DW743N | DeWalt DW743N COMBINATION SAW Type 2 instruction manual

567000 - 62 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW743N
10 11
14
13
39
12
3
6
8
7
5
4
2
1
9
A1
14
15
16
22
20
17
18
19
A2
2
21
25
26
24
27
23
22
A3
35
30 31
28
A4
29
33 32
34
A5
3
36
37
29
A6
A7
38
X
A8
4
B
46
47
48
49
18
C2
C1
50
20
2
E1
56
23
55
52
D
E2
5
60
58
59
57
F1
F2
62 63
64
22
8
60 61
67
65
F3
G1
7
66
62
4
52
68
70
70
69
H
G2
66
22
71
I1
6
I2
62
72
7
J2
J1
73
74
K1
22
K2
77
76
75
16
12
L1
2
L2
62
16
16
76
20
25
3-8 mm
M
N
7
26
79
80
81
78
77
O
P
Q
R
17
S
U
8
T
V1
82
81
85
85
V2
84
83
V3
W
9
ÁTFORDÍTHATÓ KOMBINÁLT FŰRÉSZ
DW743N
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DW743N DW743N DW743N
QS/GB
LX
DK
V 230
–
230
Feszültség
(csak Egyesült
Királyság és Írország) V 230/115
Típus
2
Teljesítményfelvétel
230 V-os szerszámo kW 2 000
115–120 Vos szerszámok
W 1 700
Üresjárati fordulatszám min-1 2 850
Fűrészlap átmérője
mm 250
Fűrészlap furata
mm 30
Fűrészlap vastagsága mm 2,2
Fűrészfogak vastagságamm 3
Hasítókés vastagsága mm 2,3
Gérszög
(max. beállíthatóság) bal 45°
jobb 45°
Ferdeszög
(max. beállíthatóság) bal 45°
Automatikus késfék idő mp < 10
Súly
kg 37
115
2
230/115
3
2 000
2 000
1 700
2 850
250
30
2,2
3
2,3
1 700
2 850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
45°
45°
< 10
37
45°
< 10
37
Vágókapacitások
Gérvágófűrész-mód (b ábra)
Vágásszög
Anyag mérete Megjegyzések
H mm
B mm
Munkadarab
Egyenes keresztvágás
10
20
vezetőhöz
helyezve (X)
180 Nincs szükség
csomagolásra
darab szükséges
45°-ban jobbra elforgatott
asztal a gérvágáshoz
45°-ban balra elforgatott
asztal a gérvágáshoz
45°-ban balra elforgatott
fűrészfej a ferdevágáshoz
Fűrészasztal üzemmód
Max. hasítási kapacitás
bal/jobb
Vágásmélység 90°-nál
Vágásmélység 45°-nál
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
Keresztvágás
max. magassága
mm 210/210 210/210 210/210
mm 0–70 0–70
0–70
mm 0–32 0–32
0–32
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) dB(A)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 61029-1
és EN 61029-2-11szabványok előírásai alapján.
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s² 2,0
Mérési
bizonytalanság K =m/s² 1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási értéket
az EN 61029 szabvány szerinti méréssel határoztuk
meg, így az egyes szerszámok vibráció kibocsátási
értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik. Ha más
munkafeladatokra, más tartozékokkal
használják, vagy nincs megfelelően
karbantartva, a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő
a munkavégzés teljes időtartama alatt
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
jelentős mértékben megnövekedett
vibrációs ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség mértékének
becslésekor azokat az időtartamokat
is figyelembe kell venni, amikor
a szerszám ki van kapcsolva, vagy
amikor működésben van, de éppen
nem végeznek vele munkát. Így
a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország 230 V-os szerszámok 13 amperes,
a csatlakozódugaszban
EK és Írország: 115 V-os szerszámok 16 amperes,
a csatlakozódugaszban
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,30 Ω
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Éles szélekre figyelmeztet.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW743N
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.01.01.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos
szerszámok használatakor a tűz,
áramütés, és személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
be kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, amelyek többek között
a következők.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
11
Általános biztonsági szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Mérlegelje a munkaterület környezetét is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. A munkaterületet
világítsa ki jól (250 – 300 Lux). Ne használja
a szerszámot tűz- vagy robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas páratartalom esetén,
fémforgács keletkezésével járó munkáknál
stb.) az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy Fi-relé használatával
fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
12
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, amikor
olyan műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig hordjon
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát ne a tápkábel
rángatásával húzza ki a konnektorból. Hőtől,
olajtól és éles szélektől óvja a kábelt . Soha ne
hordozza a gépet a kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná
a munkadarabot, mivel így mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig élesen és
tisztán. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Időszakonként
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
tartozékok (pl. fűrésztárcsa, fúrószár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító kulcsokat
és csavarkulcsokat a szerszámról, mielőtt
dolgozni kezd vele.
17. Előzze meg a szerszám véletlen beindulását.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
a konnektorba dugaszolja, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló „off" (ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Szabadban
végzett munkához csak kültéri használatra
készült és ennek megfelelő jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer vagy alkohol hatása alatt
áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e, és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e . Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze továbbá, hogy
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek
és szerelékek, illetve nem áll-e fenn bármilyen
körülmény, amely a szerszám működését
befolyásolná. A sérült védőburkolatot vagy
más alkatrészt márkaszervizzel meg kell
javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve, ha ez
a kezelési útmutató másképpen rendelkezik.
A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizzel
cseréltesse ki.
Ne használja a szerszámot, ha a saját
kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
Soha ne próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel az
érvényes biztonsági előírásoknak. A javítást
csak képzett szakember végezheti, eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági
előírások átfordítható
fűrészhez
• Ne engedje, hogy a gépet hozzá nem értő
személyek működtessék.
• Csak alumíniumot, faanyagot vagy ezekhez
hasonló anyagot vágjon a fűrésszel.
• A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
• Ne használjon repedt vagy sérült
fűrésztárcsát.
• Ne használjon HSS fűrésztárcsát.
• Megfelelően megélezett fűrésztárcsát
használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán
megadott maximális fordulatszámot.
• Csak a gyártó által ajánlott, az EN 847-1
szabánynak megfelelő fűrésztárcsát
használjon.
• Ne használja a fűrészt kellően felszerelt és
karbantartott védőburkolatok és hasítókés
nélkül, különösen olyankor nem, amikor
áttér gérfűrész üzemmódról fűrészasztal
üzemmódra (vagy fordítva).
• A gép körül a padló legyen szintben, tartsa
rendben, ne legyenek rajta szétszórt anyagok,
pl. forgács, hulladék.
• Gondoskodjon megfelelő általános vagy helyi
megvilágításról.
• Ha szükséges, viseljen megfelelő egyéni
védőfelszerelést, amely lehet:
– hallásvédő a halláskárosodás veszélyének
csökkentésére;
– légzésvédő, amely csökkenti az ártalmas
por belégzéséből származó veszélyt;
– védőkesztyű a fűrésztárcsák és
durva felületű anyagok kezeléséhez.
A fűrésztárcsákat lehetőleg a tokjukban kell
szállítani.
• Ne távolítsa el addig a levágott darabokat
vagy mást a vágási területről, amíg a gép jár,
és a fűrészfej nem a nyugalmi helyzetében
van.
• Cserélje ki az asztalbetétet, ha már
megkopott.
• Cserélje ki az asztalt, ha a rajta lévő rés már
túl széles.
• Jelentse a gép (a védőburkolatokat és
a fűrésztárcsát is beleértve) meghibásodásait
észlelésük után azonnal a forgalmazójának.
• Biztosítsa, hogy a fűrésztárcsa felső része
gérvágás üzemmódban teljesen takarásban
legyen.
• Győződjön meg arról, hogy fűrészasztal
üzemmódban a fűrészkar biztonságosan
rögzítve van-e.
• Győződjön meg arról, hogy amikor
ferdevágást végez fűrészasztal üzemmódban,
a fűrészkar biztonságosan rögzítve van.
13
• Ügyeljen arra, hogy amikor fűrészasztal
módban hornyolást végez, megfelelő
védőrendszert használjon. Bemetszés
készítésére használni tilos.
• Fa fűrészelésénél csatlakoztassa a gépet
porelszívó berendezéshez. Mindig mérlegelje
a pornak való kitettség mértékét befolyásoló
tényezőket, pl.:
-– A megmunkálandó anyag típusa
(farostlemez fűrészelésénél több por
keletkezik, mint faanyag vágásánál);
-– A fűrésztárcsa helyes beállítása;
• Ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot
úgy megállítani, hogy egy szerszámot
vagy valamilyen más eszközt szorít
a fűrésztárcsához: így súlyos baleset
történhet.
• Bármilyen tartozék használata előtt olvassa át
a használati útmutatót. A tartozékok helytelen
használatával kárt okozhat.
• A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
-– Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyi
elszívás, valamint a védőburkolatok,
terelőlemezek és ejtőcsövek megfelelően
vannak beállítva.
• Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális
fordulatszámot.
-– A porelszívó levegőszállítási sebessége
nem lehet kisebb 20 m/mp-nél.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy
a fűrésztárcsa megfelelően van-e felszerelve.
• Ne használjon csiszolókorongot vagy gyémánt
vágókorongot.
• Addig ne távolítsa el a levágott darabokat
vagy mást a vágási területről, amíg a gép
mozgásban van, és a fűrészfej nincs nyugalmi
helyzetben.
• Baleset vagy a géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
• Jelentse a hibát, és helyezzen megfelelő
jelzést a meghibásodott gépre, hogy mások ne
használják.
• Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni
rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Távolítsa el a munkadarabot, és ellenőrizze,
hogy a fűrésztárcsa szabadon mozog-e.
Kapcsolja be ismét a gépet, és csökkentett
előtoló erővel kezdjen új vágást.
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet,
különösen magnéziumot.
• Ha lehet, szerelje a gépet munkapadra 8 mm
átmérőjű és 80 mm hosszú csavarokkal.
(C2 ábra).
Kiegészítő biztonsági
előírások gérvágó fűrészekhez
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy
a reteszelő gombok és a leszorító fogantyúk
rögzítve vannak-e.
• Ne használja a gépet, ha a védőburkolat
nincs a helyén, nem működik, vagy nincs
megfelelően karbantartva.
• Ne használja a fűrészt a rovátkolt lemez
nélkül.
14
• Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe,
amíg a fűrész az áramforrásra van kapcsolva.
• Mindig viseljen védőkesztyűt vagy használjon
tartót a fűrésztárcsa kezelésekor.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa
a helyes irányban forog-e. Tartsa élesen
a fűrésztárcsát.
• Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy
kisebb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
fűrésztárcsa jellemzőit lásd a műszaki
adatoknál. Csak az EN 847-1 szabványnak
megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
tárcsákat használja.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
• Ne használjon HSS fűrésztárcsát.
• Ne használjon repedt vagy sérült
fűrésztárcsát.
• Ne használjon csiszolókorongot.
• A kapcsoló elengedése előtt emelje ki
a fűrészt a munkadarabban létrehozott
vágatból.
• Győződjön meg arról, hogy ferdevágáskor
a kar biztonságosan rögzítve van.
• Ne ékelje ki a motor ventilátorát
a motortengely forgásának akadályozásához.
• Amikor a fűrészkart leengedi, a fűrésztárcsa
védőburkolata automatikusan felemelkedik;
és akkor ereszkedik vissza a fűrésztárcsához,
amikor a fűrészkart felemeli. A védőburkolatot
akkor emelheti fel kézzel, amikor fűrésztárcsát
fel- vagy leszerel, vagy átvizsgálja a fűrészt.
Csak akkor emelje fel kézzel a fűrésztárcsa
védőburkolatát, ha a gép ki van kapcsolva.
• A gép körül tartsa rendben a padlót, ne
legyenek rajta szétszórt anyagok, pl. forgács,
hulladék.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a motor
szellőzőnyílásai tiszták és forgácstól
mentesek-e.
• Ellenőrizze, hogy a hasítókés a tárcsától
megfelelő távolságra van-e beállítva:
legfeljebb 5 mm-re lehet.
• Cserélje ki a rovátkolt lemezt, ha elkopott.
• Felszerelt felső és alsó védőburkolat nélkül
soha ne használja a fűrészt.
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Amíg a gép működésben van, illetve a fej
nincs nyugalmi helyzetben, semmiféle tisztítást
vagy karbantartást ne végezzen.
• Amikor csak lehet, mindig szerelje a gépet
munkapadra.
• Kezét tartsa távol a fűrésztárcsa pályájától.
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Mindig használjon tolórudat, és vágás közben
a fűrésztárcsához 150 mm-nél közelebbre ne
tegye a kezét.
• Ha a vágási vonal kijelölésére lézert használ,
ellenőrizze, hogy az EN 60825-1:2001
szerint a 2. osztályba tartozik-e. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
• Kizárólag a megadott feszültségen
üzemeltesse.
• Gérfűrész üzemmódban addig soha ne
használja a gépet, amíg a védőburkolat nincs
felszerelve (50, D ábra).
• Ha nem használja, mindig a helyén tartsa
a tolórudat.
• Mindig használja a tolórudat. Soha ne vágjon
30 mm-nél
rövidebb munkadarabot.
• A gép szállításakor ügyeljen, hogy
a fűrésztárcsa felső része fedve legyen, pl.
a védőburkolattal.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül megmunkálni:
• Ne a védőburkolatnál fogva mozgassa vagy
szállítsa a gépet.
– 68 mm magas, 140 mm széles és 600 mm
hosszú munkadarabok
– A hosszabb munkadarabokat egy arra
alkalmas asztaltoldattal kell megtámasztani.
pl. DE3497). Mindig biztonságosan szorítsa
le a munkadarabot.
• Mindig biztonságosan szorítsa le
a munkadarabot.
Kiegészítő biztonsági
előírások asztali fűrészekhez
• Ne használjon a hasítókésnél vastagabb
fűrésztárcsát, illetve a fogak kihajlása
ne legyen keskenyebb a hasítókés
vastagságánál.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a megfelelő
irányban forog-e, és a fogak az asztalfűrész
eleje felé mutatnak-e.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy minden
leszorító fogantyú rögzítve van-e.
• Győződjön meg arról, hogy a fűrésztárcsa
és rögzítőkarimák tiszták, és a gallér
bemélyedéses oldala fekszik neki a tárcsának.
Erősen húzza meg a hajtótengely anyát.
• Tartsa élesen és megfelelően beállítva
a fűrésztárcsát.
• Ne kenje a fűrésztárcsát, amíg forgásban van.
• Ne nyúljon a fűrésztárcsa mögé.
• Ne álljon rá a gépre.
• Ne használjon a hasítókésnél vastagabb
fűrésztárcsát, illetve a fogak kihajlása
ne legyen keskenyebb a hasítókés
vastagságánál.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
• Ha nem használja, mindig a helyén tartsa
a tolórudat.
• Szállításkor ügyeljen, hogy a fűrésztárcsa
felső része fedve legyen, pl. a védőburkolattal.
Kiegészítő biztonsági
előírások asztalfűrészekhez
• Ne használja bemetszés készítésére,
éltompításra és a hornyolásra.
• Mindig használja a tolórudat. Soha ne vágjon
30 mm-nél kisebb
munkadarabot.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül megmunkálni:
– 70 mm magas, 600 mm széles és
1500 mm hosszú munkadarabok
– A hosszabb munkadarabokat egy
arra alkalmas asztaltoldattal meg kell
támasztani. pl. DE3497 vagy DE3472).
15
Maradványkockázatok
A következő veszélyek minden fűrész
használatával együtt járnak:
Soha ne használja a gérfűrészt, amíg
a védőburkolat nincs a helyén.
– a forgó részek érintésétől származó sérülések
✔
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
Amikor a gépet gérfűrész üzemmódban
használja, a kioldókapcsolóval kapcsolja
be és ki. Ebben az üzemmódban ne
használja a kapcsolódobozt.
– Halláskárosodás.
– A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti
balesetveszély.
– A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló
sérülésveszély.
– Az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor.
Amikor a gépet fűrészasztal
üzemmódban használja, ellenőrizze,
hogy fel van-e szerelve a hasítókés. Ne
használja a gépet hasítókés nélkül.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különös tekintettel a tölgy, bükk és
MDF anyagokra.
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
Gérfűrész üzemmódban ne
használja a hasítókést. Ellenőrizze,
hogy a hasítókés a felső nyugalmi
helyzetében rögzítve van-e (A2 ábra).
– A vágandó anyag.
– A fűrésztárcsa típusa.
– Az előtoló erő.
A következő tényezők növelik a légúti problémák
kialakulásának veszélyét:
– Faanyag fűrészelése porelszívó
csatlakoztatása nélkül.
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt.
- Kopott fűrésztárcsa.
- Nem pontosan irányított munkadarab.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Fogási pont
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (A1 ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (39)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 részben összeszerelt gép
4 láb
1 doboz, tartalma a következő:
Viseljen hallásvédőt.
1 felső védőburkolat asztalifűrész módhoz
1 asztal alatti védőburkolat gérfűrész módhoz
Hordjon védőszemüveget.
1 párhuzamvezető
1 tolórúd
1 műanyag zsák, tartalma a következő:
4 rögzítőgomb, M8
4 Dfejű csavar, M8 x 50
4 lapos alátét, D8
1 zárógyűrű
16
1 kezelési útmutató
24 Fűrész munkaasztal
1 robbantott ábra
25 Felső védőburkolat
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
26 Párhuzamvezető
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
KÜLÖN KAPHATÓ TARTOZÉKOK
• Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot
a gépről.
A4
Leírás (A1–A8 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
27 Gérvezető (külön kapható)
Gérfűrész üzemmódhoz:
28 Állítható állvány, 760 mm (max. magasság)
(DE3474)
29 Megtámasztó vezetősínek, 1 000 mm
(DE3494)
29 Megtámasztó vezetősínek, 500 mm (DE3494)
30 Csukló-ütköző (DE3462)
1 Be- és kikapcsoló (fűrészasztal üzemmódban)
31 Hosszütköző rövid munkadarabokhoz
(a vezetősínekkel való használathoz [29])
(DE3460)
2 Asztal kioldókarja
32 Támaszték eltávolítható ütközővel (DE3495)
A1
3 Forgóasztal rögzítője
33 Támaszték eltávolított ütközővel (DE3495)
4 Gérfűrész asztal
34 Munkadarab leszorító (DE3461)
5 Forgóasztal
A5
6 Jobb oldali vezető
35 Görgős megtámasztó asztal (DE3497)
7 Bal oldali vezető
Asztalifűrész üzemmódhoz:
8 Forgóasztal pozíció-csap
9 Gérvágó skála/asztalbetét
10 Porelszívó adapter
A3
27 Gérvezető (DE3496)
11 Rögzített felső fűrésztárcsa-védőburkolat
A6
12 Mozgatható alsó fűrésztárcsa-védőburkolat
36 Asztaltoldat (DE3472)
13 Védőburkolat kioldókarja
14 Működtető fogantyú
A2
14 Működtető fogantyú
15 Kioldókapcsoló (gérfűrész mód)
16 Hasítókés tárolóhelye
17 Tolórúd tárolóhelye
A7
37 Önálló csúszóasztal (DE3471)
Nincs ábrázolva
– Kettős csúszóasztal
Mindegyik üzemmódhoz:
A8
18 Láb
38 Háromutas porelszívó készlet (DE3500)
19 Talp
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
20 Asztalrögzítő eszköz
Az Ön DEWALT átfordítható fűrészét gérfűrész
vagy fűrészasztal módban a négy alapvágási
művelet, a hosszvágás, keresztvágás, ferdevágás
és gérvágás könnyű, pontos és biztonságos
elvégzésére készítettük.
21 Fűrészasztal visszatartó-keret
22 Ferdevágó leszorító fogantyú
ASZTALIFŰRÉSZ ÜZEMMÓD
A3
22 Ferdevágó leszorító fogantyú
A fűrészt 250 mm névleges átmérőjű karbid
fűrésztárcsához terveztük. faanyagok, faipari
termékek és műanyagok vágásához.
23 Magasság-állító
17
GÉRVÁGÁS ÜZEMMÓD
Gérvágás üzemmódban a fűrész függőleges,
gérvágási vagy ferdevágási helyzetben
használható.
ASZTALIFŰRÉSZ ÜZEMMÓD
A fűrészt ilyenkor átfordítjuk a központi
tengelye körül, hogy a szabványos hosszvágási
műveleteket és a szélesebb munkadarabok
keresztvágását elvégezhessük.
FIGYELMEZTETÉS: A megadottaktól
eltérő célra ne használja a gépet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
A gép az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért
földelt csatlakozó aljzat szükséges hozzá.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
CSATLAKOZÓDUGASZ FELSZERELÉSE
115 V-OS GÉPEKRE (CSAK AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN)
• A dugaszt hozzáértő személynek kell
felszerelnie. Kétség esetén DEWALT
márkaszerviztől vagy képzett villanyszerelőtől
kérjen tanácsot.
18
• A felszerelt dugasz feleljen meg a BS
EN60309 (BS4343) szabványnak,
16 A áramerősségre legyen méretezve,
a földelő érintkező helyzete: 4h.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott 3-eres hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatoknál).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2. Ha
kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel, beállítást
változtat vagy javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS: A gépet
mindig csak segítséggel mozgassa.
A készülék túl nehéz ahhoz, hogy egy
személy mozgassa.
• Távolítsa el a dobozból a laza
csomagolóanyagot.
• Emelje ki a gépet a dobozból.
• Távolítsa el az alkatrészdobozt a gép
belsejéből.
• Vegye le a maradék csomagolóanyagot
a gépről.
A lábak felszerelése (C1 ábra)
Felszerelt lábakkal a gép egymagában álló
gépként elhelyezhető.
• Állítsa fejtetőre a gépet.
• Toljon egy-egy félgömbfejű csavart (47)
a lapos oldalról a furatokon át a lábakba (18).
• Tegyen egy-egy zárógombot (48) és egy-egy
alátétet (49) a csavarokra.
• Illesszen egy-egy lábat (18) az alap
belsejének a peremeinél lévő szerelési
pontokba (46). Minden lábnál figyeljen arra,
hogy a zárógomb és az alátét a nyitott végű
rés külsejénél legyenek.
• Húzza meg a gombokat.
• Fordítsa vissza a gépet a talpára. Ügyeljen,
hogy szintben legyen a gép, és szükség
esetén a lábrögzítővel állítson a magasságán.
A gép munkapadra szerelése
(C2 ábra)
Felszerelt lábakkal a gép munkapadra helyezhető.
A biztonságos kezelhetőség érdekében a gépet
rögzíteni kell a munkapadhoz 8 mm átmérőjű és
80 mm hosszúságú csavarokkal.
ÖSSZEÁLLÍTÁS GÉRFŰRÉSZ
ÜZEMMÓDHOZ
Az asztal alatti védőburkolat
felszerelése (D ábra)
Az asztal alatti védőburkolat (50) a fűrész
munkaasztal tetejéhez van szerelve.
• Helyezze a védőburkolat bal oldalán lévő két
horgot a fűrésztárcsa nyílás (52) bal oldalán
kialakított hosszúkás résekbe.
• Helyezze a védő burkolatot elfektetve az
asztalra, és nyomja be a zárógyűrűbe.
• Az eltávolításhoz csavarhúzóval lazítsa meg
a gyűrűt, majd folytassa a műveletet fordított
sorrendben.
A fűrészfej és az asztal átfordítása (A3, E1, E2 ábra)
• Tartsa egyik kezével a fűrészasztalt, és nyomja
balra az asztal kioldókarját (2) (E1 ábra).
• Nyomja lefelé az asztal elejét, és forgassa át
teljesen, amíg a motor-szerelvény a legfelső
helyzetébe nem kerül és a mélyedés be
nem akad az asztalrögzítő szerkezet (20)
tartófogaiba.
• A fej-szerelvényt elöl a leszorító pánt, hátul
pedig a magasságállító (23) tartja lenyomva
(A3 ábra).
• Vegye le a pántot.
• Forgassa meg a kereket (55) az óramutató
járásával ellentétes irányban, közben pedig
tartsa lenyomva a fejet, amíg az „U“ alakú
keret (56) kivehetővé nem válik (E2 ábra).
• Forgassa és nyomja felfelé a magasság-állítót.
• A fejet erősen tartva engedje, hogy a rúgó
ereje a fejet a felső nyugalmi helyzetébe
állítsa.
Fűrésztárcsa felszerelése
(A2, F1–F3 ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a leírt
módon cseréljen fűrésztárcsát. Csak
a műszaki adatoknál felsorolt típusú
fűrésztárcsát használjon: cikkszáma:
DT4321.
FIGYELMEZTETÉS: Az új
fűrésztárcsa fogai nagyon élesek, ezért
veszélyesek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: Gérfűrész
üzemmódban mindig cseréljen
fűrésztárcsát.
• Gondoskodjon arról, hogy a hasítókés (16)
a felső nyugalmi helyzetében rögzítve legyen
(A2 ábra).
• Illessze az imbuszkulcsot (57) a szíjház
furatán (58) keresztül a hajtótengelybe (F1
ábra). Helyezze a fűrésztárcsa-szorítót (59)
a fűrésztárcsa rögzítőcsavarjára (60) (F2
ábra).
• A fűrésztárcsa rögzítőcsavarja balmenetes,
ezért az imbuszkulcsot erősen tartva az
óramutató járásának irányában forgatva
lazítsa meg a csavart.
• Nyomja le a fej reteszelésének
kioldókarját (13) az alsó védőburkolat (12)
kireteszeléséhez, majd amennyire lehet,
emelje fel az alsó védőburkolatot.
• Vegye le a tengelyről a fűrésztárcsa
rögzítőcsavarját (60) és a külső karimát (61)
(F3 ábra).
• Ügyeljen arra, hogy a belső karima és a tárcsa
mindkét oldala tiszta és pormentes legyen.
• Helyezze rá a fűrésztárcsát (62) a fűrésztárcsa
vállra (63)a tengely belső karimáján (64),
közben ügyeljen arra, hogy a fűrésztárcsa alsó
19
peremén lévő fogak a fűrész hátoldala felé
mutassanak (a kezelőtől távolodó irányban).
• Óvatosan engedje nyugalmi helyzetbe
a fűrésztárcsát, és oldja ki az alsó
védőburkolatot.
• Szerelje vissza a tengely külső karimáját.
• Húzza meg a fűrésztárcsa rögzítőcsavarját
(60) az óramutató irányával ellentétes
irányban forgatva, közben a másik kezével
tartsa erősen az imbuszkulcsot.
• Tegye vissza a fűrésztárcsa-szorítót és az
imbuszkulcsot a tárolóhelyükre.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa
felszerelése vagy cseréje
után mindig ellenőrizze, hogy
a védőburkolat teljesen befedi-e.
Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsaszorítót és az imbuszkulcsot
visszatette-e a tárolóhelyükre.
Beállítások gérfűrész üzemmódhoz
FIGYELMEZTETÉS: Csak a leírt
módon cseréljen fűrésztárcsát. Csak
a műszaki adatoknál felsorolt típusú
fűrésztárcsát használjon: cikkszáma:
DT4321.
A gérfűrészt a gyárban pontosan beállítottuk. Ha
a szállítás, kezelés miatt vagy bármilyen más okból
újbóli beállítás szükséges, az alábbi lépéseket
végezze el. Amint megtörténtek a beállítások,
azoknak pontosnak kell maradniuk.
A fűrésztárcsa ellenőrzése és
a vezetőhöz
igazítása (D, G1, G2, H ábra)
Függőleges helyzetű fej és kioldott ferdevágó
rögzítőkar (22) mellett lazítsa ki a forgóasztal
pozíció-csapjában (8) a zárócsavart (65) (G1 ábra).
• Húzza lefelé a fejet annyira, hogy
a fűrésztárcsa éppen csak beleérjen
a fűrészvágatba.
• Helyezzen derékszöget (66) a vezető bal
oldala (7) és a fűrésztárcsa (62) közé (G2
ábra). A szögnek 90°-osnak kell lennie.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszöghöz.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
20
• Addig forgassa el az excentrikus állítóperselyt
(67), amíg a fűrésztárcsa felülete rá nem
fekszik a derékszögre (G1 ábra).
• Húzza meg a zárócsavart (65).
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa-nyílás (52)
melletti piros jelzések (68) a két skálán 0°-ra
(69) mutatnak-e (H ábra).
• Ha igazítás szükséges, lazítsa meg
a csavarokat (70) és hozza a jelzőket egy
vonalba. Az állásnak most már pontosan 45°osnak kell lennie. Ha mégsem pontos, akkor
a fűrésztárcsa nem merőleges a forgóasztalra
(lásd lejjebb).
A fűrésztárcsa ellenőrzése és
az asztalhoz igazítása
(I1, I2 ábra)
• Lazítsa meg a ferdevágó rögzítőgombját (22)
(I1. ábra).
• Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy teljesen
függőlegesen álljon, majd húzza szorosra
a ferdevágó rögzítőgombját.
• Húzza lefelé a fejet annyira, hogy
a fűrésztárcsa éppen csak beleérjen
a fűrészvágatba.
• Helyezzen derékszöget (66) az asztallapra
a fűrésztárcsa (62) mellé (I2 ábra). A szögnek
90°-osnak kell lennie.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszöghöz.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorítóját (22)
I1 ábra), és forgassa a függőleges helyzet
beállításának ütközőcsavarját (71) be- vagy
kifelé úgy, hogy a fűrésztárcsa a derékszöggel
(66) 90°-os szöget zárjon be (I2 ábra).
A gérszög ellenőrzése és beállítása (A1, A2, H ábra)
Az egyenes keresztvágás és a 45°-os gér helyzet
előre be van állítva.
• Húzza fel a forgóasztal pozíció-csapot (8), és
forgassa el az óramutató járásával ellentétes
irányban negyed fordulattal (A1 ábra).
• Lazítsa meg a forgóasztal rögzítőjét (3).
A rögzítő racsniként működhet, ha nem lehet
teljesen elfordítani.
• Markolja meg az irányítókart (14) (A2 ábra),
nyomja a védőburkolat visszahúzó karját (13,)
és süllyessze le a fűrészt kb. félútig (A1 ábra).
• Forgassa a fűrészfejet a forgóasztalával
a kívánt helyzetbe.
• Húzza meg a forgóasztal rögzítőjét (3).
A forgóasztal pozíció-csapja (8) automatikusan
rögzítődik (A1 ábra).
• A piros jelölések (68) segítségével
a forgóasztal (4) balra vagy jobbra 0° és 45°
között bármilyen gérszögre állítható (H ábra).
• Folytassa úgy, mint az előre beállított
állásoknál. A forgóasztal pozíció-csapja köztes
fokok beállításához nem használható.
FIGYELMEZTETÉS: A beállítás
pontosságát egy hulladék fadarabon
próbavágással mindig ellenőrizze.
A vezető beállítása
(J1, J2 ábra)
A vezető bal oldalának mozgatható része
a munkadarab maximális megtámasztása
végett állítható, így a fűrésszel egészen 45°-os
bal ferdevágást is lehet végezni. A csúsztatási
távolságot mindkét irányban ütköző korlátozza.
A vezető (7) állítása:
• Lazítsa meg a kart (72), és oldja ki a vezetőt
(7).
• Csúsztassa a vezetőt balra.
• A kikapcsolt fűrészt futtassa végig a vágóúton
a hézag ellenőrzéséhez. Úgy állítsa be
a vezetőt, hogy a lehető legközelebb legyen
a fűrésztárcsához, és így minél jobban
megtámaszthassa a munkadarabot anélkül,
hogy akadályozná a kar fel-le mozgását.
• Nyomja le a kart (72) a vezető rögzítéséhez.
A ferdevágási szög
ellenőrzése és igazítása
(J1, K1, K2 ábra)
• Csúsztassa az oldalvezetőt balra, ameddig
csak lehet (J1 ábra).
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító fogantyút
(22), és mozgassa el a fűrészfejet balra. Ez
a 45°-os ferdevágási helyzet.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Forgassa az ütközőcsavart (73) be- vagy kifelé
addig, amíg a mutató (74) be nem áll 45°-ra.
ÖSSZEÁLLÍTÁS
ASZTALIFŰRÉSZ ÜZEMMÓDHOZ
Átalakítás gérvágó módból
asztalifűrész módba
(A1–A3, E2, L1, L2 ábra)
• Tegye a fűrészt 0° keresztvágás állásba
a forgóasztal pozíció-csapjának (8) megfelelő
állásában és a forgóasztal leszorító (3)
rögzített állásában (A1 ábra).
• Lazítsa meg a hasítókés leszorító csavarját
(75) annyira, hogy a hasítókés bejuthasson
a befogónyílásba (L1 ábra).
• Vegye ki a hasítókést (16) a tárolóhelyéből, és
helyezze a fűrészfejhez (A2 ábra).
• Nyomja le a védőburkolat visszahúzó karját
(13), hogy a védőburkolat (12) kireteszelődjön,
majd emelje fel a védőburkolatot ameddig
csak lehetséges (A1 ábra).
• Csúsztassa be teljesen a hasítókés keretét
(76) a befogónyílásba (77) (L1 ábra). Húzza
meg a leszorító csavart.
• Óvatosan oldja ki az alsó védőburkolatot
addig, amíg a hasítókés belsejéből kiálló él
mögé nem kerül.
• Vegye le az asztal alatti védőburkolatot.
• Húzza a fűrészfejet lefelé, és addig forgassa
a magasság-állítót (23), amíg az U-alakú keret
(56) rá nem kapcsolódik az alaphoz tartozó
csapra (E2 ábra).
• Forgassa az állítókereket (55), hogy
a fűrésztárcsa és a hasítókés az asztal
(24) síkjából kiálljanak (A3 ábra), és
így fűrészasztal módban a maximális
vágásmélységet érhesse el.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa
nem szorulhat az alsó
védőburkolathoz.
• Húzza az asztal kioldókarját (2) balra, emelje
meg az asztal elejét és billentse hátra 180°kal, amíg az asztalt rögzítő szerkezet (20)
fogai automatikusan bele nem kapaszkodnak
a fűrésztárcsát visszatartó karba, hogy a gépet
fűrészasztal módban rögzítsék (L2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Vigyázzon arra,
hogy az asztal mozgatása közben el
ne veszítse a gép feletti uralmát.
21
A hasítókés helyzetének beállítása (M ábra)
• Szerelje fel a hasítókést (16) az alábbiakban
leírt módon. Miután felszerelte, további állítást
nem igényel.
Fűrésztárcsa felső
védőburkolatának felszerelése
(N ábra)
A fűrésztárcsa felső védőburkolata (25) úgy van
kialakítva, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen
rögzíteni egy rugós karral a hasítókés (16)
furatához, miután azt a munkapadhoz igazítottuk
a fűrészasztal módnál.
Rögzítse a felső védőburkolatot (25)
a hasítókéshez úgy, hogy a gomb (76) húzásával
lehetővé teszi, hogy a védőburkolat csapja
beakadhasson.
FIGYELMEZTETÉS: Fűrészasztal
módban soha ne használja a fűrészt
helyesen felszerelt felső védőburkolat
nélkül.
A párhuzamvezető felszerelése
és beállítása (O. ábra)
A két magasságú párhuzamvezető (26) két
helyzetben használható (11 vagy 60 mm).
A párhuzamvezető a fűrésztárcsa bármelyik
oldalára fölszerelhető.
A PÁRHUZAMVEZETŐ MEGFELELŐ
HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSÁT
A KÖVETKEZŐ MÓDON VÉGEZZE:
• Lazítsa meg a gombot (77).
• Csúsztassa a keretet balról vagy jobbról.
A leszorítólemez (78) az asztal első pereme
mögött rögzítődik.
• Húzza meg a gombot (77).
• Ellenőrizze, hogy a vezető
párhuzamos-e a fűrésztárcsával.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Állítsa a vezetőt a tárcsával párhuzamos
helyzetbe úgy, hogy leméri a köztük lévő
távolságot a tárcsa elejénél és hátuljánál.
Ehhez csavarja szükség szerint be vagy ki
a vezető támasztékának állítócsavarját.
Alapbeállítás szerint a vezető a fűrésztárcsa jobb
oldalán van.
22
A VEZETŐNEK A FŰRÉSZTÁRCSA BAL
OLDALÁRA TÖRTÉNŐ ÁTTELEPÍTÉSÉT
A KÖVETKEZŐ MÓDON KÉSZÍTSE ELŐ:
• Lazítsa meg a gombot (77).
• Húzza ki a keretet (79), majd tegye át a másik
végére.
• Illessze a vezetőt az asztalhoz.
• Húzza meg a gombot (77).
FIGYELMEZTETÉS: A 11 mm-es
profilt használja alacsony darabok
hasításához, hogy a tolórúd (17) elférjen
a fűrésztárcsa és a vezető között.
FIGYELMEZTETÉS: A vezető hátsó
végének a hasítókés elejével kell
szintben lennie.
Átállítás asztalifűrész módról
gérvágó módra
(A3, D, E1, E2, L1 ábra)
• Vegye le a párhuzamvezetőt (26) (A3 ábra).
• Forgassa a magasságállító (23) kerekét (55)
úgy, hogy gérvágó módban a legnagyobb
vágásmélységet érje el (E2 ábra).
• Folytassa a „Fűrészfej és az asztal átfordítása”
című fejezetben leírtak szerint.
• Lazítsa meg a hasítókés leszorító csavarját
(75), majd vegye ki a hasítókést (16), közben
pedig tartsa a fűrésztárcsa védőburkolatát (12)
(L1 ábra).
• Engedje le a fűrésztárcsát.
• Tegye a hasítókést a tárolóhelyébe,
a fűrészfejhez.
• Tegye vissza az asztal alatti védőburkolatot
(50) (D ábra).
Használat előtt
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát. Ne
használjon túl kopott fűrésztárcsát. A gép
maximális fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi a teljes
fordulatszámot, és azután kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden rögzítőgomb és
fogantyú meg van-e húzva.
KEZELÉS
Használati útmutatások
átbújtatott lakattal lezárható. A lemez „könnyen
elérhető" vészleállító gombként is használható:
a lemez elejének megnyomásával működésbe
lép a leállító gomb.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
A gépet a zöld indítógombbal (80) kapcsolhatja be.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
GÉRVÁGÓ MÓD (A2 ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS:
• Az Egyesült Királyságban élő
felhasználók figyelmét felhívjuk
a famegmunkáló gépekre vonatkozó
1974-es törvényre és annak
módosításaira.
• Biztosítsa a vágandó anyag
megfelelő rögzítését.
• A szerszámot csak finoman nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú
nyomást a fűrésztárcsára.
• Kerülje a túlterhelést.
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal
magassága és stabilitása ergonomikus
szempontból is megfelelő legyen. A gép telepítési
helyét úgy válassza meg, hogy a kezelőnek
jó rálátása és elegendő szabad tere legyen
a munkadarab akadálytalan kezeléséhez.
A vibrációs hatások csökkentése érdekében
a környezeti hőmérséklet ne legyen túl alacsony,
a gép és tartozékai megfelelően legyenek
karbantartva, és a munkadarab mérete a géphez
illő legyen.
Be és kikapcsolás
(A1–A2, P ábra)
A gép két egymástól független kapcsolórendszerrel
van felszerelve. Fűrészasztal módban a be- és
kikapcsolót (1) használja (A1 ábra). Gérvágó
módban a kioldókapcsolót (15) (A2) használja.
ASZTALIFŰRÉSZ MÓD (P ÁBRA)
Asztalifűrész módban a be- és kikapcsoló több
előnyt is nyújt:
– áramszüneti kikapcsoló funkció:
áramkimaradás után a gép csak a kapcsoló
bekapcsolása után indul újra.
– Extra biztonság: a csuklós biztonsági
burkolólemez a középső lakatpánton
A gépet a piros leállító gombbal (81) kapcsolhatja ki.
A gépet a zöld kioldókapcsolóval (15) kapcsolhatja
be.
A gépet a zöld kioldókapcsoló elengedésével
kapcsolhatja ki.
ALAPVETŐ FŰRÉSZELÉSI
MŰVELETEK
Fűrészelés gérvágás üzemmódban
A gép védőburkolat nélküli használata veszélyes.
Fűrészeléskor a védőburkolatoknak a helyükön kell
lenniük.
• Győződjön meg arról, hogy az asztal alatti
védőburkolat nincs eltömődve fűrészporral.
• Színesfémek fűrészelésénél mindig szorítsa le
a munkadarabot.
Általános kezelési tanácsok
– Gérvágás üzemmódban a fűrészfej
automatikusan rögzítődik a felső („parkolási”)
helyzetében.
– Ha megnyomja a védőburkolat kioldókarját,
azzal kioldja a fűrészfejet. Amikor a fejet lefelé
mozgatja, a mozgatható alsó védőburkolat
visszahúzódik.
– Soha ne akadályozza meg, hogy az alsó
védőburkolat a vágás befejezése után
visszatérjen a parkolási helyzetébe.
– A levágandó anyag minimális hossza 10 mm.
– Rövid anyagok vágásánál (min. 190 mm
balra vagy jobbra a tárcsától), ajánlatos külön
kapható leszorítót is használni.
– UPVC profilok vágásakor rönkfából készült
kiegészítő profilt kell használni a vágandó
anyag alá a megfelelő alátámasztáshoz.
Függőleges egyenes keresztvágás (Q ábra)
• Állítsa a forgóasztalt a 0°-ra, és ellenőrizze,
hogy a pozícionáló-csap rögzítve van-e.
• Húzza meg a forgóasztal rögzítőjét.
23
• Helyezze a vágni kívánt faanyagot
a vezetőhöz. Tartsa az irányítókart, és nyomja
a védőburkolat visszahúzó karját.
Fűrészelés asztalifűrész üzemmódban
• Kapcsolja be a gépet.
• Mindig használja a hasítókést.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• Mindig ügyeljen a hasítókés és a védőburkolat
helyes egymáshoz igazítására.
• A vágás befejezése után engedje el
a kapcsolót, és várja meg a fűrésztárcsa
teljes leállását, csak ekkor állítsa vissza a fejet
a felső nyugalmi helyzetébe.
• Mindig ellenőrizze, hogy a gérfűrész 0°-os
gérszögre van-e állítva, illetve ott rögzítve.
• Engedje el a védőburkolat visszahúzó karját.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
megelőzése végett ne engedje, hogy
a fűrészfej visszaugorjon.
Gérvágás (R ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ebben az
üzemmódban ne vágjon fémet.
Hosszvágás (A2, T ábra)
• Állítsa a ferdevágó szöget 0°-ra.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát. A tárcsa
helyes beállítása az, ha három fűrészfog
hegye nyúlik túl a munkadarab felső felületén.
• Állítsa be a kívánt gérszöget.
• Állítsa a párhuzamvezetőt a kívánt távolságra.
• Győződjön meg arról, hogy a forgóasztal
leszorítója biztonságosan rögzítve van.
• Fektesse a munkadarabot az asztalra,
és nyomja a vezetőhöz. A munkadarabot
a fűrésztárcsától kb. 25 mm távolságra tartsa.
• Folytassa a függőleges egyenes
keresztvágáshoz hasonlóan.
• Ha a szög nem 45°, ügyeljen arra, hogy
a fűrésztárcsa ne vágjon bele az asztalba.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a munkadarab végén egy kis
levágással végez gérvágást, úgy
helyezze el a fát, hogy a vezetőhöz
viszonyítva a levágandó darab oldalán
legyen nagyobb a szög: azaz bal
gérvágásnál a levágás a jobb oldalon jobb gérvágásnál levágás a bal oldalon
legyen.
Ferdevágás (A2, S ábra)
• Oldja ki a ferdevágó leszorító karját (22), és
döntse a fűrészfejet a kívánt szögbe.
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító karját.
• Folytassa a függőleges egyenes
keresztvágáshoz hasonlóan.
Kombinált gérvágás
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja.
Határértékek: 35° gérvágásnál/30° ferdevágásnál.
Ne lépje túl ezeket a határértékeket.
Állítsa be a ferdevágó szöget, majd ezt követően
állítsa be a gérszöget.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Kapcsolja be a gépet, és várja meg, míg
a tárcsa felveszi a teljes fordulatszámot.
• Lassan tolja be a munkadarabot a felső
védőburkolat eleje alatt, közben pedig tartsa
határozottan a vezetőhöz nyomva. Hagyja
a fűrésztárcsát szabadon vágni, és ne
erőltesse át a munkadarabot a fűrésztárcsán.
A fűrésztárcsát állandó fordulatszámon tartsa.
• Ne feledkezzen meg a tolórúd (17)
használatáról, amikor már közel van
a fűrésztárcsához.
• A vágás befejezése után engedje el
a kapcsolót, várja meg a fűrésztárcsa
teljes leállását, és csak azután vegye ki
a munkadarabot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
a munkadarab szabad vagy levágandó
részét tolja.
FIGYELMEZTETÉS: Kis
munkadarabok hasításánál mindig
használjon tolórudat.
Ferdevágás (U. ábra)
• Oldja ki a ferdevágó leszorító karját, és döntse
a fűrésztárcsát a kívánt szögbe.
• Annak megelőzése végett, hogy az anyag
beszoruljon a fűrésztárcsa és a vezető közé,
a vezetőt a fűrésztárcsa bal oldalára helyezze.
24
darabok automatikusan eltávozzanak
jobbra.
• Folytassa a függőleges hasításhoz hasonló
módon.
Gérvágás (V1–V3 ábra)
• A gérvezető beállításához lazítsa meg az
ütközőcsavar záróanyát (81), és csavarja az
ütközőt (82) befelé vagy kifelé addig, amíg
a gérjelző 0°-ot nem mutat
(V1 ábra).
– Keskeny (<120 mm) és hosszú munkadarabok
hasításához:
•
Tegye a vezetőt a leghátsó állásba,
hogy biztosítsa a hosszú vágások
pontosságát.
•
Mindkét kezével tolja a munkadarabot
(egyik keze a fűrésztárcsa egyik, másik
keze a fűrésztárcsa másik oldalán
legyen).
•
Amikor már közel van a fűrésztárcsához,
használjon tolórudat.
•
A hosszú munkadarabokat támassza
meg a kimenő oldalnál.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát és
szögét.
• Illessze a gérvezető csúszórúdját (83) az
asztal bal oldalán kialakított rovátkába (84)
(V2 ábra).
• Lazítsa meg a gérzár gombját (85), majd
forgassa el a vezetőt, hogy a skálát a kívánt
szögre állítsa (V3 ábra).
• Húzza meg a gérzár gombját (85).
• Helyezze a munkadarabot a gérvezető
lapos felületéhez. Kapcsolja be a gépet, és
a munkadarabot erősen tartva csúsztassa
a vezetőt a rovátka mentén, hogy
a munkadarab a fűrésztárcsába hatoljon.
A vágás befejezése után azonnal kapcsolja ki
a fűrészt.
A vezető helyzetei,
asztalifűrész mód (W ábra)
– Vékony anyagok hasításához a kétmagasságú párhuzamvezető 11 mm-es
profilját használja , és a vezetőt a hasítókés
elejével szemben helyezze el.
– Vastagabb anyagok hasításához a kétmagasságú párhuzamvezető 60 mm-es
profilját használja.
– Keskeny és rövid munkadarabok keresztirányú
vágásához (W ábra):
•
Állítsa be az alacsonyabb profilú
párhuzamvezetőt a fűrésztárcsa
felé, és hozza a vezető hátsó részét
a fűrésztárcsa vezető élével egy
vonalba.
•
Tegye a munkadarabot a gérvezetőhöz
(0° vagy 90°-nál), nyomja a gérvezetőt,
majd kezdje a fűrészelést.
•
Annak megelőzése végett, hogy
a levágott apró darabok akadályozzák
a fűrésztárcsa haladását, készítsen
egy lejtős deszkát, és rögzítse
azt a munkaasztal hátoldalára,
a fűrésztárcsa jobb oldalához elég
közelre, hogy az egymás után levágott
– Szélesebb (>120 mm) munkadarabok
hasításához:
•
Igazítsa a vezetőt előre a W ábrának
megfelelően, ha a fűrészelendő anyag
hajlamos arra, hogy beszoruljon
a fűrésztárcsa vagy a hasítókés és
a vezető közé.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Tartozék cseréje
előtt mindig húzza ki a gép dugaszát
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
PORELSZÍVÓ KÉSZLET (A1, A2, A8 ÁBRA)
A gépet a különböző üzemmódjaira való tekintettel
három porelszívó csatlakozási ponttal láttuk el.
• Faanyag fűrészelésénél a porkibocsátásra
vonatkozó rendelkezések szerint gyártott
porelszívót csatlakoztasson a gépre.
FIGYELMEZTETÉS: Lehetőleg
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót használjon.
Az érvényes előírásoknak megfelelő
porgyűjtő eszközt csatlakoztasson
a géphez. A csatlakoztatott külső rendszer
levegőszállításának sebessége 20 m/s +/- 2
m/s legyen. Az áramlás sebességét a csőben,
25
a csatlakoztatási pontnál kell mérni, amikor a gép
be van kapcsolva, de nincs működésben.
Külön porelszívó készlet külön felszerelésként
kapható (DE3500)
1. Illessze a porelszívó csövét a kimenetekhez,
a hosszabb csövet a felső kimenethez.
2. Csatlakoztassa a csöveket a háromutas
csatlakozóhoz.
Csatlakoztatás gérvágás helyzetben
• Csatlakoztasson egy csövet az asztal alatti
védőburkolathoz.
• Csatlakoztasson egy csövet a kis átmérőjű
kimenethez és egy másik csövet a nagy
átmérőjű kimenethez a megfelelő garatok
felhasználásával.
• Csatlakoztassa a csöveket a háromutas
csatlakozóhoz.
• A háromutas csatlakozó egyetlen kimenetét
csatlakoztassa a porelszívóból kivezető
csőhöz.
Csatlakoztatás fűrészasztal helyzetben
• Cserélje ki a fűrésztárcsa védőburkolatát
a porelszívó készlet védőburkolatával, és
csatlakoztassa az asztal alatti védőburkolat
csövét.
• Folytassa a gérvágáshoz hasonlóan.
EXTRA TÁMASZTÉK/HOSSZÜTKÖZŐ
GÉRVÁGÁSNÁL (A4 ÁBRA)
Az extra támasztékot/hosszütközőt akár a jobb
akár a bal oldalra fel lehet szerelni, vagy akár
mindkettőre, ha van két készlet.
• Szerelje a 28–34 sz. elemeket a két
vezetősínre (29).
• 210 mm széles (15 mm vastag) táblák
keresztvágásánál használja a dönthető
támasztékot (30).
GÖRGŐS MEGTÁMASZTÓ ASZTAL (A5 ÁBRA)
Gérvágás üzemmódban a görgős megtámasztó
asztal szerelhető akár a jobb akár a bal oldalra,
vagy akár mindkettőre, ha van két készlet.
Fűrészasztal módban a fűrészasztal akár elejéhez
akár hátuljához rögzíthető.
OLDALSÓ ASZTALTOLDAT (A6 ÁBRA)
Az oldalsó asztaltoldat legalább 600 mm-re
növeli a hasító-vezető és a fűrésztárcsa közötti
távolságot, a géphez szerelt rúd hosszától és
az asztal rögzítési helyétől függően. Az oldalsó
asztaltoldatot a vezetősínekkel (29) (külön
kaphatók) együtt kell használni.
26
Az állítható asztal elülső éle mentén van egy skála,
és az asztal egy masszív alapra van szerelve,
amely a vezetősínekhez rögzítődik.
• Az asztaltoldatot a gép jobb oldalához
szerelje,hogy a két asztal skálájának
beosztása folyamatos legyen.
ÖNÁLLÓ CSÚSZÓASZTAL (A7 ÁBRA)
Ez a csúszóasztal (37) akár 1200 x 900 mm
nagyságú táblák fűrészelését is lehetővé teszi
a fűrésztárcsától balra.
A vezetőrudak egy masszív, sajtolt öntvényhez
vannak rögzítve, amely a gépről gyorsan levehető,
mégis minden síkban teljes mértékben állítható.
A vezető magában foglal egy teljes hosszúságú
mérőszalagot, amellyel gyorsan a kellő
helyzetbe állíthatjuk az ütközőt, továbbá egy
állítható támasztékot is tartalmaz a keskeny
munkadarabokhoz.
KETTŐS CSÚSZÓASZTAL
Ez a csúszóasztal akár 1850 mm nagyságú táblák
fűrészelését is lehetővé teszi a fűrésztárcsától
balra.
Szállítás
FIGYELMEZTETÉS: A gépet mindig
fűrészasztal módra állítva és felszerelt
felső védőburkolattal szállítsa.
•
Vegye le a lábakat.
FIGYELMEZTETÉS: A gépet csak
segítséggel mozgassa. A készülék
túl nehéz ahhoz, hogy egy személy
mozgassa.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
el a beszorult törmeléket, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
Külön kapható tartozékok
Kenés
A motor csapágyai vízzáró szigeteléssel és
kenéssel vannak ellátva.
• Rendszeresen olajozza be vékonyan
a forgóasztal teherbíró felületét, ahol
a rögzített asztal peremén csúszik.
• Azokat a részeket, ahol fűrészpor vagy
hulladék halmozódhat fel, időnként tisztítsa
meg száraz kefével.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa az
asztallapot.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa ki
a porelszívó rendszert.
Használat előtt gondosan vizsgálja át
a felső védőburkolatot, a mozgatható alsó
burkolatot, valamint a porelszívó csövét, hogy
megállapíthassa, megfelelően működnek-e.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
szilánkok vagy egyéb részecskék ne akadályozzák
egyik funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolat közé, áramtalanítsa a gépet és
kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című
részben megadott útmutatásokat. Távolítsa
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál
háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a helyi DEWALT képviseletnél érdeklődhet,
amelynek elérhetőségét megtalálja ebben
a kézikönyvben. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink, valamint elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internetes honlapon: www.2helpU.com.
zst00236786 - 04-09-2014
27
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
30
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising