D51256K | DeWalt D51256K FINISH NAILER 16 GAUGE Type 3 instruction manual

559322-48PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL D51256
D51275
2
3
4
GWOŹDZIARKA
D51256/D51275
•
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT,
która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko
innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się
prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
•
Opis (rys. A)
Gwoździarka D51256/D51275 jest przeznaczona
do wbijania elementów mocujących w drewniane
przedmioty.
1 Język spustowy/bezpiecznik
2 Przyłącze sprężonego powietrza
3 Wyzwalacz stykowy
4 Magazynek
Dane techniczne
D51256
Poziom ciśnienia
akustycznego
Moc akustyczna
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia
Zalecane ciśnienie robocze
Maksymalne ciśnienie
robocze
Zużycie powietrza na każdy
strzał (przy ciśnieniu 6,9 bar)
Tryb wyzwalania
Kąt magazynka
Elementy mocujące
Długość
Średnica trzonu
Kąt
Masa kg
dB(A) <82
dB(A) <95
Sprawdź, czy narzędzie i jego akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem narzędzia dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
D51275
<82
<95
Montaż i regulacja
Wybór języka spustowego
m/s2 2,71)
bar 4,9-8,3
bar 8,3
2,71)
4,9-8,3
Narzędzia te są wyposażone w język spustowy wyzwalania
uderzeniowego. W oryginalnym opakowaniu znajduje się
też język spustowy wyzwalania sekwencyjnego. Definicję
„języka spustowego wyzwalania uderzeniowego“ i
„języka spustowego wyzwalania sekwencyjnego“ podano
poniżej.
- Język spustowy wyzwalania sekwencyjnego ma
szary kolor i zawiera nadruk z jednym gwoździem.
Gdy jest on zamontowany, narzędzie pracuje
w wyzwalania sekwencyjnego.
- Język spustowy wyzwalania uderzeniowego ma
czarny kolor i zawiera z boku nadruk z trzema
gwoździami. Gdy jest on zamontowany, narzędzie
pracuje w trybie wyzwalania uderzeniowego.
8,3
l 4,5
6,0
Wyzwalanie
stykowe
34 o
0o
mm 32-65
mm 1,6
0o
1,77 1,75
32-65
1,8
34 o
Demontaż języka spustowego (rys. B)
• Odłącz przewód powietrzny od narzędzia.
• Wyjmij gwoździe z magazynka.
• Zdejmij tuleję gumową (5) z końca kołka prowadzącego
(6).
• Wyjmij kołek prowadzący.
• Wyjmij kompletny język spustowy (7).
1)
Wartość ta jest charakterystyczna dla danego osadzaka
i nie wyraża oddziaływania na rękojeść w trakcie
używania narzędzia. Oddziaływanie to zależy np. od siły
utrzymywania, nacisku, kierunku wbijania gwoździ, źródła
zasilania, przedmiotu obrabianego i jego uchwytu.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 gwoździarka
1 język spustowy
1 okulary ochronne
1 butelka oleju DEWALT do narzędzi pneumatycznych
2 klucze trzpieniowe (do gniazd 6-kątnych)
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek gwoździarki w rozłożeniu na części
Montaż języka spustowego (rys. B)
• Wybierz odpowiedni język spustowy.
• Włóż kompletny język spustowy w przewidziane dla
niego miejsce i sprawdź, czy sprężyna wyzwalająca
(8) jest prawidłowo usadowiona.
• Przełóż kołek prowadzący (6) przez obudowę
narzędzia, prowadnicę wyzwalacza stykowego i język
spustowy.
• Nasuń tuleję gumową (5) na koniec kołka
prowadzącego.
5
Przyłącze powietrza (rys. A)
Praca w wysokich temperaturach
Przyłącze powietrza w tych narzędziach ma standardowy
gwint rurowy 1/4“.
• Na obejmowany element przyłącza nawiń taśmę
teflonową, by nie przeciekało przez nie powietrze.
• Wkręć złączkę w główkę rękojeści narzędzia i mocno
ją dokręć.
Narzędzie powinno normalnie pracować. Unikaj
bezpośredniego promieniowania słonecznego, gdyż może
to doprowadzić do uszkodzenia zderzaków, pierścieni
samouszczelniających o przekroju okrągłym i innych
gumowych elementów.
Ładowanie narzędzia (rys. C)
Instrukcja obsługi
Narzędzia te zawierają podwójny magazynek.
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
Przed załadowaniem gwoździ najpierw zawsze
przyłączaj narzędzie do źródła sprężonego
powietrza.
Przygotowanie narzędzia (rys. C)
•
•
•
•
•
Spuść skropliny, które mogły się ew. zgromadzić w
zbiorniku sprężarki i w wężach.
Nasmaruj narzędzie. Patrz p. „Konserwacja“.
Wyjmij wszystkie gwoździe z magazynka.
Przesuń do tyłu i zablokuj popychacz gwoździ (11).
Sprawdź, czy wyzwalacz stykowy (3) i popychacz
gwoździ (11) dają się swobodnie poruszać.
•
•
Ładowanie i zablokowanie
• Taśmę z gwoździami włóż w szczelinę z tyłu
magazynka.
• Popychacz (11) przesuń do tyłu tak, by znalazł się
za gwoździami.
Nie używaj narzędzia, gdy wyzwalacz stykowy
lub popychacz gwoździ nie dają się swobodnie
poruszać.
•
•
•
•
Wybierz odpowiednią taśmę z gwoździami. Patrz p.
„Dane techniczne“.
Załaduj magazynek jedną z opisanych niżej metod:
Zablokowanie i ładowanie
• Zablokuj popychacz (11) w tylnym położeniu.
• Taśmę z gwoździami włóż w szczelinę z tyłu
magazynka.
• Odblokuj popychacz, przesuwając go do przodu.
Następnie ostrożnie dosuń popychacz do gwoździ.
Sprawdź, czy ciśnienie w instalacji sprężonego
powietrza nie przekracza maksymalnej, zalecanej
wartości ciśnienia roboczego.
Złączkę węża powietrznego połącz ze złączką
narzędzia.
Sprawdź, czy w obszarze zaworów i uszczelek nie
słychać wydostającego się powietrza.
Nastaw ciśnienie powietrza na zalecaną, minimalną
wartość ciśnienia roboczego.
Odpalanie (wyzwalanie) narzędzia (rys. D)
Narzędzia te są wyposażone w język spustowy/
bezpiecznik (1).
Obrócenie bezpiecznika w prawo zapobiega odpaleniu
narzędzia. Gdy bezpiecznik znajduje się w środku,
narzędzie jest gotowe do pracy. Można je wykorzystywać w
2 trybach, a mianowicie w trybie wyzwalania sekwencyjnego
lub uderzeniowego. Tryb pracy zależy od rodzaju języka
spustowego zamontowanego w narzędziu.
Nigdy nie używaj uszkodzonego narzędzia lub
gdy zawiera ono uszkodzone elementy.
Praca w niskich temperaturach
Zalecenia dotyczące pracy w temperaturach poniżej zera:
• Przed użyciem narzędzia postaraj się, by było tak
ciepłe, jak to tylko możliwe.
• Odłącz przewód powietrzny od narzędzia.
• Do wlotu powietrza wkrop 5 do 10 kropli oleju DEWALT
do narzędzi pneumatycznych (lub zimowego oleju do
urządzeń pneumatycznych z glikolem etylenu).
• Nastaw ciśnienie powietrza na najwyżej 5,5 bar.
• Przyłącz wąż powietrzny do złączki narzędzia.
• Zgodnie z poniższym opisem załaduj gwoździe do
magazynka.
• Wbij 5 do 6 gwoździ w kawałek drewnianego odpadu,
by nasmarować pierścienie samouszczelniające o
przekroju okrągłym.
• Podwyższ ciśnienie powietrza do normalnej wartości
ciśnienia roboczego.
• Rozpocznij normalną pracę z narzędziem.
Tryb wyzwalania sekwencyjnego
Tryb wyzwalania sekwencyjnego stosuje się do wbijania
gwoździ z przerwami, gdy chce się je bardzo dokładnie
pozycjonować.
• Zgodnie z powyższym opisem zamontuj szary język
spustowy.
• Dociśnij wyzwalacz stykowy do podłoża.
• Naciśnij język spustowy, by odpalić narzędzie.
Przy każdym naciśnięciu języka spustowego, gdy
wyzwalacz stykowy jest dociśnięty do podłoża, jest
wbijany jeden gwóźdź.
Tryb wyzwalania uderzeniowego
Tryb wyzwalania uderzeniowego wybiera się w celu
szybkiego wbijania gwoździ w płaskie, stabilne podłoże.
6
•
•
•
Zgodnie z powyższym opisem zamontuj czarny język
spustowy.
By wbić tylko jeden gwóźdź, obsługuj narzędzie
w taki sam sposób jak w trybie wyzwalania
sekwencyjnego.
By wbić więcej gwoździ: najpierw naciśnij język
spustowy, a następnie wielokrotnie dociskaj
wyzwalacz stykowy do podłoża.
Pasek/hak do zawieszania
Narzędzia te zawierają zintegrowany pasek/hak do
zawieszania. Hak można ustawić z każdej strony
narzędzia i schować go, gdy nie jest potrzebny. By zdjąć
pasek/hak do zawieszania
• odłącz wąż powietrzny od złączki narzędzia,
• za pomocą szczypiec lub klucza maszynowego
płaskiego odkręć nakrętkę mocującą pasek/hak do
zawieszania do główki rękojeści narzędzia,
• Zdejmij pasek/hak, podkładkę i sprężynę
ustalającą.
Gdy narzędzie nie jest wykorzystywane, nie
naciskaj języka spustowego. By zapobiec
przypadkowemu odpaleniu, obróć bezpiecznik
w prawo.
Konserwacja
Uwalnianie zakleszczonych gwoździ (rys. E)
Narzędzia firmy D E WALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
W razie zakleszczenia się gwoździa w stopce narzędzia
wykonaj następujące operacje, by go uwolnić:
• Odłącz przewód powietrzny od narzędzia.
• Zablokuj język spustowy bezpiecznikiem.
• Zablokuj popychacz gwoździ (11) w tylnym
położeniu.
• Odchyl przednią zapadkę (12) do góry i usuń
wspornik (13) z drogi, by otworzyć lufę (14).
• Wyjmij zagięty gwóźdź. Ew. posłuż się w tym celu
szczypcami.
• Gdy wyrzutnik znajduje się w dolnym położeniu, za
pomocą wkrętaka przesuń go do góry.
• Zamknij lufę (14) i ponownie przestaw wspornik (13)
do położenia wyjściowego.
• Naciśnij przednią zapadkę (12) aż do
zablokowania.
• Przyłącz wąż powietrzny do złączki narzędzia.
• Załaduj gwoździe do magazynka. Patrz p. „Ładowanie
narzędzia“.
• Odblokuj popychacz, przesuwając go do przodu.
Następnie ostrożnie dosuń popychacz do gwoździ.
Codziennie wykonuj następujące prace konserwacyjne:
Smaruj narzędzie, wkraplając 5 do 7 kropli oleju
DEWALT do narzędzi pneumatycznych
•
Krople wkrop do przyłącza powietrznego w główce
rękojeści narzędzia.
Spuść skropliny, które ew. mogły się zgromadzić w
zbiorniku sprężarki i w wężach.
•
•
Otwórz kurki bądź inne zawory spustowe w zbiorniku
sprężarki.
Spuść z węży całą nagromadzoną wodę.
Czyszczenie magazynka, popychacza gwoździ i
stykowego mechanizmu uderzeniowego.
Gdy gwoździe często się zakleszczają w
stopce, zleć naprawę narzędzia serwisowi firmy
DEWALT.
•
Oczyść elementy sprężonym powietrzem.
Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze
zamocowane i nieuszkodzone.
Nastawianie głębokości (rys. F)
Przed zmianą głębokości zawsze odłączaj
narzędzie od źródła sprężonego powietrza.
•
Za pomocą odpowiedniego narzędzia dokręć luźne
zamocowania.
Usuwanie usterek
Głębokość wbijania gwoździ można nastawić za pomocą
nastawnika w stopce narzędzia.
• By zmniejszyć głębokość, naciśnij guzik (15) i
przesuń suwak (16) do dołu.
• By zwiększyć głębokość, naciśnij guzik (15) i przesuń
suwak (16) do góry.
Gdy narzędzie nie działa prawidłowo, najpierw sprawdź je
na podstawie poniższych wskazówek. Dopiero gdy nie uda
się usunąć usterki, zwróć się do właściwego serwisu.
Narzędzie nie działa
•
•
7
Sprawdź źródło zasilania sprężonym powietrzem.
Gdy temperatura jest zbyt niska, ogrzej narzędzie.
Narzędzie nie ma wystarczającej mocy.
•
•
•
Deklaracja zgodności z normami UE
Sprawdź źródło zasilania sprężonym powietrzem
Sprawdź, czy wylot powietrza jest wolny.
Nasmaruj narzędzie.
D51256/D51275
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane
narzędzia pneumatyczne zostały wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EC, EN
792-13, EN12549 & EN 12096.
Z górnej głowicy wypływa powietrze.
•
Dokręć śruby mocujące głowicę.
Narzędzie opuszcza gwoździe.
•
•
•
By uzyskać więcej informacji, prosimy o zwracanie się
pod podany niżej adres lub do jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej okładce niniejszej instrukcji
obsługi.
Sprawdź źródło zasilania sprężonym powietrzem.
Nasmaruj narzędzie.
Oczyść magazynek i stopkę.
Elementy mocujące zakleszczają się w narzędziu.
•
•
Sprawdź, czy zastosowano elementy mocujące tylko
określonego typu.
Dokręć śruby mocujące stopkę.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
04-05-2005
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D EWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
8
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z narzędzi pneumatycznych
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by w
ten sposób chronić się przed obrażeniami ciała. Przed
użyciem narzędzia przeczytaj podane niżej wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa i dobrze zapamiętaj je na
przyszłość!
•
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
narzędzi na działanie wilgoci. Zapewnij dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj narzędzi w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Pilnuj,
by dzieci nie dotykały narzędzi pneumatycznych.
Młodociani poniżej 16 lat mogą używać narzędzi
tylko pod fachowym nadzorem.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane
w suchych, zamkniętych pomieszczeniach,
nieosiągalnych dla dzieci.
Wkładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą one zostać
pochwycone przez ruchome części urządzenia.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie.
Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj narzędzia, gdy
jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W
niniejszej instrukcji obsługi opisano zastosowanie
narzędzi zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy użyciu
właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i akcesoriów,
niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych przeznaczeniem narzędzi może
doprowadzić do wypadku.
Starannie konserwuj swoje narzędzia robocze.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie wyłączniki powinny być suche, czyste,
nie zabrudzone olejem ani smarem.
Kontroluj narzędzie pod względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź narzędzie, czy jest
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o
ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę narzędzia, wszystkie części powinny być
prawidłowo zamontowane. Uszkodzone elementy i
urządzenia zabezpieczające muszą być prawidłowo
naprawione lub wymienione.
Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu
firmy D E WALT. Narzędzie to jest zgodne z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez
warsztat serwisowy DEWALT, gdyż inaczej narażasz
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
gwoździarek pneumatycznych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Zawsze zakładaj słuchawki ochronne.
Stosuj wyłącznie elementy mocujące zalecane w tej
instrukcji.
Nie używaj statywu do mocowania narzędzia.
Narzędzie to służy wyłącznie do celu określonego w
tej instrukcji.
Przed rozpoczęciem pracy zawsze upewniaj się,
czy urządzenie zabezpieczające i mechanizm
wyzwalający są sprawne oraz czy wszystkie nakrętki
i śruby(wkręty) są dobrze dokręcone.
Do przyłączania do źródła sprężonego powietrza
używaj szybkozłączek. Bezuszczelkowa złączka
musi być tak przyłączona do narzędzia, by po
odłączeniu sprężone powietrze pozostawało w
narzędziu.
Zawsze stosuj czyste, suche sprężone powietrze.
Jako źródła energii dla tego narzędzia nie używaj
tlenu ani palnych gazów.
Narzędzie to przyłączaj do źródła sprężonego
powietrza tylko wtedy, gdy jego ciśnienie nie
przekracza maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego
dla narzędzia o więcej niż 10 %. Przy większych
wartościach ciśnienia trzeba zamontować zawór
redukcyjny z zaworem bezpieczeństwa w przewodzie
doprowadzającym sprężone powietrze.
Używaj wyłącznie tylko takich węży, których wartości
znamionowe ciśnienia przekraczają maksymalne
ciśnienie robocze narzędzia.
Nie przenoś narzędzia bez uprzedniego odłączenia
go od źródła sprężonego powietrza, zwłaszcza przy
pracy na drabinie lub gdy przeniesienie wymaga
przyjęcia jakiejś nienaturalnej postawy ciała.
Gdy narzędzie jest nieużywane, odłącz je od źródła
sprężonego powietrza.
Unikaj sytuacji, które mogą doprowadzić do zużycia
lub uszkodzenia narzędzia, jak np.:
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wybijanie oznaczeń lub grawerowanie,
dokonywanie przeróbek niedozwolonych przez
producenta,
- prowadzenie narzędzia wzdłuż szablonów
wykonanych z twardych materiałów, jak np. stal,
- upuszczenie lub ciągnięcie po podłodze,
- wywieranie nadmiernego nacisku.
Nie używaj narzędzia jako młotka.
Nigdy nie kieruj narzędzia na siebie ani inne osoby.
Podczas pracy tak utrzymuj narzędzie, by odrzut
spowodowany zanikiem energii zasilającej lub
napotkaniem przez gwóźdź twardego miejsca nie
doprowadził do urazu głowy bądź ciała.
Nigdy nie odpalaj narzędzia, gdy nie jest przyłożone
do przedmiotu obrabianego.
Przenoś narzędzie, tylko trzymając je za rękojeść, a
nigdy z palcem opartym na języku spustowym.
Uwzględniaj warunki panujące w miejscu pracy,
Elementy mocujące mogą przeniknąć przez cienkie
przedmioty lub ześlizgnąć się z ich narożników i
krawędzi, co grozi doznaniem urazu.
Elementów mocujących nie wbijaj w pobliżu krawędzi
przedmiotu obrabianego.
Nie wbijaj elementów mocujących w już zamocowane
elementy.
Stosuj wyłącznie części zamienne dostarczone
przez producenta lub jego autoryzowanych
przedstawicieli.
Naprawy zlecaj tylko producentowi lub jego
autoryzowanym przedstawicielom, którzy starannie
przestrzegają wszystkich zaleceń podanych w
tej instrukcji, a także dysponują odpowiednimi
narzędziami i wyposażeniem.
Nigdy nie rozkładaj ani nie blokuj elementów
osadzaka, jak np. jarzmo bezpieczeństwa.
Prawidłowo i w regularnych odstępach czasu
konserwuj narzędzie.
Długość gwoździ.
Maksymalne ciśnienie robocze.
Na narzędziu zamieszczono następujące symbole:
Narzędzie pneumatyczne z jarzmem
bezpieczeństwa.
Nigdy nie używaj narzędzia, stojąc na drabinie.
Kąt magazynka
Maksymalna liczba gwoździ w magazynku.
Średnica gwoździ.
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063592 - 09-05-2008
11
D51256K - - - C
Finish Nailer 16 Gauge 3
©
12
D51275K - - - C
Angled Finish Nailer 15 Gauge 3
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising