DC500 | DeWalt DC500 Wet & Dry Vacuum Type 2 instruction manual

402112-37 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC500
Figura 1
f
a
b
c
e
j
d
Figura 2
k
2
j
i
h
g
f
Figura 3
Figura 4
p
o
o
e
m
k
n
l
o
Figura 6
Figura 5
p
q
r
h
i
q
3
Figura 7
Figura 8
b
g
s
c
g
d
Figura 9
s
u
t
4
ASPIRATOR
DC500
Felicitări!
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tip
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare priză
Regatul Unit şi Irlanda
Tensiune acumulator
Putere
Volum rezervor
Debit aer max.
Clasă de protecţie
Diametru duză furtun
Greutate
mm
kg
DC500
2
c.a. /c.c.
230
230 / 115
12 / 14,4 / 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
4,6
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77,5
3
86
3
VAC
VAC
VDC
W
l
l/s
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DC500
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„Specificaţii tehnice“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60335.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12. 2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
5
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
6
e)
f)
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
b)
c)
d)
e)
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind aspiratoarele
• Această unealtă este protejată contra
stropirii conform clasei de protecţie IPX4. Nu
scufundaţi aparatul în apă!
• Nu folosiţi unealta pentru a aspira azbest.
• Nu folosiţi unealta pentru a aspira silicaţi.
• Nu folosiţi unealta pentru a aspira lichide
inflamabile.
• Nu folosiţi unealta pentru a aspira particule
fierbinţi.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi
niciodată să se joace cu acest produs.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Pericol de prindere sau de zdrobire
a degetelor.
– Pericol de inhalare a vaporilor la lucrul cu
adezivi.
– Pericol de inhalare a pulberilor periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
7
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
8
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă şi:
a. lichidul acumulatorului pătrunde în pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în contact cu pielea, spălaţi imediat zona cu apă
şi săpun delicat. În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii deschişi
timp de 15 minute sau până când trece iritaţia.
În cazul în care este necesară asistenţă medicală, informaţi medicul că electrolitul bateriei
este compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Acumulatorul
TIP ACUMULATORI
Pentru utilizarea cu acumulatori, această unealtă
funcţionează cu acumulatori DEWALT NiCd, NiMH
şi Li-Ion cu putere de la 12 V la 18 V.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Aspirator
1 Furtun de aspiraţie
1 Duză lată
1 Accesoriu pentru spaţii înguste
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
1 Adaptor extragere praf
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Cap de alimentare
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
c. Rezervor
d. Gură de evacuare
e. Admisie vacuum
f. Orificiu de suflare
Încărcaţi doar când temperatura
ambientală este între 4 °C şi 40 °C.
g. Clapetă de blocare
h. Duză lată
9
i. Accesoriu pentru spaţii înguste
j. Furtun
k. Capac compartiment pentru acumulator
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aspiratorul dumneavoastră cu/fără fir DC500 a fost
proiectat să aspire substanţele uscate şi umede
în cadrul aplicaţiilor profesionale. Această unealtă
poate fi utilizată, de asemenea, ca aparat de suflat
pentru îndepărtarea resturilor din zona de lucru şi
pentru uscarea suprafeţelor umede. Fie că este
cuplată la o priză (varianta cu fir) sau funcţionează
cu acumulator (varianta fără fir), această unealtă
poate fu folosită atât la interior cât şi la exterior.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest aspirator cu/fără fir este o unealtă electrică
profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. De
asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea încărcătorului
dvs. corespunde cu aceea a sursei de alimentare.
Încărcătorul dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate
cu standardul EN 60335; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
10
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este
de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea acumulatorului din unealtă (fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (m) este
complet încărcat.
1. Desfaceţi clapeta de blocare (l) pentru
a deschide capacul compartimentului pentru
acumulator (k).
2. Introduceţi acumulatorul (m) în locaşul său (n)
pânî când este fixat corespunzător.
3. Închideţi capacul compartimentului pentru
acumulator (k).
Conectarea furtunului (fig. 4)
ÎN MODUL DE ASPIRARE
1. Introduceţi piesa de conectare (o) în admisia
de vacuum (e).
2. Rotiţi piesa de conectat în sens orar, pentru
a fixa furtunul la poziţie.
3. Conectaţi accesoriul corespunzător la duza
furtunului (p).
ÎN MODUL DE SUFLARE
1. Introduceţi piesa de conectare (o) în orificiul
de suflare (f).
2. Rotiţi piesa de conectat în sens orar, pentru
a fixa furtunul la poziţie.
3. Conectaţi accesoriul corespunzător la duza
furtunului (p).
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
COLECTORUL DE PRAF (FIG. 5)
În modul de aspirare, unealta poate funcţiona, de
asemenea, ca un colector de praf pentru aplicaţii
care produc praf sau reziduuri.
Utilizaţi adaptorul pentru extragerea prafului (q)
furnizat pentru a facilita conectarea unei unelte
electrice ( r ) la duza furtunului (p).
FILTRUL DE PRAF (FIG. 7)
AVERTISMENT: Acţionaţi
întotdeauna aparatul cu filtrul de
praf (s) instalat.
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna
unealta în poziţie verticală. Nu
înclinaţi unealta, pentru a preveni
pătrunderea în carcasa motorului
a lichidelor colectate în rezervor.
FUNCŢIA DE ÎNCHIDERE
Pentru a opri unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (a) în poziţia O.
Dacă, din greşeală, unealta este utilizată fără
a avea filtrul de praf montat, va fi activată o funcţie
de închidere atunci când nivelul lichidului din rezervor a atins limita maximă. O supapă cu plutitor va
bloca deschiderea de aspirare, după care aspirarea se opreşte şi viteza motorului creşte.
Sursa de alimentare
Suflarea (fig. 1)
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pentru a porni unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (a) în poziţia I.
Această unealtă funcţionează alimentată la
priză sau cu acumulatori. Unealta va comuta
automat între alimentarea cu c.a. (priză) şi cea cu
c.c.(acumulator).
ALIMENTAREA LA PRIZĂ
1. Goliţi şi curăţaţi rezervorul (c) înainte de
utilizarea ca aparat de suflat.
2. Conectaţi furtunul (j) la orificiul de suflare (f).
3. Alegeţi accesoriul corespunzător.
1. Derulaţi cablul de alimentare.
Golirea rezervorului (fig. 7, 8)
2. Conectaţi ştecherul la priză înainte de a porni
unealta.
Rezervorul trebuie golit când puterea de absorbţie
se reduce semnificativ.
•Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
•Strângeţi cablul de alimentare atunci când
unealta nu este folosită.
ALIMENTAREA CU ACUMULATORI
1. Strângeţi cablul de alimentare.
2. Introduceţi un acumulator.
3. Asiguraţi-vă că acumulatorul este fixat corect.
Aspirarea (fig. 1, 5, 7)
1. Goliţi şi curăţaţi rezervorul (c) înainte de
utilizare.
2. Conectaţi furtunul (j) la admisia de vacuum (e).
3. Alegeţi accesoriul corespunzător.
NOTĂ: Nu recomandăm combinarea substanţelor
uscate şi a celor ude. Când combinaţi substanţele,
mai întâi goliţi şi curăţaţi rezervorul.
EVACUAREA SUBSTANŢELOR USCATE
(FIG. 7)
1. Desfaceţi clapeta de blocare (g) şi scoateţi
capul de alimentare (b) din rezervor (c).
2. Goliţi conţinutul rezervorului într-un container
de gunoi.
3. Curăţaţi filtrul (s) conform instrucţiunilor din
secţiunea Curăţarea.
4. Montaţi la loc capul de alimentare pe rezervor
şi închideţi clapeta de blocare.
EVACUAREA SUBSTANŢELOR USCATE
(FIG. 8)
1. Puneţi un recipient corespunzător sub gura de
evacuare (d).
2. Scoateţi dopul.
3. Alocaţi suficient timp pentru ca lichidul să se
scurgă. Ţineţi unealta la un unghi de aprox.
11
10° pentru a ajuta lichidul din interior să curgă
spre gura de evacuare.
4. După ce lichidul a fost evacuat, puneţi dopul la
loc.
5. Eliminaţi lichidul în mod responsabil cu privire
la mediul înconjurător.
Curăţarea (fig. 7, 9)
CURĂŢAREA CARCASEI
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Curăţaţi cu regularitate carcasa cu o cârpă moale.
CURĂŢAREA REZERVORULUI
Rezervorul trebuie curăţat după fiecare utilizare
sau la schimbarea substanţelor în timpul utilizării.
1. Goliţi rezervorul (c).
2. Curăţaţi rezervorul utilizând un săpun delicat şi
o cârpă moale.
3. Uscaţi rezervorul cu atenţie, utilizând o cârpă
moale.
CURĂŢAREA FILTRULUI DE PRAF (FIG. 9)
Filtrul de praf trebuie să fie curăţat după fiecare
utilizare.
Dacă filtrul este deteriorat sau nu funcţionează
corespunzător, trebuie înlocuit.
1. Scoateţi filtrul de praf (s) rotindu-l în sens
antiorar şi scoţându-l din gura de aspiraţie (t).
2. Scuturaţi praful în exces scuturând filtrul
deasupra unui recipient de deşeuri.
3. În funcţie de stare, curăţaţi partea exterioară
a filtrului în apă curgătoare călduţă.
4. Asiguraţi filtrul amplasându-l deasupra
deschiderii de absorbţie şi rotindu-l în sens
orar.
AVERTISMENT:
• Nu spălaţi partea interioară a filtrului.
• Lăsaţi filtrul să se usuce bine dacă
interiorul se umezeşte.
• Nu utilizaţi o perie pentru curăţarea
filtrului.
CURĂŢAREA FILTRULUI GURII DE ASPIRARE
(FIG. 9)
Filtrul gurii de aspirare trebuie curăţat dacă unealta
este utilizată fără a avea montat filtrul de praf.
12
1. Daţi la o parte supapa cu plutitor (u) şi scoateţi
filtrul din gura de aspirare (t).
2. Clătiţi filtrul în apă curgătoare călduţă.
3. Uscaţi filtrul înainte de a-l reinstala.
4. Curăţaţi supapa cu plutitor (u) cu ajutorul unei
cârpe umede.
DEPANARE
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze
corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să
contactaţi agentul dumneavoastră de reparaţii.
Dacă se activează funcţia de
închidere
1. Opriţi unealta imediat.
2. Goliţi rezervorul conform instrucţiunilor de mai
sus.
3. Curăţaţi filtrul gurii de aspirare conform
descrierii din secţiunea Curăţarea filtrului
gurii de aspirare.
4. Nu uitaţi să puneţi la loc filtrul de praf înainte
de a termina treaba.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de service autorizat DEWALT
după aproximativ 40 de ore de utilizare. În cazul
în care survin probleme înainte de acest termen,
contactaţi un centru de service autorizat DEWALT.
Unealta se va opri automat dacă periile de carbon
sunt uzate.
Lubrifierea
Aspiratorul dvs. nu necesită lubrifiere suplimentară.
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
ACCESORII FURNIZATE (FIG. 6)
Următoarele accesorii sunt furnizate împreună cu
unealta:
– Duză lată (h)
– Accesoriu pentru spaţii înguste ( i )
– Adaptor extragere praf (q)
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191882 - 06-11-2012
13
14
Download PDF

advertising