BDV012I | Black&Decker BDV012I JUMP STARTER instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
BDV012l
566808-05 TR
2
TÜRKIYE
•
Kullanım Amacı
Black & Decker hava pompalı akü takviye cihazı otomobil motorlarını çalıştırırken kurşun-asit akülerine
ek güç sağlamak, taşıt lastikleri ve spor ekipmanlarına hava pompalamak ve ayrıca 12 Voltluk portatif bir
güç kaynağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Akü tak viye cihazlarına özel güvenlik
talimatları
Cihazınız üzerinde, aşağıdaki sembolleri bulunmaktadır:
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi
zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
AÇM A / K A PATM A düğmesi (7), AÇIK
konumu.
AÇMA/KAPATMA düğmesi (7), KAPALI
konumu.
12 Vdc aksesuar çıkışı.
Ters kutup bağlantı göstergesi.
•
Cihazınızın kullanımı
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu cihaz, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
•
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına izin vermeyin.
•
Cihazı suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi
bir parça yoktur.
•
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak
için fi şi prizden çıkartmak istediğinizde asla
kablodan tutarak çekmeyin.
•
•
•
Kullanımdan sonra
•
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
•
Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişememelidir.
•
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
•
Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve
nemden korunmalıdır.
•
•
•
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki
hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm
diğer koşulları kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile
cihazı kullanmayın.
•
3
Araçlarda, yüksek çalıştırma voltajlarına ve ani
voltaj yükselmelerine maruz kaldıklarında hasar
görebilecek elektrikli ve elektronik sistemler
(örneğin, motor yönetim sistemi, araç telefonu)
bulunabilir. Cihazı araca bağlamadan önce, harici çalıştırma desteğine izin verildiğinden emin
olmak için aracın kullanım kılavuzunu okuyun.
Bu talimatlara ve akü üreticisi, araç üreticisi ve
bu üniteyle birlikte kullanmayı tasarladığınız
herhangi bir donanımın üreticisinin talimatlarına
uyun. Söz konusu ürünlerdeki ve araçtaki uyarı
etiketlerini gözden geçirin.
Bu cihaz, bir araç aküsü yerine kullanılacak
şekilde tasarlanmamıştır. Aküsü olmayan bir
aracı çalıştırmayı denemeyin.
Cihaz, sadece 12V'lık kurşun-asit aküsüne bağlanmalıdır. Cihazı, evde kullanıma dönük cihazlarda yaygın olarak kullanılan kuru hücreli pilleri
şarj etmek için kullanmayın. Bu piller patlayabilir
ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol
açabilir.
Cihazı bağlamadan önce aracın akü terminallerinin kutuplarını kontrol edin. Her zaman önce
eksi (siyah) takviye kablosunu sökün: ardından
artı (kırmızı) takviye kablosunu sökün.
Bir güç kaynağına veya yüke bağlamadan önce,
ünite şarj olurken ya da kullanımda değilken
AÇMA/KAPATMA düğmesi KAPALI konumunda
olmalıdır.
Kırmızı ve siyah kıskaçların birbirine veya başka
bir ortak metal iletkene temas etmesine asla izin
vermeyin. Bu, cihaza hasar verebilir ve/veya kıvılcımlanma/patlama tehlikesine yol açabilir. Akü
kıskaçlarını kullanımda olmadıkları zamanlarda
daima cihazın üzerindeki yuvalarda saklayın.
Bu üniteyi aracın aküsünün ve motorunun yakınında kullanırken üniteyi düz ve dengeli bir
zemine yerleştirin ve tüm kıskaçları, kabloları,
•
•
•
•
•
•
•
giysileri ve kendinizi aracın hareketli parçalarından uzakta tutun.
Bu cihaz mühürlü bir kurşun-asit aküsü içermektedir. Cihazın saklama, kullanım ve şarj sırasında
dik pozisyonda tutulması tavsiye edilir.
Şarj sırasında kurşun asit akülerinden patlayıcı
gazlar çıkabilir ve zorlayıcı koşullarda akü kaçağı meydana gelebilir. Akü takviye cihazı ile
çalıştırma yaparken ve şarj işlemleri sırasında
cihazın bulunduğu alanın iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olun.
Cihazı, araçta oturan kişiler varken 12 V adaptörü kullanarak şarj etmeyin. Cihazın bulunduğu
bölgenin iyi havalandırıldığından emin olun.
Elektrik çarpma riskini azaltmak için, bakım
veya temizlik işlemlerinden önce cihazın tüm
güç kaynağı bağlantılarını kesin. Cihazın elektrik
bağlantısı kesilmeden sadece kumandaların
kapatılması riski azaltmayacaktır.
12 Vdc çıkış yalnızca bir aksesuar çıkışı olarak
kullanılmalıdır; maksimum çıkış gücü 5A'dır. Cihazın 12Vdc aksesuar çıkışına asla bir çakmak
takmayın.
Takviye ile çalıştırma işlemine başlamadan önce
cihazın tüm şarj kaynaklarıyla bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
AC şarj cihazı ile DC şarj bağlantısını aynı anda
asla kullanmayın.
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte
verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanma veya hasara yol açabilir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle
şarj etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Şarj cihazını açmayın.
•
Şarj cihazını delmeyin.
Akü, şarj sırasında iyi havalandırmalı bir alana
yerleştirilmelidir.
Şarj cihazınızın üzerinde, aşağıdaki semboller
bulunmaktadır:
Arıza güvenlikli yalıtım transformatörü.
Şebeke beslemesinin transformatör çıkışıyla
elektrik bağlantısı ayrılmıştır.
Or tam sıcaklığının çok yüksek olması
durumunda şarj cihazı otomatik olarak
k a p a n ı r. S o n u ç o l a r a k ş a r j c i h a z ı
çalışmayacaktır. Şarj kaidesi, şebeke
beslemesinden çıkartılmalı ve yetkili bir
tamir servisinde tamir ettirilmelidir.
Şarj kaidesi, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Cihazı kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
A kü l e r ve ş a r j c i h a z l a r ı i ç i n e k g ü ven l i k
talimatları
Elektrik güvenliği
Bu alet çif t yalıtımlıdır; Bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiş değerlere uyup
uymadığını kontrol edin.
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Aküleri suya maruz bırakmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
•
Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
•
Sadece cihazla birlikte verilen şarj cihazlarını
kullanarak şarj edin.
•
Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akülerin üzerinde sıvı gördüğünüzde, sıvıyı bir bezle dikkatli
bir şekilde silin. Cilde temasından kaçının.
•
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları uygulayın.
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik asittir be
kişisel yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir.
Ciltle teması halinde derhal bol suyla durulayın.
Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana gelirse tıbbi
yardım alın. Gözle teması halinde derhal temiz suyla
durulayın ve tıbbi yardım alın.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya
tümünü içermektedir:
1. Takviye akü kabloları
2. 12 Vdc şarj adaptörü
3. 12 Vdc aksesuar çıkışı
4. Akü durumu düğmesi
5. Taşıma kolu
6. Akü durumu LED’leri
7. AÇMA/KAPATMA düğmesi
8. LED ışık açma/kapatma düğmesi
9. Ters kutup bağlantı göstergesi
10. Fener
11. Şebeke şarj adaptörü
12. 12 Vdc araç adaptörü
13. Ağır hizmet tipi bakır kıskaçlar
14. Kıskaç yuvaları
15. Hava pompası ucu
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Uyarı! Şarj cihazı ünitesini kesinlikle normal bir
elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
4
gözlemleyin. Maksimum 3 ila 4 saatten uzun şarj
etmeyin.
•
Şarj işlemi tamamlandığında, 12 Vdc araç adaptörünü (12) çıkartın ve adaptörü güvenli bir yere
kaldırın.
Uyarı! Aracı çalıştırmadan önce 12 Vdc araç şarj
adaptörünü aracın 12 Vdc aksesuar prizinden
çıkar tmanız gerekir. Bunun yapılmaması bazı
durumlarda, anahtar kontaktan çıkarılsa dahi motorun
çalışmaya devam etmesine sebep olabilir. Bu durum
yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
KULLANIMI
Ünitenin şarj edilmesi (Şekil A)
Bu ünite kısmen şarj edilmiş olarak gelir.
•
Üniteyi ilk kullanımından önce şebeke şarj adaptörünü (11) kullanarak 48 saat şarj edin.
Kurşun-asit aküler, tam şarj olmalarını ve akü
ömrünün uzun sürmesini sağlamak için rutin bakım
gerektirirler. Tüm aküler zamanla kendiliğinden deşarj
nedeniyle güç kaybederler ve bu durum yüksek
sıcaklıklarda daha hızlı gerçekleşir. Black & Decker,
kullanımda olmadığı zamanlarda akünün en az her
60 günde bir şarj edilmesini tavsiye eder.
•
Akü durumu düğmesine (4) basarak akünün
şarj seviyesini kontrol edin. LED şarj göstergesi
ekranı (6) akünün şarj seviyesini gösterecektir.
Sadece bir kırmız LED yanarsa üniteyi şarj
edin.
Not: Akünün her kullanımdan sonra şarj edilmesi
akü ömrünü uzatacaktır; Şarjlar arasında sık ve
yoğun deşarjlar ve/veya aşırı şarj akü ömrünü
azaltacaktır.
Ünitenin bir takviye aküsü olarak kullanılması
(Şekil A ve B)
Uyarı! Taşıt vitesinin boşta olduğundan ve el freninin
çekili olduğundan emin olun.
•
Herhangi bir bağlantı yapılmadan önce aracın
kontağını ve tüm aksesuarları kapatın.
•
Ünitenin AÇMA /K APATMA düğmesinin (7)
KAPALI konumda olduğundan emin olun.
•
Aşağıdaki prosedür bir eksi topraklama sistemi
içindir, yani eksi akü terminali şasiye bağlanır.
•
Kırmızı renkli artı (+) kıskacı aracın artı akü
terminaline bağlayın.
•
Siyah renkli eksi (-)kıskacı şasiye veya aracın
katı, sabit, metal bir bileşenine ya da şasi parçasına bağlayın.
Not: Akü kutup bağlantısı yanlış yapıldıysa açma/
kapama düğmesi (7) kapalı konumda olsa dahi,
cihaz sürekli olarak işitsel uyarı verecek ve ters kutup
bağlantı göstergesi (9) yanacaktır. Kutup bağlantısını
düzeltin.
Uyarı! Kabloların, kayış ya da fanların hareket
alanında olmadığından emin olun.
•
Ünitenin AÇMA/KAPATMA düğmesini (7) AÇIK
konumuna çevirin.
•
Aracın marşına basın ve motoru 3 ila 6 saniyelik
sürelerle döndürün.
Motor 6 saniye içinde çalışmazsa yeni bir deneme
yapmadan önce ünitenin dahili aküsünün soğuması
için 3 dakika bekleyin.
•
Araç çalıştığında, ünitenin AÇMA/KAPATMA
düğmesini (7) KAPALI konumuna çevirin.
•
Aracın motorunu çalışır durumda bırakın.
•
Önce siyah renkli (-)kıskacı motordan veya şasiden sökün, ardından akünün artı (+) terminaline
bağlı olan kırmızı renkli artı (+)kıskacı sökün.
•
Eksi (siyah) takviye kablosunu, kıskaca en uzak
ucundan başlayarak saklama kanalının içine
dikkatli bir şekilde bastırın.
•
Eksi (siyah) kıskacı yuvasına (14) sabitleyin.
•
Artı (kırmızı) takviye kablosunu, kıskaca en uzak
ucundan başlayarak saklama kanalının içine
dikkatli bir şekilde bastırın.
•
Artı (kırmızı) kıskacı yuvasına (14) sabitleyin.
•
Üniteyi en kısa süre içinde şarj edin.
Akü, şebeke şarj adaptörü (11) veya 12 Vdc araç
adaptörü (12) kullanılarak şarj edilebilir.
Ünitenin şebeke şarj cihazıyla şarj edilmesi
(Şekil A)
Ünite şarj olurken AÇMA/KAPATMA düğmesinin
(7) ve LED bölmesi ışığının (10) kapalı olduğundan
emin olun.
Şarj ilerleme durumu olarak kırmızı LED’ler birer
birer yanacaktır.
•
Üniteyi yeşil DOLU LED'i yanana kadar şarj
edin.
•
Bir iki saat daha şarj etmeye devam edin.
Not: Şebeke şarj bağlantısı 60 saatten uzun bağlı
tutulmamalıdır.
•
Şarj işlemi tamamlandığında, şebeke şarj
adaptörünün (11) bağlantısını kesin ve adaptörü
güvenli bir yere kaldırın.
Ünitenin 12 Vdc araç adaptörüyle şarj edilmesi
(Şekil A)
Ünite şarj olurken AÇMA/KAPATMA düğmesinin (7)
ve fenerin (10) kapalı olduğundan emin olun.
12 Vdc araç adaptörü (12) tam bir şarj sağlamaz.
Uyarı! 12 Vdc araç adaptörü (12) ile şarj ederken:
•
Maksimum 4 saatten uzun şarj etmeyin.
•
Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
Üniteyi 12 Vdc araç adaptörüyle (12) şarj etmek
için:
•
12 Vdc araç adaptörünün (12) bir ucunu aracın
veya teknenin 12 Vdc aksesuar çıkışına takın.
•
12 Vdc araç adaptörünün (12) diğer ucunu ünitenin ön tarafındaki 12 Vdc aksesuar çıkışına (3)
takın.
•
DC şarj işlemi sırasında akünün şarj durumunu
kontrol etmek için 12 Vdc araç adaptörünün
aksesuar çıkışına olan bağlantısını kesin ve akü
durumu düğmesine basın. Akü durumu LED'lerini
Hava pompasının kullanımı (Şekil C)
Uyarı! Hava pompasını kullanırken:
•
Ucu evcil hayvanlara veya yakından geçenlere
doğrultmayın.
5
•
•
•
Çalışırken hava pompasını yalnız bırakmayın.
Sadece ambalajdan çıkan adaptörleri kullanın.
Cihaz uzun bir süre çalışırsa aşırı şekilde ısınabilir ve termal koruyucu devreye girebilir. Bu
durumda hava pompasını kapatın ve 30 dakika
soğumasını sağlayın.
•
Hava pompasını çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayın.
•
Basınç göstergesi kılavuz amaçlıdır. Taşıt lastikleri düzenli aralıklarla sertifikalı bir basınç saati
ile kontrol edilmelidir.
•
Hiçbir nesneyi gereğinden fazla şişirmeyin,
yaralanmaya yol açabilir.
Hava pompası taşıt lastikleri ve spor ekipmanlarını
şişirmek için kullanılabilir.
•
Hava pompası ucu saklama bölmesinden çıkartın.
•
Adaptör gerekiyorsa, şişirecek nesneye uygun
olan adaptörü (18) seçin ve hava pompasına (15)
takın.
•
Şişirilecek nesnenin sübap veya girişine hava
pompası ucunu (15) veya adaptörü (18) takın.
Hava pompası ucunun (15) yerine tamamen
oturduğuna emin olun.
•
Hava pompası açma/kapama düğmesini (16)
açık konumuna (I) getirin.
•
Gerekli basınca ulaşıncaya kadar basınç göstergesine (17) bakın.
•
Hava pompası açma/kapama düğmesini (16)
kapalı konumuna (0) getirin.
•
Şişirilmiş nesneden takılıysa, adaptör (18) veya
hava pompası ucunu (15) çıkartın.
•
Takılıysa, adaptörü (18) çıkartın ve güvenli bir
yerde saklayın ve hava pompası ucunu saklama
bölmesine koyun.
•
Fener ışığını (10) açmak için ünitenin üst panelindeki LED ışık açma/kapatma düğmesini (8)
kaydırın.
•
Feneri (10) kapatmak için ünitenin üst panelindeki LED ışık açma/kapatma düğmesini (8)
kaydırın.
Ünite şarj olurken veya kullanılmadığı zamanlarda
fenerin kapalı olduğundan emin olun.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya
temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın
fişini çekin.
•
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Araç dc elek t rik kablosundaki sigor tanın
değiştirilmesi
•
Sarı renkli kapağı sola çevirerek çıkartın.
•
Lastik pulu, merkezleme pimini ve yayı çıkartın.
•
Sigortayı çıkartın.
•
Ayı türde ve boyutta (8 A) yeni bir sigorta takın.
•
Merkezleme pimini, yayı ve lastik pulu takın.
•
Sarı renkli kapağı sağa çevirerek fişin üzerine
takın.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
12 Vdc por t at if güç kaynağının kullanımı
(Şekil A)
Bu portatif güç kaynağı 5 ampere kadar kapasiteye
sahip, erkek bir aksesuar çıkış fişi ile donatılmış tüm
12 Vdc aksesuarlarla kullanılabilir.
Uyarı! 12 Vdc aksesuar çıkışı (3) kullanımdayken
üniteyi kullanmaya veya şarj etmeye çalışmayın.
•
12 Vdc aksesuar çıkışının kapağını (3) kaldırın.
•
Cihazdan gelen 12 Vdc fişi ünitenin üst kısmındaki 12 Vdc aksesuar çıkışına (3) takın.
Uyarı! 5A’lik yükü aşmayın.
•
Cihazı açın ve olağan şekilde çalıştırın.
•
Dahili akünün durumunu kontrol etmek için akü
durumu düğmesine (4) aralıklarla basın.
Uyarı! Cihazın 12 Vdc aksesuar çıkışını (3) kullanırken AÇMA/KAPATMA düğmesinin (7) KAPALI
konumunda olduğundan emin olun.
U y a r ı ! 5 a m p e r d e n f a z l a ç e ke n c i h a z l a r ı
çalıştırmayın.
Uyarı! 12 Vdc aksesuar çıkışına (3) asla bir çakmak
takmayın.
Cihazınızın değiştirilmesi gerektiğini veya artık sizin
için faydalı olmadığını düşündüğünüzde çevreyi
korumayı aklınızdan çıkarmayın. Black & Decker
yetkili tamir servisleri eski Black & Decker aletlerini
alacak ve çevre açısından güvenli bir şekilde
atılmalarını sağlayacaktır.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri
dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tek r ar kullanılması ç ev re k ir lili ğ inin
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili onarım acentesine iade edin.
Fenerin kullanımı (Şekil A)
Fener ışığı (10) tam şarjda 114 saate kadar çalışacaktır.
Fener ışığı çalışma ömrü 100,000 saattir.
6
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif
olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle
ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden
ulaşabilirsiniz: www.2helpU.com
AT uygunluk beyanatı
BDV012I
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu teyit eder: Standartlar
ve Yönetmelikler. 95/54/EC, 2006/95/EC, EN60335,
EN55014, EN61000
Black & Decker aküler defalarc a şarj
edilebilir. Hizmet ömürlerinin sonunda,
aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın.
•
•
•
•
•
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
İngiltere
04-07-2007
Aküyü, patlamaya yol açabileceği için ateşe
atmayın.
Kurşun Asit (Pb) aküler geri dönüşümlüdür.
Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdırlar. Bir ürün
geri dönüşüm merkeziyle irtibatınız yoksa akü
aşağıda açıklandığı gibi çıkartılmalı ve yerel
yönetmelikler uyarınca atılmalıdır.
Akü terminallerini kısa devre yapmayın.
Akünün ağır olduğunu unutmayın.
Mümkünse, cihazı akü tamamen boşalana kadar
çalıştırın.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Akülerin çıkartılmasına yardımcı olması açısından
lüt fen bu kılavuzun arkasındaki genişletilmiş
diyagrama bakın.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek
en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı
aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler
şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Aküyü, terminallerin kısa devre yapmayacağından
emin olduğunuz, uygun bir kaba yerleştirin.
Aküyü, yetkili servisinize veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Teknik veriler
Akü Tür
Çıkış (anlık)
Çıkış (5 saniye sabit)
Hava pompası çıkışı
Ağırlık
Akü Şarj Cihazı
Giriş
Yaklaşık şarj süresi
Ağırlık
A
A
psi
kg
BDV012I
12 V 17 Ah
sızdırmaz kurşun
asit
450
300
120
7.9
Vac 230
saat 48
kg 0.2
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00092759 - 21-01-2009
8
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising