DW343K | DeWalt DW343K JIGSAW Type 2 instruction manual

533444-11 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW341
DW343
c
1. ábra
b
a
r
d
o
xx
xxx
j
f
e
i
DW341K
g
h
s
c
r
d
xx
xxx
f
a
o
j
e
i
DW343K
g
2
h
2. ábra
3. ábra
i
k
h
g
e
4. ábra
l
5. ábra
f
n
m
3
6. ábra
7. ábra
a
c
c
8. ábra
DW341
4
DW343
9. ábra
10. ábra
11. ábra
5
DEKOPÍRFŰRÉSZ
DW341/DW343
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság
és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Lökethossz
Vágási mélység:
fa
alumínium
acél
rozsdamentes
acélötvözet
Ferde vágás (l/r)
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
DW341
230
DW343
230
W
W
min-1
mm
230/115
2/3
550
290
0-3100
20
230/115
2/3
550
290
1900-3100
20
mm
mm
mm
85
20
10
85
20
10
mm
kg
3
0–45°
2,0
3
0–45°
2,0
dB(A)
89
87
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
98
6,6
3
96
6,0
Ve.á.
Ve.á.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás az EN 60745 szabvány
előírásai alapján mérve:
Vibrációs kibocsátási érték ah
ahCM =
m/s²
5,5
7,4
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,6
1,5
Vibrációs kibocsátási érték ah
ahCM =
m/s²
5,3
7,8
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,6
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
6
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: a szerszám és a tartozékok
karbantartása, kéz melegítése, munkaszervezés.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszám 10 Amper, hálózati
E.K. és Írország
230 V-os szerszám 13 amper - a csatlakozódugóban
E.K. és Írország
115 V-os szerszám 16 amper - a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely, ha nem
hárítják el, anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW341/DW343
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a porokat vagy gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza illeszkedjen a hálózati
csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c) Ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
7
e)
f)
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
használjon Fi-relével védett áramforrást.
A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő,
a védősisak vagy a hallásvédelem használata csökkentik a személyes
sérülések kockázatát.
c) Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, akkor azzal balesetet
okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon túl messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
8
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort mielőtt valamilyen
beállítást végezne a szerszámon,
tartozékot cserélne vagy eltárolná.
Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
A szerszám jelzései
További biztonsági előírások
beszúrófűrészhez
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A 1. ÁBRA)
• Az elektromos szerszámokat csak
a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal
olyan műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el. Ha a vágó tartozék „élő“
(áram alatt lévő) vezetékkel érintkezik, akkor
az elektromos szerszám fém alkatrészei is
„élővé“ változnak és megrázhatják a kezelőt.
• Várja meg, amíg a motor teljesen leáll,
és csak akkor vegye ki a vágatból
a fűrészlapot. A mozgó fűrészlap nekiütődhet
a munkadarabnak, eltörhet, kárt tehet
a munkadarabban, illetve Ön elveszítheti az
ellenőrzést és megsérülhet.
• A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán,
ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy
zsír. Így jobban tudja uralni a szerszámot.
• Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa
fűrészlap a nyomás alatt elhajlik vagy
megszorul.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A dátumkód (o) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Dekopírfűrész
1 Csillagkulcs
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
CSAK DW341K ÉS DW343K TÍPUSNÁL:
1 Fűrészlap
1 Karcolásvédő fűrésztalp burkolat
1 Porelszívó burkolat
1 Porelszívó adapter
• Gyakran tisztítsa a szerszámot,
különösen nagy igénybevétel után. A por
és fémrészecskék gyakran összegyűlnek
a belső felületeken és áramütés veszélyét
hordozhatják.
1 Tartozékdoboz
• Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal.
A szerszám által okozott rezgés tartósan
károsíthatja a kezét, karját, ujjait. Viseljen
kesztyűt, amely enyhíti a rezgés hatását és
gyakori pihenővel csökkentse a veszélyes
behatást.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Maradványkockázat
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni.
a. Üzemi kapcsoló (be/ki)
Ezek a következők:
b. Tartósüzem rögzítő gomb
– Halláskárosodás.
c. Fordulatszám-szabályzó tárcsa
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
d. Fűrészpor elfúvó
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
f. Ujjvédő
e. Fűrészlap-retesz
9
g. Vágóél tartó
h. Vezetőgörgő
i. Fűrésztalp
j. Löketszám-választó
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön beszúrófűrésze fa, acél, alumínium,
műanyag és kerámia anyagok szakszerű vágására
szolgál.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A beszúrófűrész professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, az ilyen személy gép-használatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
DEWALT szerszáma az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó dugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
le.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi csatlakozódugaszhoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték:
13 A.
10
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza:
30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
A fűrészlap le- és felszerelése
(2. ábra)
A szerszám nélküli csere rendszere a fűrészlapok
gyors és könnyű cseréjét biztosítja.
1. Nyissa ki a fűrészlap-tartót (g) teljesen
hátrahúzva a fűrészlap reteszét (e).
2. Helyezze a fűrészlapot a fűrészlap-tartóba
(g) a lap hátoldalát a vezetőgörgő vájatában
csúsztatva (h).
3. Engedje vissza a fűrészlap reteszét (e).
4. A fűrészlap kivételekor teljesen húzza vissza
a reteszt, és húzza ki a fűrészlapot a tartóból.
Ferdevágó szög beállítása
(3. ábra)
Az állítható talppal (i) jobb és bal ferdeszöget
vághat maximum 45°-ig. A szögvonalzón a 0° és
45° értékek könnyen beállíthatók.
1. Lazítsa ki a csavarokat (k) a mellékelt
kulccsal.
2. Csúsztassa a fűrésztalpat (i) a fűrészlap felé.
3. Döntse meg a talpat, és a szögvonalzóval
állítsa be a kívánt ferdeszöget.
4. Húzza meg a csavarokat.
Löketszám beállítása (1 ábra)
Az állítható lökethossz tökéletes vágásminőséget
garantál a különböző anyagokhoz.
Csúsztassa a választókapcsolót (j) a kívánt
helyzetbe az alábbi táblázat szerint. A kapcsolót
működés közben is lehet állítani.
Helyzet
2
2
Fa
Gyors vágás
Vastag
munkadarabok
Fém
-
1
Rétegelt lemez
Forgácslap
Vékony
munkadarabok
Finom vágások
Alumínium
Színesfém
Műanyag
PVC
Üvegszálas
anyagok
Akril
-
Fémlemezek
-
0
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen állítást/módosítást
eszközölne a szerszámon vagy
a tartozékokat lecserélné vagy
eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ellenőrizze, hogy a munkadarabot jól
rögzítette-e. Távolítsa el a szögeket,
csavarokat vagy más kötőelemeket,
amelyek károsíthatják a fűrészlapot.
A műanyag karcolásmentes talpbevonat felszerelése
(4. ábra)
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlapnak
elegendő hely jut-e a munkadarab
alatt. Ne vágjon a fűrész maximális
vágási mélységénél vastagabb
anyagokat.
A karcolásmentes talpbevonat (l) csökkenti az
érzékeny felületű munkadarabok sérülésének
esélyét.
• Csak éles fűrészlapot használjon.
A sérült vagy görbe fűrészlapokat
azonnal el kell dobni.
Az ábra szerint pattintsa a bevonatot a talpra.
• Ne használja a szerszámot csövek
vágására.
Porelszívás (5. ábra)
A porelszívó adapter (m) és a porelszívó lepel
(n) elősegíti a por elszívását a munkadarab
felületéről, ha a gép megfelelő porelszívóhoz van
csatlakoztatva.
1. Helyezze a porelszívó leplet (n) az ujjvédőre
(f), hogy helyére pattanjon.
2. Illessze a porelszívó adaptert (m)
a szerszámra az ábra szerint.
3. Illessze megfelelő porelszívó csövét az
adapterhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szükséges, mindig csatlakoztasson
a porkibocsátási irányelvek figyelembe
vételével tervezett a por elszívó
rendszert.
FIGYELMEZTETÉS: Fém
fűrészeléséhez csak megfelelő
szikravédelemmel ellátott porelszívót
használjon.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó jogszabályokat.
• Soha ne futtassa a gépet fűrészlap
nélkül.
• Az optimális eredmény érdekében
a szerszámot simán és folyamatosan
mozgassa a munkadarabon. Ne
gyakoroljon oldal irányú nyomást
a fűrészlapra. A fűrésztalp mindig
feküdjön fel a munkadarabra, és
a szerszám hátuljánál vezesse
a tápkábelt. Ha íveket, köröket vagy
más kerek alakzatokat vág, enyhén
nyomja előre a szerszámot.
• Várjon amíg a szerszám megáll,
csak utána vegye ki a fűrészlapot
a munkadarabból. Fűrészelés után
a lap forró lehet. Ne érjen hozzá.
Helyes kéztartás (1., 8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az elülső
fogantyún (s), a másik pedig a főfogantyún (r),
illetve egyik keze a főfogantyún (r) van.
11
Be- és ki kapcsolás (1. ábra)
Fa vágása
DW341K
1. Ha szükséges, húzza meg a vágási vonalat.
A szerszám beindításához nyomja meg
a főkapcsoló gombot (a).
2. Kapcsolja be a szerszámot.
Folyamatos működtetéshez nyomja meg és
tartsa lenyomva a főkapcsolót (a), csúsztassa
fölfelé a blokkoló kapcsolót (b), majd engedje föl
a főkapcsolót.
A szerszám leállításához engedje fel a billentyűt.
A folyamatos működésre állított szerszámot úgy
állítsa le, hogy röviden megnyomja a kapcsolót,
majd felengedi. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
DW343K
1. A szerszám beindításához nyomja meg az
üzemi kapcsoló gombot (a).
2. A szerszám leállításához engedje fel az
üzemi kapcsoló gombot. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
Az elektronikus sebességszabályzó beállítása (6., 7. ábra)
DW341K (6. ÁBRA)
3. Tartsa a munkadarabhoz a szerszámot, és
kövesse a vonalat.
4. A munkadarab szélével párhuzamos vágáshoz
szerelje fel a párhuzamvezetőt és a 9. ábra
szerint vezesse a fűrészt.
Fa vágása segédfurattal
1. Ha szükséges, húzza meg a vágási vonalat.
2. Fúrjon egy lyukat (Ø min. 12 mm), és ott
vezesse be a fűrészlapot.
3. Kapcsolja be a szerszámot.
4. Kövesse a vágási vonalat.
5. Tökéletesen kerek alakzatok vágásához
szerelje föl a körvezetőt, és állítsa be a kívánt
szögre (10. ábra).
Fűrészelés fölfelé, kiugró peremhez(1., 11. ábra)
1. Hagyományos fűrészlappal vágjon fölfelé,
a kinyúló peremhez.
2. A vágást szintbe vágó fűrészlappal fejezze be.
A fűrészlap sebessége attól függ, milyen erővel
nyomja a főkapcsolót (a).
A fűrészelés sebességének előzetes beállításához
ordítsa a szabályzó tárcsát (c) a kívánt fokozatra.
Minél nagyobb számot választ, annál nagyobb lesz
a fűrészlap sebessége. A beállítási szint függ az
anyag vastagságától és fajtájától.
A magasabb sebességet puha anyagok, pl. fa
vágásához használja. Az alacsony sebességet
fémvágásnál használja.
Porelszívás (5. ábra)
Ha hosszabb ideig belső helyiségben
használja a szerszámot, használjon megfelelő,
a porkibocsátásra vonatkozó irányelveknek
megfelelően kivitelezett porelszívót.
Fémek vágása
DW343K (7. ÁBRA)
1. Szerelje föl a megfelelő fűrészlapot.
A sebességszabályzó tárcsával (c) előre
beállíthatja a kívánt sebességtartományt.
2. A föntiekben leírt módon folytassa.
Fordítsa az elektronikus sebességszabályzó
tárcsát a kívánt értékre. A beállítási szint függ az
anyag vastagságától és fajtájától.
A magasabb sebességet puha anyagok, pl. fa
vágásához használja. Az alacsony sebességet
fémvágásnál használja.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámot
huzamos, alacsony sebességfokozaton
való használata után kb. 3 percig
teljes sebességgel üzemeltesse
üresjáratban.
12
FIGYELMEZTETÉS: Használjon
hűtőfolyadékot (forgácsoló olajat)
a fűrészlap és a munkadarab
túlmelegedésének megelőzése
érdekében.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
Ezek például a következők:
– DE3241 Párhuzamvezető
– DE3242 Körvezető
– DT2048 Finom fogazatú fűrészlap
– DT2075 Durva fogazatú fűrészlap
– DT2160 Fémfűrész lap
– DT2074 Szintbe vágó fűrészlap
Környezetvédelem
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Rendszeres időközönként cseppentsen egy csepp
olajat a vezetőgörgőre (h), hogy megakadályozza
annak beragadását.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más
erős vegyszert a szerszám nem
fémes alkatrészeinek tisztítására. Az
ilyen vegyszerek meggyengíthetik
ezen alkatrészek anyagait. Csak
vizes vagy enyhén mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne mártsa a szerszám
semmi részét folyadékba.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé
teszi anyagaik újrafeldolgozálását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a DEWALT márkaszervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és az elérhetőségek
részletes ismertetése megtalálható a következő
internetes címen: www.2helpU.com.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
zst00244849 - 29-08-2014
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
14
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
16
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising