BDS303 | Black&Decker BDS303 SENSOR instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
BDS303
566808-02 TR
2
3
4
TÜRKIYE
Uyarı! Pilleri takmadan önce aletin kapalı olduğundan
emin olun. Pile çalışan aletlerde açma/kapama
düğmesinin açık olması kazaya yol açabilir.
Uyarı! Sıra dışı koşullarda sıvı pilden dışarı akabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla cilde temas edilirse su
ile yıkayın. Gözle temas durumunda ayrıca doktora
başvurun. Pilden sıvı akması ciltte tahriş veya
yanmaya neden olabilir.
•
Pil üzerinde ve ambalajında belirtilen açıklamaları
dikkatle takip edin.
•
Pilleri her zaman kutuplara göre (+ ve -) pil
ve alet üzerinde gösterildiğine uygun olarak
yerleştirin.
•
Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
•
Şarj edilmeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
•
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri
aynı zamanda, aynı özellikte ve aynı marka pil
ile değiştirin.
•
P i l l e r i ç o c u k l a r ın e r i ş e m eye c e ğ i ye r d e
saklayın.
•
Alet birkaç ay boyunca kullanılmayacaksa pilleri
çıkartın.
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Sıc aklığın 40 °C’yi aşabilec eği yer lerde
saklamayın.
•
Pilleri atarken, “Çevrenin korunması” başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Pilleri ateşe atmayın.
Kullanım amacı
Bu Black & Decker aleti, ahşap dikmeleri, şebeke
voltajıyla (230 VAC) çalışan elektrik kablolarını ve
duvar panellerinin arkasındaki metal boruları bulmaya
yardımcı olması için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve
hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
•
•
•
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, pil sızdırması, kişilerin yaralanması ve
maddi zararları önlemek için burada belirtilen
güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Çalışma alanını temiz tutun
Sıkışık alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalışma alanı ortamını gözden geçirin
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli
veya ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanı
aydınlatmasının iyi olmasına özen gösterin. Aleti,
örneğin yanıcı sıvılar ve gazların bulunduğu ortamlar
gibi yangın veya patlama riski taşıyan yerlerde
kullanmayın.
Çocuklardan uzak tutun
Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların çalışma
alanına yaklaşmasına veya alete dokunmasına izin
vermeyin.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın
Daima sağlam ve dengeli basın.
Her zaman dikkatli olun
Yaptığınız işe konsantre olun. Sağduyulu davranın.
Yorgunken aleti kullanmayın.
Uygun aleti kullanın
Bu aletin kullanım amacı bu kılavuzda belirtilmiştir.
Uyarı! Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
Kullanmadan önce, alette hasar olup olmadığını
dikkatli bir şekilde kontrol edin. Aletin uygun şekilde
çalışacağından ve öngörülen fonksiyonlarını yerine
getireceğinden emin olun. Herhangi bir parçası
hasarlı veya kusurlu ile aleti kullanmayın.
Kullanmadığınız aletleri saklayın
Aletler ve piller, kullanılmadıkları zamanlarda kuru,
kilitli veya çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde
saklanmalıdır.
Tamiratlar
Bu alet, ilgili güvenlik gerekliliklerine uygundur. Tamir
işlemleri sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak
Black & Decker yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Bu talimata uyulmaması kullanıcı için ciddi
riskler oluşturabilir.
Metal ve voltaj detektörleri için ek güvenlik
talimatları
•
Aleti, yalıtımsız, açık veya boş kablolardaki AC
voltajını saptamak için kullanmayın.
•
Aleti voltmetre yerine kullanmayın.
•
Alet, tüm boru ve kabloları her zaman doğru
şekilde saptayamayabilir. Aşağıdaki koşullar
hatalı sonuçlara neden olabilir.
Düşük pil gücü
İnce borulu veya kablolu kalın duvarlar
Çok kalın duvarlar
Çok derindeki kablolar veya borular
Metal kaplı duvarlar
Çok nemli koşullar
Blendajlı kablolar
•
Kullanmadan önce, bildiğiniz bir boru veya
kabloyu tespit ederek daima aleti test edin.
•
Şüpheniz varsa yetkili bir Black & Decker
servisine danışın.
Uyarı! Bu alet, şebeke beslemesinden yalıtılmış
devrelerdeki kabloları, doğru akımla (DC) çalışan
kabloları veya telekomünikasyon ve bilgisayar
sistemleri için kullanılan kabloları algılamayacaktır.
Gizli kablolar (örneğin duvar lambaları) düğmeler
kapalı konumdayken saptanamayabilir.
Uyarı! BU alet metal dışındaki maddelerden üretilmiş
boruları algılamayacaktır.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Şarj edilemeyen piller için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Piller akabilir, patlayabilir ve yaralanma veya
yangına neden olabilir. Aşağıdaki açıklamaları
dikkatle okuyun.
5
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
•
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
Açma/kapama düğmesi
Çalışma modu seçme düğmesi
LED ekranı (ahşap dikme/metal bulucu)
LED göstergesi (AC kablosu)
Montaj
iyice yakında olması durumunda hedef işareti (9)
yanacaktır.
Ahşap dikme modundayken metal bir nesne
belirlendiğinde, metal dedektör sembolü (7)
yanacak ve LCD ekran üzerinde 2 çubuk
belirecektir (Şekil D2). Metal nesnenin iyice
yakında olması dur umunda ç ubuk lar en
üst seviyeye ulaşacak tır. Ekranda çubuk
gözükmediğinde, açma/kapama düğmesine
basmaya devam edin ve kesin sonuçlar elde
etmek için geriye doğru kaydırın.
M etal bulucu fonksiyonunun kullanılması
(Şekiller B - D)
Bu fonksiyonu (7), 25 mm kalınlığa kadarki taş
duvar panellerinde metal boruları bulmak için
kullanabilirsiniz.
•
Çalışma modu seçme düğmesini (2) metal bulucu
konuma getirin.
•
Ürünü duvar ve metal nesnelerden uzakta,
havada tutun.
•
Açma/kapama düğmesine (1) basın.
Alet kalibre olurken kırmızı LED ekranı (3) yanacak
ve aletin zili bir kez ç alac ak tır. Kalibrasyon
tamamlandıktan sonra:
•
Açma/kapatma düğmesini (1) basılı tutun.
Metal dedektör sembolü (7) ekranda belirecektir.
•
Aleti, şekilde gösterildiği gibi duvara karşı düz
bir halde yerleştirin.
•
Aleti yavaşça yüzey üzerinde, yüzeyden kaldırmadan ve uyguladığınız basıncı değiştirmeden
yatay yönde kaydırın (Şekil C). Aleti yatırmamaya
veya kaldırmamaya özen gösterin.
LCD ekran (3) üzerindeki 2 tarama çubuğunun
(12) yükselmeye başlaması, metal bir nesneye
yaklaşıldığını belirtir.
•
Yüzeyi taramaya devam edin.
Metal bir nesnenin iyice yakında olması durumunda
çubuklar en üst seviyeye ulaşacak ve sonra
azalacaktır. Ekranda çubuk gözükmediğinde, açma/
kapama düğmesine basmaya devam edin ve kesin
sonuçlar elde etmek için geriye doğru kaydırın. 2
tarama çubuğunun en üst seviyeye ulaşması metal
nesnenin yerini belirtir (Şekil D2).
•
Çalışma alanını saptadıktan sonra, aletin
çalıştığını doğrulamak için test prosedürünü
tekrarlayın.
Pilin takılması (Şekil A)
•
Pil bölmesi kapağını (5) kaydırarak aletten
çıkartın.
•
Pili (+) ve (-) kutupların doğru yerleştirildiğinden
emin olacak şekilde pil haznesine takın.
•
Kapağı geri takın ve tıklayarak yerine oturmasını
sağlayın.
Kullanımı
Not:
•
Parmaklarınızı sonuçları etkileyebileceğinden,
dedektör alanından uzak tutun.
•
En kesin sonuçları elde etmek için duvar yüzeyi
düz olmalıdır.
Çalışma modunun seçilmesi
•
Ahşap dikmelerin saptanması için çalışma modu
seçme düğmesini (2) konumuna getirin.
•
A h ş apt ak i m et al ç i v iler in, b or ular ın v b.
saptanması için çalışma modu seçme düğmesini
(2) konumuna getirin.
Ahşap dikme bulucu fonksiyonunun kullanılması
(Şekiller B - D)
Bu fonksiyonu, 19 mm kalınlığa kadarki taş duvar
panellerinde ahşap dikmeleri bulmak için kullanabilirsiniz.
•
Çalışma modu seçme düğmesini (2) ahşap dikme
bulucu konuma getirin.
•
Aleti duvar üzerinde tutun.
•
Açma/kapatma düğmesini (1) basılı tutun.
Alet kalibre olurken kırmızı LED ekranı (3) yanacak
ve aletin zili bir kez çalacaktır. Ahşap dikme dedektör
sembolü (8) ekranda belirecektir. Kalibrasyon
tamamlandıktan sonra:
•
Aleti yavaşça yüzey üzerinde, yüzeyden kaldırmadan ve uyguladığınız basıncı değiştirmeden
yatay yönde kaydırın (Şekil C). Aleti yatırmamaya
veya kaldırmamaya özen gösterin.
LCD ekran (3) üzerindeki 3 tarama çubuğunun (11)
yükselmeye başlaması, ahşap dikmeye yaklaşıldığını
belirtir. Yavaşlayın ve işitsel uyarıyı duyana ve
ekranda hedef işareti (10) belirene kadar kaydırmaya
devam edin. Bu konum dikmenin (10) ortasını gösterir
(Şekil D3).
Not:
•
Bazen ahşap dikmeyi daha hassas olarak
belirlemek için dedektörü aynı alanda birkaç
kez hareket ettirmek gerekebilir. Ahşap dikmenin
Kablo detektörü fonksiyonunun kullanılması
(Şekil D)
Bu fonksiyonu, 100 mm derinliğe kadar akım taşıyan
kabloları bulmak için kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon,
tüm modlarda kesintisiz olarak çalışır.
Uyarı! Aleti, kullanmadan önce bilinen bir AC akım
ile test edin.
•
Aletin taranan alandan ve diğer AC akım
kaynaklarından uzakta tutun.
•
Açma/kapama düğmesine (1) basın.
Alet kalibre olurken kırmızı LED göstergesi (4)
yanacak ve aletin zili bir kez çalacaktır. Kalibrasyon
tamamlandıktan sonra:
•
Açma/kapatma düğmesini basılı tutun.
6
•
Aleti yüzey boyunca yavaşça ve yumuşak bir
şekilde, farklı yönlerden yaklaşarak kaydırın
(Şekil C).
Bir AC kaynağı bulunduğunda, kırmızı LED göstergesi
(4) yanacaktır (Şekil D).
•
AC kaynağı saptadıktan sonra, aletin çalıştığını
doğrulamak için ve kablonun yerini daha hassas
belirlemek için test prosedürünü tekrarlayın.
N o t: S t at ik ş ar j, kabl o nun her ik i t ar afının
saptanmasıyla girişim yaparak sınırlı bir doğruluk
sunar.
•
Teknik veriler
Voltaj
Pil tipi
Maks. dedektör kalınlığı*
Demirden olan metaller
Diğer metaller
Ahşap dikmeler
İçinden akım geçen kablo
Çalışma sıcaklığı
Ağırlık
Pil seviyesi göstergesi (Şekil B)
LCD ekran üzerinde pilin doluluk durumunu gösteren
bir pil sembolü (6) bulunur.
•
Pili zamanında değiştirin.
*
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
V
mm
mm
mm
mm
°C
kg
BDS303
9
6LR61
45
25
19
100
0 - 40
0.3
Dedektör kalınlık kapasitesi malzeme, nesnelerin
boyutu ve malzeme ile yapının koşullarına göre
değişir. Çevre koşulu: İç mekanda kullanım, nem
maksimum %95.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri
dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tek r ar kullanılması ç ev re k ir lili ğ inin
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek
en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı
aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler
şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ü r ün t ic ar i veya p r ofe syo ne l am aç lar la
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili servise iade edin.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en
yakın yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi,
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve
temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz:
www.2helpU.com
Pil
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
H i z m et ö mür l e r inin s o nun da, p ill e r i
çevremize gerekli özeni göstererek atın:
•
•
Pilleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
Pili aşağıda belirtildiği gibi çıkartın.
Pili kutupların kısa devre yapmayacağı şekilde
uygun bir ambalaja koyun.
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092753 - 21-01-2009
8
9
10
Download PDF

advertising