DP240 | Black&Decker DP240 SCREWDRIVER instruction manual

566808 - 01 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
www.blackanddecker.com.tr
DP240
2
3
TÜRKIYE
Kullanım amacı
3.
a.
Black & Decker şarjlı tornavidanız vida takma ve sökme
uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif
hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
b.
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu talimatların
herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
c.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak
üzere saklayın.
Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
d.
Çalışma alanının güvenliği
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
e.
f.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
d eğişiklik yapmayın. Topraklı elek t r ikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları
g i b i t o p r a k l a n m a m ı ş y ü z ey l e r l e v ü c u t
temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması
halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
k u l l a n m ay ı n . E l e k t r i k l i a l e t i ke s i n l i k l e
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin
veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan,
yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış
kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı
(RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları,
baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde
taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri
elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye
çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli
alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında
daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde
fişi güç kaynağından çekin ve/veya aküyü
elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini
azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan
veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka
uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve
yapılacak işin ne olduğunu göz önünde
bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler
dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli
durumlara neden olabilir.
♦
♦
♦
Akü/pille çalışan aletin kullanımı ve bakımı
Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı
ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı
başka tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında
yangın riski yaratabilir.
E l e k t r i k l i a l e t l e r i ya l n ı z c a ö z e l o l a r a k
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka bir akünün
kullanılması yaralanma veya yangın riskine yol
açabilir.
Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında
ko n t a ğ a n e d e n o l a b il e c e k d i ğ e r kü ç ü k
metal nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü
terminallerinin birbirine kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına neden olabilir.
Sıra dışı koşullarda sıvı aküden dışarı akabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla cilde temas
edilirse su ile yıkayın. Gözle temas durumunda
ayrıca doktora başvurun. Aküden sıvı akması
ciltte tahriş veya yanmaya neden olabilir.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim
ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu
tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
♦
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından
belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak
ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken
kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı
zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki
titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine
bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde
artış gösterebilir.
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen
elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime
maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün
zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Uyarı! Tornavidalar ve somun sıkmalar için ek
güvenlik talimatları.
♦
♦
Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma
ko l l a r ı n ı k u l l a n ı n . Ko nt r o l k ay bı k i ş i s e l
yaralanmalara neden olabilir.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve
desteklemek için kelepçeler veya başka pratik
yöntemler kullanın. Parçayı elle veya vücudunuza
dayamanız dengesiz durmasına neden olacaktır ve
aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Duvar, zemin veya tavanda vidalama yapmadan
önce kablo ve boruların konumunu kontrol
edin.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya
bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye
edilen şekilden başka bir şekilde kullanılması
şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına
yol açabilir.
Bağlantı parçalarının gizli kablolara veya kendi
kablosuna temas edebileceği yerlerde çalışma
yaparken elektrikli aleti yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. Bağlantı parçalarının «akım
taşıyan» bir kabloya temas etmesi durumunda
elektrikli aletin metal kısımları da «akım taşır» hale
gelecek ve kullanıcının elektrik çarpılmasına neden
olabilir.
Darbeli matkap ile çalışırken kulaklık takın.
Yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına yol
açabilir.
Alet üzerindeki etiketler
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
5
Uyarı! Her zaman fişin (5) prize aynı hizada takılıp, aynı
hizada prizden çıkarıldığına emin olun. Şarjlı tornavidayı
elektrik prizine takılıyken, bükmeye veya döndürmeye
çalışmayın, şekil D.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Uyarı! Fişi (5) tornavida gövdesine yerleştirirken her
zaman fi ş açma düğmesine (4) basın. Bunun yapılmaması tornavidaya zarar verir ve kullanım ömrünü
azaltır (şekil C).
Şarjlı tornavidanız başka tipte bir fi ş adaptörü veya
uzatma ile kullanılamaz.
Not: Fiş (5) şarj etme konumundayken alet çalışmaz.
Çalışması için fişin (5) tornavida gövdesine yerleşmiş
olması gerekir.
Şarjlı tornavidayı prize her zaman şekil D’de gösterildiği
şekilde takın.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alet daha önce kolaylıkla yaptığı işleri yapamaz duruma
geldiğinde şarj edilmesi gerekir. Şarj işlemi esnasında
alet ve fişi ısınabilirler; bu normal bir durumdur ve bir
sorun olduğuna işaret etmez.
Uç tutucu
Mil kilidi bileziği
Açma/kapama ve ileri/geri düğmesi
Fiş açma düğmesi
Fiş
Şarj ışığı
Alet, süresiz olarak şarj aletine takılı bırakılabilir.
Şarj göstergesi (Şekil G)
Şarjlı tornavida elektrik prizine takılıyken, şarj göstergesi
(6) yanacaktır.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir.
Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla
ortaya çıkabilir.
Tornavida ucunun takılması ve çıkartılması (Şekil E)
Bu alette, 1/4” (6,35 mm) altıgen gövdeli tornavida uçları
kullanılmaktadır.
♦
Bir ucu takmak için ucu, uç tutucuya (1) sokun.
♦
Bir ucu çıkartmak için ucu, uç tutucudan (1) çekin.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına
rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
♦
♦
♦
♦
♦
Açılması ve kapatılması (Şekil F)
Açma/kapama ve ileri/geri hareket düğmesi (3) aletin
dönme yönünü belirler ve açma/kapama düğmesi
olarak çalışır.
♦
Mil kilidi bileziğini (2) işaretli konuma döndürün.
♦
İleri hareket için açma/kapama ve ileri/geri hareket
düğmesini (3) sağa itin, düğme üzerinde ileri yönlü
ok belirecektir.
♦
Geri hareket için açma/kapama ve ileri/geri hareket
düğmesini (3) ters yöne itin, düğme üzerinde geri
yönlü ok belirecektir.
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma
sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan
yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle
kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara
verin.
Duyma bozukluğu.
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması
sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek:
ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve
MDF).
Açma/kapama ve ileri/geri hareket düğmesinin (3) merkezde durması aleti kapalı konuma getirir.
♦
Aleti açmak için açma/kapama ve ileri/geri
düğmesine (3) basın.
♦
Aleti kapatmak için açma/kapama ve ileri/geri
düğmesini (3) bırakın.
Kullanımı
Alet şarj edilmemiştir. İlk kullanımdan önce en az 20
saat şarj edin.
Tornavidanın şarj edilmesi
♦
Fişi (5) açık konumda sabit kalana kadar açın (şekil
B).
♦
Fişi (5) herhangi bir standart 230Vac elektrik prizine
takın (şekil C).
♦
Şarj etme tamamlandığında fişi (5) prizden çıkartın,
fiş açma düğmesine (4) basın ve fişi (5) tornavida
gövdesine yerleşene kadar itin (şekil C).
Mil kilidi (Şekil E)
Bu alette, normal bir tornavida gibi kullanılmasını sağlayan bir mil kilidi bileziği (2) bulunmaktadır. Aleti bu
şekilde kullanarak çok sıkı vidaları gevşetebilir veya
vidaları iyice sıkabilirsiniz (şekil F).
Yararlı tavsiyeler
♦
Daima doğru tipte ve boyutta tornavida ucu takın.
♦
Vidaları sıkmakta zorlanıyorsanız, yağlayıcı olarak
az miktarda deterjan veya sabun kullanmayı
deneyin.
6
♦
♦
♦
♦
Mil kilidini fazla sıkılmış vidaları sökmek veya
vidaları sıkıca vidalamak için kullanın.
Aleti ve tornavida ucunu daima vidaya dik bir çizgide
tutun.
Ahşapta vidalama yaparken, vidanın uzunluğu ile
eş derinlikte kılavuz delik açılması tavsiye edilir.
Kılavuz delik vidanın sürülmesini kolaylaştırır ve
ahşabın çatlamasını önler. En uygun kılavuz delik
ölçüsü için aşağıdaki tabloya bakın.
Sert ahşapta vidalama yaparken, ayrıca vidanın
uzunluğunun yarısı kadar tasfiye deliği açılması
tavsiye edilir. Tasfi ye deliği vidanın sürülmesini
kolaylaştırır ve ahşabın çatlamasını önler.
Kılavuz Delik Çapı
Vida Ebadı (Yumuşak
(Sert
ahşap)
ahşap)
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black
& Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Tasfiye
Deliği Çapı
No. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
4,0 mm
No. 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
No. 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Aksesuarlar
Aletinizin performansı kullanılan aksesuara bağlıdır.
Black & Decker ve Piranha aksesuarları, yüksek kalite
standartlarına göre üretilmiş ve aletinizin performansını
arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu aksesuarları kullanarak, aletinizden en iyi verimi alacaksınız.
Bu alette, 1/4” (6,35 mm) altıgen gövdeli tornavida
uçları kullanılmaktadır. Super-lok aksesuarları bu aletle
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Aküler
Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek atın:
♦
♦
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
♦
♦
Uyarı! Herhangi bir bakım çalışmasına başlamadan
önce aküyü aletten çıkartınız. Aleti temizlemeden önce
fişten çekin.
♦
♦
Akü terminallerini kısa devre yapmayın.
Akü (aküleri) ateşe atmayın, kişisel yaralanma ya
da patlama riskine neden olabilir.
Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten
çıkartın.
Aküler geri dönüşümlüdür. Akü (aküleri) kutupların
kısa devre yapmayacağı şekilde uygun bir ambalaja
koyun. Aküleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Teknik özellikleri
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
Voltaj
Yüksüz hızı
Ağırlık (tornavida)
DP240 H1
VAC
dev/dak.
kg
230
150
0,34
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 63,1 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 74,1 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim
değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Darbesiz vidalama (ahs) = < 2,5 m/s2,
belirsizlik (K) 1,5 m/s2
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
7
AT Uygunluk Beyanatı
Garanti
MAKİNE DİREKTİFİ
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç
bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne
üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
10
DP240
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-2
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da
uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün
olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker
hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış
ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi
garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten Black &
Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black &
Decker adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
25-03-2010
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat
sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu
kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
8
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
0412 237 29 04
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
0446 224 08 01
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis
Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00145401 - 17-01-2011
9
10
11
12
Download PDF

advertising