BDHL18 | Black&Decker BDHL18 CAR LIGHT instruction manual

www.blackanddecker.eu
BDHL18
566808-14 TR
2
3
TÜRKIYE
•
Kullanım amacı
Black & Decker LED lamba aydınlatma sağlamak ve
konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve
hobi kullanımı içindir.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
LED lambalar için özel güvenlik talimatları
•
Darbeye maruz kaldığında veya düşürüldüğünde
lenste hasar olup olmadığını kontrol edin. Lens
yerinde değilse veya hasarlıysa çalıştırmayın.
•
Hiçbir zaman doğrudan ışığa bakmayın ya da
ışığı başka birinin gözlerine tutmayın.
•
Suya batırmayın.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi
zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
•
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Şarj edilemeyen piller için ek güvenlik
talimatları
Uyarı! Piller akabilir, patlayabilir ve yaralanma veya
yangına neden olabilir. Aşağıdaki açıklamaları
dikkatle okuyun. Bu riski azalmak için:
•
Pil(ler)i t akmadan önce açma /kapama
düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.
Pille çalışan aletlerde açma/kapama düğmesinin
açık olması kazaya yol açabilir.
•
Sıra dışı koşullarda sıvı pilden dışarı akabilir,
temastan kaçının.
Yanlışlıkla cilde temas edilirse su ile yıkayın.
G özle temas dur umunda ayrıc a dok tora
başvurun. Pilden sıvı akması ciltte tahriş veya
yanmaya neden olabilir.
•
Pil üzerinde ve ambalajında belirtilen açıklamaları
dikkatle takip edin.
•
Pilleri pil ve alette işaretlendiği şekilde her
z amanda do ğr u kutuplara göre (+ ve -)
yerleştirin.
•
Pil terminallerini kısa devre yapmayın.
•
Pilleri şarj etmeyin.
•
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri
aynı zamanda, aynı özellikte ve aynı marka pil
ile değiştirin.
•
P i l l e r i ç o c u k l a r ın e r i ş e m eye c e ğ i ye r d e
saklayın.
•
Alet birkaç ay boyunca kullanılmayacaksa pilleri
çıkartın.
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Sıc aklığın 40 °C 'yi aşabilec eği yer lerde
saklamayın.
•
Pilleri atarken, “Çevrenin korunması" başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Pilleri ateşe atmayın.
Aletin kullanımı
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz
kişilerce denetimsiz olarak kullanım için
tasarlanmamıştır.
•
Çocukların aletle oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin
ıslanmasına izin vermeyin.
•
Aleti suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde
bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek
herhangi bir parça yoktur.
•
Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak
için fi şi prizden çıkartmak istediğinizde asla
kablodan tutarak çekmeyin.
Kullanımdan sonra
•
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
•
•
Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken,
ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
•
Alet doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve
nemden korunmalıdır.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki
hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm
diğer koşulları kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti
kullanmayın.
•
Hasar lı veya kusur lu parç aların Black &
Decker yetkili servisinde onarılmasını veya
değiştirilmesini sağlayın.
Mıknatıslı tepsi
Esnek kablolar
Kıskaçlı mıknatıslı taban
Açma/kapama düğmesi
LED lamba
Hassas aydınlatma açma/kapama düğmesi
LED hassas aydınlatma
Montaj
Pillerin takılması (Şekil A)
Uyarı! Yalnızca AA tipinde pil kullanın. Yalnızca
alkalin pil kullanın.
4
Uyarı! Alet üzerinde herhangi bir bakım ya da temizlik
işlemi yapmadan önce, cihazı güç kaynağından
çıkarın.
•
Aleti zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Aleti suya batırmayın.
• Pil haznesi kapağına (8) ulaşmak için
kıskaçlı mıknatıslı tabanı (3) döndürün.
•
•
•
Vidayı (9) sökün ve pil haznesi kapağını açın.
Altı yeni alkalin AA pil (10) takın, (+) pozitif ve (-)
negatif terminalleri doğru eşleştirdiğinizden emin
olun.
Pil haznesi kapağını (8) ve vidayı (9) sıkarak
yerinde sabitleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Kullanımı
Esnek kabloları kullanmak (Şekil B)
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Esnek kablolar (2) LED hassas aydınlatmayı
(7) ve mıknatıslı tepsiyi herhangi bir konuma
getirmek için kullanılır.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
LED lambayı çalıştırmak (Şekil B)
Açma/kapama düğmesi üç konumda çalışır.
•
Bütün alan aydınlatması için açma/kapama
düğmesine (4) bir kere basın.
•
Yarım alan aydınlatması için açma/kapama
düğmesine (4) bir kere daha basın.
•
Alan aydınlatmasını kapatmak için açma/kapama
düğmesine (4) bir kere daha basın.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
LED hassas aydınlatmayı çalıştırmak (Şekil C)
•
LED hassas aydınlatmayı (7) açmak için açma/
kapama düğmesine (6) basın.
•
Esnek kablolar ı kullanarak LED has sas
aydınlatmayı (7) istenilen konuma getirin.
•
LED hassas aydınlatmayı (7) kapatmak için
açma/kapama düğmesine (6) basın.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Mıknatıslı tepsiyi kullanmak (Şekil B)
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden aşağıdaki siteyle erişebilirsiniz:
www.2helpU.com
Uyarı! Mıknatıslı tepsiyi ağır cisimleri tutmak
için kullanmayın Tepsinin taşıyabileceği
maksimum ağırlık 65 gramdır.
•
Esnek kabloları kullanarak mıknatıslı tepsiyi (1)
istenilen konuma getirin.
H i z m et ö mür l e r inin s o nun da, p ill e r i
çevremize gerekli özeni göstererek atın.
Pilleri aşağıda belirtildiği gibi çıkartın.
Kıskaçlı mıknatıslı tabanı kullanmak (Şekil B, C ve D)
Lamba demirden olan herhangi bir metal
yüzeye, kıskaçlı mıknatıslı taban ile
tutturulabilir. Taban, lambanın çalışma
alanını aydınlatmasını sağlamak için
mafsallıdır (Şekil C).
•
Pilleri kutupların kısa devre yapmayacağı şekilde
uygun bir ambalaja koyun.
Pilleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Ayrıca taban, çalışma tezgahı veya benzer bir yüzeye
kıskaç kullanılarak tutturulabilir (Şekil D).
Mafsallı manyetik taban ayrıca destek olarak ta
kullanılabilir. Taban mafsalı ayarlanarak lamba, düz
bir zemin üzerinde kullanılabilir (Şekil B).
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
5
Teknik veriler
Voltaj
Ağırlık
Pil tipi
Vdc
kg
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah.Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
BDHL18
9
0.83
LR06 (AA)
AT uygunluk beyanatı
BDHL18
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu teyit eder:
Standartlar ve Yönetmelikler.
2006/95/EC, 95/54/EC, EN60335, EN61000,
EN60598, EN61347, EN55014
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
İngiltere
01-08-2007
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Bu garanti beyanatı, bulunduğunuz
bölgedeki yasal haklarınıza zarar vermeyip sadece bir
ek mahiyetindedir. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA‘nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Bir Black & Decker ürünün kusurlu malzeme, işçilik
veya uygunluk eksikliği nedeniyle satın alındığı tarihten
sonraki 24 ay içerisinde arızalanması halinde Black &
Decker, müşterinin en az düzeyde rahatsızlık duymasını
sağlamak amacıyla, aşağıdaki durumlar haricinde
kusurlu parçaları değiştirmeyi, normal aşınma ve
yıpranmaya maruz kalmış ürünleri onarmayı ve bu tür
ürünleri değiştirmeyi garanti eder:
•
Ü r ün t ic ar i veya p r ofe syo ne l am aç lar la
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse,
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa,
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse,
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis
adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili Black &
Decker servislerinin listesi, satış sonrası hizmetlerimizle
ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine Internet üzerinden
erişebilirsiniz: www.2helpU.com.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
6
No. İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
0212 224 97 54
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
0346 221 47 55
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00082324 - 23-09-2008
7
TYP.
1
BDHL18
©
E15169
www.2helpU.com
8
20 - 08 - 07
Download PDF

advertising