D25899K | DeWalt D25899K DEMOLITION HAMMER instruction manual

402111-81 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25899
D25902
D25941
Figura 1
D25899
e
d
a
b
f
q
D25902
e
c
d
a
b
f
q
D25941
e
d
a
b
f
q
2
Figura 2
Figura 3
D25899
D25902
Figura 4
D25899
D25902
e
3
Figura 5
D25941
Figura 6
h
D25941
19 mm
e
g
4
Figura 7
d
Figura 8
x
f
r
i
5
Figura 9
j
k
l
m
n
o
p
6
CIOCAN DEMOLATOR
D25899, D25902, D25941
Felicitări!
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Numai Regatul Unit şi Irlanda
Tip
Frecvenţă
Putere de ieşire
Cadenţă percuţie
Energie de impact
Portunealtă
Poziţiile dălţii
Greutate
LPA
KPA
LWA
KWA
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
V
V
Hz
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
230
230 sau 115
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
230
230 sau 115
1
50
1 500
1 050 - 2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25899
(115 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
230
230 sau 115
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
D25902
(115 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
D25941
(115 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
8,8
1,5
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Dăltuire
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,Cheq =m/s²
Marjă K =
m/s²
12
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
vibraţiilor este valabil pentru principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul în
care unealta este utilizată pentru aplicaţii diferite, cu accesorii diferite sau
întreţinute necorespunzător, nivelul de
vibraţii poate fi diferit. Acest fapt poate
mări semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
12
1,5
7,5
1,5
De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere
la vibraţii în cazurile în care unealta este
oprită sau atunci când funcţionează însă
nu efectuează practic nicio operaţie.
Acest fapt poate reduce semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul de
efectele vibraţiilor, cum ar fi: efectuaţi
întreţinerea uneltei şi a accesoriilor, păstraţi mâinile calde, organizarea modelelor
de lucru.
7
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore)
D25899, D25902
dB
D25941
dB
100
102
LWA (nivelul garantat al puterii sonore) dB
105
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată, va
determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau
vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care,
dacă nu este evitată, poate determina
daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU MAŞINI PRIVIND
ZGOMOTUL LA EXTERIOR
D25899, D25902, D25941
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/CE, Ciocan demolator electric pentru
beton (portabil), m ≤ 15 kg, Anexa VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germania, Organism Notificat Nr. identificare:
0197
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m ≤ 15 kg):
8
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.07.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c)
d)
e)
f)
g)
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
9
d)
e)
f)
g)
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru ciocanele demolatoare
• Purtaţi apărători pentru urechi. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei şi ar putea electrocuta operatorul.
10
• Asiguraţi-vă că materialul ce urmează a fi
găurit nu ascunde utilităţi electrice sau de gaz
şi că poziţionarea acestora a fost verificată de
companiile de utilităţi.
• Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu încercaţi
să operaţi această unealtă fără a o ţine cu
ambele mâini. Operarea acestei unelte cu
o mână va determina pierderea controlului.
Străpungerea sau întâlnirea materialelor
dure precum barele metalice poate fi, de
asemenea, periculoasă. Strângeţi bine
mânerul lateral înainte de utilizare.
• Asiguraţi-vă că dalta este fixată bine înainte de
a utiliza unealta.
• În condiţii de vreme rece sau atunci când
unealta nu a fost utilizată pentru o perioadă
lungă de timp, lăsaţi unealta să meargă în gol
câteva minute înainte de a începe să lucraţi.
• Atunci când lucraţi sub nivelul solului,
asiguraţi-vă că zona de lucru este liberă.
• Nu atingeţi dalta sau alte părţi aflate în
imediata apropiere a acesteia imediat după
utilizare deoarece pot fi foarte fierbinţi şi pot
cauza arsuri pe piele.
• Dirijaţi întotdeauna cablul de alimentare în
partea din spate a aparatului, la distanţă de
daltă.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor demolatoare:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (p), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan demolator
1 Mâner lateral
1 Daltă ascuţită (D25902, D25941)
1 Cutie din plastic
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Mâner principal
c. Controlor electronic al energiei de impact
(D25902)
d. Inel indicator poziţie daltă
e. Portunealtă/manşon
f. Mâner lateral
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ciocanele demolatoare pentru regim greu D25899,
D25902 şi D25941 sunt destinate aplicaţiilor de
demolare, sfărâmare şi ambutisare în regim greu.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane demolatoare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale. NU permiteţi
copiilor să intre în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest produs nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu trebuie
lăsați niciodată nesupravegheați în prezența
acestui produs.
Pornirea lentă
D25902, D25941
Opţiunea de pornire lentă permite cadenţei
percuţiei să crească mai uşor, prevenind în acest
fel "săltarea" dălţii sau a şpiţului la pornire.
Controlul activ al vibraţiei
D25902, D25941
Controlul activ al vibraţiei neutralizează vibraţiile
datorate mecanismului ciocanului. Acesta permite
reducerea vibraţiilor mâinilor şi braţelor şi asigură
astfel o utilizare mai confortabilă pentru perioade
mai lungi de timp, prelungind ciclul de funcţionare
al maşinii.
Controlul electronic al energiei
de impact (fig. 1)
NUMAI PENTRU D25902
Controlorul electronic al energiei de impact (c)
oferă următoarele avantaje:
• utilizarea de accesorii de dimensiuni reduse
fără riscul de a se rupe
• reducerea riscului de alunecare atunci când se
efectuează operaţiuni de dăltuire în materiale
moi sau casante
• control precis al uneltei pentru efectuarea de
operaţiuni precise de dăltuire
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
11
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
mănuşi când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice expuse de pe
unealtă şi accesoriul pot deveni extrem
de fierbinţi în timpul utilizării.
Montarea şi demontarea accesoriilor SDS Max® (fig. 3, 4)
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
D25899, D25902
• Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din priză.
Această unealtă utilizează dălţi SDS Max®
(consultaţi inserţia din figura 4 pentru secţiunea tijei
unei dălţi SDS Max®).
• Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Pentru uneltele de 115 V cu o putere mai mare
de 1500 W se recomandă utilizarea unei prize
standard BS4343.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranţă, cu ecrane
conectate la împământare între bobina
principală şi cea secundară.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţiSpecificaţiile tehnice).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de a efectua
reglajele sau modificări de instalare sau
atunci când efectuaţi reparaţii. Asiguraţivă că întrerupătorul de declanşare se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.
12
Trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate
DEWALT împreună cu acest produs.
1. Curăţaţi coada dălţii.
AVERTISMENT: Nu aplicaţi lubrifianţi pe
maşină.
2. Introduceţi tija dălţii în portunealtă/manşon (e).
Apăsaţi şi rotiţi dalta uşor până când manşonul se blochează pe poziţie.
3. Trageţi de daltă pentru a verifica dacă este
fixată corespunzător. Pentru funcţia de percuţie, dalta trebuie să se poată mişca axial cu
câţiva centimetri atunci când este fixat în mandrină.
4. Pentru demontarea unei dălţi, împingeţi portunealta/manşonul spre spate (e) şi trageţi dalta
afară.
Montarea şi demontarea
accesoriilor HEX de 19 mm
(fig. 5, 6)
D25941
Această unealtă utilizează dălţi cu tijă hex. de
19 mm (consultaţi inserţia din figura 6 pentru
secţiunea tijei unei dălţi).
Trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate
DEWALT împreună cu acest produs.
1. Curăţaţi coada dălţii.
AVERTISMENT: Nu aplicaţi lubrifianţi pe
maşină.
2. Împingeţi spre spate portunealta/manşonul
(e), aliniaţi canelura (g) cu marcajul galben (h)
şi introduceţi tija dălţii în portunealtă. Eliberaţi
manşonul de blocare.
3. Trageţi de daltă pentru a verifica dacă este
fixată corespunzător. Pentru funcţia de percuţie, dalta trebuie să se poată mişca axial cu
câţiva centimetri atunci când este fixat în mandrină.
4. Pentru demontarea unei dălţi, împingeţi portunealta/manşonul spre spate (e) şi trageţi dalta
afară.
Fixarea poziţiei de dăltuire
(fig. 7)
Dalta poate fi rotită şi blocată în 12 poziţii diferite.
1. Introduceţi dalta conform instrucţiunilor de mai
sus.
2. Rotiţi inelul de poziţionare a dălţii (d) în direcţia
săgeţii până când dalta este în poziţia dorită.
Setarea controlorului electronic al puterii de impact (fig. 1)
D25902
Rotiţi controlorul (c) la nivelul dorit. Cu cât este mai
mare numărul, cu atât este mai mare energia de
impact. Cu setări cuprinse între «1» (scăzut) şi «7»
(putere maximă), unealta este foarte versatilă şi
poate fi utilizată pentru multe aplicaţii diferite.
Reglarea adecvată ţine de experienţă, de exemplu:
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
•
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
•
Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
•
Aplicaţi o presiune de aprox. 20-30 kg
pe unealtă. O forţă excesivă nu
accelerează procesul de lucru ci
descreşte performanţa uneltei şi poate
scurta durata de viaţă a acesteia.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
• când dăltuiţi în materiale moi, casante sau
când este necesară limitarea la maxim a alunecării burghiului, reglaţi controlorul la poziţia
«1» sau «2» (scăzut);
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (F) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (b).
• atunci când spargeţi materiale dure, setaţi
controlorul la poziţia «7» (putere maximă).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Montarea şi reglarea mânerului lateral (fig. 8)
Mânerul lateral (f) poate fi montat în poziţie frontală
pentru a se potrivi atât pentru utilizatorii dreptaci
cât şi pentru cei stângaci.
AVERTISMENT: Operaţi unealta întotdeauna cu mânerul lateral montat corespunzător.
1. Deşurubaţi rozeta de fixare a mânerului lateral
(i).
2. Glisaţi ansamblul mânerului lateral pe maşină
poziţionând inelul de oţel (r) în zona de montare (x). Poziţia corectă a mânerului lateral este
între capul şi mijlocul tubului.
3. Reglaţi mânerul lateral (f) în unghiul dorit.
4. Glisaţi şi rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
5. Blocaţi mânerul lateral pe poziţie strângând
rozeta de fixare (i).
Pornirea: setaţi întrerupătorul de pornire/oprire (a)
în poziţia 1.
Oprirea: setaţi întrerupătorul de pornire/oprire (a)
în poziţia 0.
Demolarea, ambutisarea şi
efectuarea de canale (fig. 1)
1. Alegeţi o daltă potrivită şi curăţaţi-o.
2. Montaţi dalta şi verificaţi dacă este fixată
corespunzător.
3. Setaţi nivelul dorit al energiei de impact.
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (f) şi asiguraţivă că este fixat bine.
5. Ţineţi unealta de ambele mânere (b, f) şi
porniţi-o. Unealta funcţionează acum în regim
continuu.
6. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Opţional sunt disponibile diverse tipuri de dălţi.
13
Trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate
DEWALT împreună cu acest produs.
ÎNTREŢINEREA
Lubrifierea
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de alimentare înainte de a instala şi a scoate accesoriile, înainte de a efectua
reglajele sau modificări de instalare
sau atunci când efectuaţi reparaţii.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul de declanşare se află în poziţia OPRIT. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii autorizat DEWALT
după aproximativ 100 de ore de utilizare. În cazul
în care survin probleme înainte de acest termen,
contactaţi un agent de reparaţii autorizat DEWALT.
Întreţinerea accesoriului
(fig. 9)
Întreţinerea accesoriilor la momentul potrivit
garantează rezultate optime şi o durată de viaţă
lungă şi eficientă pentru accesoriu.
Polizaţi dălţile pe discuri de polizat. Consultaţi
figura 9 pentru unghiurile corespunzătoare
următoarelor tipuri de dălţi:
j. daltă spadă
k. daltă de canelat
l. daltă ascuţită
m. Daltă în U
n. daltă de scobit
o. daltă pentru mortar
p. daltă cu dinţi
AVERTISMENT: Aceste dălţi pot fi
supuse unui număr limitat de reşlefuiri.
Dacă aveţi dubii, contactaţi reprezentantul dumneavoastră pentru recomandări.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că marginile de tăiere nu prezintă decoloraţii
cauzate de aplicarea unei presiuni prea
mari. Acest lucru poate afecta rezistenţa
accesoriului.
14
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer uscat
de îndată ce se strânge murdărie în
interiorul şi în jurul orificiilor de aerisire.
Utilizaţi ochelari de protecţie atunci când
efectuaţi această procedură.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
solvenţi sau alte produse chimice puternice pentru curăţarea componentelor
nemetalice ale uneltei. Aceste produse
chimice pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi o cârpă
umezită doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT, nu
au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această
unealtă poate fi periculoasă. Pentru
a reduce riscul de vătămare, trebuie
utilizate exclusiv accesorii recomandate
DEWALTîmpreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223664 - 05-12-2013
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising