KS1300 | Black&Decker KS1300 CIRCULAR SAW instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-37 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS1300
KS1301
2
3
MAGYAR
Rendeltetés
tékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és
ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
A Black & Decker körfűrész fa és faipari termékek vágására alkalmas. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az öszszes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. A lent felsorolt figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület a
balesetek melegágya.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében.Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja
a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés
használata, például a porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő, csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csőveze-
4
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására.
Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését és
hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok sok
balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy
az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik a
szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik.Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyt jelent.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések fűrészekhez
a. Ne tegye kezét a vágási terület és
a fűrésztárcsa közelébe.Szabad kezét tartsa a kiegészítő fogantyún vagy
a motorburkolaton. Ha mindkét kezével
a fűrészt fogja, a tárcsa nem vághatja
meg.
b. Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez nem védi meg a munkadarab alatt
futó fűrésztárcsától.
c. A vágási mélységet a munkadarab vastagságához igazítsa. A munkadarab alatt
kevesebb, mint egy teljes fognyi látszódjon ki a fűrésztárcsából.
d. Soha ne tartsa azt a darabot, amit vág
a kezében vagy a térdén. Rögzítse
5
a. Mindkét kezével folyamatosan erősen
markolja a fűrészt, és karját úgy tartsa, hogy ellen tudjon állni a visszarúgó erőknek. Úgy helyezkedjen, hogy
a fűrésztárcsa valamelyik oldalán álljon,
de ne egyvonalban vele.A visszarúgás
hatására a fűrészgép hátrafelé mozdul, de
a visszarúgó erőket a kezelő uralni tudja
a megfelelő óvintézkedések megtételével.
b. Amikor a fűrésztárcsa beszorul vagy
bármilyen okból félbe hagyja a vágást,
engedje el a kapcsológombot, és tartsa
a fűrészt mozdulatlanul az anyagban,
amíg a tárcsa teljesen le nem áll. Soha
ne próbálja a fűrészt kihúzni a munkadarabból vagy hátrafelé húzni, amíg
a fűrésztárcsa mozog, mert visszarúgás
következhet be. Vizsgálja meg, mi okozta a tárcsa beszorulását, és küszöbölje ki
a hibákat.
c. Amikor újraindítja a fűrészt a munkadarabban, a fűrésztárcsát tartsa a vágat
közepén, és ügyeljen, hogy a fogak ne
érjenek az anyaghoz. Ha a fűrésztárcsa
beszorul, kiugorhat a munkadarabból, és
visszarúghat, amikor a fűrészt újraindítja.
d. Támassza alá a nagy darabokat, így minimálisra csökkentheti a fűrésztárcsa
beszorulásának és a visszarúgásnak
a lehetőségét.A nagy munkadarabok már
saját súlyuktól deformálódnak. Az alátámasztás a lapok mindkét oldalán szükséges: a vágási vonal közelében, illetve a lap
szélénél.
e. Ne használjon életlen vagy sérült fűrésztárcsát. Az életlen, nem megfelelően
beállított tárcsa keskeny járatot hoz létre,
ami túlzott súrlódáshoz, a fűrésztárcsa
szorulásához és visszarúgáshoz vezet.
f. A vágásmélység és a kúpos szögállítás
zárókarjait a vágás megkezdése előtt
ellenőrizni kell, hogy jól meg vannake szorítva. Ha a fűrésztárcsa beállításai
vágás közben megváltoznak, a tárcsa beszorul és a gép visszarúg.
g. Különösen ügyeljen, ha merülő vágást
készít meglévő falakba vagy más „vak”
területen.A fűrésztárcsa olyan tárgyakba
vághat, amelyek visszarúgást okoznak.
a munkadarabot szilárd felületre. Fontos
a munkadarab megfelelő alátámasztása,
mert így lehet minimalizálni a testi sérülés,
a tárcsa megszorulás és a gép ellenőrizhetetlenné válásának veszélyét.
e. Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el.Az „élő”, elektromos
áram alatt lévő vezeték elektromossá teheti a szerszám csupasz fémfelületeit is,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
f. Szálirányú vágás esetén mindig használjon hasító korlátot vagy egyenes
szélvezetőt. Ezzel javítja a vágás pontosságát és csökkenti a tárcsa megszorulásának veszélyét.
g. Mindig
megfelelő
méretű
és
rögzítőnyílású tárcsát használjon (hegyeset vagy lekerekítettet). A fűrészgép
felszerelési helyére nem illeszkedő tárcsa
excentrikusan fog futni, Ön pedig elveszíti
uralmát a gép fölött.
h. Soha ne használjon nem megfelelő
tárcsa alátétet vagy rögzítőcsavart. Az
Ön fűrészéhez használt tárcsa alátét és
rögzítőcsavar tervezésénél az optimális
teljesítmény és biztonság szempontjait
vették figyelembe.
Minden fűrészre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése:
♦ A visszarúgás a gép hirtelen reagálása
a fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására vagy megcsúszására, ami a nem
megfelelően ellenőrzött fűrésznek a munkadarabról a kezelő irányába történő elmozdulását okozza;
♦ ha a tárcsa becsípődik, beragad az összezáródó vágatba, a fűrésztárcsa leáll, és
a motor reakciója a készüléket nagy sebességgel a kezelő irányába löki;
♦ ha a fűrésztárcsa elgörbül, vagy elmozdul a helyes irányból a vágás során, fogai
a fa felszínébe vágódnak, és kiugorhat a
vágatból a kezelő irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának, illetve a helytelen munkamódszerek és
munkakörülmények következménye, és az
alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
Biztonsági utasítások elmozduló védőburkolatú körfűrészekhez
a. Ellenőrizze az alsó védőburkolatot,
hogy megfelelően zár-e minden hasz-
6
nálat előtt. Ne üzemeltesse a fűrészt, ha
az alsó védőburkolat nem mozog szabadon, és nem záródik azonnal. Soha
ne rögzítse szorítóval vagy más módon
nyitott helyzetben az alsó védőburkolatot. Ha a fűrészt véletlenül leejtik, az alsó
védőburkolat meggörbülhet. Emelje föl az
alsó védőburkolatot a visszahúzható karral; ellenőrizze, hogy szabadon mozoge, és nem érintkezik-e a fűrésztárcsával,
sem más alkatrészekkel semmilyen szögben és semmilyen vágási mélységnél.
b. Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának működését. Ha a védőburkolat
és a rugó nem működik megfelelően,
a szerszámot a használat előtt javíttassa meg. Az alsó védőburkolat lehet, hogy
sérült alkatrészek vagy mézgás lerakódás,
törmelék felhalmozódása miatt működik
nehézkesen.
c. Az alsó védőburkolatot csak speciális
vágások, például merülő vágás vagy
összetett vágás alkalmával szabad kézzel visszahúzni. A visszahúzó kar segítségével emelje meg az alsó védőburkolatot, és amint a fűrésztárcsa behatol az
anyagba, az alsó burkolatot vissza kell
engedni. Más fűrészelési művelet esetén
az alsó burkolatnak automatikusan kell
működnie.
d. Mindig figyelje meg, hogy az alsó burkolat takarja-e a fűrésztárcsát, mielőtt
a fűrészt a munkaasztalra vagy a padlóra helyezi. A védőburkolat nélküli fűrésztárcsa hátrafelé mozgatja a szerszámot,
és az útjába kerülő dolgokat elvágja. Ne
feledje, hogy eltart egy ideig, amíg a tárcsa megáll miután a kapcsológombot elengedte.
vágás után vissza kell szerelni. Merülő
vágásnál a hasítókés akadályt jelent és
visszarúgást okozhat.
d. Ahhoz, hogy a hasítókés működni tudjon, be kell hatolnia a munkadarabba.
Rövid vágásoknál a hasítókés hatástalan
a visszarúgás megakadályozásában.
e. Ne dolgozzon a fűrésszel, ha a hasítókés
elgörbült. Már csekély akadály is lelassíthatja a védőburkolat zárási sebességét.
További biztonsági utasítások valamennyi
hasítókéssel felszerelt fűrészhez
a. Az alkalmazott fűrésztárcsának megfelelő hasítókést használjon. Ahhoz, hogy
a hasítókés működjön, vastagabbnak kell
lennie, mint a tárcsa maga, de keskenyebbnek, mint a tárcsa vágásszélessége.
b. A hasítókést a használati utasításban
leírtak szerint állítsa be. A helytelen térköz, elhelyezés és igazítás hatástalanná
teheti a hasítókést a visszarúgás megakadályozásában.
c. Mindig használja a hasítókést, kivéve
merülő vágásnál. A hasítókést a merülő
Mások biztonsága
Fennmaradó veszélyek
A következő kockázatok minden fűrész használatával együtt járnak:
– A forgó részek érintéséből származó sérülések.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének
megérintése miatti sérülés.
– Sérülés a tárcsa cseréjekor.
- Ujjak becsípődése a védőelemek kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk
és MDF anyagokra.
Fűrésztárcsák
♦ Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy
nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa minőségével kapcsolatban lásd a műszaki adatokat. Csak az EN
847-1 szabványnak megfelelő, ebben az
útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
♦ Figyelmeztetés! Ne használjon vágókorongot.
♦
♦
7
Ezt a szerszámot nem használhatják
korlátozott fizikai, érzékelési és mentális
képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is);
kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást biztosít
számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a szerszámmal.
Rezgés
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak
megfelelően mérték, alkalmasak különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják a szerszámot.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhetnek.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármely, következő
művelethez fogna, győződjön meg róla, hogy
a szerszám ki van kapcsolva, nincs áram alatt,
és a fűrésztárcsa már leállt.
A fűrészlap le- és felszerelése (A ábra)
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs expozíció felmérése során az
expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve,
hogy a szerszámot milyen módon használják,
beleértve, hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Eltávolítás
♦ Tartsa lenyomva a hajtótengely reteszelő
gombját (5), és addig forgassa a lapot,
amíg a retesz működésbe nem lép.
♦ Lazítsa meg és vegye ki a tárcsa rögzítő
csavarját (11) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a mellékelt villáskulcsot (12).
♦ Vegye le a külső alátétet (13).
♦ Vegye ki a fűrészlapot (7).
Felszerelés
♦ Helyezze a lapot a belső alátétre (14), és
ellenőrizze, hogy a lapon a nyíl ugyanabba
az irányba mutat-e, mint a szerszámon.
♦ Tegye föl a külső alátétet (13) a hajtótengelyre úgy, hogy a kiemelkedő rész a fűrészlappal ellentétes oldalon legyen.
♦ Illessze a furatba a rögzítő csavart (11).
♦ Tartsa lenyomva a hajtótengely reteszelő
gombját (5).
♦ Szorosan húzza meg a tárcsa rögzítő
csavarját az óramutató járásának megfelelő irányba hajtva a mellékelt villáskulcsot
(12).
♦ A hasítókést a következők szerint állítsa be.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a kezelési
útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva; ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy az
adattáblán megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Pótfogantyú
Orsóretesz gomb
Talp
Fűrészlap
Fűrészlap védőburkolata
Hasítókés
Porelvezető nyílás
A hasítókés beállítása (B ábra)
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.
A hasítókés megakadályozza, hogy hasító vágás közben a fűrészlap beszoruljon.
A hasítókést a lap cseréje után be kell állítani.
♦ Lazítsa meg a csavarokat (15) a villáskulccsal (12), közben tartsa eddigi helyzetében a hasítókést.
♦ Az ábra szerint állítsa be a hasítókést (9).
Részegységek
1. Ki- és bekapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Főfogantyú
8
♦
♦
♦
ga szerint kell beállítani. Kb. 2 mm-rel legyen
több, mint a munkadarab vastagsága.
♦ Lazítsa meg a gombot (22), és oldja ki
a fűrésztalpat.
♦ Állítsa a fűrésztalpat (6) a kívánt helyzetbe. A megfelelő vágási mélység a skálán
leolvasható (23).
♦ Szorítsa meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
A fogazott perem és a hasítókés közötti
távolság 2 - 3 mm legyen.
A fogazott perem és a hasítókés alsó vége
közötti magasságkülönbség 2 - 3 mm legyen.
Húzza meg a csavarokat.
A párhuzamvezető le- és felszerelése (C ábra)
♦
A párhuzamvezető segítségével a munkadarab szélével párhuzamosan, egyenesen
vághat.
Dőlésszög beállítása (F ábra)
A szerszám 0° és 45° közötti dőlésszög vágására alkalmas.
♦ Lazítsa meg a reteszelő gombot (19), és
oldja ki a fűrésztalpat.
♦ Állítsa a fűrésztalpat (8) a kívánt helyzetbe. A megfelelő dőlésszög a skálán leolvasható (24).
♦ Szorítsa meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
Felszerelés
♦ Lazítsa meg a reteszelő gombot (16).
♦ Csúsztassa be a párhuzamvezetőt (17)
a nyílásokon (18).
♦ Csúsztassa a kívánt helyzetbe.
♦ Szorítsa meg a gombot.
Eltávolítás
♦ Lazítsa meg a reteszelő gombot.
♦ Húzza ki a párhuzamvezetőt a szerszámból.
Ki- és bekapcsolás
♦
Használat
A szerszám bekapcsolásához állítsa
a reteszelőgombot (2) kioldás helyzetbe,
és markolja meg a ki- és bekapcsoló gombot (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje fel
a kapcsolót.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában dolgozni. Ne terhelje túl.
♦
A szerszámot jobb- és balkezes felhasználók
is tudják használni.
Fűrészelés
Mindig két kézzel tartsa a fűrészt.
♦ Hagyja a fűrészt néhány másodpercig
szabadon pörögni mielőtt vágni kezdene.
♦ Csak enyhe nyomást gyakoroljon a szerszámra vágás közben.
♦ Munka közben nyomja a munkadarabra
a fűrésztalpat.
A fűrészelés szögének beállítása
(D ábra)
A fűrészlap és a fűrésztalp gyárilag beállított
szöge 90°.
♦ Fémderékszöggel ellenőrizze, hogy a
fűrészlap és a fűrésztalp között beállított szög 90°. Ha a bezárt szög nem 90°,
a következőképp állítsa:
♦ Lazítsa meg a reteszelő gombot (19), és
oldja ki a fűrésztalpat.
♦ Lazítsa meg a kontraanyát (20)
a beállítócsavaron (21).
♦ Hajtsa ki vagy be a beállítócsavart a 90°os szög eléréséhez.
♦ Húzza meg újra a kontraanyát.
♦ Szorítsa meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
Ajánlások az optimális használathoz
♦
♦
Mivel valamennyi szilánkosodás elkerülhetetlen a vágási vonal mellett a munkadarab felső oldalán, azon az oldalon vágjon, amelyik oldalon ez elfogadható.
Ha minimálisra akarja csökkenteni a szilánkosodást, pl. amikor laminált anyagot
vág, szorítson a munkadarab tetejére rétegelt lemezt.
Az irányzék használata (G ábra)
A szerszám egyenes vágáshoz (25) és 45°os dőlésszög (26) vágásához irányzékkal van
ellátva.
Vágási mélység beállítása (E ábra)
A vágási mélységet a munkadarab vastagsá-
9
♦
♦
♦
♦
♦
Az irányzékot a következők szerint állítsa
be.
A vezetők (25) vagy (26) bal szélét igazítsa a vágási vonalhoz (27).
Fűrészelésnél tartsa az irányzékot a vágási vonal mentén.
Munka közben nyomja a munkadarabra
a fűrésztalpat.
♦
Környezetvédelem
Az irányzék beállítása
♦
♦
♦
♦
♦
A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen
nedves ruhával. Ne használjon súrolószert
vagy oldószer alapú tisztítószereket.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha
van rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Végezzen rövid próbavágást egy hulladék
fadarabban.
Húzza vissza a fűrészt, hogy a vágási vonal (27) látható legyen.
A fűrészt változatlan helyzetben tartva az
ábra szerint lazítsa meg az irányzékot.
Igazítsa az irányzék 0° jelzését (25)
a vágási vonalhoz (27). 45°-os dőlésszög
vágása esetén igazítsa az irányzék 45°-os
jelzését (26) a vágási vonalhoz.
Rögzítse az irányzékot a csavarral (28).
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
Black & Decker készüléke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A por eltávolítása (H ábra)
Csatlakozó szükséges, ha porszívót csatlakoztat a szerszámhoz.
♦ Illessze a csatlakozót (29) a fűrész megfelelő kimenetébe (10).
♦ Csatlakoztassa a porszívó csövét (30).
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Karbantartás
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
készülék karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet/készüléket.
♦ Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla, ha különálló akkumulátorral
működik.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a géppel egybe van építve,
majd ezután kapcsolja ki a szerszámot.
♦ Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt.
A rendszeres tisztításon kívül töltője nem
igényel további karbantartást.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a gép/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
10
Műszaki adatok
KS1300 KS1301
1. TÍPUS 1. TÍPUS
Vv.á. 230
Feszültség
Felvett teljesítmény
1300
Üresjárati fordulatszám min-1 5000
5000
Maximális vágási
mélység
mm 65
65
Vágásmélység 45°-nál
mm 50
50
Fűrészlap átmérője
mm 190
190
Furatátmérő
mm 16
16
Fűrészfog vastagság
mm 2,3
2,3
Súly
kg 5
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
1-10-2009
230
W 1300
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com
5
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 98 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 109 dB(A), bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Black & Decker márkával
és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) $1 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
KS1300/KS1301
Black & Decker kinyilvánítja, hogy
a „Műszaki adatok” részben ismertetett
termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3
Ezek a termékek a 2004/108/EK
és a 2011/65/EU irányelveknek
is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba Black & Decker
vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243957 - 13-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising