KS1300 | Black&Decker KS1300 CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
518707-91 TR
KS1300
KS1301
2
3
TÜRKIYE
Kullanım amacı
Black & Decker daire testere ahşap ve ahşap ürünlerini
kesmek için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet
ve hobi kullanımına yöneliktir.
c.
Genel güvenlik kuralları
Tüm talimatları okuyun. Aşağıda belir tilen tüm
talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
d.
e.
Çalışma alanı
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
f.
g.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde
hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş
fi şler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde
yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
k u l l a n m ay ı n . E l e k t r i k l i a l e t i ke s i n l i k l e
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya
prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun
bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe konsantre olun ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Güvenlik donanımları kullanın. Daima koruyucu
gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi,
f.
g.
4
kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
Aletin istem dışı çalıştırılmasını engelleyin.
Elektrik şebekesine bağlamadan önce aletin
kapalı olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
tetik üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
durumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve üfleme
özelliği olan adaptör varsa onun gerekli aletlere
bağlanmasını ve doğru fonksiyonunu sağlayın.
Bu adaptörün kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet
çalışması öngörülen elektrik değerlerinde daha iyi
ve daha güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden veya elektrikli aleti saklamak
üzere kaldırmadan önce elektrik şebekesiyle
olan bağlantısını kesin. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri elek trikli aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan
veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarları, alet uçlarını vb. bu
talimatlara göre ve elinizdeki elektrikli alet tipi
için öngörüldüğü şekilde, çalışma koşullarını
ve yapılacak işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli
aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5.
a.
•
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili Black & Decker
ser visine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır./
şekilde operatöre doğru atar;
Kesim sırasında bıçağın hizası bozulursa veya
bıçak bükülürse, bıçağın arka kenarındaki dişler
ahşabın üst yüzeyine girerek bıçağın yarıktan
çıkmasına ve operatöre doğru geri tepmesine
neden olabilir.
Tepme, testerenin yanlış kullanılmasında ve/veya
yanlış çalıştırma prosedürleri veya koşullarından
kaynaklanır ve aşağıda da belirtilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir.
•
Testereyi her iki elinizle sıkıca kavrayın ve
kollarınızı tepme kuvvetlerine karşı koyacak
şekilde konumlandırın. Vücudunuz testereyle
aynı hizada değil, testerenin her iki tarafında
olacak şekilde durun. Tepme, testerenin geriye
sıçramasına neden olabilir ancak tepme kuvvetleri
uygun tedbirler alınması halinde operatör tarafından
kontrol edilebilir.
•
Testere yapıştığında veya herhangi bir nedenden
ötürü kesme işlemini sürdüremediğinde tetiği
bırakın ve bıçak tümüyle durana kadar testereyi
malzeme içinde hareketsiz bir şekilde tutun.
Testereyi, bıçak hareket halindeyken kesinlikle
parçadan çıkarmayı veya çekmeyi denemeyin
aksi takdirde tepme meydana gelebilir. Bıçağın
yapışmasının nedenlerini araştırıp düzeltin.
•
Üzerinde çalıştığınız parçayı yeniden kesmeye
başladığınızda, testere bıçağını yar ık ta
ortalayın ve testere dişlerinin malzemeye
temas etmediğinden emin olun. Testere bıçağı
yapışıyorsa, testere yeniden çalıştırıldığında
üzerinde çalıştığınız parçaya tırmanabilir veya geri
tepebilir.
•
Bıçağın sıkışması ve tepme riskini en aza
indirmek için büyük panelleri destekleyin.
Büyük paneller kendi ağırlıklarıyla bükülebilir.
Panelin her iki taraftan altına, kesim hattının
yakınına ve panelin kenarına yakın bir noktaya
destekler koyulmalıdır.
•
Ren gi b oz ul mu ş veya h a sa r lı b ı ç a kl a r ı
kullanmayın. Körelmiş veya yanlış ayarlanmış
bıçaklar dar yarıklara neden olarak aşırı sürtünme,
bıçak yapışması ve tepmeye neden yol açalar.
•
Bıçak derinliği ve açı ayarı kilitleme kolları kesim
işleminden önce sıkılmalı ve sabitlenmelidir. Kesim
sırasında bıçak ayarında kayma meydana gelirse
yapışmaya ve tepmeye neden olabilir.
•
Mevcut duvarlara veya diğer kör alanlarda
“dikine kesim” yaparken son derece dikkatli
olunmalıdır. Çıkıntı yapan bıçak tepmeye neden
olabilecek nesneleri kesebilir.
Tüm testereler için ek güvenlik talimatları
Tehlike:
a. Elerinizi kesim alanından ve bıçaktan uzak
tutun. Diğer elinizi yardımcı kolun veya motor
muhafazasının üzerinde tutun. Testereyi iki
elinizle tuttuğunuzda bıçağın elinizi kesme ihtimali
ortadan kalkar.
b. Üzerinde çalıştığınız parçaya alttan ulaşmayı
d e n e m ey i n . B ıç ak muhaf a z ası, üzer inde
çalıştığınız parçanın altındayken sizi bıçaktan
koruyamaz.
c. Kesim derinliğini üzerinde çalıştığınız parçanın
kalınlığına göre ayarlayın. Üzerinde çalıştığınız
parçanın alt tarafından en fazla tam bir bıçak dişinin
biraz azı görünmelidir.
d. Kesilen parçayı kesinlikle ellerinizde veya
bacaklarınızın arasında tutmayın. Üzerinde
çalıştığınız parçayı dengeli bir platformda
sabitleyin. Vücutla temas, bıçağın sıkışması
ve kontrol kaybı ihtimalini en aza indirmek için
üzerinde çalışılan parçayı destekleme önemlidir.
e. Kesim aletinin gizli kablolara veya kendi
kablosuna temas edebileceği yerlerde çalışma
yaparken elektrikli aleti yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. Elektrikli aletin “akım
taşıyan” bir tele temas eden metal kısımları
da “akım taşır” hale gelecek ve operatörün
çarpılmasına yol açacaktır./
f. Yarık açarken daime bir yarık siperliği veya düz
kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu, kesim işleminin
hassaslığını arttırırken bıçağın sıkışma ihtimalini
azaltır.
g. Daima doğru boyut ve şekilde (yuvarlağa
karşı baklava dilimli) deliklere sahip bıçakları
kullanın. Testerenin montaj donanımına uygun
olmayan bıçaklar düzensiz çalışacak ve kontrol
kaybına neden olacaktır.
h. Hasarlı veya yanlış bıçak pullarını veya
cıvataları kesinlikle kullanmayın. Bıçak pulları
ve cıvatalar testereniz, optimum performans ve
güvenli çalışma için özel olarak tasarlanmıştır.
Testereler için ek güvenlik talimatları
Sarkaç tipi bıçak muhafazası olan testereler için
güvenlik talimatları
•
H er kullanı m d an önc e al t muhaf a z anın
doğru kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
Alt muhafaza serbestçe ve yeterince yakın
hareket etmiyorsa testereyi kullanmayın.
Alt muhafazayı kesinlikle açık konumda
sabitlemeyin veya bağlamayın. Testere kazara
düşerse, alt muhafaza yamulabilir. Alt muhafazayı
Tepme nedenleri ve operatörün korunması:
•
Tepme; sıkışan, yapışma yapan veya yanlış
hizalanmış bir testere bıçağına karşı ani bir tepkidir
ve testerenin kontrolsüz bir şekilde yukarı kalkıp
üzerinde çalışılan parçadan kurtularak operatöre
doğru gelmesine neden olur.
•
Bıçak, yarıkta sıkışırsa veya yarığa sıkıca yapışırsa,
dönemez hale gelir ve motor tepkisi üniteyi hızlı bir
5
•
•
•
geri çekme koluyla kaldırıp tüm kesim açıları ve
derinliklerinde serbest bir şekilde hareket ettiğinden
ve bıçağa veya başka herhangi bir parçaya temas
etmediğinden emin olun.
Alt muhafaza yayının çalışmasını kontrol edin.
Muhafaza ve yay doğru bir şekilde çalışmıyorsa
kullanılmadan önce bakımları yapılmalıdır. Alt
muhafaza hasarlı parçalar, yapışkan tortular veya
moloz birikmesi nedeniyle yavaş çalışabilir.
Alt muhafaza, sadece “dikine kesimler” ve
“birleşik kesimler” gibi özel kesimlerde elle geri
çekilmelidir. Alt muhafazayı geri çekme koluyla
kaldırın ve bıçak malzemeye girer girmez alt
muhafazayı bırakın. Tüm diğer kesim işleri için
alt muhafaza otomatik olarak çalıştırılmalıdır.
Testereyi tezgaha veya yere bırakırken alt
muhafazanın bıçağı kapattığından her zaman
emin olun. Korunmayan, açıkta duran bıçak,
testerenin geriye yürüyerek yolundaki her şeyi
kesmesine neden olacaktır. Açma/kapatma
düğmesi bırakıldıktan sonra bıçağın durması için
biraz zaman gerektiğini unutmayın.
•
yüzeylerinden tutun. Elektrikli aletin “akım
taşıyan” bir tele temas eden metal kısımları
da “akım taşır” hale gelecek ve operatörün
çarpılmasına yol açacaktır.
Yarık açarken daime bir yarık siperliği veya düz
kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu, kesim işleminin
hassaslığını arttırırken bıçağın sıkışma ihtimalini
azaltır.
Daire testereler için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Aleti asla tersine çevrilmiş olarak durdurulmuş
bir konumda iken çalıştırmayın. Aleti bir mengenede
kelepçelemeyin veya bir destek yüzeyinin üzerinde
sabitlemeyin.
•
Kulaklık takın. Yüksek sese maruz kalmak işitme
kaybına yol açabilir.
•
Gizli tehlikelere karşı dikkatli olun. Duvar, zemin
veya tavanı kesmeden önce kablo ve boruların
konumunu kontrol edin.
•
Te s t e r e b ı ç a ğ ı n ı n g ü v e n l i b i r ş e k i l d e
takıldığından ve doğru yönde döndüğünden
emin olun. Daima bu kullanım talimatlarında
belirtilen boyutlara sahip bıçaklar kullanın.
•
Tavsiye edilenden daha büyük veya daha
küçük çaplarda bıçak kullanmayın. Uygun bıçak
derecesi için teknik verilere bakın. Sadece bu
kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu bıçakları
kullanın.
•
Asla yüksek hız çeliği (HSS) ile yapılmış
bıçaklar kullanmayın. Asla bu alette aşındırıcı
olan öğütme ve kesme diskleri kullanmayın.
•
Bıçak, düğme bırakıldıktan sonra da hareket
etmeye devam edecektir. Aleti yere bırakmadan
önce daima kapatın ve testere bıçağının tamamen
durmasını bekleyin.
•
Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz
kişilerce denetimsiz olarak kullanım için
tasarlanmamıştır. Çocuklar, aletle oynamalarının
önlemek için kontrol altında tutulmalıdır.
Uyarı! Kesim uygulamaları nedeniyle açığa çıkan tozla
temas, operatörün ve çevrede bulunanların sağlığını
tehlikeye atabilir. Toz ve dumanlara karşı korunma için
özel olarak tasarlanmış bir toz maskesi kullanın ve
çalışma alanına giren veya bu alanda bulunan kişilerin
de korunduğundan emin olun.
Bıçak kamalı tüm testereler için ek güvenlik
talimatları
•
Kullanılan testere bıçağına uygun bıçak
kamasını kullanın. Bıçak kaması, çalışabilmesi
için testere bıçağının gövdesinden kalın, diş
takımından ise ince olmalıdır.
•
Bıçak kamasını bu kullanım kılavuzunda
açıklandığı gibi ayarlayın. Yanlış aralık bırakma,
yerleştirme veya hizalama, bıçak kamasının
tepmeyi engellemede etkisiz kılabilir.
•
Dikine kesim haricinde bıçak kamasını her
zaman kullanın. Bıçak kaması dikine kesme
işleminden sonra yerine takılmalıdır. Bıçak kaması,
dikine kesme sırasında girişime yol açarak tepmeye
neden olabilir.
•
Bıçak kamasının, üzerinde çalışılan parçaya
kenetlendiğinden emin olun. Bıçak kaması,
çalışabilmesi için üzerinde çalışılan parçaya
kenetlenmelidir. Bıçak kaması, kısa kesim işleri
sırasında tepmeyi önlemekte etkisizdir.
•
Bıçak kamasının bükülmüş olması halinde
testereyi çalıştırmayın. Küçük bir giriş bile
muhafazanın kapanma hızını azaltabilir.
•
Üzerinde çalıştığınız parçaya alttan ulaşmayı
denemeyin. Bıçak muhafazası, üzerinde çalıştığınız
parçanın altındayken sizi bıçaktan koruyamaz.
•
Kesim derinliğini üzerinde çalıştığınız parçanın
kalınlığına göre ayarlayın. Üzerinde çalıştığınız
parçanın alt tarafından en fazla tam bir bıçak dişinin
biraz azı görünmelidir.
•
Kesilen parçayı kesinlikle ellerinizde veya
bacaklarınızın arasında tutmayın. Üzerinde
çalıştığınız parçayı dengeli bir platformda
sabitleyin. Vücutla temas, bıçağın sıkışması
ve kontrol kaybı ihtimalini en aza indirmek için
üzerinde çalışılan parçayı destekleme önemlidir.
•
Kesim aletinin gizli kablolara veya kendi
kablosuna temas edebileceği yerlerde çalışma
yaparken elektrikli aleti yalıtımlı kavrama
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; bu nedenle hiçbir toprak
kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Uyarı! Bu alet, yalnızca kapalı alanda kullanım için
tasarlanmıştır. Aleti açık hava uygulamaları için
kullanmayın.
ÖZELLİKLER
1.
2.
6
Emniyet kilidi
Açma/kapama düğmesi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ana kol
Yardımcı kol
Mil kilitleme düğmesi
Testere tabanı
Testere bıçağı muhafazası
Testere bıçağı
Bıçak kaması
Toz çıkışı
•
•
Paralel kesme kılavuzunu (17) gerekli konumuna
gelecek şekilde kaydırın.
Kilit tırnağını (16) sıkın.
Çıkartılması
•
Kilit tırnağını (16) gevşetin.
•
Paralel kesme kılavuzunu (17) aletten çekin.
Kullanımı
Montaj
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
Bu alet sağ el veya sol ele göre kullanılabilir.
Uyarı! Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmeden önce, aletin kapalı ve fişinin çekili olduğundan
ve testere bıçağının durduğundan emin olun.
Kesme açısının ayarlanması (Şekil D)
Testere bıçağı (8) ve testere tabanı (6) arasındaki
varsayılan açı 90°’dir.
•
Testere bıçağı (8) ile testere tabanı (6) arasındaki
açının 90° olup olmadığını bir gönye ile kontrol edin.
Açı 90° değilse aşağıdaki gibi ayarlayın:
•
Testere tabanının (6) kilidini açmak için kilit tırnağını
(19) gevşetin.
•
Ayar vidasının (20) üzerindeki kilit somununu (20)
gevşetin.
•
Ayar vidasını (20) 90°’lik bir açıya ulaşana kadar
içeri veya dışarı çevirin.
•
Kilit somununu (21) sıkın.
•
Testere tabanını (6) yerine kilitlemek için kilit
tırnağını (19) sıkın.
Testere bıçağının sökülmesi ve takılması (Şekil A)
Çıkartılması
•
Mil kilitleme düğmesini (5) basılı tutun ve mil kilidi
kenetlenene kadar testere (8) bıçağını döndürün.
•
Bıçak tespit vidasını (11) verilmiş olan anahtarla (12)
saatin aksi yönde döndürerek gevşetip çıkartın.
•
Dış pulu (13) çıkartın.
•
Testere bıçağını (8) çıkartın.
Takılması
•
Testere bıçağını (8), bıçağın üzerindeki okun aletin
üzerindeki okla aynı yöne baktığından emin olarak
iç flanşın üzerine yerleştirin.
•
Dış pulu (13), kalkık kısmı testere bıçağının (8) aksi
yöne bakacak şekilde mile takın.
•
Bıçak tespit vidasını (11) deliğe yerleştirin.
•
Mil kilidi düğmesini (5) basılı tutun.
•
Bıçak tespit vidasını (11) verilmiş olan anahtarla (12)
saat yönünde döndürerek sağlam şekilde sıkın.
•
Bıçak kamasını (9) aşağıda açıklandığı gibi
ayarlayın.
Kesim derinliğinin ayarlanması (Şekil E)
Kesim derinliği, üzerinde çalışılan parçanın kalınlığına göre ayarlanmalıdır. Kalınlığı, yaklaşık 2 mm
aşmalıdır.
•
Testere tabanının (6) kilidini açmak için kolu (22)
gevşetin.
•
Testere tabanını (6) gerekli konuma getirin.
•
Kesim derinliği ölçekten (23) okunabilir.
•
Testere tabanını (6) yerine kilitlemek için kolu (22)
sıkın.
Bıçak kamasının ayarlanması (Şekil B)
Bıçak kaması (9), testere bıçağının (8) yarıp kesme
işlemleri sırasında sıkışmasını önler.
Testere bıçağı (8) değiştirildikten sonra bıçak kaması
(9) ayarlanmalıdır.
•
Bıçak kamasını (9) aynı konumda tutarak cıvataları
(15) gevşetin.
•
Bıçak kamasını (9) gösterildiği gibi konumlandırın.
•
Dişli çerçeve ile bıçak kaması (9) arasındaki mesafe
2 - 3 mm olmalıdır.
•
Dişli çerçeve ile bıçak kamasının (9) alt kenarı
arasındaki yükseklik farkı 2 - 3 mm olmalıdır.
•
Cıvataları (15) sıkın.
Kesme açısının ayarlanması (Şekil F)
Bu alet, 0° ila 45° arasındaki açılarına ayarlanabilir.
•
Testere tabanının (6) kilidini açmak için kilit tırnağını
(19) gevşetin.
•
Testere tabanını (6) gerekli konuma getirin. Kesme
açısı ölçekten (24) okunabilir.
•
Testere tabanını (6) yerine kilitlemek için kilit
tırnağını (19) sıkın.
Açılması ve kapatılması
•
Aleti açmak için, emniyet düğmesini (1) açık
konumuna getirip ve açma/kapama düğmesini (2)
bastırın.
•
Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini (2)
bırakın.
Paralel kesme kılavuzunun takılması ve sökülmesi
(Şekil C)
Paralel kesme kılavuzu (17), üzerinde çalıştığınız
parçanın kenarına paralel, düz bir çizgide kesmek için
kullanılır.
Kesme
Aleti daima iki elinizle tutun.
•
Kesme işlemine başlamadan önce testere bıçağının
(8) birkaç saniye boşta dönmesine izin verin.
•
Kesme işlemi sırasında alete yalnızca hafif bir baskı
uygulayın.
Takılması
•
Kilit tırnağını (16) gevşetin.
•
Paralel kesme kılavuzunu (17) açıklıklardan (18)
geçirin.
7
•
Testere tabanını (6), kesilen parça üzerinde
bastırarak çalışın.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Yararlı tavsiyeler
•
Kesim hattı boyunca kesim yüzeyinde pürüz
meydana gelebileceğinden, malzemeyi pürüzün
sorun yaratmayacağı taraftan kesin.
•
Pürüzün an aza indirilebileceği durumlarda örnek:
laminat kesimi, kesilen malzemenin üzerine bir
parça kontraplağı mengene ile sıkıştırın.
Cihazınızın değiştirilmesi gerektiğini veya artık sizin
için faydalı olmadığını düşündüğünüzde çevreyi
korumayı aklınızdan çıkarmayın. Black & Decker yetkili
servisleri eski Black & Decker aletlerini teslim alacak
ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek şekilde yok
edeceklerdir./
Görüş kılavuzunun kullanımı (Şekil G)
Bu alet, düz kesim (25) ve 45° açılı kesim (26) için
bir görüş kılavuzu ile donatılmıştır. Görüş kılavuzunu
aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.
•
(25) veya (26) kılavuzların sol kenarını kesim
hattıyla (27) hizalayın.
•
Görüş kılavuzunu kesim sırasında kesim hattıyla
aynı hizada tutun.
•
Testere tabanını (6), kesilen parça üzerinde
bastırarak çalışın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Görüş kılavuzunun ayarlanması
•
Atık bir ahşap parçasında yarıya kadar bir test
kesimi yapın.
•
Testereyi kesim hattını (27) görecek şekilde geri
çekin.
•
Testereyi bu konumda tutarak, görüş kılavuzu
üzerindeki ayar vidasını (28) gevşetin.
•
Görüş kılavuzundaki (25) 0° işaretini kesim hattıyla
(27) hizalayın. 45° açılı kesim için ayarlama
yaparken görüş kılavuzundaki 45° işaretini (26)
kesim hattıyla hizalayın.
•
Görüş kılavuzu ayar vidasını (28) sıkın.
•
Bir kurşun kalemle kesim hattını çizin.
•
Testereyi hattın üzerine yerleştirin.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bu kılavuzda belirtilmiş olan listeden size en yakın
yetkili tamir ser visimizin yerini öğrenebilirsiniz.
Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin
listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz:
www.2helpU.com.
Toz atma (Şekil H)
Alete elektrikli süpürge veya toz tahliye cihazı bağlamak
için bir toz tahliye adaptörü (11) gereklidir.
•
Toz tahliye adaptörünü (29) toz çıkışına (10)
takın.
•
Elektrikli süpürgenin hortumunu (30) adaptöre (29)
bağlayın.
Teknik veriler
Giriş voltajı
Vac
Giriş gücü
W
Yüksüz hızı
dak-1
Maks. kesim derinliği (90°) mm
Maks. kesim derinliği (45°) mm
Bıçak çapı
mm
Bıçak göbek çapı
mm
Bıçak diş genişliği
mm
Ağırlık
kg
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması, gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik
işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini çekin.
•
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Motor muhafazasını nemli bir bezle düzenli olarak
temizleyin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizlik
maddeleri kullanmayın.
8
KS1300
230
1300
5000
65
50
190
16
2.3
5
KS1301
230
1300
5000
65
50
190
16
2.3
5
AT uygunluk beyanatı
KS1300/KS1301
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belir tilen
yönergelere uygun olduğunu beyan eder: Standartlar
ve Yönetmelikler. 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745,
EN 55014, EN 61000
LpA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
el/kol ağırlıklı titreşimi
KpA (ses basıncı belirsizliği)
K WA (akustik güç belirsizliği)
98 dB(A)
109 dB(A)
2.762 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, İngiltere
27-04-2007
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
9
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
0224 254 48 75
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
0252 612 12 79
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092784 - 21-01-2009
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising