BDV040 | Black&Decker BDV040 BATTERY BOOSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-35 H
BDV040
2
MAGYAR
Átvizsgálás és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket sérülés
vagy hibás részegység tekintetében. Ellenőrizze
a részegységeket törés tekintetében, a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát.
•
Ne használja a gépet, ha valamelyik részegysége
sérült vagy hibás.
•
A sérült vagy hibás részegységek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
•
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan,
a sérült részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Soha ne
próbáljon eltávolítani vagy kicserélni bármely olyan
részegységet, melyet a kezelési utasítás nem
említ.
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Segédindítójához/
Feszültségerősítőjéhez. Ez a készülék savas
ólomakkumulátorok kiegészítő energiaforrása az autó
motorjának beindításához (dízel motorok max 3 L,
benzinmotorok max. 3.5 L) és hordozható 12 V-os
áramforrásként is üzemeltethető. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas. A készülék teljesen
lemerült akkumulátort nem indít el.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
A készülék rendeltetésszerű használata pontosan
le van írva a kezelési utasításban. Csak olyan
alkalmazásra használja a készüléket, melyet
a kezelési utasítás ajánl. Az Ön biztonsága
érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás
ajánl.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Speciális biztonsági előírások akkumulátor
segédindítókhoz
A következő figyelmeztető szimbólumok szerepelnek
a készüléken:
Be/Ki kapcsoló (3).
Jármű segédindítás kapcsoló (4).
Újratöltés kapcsoló (5).
A készülék használata
Mindig legyen óvatos, ha a készüléket használja.
•
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen/
tapasztalatlan felhasználók részére csak felügyelet
mellett engedélyezze.
•
A készüléket soha ne használja úgy, mint egy
játékot.
•
Csak száraz helyen használja, ne hagyja, hogy
a készüléket nedvesség érje.
•
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék
belsejében nem felhasználó által szervizelhető
alkatrészek vannak.
•
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes
helyeken, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por közelében.
•
A csatlakozó és a hálózati kábel sérülésének
megelőzésére, soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Világításkapcsoló (6).
•
•
•
Használat után
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, jól
szellőző, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
•
Gyermekeknek soha nem lehet hozzáférési
lehetősége a tárolt készülékhez.
•
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy szállítja,
a csomagtartóban vagy megfelelően kikötve
helyezze el, a hirtelen sebesség vagy irányváltáskor
fellépő elmozdulás megelőzésére.
•
A készüléket direkt napfénytől, hőtől és nyirkosságtól
óvni kell.
•
•
3
A gépjárműben lehetnek olyan elektromos és
elektronikus rendszerek (pl. motorirányító rendszer,
mobil telefon), melyek sérülhetnek, ha magas
bekapcsolási feszültségnek és csúcsfeszültségnek
teszi ki. Mielőtt a készüléket a gépjárműre
csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el a gépjármű
kezelési utasítását annak igazolására, hogy a külső
indító használata megengedett.
Kövesse ezeket az előírásokat és az akkumulátor,
gépjármű vagy bármely más készülék vagy
felszerelés gyártójának előírásait, melyet
ezzel a készülékkel kíván használni. Nézze át
a figyelmeztető jelzéseket ezeken a készülékeken
és a gépjárműven.
Ez a készülék nem alkalmas normál gépjármű
akkumulátor helyettesítésére. Soha ne próbáljon
olyan gépjárműt üzemeltetni, amely nem rendelkezik
akkumulátorral.
A segédindítót csak 12V névleges feszültségű
savas indító-akkumulátorokhoz csatlakoztassa.
Soha ne használja a készüléket szárazelemek
töltésére, melyek általában a háztartási készülékek
használnak. Ezek az elemek szétrepedhetnek, vagy
felrobbanhatnak és személyi sérülést, vagy vagyoni
kárt okozhatnak.
Ez a készülék zárt rendszerű savas ólomakkumulátort
tartalmaz. Ezért a készüléket tároláskor, használatkor
és töltéskor függőleges helyzetben kell tartani.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
forduljon orvoshoz. Ha az oldat a szemébe kerül, azonnal
öblítse ki bő tiszta vízzel, és rögtön forduljon orvoshoz.
Az akkumulátorok töltésekor robbanásveszélyes
gázok képződhetnek és extrém körülmények között
akkumulátor szivárgás is előfordulhat. Mindig jól
szellőző helyen folytassa az indítást és a töltési
folyamatot.
Soha ne töltse a készüléket a 12V-os csatlakozón
keresztül, ha a gépjárműt tölti. Biztosítsa a terület
szellőzését.
Elektromos áramütés veszélyének csökkentésére,
csatlakoztassa le a készüléket minden áramellátó
rendszerről mielőtt karbantartási munkálatot, vagy
tisztítást végez rajta. Az üzemi kacsoló kikapcsolása
a készülék áramforrásról való lecsatlakoztatása
nélkül továbbra is elektromos áramütés veszélyét
hordozza.
A 12V DC kimeneti csatlakozó szigorúan csak
tartozék kimentként szolgál, a maximális kimeneti
feszültség 5A. Soha ne csatlakoztassa a gépjármű
szivargyújtóját a gyorsindító 12V DC kimeneti
csatlakozójára.
Ellenőrizze, hogy a készülék nem csatlakozik
semmilyen töltőrendszerre, mielőtt az indítási
folyamatot elindítja.
Soha ne használja egyidejűleg a váltakozó áramú
(AC, hálózati) töltő és az egyenáramú (DC) töltési
csatlakozót.
A készülék nem fogja a teljesen lemerült akkumulátorú
gépjárművet beindítani.
A készülék nem fog megfelelően működni, ha
a járműnek más elektronikus hibája is van.
Ez a készülék csak olyan járművekben használható,
amelynek a dc negatív földelő rendszere van.
Töltőkészülékek
Az Ön töltőkészülékét egy adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e
a gép adattábláján feltüntetettnek!
Figyelem! Soha ne kísérelje meg a töltőkészülék
lecserélését egy másik normál hálózati csatlakozóra.
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker
töltőkészüléket használja a készülékben található
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
A sérült hálózati/töltő kábelt azonnal cserélje ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Az akkumulátort mindig jól szellőző helyen töltse.
Jelzések a töltőn
Hibaáram védelemmel ellátott transzformátor.
A hálózati áramellátás elektromosan védve
van a transzformátor kimenettől.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha
a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik.
Így a töltő üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa
le a töltőbázist a hálózati áramforrásról, és
vigye a legközelebbi szervizállomásra.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
A töltő használata csak belső térben
megengedett!
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az
esőtől.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
•
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse
a készüléket.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
•
Szélsőséges körülmények között történő
használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkuból. Ha folyadékot észlel az
akkumulátoron, óvatosan törölje le a folyadékot
az akkuról egy kendővel. Kerülje, hogy bőre az
akkufolyadékkal érintkezzen.
•
Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre, vagy
netán a szemébe kerülne, kövesse az alábbiakat.
Figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást
használat előtt.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
Ha a hálózati kábel sérült, akkor le kell cseréltetni
a legközelebbi márkaszervizben, a veszély
megelőzésére.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. Tároló rekesz
2. 12VDC tartozék kimenet
3. BE/KI kapcsoló
4. Jármű segédindítás kapcsoló
5. Újratöltés kapcsoló
6. Világításkapcsoló
7. 12VDC töltés csatlakozó
Figyelem! Az akkufolyadék híg kénsavat tartalmaz és
személyi sérülést, vagy vagyoni kárt okozhat. Ha az
oldat a bőrével érintkezne, azonnal öblítse le bő vízzel.
Ha pirosodás, fájdalom vagy irritáció jelentkezik, rögtön
4
8. Lámpa
9. Hálózati töltő adapter
10. 12VDC jármű adapter
•
A készülék használata
•
A készülék töltése (A ábra)
Megjegyzés: Ezt a készüléket részben feltöltött
állapotban szállítjuk.
•
Az első használat előtt töltse fel a készüléket
a hálózati töltő adapter (9) segítségével 60 órán
keresztül, vagy ameddig a zöld akkumulátor
töltöttségi szint kijelző LED (13) világít.
•
Töltse fel a segédindítót minden használat után,
ameddig a zöld akkumulátor töltöttségi szint kijelző
LED (13) világít.
Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy használattól függetlenül
2 havonta töltse fel a készüléket.
•
•
•
Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsoló (3)
benyomásával. A készülék sípol egyet és a piros
üzemi LED (11) és az akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) világít.
Távolítsa el a 12VDC jármű adaptert (10) a tároló
rekeszből (1) és csatlakoztassa a jármű 12VDC
tartozék kimenetébe.
Nyomja meg az újratöltés kapcsolót (5). A készülék
egyet sípol és a zöld akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) villogni fog, jelezve, hogy a készülék
éppen töltődik.
Töltse addig a készüléket, amíg a zöld LED (13)
folyamatosan világít.
Ha a töltés befejeződött, csatlakoztassa le a 12VDC
jármű adaptert (10) és helyezze vissza a tároló
rekeszbe (1).
Készenléti üzemmód (A ábra)
Ha a készülék készenléti üzemmódban van (nincs
csatlakoztatva semmilyen gépjárműhez, nincs töltés alatt,
de áramellátás alatt áll) az akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) zölden világít, jelezve, hogy a készülék
használatra kész. Ha az akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) pirosan világít, a készüléket fel kell
tölteni.
Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez,
kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsoló (3)
benyomásával. A készülék sípol egyet és a piros üzemi
LED (11) és az akkumulátor töltöttségi szint kijelző LED
(13) világít.
Az akkumulátor töltöttségi szint kijelző LED (13) jelzi az
akku töltöttségi szintjét:
•
Ha az akkumulátor töltöttségi szint kijelző LED (13)
pirosan világít, töltse fel a készüléket.
•
Ha az akkumulátor töltöttségi szint kijelző LED (13)
zölden világít, a készülék teljesen fel van töltve.
Ha a készülék 3 percig készenléti üzemmódban marad,
automatikusan kikapcsolódik. Így meghosszabbodik
a belső akkumulátor élettartama.
•
Nyomja meg a be/ki kapcsolót (3) a készülék
újraaktiválásához.
A készülék töltése a hálózati töltő segítségével
(A ábra)
Ellenőrizze, hogy a LED lámpa ki legyen kapcsolva,
mialatt a készüléket tölti.
•
Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsoló (3)
benyomásával. A készülék sípol egyet és a piros
üzemi LED (11) és az akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) világít.
•
Csatlakoztassa a hálózati töltő adaptert (9)
a készülék tetején lévő 12VDC töltés csatlakozóba
(7).
•
Csatlakoztassa a hálózati töltő adaptert (9) a hálózati
(váltakozó áramú) áramforrás konnektorába.
•
Nyomja meg az újratöltés kapcsolót (5). A készülék
egyet sípol és a zöld akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) villogni fog, jelezve, hogy a készülék
éppen töltődik.
Figyelem! A készülék folyamatosan sípolni fog és az
akkumulátor töltöttségi szint kijelző LED (13) pirosan fog
villogni, ha nem csatlakoztatta a töltővezetéket.
•
Töltse addig a készüléket, amíg a zöld LED (13)
folyamatosan világít.
•
Ha a töltés befejeződött, csatlakoztassa le a hálózati
töltő adaptert (9) és tárolja biztos helyen.
A készülék használata (A ábra)
Figyelem! Mielőtt hozzáfog az akkumulátorindítási
művelethez, ellenőrizze, hogy a készülék ne legyen
semmilyen töltő áramforrásra csatlakoztatva.
Figyelem! Ezt az indítórendszert csak dc akkumulátor
rendszerű járműveken használja.
Figyelem! Olyan gépjárművek, melyekben
fedélzeti komputerrendszer van, megsérülhetnek,
ha a segédindítót használja. Mielőtt a készüléket
a gépjárműre csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el
a gépjármű kezelési utasítását annak igazolására, hogy
a külső indító használata megengedett.
Figyelem! A túlzott motor felpörgetés sérülést okozhat
a jármű indítómotorjában. Ha a motor nem indul a gyártó
által javasolt számú próbálkozás után (lásd a jármű
kezelési utasításában), hagyja abba az akkumulátor
segédindítását és keressen más problémát, ami az
indítást gátolja, majd javítsa ki ezt a problémát.
Figyelem! Biztosítsa, hogy a járműben minden fogyasztót
lekapcsolt, mint pl. világítás, mielőtt hozzákezd az indítási
művelethez.
•
Először kapcsolja ki a fenti berendezéseket, hagyja
az akkumulátort 2-3 percig helyreállni.
•
Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsoló (3)
benyomásával. A készülék sípol egyet és a piros
üzemi LED (11) és az akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) világít.
•
Távolítsa el a 12VDC jármű adaptert (10) a tároló
rekeszből (1) és csatlakoztassa a jármű 12VDC
tartozék kimenetére.
A készülék töltése 12VDC jármű adapter segítségével
(A és B ábra)
Megjegyzés: A készülék nem tölthető, mialatt a 12 VDC
tartozék kimenet (2) használatban van, vagy mialatt
a készüléket a jármű indítására használja.
5
•
•
Nyomja meg a jármű segédindítás kapcsolót (4).
A készülék egyet sípol és a zöld segédindítás LED
(4) villogni fog, jelezve, hogy a jármű akkumulátora
éppen töltődik/indít.
Megjegyzés: Ha a jármű 12VDC tartozék kimenetére
csatlakoztatja a készüléket, szükséges lehet a járműre
gyújtást adni, a tartozék kimenet áram alá helyezéséhez.
A készülék folyamatosan sípolni fog, ha a 12VDC tartozék
kimenet nem vesz fel töltést.
•
Ha a zöld segédindítás LED (4) folyamatosan világít,
és a készülék sípol (kb. 20 perc után), a jármű
akkumulátora feltöltődött a motor indításához.
•
Távolítsa el a 12VDC jármű adaptert (10) a jármű
12VDC tartozék kimenetéből.
Megjegyzés: El kell távolítani a 12VDC jármű adaptert
a 12VDC tartozék kimenetből, mielőtt a járművet beindítja.
Ha nem tartja be a fentieket, akkor néhány esetben
előfordulhat, hogy a motor folyamatosan járni fog, még
akkor is, ha a gyújtáskulcsot eltávolította a gépjárműből,
így személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
•
Adja rá a gyújtást és pörgesse fel a motort 5-6
másodpercig.
Megjegyzés: Ne próbálja a gépjárművet beindítani addig,
amíg az újratöltési folyamat nem fejeződött be.
Megjegyzés: A készülék segédindítóként nem működik,
mialatt a készüléket újratölti vagy mialatt a 12VDC tartozék
kimenet (2) használatban van.
•
Használat után, kapcsolja ki a készüléket a be/ki
kapcsoló (3) benyomásával és mielőbb töltse
újra a készüléket, hogy készen álljon a következő
vészindításra.
Figyelem! A jármű töltő adapter vége felforrósodhat, ezért
ne érintse meg a segédindítás alatt és után sem.
•
Nyomja meg a készülék felső panelén található
LED lámpa be/ki kapcsolóját (6) a LED lámpa (8)
bekapcsolásához.
Nyomja meg a készülék felső panelén található
LED lámpa be/ki kapcsolóját (6) a LED lámpa (8)
kikapcsolásához.
Ellenőrizze, hogy a LED lámpa ki legyen kapcsolva,
mialatt a készüléket tölti vagy tárolja.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási
munkába kezd a készüléken, mindig csatlakoztassa le
az áramforrásról.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
Biztosíték csere a jármű dc tápkábelben
Távolítsa el az arany kupakot az óramutató járásával
•
ellentétes irányba való forgatással.
•
Távolítsa el a gumialátétet, a központi csapot és
a rugót.
•
Távolítsa el a biztosítékot.
•
Illesszen be egy új, azonos típusú, és méretű
biztosítékot (8A).
•
Szerelje vissza a központi csapot, a rugót és a gumi
alátétet.
•
Helyezze vissza az arany kupakot a biztosítékra
az óramutató járásával megegyező irányba való
forgatással.
A 12 VDC hordozható tápforrás használata (A ábra)
Ez a hordozható tápforrás minden 12 VDC tartozékkal
használható, amely dugós tartozék kimenetű
csatlakozással van felszerelve 5 amperig.
Figyelem! Soha ne próbálja a készüléket üzemeltetni
vagy tölteni mialatt a 12V DC tartozék kimenet (2)
használatban van.
•
Emelje meg a 12VDC tartozék kimenet (2) fedelét.
•
Helyezze az eszköz 12VDC csatlakozót kimenetét
a segédindító tetején található 12V DC tartozék
kimenetébe (2).
Figyelem! Soha ne haladja meg az 5A terhelést.
Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsoló (3)
•
benyomásával. A készülék sípol egyet és a piros
üzemi LED (11) és az akkumulátor töltöttségi szint
kijelző LED (13) világít.
•
Kapcsolja be az eszközt és használja a megszokottak
szerint.
Figyelem! Soha ne helyezzen szivargyújtót a 12VDC
tartozék kimenetbe (3).
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Black & Decker márkaszervizek
átveszik a régi Black & Decker készülékeket és
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
megsemmisítik. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A LED lámpa használata (A ábra)
Megjegyzés: A LED lámpa csak akkor világít, ha
a készüléket bekapcsolja.
•
Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsoló (3)
benyomásával.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
6
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
EU-TANÚSÍTÁS
BDV040
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 95/54/EC, 2006/95/EC, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
Akkumulátor
A Black & Decker akkumulátorok sokszor
újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait.
•
•
•
•
•
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
18-06-2007
Soha ne tegye az akkumulátort tűz közelébe, mivel
ez robbanáshoz vezet.
Savas ólomakkumulátorok (Pb) újrahasznosíthatóak.
Ezeket el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól. Ha nincs hozzáférése a termék
újrahasznosítási sémához, az akkumulátort el kell
távolítani az alábbiak szerint, és a helyi előírások
szerint meg kell semmisíteni.
Soha ne zárja rövidre az akkumulátor csatlakozóit.
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor nehéz.
Ha lehetséges, üzemeltesse a készüléket addig,
amíg teljesen lemeríti az akkut.
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja
hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia
az Európai Unió tagállamai területén, valamint az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén
érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére,
a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
•
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
•
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
•
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, vegye figyelembe a kezelési utasítás hátuljában
lévő robbantott ábrát, az akkumulátor eltávolításakor.
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort, biztosítva,
hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az akkumulátort a márkaszervizbe vagy helyi
begyűjtő állomásra. Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megsemmisítik az előírásoknak
megfelelően.
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor
Kimenet
Súly
Akkumulátortöltő
Felvett Feszültség
Kb. töltési idő
Súly
VDC
Típus
A
kg
VAC
óra
kg
BDV040
12
3 x 6Ah
Zárt savas
7
3,4
230
60
0,2
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
7
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat
(számlát).
8
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges,
műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
zst00053146 - 03-10-2007
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
9
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.16.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Kecskemét
Németh Józsefné
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/310-498
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/950-023
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/422-395
Szeged
Edison Üzlet-Szerviz
6722, Török u.1/a
62/426-833
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising