PP360 | Black&Decker PP360 SCREWDRIVER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-49 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
PP360
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Szívből gratulálunk új, Black & Decker elforgatható fejű
Akkumulátoros Csavarozójához. Ezt a készüléket csavarozásra terveztük. Szűk helyeken, pl. szélek közelében
és sarkokban plafonba vagy padlózatba csavarozásra
is alkalmas. A készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
e.
f.
g.
4.
a.
3
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
hibaáram-védelemmel (RCD) ellátott áramforrást. RCD használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez illő védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
hallásvédő) csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú haját,
ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében
használjon sapkát, hogy ne zavarja a munkában.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést tettünk. Ne
erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket,
vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő
munkánál. A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült, vagy ha nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa
a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy
feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt
mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati
kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében. Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat
szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
d.
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog
ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül vele,
öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül, forduljon
azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék bőrirritációt és
megégést okozhat.
6.
a.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos
baleset előidézője lehet.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések csavarozókhoz és
ütvecsavarozókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor töltésére. Más töltő használata személyi és dologi kárt
és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre. Más
akkumulátor használata személyi és dologi kárt
okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje, hogy
fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek.
A tűzveszély mellett az akku is károsodhat. (pl.: ha
az akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja, az
abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
♦
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a kötőelem rejtett kábelekkel
vagy a készülék saját kábelével érintkezhet. Ha
a kötőelem „élő”, azaz áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
Ütvecsavarozó használata közben viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Szorítókkal vagy más praktikus módon rögzítse
biztonságosan a munkadarabot stabil felülethez.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Mielőtt falba, padlóba vagy a mennyezetbe hajt be
kötőelemet, tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít számukra. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata, illetve itt
fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
4
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Töltés
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Elektromos biztonság
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján feltüntetettnek!
♦
Címkék a szerszámon
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
Leírás
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
1.
2.
3.
4.
5.
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Üzemi be/ki kapcsoló
Forgásirány választó kapcsoló
LED lámpa
Csavarozó hegy befogóhüvely
Befogóhüvely kioldó csúszókapcsoló
A ábra
6.
7.
8.
9.
Akkumulátorok
♦
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
♦
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az
esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
♦
Hőtől óvja az akkumulátort.
♦
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
♦
A tönkrement akkuról gondoskodjon a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Töltőkészülék csatlakozódugó
Töltés kijelző
Töltőbázis
Töltőkészülék
Összeszerelés
Csavarozó hegy befogása és eltávolítása
(B ábra)
Ezzel a készülékkel 6,35 mm hatlapú (hexagon) befogással rendelkező csavarozó hegyek használhatók.
♦
A csavarozó hegy behelyezéséhez, nyomja azt
a befogóhüvelybe (4) amíg nem reteszelődik.
♦
A csavarozó hegy eltávolításához, húzza ki egyenesen a befogóhüvelyből (4).
Töltőkészülék
♦
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker
töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor
töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi és
dologi kárt okozhat.
♦
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
♦
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
♦
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
♦
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
♦
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
A készülék használata
♦
♦
♦
Az első használat előtt az akkumulátort legalább
14 óra időtartamig kell tölteni.
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy
ha a teljesítménye már nem elegendő a készülék
megfelelő működtetéséhez. Egy új, vagy hosszú
ideig nem használt akkumulátor első feltöltésével
kb. 80%-os töltöttségi szintet ér el. Számos teljes
feltöltés és kisütési ciklus után éri el teljes kapacitását az akkumulátor.
Mindig helyezze a készüléket a töltőbázisra, ha nem
használja.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
♦
♦
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik. Amint
a környező kőmérséklet lehűl, a töltő folytatja
működését.
♦
♦
5
Helyezze a készüléket a töltőbázisra (8).
Dugja a töltőkészülék csatlakozódugóját (6) a töltőbázisba.
Dugja a töltőkészüléket (9) a hálózati dugaljba.
Hagyja a készüléket a töltőre csatlakoztatva 8-10 óra
hosszan.
LED lámpa
A piros töltésjelző felgyullad, ha a készülék töltődik, és
addig marad piros, amíg a töltő áram alatt van. A piros
kijelző nem fog kialudni jelezve a teljes feltöltöttséget.
A LED lámpa automatikusan aktiválódik, ha a benyomja az üzemi kapcsolót. A LED világít, ha a kapcsolót
kissé benyomja, mielőtt a készülék motorja beindul.
LED szintén világítni fog, ha benyomja a kapcsolót és
a forgásirányváltó kapcsoló (2) rögzített pozícióban áll
(középen áll).
A töltőkészülék zümmöghet és melegedhet töltés közben,
ez normális jelenség, nem hibára utaló jel.
Általánosan elmondható, hogy normális használatnál
a 8 órás töltési idő elegendő energiát biztosít a legtöbb
alkalmazáshoz. Az akkumulátor és a töltőkészülék
állapotától függően, a töltési idő 10 óráig történő
meghosszabbításával az akkumulátor használati idejét
jelentősen növelheti.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
♦
♦
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4 °C alatti, és
40 °C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24 °C.
♦
Forgásirány kiválasztása
♦
Csavarok behajtásához használja az előre (óramutató
járásával megegyező irányú; jobb) forgásirányt. Csavarok kihajtásához használja a hátra (óramutató járásával
ellentétes irányú; bal) forgásirányt.
♦
Jobbra forgáshoz nyomja a forgásirány választó
kapcsolót (2) balra.
♦
Balra forgáshoz nyomja a forgásirány választó
kapcsolót (2) jobbra.
♦
A készülék lezárásához állítsa a forgásirány választó
kapcsolót középső pozícióba.
♦
♦
♦
Csavarozás
♦
♦
♦
Válassza ki az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirány választó kapcsoló (2) segítségével.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
Hagyja a készüléket a saját ütemében dolgozni. Ne
terhelje túl.
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
Használja a tengelyrögzítést, ha nagyon szorosan
meghúzott csavart kíván kilazítani, vagy ha nagyon
szorosra kívánja meghúzni a csavart.
Mindig tartsa a gépet és a csavarozó hegyet egyvonalban a csavarral.
Faanyagba történő csavarozás megkönnyítése
végett, javasoljuk, hogy fúrjon elő a csavar méretének megfelelő mélységű vezető lyukat. A vezető
furat irányítja a csavart és megelőzi a fa hasadását
és eltorzulását. A vezető furat optimális méretét az
alábbi táblázat tartalmazza.
Ha keményfába csavaroz, fúrjon mentesítő furatot
a csavar méretének fele mélységben. A mentesítő
furat optimális méretét az alábbi táblázat tartalmazza.
Csavar méret
Vezető furat Ø
(puhafa)
(keményfa)
Mentesítő
furat
Tengelyrögzítés
No. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
4,0 mm
Ez a csavarozó egy tengelyrögzítési funkcióval van
ellátva. A tengelyrögzítés segítségével normál csavarhúzóként is használhatja a készüléket, a nagyon szorosra
meghúzott csavarokat kézi erővel meg lazíthatja, vagy
szorosra húzhatja a laza csavarokat.
No. 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
No. 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha tartozékok
magas minőség standardnak megfelelően vannak konstruálva és tervezésükkor a készülék teljesítményétnek
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
A befogóhüvely elforgatása (C, D és E ábra)
A készülék egy elfordítható befogóhüvellyel van ellátva,
amely a különböző csavarozási alkalmazások egyszerű
kivitelezéséhez nyújt segítséget. Szűk sarkokban,
a plafonhoz vagy a padlóhoz közel is kényelmesen csavarozhat. A befogóhüvely 3 pozícióba állítható: fel, balra
és jobbra. A hajtómű és a tengely elfordítható a különböző
befogóhüvely pozíciók beállításához.
♦
Nyomja a befogóhüvely kioldó csúszókapcsolót
(5) előre a hajtómű elfordításához, és forgassa el
90°-al jobbra vagy balra (C és D ábra). Megjegyzés:
A hajtómű csak 90°-al fordítható el jobbra és balra.
Ne próbálja tovább forgatni.
♦
A tengely (11) elforgatásához nyomja a befogóhüvely kioldó csúszókapcsolót (5) hátra és fordítsa
a tengelyfejet 180°-al jobbra vagy balra (E ábra).
Figyelem! Ügyeljen rá, hogy a hajtóművet és a tengelyt
is rögzíti a pozíciójában mielőtt a készüléket üzembe
helyezi.
Ezzel a készülékkel ¼” (6,35 mm) méretű, hexagon
befogású csavarozó hegyeket használhat tartozékként.
A Piranha sorozat „Super-lok” tartozékai ehhez a készülékhez lettek tervezve.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
6
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Válassza le a töltőt a fő áramforrásról, mielőtt megtisztítja.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék és a töltő
levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot hagyó
tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Akkumulátor
Feszültség
Akkumulátor típus
Kapacitás
V 4,8
NiMH
Ah 1,2
Töltőkészülék
Feszültség
Áramerősség
Töltési idő
VAC 230
A 0,13
óra 8-10
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 63,5 dB(A), bizonytalanság
(K) 3 dB(A), Akusztikus zajszint (LWA) 74,5 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint:
Csavarozás ütés nélkül (ah, S) 0,5 m/s2, bizonytalanság
(K) 1,5 m/s2
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
CE megfelelőlésgi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
PP360
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN60745-1,
EN60745-2-2.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2012. 01. 19.
A Black & Decker akkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait:
♦
♦
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből.
A NiCd és NiMH akkuk újrahasznosíthatók. Kérjük,
vigye az akkut a legközelebbi Black & Decker szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Вlack & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Вlack & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Вlack & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Вlack & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Csavarozó hegy tartó
Súly
PP360
VDC 4,8
min-1 180
Nm 4
1/4” (6,35 mm)
hexagon
kg 0,4
zst00244010 - 01-09-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising