DW849 | DeWalt DW849 SANDER/POLISHER Type 2-2A instruction manual

559222-08 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW849
1. ábra
e
d
i
j
c
b
a
3. ábra
2. ábra
d
g
f
e
2
4. ábra
5. ábra
h
f
b
a
6. ábra
7. ábra
i
c
e
3
CSISZOLÓ/POLÍROZÓ
DW849
Gratulálunk!
Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
E.K. és Írország
Típus
Leadott teljesítmény
Üresjárati sebesség
Az alátétlemez
max. átmérője
Hajtóengely
Tömeg
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítményszint
bizonytalansága)
Ve. á.
Ve. á.
W
min-1
mm
DW849
230
230/115
2/3
960
0–1000 / 0–3000
kg
178
M14
3,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
3
100
dB(A)
3
Az összes vibráció (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
2,8
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 által meghatározott szabványos
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
értéket össze lehet hasonlítani egy másik
szerszám értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
4
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaszervezés.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszám 10 amperes, hálózati
E.K. és Írország
230 V-os eszköz13 amperes,
a csatlakozódugaszban
E.K. és Írország
115 V-os eszköz16 amperes,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülés okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan közvetlen
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülés okoz.
VIGYÁZAT: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amelyet, ha nem kerülnek
el,anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW849
DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill.
lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009. 12. 31.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c) Ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés veszélyét.
5
f)
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása
alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, akkor azzal balesetet
okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon túl messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) IHa az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával csökkenthetők a porral
összefüggő veszélyek.
6
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort mielőtt valamilyen
beállítást végezne a szerszámon,
tartozékot cserélne vagy eltárolná.
Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyes lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámbefogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakember
szervizelje, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Csiszolásra és polírozásra vonatkozó általános biztonsági
szabályok
a) Ez a szerszám csiszolóként és polírozóként
használható. Olvassa el az összes
utasítást, specifikációt és tekintse meg az
összes ábrát, amit ehhez az elektromos
szerszámhoz mellékeltünk. A lent felsorolt
összes utasítás be kell tartani. Az utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
b) Olyan műveleteket, mint a köszörülés,
drótkefézés vagy vágás, nem ajánlott
végezni ezzel az elektromos szerszámmal.
Az elektromos szerszám rendeltetéstől eltérő
használata jelentős kockázatokkal és személyi
sérülés veszélyével jár.
c) Csak kifejezetten erre a célra tervezett
és a gyártó által ajánlott tartozékot
használjon a szerszámhoz. Az a tény, hogy
a tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz nem jelenti azt, hogy annak
használata biztonságos.
d) A tartozék névleges megengedett
sebessége legalább azonos legyen
a szerszám névleges sebességével. Az
olyan tartozékok, amelyeket az engedélyezett
sebességüknél gyorsabban használunk
eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérője és vastagsága
meg az elektromos szerszám névleges
vágókapacitásán belül kell legyen. A nem
megfelelő méretű tartozékokat nem lehet
megfelelően irányítani vagy azok ellen
megfelelően védekezni.
f) A korongok, peremek, karimák vagy
csiszolólapok, illetve más tartozékok
lyukkör átmérője pontosan kell, hogy
illeszkedjen az elektromos szerszám
hajtótengelyére. Azok a tartozékok,
amelyek befogó-bemélyedései/nyílásai nem
illeszkednek tökéletesen az elektromos
szerszám illesztő-alkatrészébe, excentrikusan
fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek és
ezek miatt elveszíthetjük a szerszám fölött az
irányítást.
g) Ne használjon sérült tartozékot. Minden
tartozékot ellenőrizzen a használat
előtt, például a korongokat ellenőrizze
kitörésekre és repedésekre, a befogópofát
repedésekre, hasadásokra vagy túlzott
kopásra, ill. a drótkeféket lógó vagy
törött drótszálakra. Ha az elektromos
szerszámot vagy annak tartozékát leejti,
akkor azt ellenőrizze sérülésekre és az
eszközre csak sérülésmentes tartozékot
szereljen fel. A tartozék vizsgálata és
felszerelése után helyezkedjen úgy, hogy
ne legyen egy vonalban a forgó alkatrész
síkjával, kérje erre az Ön körül állókat
is, majd egy percig maximális üresjárati
fordulatszámon üzemeltesse a szerszámot.
A sérült tartozékok ezalatt a teszt alatt
a leggyakrabban leválnak/széttörnek.
h) Használjon egyéni védőfelszerelést.
A munkavégzésnek megfelelően
hordjon egészarcos maszkot, biztonsági
védőszemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén hordjon pormaszkot,
hallásvédelmet, kesztyűket és
munkavédelmi kötényt, amely felfogja
a munkadarab kis részecskéit és
a szilánkokat. A szemvédelemhez olyan
védőszemüveget kell használni, amely
képes az összes (és különböző fajtájú)
levegőbe kerülő szilánkot és port felfogni.
A pormaszknak vagy a légzőkészüléknek ki
kell szűrnie a munkavégzés során keletkező
port. Ha huzamosabb időn keresztül végez
zajos munkát az hallássérüléshez vezethet.
i) A bámészkodókat biztonságos
távolságban tartsa a munkaterülettől.
Mindenkinek személyes védőfelszerelést
kell hordania, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy a törött
tartozék messze elrepülhet és súlyos sérülést
okozhat, még a közvetlen munkavégzéstől
jelentős távolságban is.
j) Az elektromos szerszámot szigetelt fogási
felületeinél tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket
vagy saját kábelét vághatná el. Az "élő"
(áram alatt lévő) vezetékkel való érintkezés
elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse.
Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor a gép
a vezetéket elvághatja vagy felcsavarhatja és
a kezét a forgó tartozék felé húzhatja.
l) Ne tegye le addig a szerszámot, amíg
a tartozék teljesen le nem állt. A forgó
tartozék beleakadhat a munkadarab
7
felületébe, és az elektromos kéziszerszámot
kihúzhatja az Ön kezéből.
m) Soha ne járassa az elektromos szerszámot
amikor éppen viszi valahová. A forgó
tartozék véletlenül elkaphatja az Ön ruházatát,
és a tartozék belevághat az Ön testrészeibe.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventillátora beszívhatja a port a tokba,
amelynek (ill. a fémporoknak a) túlzott
lerakodása elektromos kockázatokkal járhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják
ezeket az anyagokat.
p) Ne használjon olyan tartozékot, amely
folyadékhűtést igényel. A víz vagy más
hűtőfolyadékok használata halálos áramütést
vagy elektromos balesetet okozhat.
A visszarúgások okai, és ezek
megelőzése
A visszarúgás alatt a beszorult vagy egyenetlen
forgókorong, befogópofa, acéldrót-kefe vagy
más tartozék hirtelen mozgását, reakcióját értjük.
A beszorulás vagy az egyenetlenség miatt a forgó
tartozék nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek
hatására az irányíthatatlan elektromos szerszám
a tartozék forgásával ellentétes irányba indulhat el
az elakadási ponttól.
Példa: ha a tisztítókorong egyenetlen vagy
az beszorul a munkadarabba, akkor annak
éle jobban belevág a munkadarab felületébe,
aminek hatására a korong kijöhet a vágatból és
visszarúghat. A korong elindulhat a kezelő felé, de
azzal ellentétes irányban is - a beszorulás pillanat
mozgási irányának függvényében. A tisztítókorong
ilyen körülmények között el is törhet.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkamódszerek és munkakörülmények
következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Tartsa az elektromos szerszámot szorosan
a kezében, és irányítsa úgy a testéhez
és a karjához képest, hogy meg tudja
tartani visszarúgás során. Ha a gép fel
van szerelve oldalfogantyúval is, akkor
azt is tartsa, hogy visszarúgás vagy az
indítás során keletkező nyomatékváltozás
során is biztosan tartsa a szerszámot.
A kezelő reagálhat a nyomatékváltozásokra
és a visszarúgásokra, ha azokra megfelelően
felkészült (megtette a szükséges
óvintézkedéseket).
8
b) Ne tegye kezét a forgó tartozék közelébe.
A tartozék egy visszarúgás során az Ön keze
felé is elindulhat.
c) Ne helyezkedjen arra a területre, ahová az
elektromos szerszám mozdul visszarúgás
esetén. A visszarúgás során a szerszám
a beszorulás pontjától a korong forgásával
ellentétes irányba fog elindulni.
d) Különösen ügyeljen, ha sarkokon,
éles szeleken, stb. dolgozik. Kerülje
a tartozék ugráltatását, és hogy azon
egyenetlenségek képződjenek. A sarkok,
az éles élek miatt vagy az ugráltatás során
a forgó tartozék könnyen egyenetlenné válhat,
amelynek hatására elvesztheti az eszköz felett
az irányítást vagy az visszarúghat.
e) Ne helyezzen a gépre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot, vagy
fogazott fűrészlapot. Az ilyen vágóélek
gyakori visszarúgást okozhatnak és
elveszítheti az eszköz felett az irányítást.
Speciális biztonsági utasítások csiszoláshoz
a) Ne használjon túlságosan nagy
csiszolópapírt. A csiszolópapír
kiválasztásánál kövesse a gyártó
ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozza a szakadás veszélyét
és a csiszolókorong elszakadhat, csorbulhat,
illetve ez visszarúgást is okozhat.
Speciális biztonsági utasítások polírozáshoz
a) Ne engedje, hogy a polírozó korong
vagy tartozéka kilazult részei szabadon
forogjanak. Szorítsa le vagy vágja le
a lazán lógó szálakat. A laza és forgó szálak
az ujjaiba gabalyodhatnak vagy kicsorbíthatják
a munkadarabot.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradványkockázatokat) nem
lehet elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (j) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Polírozó gép
1 Alátétlemez
1 Csavarmenetes karima
1 Polírozó korong
1 Oldalfogantyú
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a lámpát.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Sebességfokozat-váltós kapcsoló
b. Tartósüzem rögzítőgomb
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A csiszoló/polírozó professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor a személy szerszámhasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó aljzat cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
RENDELTETÉS
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m.
A csiszoló/polírozó gép professzionális csiszolási
és polírozási műveletekre alkalmas.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
c. Fordulatszám-szabályzó tárcsa
d. Hajtótengely retesz
e. Oldalfogantyú
9
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Az oldalfogantyú felszerelése
(2. ábra)
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (e)
a szerszám mindkét oldalán megtalálható furatok
egyikébe.
Az alátétlemez le- és felszerelése (3. ábra)
1. Helyezze a szerszámot hajtótengellyel fölfelé
az asztalra.
2. Nyomja meg a tengelyzár gombot (d), közben
forgassa a tengelyt, amíg a tengelyzár
működésbe nem lép.
3. Helyezze az alátétlemezt (f) a tengelyre.
4. Tegye a menetes karimát (g) a tengelyre.
5. Húzza meg a menetes karimát.
6. Engedje föl a hajtótengely reteszt.
7. Az alátétlemez leszereléséhez lazítsa meg
a menetes karimát a tengelyzár reteszelt
állapotában.
Polírozó korong felszerelése
(4. ábra)
1. Helyezze a szerszámot hajtótengellyel fölfelé
az asztalra.
2. Húzza rá a polírozó korongot (h) az
alátétlemezre (f).
Használat előtt
1. Győződjön meg róla, hogy a menetes karima
helyesen van-e fölszerelve.
2. Ellenőrizze, hogy a korong abba az irányba
forog-e, ami a tartozékon és a szerszámon
jelölve van.
3. Ellenőrizze, hogy minden szennyeződést
eltávolított-e a munkadarab felszínéről.
10
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS:
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. Az alátétlemezt ne
tegye ki oldalirányú nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben,
működtesse néhány percig
üresjáratban.
Polírozás (1. ábra)
1. Mindig tiszta polírozó korongot használjon.
2. Egyenletesen vigye föl a szükséges
mennyiségű polírozó pasztát a korongra.
3. Helyezze a polírozni kívánt felületre a polírozó
korongot, és kapcsolja be a szerszámot.
4. Egyenletesen, nyomás nélkül mozgassa
a szerszámot a felületen.
5. Kapcsolja ki a gépet, mielőtt leveszi
a szerszámot a felületről.
6. Sűrűn ellenőrizze a munkáját.
FIGYELMEZTETÉS: A polírozó
korongnak a munkadarab felületén
való nagy sebességű dörzsölő
mozgása következtében a sztatikus
töltés keletkezhet a szerszám
fémrészein, ami az érintéskor sztatikus
áramütést okozhat.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében, MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében, MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az
oldalfogantyún (e), a másik pedig a főfogantyún
(i) van.
Be/Ki kapcsolás (5. ábra)
1. A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós. A kapcsolóra
gyakorolt nyomás határozza meg a szerszám
sebességét.
2. Ha folyamatosan akarja működtetni
a szerszámot, nyomja meg a reteszelő
gombot (b) is. A reteszelő gomb csak teljes
sebességnél működik.
3. Kikapcsolás: nyomja meg újra a főkapcsoló
gombot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja ki vagy be a gépet terhelés
közben.
Sebességszabályzó (6. ábra)
A sebességszabályzó tárcsával (c) előre
beállíthatja a kívánt sebességtartományt.
1. Forgassa a tárcsát (c) a kívánt állásra. Minél
nagyobb számot választ, annál nagyobb lesz
a szerszám maximális sebessége.
2. Magas sebességfokozatot válasszon
természetes kő felületkezeléséhez. Alacsony
sebességfokozatot válasszon festett fém
felületekhez.
FIGYELMEZTETÉS: A sebesség
beállítása soha nem haladhatja mega
használt tartozékon jelzett maximális
üresjárati sebességet.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A szellőzőnyílások tisztítása
Javasoljuk a szellőzőnyílások napi tisztítását, hogy
megelőzze a por felgyülemlését a gépben.
• Áramtalanítsa a gépet.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
• Ha porzsák nélkül használta a szerszámot
fém csiszolására, utána alacsony nyomású
levegővel tisztítsa meg.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is mártsa
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
• Fújjon sűrített levegőt a szellőzőnyílásokba.
• Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat. Ne
használjon fémeszközöket mert ezzel
károsíthatja a belső részeket.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
11
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
eladásutáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálható a következő
internetes címen: www.2helpU.com.
zst00244917 - 29-08-2014
12
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
14
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
15
DW849
CSISZOLÓ/POLÍROZÓ 3
©
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising