DV9605 | Black&Decker DV9605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-40 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
DV6005
DV7205
DV9605
DV1205
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
•
Szívből gratulálunk új Black & Decker Dustbuster ®
Kézi Porszívójához. A morzsaporszívót könnyű száraz
porszívásra terveztük. Ez a készülék csak háztartási
felhasználásra alkalmas, ipari alkalmazása tilos.
•
•
Konstrukció és Szabadalom
European Community Design Registration Numbers:
•
607643-0001
•
607668-0001
•
607650-0001
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Rendszeresen ellenőrizze a töltőkészülék
hálózati kábelét. Ha a kábel sérült, előírás szerint
le kell cseréltetni valamelyik Black & Decker
szakszervizben.
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel.
Akkumulátor és töltő
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor és a töltő
felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort és a töltőt,
óvja az esőtől. Ne használja nyirkos, nedves
környezetben.
•
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros szerszámok használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és az
anyag károsodásának lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt
területen használható. Minden ettől eltérő tartozék és
alkalmazási terület személyi sérülés okozója lehet.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Elektromos biztonság
Az Ön töltőkészüléke speciális feszültségen üzemel.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
feltüntetettnek! Soha ne próbálja a töltőegységet
helyettesíteni egy normál hálózati csatlakozóval.
Jelzések a töltőn
Olvassa el a kezelési utasítást a készülék
használata előtt.
Az Ön készüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges.
A készülék használata
•
Ne használja a porszívót folyadék vagy más
tűzveszélyes anyag felszívására.
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
•
Ne mártsa a porszívót vízbe.
•
Ne használja a porszívót éles tárgyak felszívására,
amelyek károsíthatják a filtert vagy más részeket.
•
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől.
•
A készüléket gyerekek, vagy fiatalok felügyelet
nélkül nem használhatják. Nagyfokú odafigyelés
szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében
használja.
Hibaáram védelemmel ellátott transzformátor.
A hálózati áramellátástól a transzformátor
kimenet elektromosan védve van.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha
a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik.
Így a töltő üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa
le a töltőbázist a hálózati áramforrásról, és
vigye a legközelebbi szervizállomásra.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Használat után
•
Áramtalanítsa a töltőkészüléket, mielőtt elkezdi
a tisztítását.
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
Leírás
1. Porgyűjtő hosszabbító
2. Porgyűjtő
3. Kioldófül
4. Be/ki kapcsoló (kétsebességes kapcsoló csak
DV1205 típusnál)
5. Töltés kijelző
6. Szűrő tisztító gomb (csak DV1205 és DV9605
típusoknál)
7. Töltőállomás
Ellenőrzés és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva.
Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló
töréseit, a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát.
•
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
A ábra
8. Résszívó feltét
9. Kefe feltét
5
A termék pontos azonosítása
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C.
A pontos modelltípust a katalógus szám kiegészítő kódja
alapján határozhatja meg. A kezelési utasítás a következő
katalógus számú termékekről szól:
•
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/DV12XXY.
A kiegészítő kód XX a következő modelleknek felel
meg:
05: Minden termék, kis résszívó- és kefefeltéttel.
A kiegészítő kód Y a sorozat színopciójára vonatkozik.
A porgyűjtő beállítása (D ábra)
•
Hosszabbítsa meg a porgyűjtőt (2) úgy, hogy
a porgyűjtő hosszabbítót (1) kihúzza addig, amíg
bereteszelődik a helyére.
•
Húzza vissza a porgyűjtő hosszabbítót (1), a nyíllal
jelzett terület (12) benyomásával és a porgyűjtő
hosszabbító (1) visszanyomásával a porgyűjtőbe
(2).
Ha a kiegészítő kód Y, N betű, akkor az a NiMH
akkumulátorú készülékekre vonatkozik.
A készülék be- és kikapcsolása (E és F ábra)
•
A készülék bekapcsolásához csúsztassa az üzemi
be/ki kapcsolót (4) előre.
•
A készülék kikapcsolásához csúsztassa az üzemi
kapcsolót (4) hátra.
Felszerelés
A töltőállomás falra szerelése
A töltőállomást egy munkalapra vagy a falra felszerelve
lehet használni, ami kényelmes tárolást és töltési helyet
biztosít a készüléknek. Ha falra rögzíti a töltőállomást,
a fal típusának és a készülék súlyának megfelelő rögzítési
módot válasszon.
DV1205 és DV9605 - Szívóerő optimalizálása
(G ábra)
A szívóerő optimalizálása érdekében használat alatt
a szűrőt rendszeresen tisztítani kell.
•
Csúsztassa a szűrő tisztító gombot (6) fel és le
egy párszor, így kitisztíthatja a szűrőket (10 és 11)
eltömítő port.
Összeszerelés
Tartozékok felhelyezése (A és B ábra)
Ezek a modellek a következő tartozékokkal
rendelkezhetnek:
•
Résszívó feltét (8) a nehezen elérhető helyekhez.
•
Kefe feltét (9) bútorszövetekhez és lépcsőkhöz.
A tartozékok felhelyezéséhez, járjon el
a következőképpen:
•
Vegye ki a feltétet a tároló pozíciójából a készüléken
vagy a töltőállomáson (7) (L és M ábra).
•
Helyezze a megfelelő feltétet a készülék elején
található szívónyílásba.
Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőket (10
és 11).
A porgyűjtő és a szűrők tisztítása (H - K ábra)
A filterek újrahasználhatók és rendszeres tisztításra
szorulnak.
•
Nyomja be a kioldó gombot (3) és távolítsa el
a porgyűjtőt (2).
•
Ürítse és tisztítsa ki a porgyűjtőt (2) (I ábra).
•
Távolítsa el a szűrőket (10 és 11) úgy, hogy az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja
őket (J ábra).
•
Szedje szét a szűrőket (10 és 11).
•
Egy kefével távolítsa el a beszorult port a szűrőkből
(10 és 11).
•
Mossa ki a szűrőket meleg, szappanos vízben
(K ábra). A porgyűjtő (2) szintén kimosható, ha
szükséges.
Figyelem! Ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő (2) és a szűrők (10 és
11) teljesen megszáradtak-e.
•
Helyezze vissza a filtereket (10 és 11) a készülékre
úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatja őket addig, amíg a helyükre rögzülnek.
•
Helyezze vissza a porgyűjtőt (2) a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő bereteszelődjön
a helyére.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket filterek nélkül.
Optimális tisztítási eredmény csak tiszta szűrőkkel és
üres portartállyal érhető el. Ha kikapcsolás után por kezd
hullani a gépből, ez azt jelzi, hogy a portartály tele van,
ilyenkor ki kell üríteni.
A készülék használata
•
•
Az első használat előtt az akkumulátort legalább 16
órán át kell tölteni.
Helyezze a készüléket a töltőállomásra, ha nincs
használatban.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
Az akkumulátor töltése előtt:
•
Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő hosszabbító (1) vissza
legyen tolva a porgyűjtőbe (2).
•
Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
Az akkumulátor nem fog feltöltődni, ha az üzemi
kapcsoló (4) „be” állásban van.
•
Helyezze a készüléket a töltőállomásra (7) az ábra
szerint.
•
Csatlakoztassa a töltőt a főáramforrásra.
A töltés kijelző (5) világítani fog.
•
Hagyja a készüléket a töltőre csatlakoztatva legalább
16 órán át.
Töltés alatt a töltő felmelegedhet. Ez normális jelenség,
nem hibára utaló jel. A készüléket korlátlan ideig
hagyhatja a töltőre csatlakoztatva. A töltés kijelző (5)
addig fog világítani, amíg a készülék az áram alatt lévő
töltőállomásra van illesztve.
6
Szűrők cseréje
A szűrőket legalább 6-9 havonta ki kell cserélni, vagy
ha elkopott, illetve ha sérült. Pótszűrő a Black & Decker
szakkereskedésekben kapható (katalógus száma:
VF70).
•
Távolítsa el a régi szűrőket a fent leírtak szerint.
•
Helyezze be az új szűrőket a fent leírtak szerint.
-
•
•
A tartozékok tárolása (L és M ábra)
•
Nyomja a tartozékokat a megfelelő tartókba, amíg
beilleszkednek a helyükre.
•
Környezetvédelem
•
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ha egyszer eltávolította az akkumulátort, többé nem tudja
visszahelyezni a készülékbe.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Műszaki adatok
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
•
•
•
DV72XXY
7,2
NiCd/NiMH
1,0
Feszültség
Akkumulátor típus
Súly
DV96XXY
Vdc 9,6
NiCd/NiMH
kg 1,3
DV12XXY
12,0
NiCd/NiMH
1,4
VAC 230
óra 16
DV60XXY/DV72XXY/DC96XXY/DV12XXY
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 89/336/EEC, 2006/95/EC, EN 55014,
EN 60335, EN 61000.
Akkumulátorok (N ábra)
A Black & Decker akkumulátorok
sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai
élettartamának végén, vegye figyelembe
a környezetvédelem, és a szakszerű elhelyezés
szempontjait. Csatlakoztassa le a készüléket
a fő áramforrásról, mielőtt eltávolítja az
akkumulátort.
•
DV60XXY
Vdc 6,0
NiCd/NiMH
kg 0,9
CE megfelelőségi nyilatkozat
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
•
Feszültség
Akkumulátor típus
Súly
Töltőkészülék
Felvett feszültség
Töltési idő Kb.
(minimum)
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
•
emelje ki a teljes motor/ventilátor/akkumulátor
szerelvényt.
DV96XXY és DV12XXY típusoknál,
a kis fedelet a szűrő tisztító csúszkáról és
távolítsa el a csúszkarögzítő csavart.
emelje ki a teljes motor/ventilátor/akkumulátor
szerelvényt.
Csatlakoztassa le az akkumulátor szerelvényt a fő
szerelvényről.
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Hangnyomásszint EN 60704-1: < 70 dB(A)
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
30-05-2007
Merítse le az akkut teljesen, úgy hogy, addig
üzemelteti a készüléket, amíg a motor leáll.
Nyomja meg a kioldó gombot (3) és távolítsa el
a porgyűjtőt (2).
Távolítsa el a szűrőket (10 és 11) úgy, hogy az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja
őket (J ábra).
Távolítsa el a hét csavart, mely a készülékházat
tartja egyben.
Húzza el a fedelet félig a tartófeléről.
DV60XXY és DV72XXY típusoknál,
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
7
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről és
különleges ajánlatainkról naprakész információkkal
láthassuk el. A Вlack & Decker márkával és
termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat ezen
a honlapon tekintheti meg: www.blackanddecker.hu.
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00189790 - 18-10-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
10
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising