KS950SL | Black&Decker KS950SL JIGSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-43 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS900
KS950
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker
Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket fa, műanyagok,
és fémlemezek vágására terveztük. A fűrész iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai előírások
e.
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
KÉRJÜK, GONDOSAN ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI
ÚTMUTATÓT, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS
BÁRMIKOR UTÁNANÉZHESSEN A GÉPPEL
KAPCSOLATOS ÖSSZES INFORMÁCIÓNAK.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
c.
d.
3)
a.
b.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon
arról, hogy gyereket, más személyek vagy
állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet,
ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati
kábelt, továbbá elvonhatják figyelemét a készülék
irányításáról.
c.
d.
e.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az
elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne
a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
f.
g.
4)
a.
5
szélektől, védje olajtól és hőtől. Minden
használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát, és
ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült. Sérült
vagy összetekeredett hálózati kábel használata
jelentősen növelheti az elektromos áramütés
kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
szabad használni. Használat előtt ellenőrizze
a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült.
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hosszú,
kéteres Black & Decker hosszabbító kábelt
használhat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy
pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy
porral, vagy lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen
a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj
esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál.
A termékkel jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható megfelelően
az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült
vagy nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa
a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha
ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon
marad a gép irányítására.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője
lehet.
Kiegészítő
biztonsági
előírások
dekopírfűrészekhez
•
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati
kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való
találkozás a készülék fém részeit is élővé,
vezetővé teszi, és így elektromos áramütés
veszélyét jelenti a felhasználó számára.
•
Használjon leszorító eszközt vagy satut
a munkadarab biztosításához, illetve
megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat, ha
a munkadarabot a kezében tartja, vagy testéhez
támasztja.
•
Tartsa a munkaterülettől távol kezeit munkavégzés
közben. Soha ne nyúljon semmilyen okból
a munkadarab alá. Soha ne helyezze ujjait
a fűrészlap és a fűrészlap befogó közelébe. Soha
ne próbálja úgy stabilizálni a készüléket, hogy
a fűrésztalpat megmarkolja.
•
Soha ne használjon életlen vagy sérült fűrészlapot.
Az életlen vagy helytelenül beállított fűrészlap
szűk vágásvonalat eredményez, így a feszültség
növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez
visszacsapáshoz vezet. Mindig az anyaghoz
és a vágástípushoz megfelelő fűrészlapot
használja.
•
Ha csövet vagy vízvezetéket vág, mindig
ellenőrizze, hogy ne legyen benne víz, elektromos
vezeték, stb.
•
Soha ne érintse meg a munkadarabot vagy
a fűrészlapot rögtön a vágás befejezése után. Ezek
felforrósodhatnak, így sérülést okozhatnak.
•
Fűrészelés előtt győződjön meg arról, hogy
a vágandó terület akadálytól mentes, különösen
a vágásvonal másik oldalán. Mielőtt falazatba vagy
padlózatba vág, ügyeljen a rejtett fém csövek és
elektromos vezetékek helyzetére.
•
A fűrészlap a kapcsoló elengedése után néhány
pillanatig még mozogni fog. Mindig kapcsolja ki
a készüléket és várja meg, míg a fűrészlap teljesen
megáll, mielőtt leteszi kezéből a gépet.
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet
a munkaterületen tartózkodók és a felhasználó
egészségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan
arra terveztek, hogy megvédje használóját a keletkezett
portól és párától. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen
tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
6
•
•
•
•
•
•
A készülék használatát fiataloknak, illetve
képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére
csak felügyelet mellett engedélyezze.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben. Kiegészítő
biztonságtechnikai előírások nem újratölthető
akkumulátorokhoz.
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40 °C-ot.
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Szélsőséges körülmények között történő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkumulátorból. Ekkor járjon el
a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról
egy kendővel. Kerülje, hogy bőre az
akkufolyadékkal érintkezzen.
•
Leírás
1. Tartósüzem rögzítő gomb
2. Ki/be üzemi kapcsoló
3. Fűrészlap tároló rekesz fedél
4. Fűrésztalp rögzítő kar
5. Porelszívó kimenet
6. Porelszívó adapter
7. Fűrésztalp
8. Auto Select™ üzemmód választó kerék
9. Fűrészlap támasztógörgő
10. Szerszám nélküli fűrészlap befogó
További funkciók (A ábra)
További funkciók érhetőek el a megvásárolt termék
pontos típusától függően. Az elérhető további
funkciók az A ábrán látható katalógus számok szerint
azonosíthatóak.
Összeszerelés
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
lézerekhez
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, a készülék ki van
kapcsolva és a fűrészlap teljesen megállt. A használt
fűrészlapok felforrósodhatnak.
Olvassa el figyelmesen
a kezelési utasítást.
A fűrészlap befogása (B ábra)
•
Tartsa a fűrészlapot (11) az ábra szerint, fogakkal
előre.
•
Nyomja le és tartsa lenyomva a fűrészlap befogót
(10).
•
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap tartóba
(12) és tolja be ütközésig.
•
Engedje el a fűrészlap befogót (10).
Ezt a készüléket 16 év alatti
gyermek nem használhatja.
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Fűrészlap tárolása (C ábra)
A fűrészlapok (11) a készülék oldalán található tároló
rekeszben helyezhetőek el.
•
Nyissa fel a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3)
a fedélen lévő fül segítségével.
•
A fűrészlapokat egy mágneses csík tartja
a tároló rekeszben. A fűrészlap eltávolításához
nyomja le a fűrészlap egyik végét a másik vég
megemeléséhez, és távolítsa el.
•
Csukja be a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3),
és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült.
Figyelem! Biztosan zárja be a rekesz ajtaját, mielőtt
a készüléket beindítja.
Tilos megnézni a lézernyalábot
közvetlenül,
optikai
eszközzel!
•
•
•
•
•
•
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység
közelébe.
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak IEC 60825+A1+A2:2001.
A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra.
Ha megsérült, a lézeregység javítását csak
szakszerviz végezheti el.
A lézert kizárólag lézervonalak kivetítésére
alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így
teljesen biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai
eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is keresztezhetne
fejmagasságban.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez
(D ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés is
csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy porelszívó
adapterre. Az adaptert (6) bármelyik Black & Decker
szakkereskedőnél megvásárolhatja.
•
Nyomja a porelszívó adaptert (6) a porkiömlő
nyílásra (5).
•
Csatlakoztassa a porszívó csövet az adapterhez
(6).
7
A készülék használata
A fűrésztalp (7) visszaállítása merőleges helyzetbe,
egyenes vonalak vágására:
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) kioldásához.
•
Állítsa a fűrésztalpat (7) 0° fokba, és nyomja
a fűrésztalpat hátra.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez.
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (E és
F ábra)
Figyelem! Soha ne használja a fűrészt akkor, ha
a fűrésztalp nem megfelelően van rögzítve, vagy ha
el van távolítva a készülékről. A fűrésztalp (7) bal és
jobb irányban is 45°-ig dönthető.
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
0 fokból való kioldásához (E ábra).
•
Húzza a fűrésztalpat (7) előre, állítsa be a kívánt
15°, 30° és 45° szögbe, ami a dőlésszög kijelző
ablakon látható.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez.
Ikon
Hogyan használja az Auto Select™ üzemmód
választó kereket
Ez a készülék egy egyedülálló Auto Select™
üzemmód választó kerékkel (8) van felszerelve,
amellyel beállíthatja a sebességet és a fűrészlap
pengeelőtolását a különböző vágási alkalmazásoknak
megfelelően. A vágandó munkaanyaghoz megfelelő
optimális sebesség és fűrészlap pengeelőtolás
kiválasztásához, forgassa a kereket (8) az alábbi
ábra szerint:
Alkalmazás
Sebesség /
Pengeelőtolás
Fűrészlap típus
Konyhapult,
munkaasztal,
laminált lemez
Gyors sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Általános fa
Ívek/görbe
vonalak vágása,
kézműves
alkalmazás,
keményfák,
deszkaburkolás,
padlóburkolás
Gyors sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Ívvágó fa
Általános fa
Furnérlemez,
fatábla
Gyors sebesség,
közepes
pengeelőtolás
Általános fa
Általános fa,
puhafa, gyors
hasító vágás
Gyors sebesség,
maximális
pengeelőtolás
Általános fa
Műanyag, Plexi,
PVC
Közepes
sebesség,
közepes
pengeelőtolás
Általános célú
Fémlemez,
bádoglemez,
kerámialap,
üvegszálas lapok
Alacsony
sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Fűrészlap fémhez
vagy kerámiához
vagy üvegszálas
anyagokhoz
Lassú sebesség,
pontos indítás
Lassú sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Válassza ki az
alkalmazáshoz
megfelelő
fűrészlapot
8
A készülék be- és kikapcsolása
•
A készülék beindításához nyomja be az üzemi
kapcsolót (2).
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót
(2).
•
A tartósüzem használatához, nyomja be
a tartósüzem rögzítő gombot (1) és engedje el
az üzemi kapcsolót (2).
•
Ha a gépet tartósüzem közben kívánja leállítani,
nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót (2)
és engedje el.
Közvetlenül a fűrész fölött nézve, a vágásvonal (17)
könnyedén követhető. Ha ez a pozíció bármilyen
oknál fogva korlátozva van, a lézer alternatív vágási
vezetőként használható.
•
Jelölje meg egy ceruzával a vágásvonalat (17).
•
Helyezze a dekopírfűrészt a vonalra.
•
Kapcsolja be a lézermodult.
A munkalámpa működtetése (L és M ábra) (CSAK
„W” KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
Azok a típusok, melyeknek a katalógusszámában „W”
szerepel, egy LED lámpával (19) vannak felszerelve
a fűrészlap körüli terület megvilágításához.
•
A munkalámpa bekapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) be pozícióba (I).
•
A munkalámpa kikapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) ki pozícióba (0).
Fűrészelés
Vágás közben tartsa a készüléket szorosan, két
kézzel. A fűrésztalpat (7) tartsa szorosan a vágandó
munkaanyagnak. Így megelőzhető a készülék
megugrása, csökkenthető a vibráció és minimalizálható
a fűrészlap törése.
•
Hagyja a fűrészlapot szabadon futni néhány
másodpercig, mielőtt a vágáshoz kezd.
•
Csak kis nyomást fejtsen ki a készülékre, mialatt
fűrészel a készülékkel.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban,
a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.
A legtöbb fűrészlap felfelé ütemben vág, így ha
a fűrésztalp a munkaanyag színén helyezkedik el, vagy
használjon lefelé ütemben vágó fűrészlapot, vagy:
•
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
•
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
•
A hasadás minimalizálásához erősítsen
a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát
vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen”
keresztül fűrészeljen.
A lézer működtetése (H-K ábra) (CSAK „L”
KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
Az elemek behelyezése (H ábra)
Szerelje le a lézermodult (14) a készülékről úgy, hogy
eltávolítja a csavart (13) és előre kihúzza a modult
a készülékből. Helyezze be a két 1,5 Voltos AAA
alkáli elemet a modulba, ügyelve rá, hogy a (+) és
a (-) terminálok megfelelően illeszkedjenek. Szerelje
vissza a lézermodult (14) a készülékbe.
Fémek fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
•
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon.
Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
•
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen
a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát
vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen”
keresztül fűrészelje.
•
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony
olajcsíkot.
A lézer beállítása (I ábra)
Megjegyzés: A lézer rendeltetésszerűen csak vágási
segédvonalként használható és nem garantálja
a pontos vágást.
Figyelem! Ne állítson a lézeren, ha a készülék áram
alatt van.
•
Használja a lézer állítócsavart (15) a lézervonal
és a fűrészlap párhuzamba állításához, ha
szükséges.
A lézervonal láthatósága (teljesítménye) csökken,
ha a dekopírfűrész túlmelegedik. A lézervonal nem
lesz látható, ha a fűrészt hosszabb ideig túlterheli.
A lézervonal láthatósága fokozatosan visszatér
a normál értékre, ha a készülék lehűl, még akkor is,
ha a készüléket lekapcsolja az áramforrásról.
Figyelem! Soha ne hagyja a túlmelegedett lézert
bekapcsolva.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet
hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék
folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ
az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
levegőréseit egy puha kefével vagy száraz
ronggyal.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön
a készülék belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva és távolítsa
el az elemeket a lézer teljes kikapcsolásához.
A lézer használata (J és K ábra)
A lézer kivetíti a vágási segédvonalat (18)
a munkaanyag felületére.
•
A lézermodul bekapcsolásához, nyomja meg
a gombot (16).
•
A lézermodul kikapcsolásához, nyomja meg
a gombot (16) még egyszer.
9
Környezetvédelem
CE megfelelőségi nyilatkozat
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
KS900 sorozat, KS950 sorozat
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-11.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
87 dB(A)
Hangnyomásszint LpA
Hangteljesítmény szint LWA
98 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
< 6,87 m/s2
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor KWA 3 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
15-03-2010
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Elemek
Mielőtt a készülék megsemmisítésre
kerül, az akkumulátort el kell távolítani
belőle az előzőekben leírtak szerint. Az
akkumulátorokat a helyi rendelkezések
szerint kell megsemmisíteni.
•
•
•
Merítse le az elemet teljesen, és távolítsa el
a gépből.
Megfelelően csomagolja be az elemeket,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Műszaki adatok
Feszültség
Vac
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati löketszám
min-1
Maximális vágás kapacitás
Fa
mm
Fém
mm
Alumínium
mm
Súly
kg
(lézerrel)
kg
KS900
sorozat
230
620
800 - 3 200
KS950
sorozat
230
650
800 - 3 200
85
5
15
2,8
3,1
85
5
15
2,8
3,1
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191925 - 01-11-2012
11
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
12
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising