BDV040 | Black&Decker BDV040 BATTERY BOOSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
BDV040
566808-04 TR
2
TÜRKIYE
•
Kullanım amacı
Black & Decker akü takviye cihazı 3 litreye kadar dizel
veya 3,5 litreye kadar benzinli otomobil motorlarını
çalıştırırken kurşun-asit akülerine ek güç sağlamak
ve ayrıca 12 V’luk portatif bir güç kaynağı olarak
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
Bu cihaz tamamen boşalmış bir aküyü çalıştırmayacaktır.
•
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise
cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaların yetkili onarım
acentesinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Akü tak viye cihazlarına özel güvenlik
talimatları
Cihazınız üzerinde, aşağıdaki sembolleri bulunmaktadır:
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi
zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
Açma/kapama düğmesi (3)
Akü takviye düğmesi (4).
Şarj düğmesi (5).
LED ışık düğmesi (6).
•
Cihazınızın kullanımı
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
•
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına izin vermeyin.
•
Cihazı suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi
bir parça yoktur.
•
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak
için fi şi prizden çıkartmak istediğinizde asla
kablodan tutarak çekmeyin.
•
•
•
Kullanımdan sonra
•
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
•
Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişememelidir.
•
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
•
Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve
nemden korunmalıdır.
•
•
•
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki
hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm
diğer koşulları kontrol edin.
•
3
Araçlarda, yüksek çalıştırma voltajlarına ve ani
voltaj yükselmelerine maruz kaldıklarında hasar
görebilecek elektrikli ve elektronik sistemler
(örneğin, motor yönetim sistemi, araç telefonu)
bulunabilir. Cihazı araca bağlamadan önce, harici çalıştırma desteğine izin verildiğinden emin
olmak için aracın kullanım kılavuzunu okuyun.
Bu talimatlara ve akü üreticisi, araç üreticisi ve
bu üniteyle birlikte kullanmayı tasarladığınız
herhangi bir donanımın üreticisinin talimatlarına
uyun. Söz konusu ürünlerdeki ve araçtaki uyarı
etiketlerini gözden geçirin.
Bu cihaz, bir araç aküsü yerine kullanılacak
şekilde tasarlanmamıştır. Aküsü olmayan bir
aracı çalıştırmayı denemeyin.
Cihaz, sadece 12V'lık kurşun-asit aküsüne bağlanmalıdır. Cihazı, evde kullanıma dönük cihazlarda yaygın olarak kullanılan kuru hücreli pilleri
şarj etmek için kullanmayın. Bu piller patlayabilir
ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol
açabilir.
Bu cihaz mühürlü bir kurşun-asit aküsü içermektedir. Cihazın saklama, kullanım ve şarj sırasında
dik pozisyonda tutulması tavsiye edilir.
Şarj sırasında kurşun asit akülerinden patlayıcı
gazlar çıkabilir ve zorlayıcı koşullarda akü kaçağı
meydana gelebilir. Akü takviyesi yaparken ve şarj
işlemleri sırasında cihazın bulunduğu alanın iyi
bir şekilde havalandırıldığından emin olun.
Cihazı, araçta oturan kişiler varken 12 V konnektörü kullanarak şarj etmeyin. Cihazın bulunduğu
bölgenin iyi havalandırıldığından emin olun.
Elektrik çarpma riskini azaltmak için, bakım
veya temizlik işlemlerinden önce cihazın tüm
güç kaynağı bağlantılarını kesin. Cihazın elektrik
bağlantısı kesilmeden sadece kumandaların
kapatılması riski azaltmayacaktır.
•
•
•
•
•
•
12 Vdc prizi yalnızca bir aksesuar prizi olarak
kullanılmalıdır; maksimum çıkış gücü 5A'dır.
Cihazın 12Vdc aksesuar prizine asla bir çakmak
takmayın.
Akü takviye işlemine başlamadan önce cihazın
tüm şarj kaynaklarıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.
AC şarj cihazı ile DC şarj bağlantısını aynı anda
asla kullanmayın.
Cihaz, aküsü bitmiş bir aracı çalıştırmayacaktır.
Araçta başka elektrik arızaları varsa cihaz doğru
çalışmayacaktır.
Bu cihaz yalnızca DC negatif topraklama sistemi
bulunan araçlarda kullanılacaktır.
Şarj cihazınızın üzerinde bulunan semboller:
Arıza güvenlikli yalıtım transformatörü.
Şebeke beslemesinin transformatör çıkışıyla
elektrik bağlantısı ayrılmıştır.
Ortam sıcaklığının çok yüksek olması durumunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.
Sonuç olarak şarj cihazı çalışmayacaktır.
Şarj cihazı, şebeke beslemesinden çıkartılmalı ve yetkili bir tamir servisinde tamir
ettirilmelidir.
Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
A kü l e r ve ş a r j c i h a z l a r ı i ç i n e k g ü ven l i k
talimatları
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; bu yüzden hiçbir
toprak kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uygun olup olmadığını
kontrol edin.
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Aküleri suya maruz bırakmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
•
Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
•
Sadece cihazla birlikte verilen şarj cihazlarını
kullanarak şarj edin.
•
Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akülerin üzerinde sıvı gördüğünüzde, sıvıyı bir bezle dikkatli
bir şekilde silin. Cilde temasından kaçının.
•
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları uygulayın.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya
tümünü içermektedir:
1. Saklama bölmesi
2. 12 Vdc aksesuar prizi
3. Açma/kapama düğmesi
4. Akü takviye düğmesi
5. Şarj düğmesi
6. LED ışık düğmesi
7. 12 Vdc şarj soketi
8. Fener
9. Şebeke şarj adaptörü
10. 12 Vdc araç adaptörü
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik asittir ve
kişisel yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir.
Ciltle teması halinde derhal bol suyla durulayın.
Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana gelirse tıbbi
yardım alın. Gözle teması halinde derhal temiz suyla
durulayın ve tıbbi yardım alın.
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
KULLANIMI
Cihazın şarj edilmesi (Şekil A)
Not: Bu cihaz kısmen şarj edilmiş olarak gelir.
•
İlk kullanımdan önce cihazı şebeke geriliminden
şarj eden adaptörü (9) kullanarak 60 saat ya da
yeşil akü durum LED'i (13) yanana kadar şarj
edin.
•
Her kullanımdan sonra yeşil akü durum LED'i
(13) yanana kadar şarj edin.
Not: Kullanım şekline bağlı kalmaksızın bu cihazın
her 2 ayda bir şarj edilmesi tavsiye edilir.
Uyarı! Şarj cihazı ünitesini kesinlikle normal bir
elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte
verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanmanıza veya hasar meydana
gelmesine yol açabilir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle
şarj etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Şarj cihazını açmayın.
•
Şarj cihazını delmeyin.
Akü, şarj sırasında iyi havalandırmalı bir alana
yerleştirilmelidir.
Akü şarj durumunu istediğiniz an kontrol etmek için
cihazı açma/kapama düğmesine (3) basarak açın.
Cihaz bir kez bip sesi verecek ve kırmızı güç LED’i
(11) ile akü durum LED’i (13) yanacaktır.
4
•
Akü durum LED’i (13) şarj seviyesini gösterir:
•
Akü durum LED'i (13) kırmızı yanarsa cihazı şarj
edin.
•
Akü durum LED'i (13) yeşil yanarsa cihaz tümüyle
şarj olmuş demektir.
Açma/kapama düğmesine (3) basarak cihazı
yeniden çalıştırın.
Akü takviye cihazının kullanımı (Şekil A)
Uyarı! Akü takviye işlemine başlamadan önce cihazın
tüm şarj kaynaklarıyla bağlantısının kesildiğinden
emin olun.
Uyarı! Bu enerji sistemi yalnızca DC akü sistemi
bulunan araçlarda kullanılacaktır.
Uyarı! Üzerinde bilgisayarlı sistemler bulunan araçlar,
araç aküsüne takviye yapıldığından hasar görebilir.
Bu tip araçlarda aküye takviye yapmadan önce, harici
çalıştırma desteğinin önerilip önerilmediğinden emin
olmak için aracın kullanım kılavuzunu okuyun.
Uyarı! Motorun aşırı kranklanması aracın marş
motoruna zarar verebilir. Motor tavsiye edilen sayıdaki
(aracın kullanım kılavuzuna bakın) denemeden
sonra çalışmazsa, akü takviye işlemine son verin
düzeltilmesi gereken başka sorunlar olup olmadığına
bakın.
Uyarı! Bu işleme başlamadan önce akünün boşalmasına sebep olabilecek far, müzik sitemi vb. gibi
unsurları KESİNLİKLE kapatmanız gerekir.
•
Bu unsurlar kapatıldıktan sonra akünün kendine
gelmesi için 2-3 dakika geçmesi gereklidir.
•
Açma/kapama düğmesine (3) basarak cihazı
açın. Cihaz bir kez bip sesi verecek ve kırmızı
güç LED'i (11) ile akü durum LED'i (13) cihazın
çalıştığını göstermek üzere yanacaktır.
•
12 Vdc araç şarj adaptörünü (10) saklama bölmesinden (1) çıkartın ve aracın 12 Vdc aksesuar
prizine takın.
•
Araç takviye düğmesine (4) basın. Cihaz bir kez
bip sesi verecek ve yeşil araç takviye LED'i (4)
araç aküsünün şarj/takviye edildiğini gösterir
şekilde yanıp sönecektir.
Not: Bir aracın 12 Vdc aksesuar prizine bağlarken,
aksesuar prizine enerji sağlamak için aracın kontağını
açmanız gerekebilir. Eğer 12 Vdc aksesuar prizi
şarjı kabul etmiyorsa cihaz sürekli olarak bip sesi
verecektir.
•
Yeşil araç takviye LED'i (4) sürekli yanıp ünite
bip sesi verdiğinde (yaklaşık 20 dakika sonra)
araç aküsü takviye edilmiş demektir.
•
12 Vdc araç şarj adaptörünü (10) aracın 12 Vdc
aksesuar prizinden çıkartın.
Uyarı! Aracı çalıştırmadan önce 12 Vdc araç şarj
adaptörünü aracın 12 Vdc aksesuar prizinden çıkartmanız gerekir. Bunun yapılmaması bazı durumlarda,
anahtar kontaktan çıkarılsa dahi motorun çalışmaya
devam etmesine sebep olabilir. Bu durum yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
•
Kontağı açın ve motor çalışana kadar 5-6 saniyelik sürelerle marşa basın.
Not: Takviye süresi bitmeden motoru çalıştırmaya
teşebbüs etmeyin.
Not: Akü takviye cihazı, şarj olurken veya 12 Vdc
aksesuar prizi (2) kullanımdayken çalışmayacaktır.
•
Kullanımdan sonra açma/kapama düğmesine
(3) basarak cihazı kapatın ve bir sonraki acil
durumda hazır olabilmesi için en kısa zamanda
şarj edin.
Cihazın şebeke şarj cihazıyla şarj edilmesi
(Şekil A)
Cihaz şarj olurken veya saklanmak üzere kaldırılmışken fenerin kapalı olduğundan emin olun.
•
Açma/kapama düğmesine (3) basarak cihazı
açın. Cihaz bir kez bip sesi verecek ve kırmızı
güç LED'i (11) ile akü durum LED'i (13) yanacaktır.
•
Şebeke şarj adaptörünü (9) cihazın üst kısmındaki 12 Vdc şarj soketine (7) takın.
•
Şebeke şarj adaptörünü (9) şebeke elektrik
prizine takın.
•
Cihaz şarj düğmesine (5) basın. Cihaz bir kez
bip sesi verecek ve yeşil akü durum LED'i (13)
cihazın şarj olduğunu gösterir şekilde yanıp
sönecektir.
Uyarı! Herhangi bir şarj kablosu takılı değilse cihaz
sürekli olarak bip sesi verecektir.
•
Yeşil akü durum LED'i (13) sürekli yanana kadar
şarj edin.
•
Şarj işlemi tamamlandığında, şebeke şarj
adaptörünün (9) bağlantısını kesin ve adaptörü
güvenli bir yere kaldırın.
Cihazın 12 Vdc araç adaptörüyle şarj edilmesi
(Şekiller A ve B)
Not: Cihaz, 12 Vdc aksesuar prizi (2) kullanımdayken
veya cihaz bir aracı takviye etmek/çalıştırmak için
kullanılıyorken şarj edilemez.
•
Açma/kapama düğmesine (3) basarak cihazı
açın. Cihaz bir kez bip sesi verecek ve kırmızı
güç LED'i (11) ile akü durum LED'i (13) yanacaktır.
•
12 Vdc araç adaptörünü (10) saklama bölmesinden (1) çıkartın ve aracın 12 Vdc aksesuar prizine
takın.
•
Cihaz şarj düğmesine (5) basın. Cihaz bir kez
bip sesi verecek ve yeşil akü durum LED'i (13)
cihazın şarj olduğunu gösterir şekilde yanıp
sönecektir.
•
Yeşil akü durum LED'i (13) sürekli yanana kadar
şarj edin.
•
Şarj tamamlandığında 12 Vdc araç adaptörünü
(10) çıkarın ve saklama bölmesine (1) geri koyun.
Bekleme modu (Şekil A)
Cihaz bekleme modundayken (bir araca bağlı değil
ve şarj olmuyor ancak açık), akü durum LED’i (13)
kullanıma hazır olduğunu gösterir şekilde yeşil
yanacaktır. Akü durum LED’i (13) kırmızı yanarsa
cihazın şarj edilmesi gerekir.
Cihaz bekleme konumunda 3 dakikadan fazla
bırakılırsa, akü ömrünü uzatmak için otomatik olarak
kapanacaktır.
5
Uyarı! Araç şarj adaptörünün ucu araç aküsünü
takviye ederken ve ettikten sonra dokunulamayacak
kadar sıcak olacaktır.
Çevrenin korunması
Cihazınızın değiştirilmesi gerektiğini veya
artık sizin için faydalı olmadığını düşündüğünüzde çevreyi korumayı aklınızdan
çıkarmayın. Black & Decker yetkili servisleri
eski Black & Decker aletlerini teslim alacak
ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek
şekilde yok edeceklerdir.
12 Vdc por t at if güç kaynağının kullanımı
(Şekil A)
Bu portatif güç kaynağı 5 ampere kadar kapasiteye
sahip, erkek bir aksesuar çıkış fişi ile donatılmış tüm
12 Vdc aksesuarlarla kullanılabilir.
Uyarı! Akü takviye cihazını, 12 Vdc aksesuar prizi
(2) kullanımdayken kullanmaya veya şarj etmeye
çalışmayın.
•
12 Vdc aksesuar prizinin kapağını (2) kaldırın.
•
Cihazdan gelen 12 Vdc fişi ünitenin üst kısmındaki 12 Vdc aksesuar prizine (2) takın.
Uyarı! 5A’lik yükü aşmayın.
•
Açma/kapama düğmesine (3) basarak cihazı
açın. Cihaz bir kez bip sesi verecek ve kırmızı
güç LED'i (11) ile akü durum LED'i (13) yanacaktır.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Fenerin kullanımı (Şekil A)
N o t : Fe n e r s a d e c e c i h a z a ç ı k o l d u ğ u n d a
çalışacaktır.
•
Açma/kapama düğmesine (3) basarak cihazı
açın.
•
Fener ışığını (8) açmak için cihazın üst panelindeki LED ışık açma/kapatma düğmesine (6)
basın.
•
Feneri (8) kapatmak için cihazın üst panelindeki
LED ışık açma/kapatma düğmesine (6) basın.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilmiş olan listeden size en yakın
yetkili tamir servisimizin yerini öğrenebilirsiniz.
Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin
listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz:
www.2helpU.com
Cihaz şarj olurken veya kullanılmadığı zamanlarda
fenerin kapalı olduğundan emin olun.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya
temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın
fişini çekin.
•
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Black & Decker aküler defalarca şarj edilebilir. Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri
çevremize gerekli özeni göstererek atın:
•
•
Araç dc adaptöründeki sigortanın değiştirilmesi
•
Sarı renkli kapağı sola çevirerek çıkartın.
•
Lastik pulu, merkezleme pimini ve yayı çıkartın.
•
Sigortayı çıkartın.
•
Aynı türde ve boyutta (8 A) yeni bir sigorta takın.
•
Merkezleme pimini, yayı ve lastik pulu takın.
•
Sarı renkli kapağı sağa çevirerek fişin üzerine
takın.
•
•
•
Aküyü, patlamaya yol açabileceği için ateşe
atmayın.
Kurşun Asit (Pb) aküler geri dönüşümlüdür.
Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdırlar. Bir ürün
geri dönüşüm merkeziyle irtibatınız yoksa akü
aşağıda açıklandığı gibi çıkartılmalı ve yerel
yönetmelikler uyarınca atılmalıdır.
Akü terminallerini kısa devre yapmayın.
Akünün ağır olduğunu unutmayın.
Mümkünse, cihazı akü tamamen boşalana kadar
çalıştırın.
Akülerin çıkartılmasına yardımcı olması açısından
lüt fen bu kılavuzun arkasındaki genişletilmiş
diyagrama bakın.
Aküyü, terminallerin kısa devre yapmayacağından
emin olduğunuz, uygun bir kaba yerleştirin.
Aküyü, yetkili servisinize veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
6
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Teknik veriler
Voltaj
Akü Tür
Çıkış
Ağırlık
Akü Şarj Cihazı
Giriş
Yaklaşık şarj süresi
Ağırlık
Vdc
A
kg
VAC
saat
kg
BDV040
12
3 / 6 Ah sızdırmaz
kurşun asit
7
3.4
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
230
60
0.2
AT uygunluk beyanatı
BDV040
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 95/54/EC,
2006/95/EC, EN60335, EN55014, EN61000
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
İngiltere
18-06-2007
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek
en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı
aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler
şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00073570 - 16-06-2008
8
9
10
Download PDF

advertising