DC310KL | DeWalt DC310KL CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

533444-79 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC300
DC310
DC300
5
6
7
8
10
11
9
3
2
DC310
5
1
6
10
4
11
21
13
14
8
9
3
13
12
7
2
4
12
16
A
2
1
15
13
B
C
DC300
DC310
10 6
7
10
6
7
D
3
DC300
4
20
8
19 7
9
18
17
DC310
4
20
8
21 19
7
9
18
17
E
22
3
F
4
DC300/DC310 TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROS
KÖRFŰRÉSZ
Gratulálunk!
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen megváltozhat.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Műszaki adatok
DC300
DC310
V - egyen
36
28
1
1
W
940
700
Üresjárati fordulatszám
min-1
4000
3850
Fűrészlap átmérő
mm
184
165
Vágási mélység
mm
62
55
Fűrészlap furata
mm
20
20
0 - 50°
0 - 50°
3,7
3,15
97
4,5
106
3
97
4,5
106
3
Feszültség
Típus
Max. leadott teljesítmény
Szögvágás
Súly (akkumulátor nélkül)
kg
LpA (hangnyomásszint) dB(A)
KPA (toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) dB(A)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
Az Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai
alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
ah =
m/s2
< 2,5
Bizonytalanság K = m/s2
1,5
< 2,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az itt
megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik
szerszám értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az
eszközt más célra használják vagy
más tartozékokkal vagy az nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó
vibrációt; például: az eszköz és
a tartozékok karbantartása, a kezek
melegen tartása, a munkamódszer
módosítása.
Akkumulátor
DE9360
DE9280
Feszültség
V - egyen
36
28
Kapacitás
Ah
2,2
2,2
Súly
kg
1,0
0,92
Töltő
DE9000
Hálózati feszültség
Ve.á.
Töltési idő (kb.)
min
230
60
Súly
kg
0,9
Biztosítékok:
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
5
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelöli.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
DC300/DC310
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
98/37/EK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK (2009.
dec. 29-től), EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
6
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. A biztonsági figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA.
Az "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port
vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugvillája
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugvillát. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugvillát. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
e)
f)
és ne húzza a kábelnél fogva, a dugvillát
ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos
szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást.
A Fi-relé használata csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő
használata csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi
sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
g)
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
szerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot, mielőtt
beállítást végezne, tartozékot cserélne,
vagy eltárolná azt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek megfelelően
vannak-e igazítva, illetve nem szorulnake; ellenőrizze az alkatrészeket törésre
és más olyan sérülésekre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
7
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő,
amelyik minden probléma nélkül feltölt egy
akkumulátort egy másik akkumulátor típusnál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
c) Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől,
a kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek
az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési
sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
az akkumulátor ereszthet; kerülje
a folyadékkal való érintkezést. Ha
az akkumulátorfolyadék bőrre kerül,
bő vízzel mossa le. Szembe kerülés
esetén, emellett forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Minden fűrészre vonatkozó
biztonsági figyelmeztetések
VESZÉLY:
a Ne tegye kezét a vágási terület és
a fűrészlap közelébe. Szabad kezét
tartsa a kiegészítő fogantyún vagy
a motorburkolaton.
Ha mindkét kezével a szerszámot tartja,
a fűrész nem vághatja meg.
b Ne nyúljon a munkadarab alá.
A védőlemez nem védi meg a munkadarab
alatt futó fűrészlaptól.
c A vágási mélységet a munkadarab
vastagságához igazítsa.
8
d
e
f
g
h
A munkadarab alatt kevesebb, mint egy
teljes fognyi látszódjon ki a fűrészlapból.
Soha ne tartsa azt a darabot, amit vág,
a kezében vagy a térdén. Rögzítse
a munkadarabot szilárd felületre.
Fontos a munkadarab megfelelő
alátámasztása, mert így lehet minimalizálni
a testi sérülés, a tárcsa megszorulás
és a gép ellenőrizhetetlenné válásának
veszélyét.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el.
Az "élő", elektromos áram alatt lévő vezeték
elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémfelületeit is, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Szálirányú vágás esetén mindig
használjon hasító éket vagy egyenes
párhuzamvezetőt.
Ezzel javítja a vágás pontosságát, és
csökkenti a fűrészlap beszorulásának
lehetőségét.
Mindig megfelelő méretű és
rögzítőnyílású tárcsát használjon
(hegyeset vagy lekerekítettet). A fűrész
szerelési felületéhez nem illeszkedő
fűrészlapok excentrikusan forognak, így
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
Soha ne használjon nem megfelelő tárcsa
alátétet vagy rögzítőcsavart.
Az Ön fűrészéhez használt tárcsa alátét
és rögzítőcsavar tervezésénél az optimális
teljesítmény és biztonság szempontjait vették
figyelembe.
A visszarúgások okai, ill. ezek
megelőzése
– a visszarúgás a becsípődött, beszorult vagy
rosszul igazított fűrészlap hirtelen reakciója, ami
miatt a nem ellenőrzött szerszám fölemelkedik,
kiugrik a munkadarabból a kezelő felé.
– ha a fűrészlap becsípődik, beragad az
összezáródó vágatba, a fűrészlap leáll,
és a motor reakciója a készüléket nagy
sebességgel a kezelő irányába löki;
– ha a fűrészlap elgörbül, vagy elmozdul a helyes
irányból a vágás során, a fűrészlap fogai a fa
felszínébe vágódnak, a fűrészlap kiugorhat
a vágatból a kezelő irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszerek és
munkakörülmények következménye, és az
alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
a Mindkét kezével folyamatosan erősen
markolja a fűrészt, és karját úgy tartsa, hogy
ellen tudjon állni a visszarúgó erőknek. Úgy
helyezkedjen, hogy a fűrészlap valamelyik
oldalán álljon, de ne egyvonalban
a fűrészlappal.
A visszarúgás hatására a fűrészgép hátrafelé
mozdul, de a visszarúgó erőket a kezelő uralni
tudja a megfelelő óvintézkedések megtételével.
b Amikor a fűrészlap beszorul vagy
bármilyen okból félbe hagyja a vágást,
engedje el a kapcsológombot, és tartsa
a fűrészt mozdulatlanul az anyagban, amíg
a fűrészlap teljesen le nem áll. Soha ne
próbálja a fűrészt kihúzni a munkadarabból
vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrészlap
mozog, mert visszarúgás következhet be.
Vizsgálja meg, mi okozta a fűrészlap
beszorulását, és küszöbölje ki a hibákat.
c Amikor újraindítja a fűrészt
a munkadarabban, a fűrészlapot tartsa
a vágat közepén, és ügyeljen, hogy a fogak
ne érjenek az anyaghoz.
Ha a fűrészlap beszorul, kiugorhat
a munkadarabból, és visszarúghat, amikor
a fűrészt újraindítja.
d Támassza alá a nagy darabokat, így
minimálisra csökkentheti a fűrészlap
beszorulásának és a visszarúgásnak
a lehetőségét.
A nagy munkadarabok már saját súlyuktól
deformálódnak. Az alátámasztás a lapok
mindkét oldalán szükséges: a vágási vonal
közelében, illetve a lap szélénél.
e Ne használjon életlen vagy sérült
fűrészlapot.
Az életlen vagy nem megfelelően beállított
fűrészlap keskeny vágatot eredményez, ami
túlzott súrlódást, a fűrészlap beszorulását és
visszarúgást okoz.
f
A vágásmélység és a kúpos szögállítás
zárókarjait a vágás megkezdése előtt
ellenőrizni kell, hogy jól meg vannak-e
szorítva.
Ha a fűrészlap beállításai vágás közben
megváltoznak, a lap beszorul és a gép
visszarúg.
g Különösen ügyeljen, ha merülő vágást
készít meglévő falakba vagy más "vak"
területen.
A fűrészlap olyan tárgyakba vághat, amelyek
visszarúgást okoznak.
Biztonsági utasítások az alsó védőburokhoz
a Ellenőrizze az alsó védőburkot, hogy
megfelelően zár-e minden használat előtt.
Ne üzemeltesse a fűrészt, ha az alsó
védőburok nem mozog szabadon, és nem
záródik azonnal. Soha ne rögzítse szorítóval
vagy más módon nyitott helyzetben az alsó
védőburkot.
Ha a fűrészt véletlenül leejtik, az alsó
védőburok meggörbülhet. Emelje föl az alsó
védőburkot a visszahúzható karral, ellenőrizze,
hogy szabadon mozog, és nem érintkezik
a fűrészlappal, sem más alkatrészekkel
semmilyen szögben és semmilyen vágási
mélységnél.
b Ellenőrizze az alsó védőburok rugójának
működését. Ha a védőburok és a rugó
nem működik megfelelően, a szerszámot
a használat előtt javíttassa meg.
Az alsó védőburkolat lehet, hogy sérült
alkatrészek vagy mézgás lerakódás, törmelék
felhalmozódása miatt működik nehézkesen.
c Az alsó védőburkolatot csak speciális
vágások, például “plunge cuts” (merülő
vágás) vagy “compound cuts” (összetett
vágás) alkalmával szabad kézzel
visszahúzni. A visszahúzó kar segítségével
emelje meg az alsó védőburkolatot, és amint
a fűrészlap behatol az anyagba, az alsó
burkolatot vissza kell engedni.
Más fűrészelési művelet esetén az alsó
burkolatnak automatikusan kell működnie.
d Mindig figyelje meg, hogy az alsó burkolat
takarja-e a fűrészlapot, mielőtt a fűrészt
a munkaasztalra vagy a padlóra helyezi.
9
A védőburkolat nélküli fűrészlap hátrafelé
mozgatja a szerszámot, és az útjába kerülő
dolgokat elvágja. Ne feledje, hogy eltart
egy ideig, amíg a fűrészlap megáll miután
a kapcsológombot elengedte.
További biztonsági utasítások körfűrészhez
• Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Lehetőleg viseljen porvédő álarcot.
• Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy
nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
fűrészlap minőséggel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat. Csak az EN 847-1
szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban
ajánlott tárcsákat használja.
• Sose használjon flex vágókorongot.
Minden hasítókéses fűrészre
vonatkozó további biztonsági
figyelmeztetések
a) Az alkalmazott fűrészlapnak megfelelő
hasítókést használjon. Ahhoz, hogy
a hasítókés működjön, vastagabbnak
kell lennie, mint a fűrészlap maga, de
keskenyebbnek, mint a fűrészlap fogai.
b) A hasítókést a használati utasításban
leírtak szerint állítsa be. A helytelen
térköz, elhelyezés és igazítás hatástalanná
teheti a hasítókést a visszarúgás
megakadályozásában.
c) Ahhoz, hogy a hasítókés működni
tudjon, be kell hatolnia a munkadarabba.
Rövid vágásoknál a hasítókés hatástalan
a visszarúgás megakadályozásában.
d) Ne dolgozzon a fűrésszel, ha a hasítókés
elgörbült. Már csekély akadály is lelassíthatja
a védőburkolat zárási sebességét.
Maradványkockázat
A következő kockázatok együtt járnak a körfűrész
használatával:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
10
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi
kockázat famegmunkálásnál.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik! A kód
egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT: Ez
a kézikönyv a DE9000 típusú akkumulátor töltő
biztonsági és használati utasításait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz összes
utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. A többi
akkumulátor felrobbanhat, ami személyi
sérülést és/vagy anyagi károkat
okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő
akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják. A töltő
nyílásaitól a vezető anyagokat távol kell
tartani, ide tartoznak a teljesség igénye
nélkül a következők: a fémforgácsok,
az alumínium fólia és bármely fémes
anyag lerakódása. Mindig áramtalanítsa
a töltőt, ha annak töltő-nyílásában
nincs akkumulátor. Húzza ki az eszköz
tápkábelét a tisztítás előtt.
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a háztartásokban szokásos 230 V-os
elektromos feszültséghez terveztük. Soha
ne próbálja azt ettől eltérő feszültségnél
használni. Ez az utasítás a gépjármű töltőkre
nem vonatkozik.
• SOHA ne próbáljon meg olyan akkumulátort
tölteni a töltővel, amelyet ez a kézikönyv
nem javasol. A töltőt és az akkumulátort úgy
terveztük, hogy azok megfelelően működjenek
a másik eszközzel.
Akkumulátor töltő
• A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Ezt a töltőt nem kell beállítani; úgy alakítottuk ki,
hogy a lehető legegyszerűbben lehessen használni.
• Az akkumulátort soha ne érje csapadék eső ill. hóesés.
• Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
• Győződjön meg arról, hogy a vezetéket úgy
helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá,
abban nem botolhatnak meg, ill. más módon
nem sérthetik vagy húzhatják meg.
• Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító használata elektromos
áramütést vagy halálos elektromos áramütést
okozhat.
• Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és
ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert ezek
eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait,
ami miatt az eszköz belseje túlmelegedhet.
Helyezze a töltőt a hőforrásoktól távol. A töltő
szellőztetését a töltő burkolatának alján és
tetején található szellőztető nyílások biztosítják.
• Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy csatlakozókkal — ezeket azonnal
cseréltesse le.
• Soha ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket
a hivatalos márkaszervizbe.
• Soha ne szerelje szét a töltőt; juttassa
azt el a hivatalos márkaszervizbe, ha azt
valamilyen oknál fogva karban kellene
tartani vagy javítani kellene. A rendeltetési
céllal ellentétes felhasználás tüzet, áramütést
vagy halálos áramütést okozhat.
• Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról,
annak tisztítása előtt. Ezzel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát. Ha csak
az akkumulátort távolítja el, azzal a kockázatot
nem csökkenti.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
A DE9000 típusú töltővel 28 V és 36 V feszültségű
Li-Ion akkumulátorok tölthetők.
Töltés (A, B ábra)
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
1. Csatlakoztassa a töltőt (15) a megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése
előtt.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A három
jelzőfényes töltöttségjelzős akkumulátor az
akkumulátor töltöttségi szintje szerint villog.
3. A töltés befejezését a három piros lámpa
folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor
teljesen feltöltődött és készen áll a használatra,
de a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és a LiIon akkumulátorok optimális élettartama érdekében
az első használat előtt legalább 10 órán át töltse az
akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
1 jelzőfény villog
1 jelzőfény villog,
1 jelzőfény folyamatosan világít
1 jelzőfény villog,
2 jelzőfény folyamatosan világít
3 jelzőfény folyamatosan világít
< 33%
33–66%
66–99%
100%
11
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti, hogy az
akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújtja a megfelelő
teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze a töltőbe
az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort legalább
10 órán keresztül a töltőn.
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor a töltő
automatikusan a töltési üzemmódra vált át. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-Ion akkumulátorok Elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe
lép. Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-Ion
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön
meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
• Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
12
• Soha ne tárolja vagy tartsa az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40° C-t (például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ne préselje össze,
ne ejtse le az akkumulátort, ill. azt ne
tegye tönkre. Ne használjon olyan
akkumulátort, amelyet erős ütés ért,
leejtettek vagy más módon megsértettek
(értsd kilyukasztottak egy szöggel,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek, stb.). Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat. A megsérült akkumulátorokat
vissza kell juttatni a szervizközpontba az
újrahasznosításuk érdekében.
VIGYÁZAT: Ha nem használja az
eszközt, tárolja olyan helyen, ahol
nincs útban, nem botlik bele senki,
és ahonnan nem is eshet le. Néhány,
nagy akkumulátorral rendelkező
szerszám leállítható az akkumulátorra,
de könnyen felborul.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A LÍTIUM
IONOS (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak. Toxikus gőzök és
anyagok keletkeznek a lítium ionos akkumulátor
égésekor.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, akkor
azt öblítse legalább 15 percig tiszta vízzel
vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik
meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség,
akkor tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék
organikus karbonátokat és lítium sókat
tartalmazott.
• A kinyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
akkor kérjen orvosi segítséget.
FIGYELMEZTETÉS: Égési
sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól
meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT Li-Ion akkumulátorok megfelelnek
az Egyesült Nemzetek vizsgálati eljárásokkal
és kritériumokkal kapcsolatos útmutatását
megfogalmazó „UN Manual of Tests and Criteria"
c. dokumentum előírásainak (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Part III, Subsection 38.3) ahogy arra
a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ENSZ
ajánlásokban hivatkoznak.
– Az akkumulátor hatékony védelemmel bír belső
túlnyomás és rövidzárlat ellen.
– Megfelelő intézkedések történtek az erőhatásra
történő széttörésük és a veszélyes visszáram
megelőzése érdekében.
– Az akkumulátorok egyenértékű lítiumtartalma
az érvényes határérték alatt van.
A DEWALT Li-Ion akkumulátorok mentesülnek
a veszélyes anyagokra vonatkozó nemzeti és
nemzetközi rendelkezések alól. Ugyanakkor ezek
a rendelkezések érvényesek, ha több akkumulátort
szállítanak együtt.
• Gondoskodjék róla, hogy az akkumulátorokat
a veszélyes anyagokra vonatkozó fönt
említett rendelkezések szerint csomagolják
rövidzárlatuk megakadályozása érdekében.
Akkumulátor
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
Ne tegye ki nedvességnek
Ne tesztelje vezető anyagokkal
Soha ne próbáljon meg feltölteni egy
sérült akkumulátort.
Soha ne használjon sérült töltőt.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse
A hibás tápvezetéket azonnal
cseréltesse ki
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC310 típus 28 voltos lítium ionos akkumulátorral
működik.
A DC300 típus 36 voltos lítium ionos akkumulátorral
működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túlzott melegtől, illetve hidegtől
védett tárolóhely. Az akkumulátor maximális
teljesítménye és élettartama érdekében amikor
nem használja, tárolja azt szobahőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS: A Li-Ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás
nélkül lehet hosszabb ideig tárolni. Megfelelő
körülmények között 5 vagy több évig is
tárolhatók.
Hibás töltő
Hibás akkumulátor
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Csak DEWALT töltővel töltse
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros körfűrész
1 Fűrészlap (DT1211)
1 Imbuszkulcs
1 Akkumulátor (DC300K/DC310K)
13
2
1
1
1
1
Akkumulátor (DC300KL/DC310KL)
Töltő
Koffer (csak K modell)
Használati utasítás
Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
1 Ki- és bekapcsolás
2 Reteszelő gomb
3 Elülső fogantyú
4 Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
5 Porelszívó csatlakozója
6 Fűrésztalp
7 Alsó védőlemez visszahúzó kar
8 Alsó védőlemez
9 Fűrészlap
10 Kúpszög igazító kar
11 Vágásszélesség jelző
12 Mélység igazító kar
13 Akkumulátor
14 Kioldó gomb
15 Töltő
16 Töltésjelzők (piros)
RENDELTETÉS
A DC300, DC310 típusú nagy igénybevételre
tervezett akkumulátoros körfűrész szakszerű
vágására szolgál különböző munkaterületeken (pl.
építkezéseken).
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezeket a nagy igénybevételre tervezett
körfűrészeket a professzionális
szerszámhasználóknak terveztük.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
14
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott adatokkal. Azt is
ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva,
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete:
1 mm2; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen tekerje
le a kábelt.
Összeszerelés és beállítás
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el az
akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig kapcsolja
ki a szerszámot az akkumulátor levagy felszerelése előtt.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor le- és felszerelése (A ábra)
• Felszerelésnél illessze be az akkumulátort (13)
a szerszámon kialakított helyére. Csúsztassa
be a tartórekeszbe és addig nyomja, amíg
a helyére nem kattan.
• Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg
a kioldó gombot (14), egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
Vágási mélység beállítása (A, C ábra)
• Lazítsa meg a mélységbeállító kart (12).
• Állítsa a talpat (6) a megfelelő mélységű
vágáshoz szükséges állásba.
• Szorítsa meg a mélységbeállító kart (12).
FIGYELMEZTETÉS: Az optimális
eredmény érdekében a fűrészlap
legalább 3 mm-rel nyúljon túl
a munkadarabon (lásd a C ábra kis
képét).
Kúpszög igazítás (D ábra)
A kúpszög 0° és 50° között állítható.
• Lazítsa meg a kúpszög igazító kart vagy
gombot (10).
• Úgy állítsa be a kúpszöget, hogy addig döntse
a fűrésztalpat (6), amíg a mutató a kívánt
szögre nem mutat a szögvonalzón.
• Szorítsa meg a kúpszög igazító kart vagy
gombot (10).
Fűrésztalp igazítása 90°-os vágáshoz (D ábra)
• Állítsa be a fűrészt 0°-os kúpszög értékre.
• Húzza vissza a fűrészlapvédőt a karral (7), és
helyezze a fűrészt a lap oldalára.
• Lazítsa meg a kúpszög igazító kart vagy
gombot (10).
• Helyezze derékszöget a fűrészlap és a talp
mellé a 90°-os beállításhoz.
Fűrészlap cseréje (E ábra)
DC300
• Nyomja meg a fűrészlap zárgombot (4), közben
forgassa a hajtótengelyt amíg a fűrészlap
forgása le nem áll.
• Húzza ki a fűrészlap-leszorító csavaron lévő
kart (17). A kart fogva lazítsa meg a csavart az
óramutató járásával ellentétesen forgatva.
• Húzza vissza az alsó fűrészlapvédőt (8) a karral
(7), és cserélje ki a fűrészlapot (9). Helyezze
vissza az alátéteket (18, 19) a helyükre.
• Ellenőrizze a fűrészlap forgásirányát.
• Csavarja rá kézzel a fűrészlap leszorító csavart
(17) úgy, hogy az alátét ne mozduljon el.
Forgassa az óramutató járásának irányába.
• Nyomja be a fűrészlap zárgombot (4).
• Húzza ki a fűrészlap-leszorító csavaron lévő
kart (17). A kart fogva szorítsa meg a csavart
az óramutató járásával megegyező irányba
forgatva.
DC310
• Nyomja meg a fűrészlap zárgombot (4) és
hajtsa ki a fűrészlap leszorító csavart (17)
az óramutató járásával ellentétesen forgatva
a szerszámhoz mellékelt imbuszkulccsal.
• Húzza vissza az alsó fűrészlapvédőt (8) a karral
(7), és cserélje ki a fűrészlapot (9). Helyezze
vissza az alátéteket (18, 19) a helyükre.
• Ellenőrizze a fűrészlap forgásirányát.
• Csavarja rá kézzel a fűrészlap leszorító csavart
(17) úgy, hogy az alátét ne mozduljon el.
Forgassa az óramutató járásának irányába.
• Nyomja meg a fűrészlap zárgombot (4), közben
forgassa a hajtótengelyt amíg a fűrészlap
forgása le nem áll.
• Húzza meg erősen a fűrészlap leszorító csavart
(17) az imbuszkulccsal.
A hasítókés beállítása (E ábra, DC310)
A hasítókés (21), helyes beállításához figyelje
meg a DC310 típusú gép E ábráján a kis képet.
A hasítókés hézagát a fűrészlap cseréje után
állítsa be, vagy bármikor ha szükséges.
• Lazítsa meg a csavart ( 20) és húzza ki
a hasítókést, amennyire lehet.
• Állítsa be a hézagot, és húzza meg a csavart.
Használat előtt
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel
van-e töltve.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jól illeszkedike.
• Ellenőrizze, hogy a védőlemezek jól
illeszkednek-e. A fűrészlap védőlemez zárt
helyzetben legyen.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap a rajta jelzett nyíl
irányába forog-e.
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
15
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
megfelelően van-e rögzítve.
• A szerszámot csak kis erővel nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást
a fűrészlapra.
• Kerülje a túlterhelést.
Helyes kéztartás (F ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
Kúpszög (ferde) vágások
• Állítsa be a kívánt szöget. A kúpszög beállító
tüske automatikusan beáll a 22,5° és 45°
értékre. Ha valamely köztes szöget kíván
beállítani, fordítsa arra az értékre a talpat és
rögzítse.
Bevágások (A, F ábra)
• Mérje le és jelölje be a kívánt bevágást.
• Húzza vissza az alsó védőlemezt
• Helyezze a fűrésztalp elejét a munkadarabra és
ellenőrizze, hogy a fűrészlap a vágási vonalon
van-e.
• Engedje el az alsó védőlemezt, és nyugtassa
a munkadarabon, ügyelve, hogy a fűrészlap ne
érjen a munkadarabhoz.
• Kapcsolja be a szerszámot, és teljes
sebességgel nyomja a fűrészlapot az
anyagba, miközben erősen tartja a szerszámot
a munkadarabon.
A helyes kéztartásban egyik keze a fölső fogantyún
(3), a másik pedig a főfogantyún (22) van.
BE- és KIkapcsolás (A ábra)
Biztonsági okokból a szerszám kapcsológombja
(1) biztonsági zárógombbal (2) van ellátva.
• A kioldáshoz nyomja be a biztonsági
zárógombot.
• A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a sebességfokozat-váltó kapcsolót (1). Amint
fölengedi a kapcsológombot, a biztonsági
zárógomb automatikusan működésbe lép,
és megakadályozza a gép nem szándékos
indítását.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne kapcsolja
be vagy ki a szerszámot, ha a fűrészlap
a munkadarabbal vagy más anyaggal
érintkezik.
A szerszám irányítása (F ábra)
• Az optimális eredmény érdekében fölülről lefelé
szorítsa le a munkadarabot.
• A vágásszélesség-jelzőt (11) használja
a munkadarabon lévő jelzés követésére.
A vágásszélesség-jelző a fűrészlap bal szélével
van egyvonalban, ha a kúpszög 50° -ra van
beállítva. A vágásszélesség-jelző a fűrészlap
jobb szélével van egyvonalban, ha a kúpszög
0° -ra van beállítva.
16
Porelszívás (A ábra)
A szerszám a porkivezető nyílással van ellátva (5).
• Mindig a vonatkozó por kibocsátással
kapcsolatos irányelveknek megfelelően
tervezett vákuumos porszívót használjon,
hogyha fát fűrészel. A leggyakoribb
porszívótípusok csőcsatlakozója közvetlenül
beilleszthető a porkivezető nyílásba.
FIGYELMEZTETÉS: Fém
fűrészeléséhez csak megfelelő
szikravédelemmel ellátott porszívót
használjon.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a szerszám megfelelő gondozása és rendszeres
tisztítása.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Csatlakoztassa le a töltőt mielőtt puha
textillel letakarítaná a burkolatot.
• Az elektromos szerszám tisztítása előtt
szerelje le az akkumulátort.
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat,
a burkolatot pedig rendszeresen
tisztítsa puha textillel.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT, által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az
újrafelhasznált anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a szerződött DEWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort ki kell
cserélni, ha már nem szolgáltat elegendő energiát
olyan munkafolyamatokhoz, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátor
hasznos élettartama után azt környezetbarát
módon selejtezze le a környezetvédelmi előírások
betartásával.
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
• A lítium ionos cellák újrahasznosíthatóak. Vigye
vissza azokat kereskedőjéhez vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
17
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
zst00193422- 09-11-2012
18
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,

a hiba okát

a javítás módját

a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,

a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
19
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
20
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ 1
©
DC300KL
21
DC310KL
AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ 1
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising