BDS202 | Black&Decker BDS202 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
BDS202
518707-93 TR
2
3
4
TÜRKIYE
Uyarı! Pilleri takmadan önce aletin kapalı olduğundan
emin olun. Pile çalışan aletlerde açma/kapama
düğmesinin açık olması kazaya yol açabilir.
Uyarı! Sıra dışı koşullarda sıvı pilden dışarı akabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla cilde temas edilirse su
ile yıkayın. Gözle temas durumunda ayrıca doktora
başvurun. Pilden sıvı akması ciltte tahriş veya yanmaya
neden olabilir.
•
Pil üzerinde ve ambalajında belirtilen açıklamaları
dikkatle takip edin.
•
Pilleri her zaman kutuplara göre (+ ve -) pil ve alet
üzerinde gösterildiğine uygun olarak yerleştirin.
•
Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
•
Şarj edilmeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
•
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri
aynı zamanda, aynı özellikte ve aynı marka pil ile
değiştirin.
•
Pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
•
Alet birkaç ay boyunca kullanılmayacaksa pilleri
çıkartın.
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
S ı c a k lı ğ ın 4 0 ° C ’ y i a ş a b i l e c e ğ i ye r l e r d e
saklamayın.
•
Pilleri atarken, “Çevrenin korunması” başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Pilleri ateşe atmayın.
Kullanım amacı
Bu Black & Decker aleti, şebeke voltajıyla (230 VAC)
çalışan elektrik kablolarını ve duvar panellerinin
arkasındaki metal boruları bulmaya yardımcı olması için
tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
•
•
•
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, pil sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi
zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Çalışma alanını temiz tutun
Sıkışık alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalışma alanı ortamını gözden geçirin
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak
koşullarda kullanmayın. Çalışma alanı aydınlatmasının
iyi olmasına özen gösterin. Aleti, örneğin yanıcı sıvılar
ve gazların bulunduğu ortamlar gibi yangın veya patlama
riski taşıyan yerlerde kullanmayın.
Çocuklardan uzak tutun
Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların çalışma
alanına yaklaşmasına veya alete dokunmasına izin
vermeyin.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın
Daima sağlam ve dengeli basın.
Her zaman dikkatli olun
Yaptığınız işe konsantre olun. Sağduyulu davranın.
Yorgunken aleti kullanmayın.
Uygun aleti kullanın
Bu aletin kullanım amacı bu kılavuzda belirtilmiştir.
Uyarı! Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın
kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
Kullanmadan önce, alette hasar olup olmadığını
dikkatli bir şekilde kontrol edin. Aletin uygun şekilde
çalışacağından ve öngörülen fonksiyonlarını yerine
getireceğinden emin olun. Herhangi bir parçası hasarlı
veya kusurlu ile aleti kullanmayın.
Kullanmadığınız aletleri saklayın
Aletler ve piller, kullanılmadıkları zamanlarda kuru,
kilitli veya çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde
saklanmalıdır.
Tamiratlar
Bu alet, ilgili güvenlik gerekliliklerine uygundur. Tamir
işlemleri sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak
Black & Decker yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
Bu talimata uyulmaması kullanıcı için ciddi riskler
oluşturabilir.
Metal ve voltaj detektörleri için ek güvenlik
talimatları
•
Aleti, yalıtımsız, açık veya boş kablolardaki AC
voltajını saptamak için kullanmayın.
•
Aleti voltmetre yerine kullanmayın.
•
Alet, tüm boru ve kabloları her zaman doğru
şekilde saptayamayabilir. Aşağıdaki koşullar hatalı
sonuçlara neden olabilir.
Düşük pil gücü
İnce borulu veya kablolu kalın duvarlar
Çok kalın duvarlar
Çok derindeki kablolar veya borular
Metal kaplı duvarlar
Çok nemli koşullar
Blendajlı kablolar
•
Kullanmadan önce, bildiğiniz bir boru veya kabloyu
tespit ederek daima aleti test edin.
•
Şüpheniz varsa yetkili bir Black & Decker servisine
danışın.
Uyarı! Bu alet, şebeke beslemesinden yalıtılmış
devrelerdeki kabloları, doğru akımla (DC) çalışan
kabloları veya telekomünikasyon ve bilgisayar sistemleri
için kullanılan kabloları algılamayacaktır. Gizli kablolar
(örneğin duvar lambaları) düğmeler kapalı konumdayken
saptanamayabilir.
Uyarı! BU alet metal dışındaki maddelerden üretilmiş
boruları algılamayacaktır.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Şarj edilemeyen piller için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Piller akabilir, patlayabilir ve yaralanma veya
yangına neden olabilir. Aşağıdaki açıklamaları dikkatle
okuyun.
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
5
Uyarı! Aleti, kullanmadan önce bilinen bir AC akım ile
test edin.
•
A letin t aranan alandan ve diğer AC akım
kaynaklarından uzak olduğundan emin olun.
•
Açma/kapama düğmesine (1) basın.
Alet kalibre olurken kırmızı LED göstergesi (3)
yanacak ve aletin zili bir kez çalacaktır. Kalibrasyon
tamamlandıktan sonra:
•
Açma/kapatma düğmesini (1) basılı tutun.
•
Aleti yüzey boyunca yavaşça ve yumuşak bir
şekilde, farklı yönlerden yaklaşarak kaydırın.
Bir AC kaynağı bulunduğunda, kırmızı LED göstergesi
(3) yanıp söner.
•
Çalışma alanını saptadıktan sonra, aletin çalıştığını
doğrulamak için test prosedürünü tekrarlayın.
Not: Statik şarj, kablonun her iki tarafının saptanmasıyla
girişim yaparak sınırlı bir doğruluk sunar.
Özellikler
1.
2.
3.
Açma/kapama düğmesi
LED ekranı (metal bulucu)
LED göstergesi (AC kablosu)
Montaj
Pilin takılması (Şekil A)
•
Pil bölmesi kapağını (4) kaydırarak aletten çıkartın.
•
Pili (+) ve (-) kutupların doğru yerleştirildiğinden
emin olacak şekilde pil haznesine takın.
•
Kapağı geri takın ve tıklayarak yerine oturmasını
sağlayın.
Kullanımı
Uyarı! Ürün eğer üreticinin belirttiği şeklin dışında kullanılırsa, ürün tarafından sağlanan koruma azalabilir.
Pil seviyesi göstergesi (Şekil B)
LCD ekran üzerinde pilin doluluk durumunu gösteren
bir pil sembolü (5) bulunur.
•
Pili zamanında değiştirin.
Metal bulucu fonksiyonunun kullanılması (Şekiller
B, C ve D2)
Bu fonksiyonu (6), 25 mm kalınlığa kadarki taş duvar panellerinde metal boruları bulmak için kullanabilirsiniz.
•
Ürünü duvar ve metal nesnelerden uzakta, havada
tutun.
•
Açma/kapama düğmesine (1) basın.
Alet kalibre olurken kırmızı LED ekranı (2) yanacak ve
aletin zili bir kez çalacaktır. Kalibrasyon tamamlandıktan
sonra:
•
Açma/kapatma düğmesini (1) basılı tutun.
Metal dedektör sembolü (6) ekranda belirecektir.
•
Aleti, şekilde gösterildiği gibi duvara karşı düz bir
halde yerleştirin.
•
Aleti yavaşça yüzey üzerinde, yüzeyden kaldırmadan
ve uyguladığınız basıncı değiştirmeden yatay
yönde kaydırın (şekil C). Aleti yatırmamaya veya
kaldırmamaya özen gösterin.
LCD ekran (2) üzerindeki 3 tarama çubuğunun (7)
yükselmeye başlaması, metal bir nesneye yaklaşıldığını
belirtir.
•
Yüzeyi taramaya devam edin.
Metal bir nesnenin iyice yakında olması durumunda
çubuklar en üst seviyeye ulaşacak ve sonra azalacaktır.
Ekranda çubuk gözükmediğinde, açma/kapama
düğmesine basmaya devam edin ve kesin sonuçlar elde
etmek için geriye doğru kaydırın. 3 tarama çubuğunun
en üst seviyeye ulaşması metal nesnenin yerini belirtir
(şekil D2).
•
Çalışma alanını saptadıktan sonra, aletin çalıştığını
doğrulamak için test prosedürünü tekrarlayın.
Not:
•
Parmaklarınızı sonuçları etkileyebileceğinden,
dedektör alanından uzak tutun.
•
En kesin sonuçları elde etmek için duvar yüzeyi düz
olmalıdır.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın
yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com
Pil
Kablo detektörü fonksiyonunun kullanılması
(Şekil D1)
Bu fonksiyonu, 100 mm derinliğe kadar akım taşıyan
kabloları bulmak için kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, tüm
modlarda kesintisiz olarak çalışır.
Hizmet ömürlerinin sonunda, pilleri çevremize
gerekli özeni göstererek atın:
6
•
•
•
Pili aşağıda belirtildiği gibi çıkartın.
Pili kutupların kısa devre yapmayacağı şekilde
uygun bir ambalaja koyun.
Pilleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Teknik veriler
Voltaj
Pil tipi
Maks. dedektör kalınlığı*
Demirden olan metaller
Diğer metaller
İçinden akım geçen kablo
Çalışma sıcaklığı
Ağırlık
*
V
mm
mm
mm
°C
kg
BDS202
9
6LR61
45
25
100
0 - 40
0.25
Dedektör kalınlık kapasitesi malzeme, nesnelerin
boyutu ve malzeme ile yapının koşullarına göre
değişir. Çevre koşulu: İç mekanda kullanım, nem
maksimum %95.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
0224 254 48 75
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
0252 612 12 79
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092752 - 21-01-2009
8
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising