D51823 | DeWalt D51823 Clipped Head Framing Nailer Type 3 instruction manual

559222-50H
D51823
D51845
2
3
16
13
12
14
15
4
E
17
3
F
4
PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP
Szívből gratulálunk
•
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt
által értékelt, kiforrott minőségű termékeket
kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek
tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a D E WALT megbízható partner minden
professzionális felhasználónak.
Kérjük, munkakezdés előtt figyelmesen olvassa
el ezt a vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az
ebben leírtakat.
a szállításnál.
A gép üzembehelyezése előtt olvassa át
alaposan a vásárlói tájékoztatót.
A gép leírása (A ábra)
Az Ön D51823 / D51845 szegezőgépe
fa munkadarabok fémszegekkel való
összeerősítésére lett kifejlesztve.
1. Kioldó/bekapcsolóretesz
2. Levegőcsatlakozó
3. Kontaktütköző
4. Szegtár
Műszaki adatok
Típus:
Hangnyomásszint (LpA) (dB(A))
Hangteljesítmény (LWA) (dB(A))
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulás
(m/s2)
Ajánlott üzemi nyomás
(bar)
Max. üzemi nyomás
(bar)
Levegőfelhasználás
lövésenként (6,9 barnál)
(l)
Kioldó fajtája
Társzög
Rögzítőszeg típusa:
hossza
(mm)
szárátmérője
(mm)
szöge
Tömeg
(kg)
Üzembehelyezés és beállítás
D51823 D51845
<92
<92
<105
<105
3,21)
4,8-8,3
8,3
A kioldók megválasztása
Ezek a szerszámok egy ütőkioldóval vannak
egybeépítve. Egy követőkioldót pedig
a csomagolásban talál. Az ütőkioldók és
a követőkioldók definicióját az alábbiakban írjuk le:
- A szürke kioldót felszerelve a gépre, követő
üzemmódban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy
a szegeket egyenként rányomva üti be
a munkadarabba.
- A fekete kioldót felszerelve a gépre,
ütéskioldó üzemmódban dolgozik. Ez azt
jelenti, hogy sorozatban képes szeget
beütni, csak a kontaktérintkezőt kell
rányomni a munkadarabra.
3,21)
4,8-8,3
8,3
2,04
2,04
érintős kioldó
20O
31O
rézsűfejű
kerekfejű
50-90
50-90
2,9-3,3 2,9-3,8
31O-34O 20O-22O
3,4
3,45
A kioldó leszerelése (B ábra)
• Válassza le a szerszámot
a levgőrendszerről.
• Távolítson el minden szeget a tárból.
• Távolítsa el az (5) gumigyűrűt a (6)
vezetőcsap végéről.
• Húzza ki a vezetőcsapot.
• Vegye le a (7) kioldószerkezetet.
1)
Ez az érték a szerszámkialakításból, a jellegéből
és a nyomásból adódik, és nem befolyásolja
a kéz-kar-rendszer. A kéz-kar-rend-szert
befolyásoló tényező a szerszám használatá-tól
függ, pl. a markolóerőtől, az érintőnyomástól,
a munkairánytól, az energiaellátó rendszer
beállításától, a munkadarabtól és a munkadarab
megtámasztástól.
A kioldó felszerelése (B ábra)
• Válassza ki a megfelelő kioldót.
• Helyezze a kioldószerkezetet a megfelelő
helyre, és győződjön meg arról, hogy a (8)
kioldórugó a helyén van-e.
• Biztosítsa, hogy a (9) kontaktütközővezető teljesen fel legyen tolva úgy, hogy
a szerszámházzal és a (10) házfuratokkal
szintben legyen.
• Dugja át a (6) vezetőcsapot
a szerszámkereten, a kontakt ütővezetéken,
és a kioldószerkezeten.
Velejáró tartozékok
A csomagolás tartalma:
1 Szegezőgép
1 Követőkioldó
1 Védőszemüveg
1 Palack DEWALT olaj a géphez
1 vásárlói tájékoztató
1 „robbantott“ ábra
•
Győződjön meg arról, hogy a gép és
a tartzozékok nem sérültek-e meg
5
•
Tolja az (5) gumigyűrűt a vezetőcsap
végére.
Üzemeltetés
körülményeknél
Ezeknek a szerszámoknak a végén van egy 3/8“
szabványos csőmenetű (2) levegőcsatlakozója.
A szerszám egy 3/8“-ról 1/4“-ra szűkítő
adapterrel van szerelve.
• Tekerje át a csatlakozódarab menetes végét
teflonszalaggal, hogy ne szivárogjon.
• Az 1/4“ csatlakozódarabot szerelje úgy,
hogy csavarja a 3/8“-ról 1/4“-ra szűkítő
csatlakozóadapterbe, és jól húzza meg.
• Ha 3/8“ csatlakozódarabot kell használnia,
távolítsa el a 3/8“-ról 1/4“-ra szűkítő
adaptert, és direkt csavarja be a szerszám
menetes végébe, és jól húzza meg.
Használati útmutató
Vegye figyelembe mindig az érvényben
levő biztonsági előírásokat.
A szerszámok előkészítése (C ábra)
•
•
•
•
Üzemeltetés meleg időjárási viszonyok
között
Engedje ki a kondenzvizet a kompresszor
légtartályából, és a tömlőből.
Kenje meg a szerszámot. Lásd
karbantartás!
Vegyen ki minden szeget a tárból.
Biztosítsa a (11) szegtolót a hátsó
állásában.
Győződjön meg arról, hogy a (3)
k o n t a k t ü t k ö z ő é s a ( 11 ) s z e g t o l ó
akadálytalanul mozgatható-e.
A szerszámmal normál módon kell dolgozni.
Kerülje a direkt napsugártól való felmelegedést,
hogy a ráverőszerkezet, az O-gyűrűk és más
gumialkatrészek ne károsodjanak.
A szerszámtár betöltése (C ábra)
Csak azután csatlakoztassa a gépet
a levegőhálózatra, ha a tárat már
betöltötte.
Ne használja a szerszámot, ha
a kontaktütköző és a szegtoló nem
mozoghat akadálytalanul.
•
•
•
•
időjárási
Ha a gép fagypont alatti hőmérsékleten lesz
használva:
• Tartsa a szerszámot, amennyiben lehetséges,
meleg helyen, mielőtt használná.
• Válassza le a levegőhálózatról
a szerszámot.
• Adjon 5-10 csepp DeWalt olajat (vagy
téli pneumatikus olajat etilénglikollal)
a levegőbelépő helyre.
• Állítsa be a levegőnyomást 5,5 barra.
• Csatlakoztassa a levegőcsövet
a szerszámhoz.
• Töltse be a szeget a tárba, ahogy
a következőkben írjuk.
• Oldja ki aszerszámot 5-6-szor egy
hulladékfán, az O-gyűrűk kenéséhez.
• Emelje a nyomást a normális üzemi
nyomásra.
• Dolgozzon a szerszámmal normál
módon.
Levegőcsatlakozás
•
hideg
•
•
Ellenőrizze, hogy a levegőellátó rendszer
nyomása a maximális üzemi nyomás alatt
legyen.
Csatlakoztassa a levgőtömlőt a szerszámon
levő csatlakozódarabhoz.
Ellenőrizze, hogy a levegő a szelepnél ill.
a tömítésnél nem szivárog-e.
Állítsa be a levegőnyomást az ajánlott
üzemi nyomásértékre.
•
•
Biztosítsa a (11) szegtolót a hátsó
állásában.
Válassza ki a megfelelő mennyiségű és
méretű szeget. Lásd műszaki adatok.
Tegye a szegszárakat a tár töltőrésébe.
Reteszelje ki a szegtolót azáltal, hogy
h á t r a f e l é h ú z z a . To l j a a s z e g t o l ó t
óvatosan előre, hogy a szegekre nyomást
gyakoroljon.
A szerszám kioldása (D ábra)
Ezek a szerszámok egy (1) kioldó/bekapcsoló
retesszel vannak ellátva. A jobbra forgatásával
meggátolja, hogy a szerszám kioldódjon.
A kapcsoló középállásban teljesen üzemkész
állapotban van. Ezek a szerszámok kétféle
üzemmódban használhatók: követő üzemmód
(egyenkénti beütés), vagy ütéskioldó (sorozat)
Ne használja soha a szerszámot,
ha levegőszivárgást észlel, vagy
valamelyik része sérült.
6
üzemmódban. A szerszám működtetett kioldóval
ütéskioldó üzemmódnak felel meg.
•
Követő üzemmód
•
•
A követő üzemmód a szegezést
megszakításokkal végzi, ha egy nagyon finom
és pontos munkát kell végezni.
• Szerelje fel a szürke kioldót, ahogy
korábban írtuk.
• Nyomja a kontaktérintkezőt
a munkafelületre.
• Húzza meg a kioldót, a szeg beütéséhez.
A kioldó minden egyes meghúzásával és
a kontaktérintkező munkadarabra való
rányomásával egy szeg beverődik.
•
•
Ütéskioldó üzemmód
Az ütéskioldó üzemmód gyors szegezésre,
helyhezkötött felületeknél használható jól.
• Szerelje fel a fekete kioldót, ahogy már
előbb írtuk.
• Egyenkénti szegbeverés: Kezelje
a szerszámot olyan módon, ahogy a követő
üzemmódban írtuk.
• Több szeg beverése: Először húzza
be a kioldót, és nyomja folyamatosan
a kontaktütközőt újra és újra
a munkafelületre.
•
•
•
•
szabaddá válik.
Egyidejűleg tolja a (4) tárat a (15) nyíl szerint
hátra, a meggörbült szeg kiszabadítása
érdekében.
Távolítsa el a görbe szeget egy fogóval.
Ha a szeg a kiütő alsó részében van, tolja
fel onnét csavarhúzóval.
ha a szeg nem távolítható el, akkor
a kiütőt és a tárat kell komplett eltávolítani
a szerszámról. Ez lehet eredményes azáltal,
hogy a (12) bütykös kilincset hátrahúzta,
amíg a szerszámról leválasztotta.
A tár visszaszereléséhez tegye a (14)
kilincscsapot a tártartóba, irányítsa a tár
elülső végét a (16) orr-részhez, nyomja
a (12) bütykös kilincset befelé, és tolja
a tárat a szerszámra.
Tolja a tárat teljesen előre, zárt állásába.
Nyomja a (12) bütykös kilincset reteszelt
állásba.
Kapcsolja a levegőcsövet a szerszámhoz.
Töltse be a szeget a tárba. Lásd
a szerszámtár töltése.
Ha a szeg gyakran beszorul az
orrdarabba, vigye a készüléket
a DEWALT vevőszolgálatba.
Mélységbeállítás (F ábra)
Ne tartsa a kioldót benyomva, ha nem
használja a gépet. Állítsa a kioldó/
kapcsolóreteszt jobb oldalra, hogy az
akaratlan kioldást meggátolja.
Mindig válassza le a gépet a léghálózatról,
mielőtt mélységbeállítást végez.
A szegek beverésének mélysége az orrdarab
mélységállításával történik.
• A mélység csökkentéséhez nyomja a (17)
beállítógombot, és tolja a (3) kontaktütközőt
lefelé.
• A mélység növeléséhez nyomja a (17)
beállítógombot, és tolja a (3) kontaktütközőt
felfelé.
Belövést gátló üresjárati retesz
A szerszámot károsodásának megelőzése
érdekében lövésgátló retesszel látták el. Ez
a szerkezet meggátolja, hogy kioldhassa
a belövőreteszt, ha a szegtár éppen kiürülőben
van. Amikor 4-5 szeg van csak a tárban, és
a gépet már tovább nem lehet működtetni,
töltse fel a tárat az előzőkben leírtak szerint.
Lásd a szerszámtár betöltése.
Szíj/akasztóhorog
Ezeknek a szerszámoknak van egy egyesített
szíj/akasztóhorga. A horgot lehet a szerszám
minden oldalához elfordítani, és levenni,
ha nem használja. A szíj/akasztóhorog
eltávolításához:
• Válassza le a gépet a levegőhálózatról.
• Használjon egy fogót, vagy egy
csavarkulcsot a csavaranyához, ami az
akasztót a szerszámhoz fogja.
• Vegye le a szíj/akasztóhorgot, az alátétet
és a rugót.
Beszorult szeg kiszabadítása (E ábra)
Ha egy szeg az orr-részben beszorul,
a következőképpen távolítsa el:
• Válassza le a gépet a levegőhálózatról.
• Biztosítsa a kioldót a kapcsolóretesszel.
• Távolítson el minden szeget a tárból.
• Hajtsa fel a (12) bütykös kilincset.
• Tolja a bütykös kilincset, amint a (13) nyíl
mutatja, erősen befelé, és tartsa meg ott,
amíg a (14) kilincs-csap keskeny része
7
Karbantartás
A felső sapkánál szivárog a levegő
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú
élettartamú, és csekély ápolási ráfordítást
igényel. A tartós és kifogástalan üzemeltetés
feltétele a rendszeres tisztítás.
A következő karbantartási teendőket naponta
végezze el:
•
Kenje a szerszámot 5-7 csepp D EWALT
pneumatikus szerszámolajjal
A szeg beszorult a szerszámba
•
A szerszámból nem jön ki a szeg
•
•
•
•
•
Cseppentse az olajat a szerszám
levegőcsatlakozójába.
•
•
Engedje le az összes kondenzvizet
a levegőtankból és a csőből
•
•
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Tisztítsa ezen részeket fúvott levegővel.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Húzza meg a laza kötéseket a megfelelő
szerszámmal.
Hibaelhárítás
Ha a szerszám nem rendeltetésszerűen
működik, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha
a hibát nem képes elhárítani, forduljon a DeWalt
vevőszolgálathoz.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A szerszám nem dolgozik
•
•
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Ellenőrizze a levegőellátást.
Túl alacsony a hőmérséklet, vigye a gépet
meleg helyre.
Nem elégséges a gép teljesítménye
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a betöltött szeg típusa
a géphez megfelelő-e.
Húzza meg az orr-rögzítő csavart.
Ellenőrizze, vajon a tárkilincs a tárat
szilárdan tartja-e.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Legyen biztos benne, hogy az összes
rögzítőelem a szerszámon szilárdan m e g
legyen húzva, és nem sérült.
•
Ellenőrizze a levgőellátást.
Kenje a szerszámot.
Tisztítsa meg a tárat és az orrdarabot.
Ellenőrizze, hogy a tárkilincs a tárat
szilárdan tartja-e.
Környezetvédelem
Nyissa a külön erre a célra
szolgáló leeresztőszelepet
a kompresszortartályból.
Engedje le az összes vizet a csőből.
Tisztítsa a tárat, a tolót és a kontaktütőmechanizmust.
•
Húzza meg jól a sapkacsavarokat.
Ellenőrizze a levegőellátást.
Ellenőrizze a csatlakozóhelyet, hogy nincse dugulás.
Kenje a szerszámot.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
8
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
A szerszám használatakor mindig tartsa be
az alapvető biztonsági rendszabályokat,
ezzel elkerülheti a személyi sérülések
lehetőségét. Figyelmesen olvassa el a
következő biztonsági előírásokat, mielőtt
a gépet használná. Őrizze meg jól ezt a
kezelési utasítást.
•
Általános biztonságtechnika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tartsa rendben a munkahelyét. A
rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban a
gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a
jó megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon
arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel
ne érintkezzenek. 16 évnél fiata-labb
korúak a szerszámot csak megfelelő
szakfelügyelet mellett használhatják.
Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett hajat (tegyen sapkát). Szabadban
viseljen munkakesztyűt és csúszásmentes
cipőt.
Álljon biztonságosan, ügyeljen a biztos
testtartásra, hogy minden munkahelyzetben
megtarthassa egyensúlyát.
Figyeljen a munkájára. Ne kezdjen hozzá,
ha nem képes arra koncentrálni.
Mindig megfelelő szerszámot használjon.
A szerszám rendeltetésszerű használata
ebben a kezelési utasításban van leírva.
Ne használjon gyenge szerszámot, vagy
előtétszerszámot nehéz munkákra. A
megfelelő szerszámmal optimális minőséget
ér el, és szavatolja az Ön személyes
biztonságát.
Figyelem! Kizárólag arra a célra használja
a szerszámot, amire készült. A nem
rendeltetésszerű használat balesetek
okozója lehet.
Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa a
szerszámot tisztán és élesen, így jobban,
biztonságosabban dolgozhat. Köves-se a
karbantartási előírásokat, és a szerszám-
•
cserére vonatkozó tudnivalókat. Tartsa az
összes kapcsolót szárazon, tisztán, és
olajtól, zsírtól mentesen.
Ellenőrizze, nem sérült-e meg a
szerszám. A szerszámot használatbavétel
előtt ellenőrizze, hogy a kifogástalan és rendeltetésszerű működés feltételei teljesülneke. Győződjön meg arról, hogy a forgómozgó részek nincsenek-e akadályoztatva,
és nem sérültek-e. Valamennyi géprész
megfelelően legyen szerelve, ez biztosítja a
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
Javítást csak D E WALT szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad használni. A szakszerűtlen javítás
súlyos balesetek előidézője lehet. Ez
a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak.
Kiegészítő biztonsági előírások a
sürítettlevegős szegezőgépekhez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Viseljen mindig védőszemüveget.
Viseljen mindig hallásvédőt.
Kizárólag a kezelési útmutatóban megadott
rögzítőszegeket használja.
Ne használja a készüléket állvány
rögzítésére.
Kizárólag olyan célra használja
a szerszámot, ami ebben a kezelési
útmutatóban le van írva.
Minden munkakezdés előtt ellenőrizze
a biztonsági és kioldómechanizmus
kifogástalan működését, és az összes
csavarkötés szilárdságát.
A nyomólevegő rendszer csatlakoztatására
használjon gyorscsatlakozót. A tömítetlen
csatlakozódarabot a szerszámon
kell használni, hogy a nyomólevegő
a szétkapcsolás után a szerszámban
maradjon.
Mindig tiszta és száraz préslevegőt
használjon. Ne használjon a szerszámhoz
savas vagy tűzveszélyes gázt, mint
energiaforrást.
Ezeket a szerszámokat csak olyan
levegőrendszerre csatlakoztassa, amelynek
nyomása nem lépi túl több, mint 10 %-kal
a szerszám maximális megengedett üzemi
nyomáást. Nagyobb nyomásértéknél
a levegőrendszerbe nyomáskorlátozó
szelepet kell beépíteni.
Kizárólag csak olyan levegőcsövet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
használjon, aminek megengedett nyomása
a szerszám üzemi nyomását meghaladja.
A szerszámot szállítása előtt válassza
le a levegőhálózatról, különösen abban
azesetben, ahol létrát használ, vagy ahol
a szállítás rendkívüli testtartást igényel.
Ha a szerszámot nem használja, válassza
le a levegőhálózatról.
Előzze meg a szerszám idő előtti
elhasználódását vagy sérülését, a
következő példákon át:
- szegecselés vagy gravírmunkák
- a szerszám átalakítása a gyártó által
meg
nem engedett módon
- sablon mentén vezetni, ha az kemény
fémből (acélból) van
- leejteni vagy padlón csúsztatni
- túl nagy mértékben nyomni.
A szerszám nem vésőkalapács.
Ne irányítsa a szegezőgépet soha se maga,
se más személy felé.
Munka közben tartsa úgy a szerszámot, hogy
visszavágás vagy kemény munkadarab
esetén a feje vagy teste ne károsodjon.
Ne használja a gépet szabad térben.
A munkaterületen a szerszámot csak
a markolatnál fogva hordja, sohase a
kioldógombnál.
Vegye figyelembe a munkaterület adottságait.
A szegek vékony munkadarabokon
áthatolnak, veszélyeztetve ezzel más
személyeket.
Ne szegezzen a munkadarab élének
közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne üssön szeget a másik
szegre, vagy annak közvetlen közelébe.
Kizárólag a gyártótól vagy a szakkereskedőtől
vásárolt tartozékokat használjon.
A javítást csak az erre felhatalmazott
szakszerviz végezheti.
Ne szedje szét, és ne blokkolja soha a gép
alkatrészeit, mint pl. a biztonságijáromot.
Használja a szerszámot megfelelően, és
rendszeresen tartsa karban.
Kompatibilis társzög.
Maximális szegszám a tárban.
Szegátmérő.
Szeghossz.
Max. üzemi nyomás.
Szegtípus: kerekfejű
Szegtípus: rézsűfejű
EU-tanúsítás
D51823 / D51845
A D E WALT ezennel kijelenti, hogy ezek
a szerszámok megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 EN 12096.
Horst Großmann, fejl. igazgató, DEWALT
D-65510, Idstein, Richard-Klinger Str. 40.
A következő ábrák vannak a szerszámon:
Pneumatikus szerszám biztonsági
járommal.
Ne használja soha a szerszámot
létrán.
10
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36319 - 01-04-2007
11
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
12
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D51823 - - - B
90 mm Streifenmagazin - Nagler 2
©
14
D51845 - - - - B
FULL ROUND HEAD FRAMING NAILER 2
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising