DC750 | DeWalt DC750 CORDLESS DRILL Type 2 instruction manual

505202-23 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL DC740
DC750
2
3
4
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Dane techniczne
DC740
Napięcie
V 12
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/ min 0-350
2. bieg
obr/ min 0-1200
Maksymalny moment
obrotowy
Nm 20
Średnica wewnętrzna
uchwytu wiertarskiego
mm 10
Maksymalna średnica
otworów wierconych w:
- stali/drewnie
mm 10/25
Masa (bez akumulatora)
kg 1,1
DC750
9,6
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
1 ładowarka
1 akumulator (modele K)
2 akumulatory (modele KA i KB)
1 końcówka wkrętarska
1 kuferek (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarko-wkrętarki w rozłożeniu
na części
0-300
0-1100
19
10
10/22
1,1
•
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
V
Pojemność
Ah
Masa
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
V
Pojemność
Ah
Masa
kg
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
Ładowarka
DE9107
Napięcie
sieciowe VAC 230
Czas ładowania
(ok.)
min 60
Masa
kg 0,4
DE9108 DE9116 DE118
•
Sprawdź, czy wiertarko-wkrętarka
i przynależne akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis wiertarko-wkrętarki (rys. A)
30
230
230
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DC740/
DC750 jest przeznaczona do profesjonalnego
wiercenia oraz wkręcania i wykręcania
wkrętów.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej
2 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
3 Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
4 Przełącznik trybu pracy (wiercenie/wiercenie
udarowe/pierścień nastawczy momentu
obrotowego
5 Pozycje nastawnika momentu obrotowego
6 Przełącznik biegów (1./2. bieg)
7 Szczeliny wentylacyjne
8 Rękojeść
9 Akumulator
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
5
Ładowarka
Akumulator (rys. rys. A i B)
Ładowarka DE9107 może ładować akumulatory
niklowo-kadmowe DEWALT o napięciu od 7,2
do 14,4 V.
Ładowarka DE9108/DE9118 może ładować
akumulatory niklowo-kadmowe D E WALT
o napięciu od 7,2 do 18 V.
Ładowarka DE9116 może ładować akumulatory
niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
DEWALT o napięciu od 7,2 do 18 V.
9 Akumulator
10 Guziki zwalniające
11 Ładowarka
12 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy
lub po dłuższym okresie składowania,
jego ładunek osiąga tylko 80% pojemności
znamionowej. Akumulator daje się naładować
do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy
jest ono prawidłowe, a akumulator pomimo to
nie ładuje się, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego D E WALT w celu przeglądu.
Podczas ładowania akumulator i ładowarka
mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko
normalne i nie świadczy o jakiejś usterce.
Bezpieczeństwo elektryczne
Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4°C lub powyżej
40°C. Zalecana temperatura ładowania
wynosi około 24°C.
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
•
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60745 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
• Włóż akumulator w rękojeść aż do
zatrzaśnięcia.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (10) i wysuń
akumulator z rękojeści.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Zakrywka na bieguny akumulatora (rys. B)
Do zakresu dostawy należy zakrywka, której
zadaniem jest osłona biegunów wyjętego
akumulatora. Bez zakrywki bieguny akumulatora
łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
• Przed włożeniem akumulatora (9) do
ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij
zakrywkę (13).
• Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż
zakrywkę na bieguny.
Montaż i regulacja
•
•
By naładować akumulator (9), zgodnie
z rysunkiem umieść go w ładowarce (11)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy akumulator został prawidłowo włożony
do ładowarki. Musi migać czerwona lampka
kontrolna ładowania (12). Po około godzinie
lampka przestaje migać i zaczyna się
świecić na stałe. Świadczy to o całkowitym
naładowaniu akumulatora. Akumulator
można w każdej chwili wyjąć lub pozostawić
w przyłączonej ładowarce (najwyżej na
14 dni).
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
6
Przed składowaniem lub transportem
akumulatora sprawdź, czy zakrywka
jest założona na bieguny.
•
•
Wkładanie i wyjmowanie końcówki
wkrętarskiej (rys. rys. A i C)
•
•
•
•
Otwórz uchwyt wiertarski, obracając
pierścień zaciskowy (14) w lewo.
Włóż narzędzie robocze do oporu
w uchwyt.
Mocno zaciśnij uchwyt wiertarski przez
obrócenie pierścienia zaciskowego w
prawo.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj
opisane operacje w odwrotnej kolejności.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Zorientuj się, jak dokładnie przebiegają
rury i przewody elektryczne w ścianach
lub stropach.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarko-wkrętarkę. Nadmierny nacisk
nie zwiększa postępu wiercenia, a
jedynie przeciąża urządzenie i może
być przyczyną zmniejszenia jego
trwałości użytkowej.
Wybór trybu pracy/momentu obrotowego
(rys. D)
Pierścień nastawczy momentu obrotowego
tej wiertarko-wkrętarki ma 15 pozycji na
każdym biegu. Właściwe ustawienie zależy od
wielkości wkrętów i od materiału, w który są one
wkręcane; patrz punkt „Wkręcanie i wykręcanie
wkrętów”.
• Wybierz żądany tryb pracy bądź moment
obrotowy w taki sposób, by odpowiedni
symbol bądź liczba na pierścieniu
nastawczym (5) znalazła się naprzeciwko
strzałki (15).
Gdy tylko wyczujesz, że przedmiot
obrabiany jest prawie całkowicie
przewiercony, stopniowo zmniejszaj
nacisk na ostrze wiertła aż do
zakończenia wiercenia.
Przy wyjmowaniu wiertła
z wywierconego otworu nie wyłączaj
silnika. W ten sposób zapobiega się
zakleszczeniu wiertła.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo (rys. E)
•
Przełącznik biegów zawsze
całkowicie przesuwaj do przodu
lub do tyłu.
Nigdy nie zmieniaj biegu, gdy jest
naciśnięty wyłącznik.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany.
• Załóż odpowiednie narzędzie robocze.
• Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
• Wybierz kierunek obrotów w prawo lub
w lewo.
By wybrać kierunek obrotów w prawo lub
w lewo, przełącznik prawo/lewo (2) ustaw
tak, jak pokazano na rysunku. Strzałki na
obudowie wiertarko-wkrętarki wskazują
kierunek obrotów.
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Przełącznik 1./2. biegu (rys. F)
Załączanie i wyłączanie (rys. rys. A i D):
Wiertarko-wkrętarka zawiera 2-biegową
przekładnię, której biegi przełącza się
przełącznikiem (6)
1 Mała prędkość obrotowa/duży moment
obrotowy (wiertła o dużych średnicach,
wkręcanie i wykręcanie wkrętów)
2 Duża prędkość obrotowa/mały moment
obrotowy (wiertła o małych średnicach).
•
•
•
Wartości prędkości obrotowych podano w tabeli
„Dane techniczne“.
7
By uruchomić wiertarko-wkrętarkę,
naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej (1). Im głębiej go naciśniesz, tym
większa będzie prędkość obrotowa silnika
napędowego.
By zatrzymać wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik.
By uniemożliwić niezamierzone załączenie
wiertarko-wkrętarki, przełącznik kierunku
obrotów w prawo/w lewo (2) ustaw
w środkowej pozycji.
Wiertarko-wkrętarka zawiera hamulec,
który po zwolnieniu wyłącznika
z regulatorem prędkości obrotowej
powoduje natychmiastowe zatrzymanie
maszyny.
Smarowanie
Wiertarko-wkrętarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów (rys. A)
•
•
•
Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni
kierunek obrotów (w prawo lub w lewo).
Pierścień nastawczy (4) ustaw w pozycji 1
(najmniejszy moment obrotowy) i rozpocznij
wkręcanie.
Gdy sprzęgło wyłączy się zbyt szybko,
przestaw pierścień, zwiększając moment
obrotowy.
Czyszczenie
•
•
•
Wiercenie (rys. A)
•
Pierścieniem nastawczym (4) wybierz tryb
wiercenia.
Wiercenie w metalu
• Przy wierceniu w metalu używaj cieczy
chłodzącej. Żeliwo i mosiądz powinno się
wiercić na sucho.
Obudowę ładowarki przecieraj miękką
ściereczką, ale najpierw wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij
akumulator z wiertarko-wkrętarki.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę wiertarko-wkrętarki miękką
szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Wiercenie w drewnie
• Do wiercenia w drewnie służą specjalne
wiertła, ale można używać także wierteł do
metalu. W tym drugim przypadku w czasie
wiercenia od czasu do czasu wyjmuj wiertło
z drewna, by usunąć wióry z wierconego
otworu. W ten sposób zapobiega się
przegrzaniu wiertła.
• Przy wierceniu większych otworów pracuj
z małą prędkością obrotową.
• Przy wierceniu otworów w materiałach,
które łatwo odpryskują lub pękają,
podłóż drewniany klocek pod przedmiot
obrabiany.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
By zasięgnąć bliższych informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do
swojego dilera DEWALT.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Konserwacja
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Wiertarko-wkrętarka D E WALT odznacza
się dużą trwałością i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
8
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Deklaracja zgodności z normami UE
DC740/DC750
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wiertarki
DC740 i DC750 zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 55014-2,
EN 55014, EN 60335, EN 60745, EN 61000-3-2
i EN 61000-3-3.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak pojemność
akumulatora maleje i wykonanie zaplanowanej
pracy staje się coraz trudniejsze. Zużyty
akumulator zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowokadmowe nadają się do powtórnego
wykorzystania. W celu zawrócenia do
obiegu i usunięcia w sposób niezagrażający
środowisku oddaj akumulator do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów
lub wyślij go bezpośrednio do firmy DEWALT.
W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 96/37/EWG i został zmierzony według normy
EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego A
70 dB(A)
Moc akustyczna A
81 dB(A)
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
3,0 dB(A)
Współczynnik niepewności
poziomu mocy akustycznej
3,0 dB(A)
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na
rękojeści według normy EN 60745: 3,54 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy,
09-01-2007
9
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub słuchawki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
10
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane
przez niedoświadczone osoby są
niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
p r z e p i s ó w b h p . Wy k o r z y s t y w a n i e
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
b.
c.
d.
e.
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki
przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj
z dala od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zgłoś
się ponadto do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy akumulatorów
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj,
by jakieś metalowe elementy nie zwarły
biegunów wyjętego akumulatora.
Nigdy nie składuj ani nie transportuj
akumulatora bez założonej zakrywki
na bieguny.
•
5. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
a. Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Wkładanie akumulatora do załączonego
•
11
Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%,
który jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby
roztwór ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór
łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy
lub ocet. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest naładowany
Akumulator jest uszkodzony
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast
wymień go na nowy
Przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi
Używaj tylko akumulatorów
DEWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi
do szkód rzeczowych i osobowych
Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci
Natychmiast wymieniaj
uszkodzone kable
Akumulator ładuj tylko
w temperaturze otoczenia od
+4°C do +40°C
Gdy akumulator się zużyje,
zlikwiduj go zgodnie z
obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska
Nie wrzucaj akumulatora do
ognia.
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064560 - 13-05-2008
13
DC750 - - - - - B
CORDLESS DRILL 2
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising