RS1050E(K) | Black&Decker RS1050E(K) RECIPROCATING SAW instruction manual

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r
www.blackanddecker.com.tr
RS1050E
2
3
TÜRKIYE
Kullanım amacı
d. Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti
kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
e. Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun
bir uzatma kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f. Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik
şoku riskini azaltır.
Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap,
plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır.
Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı
içindir.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/
veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride
bakmak üzere saklayın.
Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet»
terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/
pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade
etmektedir.
3. Kişisel güvenlik
a. Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Elektrikli
bir aleti yorgunken veya ilaç ya da
alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
b. Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c. İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan veya
taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d. Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış
bir anahtar kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
e. Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
1. Çalışma alanının güvenliği
a. Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya daveti
ye çıkartır.
b. Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c. Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak tutun.
Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2. Elektrik güvenliği
a. Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle
vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c. Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli alete su
girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
4
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli
durumlara neden olabilir.
f.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g. Eğer kullandığınız üründe toz emme
ve toplama özellikleri olan ataşmanlar
varsa bunların bağlı olduğundan ve
doğru şekilde kullanıldığından emin
olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
5. Servis
a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal
yedek parçaların kullanıldığı yetkili
servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
b. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c. Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin
ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırın.
Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin
istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının
yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali
daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha
kolaydır.
g. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Tilki kuyruğu testereler için ek
güvenlik talimatları
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Kesme aksesuarının gizli kablolara
veya kendi kablosuna temas edebileceği yerlerde çalışma yaparken
elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. Kesme aksesuarının
«akım taşıyan» bir kabloya temas etmesi
durumunda elektrikli aletin metal kısımları
da «akım taşır» hale gelecek ve kullanıcının elektrik çarpılmasına neden olabilir.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve desteklemek için kelepçeler
veya başka pratik yöntemler kullanın.
Parçayı elle veya vücudunuza dayamanız
dengesiz durmasına neden olacaktır ve
aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Ellerinizi kesim alanından uzak tutun.
Çalıştığınız parçanın altına hiçbir nedenle
girmeyin. Pistonlu bıçak ve bıçak kelepçesinin yakınına parmaklarınızı veya
başparmağınızı sokmayın. Testereyi tabanından tutarak dengelemeye çalışmayın.
Bıçakları keskin durumda muhafaza
edin. Körelmiş veya hasarlı bıçaklar testerenin basınç altında başka bir yöne fırlamasına veya sıkışmasına neden olabilir.
Her zaman, üzerinde çalışılan malzeme
ve kesim tipine uygun tipte testere bıçağı
kullanın.
Boru veya kanal keserken içlerinden
su, elektrik kablosu vb. geçmediğinden
emin olun.
Aletle çalıştıktan sonra çalışma parçası veya bıçağa dokunmayın. Çok sıcak
olabilirler.
♦
♦
Duvarlarda, zeminlerde veya tavanlarda kesim yapmadan önce gizli
tehlikelere karşı dikkatli olun; kablo ve
boruların yerlerini kontrol edin.
Bıçak, düğme bırakıldıktan sonra da
hareket etmeye devam edecektir. Aleti
yere bırakmadan önce daima kapatın ve
testere bıçağının tamamen durmasını
bekleyin.
Uyarı! İşyerinde düzenli olarak elektrikli
alet kullanan çalışanları korumak amacıyla
2002/44/EC tarafından getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime
maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu
ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta
çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri
dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve
aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Uyarı! Kesim uygulamaları nedeniyle açığa
çıkan tozla temas, operatörün ve çevrede
bulunanların sağlığını tehlikeye atabilir. Toz ve
dumanlara karşı korunma için özel olarak tasarlanmış bir toz maskesi kullanın ve çalışma
alanına giren veya bu alanda bulunan kişilerin
de korunduğundan emin olun.
♦ Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın
veya bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye edilen şekilden başka bir
şekilde kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına yol açabilir.
Alet üzerindeki etiketler
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka okumalıdır.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden
hiçbir topraklama kablosuna gerek
yoktur. Her zaman şebeke geriliminin
aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Diğer kişilerin güvenliği
♦ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler
aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
♦ Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
♦
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
1. Ayarlanabilir testere tabanı
2. Bıçak değiştirme kolu
3. İkinci tutma kolu
4. Açma/kapama düğmesi
5. Değişken hız ayar düğmesi
6. Testere tabanı ayar düğmesi
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde
belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745
tarafından belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir
aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir.
Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı
zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Montaj
Uyarı! Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini
gerçekleştirmeden önce, aletin kapalı ve
fişinin çekili olduğundan ve testere bıçağının
durduğundan emin olun. Kullanılmış testere
bıçakları sıcak olabilir.
Testere bıçağının takılması (Şekil D)
♦ Testere bıçağını (8) sıkıca tutun. Eğer
bıçakta diş koruma kılıfı varsa, bıçağı
testereye takarken çıkarmayın.
♦ Bıçak değiştirme mekanizmasını açmak
için anahtarsız bıçak değiştirme kolunu
(2) kaldırın.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı
sırasındaki titreşim emisyon değeri, aletin
kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen
değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim
düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış
gösterebilir.
6
♦
♦
Testere bıçağının (8) sap kısmını bıçak
yuvasına gittiği kadar sokun.
♦ Bıçak değiştirme mekanizmasını kapamak için anahtarsız bıçak değiştirme kolunu (2) itin.
♦ Eğer varsa bıçak koruma kılıfını çıkartın.
Not: Bu ürün bıçak dişlerinin aşağı veya yukarı bakacak şekilde, bıçağın ürüne takılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
♦
♦
İkinci tutma kolu
İkinci tutma kolu farklı tutma konumlarında
kullanma imkanı verir. İkinci tutma kolu sekiz
farklı konumda yerleştirilebilir.
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu
ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir
aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
Duyma bozukluğu.
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları
(örnek: ahşapta çalışırken, özellikle meşe,
akgürgen ve MDF).
Kullanımı
Açılması ve kapatılması
♦ Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine (4) basın.
♦ Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini (4) bırakın.
İkinci tutma kolunun takılması (Şekil B)
♦ Kolu (3) testerenin ön tutma yeri üzerine
geçirin.
♦ Kol (3) ve konum işaretlerinin (7) uygun
olan kesme pozisyonlarında, tamamen
birbirlerine kenetlendiğine emin olun.
♦ Kolu (3) güvenli bir şekilde yerinde sıkıştırmak için kol üzerindeki sıkıştırma sapını
yerine sıkıca bastırın.
♦ Kesmeden önce kolun (3) yerine oturduğundan emin olun.
Değişken hız ayar düğmesi (Şekil C)
Değişken hız ayar düğmesi (5) çeşitli malzemede daha kaliteli kesmek için farklı hız ayarı
imkanı sunar.
♦ Düşük hız ayarı için düğmeyi küçük sayılara doğru döndürün. Yüksek hız ayarı
için düğmeyi büyük sayılara doğru döndürün.
İkinci tutma kolunun çıkarılması
♦ Sıkıştırma sapını açın ve kolu gevşetin.
♦ Kolu (3) testereden çıkartın.
Kesme (Şekil A)
♦ Aleti her zaman eki elinizle tutun.
♦ Kesme işlemine başlamadan önce bıçağın birkaç saniye boşta dönmesine izin
verin.
♦ Kesme işlemi sırasında alete yalnızca
hafif bir baskı uygulayın.
♦ Mümkün olduğunda testere tabanını (1)
kesilen malzemeye dayayarak çalışın.
Bu alet üzerindeki kontrolü artıracak, alet
titreşimini azaltacak ve bıçağın zarar görmesini önleyecektir.
Ayarlanabilir testere tabanı (Şekil E)
Testere tabanı (1) kesme derinliğini daraltmak
için ayarlanabilir.
♦ Testereyi aşağı kısmı yukarı bakacak
şekilde tutun.
♦ Testere tabanı ayar düğmesine (6) basın
ve tabanı (1) çekerek üç farklı ayardan
birine getirin.
Yararlı tavsiyeler
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik
uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler
ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli
kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
♦ Aletin dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
♦ Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
Ahşap kesme
♦ Kesilecek malzemeyi emniyete almak için
kıskaçlar veya bir mengene kullanın ve
tüm çivi ve metal nesneleri çıkartın.
♦ Aleti iki elinizle tutarak testere tabanını (1)
kesilen malzemeye bastırarak çalışın.
Kenar kesme (Şekil F)
Tilki kuyruğu testere motorunun kompakt
yapısı ve hareketli testere tabanı sayesinde
zemin, köşeler ve ulaşılması zor yerlerde yakın kesme yapılabilir.
7
♦
♦
Kenar kesmeyi en verimli uygulamak için:
Bıçağı, dişleri yukarı bakacak şekilde
bıçak yuvasına yerleştirin. Kesilen yüzeye
olabildiğince çok yaklaşmak için testereyi
aşağı doğru çevirin.
Aksesuarlar
Aletinizin performansı kullanılan aksesuara
bağlıdır.
Black & Decker ve Piranha aksesuarları,
yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş
ve aletinizin performansını arttıracak şekilde
tasarlanmıştır. Bu aksesuarları kullanarak,
aletinizden en iyi verimi alacaksınız.
Metal kesme (Şekil G)
Metal kesiminin ahşap kesiminden çok daha
fazla zaman aldığını unutmayın.
♦ Metal kesmeye uygun bir testere bıçağı
kullanın. Demirden olan metaller için hassas dişli ve demirden olmayan metaller
için kaba dişli bıçak kullanın.
♦ Sacı keserken üzerinde çalıştığınız
parçanın her iki yüzüne bir parça takoz
sıkıştırın ve oluşan bloğun içinden kesin.
Öngördüğünüz kesim hattı boyunca bir
kat yağ sürün.
Bıçaklar
Bu alet 30 cm uzunluğa kadar bıçaklar ile çalışır. Her zaman malzemenin kalınlığını kesmeye yetecek uzunlukta ve uygulamaya göre
en kısa bıçağı kullanın. Uzun bıçaklar daha
fazla bükülür ve zarar görebilir. Çalışırken
eğer testere kesilen malzemeye dayanmazsa
bazı uzun bıçaklar titreme veya sallanma
yapabilir.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla
uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
♦ Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
♦ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli
bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Aletin içine
sıvı kaçmasına kesinlikle izin vermeyin
ve aletin hiçbir parçasını kesinlikle sıvıya
batırmayın.
Ahşapta cep açma (Şekil H)
♦ Gerekli cep ölçüsünü belirleyin ve işaretleyin.
♦ Cep kesmeye uygun bir bıçak kullanın.
♦ Testere tabanını (1) kesilen parçanın üzerine, testere bıçağı cep kesme için uygun
bir açı yapacak şekilde dayayın.
♦ Aleti çalıştırın ve bıçağı yavaşça malzemenin içine doğru daldırın. Testere
tabanının (1) kesilen malzemeye sürekli
temas etmesini sağlayın.
Dal kesme
Bu alet ile 25 mm çapa kadar dal kesilebilir.
Uyarı! Aleti ağaç üzerinde, merdiven üzerinde veya herhangi bir dengesiz yüzey üzerinde
kullanmayın. Dalların düşeceği yere dikkat
edin.
♦ Aşağı doğru ve vücudunuzdan uzağa
doğru kesin.
♦ Kesimi ana dala veya ağaç gövdesine
yakın yapın.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi
gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz
durumda olması halinde onu, evsel atıklarla
birlik te atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak
toplanacak şekilde atın.
Dik kesme
Alet kenarlara ve ulaşılması zor yerlere yakın
kesme yapabilir.
♦ Bıçağı, dişleri yukarı bakacak şekilde
bıçak yuvasına yerleştirin.
♦ Aleti testere tabanı (1) aşağı bakacak
şekilde tutun. Böylece çalışma yüzeyine
olabildiğince çok yaklaşırsınız.
♦ İleri doğru ve vücudunuzdan uzağa doğru
kesin.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
8
AT Uygunluk Beyanatı
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende
satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler
içerebilir.
MAKİNE DİREKTİFİ
RS1050E
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11
Bu ürünler aynı zamanda Direktif 2004/108/
EC ve 2011/65/EU ile de uyumludur.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna
ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması
ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan
sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından
faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya
da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgiler ine aşağıdaki siteden
ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı Black & Decker adına vermiştir.
Teknik özellikleri
Voltaj
Giriş gücü
Yüksüz hızı
Ağırlık
VAC
W
dev/dak
kg
RS1050E TYPE 1
230
1050
800-2400
4.0
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
04-02-2013
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 87 dB(A),
belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 98 dB(A),
belirsizlik (K) 3 dB(A)
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir
ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti
hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde
kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye
ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim
değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Ahşap panelleri kesmesi (ah, B) 10,6 m/s2,
belirsizlik (K) 1,5 m/s2
Ahşap kirişleri kesmesi (ah, WB) 10,4 m/s2
belirsizlik (K) 1,5 m/s2
Sac metal kesme (ah, M) 10,5 m/s2,
belirsizlik (K) 1,5 m/s2
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma
tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış
ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler
şu durumlar dışında geçerlidir:
♦ Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
9
♦
♦
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden
veya kaza sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker
servis ekibinden başkası tarafından tamir
edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya
veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza
dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti
kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen
listeden size en yakın yetkili tamir servisinin
yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
zst00247174 - 10-09-2014
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ùehir
Adana
Afyon
A÷r
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
AydÕn
AydÕn
AydÕn
AydÕn
BalÕkesir
BalÕkesir
Batman
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakir
Düzce
Edirne
Edirne
ElazÕ÷
Erzincan
Erzurum
Eskiúehir
Gaziantep
Gaziantep
Hatay
Isparta
østanbul
østanbul
østanbul
østanbul
østanbul
østanbul
østanbul
østanbul
østanbul
øzmir
øzmir
øzmir
øzmir
Karaman
Kastamonu
Kayseri
KÕrklareli
KÕrklareli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Mersin
Mersin
Mu÷la
Mu÷la
Mu÷la
Mu÷la
Nevúehir
Ni÷de
Sakarya
Samsun
Sivas
ùanlÕurfa
Tekirda÷
Tekirda÷
Tokat
Trabzon
Trabzon
Uúak
Van
Yalova
Zonguldak
Zonguldak
Yetkili Servis
Adres
Emin Elektrik Bobinaj
KÕzÕlay Cad. 9 Sok. No: 9/D
Emek Motor
Karaman Mah. GazlÕ Göl Cad. No: 15
Tamgüç Bobinaj
Ka÷Õzman Cad. No: 42
Akotek Ticaret
Yeniyol Cad. No: 85
Orhan Bobinaj
YalÕnç Sok. No: 17 Siteler
Orhan Bobinaj ùube
41. Sok. No: 39 Ostim
Yi÷it Bobinaj
668. Sok. No: 8 Eminel Koop. øvedik Ostim
Baúak Elektrik
Ahievran Cad. 36. sok. No: 2 Ostim
E.B.A Elektrik
San. Sit. 682. Sok No: 38
Yaúar Bobinaj
Aúa÷Õ PazarcÕ Mah. San. Giriúi No: 19 Manavgat
Uslu Bobinaj
G. PÕnarÕ Mah. Oba Yolu Üzeri no: 27/C Alanya
TacÕro÷lu Kaya Bobinaj
1.San. Sit. Üst San. Cad. 2. Sok. No: 31/A
Saydam Motor
Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke
Özgür Bobinaj
KuúadasÕ San. Sit. j Blok no:13 KuúadasÕ
Ege Bobinaj
Yeni Mah Atatürk Bul. No:206/E Didim
Tezger Bobinaj
Yeni San. Sit. Cumhuriyet Cad. 198/A
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No: 104 Bandirma
Topiz Bobinaj
Cumhuriyet Cad. 1512 Sok. No: 50
Kilitçi Ticaret
Aúa÷Õ Soku San. Sit. 37.Blok No:16
Vokart Ltd. ùti.
GazcÕlar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B
KÕsacÕk Bobinaj
NamÕk Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41
OvalÕ Bobinaj
Hamdibey Mah. østiklal Cad. No: 160 Biga
Emek Bobinaj
Küçük San. Sit. 23. Cad No: 5/C
Örsler Bobinaj
Sedef ÇarúÕsÕ 9/10
Çetsan Elektrik
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
YÕldÕz Makina
Burhaniye Mah. Gen. KazÕm Sok. No: 10
Efe Bobinaj
Küçük San. Sit. 22. Blok
Demir Bobinaj
San. Sit. 7. Blok No: 3 Keúan
Kalender Elektrik Bobinaj
San. Sit. 11. Sok No: 46
Ümit Elektrik Makina
San. ÇarúÕsÕ 770 Sok. No: 71
Bursan Bobinaj
San. Sit. 5. Blok No: 135
Escom Elektronik
KÕrmÕzÕ Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No 31/A
Eser Bobinaj
K.S.S A Blok 11. Cad.25. Ada No: 55 ù.Kamil
Karaúahin Bobinaj
øsmet Paúa Mah. ùenyurt Cad. No: 35
Öz Kardeú Bobinaj
Yeni San. Sit. 38/A Blok No: 34
øzmir Bobinaj
Yeni San. Sit. 6 Blok No: 28
Akel El. Servis Hizmetleri
Nato Yolu Caddesi Özgün Sok No: 1 Y.Dudullu
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Mer. B Blok Mavi Avlu Kat.4 No: 318 OkmeydanÕ
FÕrat DÕú Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat 3 Karaköy
Kardeúler Bobinaj
Ça÷layan Mah. Sinanpaúa Cad.No: 5 Ça÷layan
Mert Elektrik
økitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2 Blok No: 280 økitelli
Svs Teknik
østasyon Cad. Gibtaú San. Sit. F Blok No: 24 Tuzla
TarÕk Makina
Ba÷dat Cad. Adali Sok. No: 8 Maltepe
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 1. Cad. K.Dükkanlar No: 15 Beylikdüzü
Orijinal Elektrik
Ba÷lar Mah. Mimar Sinan Cad. No:24 Güneúli
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No: 18/1. San. Sit. HalkapÕnar
Boro CÕvata
1203/2 Sok. No: 21-B Yeniúehir
Çetin Bobinaj
Cüneyt Bey Mah. øbrahim Turan Cad. No 98/A Menderes
Doruk HÕrdavat
1426 Sok. No: 14 HurdacÕlar Sitesi Do÷anlar Bornova
Özüm Elektrik Bobinaj
Yeni San. Sit. 735. SoK. No: 2
Teknik Bobinaj
ønönü Mah. ønebolu Cad. No: 132
AkÕn Elektrik Bobinaj
Eski San. Bölgesi 5. Cad. No: 8
TarÕk Elektronik
K.øbrahim Mah. M.Kemal BulvarÕ No: 72/C
YalçÕn Bobinaj
Yeni San. Sit. C3 Blok No:55 Lüleburgaz
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez San. Sit. 12. Blok No: 13
Gülsoy Bobinaj
S.Orhan Mah. ølyasbey Cad.1111 Sk No: 5/1 Gebze
Teknik Karot
Gaziler Mah. øbrahima÷a Cad. No:125 Gebze
Meb. Murat Elk. Bobinaj
Karatay San. Sit. Fatih Mah. Çiçekli Sok. No: 10
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan øú Merkezi Anamur 10562 Sok. No:8
Do÷an Bobinaj
Yeni San. Sit. 19. Sok: 28/1
Özer Bobinaj
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Çavuú Bobinaj
Kurtuluú Mah. Fatih Cad. No: 44/A Soma
Uslu Bobinaj Ve Makina
Güzelyurt Mah. Kenan Evren San. Sit. 5309 Sok. No: 63/A
ùekerler Elekrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad.68 Sok. No: 19
Bodrum Makina
Türkkuyusu Mah.San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8 Bodrum
General Elektrik Bobinaj
Taúyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye
Baúaran Teknik
Beldibi Cad. Sanayi Giriúi No: 5/C Marmaris
Öztürk Bobinaj
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri Dalaman
Çiftgüç So÷utma
Yeni San. Sit. 8. Blok No: 28
Emek Motor
Eski San. ÇarúÕsÕ 1.Blok No: 2
Engin Elektrik Bobinaj
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. ùehit Metin Akkuú Sok. No: 19
AkÕú Bobinaj
Ulus Cad.San. Sit. Keresteciler KÕsmÕ No: 40
Bayraktar Elektrik
Yeni ÇarúÕ No: 72/C
Ay Elektrik
Samsat KapÕ Avúaro÷lu GarajÕ No: 19
Birkan Teknik
ùeyhsinan Mah. ù.Pilot ø.Aksoy Sok. Aksoy Psj. No: 20/7-B ÇORLU
Çetin Elektrik Bobinaj
100.YÕl San. Sit. 14B Blk. No: 10
Çetin Elektrik Bobinaj
San. Sit. Camii AltÕ No: 22
Akçay Bobinaj Makina
YaylacÕk Mah.Tosun San Sit No: 3 Akçaabat
Makina Market
Rize Cad. No: 71 De÷irmendere
Zengin Bobinaj
øslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C
Özen Elektrik Bobinaj
Alçekiç PasajÕ No: 41
Deniz El. Ser. Hizmetleri
Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 AltÕnova
Genel Elektromotor
ÇÕnartepe Mah.T.T.K 69 AmbarlarÕ 4. KÕsÕm
Tümen Makina
KÕúla Sanayi Sit. D Blok No: 17 Kdz.Ere÷li
KALE HIRDAVAT VE MAKøNA A.ù. SERVøS MÜDÜRLÜöÜ TEL. 0212 533 98 34
11
Telefon
0322 351 80 46
0272 212 11 14
0472 215 70 41
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 385 92 92
0312 395 05 37
0312 386 20 84
0242 345 36 22
0242 742 44 07
0242 511 57 01
0256 212 70 48
0256 512 81 91
0256 622 1373
0256 811 05 95
0266 246 23 01
0266 718 46 79
0488 214 87 70
0374 215 43 64
0224 254 48 75
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0258 261 42 74
0412 237 29 04
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0284 714 38 26
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0442 242 77 28
0222 224 15 30
0342 235 30 84
0342 231 17 33
0326 221 22 91
0246 223 70 11
0216 540 53 55
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 224 97 54
0212 549 65 78
0216 446 69 39
0216 441 05 59
0212 875 17 78
0212 515 67 71
0232 458 39 42
0232 469 80 70
0232 782 10 84
0232 478 14 12
0338 212 32 69
0366 212 62 26
0352 336 41 23
0288 214 19 72
0288 412 41 97
0262 335 18 94
0262 646 92 49
0262 642 79 10
0332 235 64 63
0332 342 63 18
0274 231 22 00
0422 336 39 53
0236 614 13 78
0236 236 33 86
0324 336 70 98
0324 233 44 29
0252 316 28 51
0252 612 38 34
0252 419 20 29
0252 697 64 98
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0414 215 74 76
0282 654 50 91
0282 263 86 60
0356 214 63 07
0462 227 54 26
0462 328 14 80
0276 227 27 46
0432 214 22 20
0226 461 22 43
0372 268 08 64
0372 323 74 97
RS1050E
TYP.
1
©
E15156
www.2helpU.com
12
01 - 08 - 07
90616461
13
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising