GD300 | Black&Decker GD300 LAWNRAKER instruction manual

www.blackanddecker.eu
GD300
518707-86 TR
2
3
TÜRKIYE
•
Kullanma Amacı
B l a c k & D e c ke r ç i m h ava l a n dır m a m a k i n e n i z
çimin biçimini bozabilecek kir, yabani ot ve yosunu
tırmıklayarak, çimi havalandırmak için tasarlanmıştır.
Bu ürün hobi amaçlı kullanım içindir.
•
Güvenlik talimatları
•
Uyarı! Elektrikli bahçe aletlerini kullanırken yangın
tehlikesi, elektrik çarpması ve yaralanmalardan
korunmak için temel güvenlik önlemlerine ve talimatlarına
uymak gereklidir.
•
Aleti kullanmaya başlamadan önce bu kullanma
kılavuzunu dikkatlice okuyun.
•
Aleti çalıştırmadan önce acil durumlarda aletin nasıl
durdurulacağı hakkında bilgi sahibi olun.
•
Bu kullanma kılavuzunu daha sonra da
gerekebileceğini düşünerek saklayın.
•
•
Eğitim
•
Bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Alet
kumanda düğmeleri ile aletin doğru kullanım
yöntemlerini tanıyın.
•
Bu kullanma kılavuzunu okumamış olan kişilere ve
çocuklara bu aletin kullanımını yasaklayın. Yerel
talimatlar muhtemelen aletin kullanımı için minimum
yeterli yaş sınırı getirmişlerdir, buna uyunuz.
•
Aletin yakınlarında başka insanlar, özellikle
de çocuklar ve hayvanlar varsa aleti kesinlikle
kullanmayın.
•
Kullanıcının olası kaza ve yaralanmalardan sorumlu
olduğunu unutmayın.
•
•
•
•
Hazırlık
•
Ayaklarınızın korunması için ayakkabı veya bot
giyin. Ayaklarınız çıplakken veya açık sandalet
giymişseniz aleti kullanmayın. Ayaklarınızı korumak
için uzun pantolon giyin.
•
Bu aleti kullanırken koruma gözlüğü kullanın! Eğer
alet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa yüzünüze toza
karşı bir maske takın. Eğer gürültü rahatsız edecek
bir düzeydeyse koruma kulaklığı takın.
•
Elektrik çarpmasına karşı koruma. Topraklanmış
malzemelerle temastan kaçının (örneğin madeni
korkuluklar, elektrik direkleri vb.).
•
Çalışmaya başlamadan önce hareket yolunuzda
dallar, tahta parçaları, taşlar, tel ve başka herhangi
bir engel olup olmadığını kontrol edin.
•
•
•
Çimleri yokuş yerlerde enlemesine kesiniz, hiç bir
zaman yukarıdan aşağıya doğru kesmeyin. Yokuşlu
ve eğimli yerlerde yön değiştirirken son derece
dikkatli olun.
Aleti yürüyerek kullanın, asla koşmayın. Aleti
kendinize doğru çekmeyin ve aleti kullanırken
arkaya doğru yürümeyin.
Aleti talimatlara uygun olarak çalıştırın ve
ayaklarınızı tırmık uçlarından yeterli uzaklıkta
tutun.
Aleti çalıştırırken tabanını, çalıştırılması için
tabanın yerden kaldırılması gerekmediği sürece
kaldırmayın. Tabanın kaldırılmasını gerektiren
durumlarda kesinlikle gereğinden fazla kaldırmayın
ve kullanıcının aksi yönünde bulunan kısmı kaldırın.
Aleti yere indirmeden önce daima her iki kolun da
çalışma konumunda olduğundan emin olun.
Aleti çim harici bir zemin üzerinden geçirmeniz
gerek tiği için tabanını yerden kaldırmanız
gerekiyorsa veya aleti havalandırma yapacağı
alana veya alandan taşıyorsanız; aleti kapatın ve
tırmık uçlarının dönmesinin durmasını bekleyin.
Tırmık uçları tamamen durmadan önce aleti
kaldırmayın veya taşımayın.
El ve ayaklarınızın tırmık uçlarından yeterli
uzaklıkta olmasına dikkat edin. El ve ayaklarınızla
çim kesme makinesinin dönen kısımlarına hiçbir
zaman yaklaşmayın.
Her zaman çim çıkma deliğinden uzak durun.
Aletin başından ayrılmadan ve aletin herhangi
bir parçasını değiştirmeden, temizlemeden veya
kontrol etmeden, sıkışma durumunu tamir etmeden
önce aleti durdurun, fişini elektrik prizinden çekin
ve dönen kısımlarının tamamen durduğundan emin
olun.
Eğer alet güçlü bir şekilde titremeye başlarsa veya
yabancı bir maddeye çarptıysa aleti durdurun ve
fişini prizden çekin. Alette herhangi bir hasar olup
olmadığını kontrol edin.
Elektrik kablosunu tırmık uçlarından uzak tutmaya
özen gösterin ve konumunu sürekli kontrol edin.
Motor, alet kapatıldıktan sonra birkaç saniye
daha çalışmaya devam edecektir. Tırmık uçlarını
kesinlikle zorla durdurmaya çalışmayın.
Bakım ve saklama
•
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Hareketli tüm
kısımların doğru monte edildiğinden ve birbirine
girmediğinden, hiç bir parçanın kırık olmadığından,
muhafaza ile açma/kapama düğmesinin hasarlı
olmadığından emin olun ve aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
Aletin uygun şekilde çalışacağından ve öngörülen
fonksiyonlarını yerine getireceğinden emin olun.
•
Muhafaza veya kapak hasarlı ise veya yerinde
değilse aleti kesinlikle kullanmayın. Herhangi bir
parçası hasarlı veya kusurluysa aleti kullanmayın.
Açma / kapama düğmesi ç alışmıyor sa aleti
kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu parçaları
Black & Decker yetkili servisinde tamir ettirin veya
değiştirin.
Kullanım
•
Arızalı güvenlik teçhizatı veya muhafazası olan
aletle hiç bir zaman çalışmayın. Güvenlik teçhizatı
elemanlarından olan çim toplama haznesi yerinde
değilse aletle hiç bir zaman çalışmayın.
•
Aleti yalnızca gün ışığında veya iyi bir aydınlatma
altında kullanın.
•
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli veya
ıslak koşullarda kullanmayın. Aleti ıslak çimde
kullanmamaya özen gösterin.
•
Özellikle eğimli yüzeylerde yere sağlam basmaya
dikkat edin. Yeni kesilmiş çimlerin nemli ve kaygan
olduğunu unutmayın. Dik yokuşlarda çalışmayın.
4
•
•
•
•
•
•
Kabloda hasar olup olmadığını sıklıkla kontrol edin.
Kablo hasarlı ise herhangi bir tehlikeli durumu
önlemek için yetkili bir tamir servisi tarafından
değiştirilmelidir. Uzatma kablolarını düzenli olarak
kontrol edin. Hasarlı bir uzatma kablosunu derhal
değiştirin.
Güvenli bir çalışma koşulu sağlamak için alet
üzerindeki tüm somun, cıvata ve vidaların sağlam
bir şekilde sıkılı olduğundan emin olun.
Çim toplama sepetinde aşınma veya hasar olup
olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Aleti hiç bir zaman çim toplama sepeti olmadan
kullanmayın.
Alet kullanımda olmadığı zamanlarda kuru bir yerde
saklanmalıdır. Çocuklar, aletin saklandığı yere
erişmemelidir.
Sadece uygun tipte yedek bıçaklar kullanın.
Sadece Black & Decker firmasının tavsiye ettiği
yedek parça ve aksesuarları kullanın.
Uzatma kablosu ve 1. sınıf ürün kullanımı
•
Bu alet topraklanmış olduğundan 1. sınıf bir topraklı
uzatma kablosu kullanılmalıdır.
•
30 m'ye kadar uzatma kablosu, güç kaybı
yaşanmadan kullanılabilir.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek amacıyla yetkili Black & Decker Servisi
tarafından değiştirilmelidir.
Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
Uyarı sembolleri
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Üst kolun montajı (şekil A)
•
Montajdan önce kablo sarma kancasının üst kola
sabitlendiğinden emin olun.
•
Şekilde gösterildiği gibi alt kolu (7), topuzlar (10),
pullar (9) ve vidaları (8) kullanarak üst koluna (6)
sabitleyin.
Aleti kullanmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyun.
Alt kolun sabitlenmesi (şekil C)
•
A l t ko l u n u ç l a r ı nı ( 7 ) ç i m h ava l a n dı r m a
makinesindeki ilgili deliklere takın.
•
Kolu aşağıya doğru sonuna kadar bastırın.
•
Vidalarla (12) kolu sabitleyin.
Aleti yağmura veya yüksek nemlere maruz
bırakmayın.
Şebeke kablosunun sabitlenmesi (şekil B)
Şebeke kablosunu kablo tutucuları kullanarak sabitlemek
gereklidir.
•
Bir tutucuyu (11), emniyet şalterinden (3) motora
giden kablonun üzerine geçirin. Tutucuyu alt kola
(7) sabitleyin.
•
Diğer tutucuyu (11), emniyet şalterinden (3) motor
fişine giden kablonun üzerine geçirin. Tutucuyu üst
kola (7) sabitleyin.
Uyarı! Fişi şebeke prizine takmadan önce kablonun
kablo tutucuları ile tespit edildiğinden emin olun.
Etraftaki kişilerin uzakta durmasını sağlayın.
Keskin tırmık uçlarına dikkat edin. Alet
kapatıldıktan sonra tırmık uçları dönmeye
devam edecektir. Bakımdan önce veya elektrik
kablosu hasarlıysa fişi prizden çekin.
Çim toplama sepetinin sabitlenmesi (şekil D)
•
Çim havalandırma makinesi çalışma
konumundayken çim toplama sepetini (1) makinenin
arkasındaki yuvalara yerleştirin.
Kabloyu tırmık uçlarından uzak tutun.
Alet kapatıldıktan sonra tırmık uçları dönmeye
devam edecektir.
Havalandırma yükseklik ayarı (şekil E)
Havalandırma makinesinde üç yükseklik kademesi
(alçak, orta ve yüksek) bulunur. Yükseklik kademeleri arka
tarafta bulunan yükseklik ayarı (13) ile ayarlanabilir.
•
Üç kademeli yükseklik ayarı üzerindeki kilit
düğmesine basın ve yükseklik ayarını şekil E’de
gösterildiği gibi 3 kademeden birine getirin.
İstenilen kademeye gelindiğinde kilit düğmesini
bırakın.
•
Şekil E’de gösterildiği gibi üç yükseklik kademesi
havalandırma makinesi gövdesinin üzerinde
işaretle belirtilmiştir.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; bu nedenle hiçbir toprak
kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
•
•
Çim toplama sepeti
Motor kapağı
Emniyet şalteri
Güvenlik tetiği
Açma/kapama düğmesi
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek amacıyla yetkili Black & Decker Servisi
tarafından değiştirilmelidir.
Elektrik güvenliği, yüksek duyarlıklı 30 mA bir artık
akım cihazı (RCD) kullanılarak daha da artırılabilir.
5
Üç kademeli yükseklik ayarı:
•
Alçak (1). Çim etkili bir şekilde havalandırılmak istendiğinde
bu kademe kullanılmalıdır. Bu ayarda çim havalandırma
makinesi çim dibinde biriken tüm kir ve sapları kaldıracaktır.
Ayrıca yosun ve yabani otları da temizleyecektir.
•
Orta (2). Çim hafif bir şekilde havalandırılmak istendiğinde bu
kademe kullanılmalıdır. Bu ayar birçok çimen için uygundur.
•
Yüksek (3). Bu ayar çimi havalandıracak ve süpürecektir.
Bu ayarda makine ayrıca düzleşmiş çimi de kaldıracaktır.
Bu şekilde çim kesilebilir. Yüksek havalandırma ayarı düşen
yaprakları ve kesim sonrası kalan kesilmiş çim atıklarını
kaldırmak için idealdir.
kabloya doğru ilerlemeyin, tehlikeli sonuçlara yol
açabilir.
Kullandıktan sonra, saklamadan önce makinenin
üzerinde biriken kiri silmenizi tavsiye ederiz. Kullanma
kılavuzunun “Bakım” bölümüne bakın.
Not: En iyi sonuçları alabilmek için çimi düzenli olarak
havalandırın ve çimi ıslakken havalandırmayın.
•
Ç i m i n ke n a r ın d a h ava l a n dır m a ya p a r ke n
tekerleklerin kenardan aşağıya düşmesini önlemek
için tutma kolundan aşağıya doğru bastırın.
•
Tırmık uçlarının havalandırma verimliliğini artırmak
için havalandırma yapılacak alandaki kir ve taşları
toplayın.
Uyarı! Hasar görmüş bir kabloyu prize takmayın veya
prizden çekilmeden evvel hasar görmüş bir kabloya
dokunmayın. Hasar görmüş bir kablo akım taşıyan
parçalarla temas edebilir.
Uyarı! Tırmık uçlarına, aletin şebeke bağlantısı
kesilmeden ve tır mık lar t amamıyla dur madan
dokunmayın.
Uyarı! Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Uyarı! Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli
kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
Kullanım
Açma ve kapama
Açma
•
Kolu iki elinizle sağlam bir şekilde tutarak aletin ön
kısmı kalkacak şekilde kolu biraz aşağıya doğru
eğin.
•
Güvenlik tetiğine (4) basın ve açma/kapama
düğmesini (5) kendinize doğru çekin.
•
Güvenlik tetiğini (4) bırakın.
•
Aletin kendi çalışma konumuna dönmesine izin
verin.
Kapama
•
Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini (5)
bırakın.
D ü ğ mey i ke sinlik le açık konum da k ilit lemeye
çalışmayın.
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
Yararlı tavsiyeler
Çok uzun çimde havalandırma makinesini zorlamayın.
Makinenin 75 mm’den daha uzun çimde kullanılması
önerilmez.
•
Islak ve nemli koşullarda kullanmayın.
•
Havalandırma makinesinden en iyi sonuçları almak
için düzenli olarak kullanın. Çimi etkili bir şekilde
havalandırmak için havalandırma makinesinin
her çim kesme sezonunun başında ve sonunda
kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca her çim kesmeden
sonra, kesim sonrası kalan kesilmiş çim atıklarını
kaldırmak için de kullanılabilir.
•
İlk seferinde tek bir yönde havalandırma yapın.
Sonraki seferdeyse dik açılarla havalandırma
yapın. İlk başta bu yöntem çimin çıplak ve dağınık
gözükmesine neden olabilir fakat çok kısa sürede
toparlanacaktır.
Çimin bakımını sağlamak için yazın haftada bir
kesmenin dışında da bakım uygulanmalıdır. Çim,
biçimini bozan kir, yabani ot ve yosunu tırmıklayacak
etkili bir havalandırmadan oldukça fazla faydalanacaktır.
Ölü çimin çoğalması emici dokulardan oluşan bir
yüzey yaratır ve bu yüzey suyun toprağa ulaşmasını
engeller. Bu yüzey su ile dolduğu sürece çimin
hastalanmasına neden olabilir ve sağlıklı çimin
köklenmesini önleyebilir.
•
Uzatma kablosu rulosunu çimende başlangıç
noktasına yakın bir yere bırakın (şekil F'de pozisyon
1).
•
Tutma kolunu her iki elinizle tutun ve uzatma
kablosunun üst kısmını açma/kapama düğmesine
kumanda etmeyen elinizle tutun.
Uyarı! Çim havalandırma makinesini tek el ile kumanda
etmeye çalışmayın. Her zaman iki elinizle tutun.
•
Aleti yukarıda belirtilen şekilde açın.
•
1. pozisyondan 2. pozisyona geçerek havalandırma
yapılacak alanda yürüyün ve 2. pozisyona
geldiğinizde sağa doğru dönerek 3 numaralı
pozisyona geçin. Havalandırma yapılacak alanın
sonuna kadar giderek sola doğru dönün ve 4
numaralı pozisyona geçin.
•
Soldaki şekilde gösterildiği gibi ihtiyaca göre
yukarıdaki açıklandığı şekilde havalandırma
işlemine devam edin. Her zaman kablodan uzağa
doğru yürüyün. Sağdaki şekilde gösterildiği gibi
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla ve uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli tatmin
edici sonuç için alete gerekli özenin gösterilmesi ve
aletin düzenli temizliği gerekmektedir.
•
Aleti temiz ve kuru tutun.
•
Havalandırma deliklerini temiz ve kuru bir fırçayla
düzenli olarak temizleyin.
•
Aletteki çim ve kiri düzenli olarak temizlemek için
kör bir raspa kullanın.
•
Aleti temizlemek için, sadece yumuşak sabun ve
nemli bir bez kullanın. Aletin içine sıvı kaçmasına
kesinlikle izin vermeyin ve aletin hiçbir parçasını
6
kesinlikle sıvıya batır mayın. Her hangi bir
aşındırıcı veya çözücü içeren temizlik maddesi
kullanmayın.
AT uygunluk beyanatı
Arıza giderme
Eğer aletiniz düzenli ve doğru bir şekilde çalışmıyorsa
aşağıdaki talimatlara göre hareket edin. Sorun yine
de giderilmezse Black & Decker yetkili servisine
başvurun.
Uyarı! Devam etmeden önce fişi prizden çekin.
GD300, GD300X
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belir tilen
yönetmeliklere uygun olduğunu teyit eder: 98/37/EC,
EN 60335, 2000/14/EC, Tırmık. 600 W, Eklenti V
LpA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
el/kol ağırlıklı titreşimi
KpA (ses basıncı belirsizliği)
KwA (ses gücü belirsizliği)
Motordan ses geliyor ancak tırmık uçları hareket
etmiyor
•
Tırmık uçlarının dönmesini engelleyen maddeleri
dikkatli bir şekilde çıkartın.
2000/14/EC, Eklenti V1, No. 0197
Onaylanmış kuruluş TUV Rheinland
Hiç bir ses gelmiyor ve tırmık uçları hareket
etmiyor
•
Elektrik kablosunun doğru takılmış olup olmadığını
kontrol edin.
•
Şebeke sigortalarını kontrol edin.
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden
ve Black & Decker adına bu bildirimi yapmaktan
sorumludur.
Çevre Koruması
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
21-11-2007
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşündüğünüzde veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA ‘nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için lütfen ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com.
Teknik özellikleri
Voltaj
Giriş Gücü
Yüksüz Hızı
Yükseklik Ayarı
Ağırlık
V
W
dev/dak
cm
kg
GD300
230
600
3000
-2/3/8
7
71 dB(A)
98 dB(A)
<2.5 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
GD300X
230
500
3000
-2/3/8
7
7
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı, Eyüp - İstanbul
8
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
0346 221 47 55
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00066089 - 03-04-2008
9
10
Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur.
Download PDF

advertising