BDSL30 | Black&Decker BDSL30 GUIDE instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-48 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDSL30
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Vízmértékéhez.
A készüléket otthoni barkácsolási feladatok támogatására
terveztük, vízszintes és függőleges vonalak pontos
beméréséhez és belső falak alatt elhelyezkedő feszültség
alatt álló vezetékek (230 VAC) betájolásához nyújt
segítséget.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
Figyelem! Nem újratölthető akkumulátorok felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, és sérülést vagy tüzet
okozhatnak. Vegye figyelembe az alábbi előírásokat.
Figyelem! Biztosítsa, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban legyen, mielőtt az elemet a készülékre
csatlakoztatja. Súlyos baleset előidézője lehet, ha az
elemet bekapcsolt készülékre csatlakoztatja.
Figyelem! Szélsőséges körülmények között történő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog
ki az elemből, ne érjen hozzá. Ha véletlenszerűen mégis
hozzáér, öblítse le bő vízzel. Ha az oldat a szemébe
jutna, azonnal forduljon orvoshoz. Az elemből kiszivárgó
folyadék irritációt okozhat és maró hatású.
•
Óvatosan kövesse az elem címkéjén vagy csomagolásán lévő előírásokat és tartsa be a figyelmeztetéseket.
•
Mindig a polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze
be az elemet, ahogy az elemen és a terméken jelölve
van.
•
Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
Ne keverje össze a régi és új elemeket. Egyszerre
cserélje ki az összes elemet újakra, melyek
egyforma márkájúak és típusúak legyenek.
•
Tartsa az elemeket gyermekektől elzárt helyen.
•
Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb
ideig – több hónapig – nem használja.
•
Ne kísérletezzen az elemek felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az elemet, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a „Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
•
Tilos az elemet tűzbe dobni!
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
Figyelem! Akkumulátoros készülékek használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Tartsa rendben a munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról. Ne használja
a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például
gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, és
ne érinthessék meg a készüléket.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A készülék rendeltetésszerű használatáról a kezelési
utasításban korábban már említést tettünk.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen
használható. Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási
terület személyi sérülés okozója lehet.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha
ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
Ha nem használja, tartsa a készüléket száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások feszültség
érzékelőkhöz
•
Soha ne használja a készüléket váltóáram (AC)
érzékelésére szigeteletlen, falon kívüli vagy
szabadon álló vezetékek esetén.
•
Ne használja a készüléket feszültség mérő
helyett.
•
Legyen tudatában, hogy a készülék nem minden
esetben érzékel minden feszültség alatt álló
vezetéket. A következő körülmények okozhatnak
pontatlan eredményt:
Alacsony akkumulátor töltöttség
Vastag falak vékony vezetékekkel
Nagyon vastag falak
Mélyen lévő vezetékek
Fémmel fedett falak
Nagyon nedves, nyirkos környezet.
Árnyékolt kábelek
3
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó vezeték
érzékelésével.
•
Ha kétsége van a készülék megfelelő működésével
kapcsolatban, kérje ki szakember véleményét.
Figyelem! A készülék nem érzékel olyan vezetékeket,
amelyben a fő áramforrástól elkülönített áramkörök
vezetnek; egyenáramról üzemelő kábeleket; valamint
telekommunikációs vagy számítógép vezetékeket. Rejtett
vezetékek (például fali villanyvezeték) csak abban az
esetben érzékelhetőek, ha a hozzájuk csatlakoztatott
elektromos berendezés be van kapcsolva, pl.: ha
a világítás fel van kapcsolva.
A vízmérték használata (D1 – D2 ábra)
A készülék függőleges és vízszintes szintek mérésére
használható. Kis tárgyakhoz a torpedó vízmértéket
használja.
•
Ellenőrizze, hogy a buborék a libellában lévő
vonalak között legyen. Ez azt jelenti, hogy a szint
egyenesben áll.
A feszültségérzékelő be- és kikapcsolása
•
A feszültségérzékelő be- és kikapcsolásához,
nyomja meg a be/ki kapcsolót (4).
A feszültségérzékelő funkció használata (E ábra)
A torpedó vízmérték egy feszültségérzékelő funkcióval
van ellátva.
Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó, váltóáramú (AC)
vezeték bemérésével.
•
Bizonyosodjon meg, hogy a készülék a vizsgálandó
felülettől távol van és nincsenek a közelben
váltóáramról üzemelő áramforrások. A statikus töltés
gátolhatja a vezeték mindkét szélének érzékelését,
így pontatlanságot okozhat.
•
Tartsa a be a be/ki kapcsolót (4) benyomva addig,
amíg a zöld LED világít.
•
Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból
megközelítve.
Ha váltóáramról működő feszültségforrást érzékel, a két
piros LED kijelző (5) fog világítani.
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
Függőleges libella
Vízszintes libella
Eltávolítható torpedó vízmérték feszültség
érzékelővel
Be/ki kapcsoló
LED kijelző (feszültség (AC) alatt álló vezetékek)
A ábra
6. Rugós talpbetét
7. Tapadó talp
8. Torpedó vízmérték elemtartója
Összeszerelés
A torpedó vízmérték eltávolítása (B ábra)
•
Húzza ki a torpedó vízmértéket a készülékből.
Elemek behelyezése (B és C ábra)
•
Vegye ki a készülékből a torpedó vízmértéket.
•
Távolítsa el az elemfedelet (8) a torpedó vízmértékről
(B ábra).
•
Helyezze be az elemeket a torpedó vízmértékbe az
ábra szerinti helyzetbe (C ábra).
•
Helyezze vissza az elemfedelet és rögzítse
a helyére.
Tisztítás és karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
A készülék használata
A tapadó talpak használata (A ábra)
A készülék rugós talpbetétekkel (6) és csúszásmentes
tapadó talpakkal (7) van ellátva. Ez az egyedülálló
tulajdonság megnöveli a készülék stabilitását, ha
függőleges felületen tartja egy kézzel.
•
Helyezze a készüléket egy függőleges felületre.
•
Nyomja rá a vízmértéket a felületre, így a tapadó
talpak a függőleges felülethez tapadnak.
•
Egy kézzel tartsa a vízmértéket a felülethez, majd
másik kezével, egy ceruzával jelölje be a helyet.
Figyelem! Ne engedje el a készüléket a felületen.
A tapadó talpak nem a készülék teljes súlyának
megtartására szolgálnak a függőleges felületen, csak
a vízmérték elmozdulásának megelőzésére szolgálnak.
Megjegyzés: Optimális tapadási teljesítmény pormentes
tiszta tapadó talpakkal érhető el. A tapadó talpak
tapadási teljesítménye visszaállítható, ha nedves ruhával
megtisztítja.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
4
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Az akkuk technikai élettartamának végén,
vegye figyelembe a környezetvédelem, és
a szakszerű elhelyezés szempontjait.
•
•
•
Merítse le az elemet teljesen, és távolítsa el a gépből
az előzőekben leírtak szerint.
Megfelelően csomagolja be az elemet, biztosítva,
hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az elemet a helyi újrahasznosító, begyűjtő
állomásra.
Műszaki adatok
Hossz
Súly
Torpedó vízmérték
Feszültség
Elemméret
Hossz
Pontosság
Súly
m
kg
V
m
kg
BDSL30
0,61
0,6
3
AAA
0,25
+/- 1 mm / 1 m
0,1
Általános garancia határozat
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről és
különleges ajánlatainkról naprakész információkkal
láthassuk el. A Вlack & Decker márkával és
termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat ezen
a honlapon tekintheti meg: www.blackanddecker.hu.
zst00243895 - 14-08-2014
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
6
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
7
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising