KA168K | Black&Decker KA168K PALM GRIP SANDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-39 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA168
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Csiszológépéhez.
Ezt a készüléket faanyagok, fémek, műanyagok és
festett felületek csiszolására és polírozására terveztük.
Az Csiszológép iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
f.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütést vagy tüzet
és/vagy súlyos balesetet okozhat.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is fellapozhassa. Az
„elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
A munkaterület biztonsága
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
e.
f.
g.
4.
a.
4
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak vagy
a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, akkor azzal
balesetet okozhat.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú haját,
ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében
használjon sapkát, hogy ne zavarja a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendel-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
tetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa
a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy
feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt
mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati
kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében. Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat
szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások szalagcsiszolókhoz
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások
csiszolókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos
baleset előidézője lehet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való találkozás
a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így
elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
Használjon satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére. Soha ne tartsa a munkadarabot kezeivel, vagy tegye lábaira, mert így
a munkadarab nem áll stabilan, ami az irányítás
elvesztéséhez vezethet.
Figyelem! A csiszolási alkalmazásokkor keletkező
porral való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet a munkaterületen tartózkodók és a felhasználó
egészségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan arra terveztek, hogy megvédje használóját
a keletkezett portól és gáztól. Ügyeljen arra, hogy
a munkaterületen tartózkodó összes személy is
viselje a pormaszkot.
Csiszolás után alaposan távolítson el minden pormaradványt.
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet
csiszol, amelyből mérgező por keletkezhet.
Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket a munkaterületre.
Viseljen speciális maszkot, ami véd az ólomportól és ólomgőztől, továbbá minden más
személyt tartson távol a munkaterülettől.
Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít számukra. A gyermekeket
felügyelni kell; meg kell akadályozni, hogy a szerszámmal játsszanak.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt föl nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan
személyek (beleértve a gyermekeket is) számára
tervezték; kivétel ha számukra a szerszám használatához a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít.
♦
A gyermekeket felügyelni kell megakadályozva, hogy
játsszanak a szerszámmal.
5
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.)
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Üzemi (be/ki) kapcsoló
2. Automata nyomáskijelző
3. Porelszívó csonk
4. Csiszolótalp
5. Csúcsrész tartó
6. Csiszolótalp-csúcs
7. Ujjcsiszoló feltét
8. Profilcsiszoló feltét
9. Csavar
10. Csiszolóprofilok
Továbbá a készülékhez a következő tartozékok lehetnek
csomagolva, modelltől függően:
Tartozékok
A csiszológéphez mellékelt tartozékok összetétele függ
az Ön által vásárolt típustól függ. Az alábbiakban felsorolt
valamennyi tartozék rendelkezésre áll Piranha® termékcsaládunkban. Ha az alábbiakban felsorolt tartozékok
közül valamelyikre szüksége lenne, és az nem szerepel
az Ön csiszolójának tartozékai között, látogasson el a
www.blackanddecker.eu. címen megtalálható honlapunkra.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Tartozék
Ujjcsiszoló.
Kis, nehezen elérhető területekre.
Az ujjcsiszoló finom csiszoláshoz,
valamint a sarkok megmunkálásához
használható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Csiszolóprofil illesztő.
Ez az illesztés tartja az alábiakban
felsorolt profilokat.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Homorú gürbületű csiszolóprofil.
Az alakhoz illeszkedő részletek finomcsiszolásához.
Domború gürbületű csiszolóprofil.
Az alakhoz illeszkedő részletek finomcsiszolásához.
Hegyes, görbített csiszolóprofil.
Az alakhoz illeszkedő részletek finomcsiszolásához.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
240-as szemcsenagyságú nagy deltacsiszoló lap két cserecsúccsal.
Nagy részletek finom befejezéséhez.
Elektromos biztonság
♦
Ajánlott felhasználási mód
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
120-as szemcsenagyságú nagy deltacsiszoló lap két cserecsúccsal.
Nagy részletek közepes finomságú
befejezéséhez.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
60-as szemcsenagyságú nagy deltacsiszoló lap két cserecsúccsal.
Nagy részletek durva befejezéséhez.
6
Tartozék
Profilcsiszoló feltét (E ábra)
A profilcsiszoló feltét kontúrok csiszolására használható.
♦
Távolítsa el a csavart (9).
♦
Távolítsa el a gyémánt formájú csúcsrész tartót (5)
a csiszolótalpról.
♦
Helyezze fel a profilcsiszoló feltétet (8) a csiszolótalpra.
♦
Helyezze vissza a csavart és szorítsa meg.
Ajánlott felhasználási mód
Magasfényű nagy deltacsiszoló lap
(szürke) két cserecsúccsal.
Polírozószer felviteléhez.
Tisztítólap (piros) fához és fémhez,
két cserecsúccsal.
Fa és fém tisztítási és polírozási
munkákhoz.
Csiszoló profilok felhelyezése és eltávolítása (F1
és F2 ábra)
♦
Válassza ki az aktuális alkalmazáshoz legmegfelelőbb csiszoló profilt.
♦
Helyezze a csiszoló profil (10) egyik végét a profilcsiszoló feltét (8) elülső végében található vájatba.
♦
Nyomja a csiszoló profil másik végét addig, amíg
teljesen beilleszkedik a helyére.
♦
Az eltávolításhoz, nyomja előre a csiszoló profilt,
majd húzza ki a hátsó végét a profilcsiszoló feltétből.
(F2 ábra)
120-as szemcsenagyságú ujjcsiszoló csiszolólap. Részletek közepes finomságú befejezéséhez.
120-as szemcsenagyságú profil
csiszolólap.
Profilcsiszolás közepes finomságú
befejezéséhez.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva
az áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva.
Csiszolópapír felhelyezése a csiszoló profilra (G ábra)
♦
Igazítsa egy vonalba a megfelelő csiszolópapírt (15)
a csiszoló profillal (10).
♦
Nyomja a csiszolópapírt a csiszoló profilra, ellenőrizze, hogy a csiszolópapír teljesen hozzáigazodik
a profil alakjához.
Csiszolópapírok felhelyezése (A és B ábra)
♦
Távolítsa el a két gyémánt formájú csúcsot (11)
a csiszolópapírról (12).
♦
Tartsa úgy a készüléket, hogy a csiszolótalp felfele
nézzen.
♦
Helyezze a csiszolópapírt (12) a csiszolótalpra,
bizonyosodjon meg róla, hogy a csiszolópapíron
levő lyukak a talpon levő lyukakkal pontosan egybeesnek.
A gyémánt formájú csiszolócsúcs (11) elfordítható, illetve
kicserélhető, ha elhasználódott.
♦
Ha a csiszolócsúcs eleje elkopott, távolítsa el a csiszolópapírról, fordítsa el 180°-al és illessze vissza
a csiszolótalpra.
♦
Ha a csiszolócsúcs mindkét vége elkopott, távolítsa
el a csiszolótalpról és helyezzen fel egy új csúcsot.
♦
A polírozó szivacs és csiszolópárnák (13) szintén
ilyen módon illeszthetők a csiszolótalpra.
Porszívó csatlakoztatása (H ábra)
Faanyagok csiszolásánál a készülékkel szállított porelszívó adapter segítségével csatlakoztathatja a porszívót
a gépre. A készülék porszívóval való összekapcsolásához
a következőképpen járjon el:
♦
Illessze a porelszívó csonkot (3) a készülék hátulján
található adapterre.
♦
Csatlakoztassa az erre alkalmas porszívó csövét
a porelszívó csonk csatlakozójára.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében dolgozni. Ne terhelje túl.
Figyelem! Használat közben soha ne fedje le a készülék
levegőréseit. A I ábrán látható pozícióban tartsa a készüléket. Ellenőrizze, hogy a csiszolótalp teljesen felfekszik
a munkadarabra.
Csiszolótalp csúcsa (C ábra)
Ha a csiszolótalp-csúcs (6) vagy a csúcsrész tartó (5)
elkopott, ezek megfordíthatóak vagy cserélhetőek.
Alkatrészként vagy tartozékként megvásárolhatóak
a Black & Decker szakkereskedésekben.
♦
Távolítsa el a csavart (9).
♦
Fordítsa meg, vagy cserélje ki az elkopott részt.
♦
Helyezze vissza a csavart és szorítsa meg.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
Tartsa a készüléket a munkadarabtól távol.
♦
A gép beindításához, állítsa az üzemi be/ki kapcsolót
(1) „I” pozícióba.
♦
A piros lámpa villogni fog. Várjon addig, amíg a piros
lámpa zöldre vált. Ez azt jelenti, hogy a készülék
használatra kész.
♦
A készülék kikapcsolásához, állítsa az üzemi be/ki
kapcsolót az „O” pozícióba.
Megjegyzés: Ismételje meg a fenti eljárást minden
bekapcsolásnál, a funkció optimalizálásához. Ha nem
követi az eljárást, azt eredményezheti, hogy a beállítás
nem fog rendeltetésszerűen működni.
Ujjcsiszoló feltét (D ábra)
Az ujjcsiszoló feltét finom deltacsiszolásra, illetve nehezen elérhető helyek csiszolására használható.
♦
Távolítsa el a csavart (9).
♦
Távolítsa el a gyémánt formájú csúcsrész tartót (5)
a csiszolótalpról.
♦
Helyezze fel az ujjcsiszoló feltétet (7) a csiszolótalpra.
♦
Helyezze vissza a csavart és szorítsa meg.
♦
Illessze fel a megfelelő csiszolópapírt (14) az ujjcsiszoló feltétre.
Az automata nyomáskijelző használata (J1 - J4 ábra)
Ez a készülék egy automata nyomáskijelzővel (2) van
ellátva, amely akkor gyullad fel, ha megfelelő nyomás-
7
sal tartja a készüléket a munkadarabon, így optimális
csiszolási eredményt érhet el:
J1 Egy piros lámpa villog, ha a készülék bekapcsol. Ha
a piros lámpa zöldre vált, a készülék használatra
kész.
J2 Egy zöld lámpa jelzi, hogy a készülék használatra
kész. Ezt a beállítás kényes, érzékeny munkafelületeknél és kontúrcsiszolásnál használja.
J3 Minden zöld lámpa kigyulladás jelzi azt, hogy optimális nyomást gyakorol a készülékre, optimális
anyageltávolításhoz.
J4 Ha tartósan egy piros lámpa világít, ez azt jelenti,
hogy túl nagy nyomást gyakorol a készülékre, és az
anyageltávolítás csökken. Csökkentse a készülékre
gyakorolt nyomást.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati sebesség
Tömeg
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha tartozékok
magas minőség standardnak megfelelően vannak konstruálva és tervezésükkor a készülék teljesítményének
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
Vv.á.
W
min-1
kg
KA168
1-es típus
230
55
11 000
0,8
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (L pA) 61,5 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A), Hangerő (LWA) 72,5 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A)
Súlyozott rezgésgyorsulás az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 14,0 m/s2, toleranciafaktor
(K) 1,5 m/s2
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Rendszeresen tisztítsa a gép levegőréseit egy puha
kefével, vagy egy száraz kendővel.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy tiszta,
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
KA168
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Környezetvédelem
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
30/03/2010
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
8
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt, és
kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat csak
kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan
az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás (EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére, a normál
kopásnak kitett termékek javítására, illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek a lehető legkisebb
kellemetlenséget okozza az alábbi feltételekkel:
♦
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
♦
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
♦
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
♦
A termék javítására nem tett kísérletet olyan személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor kapott
számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
♦
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
♦
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
♦
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok és
alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen mellékelje
a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát).
9
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról
nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00128514 - 02-06-2010
10
Importőr:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
IMPORTŐR:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
06/09
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising