KS1300 | Black&Decker KS1300 CIRCULAR SAW instruction manual

666444-39 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
KS1300
KS1301
2
3
‫עברית‬
‫ד‪.‬‬
‫ייעוד‬
‫המסור שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר )‪ ,(Black & Decker‬תוכנן‬
‫לניסור של עץ ומוצרי עץ שונים‪ .‬כלי זה מיועד לשימוש ביתי‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫ו‪.‬‬
‫קרא את כל ההוראות אי‪-‬ציות לאזהרות המפורטות להלן עלול לגרום‬
‫להתחשמלות‪ ,‬לשריפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫המונח „כלי חשמלי” המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס‬
‫לכלי העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות כבל( או‬
‫המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫שמור על הוראות אלה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫אזור העבודה‬
‫שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי עבודה‬
‫חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלים החשמליים שלך בסביבה נפיצה כגון‬
‫בנוכחות נוזלים דליקים‪ ,‬גזים ואבק נפיץ‪ .‬כלים חשמליים‬
‫יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אבק ואדים מסוגים שונים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים חשמליים‪.‬‬
‫הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של‬
‫הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן שהוא‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים‬
‫מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורקים‬
‫)כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪,‬‬
‫תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו’(‪ .‬סכנת ההתחשמלות גדלה‬
‫אם גופך מאורק‪.‬‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאי לחות גבוהה‪.‬‬
‫מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט להשתמש‬
‫בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪ ,‬משיכתו או הוצאת‬
‫התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק את הכבל ממקורות חום‪,‬‬
‫משמן‪ ,‬ממקומות חדים ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או‬
‫מסובכים ועם קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת‬
‫השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות‬
‫שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור על‬
‫עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול דעת‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי חשמלי כאשר אתה עייף או נמצא תחת‬
‫השפעת תרופות‪ ,‬אלכוהול או סמים‪ .‬גם רגע קצרצר של‬
‫חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום‬
‫לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד מגן לעיניים‪.‬‬
‫שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים כגון מסכת אבק‪,‬‬
‫נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪ ,‬קסדה או אמצעים להגנה על‬
‫השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫הימנע מהפעלה לא מכוונת של הכלי‪ .‬ודא שמתג ההפעלה‬
‫של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי לרשת‬
‫החשמל‪ .‬נשיאת כלי עבודה חשמליים כשהאצבע על מתג‬
‫ההפעלה או חיבור כלי חשמלי למקור המתח כשמתג ההפעלה‬
‫מחובר עלולים לגרום לתאונה‪.‬‬
‫הסר את מפתח הידוק התפסנית או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד אל חלק‬
‫סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור על יציבות‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪ .‬יציבה‬
‫טובה ושמירה על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה יותר‬
‫בכלי העבודה במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש רפויים או‬
‫תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש וכפפות מחלקים נעים‪.‬‬
‫פריטי ביגוד רפויים‪ ,‬תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס‬
‫בחלקים סובבים‪.‬‬
‫אם הכלי מצויד בחיבור לאמצעים להוצאה ואיסוף של אבק‪,‬‬
‫ודא שהם מחוברים לכלי ושנעשה בהם שימוש יעיל‪ .‬השתמש‬
‫באמצעים אלה כדי להקטין את הסכנות הקשורות לאבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירת הכלי החשמלי‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי החשמלי המתאים‬
‫ליישום‪ .‬הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח‬
‫יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק‬
‫אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל ולהפסיק את פעולתו‬
‫באמצעות מתג ההפעלה הוא מסוכן וחובה לתקנו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח לפני ביצוע כוונונים‪ ,‬החלפת‬
‫אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית‬
‫את סכנת ההפעלה בשוגג של כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטווח‬
‫הגישה של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם מכירים‬
‫היטב את כלי העבודה החשמליים או שלא קראו חוברת‬
‫הוראות זו להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים‬
‫על‪-‬ידי משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה היא‬
‫מסוכנת‪.‬‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את היישור ואת‬
‫חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם או‬
‫נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬אם‬
‫הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות רבות‬
‫קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫שמור כלי חיתוך חדים ונקיים‪ .‬קל יותר לשלוט בכלי חיתוך‬
‫בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות‬
‫להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬בציוד העזר ובאביזריו השונים על‪-‬‬
‫פי הוראות אלה ובאופן שיועד עבור כלי זה‪ ,‬תוך התחשבות‬
‫בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי‬
‫החשמלי לביצוע פעולות שונות מאלה עבורן הוא יועד עלול‬
‫לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫טיפול‬
‫הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬ידי מי‬
‫שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף מקוריים‪ ,‬זהים‪.‬‬
‫עמידה בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטיחות הכלי‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫הוראות בטיחות לכל המסורים‬
‫סכנה‪:‬‬
‫א‪ .‬הרחק את הידיים מאזור החיתוך של הלהב‪ .‬החזק את היד‬
‫השנייה על ידית העזר או על בית המנוע‪ .‬אם שתי הידיים‬
‫מחזיקות את המסור הן לא יכולות להיחתך מלהב המסור‪.‬‬
‫ב‪ .‬אל תכניס את ידיך מתחת לחלק המנוסר‪ .‬המגן לא יכול להגן‬
‫עליך מפני המסור מתחת לחלק המנוסר‪.‬‬
‫ג‪ .‬כוונן את עומק הניסור על‪-‬פי עובי החלק המנוסר‪ .‬להב‬
‫המסור חייב לבלוט פחות מגובה של שן מלאה מתחת לחלק‬
‫המנוסר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫אסור בהחלט להחזיק את החלק המנוסר בידיים או להניחו‬
‫על רגלך‪ .‬הדק את החלק המנוסר לבסיס יציב‪ .‬חשוב לתמוך‬
‫את החלק המנוסר כהלכה כדי להפחית את החשיפה למצב‬
‫מסוכן‪ ,‬תפיסת הלהב או איבוד השליטה על המסור‪.‬‬
‫החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים כאשר עליך‬
‫לבצע עבודה בה כלי החיתוך עלול לגעת במוליכים נסתרים‬
‫או בכבל החשמלי של הכלי עצמו‪ .‬נגיעה בכבל ”חי“ הנמצא‬
‫תחת מתח תחשמל את חלקי המתכת החשופים של הכלי‬
‫החשמלי וכך תחשמל גם את המפעיל‪.‬‬
‫כשמבצעים ניסור לאורך החומר השתמש תמיד בגדר‬
‫מובילה או בסרגל מתאים‪ .‬שימוש בכלי עזר אלה משפר את‬
‫הדיוק ומפחית את הסיכון של היתפסות הלהב‪.‬‬
‫השתמש תמיד בלהבי מסור בעלי צורה ומידה נכונים‬
‫של חור ההתקנה )חור עגול או מרובע(‪ .‬להבים שאינם‬
‫מתאימים בדיוק לציוד ההתקנה של המסור יסתובבו בצורה‬
‫בלתי‪-‬ממורכזת ויגרמו לאיבוד השליטה‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בדיסקיות או בבורג התקנת להב‬
‫פגומים או לא נכונים‪ .‬דיסקיות הלהב והבורג יוצרו באופן‬
‫מיוחד עבור המסור שלך כדי להבטיח ביצועים מיטביים‬
‫ובטיחות גבוהה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור קהים או פגומים‪ .‬להבי מסור‬
‫שאינם מושחזים או מסוכסכים כהלכה יוצרים חריץ ניסור צר‬
‫הגורם לשחיקת‪-‬יתר‪ ,‬תפיסת הלהב ורתיעה לאחור‪.‬‬
‫ידיות כוונון ונעילת עומק וזווית הלהב חייבות להיות מהודקות‬
‫היטב ומאובטחות לפני התחלת הניסור‪ .‬אם כוונון הלהב‬
‫משתנה במהלך הניסור‪ ,‬הוא עלול להיתפס ולגרום לרתיעה‬
‫לאחור של המסור‪.‬‬
‫פעל בזהירות רבה בזמן ביצוע ”ניסור חדירה“ בקירות‬
‫קיימים או בכל מקום בו לא ניתן לראות את הצד השני של‬
‫קו הניסור‪ .‬הלהב הבולט עלול לנסר חומרים או גופים שעלולים‬
‫לגרום לרתיעה לאחור‪.‬‬
‫הוראות בטיחות למסורים בעלי מגן מטוטלת‬
‫בדוק את תקינות סגירת המגן התחתון לפני כל שימוש‪ .‬אל‬
‫•‬
‫תפעיל את המסור אם המגן התחתון אינו נע באופן חופשי‬
‫ונסגר מייד‪ .‬אסור בהחלט לקשור או להדק באופן אחר את‬
‫המגן התחתון במצב פתוח‪ .‬אם מפילים את המסור שלא‬
‫בכוונה‪ ,‬המגן התחתון עלול להתכופף‪ .‬הרם את המגן התחתון‬
‫באמצעות ידית הכינוס וודא שהוא נע באופן חופשי ואינו נוגע‬
‫בלהב או בכל חלק אחר של המסור‪ ,‬בכל הזוויות ובכל עומקי‬
‫הניסור‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק את תקינות הפעולה של קפיץ המגן התחתון‪ .‬אם המגן‬
‫והקפיץ אינם פועלים כהלכה‪ ,‬חובה לטפל ולתקן אותם לפני‬
‫השימוש במסור‪ .‬פעולת המגן התחתון עלולה להיות משובשת‬
‫כתוצאה מחלקים פגומים‪ ,‬משקעים דביקים או הצטברות של‬
‫לכלוך ופסולת‪.‬‬
‫כינוס ידני של המגן התחתון מותר רק עבור ביצוע פעולות‬
‫•‬
‫ניסור מיוחדות כמו למשל ”ניסור חדירה“ או פעולות ניסור‬
‫מורכבות אחרות‪.‬הרם את המגן התחתון באמצעות ידית‬
‫הכינוס ומיד לאחר שהלהב מתחיל לחדור לחומר המנוסר‬
‫חובה לשחרר את המגן התחתון‪.‬המגן התחתון חייב לפעול‬
‫באופן אוטומטי עבור כל סוגי הניסור האחרים‪.‬‬
‫ודא תמיד שהמגן התחתון מכסה את הלהב לפני הנחת‬
‫•‬
‫המסור על שולחן העבודה או על הרצפה‪ .‬להב מסור חשוף‬
‫ומסתובב עלול לגרום למסור להידחף בכוח לאחור ולחתוך‬
‫כל מה שנמצא בדרכו‪ .‬עליך להיות מודע לזמן הדרוש ללהב‬
‫המסור להגיע למצב של עצירה מוחלטת אחרי עזיבת מתג‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לכל המסורים‬
‫סיבות ופעולות למניעת רתיעת המסור לאחור‪:‬‬
‫הרתיעה לאחור היא תגובה פתאומית למצב בו להב המסור‬
‫•‬
‫נצבט‪ ,‬נתקע או אם הוא אינו מיושר כהלכה וגורם להתרוממות‬
‫בלתי מבוקרת ויציאת המסור מהחלק המנוסר לכיוון‬
‫המפעיל‪.‬‬
‫כשלהב המסור נצבט או נתפס בכוח על‪-‬ידי חריץ הניסור‬
‫•‬
‫שנסגר‪ ,‬עצירת הלהב ותגובת המנוע גורמות לכלי להירתע‬
‫במהירות לאחור‪ ,‬לכיוון המפעיל‪.‬‬
‫אם הלהב התעוות או שהוא אינו מיושר בחריץ הניסור‪ ,‬השיניים‬
‫•‬
‫שבחלק האחורי של הלהב עלולות להתחפר במשטח העליון‬
‫של לוח העץ המנוסר ולגרום ללהב לטפס ולצאת מהחריץ‬
‫ולהירתע בכוח לכיוון המפעיל‪.‬‬
‫מצב של רתיעת המסור לאחור נובע מהפעלה לא נכונה של המסור‬
‫או משימוש בנהלי הפעלה לא נכונים וניתן למנוע אותו על‪-‬ידי נקיטת‬
‫מספר אמצעי בטיחות כמפורט להלן‪:‬‬
‫החזק תמיד את המסור היטב בשתי הידיים ומקם את‬
‫•‬
‫זרועותיך כך שיוכלו להתנגד לכוחות הרתיעה לאחור‪.‬‬
‫מקם את גופך באחד משני צדי להב המסור‪ ,‬אבל לא ישר‬
‫מאחוריו‪ .‬מצב של רתיעה לאחור עלול לגרום למסור לקפוץ‬
‫לאחור‪ ,‬אבל המפעיל יכול לשלוט בכוחות אלה‪ ,‬אם יינקטו‬
‫מספר צעדי בטיחות‪.‬‬
‫אם להב המסור נתפס‪ ,‬או אם הניסור נפסק בגלל סיבה‬
‫•‬
‫אחרת‪ ,‬הרפה מיד מהדק ההפעלה והחזק את המסור‬
‫ללא תנועה בחומר המנוסר‪ ,‬עד שהלהב מגיע לעצירה‬
‫מוחלטת‪ .‬אסור לנסות להוציא את המסור מהחלק המנוסר‬
‫או למשוך את המסור לאחור בזמן שהמסור עדיין מסתובב‬
‫מפני שפעולה כזו עלולה לגרום לרתיעת המסור‪ .‬בדוק את‬
‫הסיבה לתקלה ונקוט בצעדים הדרושים כדי למנוע את הסיבה‬
‫לתפיסת הלהב‪.‬‬
‫כשמפעילים מחדש את המסור כשהלהב בחריץ הניסור‪,‬‬
‫•‬
‫מרכז את הלהב בחריץ הניסור ובדוק ששיני הלהב לא‬
‫בתוך החומר‪ .‬אם להב המסור נתפס הוא עלול להתרומם או‬
‫להירתע לאחור ברגע שמפעילים את המסור‪.‬‬
‫חובה לתמוך בלוחות גדולים כדי להקטין את הסכנה של‬
‫•‬
‫צביטת להב המסור ורתיעה לאחור‪ .‬לוחות גדולים נוטים‬
‫לשקוע בהשפעת משקלם העצמי‪ .‬חובה להציב תמיכות‬
‫מתאימות מתחת ללוח‪ ,‬משני הצדדים‪ ,‬ליד קו הניסור וליד‬
‫קצה הלוח‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לכל המסורים בעלי סכין ביקוע‬
‫השתמש בסכין ביקוע מתאים עבור הלהב שבשימוש‪ .‬כדי‬
‫•‬
‫שסכין הביקוע יפעל כהלכה הוא חייב להיות עבה יותר מגוף‬
‫להב המסור אבל דק יותר מרוחב השיניים המסוכסכות של‬
‫להב המסור‪.‬‬
‫כוונן את סכין הביקוע כפי שמפורט בחוברת הוראות זו‪.‬‬
‫•‬
‫מרווח לא נכון‪ ,‬מיקום ויישור לא תקינים עלולים לגרום לחוסר‬
‫יעילות של סכין הביקוע במניעת רתיעה לאחור‪.‬‬
‫הקפד להשתמש תמיד בסכין הביקוע‪ ,‬למעט מקרים של‬
‫•‬
‫ניסור חדירה‪ .‬חובה להתקין את סכין הביקוע מיד אחרי סיום‬
‫ניסור חדירה‪ .‬סכין הביקוע גורמת להפרעה בזמן ביצוע ניסור‬
‫חדירה ועלול לגרום לרתיעת המסור לאחור‪.‬‬
‫ודא שסכין הביקוע משולבת בחלק המנוסר‪ .‬כדי שסכין‬
‫•‬
‫הביקוע תפעל היא חייבת להשתלב בחלק המנוסר‪ .‬סכין‬
‫הביקוע אינה יעילה למניעת רתיעה לאחור כשמבצעים פעולות‬
‫ניסור קצרות‪.‬‬
‫אל תפעיל את המסור אם סכין הביקוע מכופפת‪ .‬אפילו‬
‫•‬
‫הפרעה קלה עלולה להאט את פעולת הסגירה של המגן‪.‬‬
‫אל תכניס את ידיך מתחת לחלק המנוסר‪ .‬המגן לא יכול להגן‬
‫•‬
‫עליך מפני המסור מתחת לחלק המנוסר‪.‬‬
‫כוונן את עומק הניסור על‪-‬פי עובי החלק המנוסר‪ .‬להב‬
‫•‬
‫המסור חייב לבלוט פחות מגובה של שן מלאה מתחת לחלק‬
‫המנוסר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אסור בהחלט להחזיק את החלק המנוסר בידיים או להניחו‬
‫על רגלך‪ .‬הדק את החלק המנוסר לבסיס יציב‪ .‬חשוב לתמוך‬
‫את החלק המנוסר כהלכה כדי להפחית את החשיפה למצב‬
‫מסוכן‪ ,‬תפיסת הלהב או איבוד השליטה על המסור‪.‬‬
‫החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים כאשר עליך‬
‫לבצע עבודה בה כלי החיתוך עלול לגעת במוליכים נסתרים‬
‫או בכבל החשמלי של הכלי עצמו‪ .‬נגיעה בכבל „חי” הנמצא‬
‫תחת מתח תחשמל את חלקי המתכת החשופים של הכלי‬
‫החשמלי וכך תחשמל גם את המפעיל‪.‬‬
‫כשמבצעים ניסור לאורך החומר השתמש תמיד בגדר‬
‫מובילה או בסרגל מתאים‪ .‬שימוש בכלי עזר אלה משפר את‬
‫הדיוק ומפחית את הסיכון של היתפסות הלהב‪.‬‬
‫‪ .8‬להב המסור‬
‫‪ .9‬סכין ביקוע‬
‫‪ .10‬יציאה לפינוי אבק‬
‫הרכבה‬
‫אזהרה! לפני שתנסה לבצע את הפעולות הבאות‪ ,‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי במצב מנותק‪ ,‬שכבל ההזנה מנותק מרשת‬
‫החשמל ושלהב המסור הפסיק לנוע‪.‬‬
‫התקנה והסרה של להב המסור )ציור ‪(A‬‬
‫הסרה‬
‫החזק את לחצן נעילת הכוש )‪ (5‬במצב לחוץ וסובב את להב‬
‫•‬
‫המסור )‪ (8‬עד שנועל הכוש משתלב וננעל‪.‬‬
‫הרפה את ההידוק של בורג התקנת להב המסור )‪ (11‬על‪-‬ידי‬
‫•‬
‫סיבוב נגד מגמת השעון באמצעות המפתח )‪ (12‬המסופק‪.‬‬
‫הסר את הדיסקית החיצונית )‪.(13‬‬
‫•‬
‫הסר את להב המסור )‪.(8‬‬
‫•‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורים עגולים‬
‫אזהרה! אסור בהחלט להפעיל את הכלי במצב הפוך‪ .‬אל תתקין את‬
‫הכלי במלחציים ואל תחבר אותו בכל אופן אחר למשטח תמיכה‪.‬‬
‫השתמש בציוד הגנה לאוזניים‪ .‬חשיפה לרעש עלולה לגרום‬
‫•‬
‫לפגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫היזהר מסכנות נסתרות‪ ,‬לפני קידוח בקירות‪ ,‬רצפות או‬
‫•‬
‫תקרות חובה לבדוק את המיקום של חיווט וצינורות‪.‬‬
‫ודא שלהב המסור מהודק היטב לציר המנוע ושהוא מסתובב‬
‫•‬
‫בכיוון הנכון‪ .‬הקפד תמיד להשתמש בלהבים בעלי המידה‬
‫הנכונה‪ ,‬כפי שמפורט בהוראות הפעלה אלה‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור בעלי קוטר גדול או קטן מהמידה‬
‫•‬
‫המומלצת‪ .‬לפירוט מידות להבי הניסור המתאימים לשימוש‬
‫עיין בנתונים הטכניים‪ .‬השתמש רק בלהבי מסור המפורטים‬
‫בחוברת זו‪ ,‬העומדים בתקן ‪.EN 847-1‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בלהבי מסור המיוצרים מפלדה‬
‫•‬
‫מהירה )‪ .(HSS‬אסור בהחלט להשתמש בכלי זה עם דיסקי‬
‫חומר שוחק המשמשים להשחזה או לחיתוך‪.‬‬
‫הלהב ימשיך להסתובב אחרי שחרור המתג‪ .‬לפני הנחת‬
‫•‬
‫הכלי‪ ,‬הקפד תמיד להפסיק את פעולתו ולהמתין עד שלהב‬
‫המסור מפסיק לנוע לחלוטין‪.‬‬
‫כלי עבודה זה אינו מיועד לשימושם של צעירים‪ ,‬חלשים או‬
‫•‬
‫לוקים בבריאותם‪ ,‬ללא השגחה מתאימה‪ .‬יש להשגיח על‬
‫ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם הכלי‪.‬‬
‫אזהרה! מגע או שאיפה של אבק הנוצר במהלך פעולות ניסור שונות‬
‫עלול לסכן את הבריאות של המפעיל ושל עוברי אורח‪ .‬השתמש‬
‫במסכת אבק שתוכננה במיוחד להגנה מפני אבק ואדי צבע‪ ,‬וכן ודא‬
‫שכל מי שנמצא באזור העבודה או נכנס אליו מוגן גם כן בהתאם‪.‬‬
‫התקנה‬
‫התקן את להב המסור )‪ (8‬על האוגן הפנימי )‪ ,(14‬והקפד‬
‫•‬
‫שהחץ המסומן על הלהב מצביע לכיוון החץ שעל הכלי‪.‬‬
‫התקן את הדיסקית החיצונית )‪ (13‬על הכוש‪ ,‬כשהחלק המוגבה‬
‫•‬
‫פונה מלהב המסור )‪ (8‬והלאה‪.‬‬
‫הכנס את בורג ההתקנה של להב המסור )‪ (11‬אל החור‪.‬‬
‫•‬
‫החזק את לחצן נעילת הכוש )‪ (5‬במצב לחוץ‪.‬‬
‫•‬
‫הדק היטב את בורג התקנת להב המסור )‪ (11‬על‪-‬ידי סיבוב‬
‫•‬
‫במגמת השעון באמצעות המפתח )‪ (12‬המסופק‪.‬‬
‫כוונן את סכין הביקוע )‪ (9‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫•‬
‫כוונון סכין הביקוע )ציור ‪(B‬‬
‫סכין הביקוע )‪ (9‬מונע את תפיסת להב המסור )‪ (8‬בזמן ביצוע‬
‫פעולות ניסור לאורך הסיבים‪.‬‬
‫חובה לכוונן את להב הביקוע )‪ (9‬אחרי התקנת להב המסור )‪.(8‬‬
‫הרפה את הידוק הברגים )‪ (15‬תוך כדי החזקת להב הביקוע‬
‫•‬
‫)‪ (9‬במקומו‪.‬‬
‫מקם את להב הביקוע )‪ (9‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫•‬
‫המרחק בין קצות שיני המסור לבין סכין הביקוע )‪ (9‬חייב להיות‬
‫•‬
‫‪ 3 - 2‬מ”מ‪.‬‬
‫הפרש הגבהים בין קצות שיני המסור לבין הקצה התחתון של‬
‫•‬
‫סכין הביקוע )‪ (9‬חייב להיות ‪ 3 - 2‬מ”מ‪.‬‬
‫הדק את הברגים )‪.(15‬‬
‫•‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫כלי זה הוא בעל בידוד כפול‪ .‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫התקנה והסרה של הגדר המקבילה )ציור ‪(C‬‬
‫הגדר המקבילה )‪ (17‬משמשת לצורך ניסור בקו ישר‪ ,‬במקביל‬
‫לשפת החלק המנוסר‪.‬‬
‫התקנה‬
‫הרפה את הידוק בורג הנעילה )‪.(16‬‬
‫•‬
‫התקן את הגדר המקבילה )‪ (17‬דרך הפתחים )‪.(18‬‬
‫•‬
‫החלק את הגדר המקבילה )‪ (17‬למצב הדרוש‪.‬‬
‫•‬
‫הדק את בורג הנעילה )‪.(16‬‬
‫•‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם כבל ההזנה נפגם חובה להחליף‬
‫•‬
‫אותו על‪-‬ידי היצרן או בתחנת שירות מוסמכת של בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫אזהרה! כלי זה מיועד לשימוש במקומות מקורים בלבד‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי זה במקומות פתוחים וחשופים‪ ,‬שאינם מקורים‪.‬‬
‫הסרה‬
‫הרפה את הידוק בורג הנעילה )‪.(16‬‬
‫•‬
‫משוך והוצא את הגדר המקבילה )‪ (17‬מהכלי‪.‬‬
‫•‬
‫מאפיינים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫לחצן שחרור נעילה‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫ידית ראשית‬
‫ידית משנית‬
‫לחצן נעילת הכוש‬
‫לוח הבסיס‬
‫מגן להב המסור‬
‫שימוש‬
‫אזהרה! הנח לכלי לבצע את העבודה בקצב המתאים לו‪ .‬אל תעמיס‬
‫אותו בעומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכלי זה ביד ימין או ביד שמאל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כוונון זווית הניסור )ציור ‪(D‬‬
‫זווית ברירת המחדל בין בין להב המסור )‪ (8‬לבין בסיס הניסור‬
‫)‪ (6‬היא ‪.90°‬‬
‫השתמש בזוויתן כדי לבדוק שהזווית בין להב המסור )‪ (8‬לבין‬
‫•‬
‫בסיס הניסור )‪ (6‬היא ‪ .90°‬אם הזווית הנבדקת אינה ‪,90°‬‬
‫כוונן כמפורט להלן‪:‬‬
‫שחרר את כפתור ההידוק )‪ (19‬כדי לשחרר את בסיס הניסור‬
‫•‬
‫)‪.(6‬‬
‫הרפה את הידוק אום הנעילה )‪ (21‬שעל בורג הכוונון )‪.(20‬‬
‫•‬
‫הברג את בורג הכוונון )‪ (20‬פנימה או החוצה כדי להשיג זווית‬
‫•‬
‫של ‪.90°‬‬
‫הדק את אום הנעילה )‪.(21‬‬
‫•‬
‫הדק את כפתור הנעילה )‪ (19‬כדי לנעול את בסיס הניסור )‪(6‬‬
‫•‬
‫למקומו‪.‬‬
‫כוונון מוביל הכוונת‬
‫בצע ניסור מבחן עד למחצית העובי של פסולת עץ כלשהי‪.‬‬
‫•‬
‫שלוף את המסור כדי לחשוף את קו הניסור‪.‬‬
‫•‬
‫שמור על המסור במצב זה‪ ,‬הרפה את בורג הכוונון )‪ (18‬שעל‬
‫•‬
‫הכוונת‪ ,‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫כוון את סימון ‪ (25) 0°‬שעל מוביל הכוונת מול קו הניסור )‪.(27‬‬
‫•‬
‫כשמכווננים ניסור בהטייה של ‪ ,45°‬כוון את סימון ‪(26) 45°‬‬
‫שעל מוביל הכוונת מול קו הניסור‪.‬‬
‫הדק את בורג כוונון של מוביל הכוונת )‪.(28‬‬
‫•‬
‫סמן בעיפרון את קו החיתוך הרצוי‪.‬‬
‫•‬
‫מקם את המסור על קו החיתוך‪.‬‬
‫•‬
‫פינוי אבק )ציור ‪(H‬‬
‫לצורך חיבור שואב אבק או התקן אחר לאיסוף האבק )‪ (30‬יש להתקין‬
‫מתאם להוצאת אבק )‪ (29‬אל הכלי‪.‬‬
‫התקן את המתאם להוצאת האבק )‪ (29‬על פתח איסוף האבק‬
‫•‬
‫)‪.(10‬‬
‫חבר את הצינור הגמיש של שואב האבק )‪ (30‬אל המתאם‬
‫•‬
‫)‪.(29‬‬
‫כוונון עומק הניסור )ציור ‪(E‬‬
‫חובה לכוונן את את עומק הניסור על‪-‬פי העובי של החלק המנוסר‪.‬‬
‫העומק חייב להיות גדול ב‪ 2-‬מ”מ בערך מעובי החלק המנוסר‪.‬‬
‫שחרר את הידית )‪ (22‬כדי לשחרר את נעילת בסיס הניסור‬
‫•‬
‫)‪.(6‬‬
‫הזז את בסיס הניסור )‪ (6‬למצב הדרוש‪.‬‬
‫•‬
‫ניתן לקרוא את העומק על הסקלה )‪.(23‬‬
‫•‬
‫הדק את הידית )‪ (22‬כדי לנעול את בסיס הניסור )‪(6‬‬
‫•‬
‫למקומו‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫המכשיר שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת רצון תלויה‬
‫בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אזהרה! לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או ניקוי של המכשיר חובה‬
‫לנתק אותו ממקור הזנת המתח‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את חריצי האוורור שבכלי שלך באמצעות‬
‫•‬
‫מברשת רכה או במטלית יבשה‪ .‬נקה באופן סדיר את בית‬
‫המנוע באמצעות מטלית לחה‪ .‬אל תשתמש בתכשיר ניקוי‬
‫שוחק או על בסיס של ממס‪.‬‬
‫כוונון זווית הטיית המסור )ציור ‪(F‬‬
‫ניתן לקבוע את זוויות הניסור בין ‪ 0°‬לבין ‪.45°‬‬
‫שחרר את כפתור ההידוק )‪ (19‬כדי לשחרר את בסיס הניסור‬
‫•‬
‫)‪.(6‬‬
‫הזז את בסיס הניסור )‪ (6‬למצב הדרוש‪ .‬ניתן לקרוא את זווית‬
‫•‬
‫הטיית הלהב על הסקלה )‪.(24‬‬
‫הדק את כפתור הנעילה )‪ (19‬כדי לנעול את בסיס הניסור )‪(6‬‬
‫•‬
‫למקומו‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה‬
‫ביתית רגילה‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫כדי להפעיל את המסור‪ ,‬הזז את לחצן שחרור הנעילה )‪(1‬‬
‫•‬
‫למצב משוחרר ולחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(2‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(2‬‬
‫•‬
‫אם יום אחד תחליט שעליך להחליף את המסור או אם אין לך שימוש‬
‫בכלי ישן‪ ,‬חשוב על שמירת איכות הסביבה‪ .‬תחנות השירות של‬
‫חברת בלק אנד דקר יקבלו מכשירים ישנים של בלק אנד דקר ויבטיחו‬
‫שהם יסולקו באופן בטוח‪ ,‬שאינו פוגע בסביבה‪.‬‬
‫ניסור‬
‫החזק את הכלי תמיד בשתי הידיים‪.‬‬
‫הנח ללהב המסור )‪ (8‬לפעול מספר שניות באופן חופשי‪ ,‬לפני‬
‫•‬
‫התחלת הניסור‪.‬‬
‫הפעל רק לחץ קל על הכלי בזמן ביצוע הניסור‪.‬‬
‫•‬
‫עבוד באופן בו לוח הבסיס )‪ (6‬לחוץ כנגד החלק המנוסר‪.‬‬
‫•‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים‬
‫ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫עצות לשימוש יעיל‬
‫מכיוון שלא ניתן להימנע משבירת שפת החתך לאורך החלק‬
‫•‬
‫העליון של קו הניסור‪ ,‬בצע את הניסור על הצד בו ניתן לסבול‬
‫את השברים‪.‬‬
‫אם חייבים למנוע ככל שניתן את השברים‪ ,‬כמו למשל בזמן‬
‫•‬
‫ניסור חומרים רבודים‪ ,‬הדק לוח עץ לבוד על החלק העליון של‬
‫החומר המנוסר‪.‬‬
‫יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים‬
‫חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי‬
‫הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף ומיחזור של‬
‫מוצרי בלק אנד דקר כאשר הם הגיעו לתום חיי השירות שלהם‪ .‬כדי‬
‫לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת‬
‫שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫שימוש בכוונת הניסור )ציור ‪(G‬‬
‫כלי זה מצויד בכוונת עבור ניסור ישר )‪ (25‬ועבור ניסור בשיפוע של‬
‫‪ .(26) 45°‬כוונן את הכוונת כמפורט להלן‪.‬‬
‫כוון את הקצה השמאלי של המובילים )‪ (25‬או )‪ (26‬מול קו‬
‫•‬
‫הניסור )‪.(27‬‬
‫במהלך הניסור‪ ,‬שמור על כוונת הניסור מיושרת מול קו‬
‫•‬
‫הניסור‪.‬‬
‫עבוד באופן בו לוח הבסיס )‪ (6‬לחוץ כנגד החלק המנוסר‪.‬‬
‫•‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך‬
‫על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי הכתובת‬
‫המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות‬
‫של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫‪7‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫וולט ז”ח‬
‫מתח כניסה‬
‫וט‬
‫הספק כניסה‬
‫סל”ד‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫עומק ניסור מכסימלי בשיפוע ‪ 0°‬מ”מ‬
‫עומק ניסור מכסימלי‬
‫מ”מ‬
‫בזווית שיפוע ‪45°‬‬
‫מ”מ‬
‫קוטר להב המסור‬
‫מ”מ‬
‫קוטר חור המסור‬
‫מ”מ‬
‫רוחב קצה המסור‬
‫ק”ג‬
‫משקל‬
‫‪KS1300‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪65‬‬
‫‪KS1301‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪65‬‬
‫‪50‬‬
‫‪190‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪190‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪5‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪KS1300/KS1301‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Deker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪ :‬חוקים‬
‫ותקנות‪EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN/98/37 .‬‬
‫‪55014, EN 61000‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫רעידת יד‪/‬זרוע משוקללת‬
‫‪) KpA‬תחום הסטייה של לחץ הקול(‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה של עצמת הרעש(‬
‫‪dB(A) 98‬‬
‫‪dB(A) 109‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2,762‬מ’‪/‬שנ‬
‫‪dB(A) 3‬‬
‫‪dB(A) 3‬‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪Spennymoor, County Durham‬‬
‫‪,DL16 6JG‬‬
‫בריטניה‬
‫‪27-04-2007‬‬
‫‪zst00132138 - 28-07-2010‬‬
‫‪8‬‬
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
‫ודיוולט בישראל‬.
‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬.
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
‫אתרי אינטרנט‬: www.dewalt.org.il
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת‬
‫התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising