BDV1084 | Black&Decker BDV1084 BATTERY CHARGER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy
do zastosowań
nieprzemysłowych
555555-34 PL
BDV1084
BDV1085
W PEŁNI AUTOMATYCZNA ELEKTRONICZNA ŁADOWARKA
AKUMULATOROWA
Zawiera diagnostykę cyfrową - mikro procesor Digital
Smart Control
F02 Nieprawidłowe podłączenie akumulatora do
ładowania. Połączenie musi być sprawdzone
Ładowarka akumulatorowa z funkcją
rozpoznawania uszkodzeń. Elektroniczna funkcja
diagnostyki uszkodzeń w akumulatorze.
F02 Napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby
mógł być ładowany. Należy przekazać go do
fachowego serwisu.
Wskaźnik prądu przemiennego
F03 Otwarte wewnątrz ogniwo. Należy przekazać
akumulator do serwisu.
Należy sprawdzić napięcie alternatora
F03 Zasiarczenie akumulatora – akumulator
wymaga regeneracji.
F01 Przeciążenie – sprawdzanie obciążenia
F01 Zwarcie w ogniwie akumulatora. Akumulator
nie może być naładowany. Należy przekazać go do
fachowego serwisu.
F04 Przekroczony czas ładowania. Akumulator
nie ładuje się dalej po 18 godz. podłączenia.
Akumulator może posiadać wewnętrzne
uszkodzenia, które należy sprawdzić.
2
Ochrona środowiska
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt Black & Decker nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
pomyśl o ochronie środowiska.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje wszystkie stare
urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
F04 Akumulator nie ładuje się ze względu na niskie
napięcie.
Należy podwyższyć poziom ładowania.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
F05 Przegrzanie. Wyłącz ładowarkę i zaczekaj
30 min. aby urządzenie przestygło. Sprawdź
wentylację.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje wszystkie stare
urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. By skorzystać z tej usługi, oddaj niepotrzebne
urządzenia do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
F06 Zmiana polaryzacji
F07 Alternator jest poza typowym zakresem pracy
Wskaźnik „spoczynku”
Wskaźnik pełnego naładowania
zst00043398 - 07-06-2007
3
BDV1084 - - - A
BATTERY CHARGER 1
©
Download PDF

advertising