DC022 | DeWalt DC022 SPOTLIGHT instruction manual

533444-90 H
DC021
DC022
Ábra 1
d
a
b
g
f
DC021
c
e
d
d
a
b
g
DC022
f
c
e
d
Ábra 2
j
h
o
i
m
n
2
Ábra 4
Ábra 3
DC022
GB
DC022
QW
l
k
Ábra 5
B
A
3
Ábra 6
n
n
o
Ábra 7
h
4
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUS / VEZETÉKES
MUNKALÁMPA / 1 ÓRÁS TÖLTŐ DC021/DC022
Gratulálunk, hogy DEWALT terméket választott!
Hosszú évek tapasztalata, sok termékfejlesztés és innováció tette a DEWALTot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Max. áramerősség
Töltő
Felvett
Leadott
Fluoreszkáló lámpa
Súly (lámpa)
Hálózati aljzat
230 VAC gépek
VAC
A
DC021
230
16
DC022
230
16
DC022LX
-
VAC
A
VDC
A
VA
VAC
W
kg
230
1.3
7.2-18
2.8
51
230
38
4.6
230
2x1.3
7.2-18
2x2.8
2x51
230
38
5.1
115
2x1.3
7.2-18
2x2.8
2x51
115
38
5.0
13 Amper
-
Kifejezések: Biztonságtechnikai
utasítások
EC-TANUSÍTÁS
A meghatározások minden egyes jel szigorúságát határozzák meg. Kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást és vegye figyelembe
a jelöléseket.
DC021, DC022
D E WALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos szerszámok megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 89/336/
EEC, 2006/95/EC, EN60335-1, EN603352-29, EN55014-1, EN55014-2, EN610003-2, EN61000-3-3, EN50366, EN60598-1,
EN60598-2-4 és IEC60884.
Veszély: Közelgő veszélyes helyzetet
mutat, melyet, ha nem hárít el halált,
vagy súlyos sérülést okoz.
Figyelem: Lehetséges veszélyes helyzetet mutat, melyet, ha nem hárít el halált, vagy súlyos sérülést okozhat.
Figyelmeztetés: Lehetséges veszélyes helyzetet mutat, melyet, ha nem
hárít el kisebb vagy enyhe mértékű
sérülést okozhat.
FIGYELEM: A biztonsági jelölések
nélküli használat lehetséges veszélyhelyzetet teremt, melyet, ha nem hárít
el anyagi kárt okozhat.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi címen, vagy
a Magyarországi Képviselettel.
Horst Großmann
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország
2007. 09. 01.
Elektromos áramütés veszélye
Tűzveszély
5
Fontos Biztonságtechnikai
szabályok
Biztonsági utasítások
Munkalámpákhoz és töltőkhöz
1. FIGYELEM: A DC021 és DC022 munkalámpa és töltő használatakor mindig kövesse
az alap biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:
a. A DC021 és DC022 munkalámpa/töltő
használata előtt figyelmesen olvassa el
a kezelési utasítást.
b. A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében különös figyelemmel járjon
el, ha a munkalámpát / töltőt gyermekek közelében használja.
c. Ne érjen a mozgó részekhez.
d. Kizárólag a gyártó által értékesített
vagy javasolt tartozékokat használjon.
e. Ne használja kültéren.
f. A kikapcsoláshoz, kapcsoljon minden
gombot a „KI” („O”) állásba, majd húzza
ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
g. Ne húzza ki a vezetéknél fogva.
h. Húzza ki a hálózati aljzatból, ha nem
használja, valamint szervizelés és
takarítás előtt.
i. Ne használjon semmilyen munkalámpát / töltőt, ha annak vezetéke vagy
villásdugója sérült, hibás működés
után, vagy ha leejtették, ill. más módon megsérült. Vigye munkalámpáját/
töltőjét DEWALT szakszervizbe.
j. Az elektromos áramütés kockázatának
csökkentése érdekében, ne tegye
a lámpát/töltőt vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze, vagy tárolja olyan
helyen, ahonnan leeshet vagy kádba,
mosdóba belelökhetik.
k. A töltéshez kizárólag a gyártó által rendelkezésre bocsátott töltőt használja.
l. Az égő cseréjekor mindig húzza ki
a hálózati aljzatból. Mindig ugyanolyan
típusú izzóval helyettesítse (38 Watt)
m. Megfelelően földelt hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Lsd. Földelési utasítások.
FIGYELEM: Tűzveszély. Ne működtesse a munkalámpát vagy töltőt tűzveszélyes folyadékok, gázok közelében vagy
lobbanékony környezetben. A belső
szikrák megyújthatják a gőzt, mely
személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM: Elektromos áramütés
veszélye. A fluoreszkáló égő cseréje
előtt vegye ki az akkut.
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen közvetlenül a fluoreszkáló fénybe, szemkárosodást okozhat.
Ne használja a lámpát vagy töltőt vizes
vagy nedves területen, esőben ill. hóban.
Ne mossa le a lámpát vagy töltőt vízzel, valamint kerülje, hogy belsejébe víz hatoljon.
Soha nem merítse a lámpát vízbe.
Ne működtesse, a lencse-burkolat nélkül.
Az akku és a töltő használata előtt olvassa
el a kezelési utasításokat és minden akkura/ töltőre / termékhasználatra vonatkozó
figyelmeztető jelölést.
A terméket ne működtesse olyan személy
(beleértve a gyerekeket), aki csökkentett
fizikai, érzékelési és mentális képességekkel rendelkezik, valamint tapasztalatlan
a termék használatával kapcsolatban,
kivéve, ha felügyelettel végzi, ill. útmutatásban részesült a termék használatával
kapcsolatban egy személytől, aki felelős
az ő biztonságáért.
Ne engedje, hogy gyermekek a termék
közelében tartózkodjanak ill., játszanak
azzal.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A DC022 töltő termináljainál és hálózati
aljzatainál 230 V feszültség található.
A DC022LX töltő termináljainál 115
V feszültség található. Ne vizsgálja
ezeket, áramot vezető tárgyakkal.
Áramütést vagy halálos áramütést
okozhat.
FIGYELEM: Áramütés veszélye. Ne
kerüljön folyadék a munkalámpa vagy
töltő belső részébe. Áramütést eredményezhet.
6
•
FIGYELEM: Tűzveszély. A kockázatok csökkentése érdekében kizárólag
D E WALT újratölthető akkumulátort
használjon. Más akkumulátor típusok
felrobbanhatnak és személyi sérülést
és kárt okozhatnak.
FIGYELEM: Bizonyos körülmények között, az áramforráshoz csatlakoztatott
töltő / munkalámpa esetén, a töltőben
található érintkezők zárlatossá válhatnak idegen anyagok által. Vezető
természetű idegen anyagokat, mint
például a következők, de nem korlátozva rájuk, fémforgács, alufólia vagy bármilyen lerakódott fémhulladékot, tartsa
távol a töltő akku behelyező nyílásától.
Mindig húzza ki a töltőt a hálózati
aljzatból, ha nincsen benne az akku,
valamint, ha tisztítani szeretné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NE próbálja a használati útmutatóban
megjelölt töltőtől eltérővel tölteni az
akkumulátort. A munkalámpát/töltőt és
az akkumulátor csomagot kifejezetten úgy
tervezték, hogy együtt működjenek.
Sérült vezeték esetén cseréltesse azt ki.
Vigye a terméket egy hivatalos DEWALT
szakszervizbe.
A munkalámpát/akkumulátortöltőt csak
D EWALT újratölthető akkumulátorok
töltésére használja. Bármely ettől eltérő
használat tüzet, áramütést vagy halálos
áramütést okozhat.
Ne tegye ki a munkalámpát/töltőt esővel
vagy hóval való érintkezésnek. A munkalámpa/töltő háztartási és üzleti célra
használandó.
A csatlakozódugasznál fogva (nem a vezetéknél) húzza ki a munkalámpát/töltőt.
Ez csökkenti az elektromos dugasz és
vezeték károsodását.
Bizonyosodjon meg, hogy a vezeték
megfelelő helyen van, nem lépnek rá,
nem buknak fel benne, ill. más módon
nem károsodhat.
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha másképpen nem megoldható.
A helytelen hosszabbító kábel használata
tüzet, áramütést vagy halálos áramütést
okozhat.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a munkalámpára/töltőre, ne helyezze a munkalámpát/töltőt puha felületre, amely
elzárhatja a szellőző nyílásokat és túlzott
belső hőmérsékletet okozhat. Helyezze
a munkalámpát/töltőt távol mindenféle
meleg forrástól
Ne működtesse a munkalámpát/töltőt,
ha a kábel vagy a csatlakozódugasz
sérült – azonnal javíttassa meg.
Ne használja a munkalámpát/töltőt, ha
leejtették vagy más módon rongálódott.
Javíttassa meg egy hivatalos szervizben.
Ne szerelje szét a munkalámpát/töltőt;
vigye hivatalos szervizbe, ha szerviz
vagy javítás szükséges. A helytelen összeszerelés elektromos áramütést, halálos
áramütést vagy tüzet okozhat.
Mindig húzza ki az áramforrásból, mielőtt
tisztítaná. Ez csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét. Az akkumulátor
csomag, töltőből való eltávolítása nem
csökkenti a kockázatot.
A DC021 és DC022 (230V) munkalámpát/
töltőt úgy tervezték, hogy 230 V-os,
50 Hz AC (kivéve hálózati aljzat) egyenáramról működjön. A DC022LX (115V)
úgy tervezték, hogy 115 V-os, 50 Hz AC
egyenáramról működjön. Váltóáramról
(DC) is működik egy teljesen feltöltött
akkuról. Ne próbálja meg más feszültségen működtetni őket.
Maradék kockázati tényezők
•
Az alábbi kockázati tényezők összefüggésben állnak a termék használatával:
- közvetlenül a fluoreszkáló fénybe tekintés okozta szemkárosodás
- a forró égő érintése okozta égések
Földelési utasítások
A DC022 (230V) munkalámpa/töltő földelést
igényel. Meghibásodás vagy üzemzavar esetén
a földelés a legkisebb ellenállású útvonalat
jelenti az elektromos áramnak, az áramütés
kockázatának csökkentése érdekében.
A munkalámpa /töltő földelt vezetékkel és földelt
csatlakozó dugasszal rendelkezik. A dugasz
a megfelelő, helyi előírások és rendeletek
értelmében szerelt és földelt hálózati aljzatba
csatlakoztassák.
7
lítse legalább 10 percig. Lépjen kapcsolatba
orvosával.
FIGYELEM: A felszerelés helytelen
földelési csatlakozása elektromos
áramütést okozhat. A földelés a zöldsárga színű vezeték. Ha a vezeték
vagy villásdugó javítása ill. cseréje
szükséges, ne csatlakoztassa a felszerelés földelését a fázis vezetékhez.
A javításokat DEWALT szakszervizben
végeztesse el. Ne módosítsa a munkalámpa / töltő villásdugóját, ha nem
illeszkedik az aljzatba, cseréltesse ki
azt egy DEWALT szakemberrel.
•
Soha, semmilyen okból ne próbálja meg
kinyitni az akku csomagot.
További biztonsági utasítások
a töltőkhöz
•
•
FÖLDELT, VEZETÉKES MUNKALÁMPA/TÖLTŐ 16 ÉS ALACSONYABB AMPERES, 230VOS FESZÜLTSÉGEN MŰKÖDTETETT
A munkalámpa/ töltő 230 V-os névleges feszültségen működik, és földelt csatlakozódugasszal
rendelkezik, mint ahogy az, az alábbi ábrán
látható.
•
•
•
DC022
•
Ellenőrizze, hogy az akku száraz és tiszta
mielőtt a töltőbe helyezné.
A DEWALT NiMH akku csomagok töltéséhez „NiMH” vagy „NiMH + NiCd” jelölésű
töltőket használjon.
Soha ne vigye a töltőt vezetékénél fogva.
Tartsa a vezetéket távol hőtől, olajtól és éles
peremektől.
Ne próbáljon nedves akku csomagot tölteni.
Az akku csomag megsemmisítésével
kapcsolatban kövesse a kezelési útmutató
végén található utasításokat.
Ha nem használja az akku csomagot és
a töltőt, tartsa azokat távol gyermekektől,
száraz, elzárt helyen.
A szerszámgépen és töltőn szereplő jelölések magyarázata:
További biztonsági utasítások az
akku csomagokhoz
Akkumulátortöltés.
A töltő használata előtt mindig tanulmányozza
át az országára vonatkozó biztonsági előírásokat, a tűzveszély, elektromos áramütés és
személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében. A termék működtetése előtt olvassa
el az alábbi biztonsági utasításokat.
Őrizze meg ezeket, a biztonsági utasításokat.
Akkumulátor feltöltve.
Akkumulátor hibás, sérült.
Forró/hideg késleltetés.
Ne vizsgálja áramot vezető tárgyakkal.
A töltő megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A veszélyhelyzet elkerülése érdekében,
az elektromos termékek javítását kizárólag
szakemberek végezhetik.
Ne töltsön sérült akkumulátort.
FIGYELEM: Tűzveszély. Kerülje az
akku érintkezőinek fémmel való kontaktusát, mivel az, rövidzárlatot okozhat.
Ne tárolja, vagy szállítsa az akkut, ha
az érintkezőin nincsenek rajta a védőkupakok.
•
Használat előtt olvassa el a kezelési utasítást.
Kizárólag DEWALT akku csomagot
használjon, más fajták szétrobbanhatnak, személyi sérülést és kárt
okozhatnak.
Az akku folyadék 25-30%-os kálium-hidroxid, mely veszélyes lehet. Bőrrel való
érintkezés esetén azonnal mossa le vízzel.
Semlegesítse valamilyen enyhe savval,
mint például citromlé vagy ecet. Szemmel
való érintkezése esetén, folyamatosan öb-
Ne tegye ki vizes behatásoknak.
Azonnal cserélje ki a hibás vezetékeket.
8
A DC021 és DC022 munkalámpa/töltő professzionális felszerelések. NE engedje, hogy gyermekek kapcsolatba kerülhessenek a termékkel.
Tapasztalatlan üzemeltető esetén felügyelet
szükséges.
a. Üzemi (ki/be) kapcsoló
b. Fogantyú
c. Töltési nyílás
d. 16 Amperes aljzat (DC022, 230V)
e. Elektromos kábel
f. Beépített kábeldob
g. Akkuzáró kar
h. Fluoreszkáló égő
i. Lencse burkolat
j. Munkalámpa burkolat
k. Töltés kijelző (piros LED)
l. AC teljesítmény kijelző (zöld LED)
m. H-keret támasz
n. Gumitömítés
o. Égő védő
4°C és 40°C között töltse.
Környezetbarát módon semmisítse
meg az akkumulátort.
Ne égesse el az akkumulátort,
NiMH/ NiCD+.
NiMH és NiCd akkumulátorokat
tölt.
A töltési időt lsd. a műszaki adatoknál.
Lámpa elhelyezése
Beltéri használatra.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő égőt használja.
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
megfelel az alaplapon szereplő feszültségnek.
Ne csatlakoztassa az elektromos
kábelt.
Megfelelő égő behelyezés.
DC022DK/LX, DC021
Az Ön terméke kettős szigetelésű az
EN 60335 előírásnak megfelelően.
Akkuzáró kar.
A DC022QW és GB az EN60335 előírásainak
megfelelően földeltek (I. besorolási osztály)
Csomag tartalma
1
1
1
Munkalámpa
Kezelési utasítás
Robbantott ábra
•
Ellenőrizze, hogy szállítás közben nem
sérült-e a munkalámpa/töltő, alkatrész vagy
más tartozék.
Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa
el a kezelési utasítást.
•
Hosszabbító kábel használata
FIGYELEM: Jó állapotú hosszabbító
kábelt használjón. Ne használjon kopott, csupasz vagy sérült hosszabbítót,
azok elektromos áraütést eredményezhetnek.
FIGYELEM: A berendezés kis feszültségen történő használata túlmelegedést idézhet elő. Egy túlságosan
hosszú hosszabbító kábel használata
a kábel túlmelegedését okozhatja.
Leírás (1-4 ábrák)
FIGYELEM: Soha ne módosítsa a gépet vagy annak bármely alkatrészét.
A gép károsodását vagy személyi
sérülést okozhat.
Kizárólag földelt, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon, valamint a felszerelés rendelkezzen egy harmadik, földelő
vezetékkel.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DC021 és DC022 munkalámpát/töltőt fényforrásként, és professzionális szerszámok akku
csomagjainak feltöltésére fejlesztették ki.
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
megfelelő 3 eres vezetéket használjon, mely
megfelel a gép felvett teljesítményének (lsd. :
műszaki adatok)
9
A minimális vezetőér méret 1,5mm ². Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
róla a vezetéket.
2. Emelje meg az akku záró karját (g) az egyik
kezével, és helyezze be az akku csomagot
a töltő nyílásába. Lassan csukja le az akku
záró karját az akku megfelelő rögzítéséhez.
3. A töltési folyamatot a piros lámpa folyamatos villogása jelzi.
4. Ha az akku elérte teljes töltöttségét, a piros
lámpa folyamatosan világít.
5. A DEWALT 7.2-18 V akku csomagok töltési
ideje körülbelül 1 óra.
Akku csomag
DC021 és DC022 akku típus
A DC021 és DC022 7.2-18 D EWALT akku
csomagot tölt, a lámpa használatát 12-18
V DEWATLT akku csomag teszi lehetővé. Egy
18 V akku működési ideje egy óra ill. több.
Az akku feltölthető a D E WALT 1 órás, 15
perces vagy 12 V-os gépjármű töltőjével is.
A töltő használata előtt olvassa el a biztonsági
utasításokat.
A 38W-os fluoreszkáló munkalámpa 12-18V
DEWALT akkuval vagy 230V és 115V egyenárammal működik. Az 1 órás töltő és a két
aljat KIZÁRÓLAG akkor működnek, ha a munkalámpa /töltő csatlakoztatva van a hálózati
(egyen) áramforráshoz, és nem működtethető
DEWALT akkukkal.
Akkumulátor kupak (5. ábra)
Az akkumulátor kupak az akku különböző érintkezési pontjait védi. Az akku kupakok nélkül,
fém tárgyak rövidre zárhatják az érintkezőket,
ezáltal tűzveszélyt és az akku károsodását
eredményezhetik.
1. Vegye le a védőkupakot mielőtt az akkut
a töltőbe, vagy a gépbe helyezné (5. A ábra)
2. Helyezze a védőkupakokat az érintkezőkre, miután kivette az akkut a gépből vagy
a töltőből (5. B ábra)
Az akkumulátor csomag töltése
Amennyiben első alkalommal vagy hosszabb
tárolás után tölti fel az akkut, úgy az, 80%-os
töltöttséget fogad el. Számos töltési és lemerülési idő után az akku csomag eléri teljes
kapacitását. Töltés előtt mindig ellenőrizze
a hálózatot. Ha a hálózat rendben van, de az
akku nem töltődik, vigye töltőjét egy hivatalos
DEWALT szervizbe. Töltés közben az akku és
a töltő felmelegedhetnek. Ez egy természetes
jelenség, és nem jelez problémát.
FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy az akku
kupak a helyén van, mielőtt elrakná,
vagy szállítaná az akkut.
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítési üzemmód kiegyenlíti
az egyes cellákat az akkuban a csúcsteljesítménye érdekében. Az akkumulátorokat minden 10.
töltési ciklus után tanácsolt frissíteni, vagy ha
az, már nem végzi el az azonos munkamennyiséget, melyet korábban elvégzett ugyanolyan
töltéssel.
Ne töltse az akkut <4 ° C vagy >40° C
környezetben. Javasolt töltési hőmérséklet: kb. 24°C.
Az akku csomag frissítéséhez tegye azt a töltőbe a megszokott módon. A töltést a piros lámpa
folyamatos villogása jelzi.
Töltési folyamat (1, 4 ábrák)
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A DC022 és DC021 töltő termináljainál
és hálózati aljzatainál 230 V feszültség
található. A DC022LX töltő termináljainál 115 V feszültség található.
Ne vizsgálja ezeket, áramot vezető
tárgyakkal. Áramütést vagy halálos
áramütést okozhat.
FIGYELEM: Sérülésveszély. Ne oldja
ki, az akku záró karját gyorsan, az
becsípheti ujjait.
Ha befejezte az 1 órás töltést (a töltőtől függően) a lámpa folyamatosan világít. Ekkor az akku
teljesen fel van töltve és készen áll a munkára.
Ha a töltőben hagyja az akkut az 1 órás töltés
után (a töltőtől függően) a töltő automatikusan
megkezdi a frissítés üzemmódot. Ez 8 óráig tart,
de az akku csomag bármikor kivehető a töltőből
a frissítési üzemmód alatt.
Forró/hideg akku-csomag
késleltetés
1. Csatlakoztassa a munkalámpa /töltő kábelt
(e) a megfelel a megfelelő hálózati aljzatba
vagy generátorhoz.
Ha a töltő észleli, hogy az akkumulátor túl
forró vagy túl hideg, automatikusan megkezdi
10
a Forró /hideg csomagkésleltetést, felfüggeszti
az akku töltését mindaddig, amíg az akku el
nem éri a töltéshez szükséges megfelelő hőmérsékletet. A töltő automatikusan átkapcsol
töltő üzemmódba. Ez a tulajdonság biztosítja az
akku maximális élethosszát. A forró/hideg akku
késleltetésnél a töltő piros lámpája hosszan
majd egy rövidet villant.
A fluoreszkáló izzó cseréjéhez, állítsa a munkalámpa burkolatát felfelé irányuló, álló pozícióba.
Lásd 2. ábra.
FIGYELEM: Javasolt csereégő: D E WALT
DC0213 38 W fluoreszkáló égő
1. Egyik kezével fogja a munkalámpa burkolat
(j) alsó sarkát és a lencsevédőt (i), másik
kezével vegye le a gumitömítést (n) a lámpa burkolatról, kezdje egy fenti saroknál.
2. Továbbra is tartsa a lámpa burkolatot és
vegye le a gumitömítést a burkolat minden
oldaláról (5. ábra)
3. Ha eltávolította a gumitömítést és a lencsevédőt, tegye azokat félre.
4. Egyik kezével tartsa a munkalámpa burkolat alsó sarkát, a másikkal pedig vegye le
az égő védőt (o). Finoman nyomja össze
az égő védő két oldalát a hüvelyk és mutató
ujjával, hogy kivegye a csiptetőből. Tegye
félre az égő védőt.
5. Egyik kezével tartsa a munkalámpa burkolat alsó részét, a másikkal középen fogja
meg a fluoreszkáló égőt (h) és tartsa a fehér műanyag burkolatot, az égő védőt alá.
Még mindig tartsa a burkolat alsó részét,
óvatosan vegye ki az égőt a lámpából, lsd.:
6. ábra. Ellenőrizze, hogy az égő környéke
tiszta, por és szennyeződésmentes.
6. Állítsa be a fluoreszkáló égőt a korábbival
azonos pozícióba. Egyik kezével tartsa
a munkalámpa alsó burkolatát, óvatosan
nyomja be az égő műanyag házának közepét a rögzítéshez.
7. Ha behelyezte az új égőt, óvatosan nyomja
be az égő műanyag házának közepét, hogy
ellenőrizze a megfelelő rögzítést. Tegye
vissza az égő védőt, pattintsa rá a munkalámpa burkolatára.
8. Tegye vissza a lencsevédőt. Helyezze
a gumitömítést az egyik sarokba, majd
szorítsa vissza a munkalámpa mind a négy
oldalára.
MŰKÖDTETÉS
FIGYELEM: Ha a munkalámpát/töltőt egyenárammal használja, a zöld LED lámpának (l)
világítania kell. NE HASZNÁLJA a munkalámpát/töltőt, ha a zöld LED nem világít.
1. Helyezze az összehajtott állapotban lévő
DC021/DC022 egy stabil, vízszintes felületre, úgy hogy a töltő dugaszalja látható.
2. Egyik kezével tartsa a fogantyút (b), a másikkal pedig emelje meg a munkalámpa/
töltő burkolatát (j). A munkalámpa háza
a H-keret támasz (m) tetején számos pozícióba beállítható. A H-keret támasz a töltő
burkolata körül 4 pozícióban forog.
3. Állítsa be a munkalámpát a kívánt pozícióba. A bekapcsoláshoz nyomja be az üzemi
kapcsolót (a).
Ha már nem használja a munkalámpát/töltőt,
kapcsolja azt ki, hajtsa le a munkalámpa/töltő
burkolatát (1. ábra)
A fluoreszkáló égő cseréje (6, 7
ábrák)
FIGYELEM: Áramütés veszélye.
A fluoreszkáló égő cseréje előtt
mindig válassza le a gépet és töltőt
az áramforrásról. Az ilyen jellegű
biztonsági intézkedések csökkentik
a személyi sérülés kockázatát.
FIGYELMEZTETÉS: A közvetlen,
a fluoreszkáló lámpába tekintés szemkárosodást okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ha törött égőt
cserél, védje kezeit. Kesztyű nélkül
ne távolítsa el a törött darabokat, azok
megvághatják kezeit.
FIGYELMEZTETÉS: Használat után
közvetlenül, ne nyúljon az égőhöz.
Várja, meg míg az kihűl, mielőtt kicserélné.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos gépét úgy tervezték, hogy hosszú ideig működőképes legyen
minimális karbantartással. A folyamatos, kielégítő működtetés a megfelelő karbantartástól és
gyakori tisztítástól függ.
11
Lépjen kapcsolatba értékesítőjével, a megfelelő
kiegészítőkkel kapcsolatban.
FIGYELEM: A komoly személyi sérülés elkerülése érdekében mindig
kapcsolja ki a gépet és szüntesse
meg az akkumulátor csomag elektromos csatlakozását, mielőtt javítaná,
állítaná, vagy behelyezné/kivenné
a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló „KI” („OFF”) állapotban
van. Egy véletlenszerű bekapcsolódás
sérülést okozhat.
A környezet védelme
Tárolja elkülönítetten. Ez a termék
nem semmisíthető meg más háztartási
hulladékkal együtt.
Amennyiben egy nap úgy dönt, hogy DEWALT
termékét kicserélné, vagy már nem veszi
hasznát a továbbiakban, ne semmisítse meg
háztartási hulladékaival együtt. Tegye lehetővé,
hogy elkülönülten gyűjtsék be.
Szerviz megjegyzés
A terméket az üzemeltető nem szervizelheti.
Az égő cseréjén kívül nincsenek szervizelhető
alkatrészek a munkalámpában/töltőben. Vigye
munkalámpáját hivatalos DEWALT szakszervizbe, így megakadályozhatja, hogy a statikai,
érzékeny belső tartozékok sérüljenek.
A használt termékek, és csomagolás
elkülönített gyűjtése lehetővé teszi,
hogy újrahasznosítsák. Az újrahasznosított anyagok felhasználása segít
megakadályozni a környezeti szennyezést és csökkenti a nyersanyag iránti
szükségletet.
Tisztítás
A helyi előírások biztosíthatják az elektromos
termékek háztartási termékektől elkülönített
gyűjtését, szemétlerakó helyeken vagy a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta.
FIGYELEM: Tisztításkor kizárólag
nedves ruhát használjon a műanyag
részekhez. Sok háztartási tisztítószer
olyan vegyszert tartalmaz, amely
károsíthatja a műanyag részeket. Ne
használjon gázolajat, terpentint, lakkot
vagy hígítót, vegytisztító folyadékot
vagy hasonló termékeket, mert azok
károsíthatják a műanyag részeket. Ne
kerüljön folyadék a gép belsejébe, soha
ne merítse be egyetlen részét sem
a gépnek folyadékba.
DEWALT lehetőséget biztosít az ilyen termékek
gyűjtésére és újrahasznosítására saját termékeinél, melyek már elérték működtetési idejük
végét. Hogy előnyét élvezhesse programunknak, vigye be gépét hivatalos szervizünkbe,
ahol begyűjtik azt Önnek.
Tájékozódhat a legközelebbi hivatalos szervizről, ha kapcsolatba lép a helyi DEWALT
irodával, az útmutatóban szereplő címen.
Hivatalos DEWALT szervizek listája és teljes
értékesítés utáni szolgáltatások listája, kapcsolatfelvétel megtalálhatók az interneten
a www.2helpU.com oldalon.
MUNKALÁMPA/TÖLTŐ TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM: Tisztítás előtt szüntesse
meg a munkalámpa/töltő elektromos
csatlakozását. A munkalámpa/töltő
külső részéről egy ronggyal vagy puha,
nem-fémes ecsettel távolítsa el a szennyeződést. Ne használjon vizet, vagy
bármilyen más tisztító anyagot.
Újratölthető akkumulátor csomag
A hosszú élettartalmú akkumulátor csomagot
újra fel kell tölteni, ha nem tud elegendő erőt
kifejteni olyan munkáknál, melyeket korábban
könnyedén elvégzett. A műszaki élettartam végén, semmisítse meg, környezetbarát módon.
• Teljesen merítse le az akkut, majd vegye ki
a gépből.
Opcionális tartozékok
Mivel a DEWALT kiegészítőktől eltérő
kiegészítőket nem tesztelték, így azok
veszélyesek lehetnek. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében, kizárólag DEWALT kiegészítőket használjon
ezzel a termékkel.
12
•
A Li-Ion, NiCd és NiMH cellák újrahasznosíthatóak. Vigye el azokat a kereskedőjéhez
vagy a helyi újrahasznosító állomásra. Az
összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelően, megsemmisítik.
A TÖLTŐVEL AZ ALÁBBI AKKUK KOMPATIBILISEK:
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6 V
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0 V
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0 V
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6 V
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0 V
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4 V
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0 V
NiCd
2,0 Ah
DE9084
7,2 V
NiMH
2,0 Ah
DE9075
12,0 V
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4 V
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12,0 V
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0 V
NiMH
2,6 Ah
13
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst00085157 - 15-10-2008
14
BLACK & DECKER GMBH MAGYARORSZÁGI
KERESKEDELMI KÉPVISELET
Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ
Tel/fax
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17
S.O.S 06 30 321 45-95
403-22-60, 404-00-14
service@rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10/08
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
15
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
SPOTLIGHT 1
©
DC022 - - - - - A
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising