BDS303 | Black&Decker BDS303 SENSOR instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-46 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDS303
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
Ha nem használja, tartsa a készüléket és az akkumulátort
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Érzékelőjéhez.
Az érzékelő gipszkarton faállványainak, belső falak alatt
elhelyezkedő feszültség alatt álló vezetékek (230 VAC) és
fémcsövek betájolásához nyújt segítséget. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
Figyelem! Akkumulátoros készülékek használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
Figyelem! Nem újratölthető akkumulátorok
felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, és sérülést
vagy tüzet okozhatnak. Vegye figyelembe az alábbi
előírásokat.
Figyelem! Biztosítsa, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban legyen, mielőtt az elemet a készülékre
csatlakoztatja. Súlyos baleset előidézője lehet, ha az
elemet bekapcsolt készülékre csatlakoztatja.
Figyelem! Szélsőséges körülmények között történő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog
ki az elemből, ne érjen hozzá. Ha véletlenszerűen mégis
hozzáér, öblítse le bő vízzel. Ha az oldat a szemébe
jutna, öblögesse legalább 10 percig hideg vízzel, majd
rögtön forduljon orvoshoz. Közölje vele az oldat nevét
és töménységét. Az elemből kiszivárgó folyadék irritációt
okozhat és maró hatású.
•
Óvatosan kövesse az elem címkéjén vagy
csomagolásán lévő előírásokat és tartsa be
a figyelmeztetéseket.
•
Mindig a polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze
be az elemet, ahogy az elemen és a terméken jelölve
van.
•
Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
Ne keverje össze a régi és új elemeket. Egyszerre
cserélje ki az összes elemet újakra, melyek
egyforma márkájúak és típusúak legyenek.
•
Tartsa az elemeket gyermekektől elzárt helyen.
•
Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb
ideig – több hónapig – nem használja.
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a „Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
•
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Tartsa rendben a munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról. Ne használja
a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például
gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, és
ne érinthessék meg a készüléket.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A készülék rendeltetésszerű használatáról a kezelési
utasításban korábban már említést tettünk. Ne erőltesse
túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne erőltesse a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen
használható. Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási
terület személyi sérülés okozója lehet.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását
vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások fémcső és
feszültség érzékelőkhöz
•
Soha ne használja a készüléket váltóáram (AC)
érzékelésére szigeteletlen, falon kívüli vagy
szabadon álló vezetékek esetén.
•
Ne használja a készüléket feszültség mérő
helyett.
•
Legyen tudatában, hogy a készülék nem minden
esetben érzékel minden csövet és feszültség alatt
álló vezetéket. A következő körülmények okozhatnak
pontatlan eredményt:
5
Az állványzatkereső funkció használata (B-D ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
elhelyezkedő fa állványzatok helyzete határozható meg
19 mm mélységig.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2) fa
állványzatkereső pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (1).
Az LCD képernyő (3) felvillan és a készülék hangjelzést
ad, mialatt kalibrálódik. A faállványzat érzékelő szimbólum
(8) jelenik meg a képernyőn. Miután a kalibrálás
befejeződött:
•
Lassan csúsztassa a készüléket vízszintes irányban
a felületen keresztül, nem megemelve a készüléket
és a kifejtett nyomást egyenletesen tartva (C ábra).
Ügyeljen rá, hogy ne emelje vagy döntse meg
a készüléket.
Ha a 3 érzékelő sáv (11) elkezd megjelenni az LCD
képernyőn (3), ez jelzi, hogy közeledik az állványzathoz
(10). Lassítsa le a készülék mozgatását és csúsztassa
tovább addig, amíg a készülék hangjelzést ad és
a célkereszt (10) villog. Ez a pozíció jelöli az állványzat
(10) közepét (D3 ábra).
Megjegyzés:
•
Néha az érzékelőt ugyanazon a területen keresztül
többször kell átvezetni, a faállványzat helyzetének
még precízebb meghatározásához. A célkereszt
(9) villogni fog, ha egy faállványzat található
a közelben.
•
Ha fém tárgyat érzékel a készülék faállványzat
kereső üzemmódban, a fém szimbólum (7) villogni
fog, és 2 sáv fog megjelenni az LCD képernyőn
(D2 ábra). Ha a sávok teljes magasságban
megjelennek, a fém tárgy nagyon közel van. Ha nem
jelenik meg egy sáv sem, tartsa a be/ki kapcsolót
benyomva és induljon el ellenkező irányba a tárgy
pontos helyének meghatározásához.
-
Alacsony akkumulátor töltöttség
Vastag falak vékony vezetékekkel vagy
csövekkel
Nagyon vastag falak
Mélyen lévő vezetékek vagy csövek
Fémmel fedett falak
Nagyon nedves, nyirkos környezet.
Árnyékolt kábelek
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó vezeték vagy
cső érzékelésével.
•
Ha kétsége van a készülék megfelelő működésével
kapcsolatban, kérje ki szakember véleményét.
Figyelem! A készülék nem érzékel olyan vezetékeket,
amelyben a fő áramforrástól elkülönített áramkörök
vezetnek; egyenáramról üzemelő kábeleket; valamint
telekommunikációs vagy számítógép vezetékeket. Rejtett
vezetékek (például fali villanyvezeték) csak abban az
esetben érzékelhetőek, ha a hozzájuk csatlakoztatott
elektromos berendezés be van kapcsolva, pl.: ha
a világítás fel van kapcsolva.
Figyelem! A készülék csak fémcsöveket érzékel, más
anyagból készült csöveket nem észlel.
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
A készüléken a következő jelzés található:
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Leírás
1.
2.
3.
4.
Üzemi be/ki kapcsoló
Üzemmód választó kapcsoló
LCD képernyő (faállványzat /fémkereső)
LED kijelző (feszültség (AC) alatt álló vezetékek)
Összeszerelés
A fémkereső funkció használata (B-D ábra)
Ezzel a funkcióval (7) szárazfalazat, gipszkarton lapok
alatt elhelyezkedő fémcsövek, és egyéb fém tárgyak
helyzete határozható meg 25 mm mélységig.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2) fémkereső
pozícióba.
•
Tartsa a készüléket a levegőben, a faltól és egyéb
fém tárgyaktól távol.
•
Nyomja be a be/ki kapcsolót (1).
Az LCD képernyő (3) felvillan és a készülék hangjelzést ad,
mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás befejeződött:
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót.
A fémérzékelő szimbólum (7) lesz kijelezve
a képernyőn.
• Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Lassan csúsztassa a készüléket vízszintes irányban
a felületen keresztül, nem megemelve a készüléket
és a kifejtett nyomást egyenletesen tartva (C ábra).
Ügyeljen rá, hogy ne emelje vagy döntse meg
a készüléket.
Ha a 2 érzékelő sáv (12) elkezd megjelenni az LCD
képernyőn (3), ez jelzi, hogy közeledik egy fém
tárgyhoz.
Az akkumulátor behelyezése (A ábra)
•
Csúsztassa le a készülékről az elemfedelet (5).
•
Csatlakoztassa az elemet a csatlakozóra, ügyelve
rá, hogy a polaritás (+ és -) helyes legyen.
•
Helyezze vissza az elemfedelet.
A készülék használata
Megjegyzés:
•
Tartsa távol ujjait a felmérni kívánt területtől, mert
ez megzavarhatja az eredményt.
•
A falnak egyenesnek kell lennie, a legpontosabb
eredmény eléréséhez.
Az üzemmód kiválasztása
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2)
állásba gipszkarton lapok faállványzatának
érzékeléséhez.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (2)
állásba betonacél, fém állványok, csövek, stb.
érzékeléséhez.
6
•
Folytassa a felület átvizsgálását.
Ha közel ér a fém tárgyhoz, az összes sáv felvillan
egészen a tetejéig, majd eltűnnek. Ha nem jelenik meg
egy sáv sem, tartsa a be/ki kapcsolót benyomva és
induljon el ellenkező irányba a tárgy pontos helyének
meghatározásához. Ha mind a 2 sáv megjelenik egészen
a tetejéig, ez jelzi a fém tárgy helyzetét (D2 ábra).
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A feszültség érzékelő használata (D ábra)
Ezzel a funkcióval feszültség alatt álló, élő vezetékek
helyzete határozható meg 100 mm mélységig. Ez
a funkció folyamatosan működik minden üzemmódban.
Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó, váltóáramú (AC)
vezeték bemérésével.
•
Bizonyosodjon meg, hogy a készülék a vizsgálandó
felülettől távol van és nincsenek a közelben
váltóáramról üzemelő áramforrások.
•
Nyomja be a be/ki kapcsolót (1).
A piros LED kijelző (4) felvillan és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött:
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót.
•
Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból
megközelítve. (C ábra).
Ha váltóáramról működő feszültségforrást érzékel, a piros
LED kijelző (4) villogni fog (D1 ábra).
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
Megjegyzés: A statikus töltés gátolhatja a vezeték
mindkét szélének érzékelését, így pontatlanságot
okozhat.
Akkumulátorok
Az akkuk technikai élettartamának végén,
vegye figyelembe a környezetvédelem, és
a szakszerű elhelyezés szempontjait.
•
•
•
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből
az előzőekben leírtak szerint.
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor méret
Maximális érzékelési mélység*
Vastartalmú fémek
Egyéb fémek
Faállványzatok
Váltóáramú (AC) élő vezeték
Üzemelési hőmérséklet
Súly
*
Akkumulátor töltöttség kijelzés (B ábra)
Az LCD képernyő megjeleníti az elem szimbólumot (6),
amely jelzi az elem töltöttségi állapotát.
•
Cseréje ki az elemet időben.
Környezetvédelem
V
mm
mm
mm
mm
°C
kg
BDS303
9
6LR61
45
25
19
100
0-40
0,3
Az érzékelési mélység kapacitás változhat az
érzékelendő tárgy anyagától, a méretétől függően,
valamint a szerkezet anyagától és állapotától
függően. Környezeti körülmények: beltérben való
használat, maximális páratartalom 95%.
Általános garancia határozat
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
zst00243893 - 14-08-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising