę stołową.
• Wykręć śruby (139) i zdejmij płytkę
przytrzymującą (138).
• Wykręć śrubę (140) krzywki nastawczej
(141).
• Szczypcami z wąskimi końcami obróć
krzywkę nastawczą.
• Mocno przytrzymaj krzywkę nastawczą
szczypcami i dokręć śrubę.
• Ponownie załóż płytkę przytrzymującą
i dokręć śruby.
• Ponownie zmontuj maszynę jako pilarkę
ukosową. Sprawdź siłę, jaka jest potrzebna
do wychylenia piły. Gdyby konieczna do
tego siła była zbyt duża, powtórz opisane
wyżej operacje.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
pilarka D27107 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Ochrona środowiska
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EEC
oraz 98/37/EEC i został zmierzony według
normy EN 61029-2-11:
Poziom ciśnienia akustycznego A 91,5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej A
102,5 dB(A)
* Wartość emisji zmierzona na wysokości uszu
użytkownika.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności
poziomu mocy akustycznej
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyspieszeń drgań
według normy EN 61029-2-11: < 2,5 m/s2
* Dokładność pomiaru według normy EN 12096:
1,1 m/s2.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
15.05.2007r
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
26
Przepisy bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, wywołania pożaru
i doznania urazu ciała. Przed użyciem
narzędzia dokładnie przeczytaj podane niżej
wskazówki bezpieczeństwa.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
7
8
9
Dane ogólne
1
2
3
4
5
6
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj maszyny na działanie
deszczu. Nie używaj jej w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj maszyny w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź
wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie
dotykały maszyny ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części maszyny. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie.
Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany
pył lub drobiny obrabianego materiału.
Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny
fartuch. Zawsze zakładaj specjalne
słuchawki ochronne i nie zapominaj o kasku
ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
10
11
12
13
14
27
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj maszyny, gdy jesteś
zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać maszynę dwiema
rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem maszyny sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko przeznaczone do
tego celu i odpowiednio oznakowane
przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
maszyny zgodne z przeznaczeniem. Do
ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi
roboczych ani przystawek. Optymalną
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz
tylko przy użyciu właściwego narzędzia. Nie
przeciążaj elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj maszynę pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź maszynę i kabel
sieciowy, czy są całkowicie sprawne.
Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części
15
16
17
18
19
20
muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające naprawione lub
wymienione. W żadnym wypadku nie używaj
maszyny z niesprawnym wyłącznikiem
czy też jakimkolwiek innym wadliwym
elementem. W razie potrzeby zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
DEWALT. Nie próbuj samemu naprawiać
maszyny.
Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz elektronarzędzie, odczekaj, aż się
zatrzyma, i dopiero wtedy opuść miejsce
pracy. W razie nieużywania maszyny,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy maszyna
jest wyłączona.
Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje
narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Opisywana maszyna jest zgodna
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
pilarek ukosowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
Używaj maszyny tylko wtedy, gdy osłony
piły tarczowej są założone, prawidłowo
działają i znajdują się w nienagannym
stanie technicznym.
Gdy maszyna jest przyłączona do sieci,
nigdy nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy
tnącej.
Nigdy nie próbuj szybko zatrzymywać
piły tarczowej przez przykładanie do niej
jakiegoś narzędzia lub innego przedmiotu,
gdyż grozi to doznaniem poważnego urazu
ciała.
Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw
przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż
popełniony tutaj błąd może stać się
przyczyną szkód rzeczowych.
Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju
ciętego materiału.
Nie przekraczaj maksymalnej wartości
prędkości obrotowej podanej na tarczy
tnącej.
Przy manipulowaniu tarczą tnącą
posługuj się uchwytem lub załóż rękawice
ochronne.
Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
we właściwym kierunku i czy jej zęby są
ostre.
Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa tarczy tnącej musi być równa lub
większa od wartości prędkości obrotowej
biegu jałowego podanej na tabliczce
znamionowej maszyny.
Nie używaj pił tarczowych o średnicach
mniejszych lub większych, niż określone
w specyfikacji. Nie zakładaj żadnych
elementów dystansowych przy mocowaniu
piły na wrzecionie. Stosuj tylko tarcze
tnące o parametrach wyszczególnionych
w danych technicznych i zgodne z normą
EN 847-1.
Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych
pił tarczowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Zanim wycofasz głowicę do górnego
położenia spoczynkowego po zakończeniu
cięcia, zwolnij przycisk i odczekaj, aż tarcza
tnąca całkowicie się zatrzyma.
Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze
zamocowane.
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie odchyla się do
góry i zamyka ponownie, gdy głowica
powraca do swojej pozycji wyjściowej.
W celu wymiany lub kontroli stanu piły
tarczowej osłonę można odchylić ręcznie.
Rób to tylko wtedy, gdy maszyna jest
wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Utrzymuj w czystości otoczenie maszyny,
a zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał,
jak np. trociny i inne pozostałości po
cięciu.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą
tarczy tnącej odłączaj maszynę od sieci.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
maszyna jeszcze pracuje i głowica nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym.
Przednia część osłony piły tarczowej zawiera
niewielkie szczeliny, które zapewniają
dobrą widoczność przedmiotu obrabianego.
Chociaż szczeliny znacznie ograniczają
wylatywanie trocin, to jednak nie eliminują
ich całkowicie i dlatego podczas piłowania
powinno się zakładać okulary ochronne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
pracy kombinowanych pilarek ukosowych
i stołowych
•
•
•
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
pilarek stołowych
•
•
•
•
a wyżłobione strony pierścieni przylegają
do tarczy. Mocno dokręć nakrętkę mocującą
piły tarczowej.
Sprawdź, czy tarcza tnąca jest ostra
i prawidłowo ustawiona.
Sprawdź, czy klin rozdzielnik znajduje się
w odpowiedniej odległości od tarczy tnącej
(maksymalnie 5 mm).
Zawsze używaj górnej i dolnej osłony tarczy
tnącej.
Trzymają ręce z dala od tarczy tnącej.
Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub
nastawczych odczekaj, aż tarcza tnąca się
zatrzyma.
Używaj popychacza do posuwania
przedmiotu obrabianego.
Nie stosuj żadnych środków smarnych,
dopóki tarcza tnąca jeszcze się obraca.
Nie sięgaj poza tarczę tnącą.
Gdy popychacz nie jest używany, zawsze
odkładaj go na swoje miejsce. Nie stawaj
na pilarce.
W czasie transportu górna część tarczy
tnącej powinna być przykryta, na przykład
osłoną.
Nie używaj osłony tarczy do manipulowania
ani transportu.
Nie używaj tarcz tnących grubszych ani
takich, których rozwartość zębów jest
mniejsza niż grubość klina rozdzielnika.
Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
w odpowiednim kierunku i czy jej zęby są
zwrócone do przodu pilarki.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie urządzenia zaciskowe są dobrze
dokręcone.
Sprawdź, czy tarcza tnąca i wszystkie
pierścienie kołnierzowe są czyste,
•
Sprawdź, czy ramię maszyny w trybie
pracy jako pilarki stołowa jest dobrze
zamocowane w swojej pozycji roboczej.
Sprawdź, czy ramię maszyny w trybie pracy
jako pilarki stołowa do cięcia ukosowego
jest prawidłowo zamocowane.
Sprawdź, czy po zmianie trybu pracy maszyny
stolik został dobrze zamocowany.
Przy wykonywaniu rowków pilarką stołową
zachowaj szczególną ostrożność i stosuj
odpowiednią osłonę tarczy. Wykonywanie
wpustów jest niedozwolone.
W trybie pracy jako pilarki stołowa nigdy nie
tnij metali żelaznych ani nieżelaznych
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania maszyny największe
zagrożenie stanowią:
- obracające się elementy, jak np. tarcza
tnąca, której dotknięcie grozi poważnymi
konsekwencjami.
29
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
- niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej;
- niebezpieczeństwo przycięcia palców przy
otwieraniu osłon ochronnych;
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu i buku.
Naklejki na pilarce
Naklejki na pilarce mają następujące
znaczenie:
Przy korzystaniu z maszyny jako pilarki
ukosowej zawsze załączaj ją i wyłączaj
wyłącznikiem przyciskowym. Nie
używaj do celu włącznika/wyłącznika
silnikowego.
Przy korzystaniu z maszyny jako pilarki
stołowej zawsze musi być zamontowany
klin rozdzielnik. Nigdy nie używaj
maszyny bez klina rozdzielnika.
30
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055003 - 18-10-2007
31
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Motor
32
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Table
33
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Table support
34
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Guard
35
36
37
38
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising