DW743N | DeWalt DW743N COMBINATION SAW instruction manual

‫‪DW743‬‬
‫‪666444-19 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
21 61
50
16
66
F3
63
9
65
G
H
76 75 68 67
67 68
24
8
0°
72
69 70 71
24
K1
J
73
73
74
72
K2
L1
77
45°
71
L2
M1
6
75 76
27
7
79
M2
N1
19 26
N2
30 82 80 81 29
59
30
2 mm
3-8 mm
O
P
88
33
84
85
86
83
Q
R
S
T
7
87
24
U
V
W
X1
93
X2
92
90
93
91
Y
X3
8
89
‫‪DW743‬‬
‫מסור מתהפך‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת במוצר של חברת דה‪-‬וולט‪ .‬שנים רבות של ניסיון‪,‬‬
‫פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה‪-‬וולט‬
‫היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים‬
‫המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫נתונים טכניים‬
‫וולט‬
‫וולט‬
‫וט‬
‫וט‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫מתח‬
‫)אמריקה הלטינית בלבד(‬
‫הספק המנוע )כניסה(‬
‫הספק המנוע )יציאה(‬
‫קוטר להב המסור‬
‫קוטר חור המסור‬
‫מחזור שימוש של פעולה‬
‫דקות‬
‫בעומס‪/‬ללא עומס‬
‫מהירות ללא עומס )‪ 50/60‬הרץ( סל“ד‬
‫מצבים קבועים מראש של‬
‫‪°‬‬
‫ראש המסור שמאל‪/‬ימין‬
‫‪°‬‬
‫כוונון זווית הטיית המסור‬
‫ראה נושא ”תיאור“‬
‫יכולות ניסור‬
‫ק“ג‬
‫משקל‬
‫•‬
‫‪DW743‬‬
‫‪230‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1650‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪30‬‬
‫•‬
‫‪ 1‬מוט לדחיפה‬
‫‪ 1‬להב מסור ‪) TCT‬עם שיני מתק“ש( ‪30‬‬
‫שיניים‬
‫חוברת הוראות‬
‫תרשים מפורק‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫הוצא בזהירות את המסור מחומרי האריזה‪.‬‬
‫תיאור )ציורים ‪(A1 - A4‬‬
‫המסור המתהפך שלך מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול‬
‫כמסור זווית או כמסור שולחן ולבצע ארבע פעולות ניסור‬
‫עיקריות של ניסור לאורך‪ ,‬ניסור לרוחב‪ ,‬ניסור זווית וניסור‬
‫עם מסור נטוי באופן קל ונוח‪ ,‬מדויק ובטוח של החומרים‬
‫הבאים‪ :‬עץ‪ ,‬מוצרי עץ‪ ,‬אלומיניום ופלסטיק‪.‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪3000/3600‬‬
‫מצב מסור זווית‬
‫‪0-45‬‬
‫‪0-45‬‬
‫במצב מסור זווית‪ ,‬ניתן להשתמש בלהב המסור במצב‬
‫אנכי‪ ,‬כשהוא מכוון בזווית ביחס לחומר המנוסר או‬
‫כשהוא נטוי‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫מצב מסור שולחן‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט ‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫כשהמסור מסובב על צירו המרכזי‪ ,‬המסור משמש לביצוע‬
‫פעולות ניסור לאורך החומר המנוסר וכן עבור ניסור של‬
‫חומר גלם רחב על‪-‬ידי הזנה ידנית של החומר המנוסר‬
‫אל להב המסור‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫שפות חדות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור מורכב באופן חלקי‬
‫‪ 4‬רגליים‬
‫‪ 1‬מגן עליון למצב מסור שולחן‪.‬‬
‫‪ 1‬מגן מתחת לשולחן עבור מצב של מסור זווית‪.‬‬
‫‪ 1‬שקית פלסטיק הכוללת‪:‬‬
‫‪ 1‬מפתח שני פינים‬
‫‪ 1‬מפתח אלן ‪ 6‬מ“מ‬
‫‪ 1‬שקית המכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬גדר לניסור לאורך הסיבים בעלת שני גבהים‬
‫)‪.(DE3743‬‬
‫‪9‬‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקת פעולה‬
‫אמפר מתג הדק‬
‫‪1‬‬
‫לוח צד‬
‫אום פרפר להידוק רגל‬
‫רגל‬
‫רגל‬
‫שולחן מסור זווית‬
‫גדר‬
‫טובלן קביעת מיקום השולחן הסובב‬
‫מגן אחורי תחתון קבוע‬
‫מגן עליון קבוע של הלהב‬
‫מתאם לפינוי אבק‬
‫ידית לשחרור נעילת ראש המסור‬
‫בורג הלהב‬
‫אוגן חיצוני‬
‫מגן תחתון זחיח‬
‫שולחן סובב‬
‫מהדק השולחן הסובב‬
‫מד זווית הניסור‬
‫ידית שחרור השולחן‬
‫‪A2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫יכולות ניסור‬
‫ידית בקרה‬
‫מוט גובל עומק‬
‫מכוונן גובה‬
‫מתאם לפינוי אבק‬
‫ידית נעילת הטיית המסור‬
‫תושבת החזקת שולחן המסור‬
‫התקן נעילת השולחן‬
‫כפתור הידוק סכין הביקוע‬
‫בית המנוע‬
‫כושר ניסור במצב של מסור זווית‬
‫יכולות ניסור‬
‫ניסור ישר לרוחב‬
‫מידת החומר הערות‬
‫‪ B‬מ“מ‬
‫‪ H‬מ“מ‬
‫‪180‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪68‬‬
‫‪85‬‬
‫‪176‬‬
‫‪170‬‬
‫‪140‬‬
‫‪68‬‬
‫מצב מסור שולחן‬
‫‪A3‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫מגן עליון של להב המסור‬
‫סכין ביקוע‬
‫שולחן המסור‬
‫גדר לניסור זווית )אופציה(‬
‫גדר מקבילה בעלת שני גבהים‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫‪88‬‬
‫‪22‬‬
‫‪15‬‬
‫‪210‬‬
‫השולחן מסובב ‪45°‬‬
‫לימין לביצוע ניסור בזווית‬
‫לשימוש במצב מסור זווית‪:‬‬
‫‪A4‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫עם חומר‬
‫תמך ‪ 25‬מ“מ‬
‫)ציור ‪(B1‬‬
‫עם חומר‬
‫תמך ‪ 50‬מ“מ‬
‫)ציור ‪(B1‬‬
‫לוחות דקים‬
‫בלבד‬
‫)ציור ‪(B2‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ 95‬ניסור‬
‫רוחב‬
‫בגובה מרבי‬
‫השולחן מסובב ‪45°‬‬
‫לשמאל לביצוע ניסור בזווית‬
‫‪68‬‬
‫‪ 93‬ניסור‬
‫לרוחב בגובה‬
‫מרבי‬
‫ראש המסור מוטה ב‪45° -‬‬
‫לניסור עם להב נטוי ‪50‬‬
‫‪140‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪ 32‬גדר לניסור זווית )‪(DE3496‬‬
‫מעמד מתכוונן ‪ 760‬מ“מ )גובה מרבי( )‪(DE3474‬‬
‫מסילות מובילות לתמיכה ‪ 1,000‬מ“מ )‪(DE3494‬‬
‫מסילות מובילות לתמיכה ‪ 500‬מ“מ )‪(DE3491‬‬
‫תמך הניתן להטייה )‪(DE3495‬‬
‫עצר סובב )‪(DE3462‬‬
‫עצר אורך עבור חומר מנוסר קצר )לשימוש עם‬
‫מסילות מובילות ]‪(DE3460) ([35‬‬
‫תמך עם עצר הניתן להסרה )‪(DE3495‬‬
‫תמך עם עצר מוסר )‪(DE3495‬‬
‫מלחצת לחומר גלם )‪(DE3461‬‬
‫אין צורך‬
‫בחומר תמך‬
‫כושר ניסור במצב של מסור שולחן‬
‫כוונון עומק הניסור‬
‫‪ 70 - 0‬מ“מ‬
‫ניסור אנכי ב‪90°-‬‬
‫‪ 32 - 0 45°‬מ“מ‬
‫ניסור עם להב נטוי ב‪-‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫‪A5‬‬
‫‪ 42‬שולחן עם גלילי תמך )‪(DE3497‬‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫לשימוש במצב מסור שולחן‪:‬‬
‫‪A6‬‬
‫‪ 43‬שולחן מאריך )‪(DE3472‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫‪A7‬‬
‫‪ 44‬שולחן מחליק יחיד )‪(DE3471‬‬
‫מוטות דחיפה )‪) (DE3454‬אינם מוצגים(‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח‬
‫החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1,5‬ממ“ר לפחות‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס‬
‫את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫לשימוש בכל המצבים‬
‫‪A8‬‬
‫‪ 45‬ערכת הוצאת אבק תלת מצבית )‪(DE3500‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫•‬
‫הכלי מתקבל ארוז במצב של מסור שולחן מוכן לפעולת‬
‫ניסור רוחבי‪ ,‬מורכב לחלוטין למעט הרגליים‪ ,‬מגן פלסטיק‬
‫מתחת לשולחן והלהב‪.‬‬
‫•‬
‫התקנת הרגליים )ציור ‪(C3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הנח את הכלי הפוך על הרצפה‪.‬‬
‫הרפה את ההידוק של ארבע אומי הפרפר )‪ (3‬והכנס‬
‫רגל )‪ (4‬לכל אחד מהחבקים‪.‬‬
‫הדק את אומי הפרפר )‪ (3‬וסובב את השולחן‪ .‬ודא‬
‫שהכלי מפולס; כוונן את גובה הידוק הרגל לפי‬
‫הצורך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרכבה למצב מסור לניסור זוויתי‬
‫התקנת המגן מתחת לשולחן )ציור ‪(D‬‬
‫•‬
‫המגן שמתחת לשולחן )‪ (48‬מחובר אל המשטח התחתון‬
‫של שולחן המסור‪.‬‬
‫• הכנס את שני הווים בצד שמאל של המגן אל‬
‫החריצים המאורכים )‪ (49‬שמשמאל לחריץ להב‬
‫המסור )‪.(50‬‬
‫• הנח את המגן על השולחן ולחץ אותו אל עזקת‬
‫הנעילה )‪.(51‬‬
‫• להסרה‪ ,‬שחרר את העזקה באמצעות מברג )‪(52‬‬
‫ופעל בסדר פעולות הפוך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫סיבוב ראש המסור והשולחן למצב הפוך )ציורים ‪A2,‬‬
‫‪(E1 - E2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫החזק את שולחן המסור ביד אחת ודחוף את ידית‬
‫שחרור השולחן )‪ (19‬לצד שמאל )ציור ‪.(E1‬‬
‫דחוף את השולחן כלפי מטה בחלקו הקדמי וסובב‬
‫אותו עד הסוף‪ ,‬עד שמכלל המנוע נמצא במקום‬
‫הגבוה ביותר והמגרעת משתלבת בשן העצר‬
‫שבהתקן הנעילה של השולחן )‪.(26‬‬
‫מכלל הראש מוחזק באמצעות רצועת חבק‬
‫בצד הקדמי ומכוונן הגובה )‪ (22‬בצד האחורי‬
‫)ציור ‪.(A2‬‬
‫הסר את הרצועה‪.‬‬
‫סובב את הגלגל )‪ (53‬נגד מגמת השעון תוך החזקת‬
‫ראש הכלי עד שניתן לנתק את התושבת בצורת ””‪U‬‬
‫‪ ((54‬מהתושבת שלה )ציור ‪.(E2‬‬
‫סובב את מכוונן הגובה כלפי מעלה ודחוף את המוט‬
‫)‪ (55‬לתוך התפס )‪.(56‬‬
‫החזק היטב את ראש הכלי והנח לכוח הקפיץ להרים‬
‫את הראש כלפי מעלה עד למצב המנוחה שלו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונון גובל העומק של מצב מסור זווית )ציור ‪(G‬‬
‫הידית )‪ (64‬מחוברת אל מוט גובל העומק )‪ (21‬שיש לו‬
‫בורג כוונון הממוקם באופן אקסצנטרי )‪ (65‬עם אום נעילה‬
‫)‪ .(66‬כשגובל העומק משולב‪ ,‬לא ניתן למשוך ולהוריד‬
‫את ראש המסור עד הסוף )ציור ‪.(G‬‬
‫ ידית לצד שמאל = משולב‪ ,‬לשימוש במצב מסור‬‫זווית )לניסור רוחבי בכל הזוויות פרט ל‪.(0-45° -‬‬
‫ ידית לצד ימין = מנותק‪ ,‬לשימוש במצב של מסור‬‫שולחן‬
‫• אם יש צורך לכוונן את גובל העומק‪ ,‬הרפה את הידוק‬
‫אום הנעילה )‪ (66‬וסובב את הבורג )‪ (65‬פנימה או‬
‫החוצה לפי הצורך‪.‬‬
‫התקנת להב המסור )ציורים ‪(A1, F1 - F3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרפה את הידוק כפתור הידוק סכין הביקוע )‪(27‬‬
‫כדי לאפשר לסכין הביקוע )‪ (30‬להסתובב כלפי מטה‬
‫)ציור ‪.(F1‬‬
‫התקן את מפתח האלן ‪ 6‬מ“מ בקצה בורג הלהב‬
‫)‪ (13‬ואת שני הפינים של מפתח הפינים )‪(57‬‬
‫בחורים שבאוגן החיצוני )‪.(14‬‬
‫לבורג הנעילה של המסור יש תבריג שמאלי‪ ,‬לכן יש‬
‫להחזיק היטב את מפתח הפינים ולסובב את מפתח‬
‫האלן במגמת השעון כדי להרפות את ההידוק‪.‬‬
‫הסר את בורג הלהב )‪ (13‬ואת האוגן החיצוני‬
‫)‪.(14‬‬
‫אם בורג הלהב מהודק בכוח גדול מדי‪ ,‬סובב את‬
‫הידית של מפתח הפינים )‪ (57‬לכיוון המגן ונעל‬
‫אותה לשם בעזרת מברג )‪) (58‬ציור ‪ .(F2‬מצב זה‬
‫מאפשר הפעלת כוח גדול יותר על מפתח האלן‪.‬‬
‫קוטר קדח להב המסור )‪ (59‬הוא ‪ 30‬מ“מ והוא‬
‫ממוקם על אוגן מדורג )‪ (60‬על האוגן הפנימי )‪(61‬‬
‫)ציור ‪(F1‬‬
‫לחץ על ידית כינוס המגן )‪ (12‬והנמך מעט את הראש‬
‫כדי לשחרר את המגן התחתון )‪) (15‬ציור ‪.(A1‬‬
‫סובב את מגן הלהב התחתון כלפי מעלה עד לסוף‬
‫מהלכו והחזק אותו במצב זה‪.‬‬
‫ודא שהאוגן הפנימי ושני משטחי הפנים של הלהב‬
‫נקיים וחופשיים מאבק‪.‬‬
‫הנח את להב המסור על אוגן המדרגה )‪ (60‬על‬
‫האוגן הפנימי )‪ (61‬וודא שהשיניים פונות כלפי מטה‬
‫)ציור ‪.(F1‬‬
‫הכנס בזהירות את הלהב למקומו ושחרר את המגן‬
‫התחתון של הלהב‪.‬‬
‫נוסף לכך‪ ,‬ודא ששתי הבליטות )‪ (62‬שעל הקולר‬
‫החיצוני יושבות כהלכה על הקולר הפנימי ועל‬
‫המשטחים שעל הכוש‪.‬‬
‫הדק היטב את בורג הלהב‪.‬‬
‫סובב את הלהב בכוח היד כדי לוודא שהוא מסתובב‬
‫באופן חופשי‪ .‬אם הוא נתקל במגן התחתון האחורי‬
‫של הלהב )‪ ,(9‬הדק מחדש את בורגי ראש צלב )‪(63‬‬
‫)ציור ‪.(F3‬‬
‫מקם מחדש את סכין הביקוע )‪ (30‬במצב המנוחה‬
‫העליון והדק את כפתור ההידוק )‪) (27‬ציור ‪.(F1‬‬
‫שיני להב חדש חדות ביותר ועלולות להיות‬
‫מסוכנות‪.‬‬
‫החלף תמיד את הלהבים כשהכלי נמצא‬
‫במצב מסור זווית‪.‬‬
‫הקוטר המרבי של להב מסור שניתן‬
‫להתקנה הוא ‪ 250‬מ“מ‪ .‬הקוטר המינימלי‬
‫הוא ‪ 244‬מ“מ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫•‬
‫שימוש לא נכון בגובל העומק עלול לגרום‬
‫נזק לכלי‪.‬‬
‫•‬
‫כוונון זווית הניסור במצב מסור זווית )ציורים ‪A1,‬‬
‫‪ A2‬ו‪(H-‬‬
‫מצב ניסור ישר לרוחב החלק ומצב ניסור בזווית של ‪45°‬‬
‫קבועים מראש‪.‬‬
‫• הרם את חבק השולחן הסובב )‪ ,(17‬משוך כלפי‬
‫מעלה את טובלן המיקום של השולחן הסובב‬
‫)‪ (8‬וסובב אותו נגד מגמת השעון רבע סיבוב‬
‫)ציו ‪.(A1‬‬
‫• אחוז בידית הבקרה )‪) (20‬ציור ‪ ,(A1‬לחץ על ידית‬
‫כינוס המגן )‪ (12‬והורד את המסור כמחצית הדרך‬
‫)ציור ‪.(A2‬‬
‫• סובב את ראש המסור עם השולחן הסובב שלו למצב‬
‫הדרוש‪.‬‬
‫• לחץ כלפי מטה את מהדק השולחן הסובב )‪.(17‬‬
‫טובלן המיקום של השולחן הסובב )‪ (8‬ישתלב באופן‬
‫אוטומטי )ציור ‪.(A1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונון ניצבות להב המסור אל השולחן הסובב )ציורים‬
‫‪ L1‬ו‪(L2-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫על‪-‬ידי שימוש בסימונים האדומים )‪ (67‬אפשר לקבוע את‬
‫השולחן הסובב )‪ (16‬בכל זווית ניסור לימין או לשמאל‪,‬‬
‫בין ‪ 0°‬לבין ‪) 45°‬ציור ‪:(H‬‬
‫ זוויות בין ‪ 0°‬לבין ‪ :30°‬השתמש בסימונים האדומים‬‫הקרובים ביותר אל החריץ‬
‫ זוויות בין ‪ 30°‬לבין ‪ :45°‬השתמש בסימון האדום‬‫החיצוני )‪(68‬‬
‫• המשך כמו עבור המצבים הקבועים מראש‪ .‬לא ניתן‬
‫להשתמש בטובלן מיקום השולחן הסובב למצבי‬
‫זוויות ביניים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שראש המסור נמצא במצב הימני ביותר שלו‬
‫כשידית נעילת מהדק מצב ההטיה נעולה‪.‬‬
‫שחרר ומשוך לאחור את המגן התחתון‪.‬‬
‫הנח זוויתן )‪ (73‬על השולחן הסובב והצמד אותו אל‬
‫הלהב )ציור ‪.(L1‬‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫כוונן את בורג הכוונון )‪ (77‬לפי הצורך‪ .‬בורג הכוונון‬
‫הוא בעל אבטחה עצמית )ציור ‪.(L2‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה ‪ 45°‬במצב ניסור בזווית‬
‫)ציורים ‪ M1‬ו‪(M2-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בצע תמיד ניסור ניסיון על גזיר עץ פסול כדי‬
‫לבדוק את הדיוק‪.‬‬
‫כוונון מצב הטיית המסור )ציור ‪(J‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ניתן להטות את ראש המסור ממצב אנכי עד למצב ‪45°‬‬
‫לשמאל כדי לאפשר ניסור החומר בכל זווית שבין שתי‬
‫מגבלות אלה‪.‬‬
‫• עמוד מאחורי הכלי‪ ,‬שחרר את ידית הידוק מצב‬
‫ההטיה )‪) (24‬היא מאפשרת ביצוע פעולת מחגר‬
‫)רצ‘ט( כאשר סיבוב מלא של הידית אינו אפשרי(‪.‬‬
‫• הטה את ראש המסור לזווית הדרושה על‪-‬פי לוח‬
‫השנתות )מד הזווית( של ההטייה )‪ .(69‬חץ הסימון‬
‫)‪ (70‬נמצא על החלק הקבוע היצוק שעל תושבת‬
‫ההטיה )‪.(71‬‬
‫• הדק את ידית הידוק ההטיה )‪ (24‬והשאר אותה‬
‫במצב אופקי‪.‬‬
‫ודא שראש המסור נמצא במצב השמאלי ביותר שלו‬
‫כשידית נעילת מהדק מצב ההטיה נעולה‪.‬‬
‫שחרר ומשוך לאחור את המגן התחתון‪.‬‬
‫בדוק את הזווית בין להב המסור לבין השולחן‬
‫בעזרת מד‪-‬זווית מתאים‪ .‬הזווית חייבת להיות ‪45°‬‬
‫)ציור ‪.(M1‬‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫כוונן את בורג הכוונון )‪ (78‬לפי הצורך‪ .‬בורג הכוונון‬
‫הוא בעל אבטחה עצמית )ציור ‪.(M2‬‬
‫הרכבה למצב מסור שולחן‬
‫שינוי ממצב של מסור זווית למצב מסור שולחן )ציורים‬
‫‪(A1, A3, E2, G, N1 - N2‬‬
‫בדוק שגובל העומק מנותק‪ .‬ראה נושא ”כוונון‬
‫גובל העומק במצב מסור זווית )ציור ‪.”(G‬‬
‫•‬
‫בדיקה וכוונון של הלהב לגדר )ציורים ‪ H2, K1‬ו‪-‬‬
‫‪(K2‬‬
‫•‬
‫הצב זוויתן )‪ (73‬כנגד הגדר ולאורך הלהב‪ ,‬כפי‬
‫שמוצג בציור ‪ .K2‬הזווית חייבת להיות ‪.90°‬‬
‫אם יש צורך לבצע כוונון‪ ,‬סובב את תותב הכוונון‬
‫האקסצנטרי )‪ (74‬עד שפני להב המסור צמודים‬
‫כנגד הזוויתן )ציור ‪.(K2‬‬
‫הדק את בורג הנעילה )‪.(72‬‬
‫בדוק שהסימונים האדומים )‪ (67‬הקרובים ביותר‬
‫אל חריץ הלהב )‪ (50‬נמצאים בקו ישר מול מצב ‪0°‬‬
‫)‪ (75‬על שתי הסקלות )ציור ‪.(H‬‬
‫אם יש צורך לבצע כוונון‪ ,‬הרפה את הידוק הברגים‬
‫)‪ (76‬והבא את הסמנים זה מול זה‪ .‬עכשיו גם מצב‬
‫‪ 45°‬חייב להיות מדויק‪ .‬אם מצב זה אינו מדויק‪ ,‬להב‬
‫המסור אינו ניצב לשולחן הסובב )ראה להלן(‪.‬‬
‫•‬
‫כשראש המסור במצב אנכי וידית הידוק ההטיה‬
‫)‪ (24‬משוחררת ומורמת‪ ,‬הרפה את ההידוק של‬
‫בורג הנעילה )‪ (72‬בחלק האחורי של טובלן המיקום‬
‫של השולחן הסובב )‪) (8‬ציור ‪.(K1‬‬
‫•‬
‫‪12‬‬
‫הבא את הלהב למצב ניסור לרוחב החלק בזווית ‪0°‬‬
‫כשטובלן המיקום של השולחן הסובב )‪ (8‬ממוקם‬
‫כהלכה ומהדק השולחן הסובב )‪ (17‬מאובטח‬
‫)ציור ‪.(A1‬‬
‫הרפה את כפתור הידוק סכין הביקוע )‪ (27‬במידה‬
‫שתאפשר לסכין הביקוע להסתובב כלפי מטה‬
‫)ציור ‪.(N1‬‬
‫החלק את תושבת סכין הביקוע )‪ (79‬לימין כך‬
‫שהחלק הצר שמימין מתמקם בחריץ המיועד לכך‬
‫ביציקה והדק את כפתור ההידוק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניתן להתקין את הגדר המקבילה בכל צד של להב‬
‫המסור‪ .‬כדי לסובב את הגדר למצב הדרוש‪ ,‬פעל‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫• הרפה את הידוק הכפתור‪.‬‬
‫• משוך והוצא את התושבת )‪ (84‬והתקן אותה בצד‬
‫השני‪.‬‬
‫• החלק את התושבת משמאל או מימין‪ .‬לוח‬
‫ההידוק )‪ (85‬משתלב מאחורי השפה הקדמית של‬
‫השולחן‪.‬‬
‫• בדוק שהגדר מקבילה אל הלהב‪ .‬אם לא‪ ,‬בצע כוונון‬
‫כמפורט להלן‪.‬‬
‫• הרפה את הידוק בורג האלן )‪.(86‬‬
‫• כוונן את הגדר כך שהיא תימצא במקביל ללהב על‪-‬‬
‫ידי בדיקה של המרחק בין הלהב לבין הגדר בחלק‬
‫הקדמי ובחלק האחורי של הלהב‪.‬‬
‫• לאחר ביצוע הכוונון‪ ,‬הדק מחדש את בורג האלן‬
‫ובדוק שנית שהגדר מקבילה אל הלהב‪.‬‬
‫• הדק את הכפתור )‪.(83‬‬
‫הסר את המגן שמתחת לשולחן‪.‬‬
‫משוך למטה את ראש המסור וסובב את מכוונן‬
‫הגובה ) ‪ (22‬עד שהתושבת בצורת ‪(U (54‬‬
‫משתלבת על הפין המותקן בבסיס )ציור ‪.(E2‬‬
‫סובב את הגלגל )‪ (53‬של מנגנון הכוונון כדי לגרום‬
‫ללהב ולסכין הביקוע לבלוט מעל לשולחן המסור‬
‫)‪) (31‬ציור ‪ (A3‬כדי לספק עומק ניסור מרבי במצב‬
‫מסור שולחן‪.‬‬
‫אסור שהלהב יתנגש במגן התחתון של‬
‫הלהב‪.‬‬
‫•‬
‫משוך את ידית שחרור השולחן )‪ (19‬לשמאל‪ ,‬הרם‬
‫את הקצה הקדמי של השולחן והפוך אותו לאחור‬
‫ב‪ 180° -‬עד שהשיניים של התקן הנעילה של לוח‬
‫השולחן )‪ (26‬משתלבות באופן אוטומטי בתפס של‬
‫התקן נעילת השולחן כדי לאבטח אותו במצב מסור‬
‫שולחן )ציור ‪.(N2‬‬
‫כוונון סכין הביקוע )ציורים ‪ A2, F3‬ו‪(O-‬‬
‫•‬
‫במצב מסור זווית‪ ,‬חייבים לכוונן את סכין הביקוע )‪(30‬‬
‫במצב שאינו מפריע על‪-‬ידי שחרור כפתור ההידוק )‪(27‬‬
‫והזזת סכין הביקוע עד שניתן לסובב אותה כלפי מעלה‬
‫)ציור ‪.(F3‬‬
‫במצב של מסור שולחן‪ ,‬המיקום הנכון הוא כאשר החלק‬
‫העליון של סכין הביקוע )‪ (30‬נמצא לא יותר מ‪ 2-‬מ“מ‬
‫מתחת לשן הגבוהה ביותר של הלהב )‪ (59‬וגוף הרדיוס‬
‫במרחק שאינו עולה על ‪ 3‬עד ‪ 8‬מ“מ מקצות שיני להב‬
‫המסור‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬סכין הביקוע חייב להיות מיושר בדיוק‬
‫עם החלק האחורי של להב הסכין )ציור ‪.(O‬‬
‫• אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• שחרר את כפתור ההידוק )‪ ,(27‬החלק את הכפתור‬
‫לפנים או לאחור בחריץ שלו והדק את כפתור ההידוק‬
‫)ציור ‪.(A2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש בפרופיל ‪ 10‬מ“מ לניסור חלקים‬
‫נמוכים כדי לאפשר גישה בין הלהב לבין‬
‫הגדר עבור מוט הדחיפה‪.‬‬
‫החלק האחורי של הגדר חייב להיות מפולס‬
‫עם החלק הקדמי של סכין הביקוע‪.‬‬
‫שינוי ממצב של מסור שולחן למצב של מסור זווית‬
‫)ציורים ‪(D, E1 - E2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התושבת המחברת את סכין הביקוע אל‬
‫הכלי חייבת להיות במרחק של ‪ 3‬מ“מ‬
‫לפחות משיני המסור‪.‬‬
‫בדוק תמיד שכפתור ההידוק של סכין‬
‫הביקוע מהודק ומאובטח היטב‪.‬‬
‫הסר את הגדר המקבילה )‪.(33‬‬
‫סובב את הגלגל )‪ (53‬על מכוונן הגובה )‪ (22‬כדי‬
‫לספק את עומק הניסור המקסימלי במצב מסור זווית‬
‫)ציור ‪.(E2‬‬
‫המשך כמפורט בנושא ”הפיכת ראש המסור‬
‫והשולחן )ציורים ‪ E1‬ו‪.”.(E2-‬‬
‫כוונן את סכין הביקוע כלפי מעלה והצידה‪.‬‬
‫התקן את המגן שמתחת לשולחן )‪) (48‬ציור ‪.(D‬‬
‫זכור להשתמש בגובל העומק עבור כל זוויות‬
‫הניסור למעט מצב של ניסור לרוחב בתחום‬
‫זוויות ‪.0-45°‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫התקנת המגן העליון של המסור )ציור ‪(P‬‬
‫•‬
‫המגן העליון של הלהב )‪ (29‬מתוכנן באופן המאפשר‬
‫התקנה קלה ומהירה באמצעות טובלן טעון בקפיץ )‪(80‬‬
‫אל הור )‪ (81‬בסכין הביקוע לאחר שהוא מוקם כהלכה‬
‫דרך שולחן העבודה למצב של מסור שולחן‪.‬‬
‫• אבטח את המגן העליון של הלהב )‪ (29‬אל סכין‬
‫הביקוע על‪-‬ידי משיכת הכפתור )‪ (82‬כדי לאפשר‬
‫לטובלן של המגן להשתלב‪.‬‬
‫•‬
‫אסור בהחלט להשתמש במסור במצב מסור‬
‫שולחן ללא המגן העליון המותקן כהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫התקנה וכוונון של הגדר המקבילה )ציור ‪(Q‬‬
‫•‬
‫ניתן להשתמש בגדר המקבילה בעלת שני הגבהים )‪(33‬‬
‫בשני מצבים )‪ 10‬או ‪ 62‬מ“מ(‪.‬‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫אנו מבקשים להביא לתשומת לב‬
‫המשתמשים בבריטניה שיש לפעול‬
‫בהתאם לתקנה ”” ‪woodworking‬‬
‫‪) “machines regulations 1974‬תקנות‬
‫לשימוש במכונות לעיבוד עץ ‪ (1974‬ולכל‬
‫עדכוניה‪.‬‬
‫ודא שהחומר שברצוך לנסר מקובע‬
‫ומאובטח היטב‪.‬‬
‫הפעל אך ורק לחץ עדין על הכלי ואל‬
‫תפעיל כלל לחץ צדי על להב המסור‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• התקן את להב המסור המתאים‪ .‬אל תשתמש בלהבי‬
‫מסור בלויים מדי‪ .‬אסור להשתמש בלהבי מסור‬
‫שמיועדים למהירויות נמוכות ממהירות הסיבוב‬
‫המרבית של המסור‪.‬‬
‫• אל תנסה לנסר חלקים קטנים מאוד‪.‬‬
‫• הנח ללהב המסור לבצע את הניסור באופן חופשי‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח‪.‬‬
‫• הנח למנוע להגיע למלוא מהירותו לפני תחילת‬
‫הניסור‪.‬‬
‫• ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים‬
‫היטב‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בזמן ניסור של חלקי ‪ ,UPVC‬יש להניח מתחת‬
‫לחומר המנוסר תמך העשוי מעץ‪ ,‬עם פרופיל‬
‫משלים‪ ,‬על‪-‬מנת לספק את התמיכה הדרושה‪.‬‬
‫ניסור אנכי ישר לרוחב החומר )ציור ‪(S‬‬
‫• קבע את השולחן הסובב במצב ‪ 0°‬ובדוק כדי לוודא‬
‫שטובלן המיקום משולב‪.‬‬
‫• משוך כלפי מטה את כפתור ההידוק של השולחן‬
‫הסובב‪.‬‬
‫• הנח את העץ שיש לנסר כשהוא צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫החזק את ידית הבקרה ולחץ על ידית שחרור נועל‬
‫ראש המסור‪.‬‬
‫• הפעל את הכלי‪.‬‬
‫• הנח ללהב המסור לבצע את הניסור באופן חופשי‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח‪.‬‬
‫• עם סיום פעולת הניסור‪ ,‬הרם את ראש המסור למצב‬
‫המנוחה שלו ולחץ על כפתור הכיבוי האדום‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A1‬‬
‫לכלי זה יש שתי מערכות מיתוג נפרדות ועצמאיות‪ .‬במצב‬
‫של מסור שולחן‪ ,‬משתמשים במתג ניתוק‪/‬הפעלה )‪.(1‬‬
‫במצב של מסור זווית‪ ,‬משתמשים בהדק מתג ההפעלה‬
‫)‪) (1A‬ציור ‪.(A1‬‬
‫כדי למנוע נזק‪ ,‬אל תאפשר לראש המסור‬
‫לקפוץ לאחור בעצמו ללא סיוע‪.‬‬
‫מצב מסור שולחן )ציור ‪.(R‬‬
‫מתג ההפעלה‪/‬ניתוק המשמש במצב של מסור שולחן‬
‫משתחרר ומפסיק את פעולת הכלי במקרה של חוסר‬
‫מתח‪ .‬אם מקור המתח מתנתק מהכלי מסיבה כלשהי‪,‬‬
‫חובה להפעיל מחדש את מתג ההפעלה באופן יזום‪.‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על כפתור ההפעלה הירוק‬
‫•‬
‫)‪.(87‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬לחץ על כפתור הכיבוי האדום‬
‫)‪.(88‬‬
‫ניסור בזווית )ציור ‪(T‬‬
‫• קבע את זווית הניסור הדרושה‪.‬‬
‫• ודא שמהדק השולחן הסובב מהודק היטב‪.‬‬
‫• אם זווית הניסור אינה ‪ ,45°‬ודא שגובל העומק מכוונן‬
‫כהלכה כדי למנוע מהלהב לנסר את השולחן‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור‬
‫ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫מצב מסור זווית )ציור ‪.(A‬‬
‫• כדי להפעיל את הכלי‪ ,‬לחץ באופן קבוע על ידית‬
‫כינוס המגן )‪ (12‬ולאחר מכן לחץ על מתג ההפעלה‬
‫)‪.(1A‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‪.‬‬
‫ניסור בשיפוע )ציור ‪(U‬‬
‫• שחרר את ידית הידוק הטיית המסור )‪ (24‬והטה‬
‫את ראש המסור לזווית הדרושה‪.‬‬
‫• הדק את ידית הידוק ההטיה‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור‬
‫ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫זווית מורכבת‬
‫ניסור זה מבוצע בשילוב של ניסור בזווית וניסור‬
‫בהטיה‪.‬‬
‫ההגבלות הן ניסור בזווית של ‪/45°‬בהטיה של ‪ .30°‬אסור‬
‫לחרוג ממגבלות אלה‪.‬‬
‫• קבע את זווית הטיית הלהב ולאחר מכן קבע את‬
‫זווית הניסור‪.‬‬
‫ניסורים בסיסיים‬
‫ניסור במצב של מסור זווית‬
‫מסוכן ביותר להפעיל את המסור ללא המגנים‪ .‬המגנים‬
‫חייבים להיות מותקנים במקומם בזמן הניסור‪ • .‬השתמש‬
‫תמיד במהדק מתאים )כליבה( כאשר עליך לנסר מתכות‬
‫אל‪-‬ברזליות‪ .‬השתמש במהדק ‪.DE3461‬‬
‫ניסור במצב של מסור שולחן‬
‫טיפול כללי‬
‫ במצב מסור זווית‪ ,‬ראש המסור ננעל באופן אוטומטי‬‫במצב ה“חנייה“ העליון‪.‬‬
‫ לחיצה על ידית שחרור נעילת ראש המסור תשחרר‬‫את ראש המסור‪.‬‬
‫ אסור בהחלט לנסות למנוע מהמגן התחתון לחזור‬‫למצב החנייה שלו עם סיום הניסור‪.‬‬
‫ האורך המזערי של החומר המוסר הוא ‪ 10‬מ“מ‪.‬‬‫כשמנסרים חומר קצר )‪ 190‬מ“מ מימין או משמאל‬
‫ללהב המסור(‪ ,‬יש צורך להשתמש במהדק החומר‬
‫האופציונלי‪.‬‬
‫•‬
‫ודא תמיד שלהב סכין הביקוע ומגן להב המסור‬
‫מיושרים כהלכה‪.‬‬
‫ניסור אורכי )ציור ‪(V‬‬
‫• קבע את הלהב בגובה הנכון‪.‬‬
‫• המצב הנכון של המסור הוא כשהקצוות של שלוש‬
‫שיניים בולטים מעל המשטח העליון של העץ‬
‫המנוסר‪.‬‬
‫• התקן את הגדר המקבילה תוך שימוש בפרופיל ‪10‬‬
‫מ“מ או ‪ 62‬מ“מ‪ .‬גזיר העץ הנמצא בין הגדר לבין‬
‫הלהב הוא החלק הנשמר להמשך שימוש‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הפעל את הכלי‪.‬‬
‫הזן לאט את החומר המנוסר מתחת לחלק הקדמי‬
‫של המגן העליון של הלהב‪ ,‬כשהוא צמוד היטב אל‬
‫הגדר‪ .‬הנח לשיני המסור לנסר בקצב טבעי ואל‬
‫תאלץ בכוח את מעבר החומר המנוסר דרך הלהב‪.‬‬
‫מהירות הלהב חייבת להישמר קבועה‪.‬‬
‫הקפד תמיד להשתמש במוט דחיפה‪.‬‬
‫•‬
‫בסיום הניסור הפסק את פעולת הכלי בלחיצה על‬
‫כפתור הכיבוי האדום‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ניסור בשיפוע )ציור ‪(W‬‬
‫• שחרר את ידית הידוק הטיית המסור וקבע את ראש‬
‫המסור בזווית הדרושה‪.‬‬
‫• כדי למנוע מהחומר המנוסר להיתקע בין הלהב‬
‫לבין הגדר‪ ,‬מקם את הגדר בצד שמאל של להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור כפי שהוסבר לעיל‪ ,‬בניסור‬
‫אנכי לאורך החומר‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ניסור בזווית )ציורים ‪(X1 - X3‬‬
‫• כדי לכוונן את גדר הניסור בזווית‪ ,‬הרפה את ההידוק‬
‫של אום הנעילה של בורג העצר )‪ (90‬וסובב את‬
‫העצר )‪ (91‬פנימה או החוצה עד שסמן הזווית מראה‬
‫‪) 0°‬ציור ‪.(X1‬‬
‫• קבע את הגובה והזווית של להב המסור‪.‬‬
‫• הכנס את המוט המחליק )‪ (92‬של גדר הניסור‬
‫בזווית אל החריץ )‪ (93‬המיועד לכך‪ ,‬בצד שמאל‬
‫של השולחן )ציור ‪.(X2‬‬
‫• הרפה את ההידוק של כפתור נעילת זווית הניסור‬
‫)‪ (94‬וסובב את הגדר כדי לקבוע את לוח השנתות‬
‫בזווית הדרושה )ציור ‪.(X3‬‬
‫• הדק את כפתור נעילת זווית הניסור )‪.(94‬‬
‫• השען את החומר שיש לנסר כנגד המשטח הישר‬
‫של גדר הניסור בזווית‪ .‬הפעל את המסור‪ ,‬החזק את‬
‫החלק המנוסר היטב והחלק את הגדר לאורך החריץ‬
‫כדי לקרב את החלק המנוסר אל להב המסור‪ .‬עם‬
‫סיום הניסור‪ ,‬כבה מיד את המסור‪.‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫לפני ההרכבה של אביזרי עזר כלשהם‪ ,‬חובה‬
‫לנתק את הכלי מרשת החשמל‪.‬‬
‫ערכת איסוף אבק )ציורים ‪ A1, A2‬ו‪(A8-‬‬
‫כלי זה מסופק עם שלוש נקודות לאיסוף אבק לשימוש‬
‫בכל אחד ממצבי ההפעלה‪.‬‬
‫• במידת הצורך‪ ,‬חבר מערכת לפינוי אבק המתוכננת‬
‫בהתאם לתקנות המחייבות לגבי בקרת פליטת‬
‫אבק‪.‬‬
‫חיבור ‪ -‬מצב מסור זווית‬
‫• חבר צינור גמיש אחד אל המגן המותקן מתחת‬
‫לשולחן‪.‬‬
‫• חבר צינור גמיש אחד אל היציאה בעלת הקוטר הקטן‬
‫)‪ (11‬וצינור נוסף אל היציאה בעלת הקוטר הגדול‬
‫)‪ (23‬באמצעות פיות ההתקנה המתאימות‪..‬‬
‫• חבר את הצינורות הגמישים אל המחבר התלת‪-‬‬
‫דרכי‪.‬‬
‫• חבר יציאה אחת של המחבר התלת‪-‬דרכי אל הצינור‬
‫הגמיש של פתח הוצאת האבק‪.‬‬
‫מצבי הגדר במצב מסור שולחן )ציור ‪(Y‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫• הצמד את החלק המנוסר כנגד גדר הניסור‬
‫בזווית )בזווית של ‪ 0°‬או ‪ (90°‬ודחוף את הגדר‬
‫כדי לבצע את הניסור‪.‬‬
‫• כדי למנוע מגזירי עץ קטנים שנוסרו‬
‫להיתפס כנגד להב המסור‪ ,‬הכן מראש‬
‫גזיר עץ קוני והדק אותו על השפה‬
‫האחורית של שולחן העבודה‪ ,‬קרוב אל‬
‫צד ימין של להב המסור כך שגזירי העץ‬
‫יופנו באופן אוטומטי לימין‪.‬‬
‫כדי לנסר לאורך חלקים צרים )פחות מ‪ 120-‬מ“מ(‬
‫וארוכים‪:‬‬
‫• הצב את הגדר במיקום האחורי ביותר כדי‬
‫לשמור על הדיוק בזמן ביצוע ניסור ארוך‪.‬‬
‫• דחוף את החלק המנוסר בשתי הידיים )יד אחת‬
‫בכל צד של להב המסור(‪.‬‬
‫• יש להשתמש במוט דחיפה כאשר מתקרבים‬
‫אל להב המסור‪.‬‬
‫• תמוך חלקים ארוכים בצד יציאת החומר‬
‫מהמסור‪.‬‬
‫לניסור לאורך חלקים רחבים יותר )מעל‬
‫‪ 120‬מ“מ(‪:‬‬
‫• כוונן את הגדר לפנים‪ ,‬כפי שמוצג בציור ‪ Y‬אם‬
‫החומר המנוסר נוטה להיתפס בין להב המסור‬
‫או סכין הביקוע לבין הגדר‪.‬‬
‫כדי לנסר לאורך חומרים דקים‪ ,‬השתמש בפרופיל‬
‫‪ 10‬מ“מ של הגדר המקבילה בעלת שני הגבהים‬
‫ומקם את הגדר ממול לקצה הקדמי של סכין‬
‫הביקוע‪.‬‬
‫לניסור לאורך של חומרים עבים יותר‪ ,‬השתמש‬
‫בפרופיל ‪ 62‬מ“מ של הגדר המקבילה בעלת שני‬
‫הגבהים‪.‬‬
‫לניסור לרוחב של חלקים צרים וקצרים )ציור ‪:(Y‬‬
‫• כוונן את הגדר המקבילה כשהפרופיל הנמוך‬
‫פונה לכיוון הלהב והתקן את הצד האחורי של‬
‫הגדר בקו ישר עם הקצה המוביל של להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫חיבור ‪ -‬מצב מסור שולחן‬
‫• החלף את מגן להב המסור במגן המסופק עם הערכה‬
‫לאיסוף האבק וחבר אליה את הצינור הגמיש המגיע‬
‫מהמגן התחתון‪.‬‬
‫• המשך בביצוע החיבורים כפי שהוסבר במצב מסור‬
‫זווית‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מסור זווית עם תומך‪/‬עצר לחלקים ארוכים במיוחד‬
‫)ציור ‪(A4‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫ניתן להתקין את התמך הנוסף ועצר האורך בצד ימין או‬
‫בצד שמאל או להשתמש בשתי ערכות ולהתקין אותן‬
‫בשני הצדדים‪.‬‬
‫• התקן את הפריטים ‪ 34‬עד ‪ 41‬על שתי מסילות‬
‫ההכוונה )‪.(35‬‬
‫• השתמש בתמך הניתן להטיה )‪ (36‬לניסור לרוחב‬
‫של לוחות ברוחב של ‪ 210‬מ“מ )בעובי של‬
‫‪ 15‬מ“מ(‪.‬‬
‫סיכה‬
‫מסבי המנוע מכילים משחת סיכה ואטומים מפני חדירת‬
‫מים ואבק‪.‬‬
‫• סוך באופן סדיר במעט שמן את משטח המסב של‬
‫השולחן הסובב‪ ,‬במקום בו הוא מחליק על השפה‬
‫של השולחן הקבוע‪.‬‬
‫• נקה באופן סדיר את החלקים הנוטים לצבור נסורת‬
‫ושבבים בעזרת מברשת יבשה‪.‬‬
‫שולחן עם גלילי תמך )ציור ‪(A5‬‬
‫במצב של מסור זווית‪ ,‬ניתן להתקין את השולחן עם גלילי‬
‫התמך בצד ימין או בצד שמאל או להשתמש בשתי ערכות‬
‫ולהתקין אותן בשני הצדדים‪ .‬במצב של מסור שולחן‪ ,‬ניתן‬
‫להתקין את שולחן הגלילים גם בחזית או בצד האחורי‬
‫של מסור השולחן‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫שולחן מאריך צדי )ציור ‪(A6‬‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫השולחן המאריך הצדי מגדיל את המרחק מגדר הניסור‬
‫האורכי אל הלהב ל‪ 600-‬מ“מ או יותר‪ ,‬בהתאם לאורך‬
‫המוט המותקן על הכלי ומצב ההידוק של השולחן‪.‬‬
‫חובה להשתמש בשולחן המאריך הצדי בשילוב עם‬
‫המסילות המובילות )‪) (35‬אופציה(‪ .‬השולחן המתכוונן‬
‫מצויד בלוח שנתות החקוק לאורך השפה הקדמית ומותקן‬
‫על בסיס מוצק המהודק אל המוטות המובילים‪.‬‬
‫• התקן את השולחן המאריךבצד ימין של הכלי‬
‫כדי לשמור על המשכיות סרגל המרחק בשני‬
‫השולחנות‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪.‬‬
‫‪.‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫שולחן מחליק בודד )ציור ‪(A7‬‬
‫שולחן מחליק זה )‪ (44‬מאפשר להציב לוחות גדולים‬
‫משמאל ללהב‪ ,‬עד לגודל של ‪ x 900 1200‬מ“מ המוטות‬
‫המובילים מותקנים על מאריך יצוק ומוצק שניתן לנתקו‬
‫במהירות מהכלי אך עם זאת הוא ניתן לכוונון מלא בכל‬
‫המישורים‪ .‬הגדר כוללת סרט מידה באורך מלא המאפשר‬
‫כוונון ומיקום מהיר של עצר מתכוונן ותמך מתכוונן עבור‬
‫חלקים צרים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף‬
‫נפרד למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים‬
‫או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות‬
‫תיקון מוסמכת שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫הובלה‬
‫בזמן העברת המסור הובל אותו כשהוא במצב מסור‬
‫שולחן‪ ,‬כשהמגן העליון של הלהב מותקן‪ .‬הסר את‬
‫הרגליים‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫‪16‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫כשמשתמשים בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל תקנות הבטיחות הישימות כדי להפחית‬
‫ככל האפשר סכנת שריפה‪ ,‬התחשמלות או פגיעה‬
‫גופנית אחרת‪ .‬לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את‬
‫הוראות הבטיחות המפורטות להלן‪ .‬שמור על הוראות‬
‫אלה במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪ .‬הקפד‬
‫על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש בכלי‬
‫עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת‬
‫עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו‘(‬
‫ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי‬
‫התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי עבודה חשמליים אינם בשימוש חובה לאחסן‬
‫אותם במקום יבש ונעול‪ ,‬הרחק מטווח ידם של‬
‫ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הם‬
‫עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.(A)dB 85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫אבטח את החלק שיש לעבד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את הפריט המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת על מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪ .‬אל‬
‫תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪ .‬נתק את הכלי‬
‫מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני טיפול‬
‫בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי‬
‫עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס‬
‫כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר‬
‫כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן וממקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבלים החשמליים‬
‫של הכלי ואם התגלה בהם נזק דאג לתיקונם‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם‬
‫או נזק אחר שעלולים להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים‬
‫פגומים אחרים חייב להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫•‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי זווית‬
‫•‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי דיסק מתהפכים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעל בזהירות בזמן ביצוע חירוץ במצב מסור‬
‫שולחן על‪-‬ידי שימוש במערכת מיגון מתאימה‪.‬‬
‫פעולות חירוץ צמודות זו לזו )להרחבת החריץ( הן‬
‫אסורות‪.‬‬
‫מסור זה מיועד לניסור של אלומיניום‪ ,‬עץ או חומרים‬
‫דומים ולכן אל תשתמש בכלי זה לניסור חומרים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫בזמן ניסור עץ‪ ,‬חבר את הכלי להתקן לאיסוף‬
‫אבק‪.‬‬
‫בחר בלהב מסור המתאים לחומר שיש לנסר‪.‬‬
‫השתמש בלהבים מושחזים כהלכה‪ .‬הקפד שלא‬
‫לחרוג ממהירות הסיבוב המרבית הרשומה על להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בלהבים המומלצים על‪-‬ידי היצרן‪,‬‬
‫העומדים בכל דרישות ‪.EN847-1‬‬
‫ודא שהרצפה בקרבת הכלי מפולסת‪ ,‬נקייה‬
‫ומסודרת וסלק כל הצטברות של פסולת כגון שבבים‬
‫ושיירי ניסור אחרים‪.‬‬
‫ודא שסביבת העבודה מוארת בתאורה כללית או‬
‫מקומית‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בציוד הגנה אישי מתאים לפי‬
‫הצורך‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫ אמצעים להגנה על השמיעה כדי להקטין את‬‫סכנת איבוד השמיעה;‬
‫ אמצעים להגנה על מערכת הנשימה כדי להקטין‬‫את סכנת השאיפה של חומרים מזיקים;‬
‫ כפפות להגנה על הידיים בזמן הטיפול בלהבי‬‫מסורים ובחומרים גסים שעלולים לפצוע‪ .‬ככל‬
‫שהדבר מעשי‪ ,‬חובה לשאת את להבי המסורים‬
‫במחזיק מתאים‪.‬‬
‫הימנע מסילוק גזרי עץ או חלקים אחרים מאזור‬
‫הניסור בזמן שהמסור פועל וכשראש המסור אינו‬
‫במצב מנוחה‪.‬‬
‫החלף את לוח חריץ הניסור כאשר הוא התבלה‪.‬‬
‫דווח על תקלות שהתגלו בכלי‪ ,‬כולל בעיות במגנים‬
‫או בלהבי מסור‪ ,‬לתחנת השירות שלך מיד עם‬
‫גילויין‪.‬‬
‫ודא שהחלק העליון של להב המסור מכוסה כולו‬
‫כשהמסור במצב של ניסור בזווית‪ .‬אל תשתמש‬
‫במסור ללא המגנים המותקנים במקומם כשהם‬
‫תקינים ומתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫ודא שהזרוע קבועה ומאובטחת במצב עבודה בזמן‬
‫ניסור במצב מסור שולחני‪.‬‬
‫ודא שהזרוע קבועה ומאובטחת בזמן ביצוע עבודת‬
‫ניסור עם להב נטוי במצב מסור שולחני‪ .‬מצב‬
‫עבודה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שלהב המסור מסתובב בכיוון הנכון‪ .‬שמור‬
‫על חדות המסור‪ .‬אל תשתמש בלהבי מסור בעלי‬
‫קוטר גדול או קטן מהמידה המומלצת‪ .‬לפירוט‬
‫מידות המסורים המתאימים לשימוש עיין בנתונים‬
‫הטכניים‪.‬‬
‫ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים‬
‫היטב לפני התחלת כל פעולה‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר שחריצי האוורור של המנוע נקיים‬
‫וחופשיים משבבים‪.‬‬
‫נתק את הכלי ממקור המתח לפני ביצוע כל פעולת‬
‫תחזוקה או בזמן החלפת להב המסור‪.‬‬
‫לפני השימוש בציוד עזר כלשהו עיין בספר הוראות‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫שימוש לקוי בציוד עזר עלול לגרום נזק‪ .‬הנח למנוע‬
‫להגיע למלוא מהירותו לפני תחילת הניסור‪.‬‬
‫הרם את המסור מחריץ הניסור שבחומר לפני שחרור‬
‫מתג ההפעלה‪.‬‬
‫אסור בהחלט לעצור את המניפה בכל דרך שהיא‬
‫כדי לרתק את ציר המנוע‪.‬‬
‫אסור לקרב את הידיים לאזור החיתוך של המסור‬
‫כל זמן שהכלי מחובר למקור המתח‪.‬‬
‫אל תנסה לנסר חלקים קטנים מאוד‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לעצור במהירות את סיבוב הכלי‬
‫על‪-‬ידי הצמדת כלי כלשהו או חפץ אחר כנגד להב‬
‫המסור המסתובב; פעולה כזו עלולה לגרום לתאונה‬
‫קשה‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור סדוקים או פגומים‪.‬‬
‫אל תשתמש בדיסקי שחיקה כלשהם‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי שולחן‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪18‬‬
‫ודא שהלהב מסתובב בכיוון הנכון ושהשיניים פונות‬
‫לחזית המסור השולחני‪.‬‬
‫ודא שכל ידיות ההידוק מהודקות היטב לפני התחלת‬
‫כל פעולה‪.‬‬
‫ודא שכל משטחי להב המסור והאוגנים נקיים‬
‫ושהצדדים בעלי המגרעת של הקולר פונים אל‬
‫הלהב‪ .‬הדק היטב את אום הידוק הלהב‪.‬‬
‫הקפד שלהב המסור יהיה חד ומכוונן כהלכה‪.‬‬
‫ודא שסכין הביקוע מכווננת למרחק הנכון מהלהב‬
‫ ‪ 3‬עד ‪ 8‬מ“מ‪.‬‬‫אסור בהחלט להפעיל את המסור אם המגן העליון‬
‫והמגן התחתון אינם מותקנים במקומם‪.‬‬
‫הרחק את הידיים ממסלול התנועה של להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫נתק את המסור ממקור המתח לפני החלפת להבים‬
‫או ביצוע כל פעולת תחזוקה‪.‬‬
‫השתמש תמיד במוט הדחיפה כדי לדחוף את‬
‫החלק המנוסר וכן ודא שאינך מקרב את הידיים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בזמן הניסור למרחק של פחות מ‪ 150-‬מ“מ מלהב‬
‫המסור‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את המסור במתח שאינו מתח‬
‫העבודה המוגדר של הכלי‪.‬‬
‫אל תסוך את הלהב בזמן שהוא מסתובב‪.‬‬
‫אל תשלח את ידך סביב החלק האחורי של להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW743‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 61029, EN 55014‬‬‫‪2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN‬‬
‫‪.61000-3-3‬‬
‫סיכונים נוספים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש‬
‫במסור זה‪:‬‬
‫ פציעות הנגרמות כתוצאה מנגיעה בחלקים סובבים‬‫למרות היישום של תקנות בטיחות ישימות והשימוש‬
‫בהתקנים ובציוד בטיחות‪ ,‬לא ניתן למנוע לחלוטין‬
‫סיכונים מסוימים‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫ פגיעה בשמיעה‪.‬‬‫ סכנת תאונות שעלולות להיגרם כתוצאה‬‫מהחלקים הלא מכוסים של הלהב הסובב‪.‬‬
‫ סכנת פציעה בזמן החלפת הלהב‪.‬‬‫ סכנת צביטה ומעיכת האצבעות בזמן פתיחת‬‫המגנים‪.‬‬
‫ סיכוני בריאות שונים הנגרמים כתוצאה‬‫משאיפת אבק הנוצר בזמן ניסור של עץ‬
‫ובמיוחד אלון‪ ,‬אשור וכן ‪.MDF‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 98/37//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:DIN45635‬‬
‫‪dB(A)* 83‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‬
‫‪dB(A) 96‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.(dB(A) 85‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪- :DIN45675‬‬
‫‪TÜV Rheinland‬‬
‫‪(Product and Safety GmbH (TRPS‬‬
‫‪Am Grauen Stein 1‬‬
‫‪D-51105 Köln‬‬
‫גרמניה‬
‫מספר קטלוגי ‪BM 9910081 01‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Grossmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪zst00132116 - 20-07-2010‬‬
‫‪19‬‬
DW743 - - - - - C
Motor & table
COMBINATION SAW 3
©
20
DW743 - - - - - C
Table
COMBINATION SAW 3
©
21
22
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesięcy
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising