BDBB26 | Black&Decker BDBB26 FLASHLIGHT instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
BDBB26
566808-06 TR
2
TÜRKIYE
•
Kullanım amacı
Black & Decker LED lambanız aydınlatma sağlamak
ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet
ve hobi kullanımı içindir.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
LED lambalar için özel güvenlik talimatları
•
Darbeye maruz kaldığında veya düşürüldüğünde
lenste hasar olup olmadığını kontrol edin. Lens
yerinde değilse veya hasarlıysa çalıştırmayın.
•
Hiçbir zaman doğrudan ışığa bakmayın ya da ışığı
başka birinin gözlerine tutmayın.
•
Suya batırmayın.
•
Yalnızca cihazla birlikte gelen Black & Decker şarj
adaptörleriyle kullanın. Şarj adaptörünü önce LED
lambaya, ardından şarj kaynağına takın.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi
zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
•
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Aküler ve
talimatları
şarj
cihazları
için
ek
güvenlik
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Aküleri suya maruz bırakmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde
saklamayın.
•
Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam
sıcaklıklarında şarj edin.
•
Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak
şarj edin.
•
Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akü yüzeyinde ıslak
yerler gördüğünüzde sıvıyı bir bez kullanarak dikkatli
bir şekilde silin. Ciltle temasından kaçının.
•
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları
uygulayın.
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik asittir be
kişisel yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir.
Ciltle teması halinde derhal bol suyla durulayın.
Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana gelirse tıbbi
yardım alın. Gözle teması halinde derhal temiz suyla
durulayın ve tıbbi yardım alın.
Aletin kullanımı
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz
olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
•
Çocukların aletle oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına
izin vermeyin.
•
Aleti suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde bakımı
kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça
yoktur.
•
Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için
fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan
tutarak çekmeyin.
Kullanımdan sonra
•
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek
bir yerde saklanmalıdır.
•
Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
•
Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız
veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek
için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
•
Alet doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden
korunmalıdır.
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Uyarı! Şarj cihazı ünitesini kesinlikle normal bir
elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte
verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanma veya hasara yol açabilir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Şarj cihazını açmayın.
•
Şarj cihazını delmeyin.
Akü, şarj sırasında iyi havalandırmalı bir alana
yerleştirilmelidir.
AKÜLERİ AŞIRI ŞARJ ETMEYİN.
•
Akü en fazla 10 saat içinde şarj olur.
•
Şarj işleminden sonra şarj adaptörünü çıkarın ve
kullanmadan önce beş dakika bekletin.
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça
olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları,
muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin
çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti
kullanmayın.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
3
Şarj cihazınız üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Şarj kaidesinız çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
•
Lambayı kapatmak için açma/kapama/aydınlatma
ayarı düğmesini (4) 0 konumuna getirin.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
Uyarı!
Alet üzerinde herhangi bir bakım ya
da temizlik işlemi yapmadan önce, cihazı güç
kaynağından çıkarın.
•
Aleti zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Aleti
suya batırmayın.
Arıza güvenlikli yalıtım transformatörü. Şebeke
beslemesinin transformatör çıkışıyla elektrik
bağlantısı kesilir.
Ortam sıcaklığının çok yüksek olması
durumunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.
Sonuç olarak şarj cihazı çalışmayacaktır. Şarj
cihazı, şebeke beslemesinden çıkartılmalı ve
yetkili bir tamir servisinde tamir ettirilmelidir.
Şarj kaidesi, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Çevrenin korunması
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; Bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
ÖZELLİKLER
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir:
1. Asma kancası
2. LED lamba
3. Şarj etme LED’i
4. Açma/kapama/aydınlatma ayarı düğmesi
5. Şarj girişi
6. Şarj adaptörü
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
LED lambanın şarj edilmesi (Şekil A)
•
LED lambanın kapalı olduğundan emin olun (açma/
kapama/aydınlatma ayarı düğmesini 0 konumuna
getirin).
Uyarı! 10 saaten fazla şarj etmeyin.
•
Şarj adaptör bağlantısını (7) şarj girişine (5) takın.
•
Şebeke şarj adaptörü (6) prize takın.
•
Kırmızı şarj etme LED’i (3) ürünün şarj olduğunu
göstermek için yanar (10 saatten uzun bir süre şarj
etmeyin).
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili tamir
servisine iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:
www.2helpU.com
Kullanımı
Asma kancasının kullanımı (Şekil B)
•
Kanca (1) lambayı asmak veya saklamak için
kullanılır. Kanca döner olduğu için lamba (2)
herhangi bir pozisyonda ayarlanabilir. Kancanın
asıldığı nesnenin güvenli olduğunu kontrol edin.
Teknik veriler
Giriş voltajı
Giriş akımı
Ağırlık
Akü
Şarj Cihazı
Giriş
Yaklaşık şarj süresi
Ağırlık
Lambayı çalıştırmak (Şekil C)
•
LED’lerin yarısını yakmak için açma/kapama/
aydınlatma ayarı düğmesini (4)
konumuna
getirin.
•
Tüm LED’leri yakmak için açma/kapama/aydınlatma
konumuna getirin.
ayarı düğmesini (4)
4
Vdc
mA
kg
Tür
BDLB26
4.5
maks. 300
0.46
3.6V 1.5Ah SLA
VAC
saat
kg
230
10
0.2
AT uygunluk beyanatı
BDBB26
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu teyit eder:
Standartlar ve Yönetmelikler.
2006/95/EC, 89/336/EEC, 95/54/EC, EN60335,
EN61000, EN60598, EN61347, EN55014
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
İngiltere
02-04-2007
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde
kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder;
ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet
veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
5
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092749 - 19-01-2009
6
7
Download PDF

advertising