KS1300 | Black&Decker KS1300 CIRCULAR SAW instruction manual

402011 - 63 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KS1300
KS1301
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a
uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de
căldură, ulei, muchii vii sau componente în
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate
fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Fierăstrăul Black & Decker a fost conceput pentru
tăierea lemnului şi a produselor din lemn. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de
neatenţie în timpul operării uneltelor electrice
poate conduce la vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte de
ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în
poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie
sau un cleşte rămas ataşat la o componentă
rotativă a uneltei electrice poate conduce la
vătămări personale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
împământat sau legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o
4
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru
şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.
Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Acest lucru va
asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei
de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea
mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni să o
utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase
în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice.
În cazul deteriorării, aveţi în vedere repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor
de controlat.
Avertisment! Avertizări suplimentare
de siguranţă pentru fierăstraie
a. Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de
tăiere şi de lamă. Ţineţi cealaltă mână pe
mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.
Dacă ambele mâini ţin fierăstrăul, nu există
riscul să fie tăiate de lamă.
b. Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de lamă sub
piesa de prelucrat.
c. Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de lucru
trebuie să se vadă mai puţin dintr-un zimţ de
lamă.
d. Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior
piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Este important
să sprijiniţi în mod adecvat piesa de prelucrat
pentru a minimiza expunerea corpului, blocarea lamei sau pierderea controlului.
e. Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care unealta de debitat poate
atinge cabluri ascunse sau propriul cablu
de alimentare. Contactul cu un cablu sub
tensiune va determina scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei
şi va cauza electrocutarea operatorului.
f. Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi
întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă
de ghidare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte
precizia tăieturii şi se reduc şansele de blocare a lamei.
g. Utilizaţi întotdeauna lame de dimensiunea
5
fierăstrăului se blochează, aceasta poate să
iasă din tăietură sau să ricoşeze din piesa de
prelucrat atunci când fierăstrăul este repornit.
d. Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a lamei şi de recul. Panourile mari au tendinţa de a se îndoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie poziţionate sub
panou, pe ambele laturi, aproape de linia de
tăiere şi aproape de marginea panoului.
e. Nu folosiţi lame boante sau deteriorate.
Lamele neascuţite sau incorect poziţionate
produc tăieturi înguste, cauzând fricţiune excesivă, blocarea lamei şi reculul.
f. Manetele de blocare pentru adâncimea
lamei şi reglarea înclinaţiei trebuie să fie
strânse şi fixate înainte de efectuarea tăieturii. Dacă reglajul lamei se deplasează în
timpul efectuării tăieturii, ar putea determina
blocarea sau reculul.
g. Acordaţi o atenţie suplimentară atunci
când efectuaţi decupaje în pereţi sau în
alte zone fără vizibilitate. Lama care pătrunde în material poate tăia obiecte ce pot cauza
reculul.
şi forma corectă (diamantate faţă de rotunde) a orificiilor arborelui. Lamele care
nu se potrivesc cu armăturile de montaj ale
fierăstrăului vor funcţiona excentric, determinând pierderea controlului.
h. Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru lame. Şaibele şi şurubul pentru lamă au fost special
concepute pentru fierăstrăul dvs., pentru performanţa şi siguranţa optime în timpul operării.
Instrucţiunile suplimentare de siguranţă valabile pentru toate fierăstraiele
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de
operator pentru recul:
◆ reculul reprezintă reacţia bruscă a unei lame
agăţate, blocate sau aliniate incorect, ce determină deplasarea în sus a fierăstrăului, de
pe piesa de prelucrat înspre operator;
◆ atunci când lama este agăţată sau blocată
strâns în tăietură, aceasta se împiedică, iar
reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi înspre operator;
♦ dacă lama se îndoaie sau nu se aliniază corect
în tăietură, zimţii de pe marginea din spate
a lamei pot săpa în suprafaţa superioară a
lemnului, făcând ca lama să iasă în sus din
tăietură şi să fie proiectată înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare a
fierăstrăului şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare.
a. Menţineţi ambele mâini bine strânse pe
fierăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât să
poată face faţă forţelor de recul. Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din lateralele
lamei, însă nu în linie cu aceasta. Reculul
poate cauza ricoşarea lamei înapoi, însă forţele de recul pot fi controlate de operator dacă
sunt adoptate măsuri de precauţie adecvate.
b. Atunci când lama se blochează sau atunci
când întrerupeţi o tăietură din orice motiv,
eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat
fierăstrăul în material până când lama se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi lama din material sau să trageţi
înapoi fierăstrăul în timp ce lama se mişcă;
în caz contrar, se poate declanşa reculul.
Examinaţi şi adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina cauza blocării lamei.
c. Atunci când reporniţi fierăstrăul introdus
în piesa de prelucrat, centraţi lama acestuia în tăietură şi verificaţi ca zimţii lamei să
nu fi intrat în material. În cazul în care lama
Instrucţiuni de siguranţă pentru fierăstraiele
circulare cu apărători pendulare externe sau
interne şi apărătoare pentru cablu
a. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi închiderea corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Nu operaţi fierăstrăul dacă
apărătoarea inferioară nu se mişcă liber
şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu
legaţi niciodată apărătoarea inferioară în
poziţia deschis. În cazul scăpării accidentale a fierăstrăului, apărătoarea inferioară se
poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară cu
mânerul retractabil şi asiguraţi-vă că aceasta
se mişcă liber şi nu atinge lama sau orice altă
componentă, în toate unghiurile şi adâncimile
de tăiere.
b. Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul nu funcţionează corect, acestea trebuie reparate
înainte de utilizare. Apărătoarea inferioară
poate funcţiona lent datorită pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau acumulărilor
de reziduuri.
c. Apărătoarea inferioară trebuie retrasă
manual numai pentru tăieturile speciale
precum „decupajele” şi „tăieturile combinate”. Ridicaţi apărătoarea inferioară cu
mânerul de retragere şi, de îndată ce lama
6
- Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
- Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma tăierii
lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.
pătrunde în material, apărătoarea inferioară trebuie eliberată. Pentru orice alte tipuri
de tăiere cu fierăstrăul, apărătoarea inferioară
ar trebui să funcţioneze în mod automat.
d. Trebuie să verificaţi întotdeauna ca apărătoarea inferioară să acopere lama înainte
de a poziţiona fierăstrăul pe bancă sau
podea. O lamă neprotejată, liberă va cauza
ricoşarea înapoi a fierăstrăului care va tăia
orice îi stă în cale. Fiţi atenţi la timpul necesar
pentru ca lama să se oprească după eliberarea întrerupătorului.
Lamele fierăstrăului
◆ Nu utilizaţi lame de diametru mai mare sau
mai mic decât cel recomandat. Pentru dimensionarea adecvată a lamelor, consultaţi
specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv lamele
menţionate în acest manual, ce respectă standardul EN 847-1.
◆ Avertisment! Nu folosiţi niciodată discuri abrazive.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
toate fierăstraiele cu cuţit de despicare
a. Utilizaţi cuţitul de despicare adecvat pentru lama folosită. Pentru funcţionarea cuţitului de despicare, este necesar ca acesta
să fie mai gros decât corpul lamei, însă mai
subţire decât zimţii acesteia.
b. Reglaţi cuţitul de despicare conform instrucţiunilor din acest manual. Distanţarea,
poziţionarea şi alinierea incorectă pot anula
efectul cuţitului de despicare în împiedicarea
reculului.
c. Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare, cu
excepţia cazurilor în care efectuaţi decupaje.
Cuţitul de despicare trebuie să fie poziţionat
la loc după efectuarea decupajelor. Cuţitul de
despicare cauzează interferenţe în timpul efectuării decupajelor şi poate genera reculul.
d. Pentru funcţionarea cuţitului de despicare,
acesta trebuie să fie cuplat în piesa de
prelucrat. În timpul tăieturilor scurte, cuţitul
de despicare nu împiedică reculul.
e. Nu operaţi fierăstrăul în cazul în care cuţitul de despicare este îndoit. Chiar şi un
contact uşor poate încetini viteza de închidere
a apărătorii.
Siguranţa terţilor
◆
◆
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de
conformitate au fost măsurate în conformitate cu
metoda standard de testare prevăzută de norma
EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea
diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi
de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de
utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte
peste nivelul menţionat.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
- Vătămări cauzate de atingerea componentelor ce se rotesc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea sunt:
- Afectarea auzului.
- Riscul de accidente cauzate de componentele neacoperite ale lamei rotative a
fierăstrăului.
- Riscul de vătămări la schimbarea lamei.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor
ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul
de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a
expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare
şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare
7
◆
◆
precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele
în care survine blocarea acesteia.
Montarea
◆ Poziţionaţi lama de fierăstrău pe flanşa internă
(14), asigurându-vă că săgeata de pe lamă
indică în aceeaşi direcţie cu săgeata de pe
unealtă.
◆ Poziţionaţi şaiba externă (13) pe ax, cu zona
în relief orientată în direcţia opusă lamei de
fierăstrău.
◆ Introduceţi şurubul de fixare a lamei (11) în
orificiu.
◆ Ţineţi butonul de blocare al axului (5) liber.
◆ Strângeţi bine şurubul de fixare a lamei rotindu-l în sensul acelor de ceasornic cu ajutorul
cheii (12) din dotare.
◆ Reglaţi cuţitul de spintecare conform instrucţiunilor de mai jos.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
◆
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Reglarea cuţitului de despicare (fig. B)
Cuţitul de despicare împiedică blocarea lamei
fierăstrăului în timpul operaţiilor de tăiere şi despicare cu fierăstrăul. Cuţitul de despicare trebuie
să fie reglat după înlocuirea lamei de fierăstrău.
◆ Slăbiţi şuruburile (15) cu ajutorul cheii (12),
ţinând în acelaşi timp cuţitul de despicare în
poziţie.
◆ Poziţionaţi cuţitul de despicare (9) conform
ilustraţiei.
◆ Distanţa dintre marginea zimţată şi cuţitul de
despicare trebuie să fie de 2 - 3 mm.
◆ Diferenţa de înălţime dintre marginea zimţată
şi capătul inferior al cuţitului de despicare
trebuie să fie de 2 - 3 mm.
◆ Strângeţi şuruburile.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Scoateţi şaiba exterioară (13).
Scoateţi lama de fierăstrău (7).
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Mâner principal
Mâner secundar
Buton de blocare a axului
Talpă
Lama de fierăstrău
Apărătoarea lamei de fierăstrău
Cuţit de despicare
Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma
tăierii
Montarea si demontarea ghidajului paralel (fig. C)
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea
oricăreia dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă
că unealta este oprită şi deconectată şi că lama
fierăstrăului nu se mişcă.
◆
Ghidajul paralel este utilizat pentru efectuarea
tăieturilor cu fierăstrăul în linie dreaptă, paralel
cu marginea piesei de prelucrat.
Montarea
◆ Slăbiţi butonul de blocare (16).
◆ Introduceţi ghidajul paralel (17) prin deschizături (18).
◆ Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
◆ Strângeţi butonul de blocare.
Demontarea şi montarea unei lame de
fierăstrău (fig. A)
Demontarea
◆ Ţineţi liber butonul de blocare al axului (5) şi
rotiţi lama până când acesta se cuplează.
◆ Slăbiţi şi demontaţi şurubul de fixare a lamei
(11) rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul cheii (12) din dotare.
Demontarea
◆ Slăbiţi butonul de blocare.
◆ Trageţi ghidajul paralel de pe unealtă.
8
Utilizare
Tăierea cu fierăstrăul
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
◆ Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva
secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii.
♦ Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
◆ Lucraţi cu talpa fierăstrăului apăsată pe piesa
de prelucrat.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Această unealtă poate fi operată cu mâna dreaptă
sau cu mâna stângă.
Reglarea unghiului de tăiere (fig. D)
Unghiul standard dintre lama de tăiere şi talpă
este de 90°.
◆ Folosiţi un echer pentru a verifica dacă unghiul
dintre lama de tăiere şi talpă este de 90°. Dacă
unghiul nu măsoară 90°, faceţi următoarele
modificări:
◆ Slăbiţi butonul de blocare (19) pentru a debloca talpa fierăstrăului.
◆ Slăbiţi piuliţa de blocare (20) de pe şurubul de
reglare (21).
◆ Înşurubaţi sau deşurubaţi şurubul de reglare
până obţineţi un unghi de 90°.
◆ Strângeţi la loc piuliţa de blocare.
◆ Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca
talpa fierăstrăului pe poziţie.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
◆
◆
Utilizarea ghidajului lateral (fig. G)
Unealta este dotată cu un ghidaj lateral pentru tăieturi drepte (25) şi pentru tăieturi înclinate la 45° (26).
◆ Reglaţi ghidajul lateral conform instrucţiunilor
de mai jos.
◆ Aliniaţi marginea din stânga a ghidajelor (25)
sau (26) cu linia de tăiere (27).
◆ Ţineţi ghidajul lateral aliniat cu linia de tăiere
în timpul efectuării tăieturii.
◆ Lucraţi cu talpa fierăstrăului apăsată pe piesa
de prelucrat.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. E)
Adâncimea de tăiere trebuie reglată potrivit grosimii piesei de prelucrat. Trebuie să depăşească
grosimea acesteia cu aprox. 2 mm.
◆ Slăbiţi butonul (22) pentru a debloca talpa
fierăstrăului.
◆ Deplasaţi talpa fierăstrăului (6) în poziţia dorită. Adâncimea corespunzătoare a tăieturii
poate fi citită pe gradaţie (23).
◆ Strângeţi butonul pentru a bloca talpa fierăstrăului pe poziţie.
Reglarea ghidajului lateral
◆
◆
Reglarea unghiului înclinat (fig. F)
◆
Această unealtă poate fi setată pentru tăieturi la
unghiuri înclinate între 0° şi 45°.
◆ Slăbiţi butonul de blocare (19) pentru a debloca talpa fierăstrăului.
◆ Deplasaţi talpa fierăstrăului (8) în poziţia dorită. Înclinaţia unghiului corespunzătoare a
tăieturii poate fi citită pe gradaţie (24).
◆ Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca
talpa fierăstrăului pe poziţie.
◆
◆
◆
Faceţi o tăietură de probă până la jumătatea
unei bucăţi de lemn care nu vă trebuie.
Retrageţi fierăstrăul pentru ca linia de tăiere
(27) să devină vizibilă.
Ţinând fierăstrăul în această poziţie, slăbiţi
ghidajul lateral de pe talpa fierăstrăului aşa
cum este descris în ilustraţie.
Aliniaţi marcajul de 0° (25) de pe ghidajul lateral cu linia de tăiere (27). Atunci când reglaţi
pentru tăieturi înclinate la 45°, aliniaţi marcajul
de 45° (26) de pe ghidajul lateral cu linia de
tăiere.
Fixaţi ghidajul lateral cu ajutorul şurubului (28).
Extragerea prafului (fig. H)
Pornirea şi oprirea
◆
Deoarece o oarecare aşchiere de-a lungul
liniei de tăiere pe partea superioară a piesei
de prelucrat nu poate fi evitată, tăiaţi pe partea
pe care aşchierea este acceptabilă.
În cazul în care este necesară reducerea la
minim a aşchierii, de ex. în cazul tăierii laminatelor, prindeţi o bucată de placaj de partea
superioară a piesei de prelucrat.
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui
aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului
la unealtă.
◆ Introduceţi adaptorul de extragere a prafului
(29) în orificiul de evacuare a prafului (10).
Pentru a porni unealta, deplasaţi butonul de
deblocare (2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul
de pornire/oprire.
9
◆
Protejarea mediului înconjurător
Conectaţi furtunul aspiratorului (30) la adaptor.
Întreţinerea
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor
de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără
cablu:
◆ Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la
priză.
◆ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/
unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un
acumulator separat.
◆ Sau descărcaţi complet bateria dacă este
plină şi apoi opriţi unealta.
◆ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod
regulat.
◆ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare
de pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o
perie moale sau o cârpă uscată.
◆ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie
de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
◆ Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă
este prevăzută) şi îndepărtaţi praful din interior.
Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea
şi refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi
reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de service autorizat contactând biroul local
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
◆ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
◆ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
◆ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
◆ Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
10
Specificaţii tehnice
Tensiune de
intrare
Putere absorbită
Viteză în gol
Adâncimea
maximă de tăiere
Adâncimea de
tăiere la înclinaţie
de 45°
Diametrul lamei
Alezajul lamei
Lăţimea vârfului
lamei
Greutate
Vc.a.
KS1300
TIP 1
230
W 1.300
min-1 5.000
mm 65
1.300
5.000
65
mm 50
50
mm 190
mm 16
mm 2,3
190
16
2,3
kg 5
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.
KS1301
TIP 1
230
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
1-10-2009
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
5
Nivelul presiunii sonore conform cu EN
60745:
Presiune sonoră (LpA) 98 dB(A), incertitudine
(K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 109 dB(A), incertitudine
(K) 3 dB(A)
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma
vectorială a trei direcţii) conform cu EN
60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 2,76 m/s2,
incertitudine (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
KS1300/KS1301
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE
(de la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-5
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de service autorizat contactând
biroul local Black & Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
11
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a
fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la www.blackanddecker.co.uk/productregistration sau
transmiteţi prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei Black & Decker din ţara dvs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187558- 05-09-2012
12
13
Download PDF

advertising