DC901 | DeWalt DC901 CORDLESS DRILL instruction manual

533444-66 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC901
4
5
6
2
3
1
8
7
14
9
10
A
11
15
10
13
B
2
12
3
C
4
4
5
5
6
6
D1
D2
D3
D
3
2
6
E
G
4
F
AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ
DC901
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DeWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Maximális leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
1. fokozatban
2. fokozatban
3. fokozatban
Ütvefúrásnál
1. fokozatban
2. fokozatban
3. fokozatban
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitása
Maximális fúrási kapacitás
acél/fa/beton
Súly (akkumulátor nélkül)
LPA (hangnyomásszint)
VDC
W
DC901
36
2
750
min-1
min-1
min-1
0 – 400
0 – 1 200
0 – 1 600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 – 6 800
0 – 20 400
0 – 27 200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
dB(A)
Vibráció kibocsátási érték ah
Csavarozásnál
ah,ID =
Toleranciafaktor K =
dB(A)
3,0
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
107
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor K)
dB(A)
3,0
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint
meghatározva:
Vibráció kibocsátási érték ah
Beton fúrásánál
ah,ID =
m/s²
13,7
Toleranciafaktor K =
m/s²
5,5
Vibráció kibocsátási érték ah
Fém fúrásánál
m/s²
≤ 2,5
ah,D =
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabványban meghatározott
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
érték más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
96
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
m/s²
m/s²
További biztonsági intézkedéseket
is kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Súly
VDC
Ah
kg
DE9360
36
2,0
0,9
DCB360
36
4,0
1,3
DCB361
36
2,0
0,9
5
Töltő
Hálózati feszültség
Töltési idő kb.
Súly
Biztosítékok:
Európa
EK és Írország
VAC
perc
DE9000
230
90
(4,0 Ah-s)
kg
45
(2,0 Ah-s)
0,9
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
230 V-os szerszámok
3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyt jelez, amely
halálos vagy súlyos sérüléshez
vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DC901
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
6
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök,
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.08.27.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa
át a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa
ki jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
c)
Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha, semmilyen
módon ne alakítsa át a csatlakozódugót.
A földelt elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel vagy
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha ne
a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük,
ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
A sérült vagy összetekeredett kábel növeli
az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ne hordozza a feszültség alatt
lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a szerszámot, még
váratlan helyzetekben is.
f) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
g) Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére elteszi. Ezekkel
7
d)
e)
f)
g)
a megelőző biztonságtechnikai
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas
egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére,
másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt
okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy
tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
8
d)
Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel.
Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGTECHNIKAI
SZABÁLYOK
Fúró/csavarozó/ütvefúró
biztonsági figyelmeztetései
• Ütvefúró használata közben viseljen fülvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
• Az elektromos szerszámot a szigetelt
markolatánál tartsa, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágószerszám rejtett
vezetékkel, vagy a saját tápkábelével
kerülhet érintkezésbe. Ha a vágótartozék
áram alatt lévő vezetékkel érintkezik,
a szerszám fémrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
• Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. A szerszám feletti
uralmának elvesztéséhez vezethet, ha
a munkadarabot a kezében tartja, vagy
testéhez támasztja.
• Viseljen hallásvédőt, ha huzamosabb
ideig ütvefúrást végez. Ha huzamosabb
időn keresztül erős zajnak van kitéve,
halláskárosodást szenvedhet. Az ütvefúrás
magas zajszintje ideiglenes halláskárosodást
vagy súlyos dobhártya sérülést okozhat.
• Viseljen biztonsági védőszemüveget vagy
más szemvédő eszközt. A fúrás és az
ütvefúrás repülő törmelékkel jár. A repülő
törmelék maradandó szemkárosodást
okozhat.
• Az ütvefúráshoz használt fúrófejek és
szerszámok működés közben felforrósodnak.
Védőkesztyű nélkül ne érjen hozzájuk.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok minden fúró
használatával együtt járnak:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– Fa megmunkálásánál a por belélegzéséből
eredő egészségügyi veszélyek.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (14)
a készülék burkolatába van nyomtatva, az
akkumulátor és a készülék találkozásánál.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DE9000 típusú akkumulátortöltő
biztonsági és használati útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható minden útmutatást és
biztonsági figyelmeztetést.
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. A töltő érintkezői közötti
feszültség 230 Volt. Ne tesztelje
áramot jól vezető tárgyakkal. Ez akár
halálos áramütéssel is járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe.
Ez áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön ezzel
a töltővel. Más típusú akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
mellett az áramforrásra kapcsolt töltő
belsejében lévő töltőérintkezők közé
kerülő idegen anyag zárlatot okozhat.
A töltő üregeitől távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgács, alufólia és egyéb
fémrészecskék. Mindig húzza ki
a töltőt a konnektorból, amikor nincs
benne akkumulátor. Tisztítás előtt
húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden más
célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz a kábel és a dugasz sérülésének
veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. Nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy
akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
9
A töltő a készülékház tetején és alján lévő
szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy
csatlakozódugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el egyik
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne szedje szét, hanem juttassa
el egyik márkaszervizbe. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DE9000 töltővel 36 voltos Li-ion akkumulátort
tölthet.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (B ábra)
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 volt. Ne tesztelje áramot jól
vezető tárgyakkal.
Akár halálos áramütés veszélye áll
fenn.
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt (12) a megfelelő
hálózati konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A három
jelzőfényes töltöttség-kijelzős töltő (13) az
akkumulátor töltöttségi állapota szerint villog.
3. A töltés befejezését a három piros lámpa
folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor
teljesen feltöltődött és az készen áll
a használatra, vagy a töltőben is hagyhatja.
10
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat (B ábra)
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
1 jelzőfény villog
1 jelzőfény villog, 1 jelzőfény
folyamatosan világít
1 jelzőfény villog, 2 jelzőfény
folyamatosan világít
3 jelzőfény folyamatosan világít
< 33%
33–66%
66-99%
100%
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az
akkumulátor egyes celláinak töltöttségét
egyenlíti ki, az akkumulátor csúcskapacitásánál.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújt a korábbival
azonos teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze az
akkumulátort a töltőbe. Hagyja legalább 10 órás
időtartamra a töltőben.
Meleg/hideg késleltetés
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol.
Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROKNÁL
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját,
feszültségét és kapacitását amperórában.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az akkumulátort
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Amikor az akkumulátort
a töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
• Az akkumulátorokat csak DEWALT töltővel
töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tárolja vagy tartsa a szerszámot vagy
az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (például szabadtéri pajtákban
vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha semmilyen okból ne
próbálja szétbontani az akkumulátort.
Ha az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, ne
tegye be a töltőbe. Ne nyomja
össze, ne ejtse le, ne sértse fel az
akkumulátort. Ne használjon olyan
akkumulátort, amelyet erős ütés ért,
leesett vagy más módon sérült (azaz
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
végett vissza kell juttatni
a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta
vízzel legalább 15 percig vagy addig, amíg
az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén. Minden
lítium akkumulátor névleges teljesítménye
(wattórában) fel van tüntetve
a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
11
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
Ne használjon sérült töltőt.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének
idején az pontos volt. Viszont, sem kifejezett
sem beleértett garanciát nem adunk. A vásárló
felelőssége, hogy tevékenységét az érvényes
előírásoknak megfelelően végezze.
Töltő hibája.
Akkumulátor hibája.
Akkumulátor
Akkumulátor kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC901 típus 36 voltos lítium-ion akkumulátorral
működik.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Javaslatok a tároláshoz
Csak DEWALT töltővel töltse.
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion
akkumulátorokat teljesen feltöltött állapotban
kell tárolni.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Víztől óvja.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 akkumulátoros ütvefúró/csavarozó
1 oldalfogantyú
1 akkumulátor (D1, M1)
2 akkumulátor (D2, M2)
1 töltő
1 készletdoboz
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N típusokhoz nem
tartozik akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A, B ábra)
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
12
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
1 Fordulatszámszabályozós üzemi kapcsoló
2 Forgásirányváltó kapcsoló
3 Gyorstokmány
4 Nyomatékállító gyűrű
5 Üzemmód választó
6 Háromfokozatú váltókapcsoló
7 Bittartó
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
8 Fogantyú
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
9 Oldalfogantyú
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
10 Akkumulátor
11 Kioldógomb (B ábra)
12 Töltő (B ábra)
13 Töltéskijelzők (piros) (B ábra)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön ütvefúró/csavarozóját professzionális
csavarozási, fúrási és ütvefúrási munkákhoz
terveztük.
NE használja párás környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Az ütvefúró/csavarozó professzionális elektromos
szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk
vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A töltő bemenetének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbító kábelt
használjon (lásd a műszaki adatok cím alatt).
A vezető minimális keresztmetszete 1 mm2,
maximális hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor
be- vagy kiszerelése előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése (A, B ábra)
• Behelyezésnél illessze be az akkumulátort
(10) a szerszámban kialakított
tartórekeszébe. Csúsztassa a tartórekeszbe,
és addig nyomja befelé, amíg a helyére be
nem pattan.
• Az akkumulátor kiszereléséhez nyomja meg
a kioldógombot (11), és ezzel egyidejűleg
húzza ki az akkumulátort a rekeszből.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
13
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(B ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (15) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A készülék működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve a
termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és a
végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Módválasztó gyűrű (D ábra)
Az Ön fúrója külön módválasztó gyűrűvel (D
ábrán az 5. sz.) is fel van szerelve, amellyel
átkapcsolhat fúrás, csavarozás, illetve ütvefúrás
módok között.
CSAVAROZÁS (D3 ÁBRA)
1. A szerszám felső részén elhelyezett három
fokozatú váltóval (6) válassza ki az adott
művelethez megfelelő fordulatszámot és
nyomatékot. A nyomaték megfelelő szintre
állításához először állítsa a nyomatékállító
gyűrűt egy alacsonyabb fokozatra, így nem
lépi túl az Ön által kívánt szintet.
TARTSA SZEM ELŐTT: A CSAVAR KÍVÁNT
MÉLYSÉGIG TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES LEGKISEBB NYOMATÉKOT
ÁLLÍTSA BE. MINÉL ALACSONYABB
A SZÁM, ANNÁL KISEBB A
NYOMATÉKLEADÁS.
2. Forgassa a módválasztó gyűrűt (5) úgy, hogy
a csavart jelölő szimbólum kerüljön a nyíllal
egy vonalba.
3. Állítsa be a nyomatékállító gyűrűt (4)
a megfelelő számra, hogy a kívánt
nyomatékot érje el.
TARTSA SZEM ELŐTT: A nyomatékállító
gyűrű bármely számra beállítható,
a csavarozás, illetve fúrás mód között
a módválasztó gyűrűvel kapcsolhat át.
FÚRÁS (D1 ÁBRA)
VIGYÁZAT: Amikor a módválasztó
a fúrás/ütvefúrás módban van, a fúró
nem old ki, bármilyen állásban is van
a nyomatékállító gyűrű (4).
Forgassa a módválasztót (5) úgy, hogy a fúrót
jelölő szimbólum legyen a nyíllal egy vonalban.
TARTSA SZEM ELŐTT: A nyomatékállító gyűrű
(4) bármilyen számra állítható.
ÜTVEFÚRÁS (D2 ÁBRA)
Forgassa a módválasztót (5) úgy, hogy az
ütvefúrót jelölő szimbólum legyen a nyíllal egy
vonalban.
Nyomatékállító gyűrű
(D ábra)
Az Ön szerszámát egy nyomatékállító gyűrűvel
láttuk el a különböző formájú és méretű csavarok
be- és kihajtásához, illetve ütvefúrás funkcióval
a falfúrási alkalmazásokhoz. A nyomatékállító
gyűrű (4) kerületén számok vannak. A számok
kiválasztásával lehet a kuplungot adott
nyomatéktartományra beállítani. Minél nagyobb
a szám, annál nagyobb a hozzá tartozó
nyomaték, és annál nagyobb kötőelemeket lehet
a szerszámmal be- vagy kihajtani. Egy adott
szám kiválasztásához addig forgassa a gyűrűt,
amíg a nyíl az adott számra nem mutat.
FIGYELMEZTETÉS: Ne váltson
üzemmódot, amíg a szerszám
működésben van.
Forgásirányváltó kapcsoló
(E ábra)
• Az előre- vagy hátramenő forgásirányt
a forgásirányváltó kapcsolóval (2) állíthatja
be az itt bemutatott módon (lásd a nyilakat
a szerszámon).
FIGYELMEZTETÉS:Forgásirányt
csak a motor teljes leállása után
változtasson.
Háromfokozatú váltókapcsoló
(F ábra)
A szerszám háromfokozatú váltókapcsolóval (6)
van ellátva, ezzel változtatható a fordulatszám és
nyomaték aránya.
1 kis fordulatszám/nagy nyomaték
2 közepes fordulatszám/közepes nyomaték
3 nagy fordulatszám/kis nyomaték
A fordulatszámokat lásd a műszaki adatoknál.
14
• Teljes fordulatszámnál vagy működés közben
ne váltson fokozatot.
Egyperselyes gyors
tokmány (C ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne próbáljon
fúrószárat (vagy bármely más
tartozékot) úgy befogni, hogy
a tokmány elejét megmarkolja, és
közben bekapcsolja a szerszámot.
Ez a tokmány károsodásához és
személyi sérüléshez vezethet.
Tartozékcserénél mindig reteszelje
a fogantyúkapcsolót, és áramtalanítsa
a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
beindítása előtt mindig ellenőrizze,
hogy a szerszámszár biztonságosan
rögzítve van-e. A lazán befogott
szerszámszár kiugorhat a szerszámból,
és személyi sérülést okozhat.
A szerszám gyorstokmánya egy forgópersellyel
biztosítja a tokmány félkezes használatát.
Szerszámszár vagy más tartozék befogásához
végezze el a következő lépéseket.
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
2. Markolja meg egyik kezével a tokmány
fekete karimáját (3), a másikkal pedig
szorítsa rá a tartozékot a C ábra szerint.
Fordítsa el a karimát az óramutató járásával
ellentétes irányba annyira, hogy a szükséges
tartozék beférjen.
3. Tolja be a tartozékot kb. 19 mm mélyen
a tokmányba. Szorítsa meg erősen egyik
kezével a tokmányperselyt az óramutató
járásának irányában forgatva, miközben
a másik kezével a szerszámot tartja. Annak
érdekében, hogy a tartozékot a tokmány
teljes erővel befogja, addig forgassa tovább
a tokmányperselyt, amíg a kilincsszerkezet
többszöri kattanását nem hallja.
A tökéletes rögzítés érdekében egyik kezével
szorítsa a tokmányt a tokmányperselyre, másik
kezével pedig tartsa a szerszámot.
Ha a tartozékot ki szeretné venni, végezze el
ismét a fenti 1. és 2. lépést.
Használat előtt
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (teljesen)
fel van-e töltve.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jól
illeszkedik-e a rekeszébe.
• Helyezze be a megfelelő bitet.
• Jelölje ki a furat leendő helyét.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Ha túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
Helyes kéztartás (A, G ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az
oldalfogantyún (9), a másik pedig a markolaton
(8) van.
Be- és kikapcsolás
(A, E ábra)
• A szerszámot a fordulatszámszabályozós
üzemi kapcsoló (1) megnyomásával
kapcsolhatja be. A fordulatszám-szabályzós
üzemi kapcsolóra gyakorolt nyomás
nagyságától függ a szerszám fordulatszáma.
• A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
• Ahhoz, hogy a szerszámot kikapcsolt
állásban reteszelje, állítsa a forgásirányváltó
kapcsolót (2) középső helyzetbe.
15
Csavarozási művelet
Válassza ki az adott művelethez megfelelő
fordulatszámot és nyomatékot a szerszám
felső részén található három fokozatú
sebességváltóval. Fogja be a megfelelő
csavarozóhegyet a tokmányba ugyanúgy, mint
ahogyan a fúrószárat befogja. Állítsa be
a nyomatékállító gyűrűt (A ábrán a 4. sz.) ,
a kívánt nyomatékra. Próbálja ki a szerszám
használatát hulladékanyagokon vagy
a munkadarab olyan területén, ahol az nem
látszik, hogy megállapítsa a nyomatékállító
gyűrű megfelelő beállását.
Fúrási művelet
1. A fokozatváltóval válassza ki az adott
művelethez megfelelő fordulatszámot és
nyomatékot.
eltömődhetnek a fúrószár barázdái, és
lelassul a fúró fordulatszáma.
3. Ha mély furat készítése közben csökken az
ütvefúrás fordulatszáma, a motor leállítása
nélkül húzza valamivel kijjebb a fúrószárat,
hogy a törmelék könnyebben eltávozhasson
a furatból.
4. FALAZAT fúrásához karbidhegyű vagy
falazatfúró szárakat használjon. A furatból
egyenletesen kiáramló por jelzi, hogy
a megfelelő a fúrási fordulatszám.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő
működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
2. FA fúrásához csigafúró, lapmaró, pergőfúró
szárat vagy lyukfűrészt használjon. FÉM
fúrását nagy fordulatszámú acél csigafúró
szárral vagy lyukfűrésszel végezze. Fém
fúrásánál használjon kenőanyagot. Kivételt
képez az öntöttvas és a sárgaréz, ezeket
szárazon kell fúrni.
3. A fúrószárat mindig csak tengelyirányban
nyomja. Alkalmazzon a fúrószár
működéséhez elegendő nyomást, de túl
erősen ne nyomja, mert leállhat a motor, és
elgörbülhet a fúrószár.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
4. Mindkét kezével erősen tartsa a szerszámot,
hogy a fúró meg ne csavarodhasson.
5. HA A FÚRÓ LEÁLL, azt rendszerint
túlterhelés okozza. AZONNAL ENGEDJE
FEL A FOGANTYÚKAPCSOLÓT, húzza ki
a fúrószárat a munkadarabból, majd derítse
ki a leállás okát. AZ ELAKADT FÚRÓT NE
PRÓBÁLJA AZ INDÍTÓKAPCSOLÓ BE- ÉS
KIKAPCSOLGATÁSÁVAL ÚJRAINDÍTANI,
MERT AZ KÁROSÍTHATJA A FÚRÓT.
6. Ne kapcsolja le a motort, mielőtt a fúrószárat
a kész furatból kihúzza. Így megelőzheti
a fúrószár beszorulását.
Ütvefúrási művelet
1. Ütvefúrás közben csak akkora erővel
nyomja a fúrógépet, hogy az ne ugráljon
túlzottan, azaz ne távolodjon el túlságosan
a munkadarabtól. Ha túl nagy erővel tartja,
csökken a fúrás fordulatszáma, túlmelegszik
a szerszám, és lassabban halad a fúrás.
2. Egyenesen fúrjon, a fúrószárat
derékszögben tartsa a munkadarabhoz.
Ne nyomja a fúrószárat oldalirányban, mert
16
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
Ha a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS:A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a konnektorról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egy megbízott szervizbe, amelyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye
ki a szerszámból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megfelelő módon
ártalmatlanítják.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244758 - 19-08-2014
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
20
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising