D51238K | DeWalt D51238K BRAD NAILER 18 GAUGE Type 2 instruction manual

559222-52H
D51238
2
3
PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP
írjuk le:
- A szürke kioldót felszerelve a gépre, követő üzemmódban
dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a szegeket egyenként
rányomva üti be a munkadarabba.
- A fekete kioldót felszerelve a gépre, ütéskioldó
üzemmódban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy sorozatban
képes szeget beütni, csak a kontaktérintkezőt kell
rányomni a munkadarabra.
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya
mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott
minőségű termékeket kínálunk a szakembereknek.
Hosszú évek tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a DEWALT megbízható partner minden professzionális
felhasználónak.
Kérjük, munkakezdés előtt figyelmesen olvassa el ezt a
vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az ebben leírtakat.
A kioldó leszerelése (B ábra)
• Válassza le a szerszámot a levgőrendszerről.
• Távolítson el minden szeget a tárból.
• Távolítsa el az (5) gumigyűrűt a (6) vezetőcsap
végéről.
• Húzza ki a vezetőcsapot.
• Vegye le a (7) kioldószerkezetet.
Műszaki adatok
Típus:
Hangnyomásszint (LpA)
Hangteljesítmény (LWA)
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás
Ajánlott üzemi nyomás
Max. üzemi nyomás
Levegőfelhasználás lövésenként
Kioldó fajtája
Társzög:
Rögzítőszeg
hossza
szárátmérője
szöge
Tömeg
(dB(A))
(dB(A))
(m/s2)
(bar)
(bar)
(l)
(mm)
(mm)
(kg)
D51238
<75
<88
2,31)
4,8-8,0
8,0
4,8 (6,9 barnál)
érintős kioldó
0O
A kioldó felszerelése (B ábra)
• Válassza ki a megfelelő kioldót.
• Helyezze a kioldószerkezetet a megfelelő helyre, és
győződjön meg arról, hogy a (8) kioldórugó a helyén
van-e.
• Dugja át a (6) vezetőcsapot a szerszámkereten, a
kontakt ütővezetéken, és a kioldószerkezeten.
• Tolja az (5) gumigyűrűt a vezetőcsap végére.
16-50
1,2 (18 gauge)
0O
1,27
1)
Ez az érték a szerszámkialakításból, a jellegéből és a
nyomásból adódik, és nem befolyásolja a kéz-kar-rendszer.
A kéz-kar-rendszert befolyásoló tényező a szerszám
használatától függ, pl. a markolóerőtől, az érintőnyomástól,
a munkairánytól, az energiaellátó rendszer beállításától, a
munkadarabtól és a munkadarab megtámasztástól.
Levegőcsatlakozás (A ábra)
Ezeknek a szerszámoknak egy 1/4“ szabványos csőmenetű
(2) levegőcsatlakozója van.
• Tekerje át a csatlakozódarab menetes végét
teflonszalaggal, hogy ne szivárogjon.
• Csavarja a csatlakozódarabot a gép végén levő
menetbe, és húzza meg jó feszesre.
Velejáró tartozékok
A csomagolás tartalma:
1 Szegezőgép
1 Követőkioldó
1 Védőszemüveg
1 Palack DEWALT olaj a géphez
1 Hatszögkulcs
1 Szállítókoffer
1 vásárlói tájékoztató
1 „robbantott“ ábra
•
•
D51238
Használati útmutató
Vegye figyelembe mindig az érvényben levő
biztonsági előírásokat.
A szerszám előkészítése (C ábra)
• Engedje ki a kondenzvizet a kompresszor légtartályából,
és a tömlőből.
• Kenje meg a szerszámot. Lásd karbantartás!
• Vegyen ki minden szeget a tárból.
• Nyomja be a (11) reteszgombot, és húzza a (4) tárat
hátrafelé.
• Győződjön meg arról, hogy a (3) kontaktütköző és a
(4) tár akadálytalanul mozgatható-e.
Győződjön meg arról, hogy a gép és a tartzozékok nem
sérültek-e meg a szállításnál.
A gép üzembehelyezése előtt olvassa át alaposan a
vásárlói tájékoztatót.
A gép leírása (A ábra)
Ne használja a szerszámot, ha a kontaktütköző és
a tár nem mozoghat akadálytalanul.
Az Ön D51238 szegezőgépe fa munkadarabok
fémszegekkel való összeerősítésére lett kifejlesztve.
1. Kioldó/bekapcsolóretesz
2. Levegőcsatlakozó
3. Kontaktütköző
4. Szegtár
•
•
•
Üzembehelyezés és beállítás
•
A kioldók megválasztása
Ezek a szerszámok egy ütőkioldóval vannak egybeépítve.
Egy követőkioldót pedig a csomagolásban talál. Az
ütőkioldók és a követőkioldók definicióját az alábbiakban
Ellenőrizze, hogy a levegőellátó rendszer nyomása a
maximális üzemi nyomás alatt legyen.
Csatlakoztassa a levgőtömlőt a szerszámon levő
csatlakozódarabhoz.
Ellenőrizze, hogy a levegő a szelepnél ill. a tömítésnél nem
szivárog-e.
Állítsa be a levegőnyomást az ajánlott üzemi
nyomásértékre.
Ne használja soha a szerszámot, ha levegőszivárgást
észlel, vagy valamelyik része sérült.
4
Üzemeltetés hideg időjárási körülményeknél
Ha a gép fagypont alatti hőmérsékleten lesz használva:
• Tartsa a szerszámot, amennyiben lehetséges, meleg
helyen, mielőtt használná.
• Válassza le a levegőhálózatról a szerszámot.
• Adjon 5-10 csepp DeWalt olajat (vagy téli pneumatikus
olajat etilénglikollal) a levegőbelépő helyre.
• Állítsa be a levegőnyomást 5,5 barra.
• Csatlakoztassa a levegőcsövet a szerszámhoz.
• Töltse be a szeget a tárba, ahogy a következőkben
írjuk.
• Oldja ki aszerszámot 5-6-szor egy hulladékfán, az Ogyűrűk kenéséhez.
• Emelje a nyomást a normális üzemi nyomásra.
• Dolgozzon a szerszámmal normál módon.
Beszorult szeg kiszabadítása (E ábra)
Ha egy szeg az orr-részben beszorul, a következőképpen
távolítsa el:
• Válassza le a gépet a levegőhálózatról.
• Biztosítsa a kioldót a kapcsolóretesszel.
• Nyomja fel a (11) kireteszelőgombot, és húzza a (4)
tárat hátrafelé.
• Hajtsa a (12) elülső kilincset felfelé, és mozdítsa a (13)
befogót az útjából úgy, hogy a (14) cilindert működtetni
lehessen.
• Távolítsa el a meggörbült szeget egy fogóval.
• Ha a szeg a kilépőnyílásnál van (alsó állásban), nyomja
fel egy csavarhúzóval.
• Zárja a (14) cilindert, és tegye vissza a (13) befogót a
kimenetre.
• Nyomja a (12) elülső kilincset reteszelt állásba.
• Csatlakoztassa a légtömlőt a szerszámhoz.
• Töltse fel szeggel a tárat. Lásd a szerszámtár töltése.
• Tolja a tárat előre, amíg reteszelődik.
Üzemeltetés meleg időjárási viszonyok között
A szerszámmal normál módon kell dolgozni. Kerülje a direkt
napsugártól való felmelegedést, hogy a ráverőszerkezet,
az O-gyűrűk és más gumialkatrészek ne károsodjanak.
Ha a szeg gyakran beszorul az orrdarabba, vigye a
készüléket a DEWALT vevőszolgálatba.
A szerszámtár betöltése (C ábra)
Csak azután csatlakoztassa a gépet a
levegőhálózatra, ha a tárat már betöltötte.
•
•
•
•
Mélységbeállítás (F ábra)
Mindig válassza le a gépet a léghálózatról, mielőtt
mélységbeállítást végez.
Nyomja fel a (11) reteszgombot, és húzza a (4) tárat
hátra.
Válassza ki a megfelelő méretű és mennyiségű szeget.
Lásd műszaki adatok.
Tegye a szegszárat a tár töltőrésébe.
Tolja a tárat előre, amíg reteszelődik.
A szegek beverésének mélysége az orrdarab
mélységállításával történik.
• A mélység csökkentéséhez nyomja a (15) beállítógombot,
és tolja a (16) csúszókapcsolót lefelé.
• A mélység növeléséhez nyomja a (15) beállítógombot,
és tolja a (16) csúszókapcsolót felfelé.
A szerszám kioldása (D ábra)
Ezek a szerszámok egy (1) kioldó/bekapcsoló retesszel
vannak ellátva. A jobbra forgatásával meggátolja, hogy a
szerszám kioldódjon. A kapcsoló középállásban teljesen
üzemkész állapotban van. Ezek a szerszámok kétféle
üzemmódban használhatók: követő üzemmód (egyenkénti
beütés), vagy ütéskioldó (sorozat) üzemmódban. A
szerszám működtetett kioldóval ütéskioldó üzemmódnak
felel meg.
Szíj/akasztóhorog
Ezeknek a szerszámoknak van egy egyesített szíj/
akasztóhorga. A horgot lehet a szerszám minden oldalához
elfordítani, és levenni, ha nem használja.
A szíj/akasztóhorog eltávolításához:
• Válassza le a gépet a levegőhálózatról.
• Használjon egy fogót, vagy egy csavarkulcsot a
csavaranyához, ami az akasztót a szerszámhoz
fogja.
• Vegye le a szíj/akasztóhorgot, az alátétet és a rugót.
Követő üzemmód
A követő üzemmód a szegezést megszakításokkal végzi,
ha egy nagyon finom és pontos munkát kell végezni.
• Szerelje fel a szürke kioldót, ahogy korábban írtuk.
• Nyomja a kontaktérintkezőt a munkafelületre.
• Húzza meg a kioldót, a szeg beütéséhez. A kioldó
minden egyes meghúzásával és a kontaktérintkező
munkadarabra való rányomásával egy szeg
beverődik.
Karbantartás
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú élettartamú,
és csekély ápolási ráfordítást igényel. A tartós és kifogástalan
üzemeltetés feltétele a rendszeres tisztítás.
A következő karbantartási teendőket naponta végezze el:
Ütéskioldó üzemmód
Az ütéskioldó üzemmód gyors szegezésre, helyhezkötött
felületeknél használható jól.
• Szerelje fel a fekete kioldót, ahogy már előbb írtuk.
• Egyenkénti szegbeverés: Kezelje a szerszámot olyan
módon, ahogy a követő üzemmódban írtuk.
• Több szeg beverése: Először húzza be a kioldót, és
nyomja folyamatosan a kontaktütközőt újra és újra a
munkafelületre.
Kenje a szerszámot 5-7 csepp DEWALT pneumatikus
szerszámolajjal
• Cseppentse az olajat a szerszám
levegőcsatlakozójába.
Engedje le az összes kondenzvizet a levegőtankból
és a csőből
• Nyissa a külön erre a célra szolgáló leeresztőszelepet
a kompresszortartályból.
• Engedje le az összes vizet a csőből.
Ne tartsa a kioldót benyomva, ha nem használja a
gépet. Állítsa a kioldó/kapcsolóreteszt jobb oldalra,
hogy az akaratlan kioldást meggátolja.
5
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi DEWALT szervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Tisztítsa a tárat, a tolót és a kontaktütőmechanizmust.
• Tisztítsa ezen részeket fúvott levegővel.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Legyen biztos benne, hogy az összes rögzítőelem
a szerszámon szilárdan meg legyen húzva, és nem
sérült.
• Húzza meg a laza kötéseket a megfelelő
szerszámmal.
EU-tanúsítás
D51238
A DEWALT ezennel kijelenti, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 EN 12096.
Hibaelhárítás
Ha a szerszám nem rendeltetésszerűen működik, kövesse
az alábbi útmutatásokat. Ha a hibát nem képes elhárítani,
forduljon a DEWALT vevőszolgálathoz.
A szerszám nem dolgozik
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Túl alacsony a hőmérséklet, vigye a gépet meleg
helyre.
Horst Groβmann,
fejl. igazgató,
DEWALT
D-65510, Idstein, Richard-Klinger Str. 40.
Nem elégséges a gép teljesítménye
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Ellenőrizze a csatlakozóhelyet, hogy nincs-e dugulás.
• Kenje a szerszámot.
BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK
A szerszám használatakor mindig tartsa be az alapvető
biztonsági rendszabályokat, ezzel elkerülheti a
személyi sérülések lehetőségét. Figyelmesen olvassa
el a következő biztonsági előírásokat, mielőtt a gépet
használná. Őrizze meg jól ezt a kezelési utasítást.
A felső sapkánál szivárog a levegő
• Húzza meg jól a sapkacsavarokat.
A szerszámból nem jön ki a szeg
• Ellenőrizze a levgőellátást.
• Kenje a szerszámot.
• Tisztítsa meg a tárat és az orrdarabot.
Általános biztonságtechnika
• Tartsa rendben a munkahelyét. A rendetlenség növeli
a balesetveszélyt.
• Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra. Ne
hagyja a szabadban a gépet, óvja esőtől. Ne használja
nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon a jó
megvilágításról. Gyúlékony folyadékok vagy gázok
közelében tilos használni.
• Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon arról hogy
gyermekek a géppel és a kábellel ne érintkezzenek. 16
évnél fiata-labb korúak a szerszámot csak megfelelő
szakfelügyelet mellett használhatják.
• Biztonságos helyen tárolja a szerszámot. Ha nem
használja, száraz, zárt, gyermek által el nem érhető
térben helyezze el.
• Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert, bő, lebegő ruhát, leenge-dett hajat (tegyen
sapkát). Szabadban viseljen munkakesztyűt és
csúszásmentes cipőt.
• Álljon biztonságosan, ügyeljen a biztos testtartásra,
hogy minden munkahelyzetben megtarthassa
egyensúlyát.
• Figyeljen a munkájára. Ne kezdjen hozzá, ha nem
képes arra koncentrálni.
• Mindig megfelelő szerszámot használjon. A
szerszám rendeltetésszerű használata ebben a
kezelési utasításban van leírva. Ne használjon gyenge
szerszámot, vagy előtétszerszámot nehéz munkákra. A
megfelelő szerszámmal optimális minőséget ér el, és
szavatolja az Ön személyes biztonságát.
Figyelem! Kizárólag arra a célra használja a
A szeg beszorult a szerszámba
• Ellenőrizze, hogy a betöltött szeg típusa a géphez
megfelelő-e.
• Húzza meg az orr-rögzítő csavart.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a
környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével a
környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha
6
•
•
•
szerszámot, amire készült. A nem rendeltetésszerű
használat balesetek okozója lehet.
Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa a szerszámot
tisztán és élesen, így jobban, biztonságosabban
dolgozhat. Köves-se a karbantartási előírásokat, és a
szerszám-cserére vonatkozó tudnivalókat. Tartsa az
összes kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól, zsírtól
mentesen.
Ellenőrizze, nem sérült-e meg a szerszám. A
szerszámot használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a
kifogástalan és ren-deltetésszerű működés feltételei
teljesülnek-e. Győződjön meg arról, hogy a forgó-mozgó
részek nincsenek-e akadályoztatva, és nem sérültek-e.
Valamennyi géprész megfelelően legyen szerelve, ez
biztosítja a szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Javítást csak DEWALT szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad használni. A
szakszerűtlen javítás súlyos balesetek előidézője lehet.
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiegészítő biztonsági előírások a sürítettlevegős
szegezőgépekhez
• Viseljen mindig védőszemüveget.
• Viseljen mindig hallásvédőt.
• Kizárólag a kezelési útmutatóban megadott
rögzítőszegeket használja.
• Ne használja a készüléket állvány rögzítésére.
• Kizárólag olyan célra használja a szerszámot, ami
ebben a kezelési útmutatóban le van írva.
• Minden munkakezdés előtt ellenőrizze a biztonsági
és kioldómechanizmus kifogástalan működését, és az
összes csavarkötés szilárdságát.
• A nyomólevegő rendszer csatlakoztatására használjon
gyorscsatlakozót. A tömítetlen csatlakozódarabot a
szerszámon kell használni, hogy a nyomólevegő a
szétkapcsolás után a szerszámban maradjon.
• Mindig tiszta és száraz préslevegőt használjon. Ne
használjon a szerszámhoz savas vagy tűzveszélyes
gázt, mint energiaforrást.
• Ezeket a szerszámokat csak olyan levegőrendszerre
csatlakoztassa, amelynek nyomása nem lépi túl több,
mint 10 %-kal a szerszám maximális megengedett
üzemi nyomáást. Nagyobb nyomásértéknél a
levegőrendszerbe nyomáskorlátozó szelepet kell
beépíteni.
• Kizárólag csak olyan levegőcsövet használjon, aminek
megengedett nyomása a szerszám üzemi nyomását
meghaladja.
• A szerszámot szállítása előtt válassza le a
levegőhálózatról, különösen abban azesetben, ahol
létrát használ, vagy ahol a szállítás rendkívüli testtartást
igényel.
• Ha a szerszámot nem használja, válassza le a
levegőhálózatról.
• Előzze meg a szerszám idő előtti elhasználódását vagy
sérülését, a következő példákon át:
- szegecselés vagy gravírmunkák
- a szerszám átalakítása a gyártó által meg nem
engedett módon
- sablon mentén vezetni, ha az kemény fémből
•
(acélból) van
- leejteni vagy padlón csúsztatni
- túl nagy mértékben nyomni.
A szerszám nem vésőkalapács.
Ne irányítsa a szegezőgépet soha se maga, se más
személy felé.
Munka közben tartsa úgy a szerszámot, hogy
visszavágás vagy kemény munkadarab esetén a feje
vagy teste ne károsodjon.
Ne használja a gépet szabad térben.
A munkaterületen a szerszámot csak a markolatnál
fogva hordja, sohase a kioldógombnál.
Vegye figyelembe a munkaterület adottságait. A szegek
vékony munkadarabokon áthatolnak, veszélyeztetve
ezzel más személyeket.
Ne szegezzen a munkadarab élének közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne üssön szeget a másik szegre,
vagy annak közvetlen közelébe.
Kizárólag a gyártótól vagy a szakkereskedőtől vásárolt
tartozékokat használjon.
A javítást csak az erre felhatalmazott szakszerviz
végezheti.
Ne szedje szét, és ne blokkolja soha a gép alkatrészeit,
mint pl. a biztonságijáromot.
Használja a szerszámot megfelelően, és rendszeresen
tartsa karban.
A következő ábrák vannak a szerszámon:
Pneumatikus szerszám biztonsági járommal.
Ne használja soha a szerszámot létrán.
Társzög.
A maximális szegszám a tárban.
Szegátmérő.
Szeghossz.
Max. üzemi nyomás.
7
adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő ké-szülékek és tartozékok használatából
adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
G r a t u l á l u n k Ö n n e k a z é r t é k e s D E WA LT k é s z ü l é k
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos garanciát
biztosítunk.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető szállítási
mód -hivatalosan rögzített díjszabásának- megfelelően a
szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt (kijavított)
termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított
30 napon belül meghibá-sodik és a DEWALT szakszerviz
a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális
esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül
megjavítjuk, illetve újra cseréljük.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az
elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális
javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003
(IX.22.) sz. magyar Korm. Rend. szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási jegy
érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a fogyasztó
részére tör-ténő átadásának elmaradása nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles tartozék-palettát biztosítsunk.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.
30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a
termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében
tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek
természetes elhasz-nálódása, kopása következtében állt
elő.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből
zst36316 - 01-04-2007
8
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.:
403-2260
404-0014
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u.5.
ERFAKER KFT:
H-1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel.: 214-0561
Fax.: 214-6935
Tel/Fax.: 417-6801
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Baja
Debrecen
Dorog
Kaposvár
Karcag
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvári kisgépjavító
Weld-impex Kft.
Kecskemét
Németh József
Kiskunfélegyháza
Elektro-Mercator
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
7400, Fő u. 30.
5300, Madarasi út 24.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
Tel.: 82/318-574
Tel.: 59/311-886
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 76/324-053
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Kisgépcenter Bt.
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
8000, Széna tér 3.
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 22/340-026
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
9
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising