GR3400 | Black&Decker GR3400 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

518707 - 83 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
www.blackanddecker.com.tr
GR3400
GR3420
GR3410
GR3800
GR3810
GR3820
GR3400
GR3800
2
3
4
TÜRKIYE
Kullanma Amacı
♦
Black & Decker çim kesme makineniz çim biçme
amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün hobi amaçlı
kullanım içindir.
Kullanım
♦ Arızalı güvenlik teçhizatı veya muhafazası
olan aletle hiç bir zaman çalışmayın. Güvenlik
teçhizatı elemanlarından olan çim toplama
haznesi yerinde değilse aletle hiç bir zaman
çalışmayın.
♦ Aleti yalnızca gün ışığında veya iyi bir
aydınlatma altında kullanın.
♦ Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli
veya ıslak koşullarda kullanmayın. Aleti ıslak
çimde kullanmamaya özen gösterin.
♦ Özellikle eğimli yüzeylerde yere sağlam
basmaya dikkat edin. Yeni kesilmiş çimlerin
nemli ve kaygan olduğunu unutmayın. Dik
yokuşlarda çalışmayın.
♦ Çimleri yokuş yerlerde enlemesine kesin, hiç
bir zaman yukarıdan aşağıya doğru kesmeyin.
Yokuşlu ve eğimli yerlerde yön değiştirirken
son derece dikkatli olun.
♦ Aleti yürüyerek kullanın, asla koşmayın. Aleti
kendinize doğru çekmeyin ve aleti kullanırken
arkaya doğru yürümeyin.
♦ Aleti talimatlara uygun olarak çalıştırın ve
ayaklarınızı bıçaklardan yeterli uzaklıkta
tutun.
♦ Aleti çalıştırırken tabanını, çalıştırılması için
tabanın yerden kaldırılması gerekmediği
sürece kaldırmayın. Tabanın kaldırılmasını
gerektiren durumlarda kesinlikle gereğinden
fazla kaldırmayın ve kullanıcının aksi
yönünde bulunan kısmı kaldırın. Aleti yere
indirmeden önce daima her iki kolun da
çalışma konumunda olduğundan emin olun.
♦ Çimensiz alanları geçmek veya aletle kesme
için belirlenen alana gelmek veya orayı terk
etmek için aleti taşımanız gerektiğinde aleti
kapatın ve bıçağın durmasını bekleyin.
♦ Bıçak tamamen durmadan önce aleti
kaldırmayın veya taşımayın.
♦ El ve ayaklarınızın bıçaklardan yeterli uzaklıkta
olmasına dikkat edin. El ve ayaklarınızla çim
kesme makinesinin dönen kısımlarına hiç bir
zaman yaklaşmayın.
♦ Her zaman çim çıkma deliğinden uzak durun.
♦ Aletin başından ayrılmadan ve aletin herhangi
bir parçasını değiştirmeden, temizlemeden
veya kontrol etmeden, sıkışma durumunu
tamir etmeden önce aleti durdurun, fişini
elektrik prizinden çekin ve dönen kısımlarının
Güvenlik talimatları
Uyarı! Elektrikli bahçe aletlerini kullanırken yangın
tehlikesi, elektrik çarpması ve yaralanmalardan
korunmak için temel güvenlik önlemlerine ve
talimatlarına uymak gereklidir.
♦
♦
♦
Çalışmaya başlamadan önce hareket
yolunuzda dallar, tahta parçaları, taşlar, tel
ve başka herhangi bir engel olup olmadığını
kontrol edin.
Aleti kullanmaya başlamadan önce bu
kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Aleti çalıştırmadan önce acil durumlarda aletin
nasıl durdurulacağı hakkında bilgi sahibi olun.
Bu kullanma kılavuzunu daha sonra da
gerekebileceğini düşünerek saklayın.
Eğitim
♦ Bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Alet kumanda düğmeleri ile aletin doğru
kullanım yöntemlerini tanıyın.
♦ Bu kullanma kılavuzunu okumamış olan
kişilere ve çocuklara bu aletin kullanımını
yasaklayın. Yerel talimatlar muhtemelen
aletin kullanımı için minimum yeterli yaş sınırı
getirmişlerdir, buna uyunuz.
♦ Aletin yakınlarında başka insanlar, özellikle
de çocuklar ve hayvanlar varsa aleti kesinlikle
kullanmayın.
♦ Kullanıcının olası kaza ve yaralanmalardan
sorumlu olduğunu unutmayın.
Hazırlık
♦ Ayaklarınızın korunması için ayakkabı veya
bot giyin. Ayaklarınız çıplakken veya açık
sandalet giymişseniz aleti kullanmayın.
Ayaklarınızı korumak için uzun pantalonlar
giyin.
♦ Bu aleti kullanırken koruma gözlüğü kullanın!
Eğer alet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa
yüzünüze toza karşı bir maske takın. Eğer
gürültü rahatsız edecek bir düzeydeyse
koruma kulaklığı takın.
♦ Elektrik çarpmasına karşı koruma.
Topraklanmış malzemelerle temastan kaçının
(örneğin madeni korkuluklar, elektrik direkleri
vb.).
♦ Aleti kullanmadan önce bıçağın, bıçak
somununun ve kesme teçhizatının arızalı
olmadığından emin olun. Bıçak somununun
güvenli bir şekilde tesbit edilip edilmediğini
kontrol edin.
5
♦
♦
♦
Çim kesme makineleri için ek güvenlik
talimatları
♦ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi
veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
♦ Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
♦ Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek amacıyla yetkili Black & Decker Servisi
tarafından değiştirilmelidir.
tamamen durduğundan emin olun.
Eğer alet güçlü bir şekilde titremeye başlarsa
veya yabancı bir maddeye çarptıysa aleti
durdurun ve fişini prizden çekin. Alette
herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol
edin.
Elektrik kablosunu bıçaktan uzak tutmaya
özen gösterin ve konumunu sürekli kontrol
edin.
Motor, alet kapatıldıktan sonra birkaç saniye
daha çalışmaya devam edecektir. Bıçağı
kesinlikle zorla durdurmaya çalışmayın.
Bakım ve saklama
♦ Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Hareketli
tüm kısımların doğru monte edildiğinden ve
birbirine girmediğinden, hiç bir parçanın kırık
olmadığından, muhafaza ile açma/kapama
düğmesinin hasarlı olmadığından emin
olun ve aletin çalışmasını etkileyebilecek
tüm diğer koşulları kontrol edin. Aletin
uygun şekilde çalışacağından ve öngörülen
fonksiyonlarını yerine getireceğinden emin
olun. Muhafaza veya kapak hasarlı ise veya
yerinde değilse aleti kesinlikle kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurluysa
aleti kullanmayın. Açma/kapama düğmesi
çalışmıyorsa aleti kullanmayın. Hasarlı veya
kusurlu parçaları Black & Decker yetkili
servisinde tamir ettirin veya değiştirin.
♦ Kabloda hasar olup olmadığını sıklıkla kontrol
edin. Kablo hasarlı ise herhangi bir tehlikeli
durumu önlemek için yetkili bir tamir servisi
tarafından değiştirilmelidir. Uzatma kablolarını
düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı bir uzatma
kablosunu derhal değiştirin.
♦ Güvenli bir çalışma koşulu sağlamak için alet
üzerindeki tüm somun, cıvata ve vidaların
sağlam bir şekilde sıkılı olduğundan emin
olun.
♦ Çim toplama haznesinde aşınma veya hasar
olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse
değiştirin. Aleti hiç bir zaman çim toplama
haznesi olmadan kullanmayın.
♦ Alet kullanımda olmadığı zamanlarda kuru
bir yerde saklanmalıdır. Çocuklar, aletin
saklandığı yere erişmemelidir.
♦ Sadece uygun tipte yedek bıçaklar kullanın.
♦ Sadece Black & Decker firmasının tavsiye
ettiği yedek parça ve aksesuarları kullanın.
Diğer kişilerin güvenliği
♦ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi
veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
♦ Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Uyarı sembolleri
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Aleti kullanmadan önce kullanma
kılavuzunu okuyun.
Aleti yağmura veya yüksek nemlere
maruz bırakmayın.
Elektrik kablosu hasarlıysa veya
bakımdan önce fişi prizden çekin.
Etraftaki kişilerin uzakta durmasını
sağlayın.
Keskin bıçaklara dikkat edin.
Kabloyu bıçaklardan uzak tutun.
6
♦
Alet kapatıldıktan sonra bıçaklar
dönmeye devam edecektir.
Üst kolun montajı (şekil A)
♦ Montajdan önce kablo sarma kancasının (22)
üst kola sabitlendiğinden emin olun.
♦ Şekilde gösterildiği gibi alt kolu (5), topuzlar
(12), pullar (11) ve vidaları (10) kullanarak üst
kola (4) sabitleyin.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; bu nedenle
hiçbir toprak kablosuna gerek yoktur.
Her zaman şebeke geriliminin
aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol
edin.
♦
♦
Vidalarla (14) kolu sabitleyin.
Şebeke kablosunun sabitlenmesi (şekil D)
Şebeke kablosunu kablo tutucuları kullanarak
sabitlemek gereklidir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek amacıyla yetkili
Black & Decker Servisi tarafından
değiştirilmelidir.
Elektrik güvenliği, yüksek duyarlıklı 30 mA
bir artık akım cihazı (RCD) kullanılarak daha
da artırılabilir.
♦
♦
Uzatma kablolarının kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik
özelliklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Uzatma kablosu açık havada kullanıma
uygun ve buna göre işaretlenmiş olmalıdır. 30 m’ye
kadar 1,5 mm2 iletken ebatlı HO5VV-F uzatma
kablosu, güç kaybı yaşanmadan kullanılabilir.
Kullanmadan önce, uzatma kablosunda hasar,
aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol
edin. Hasarlı veya kusurlu ise, uzatma kablosunu
değiştirin. Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu
daima sonuna kadar açın.
Bir tutucuyu (13), emniyet şalterinden motora
giden kablonun üzerine geçirin. Tutucuyu alt
kola (5) sabitleyin.
Diğer tutucuyu (13), emniyet şalterinden
motora giden kablonun üzerine geçirin.
Tutucuyu üst kola (4) sabitleyin.
Uyarı! Fişi şebeke prizine takmadan önce
kablonun kablo sarma kancasıyla tespit
edildiğinden emin olun.
Kablo dolama kancalarını takma (Şekil C)
(sadece GR3400 ve GR3800)
Kablo dolama kancalarını (20-21), kablonun (19)
kullanılmadığı zamanlarda güvenli ve kolay bir
şekilde muhafaza edilmesini sağlar.
♦ İki düz kablo dolama kancasını (20) alt kola (5)
ambalajdan çıkan vidalarla şekilde gösterildiği
şekilde (Şekil C) vidalayın. 90 derece kancayı
(21) alt kolun üst yatay parçasına ambalajdan
çıkan vidalarla vidalayın.
Özellikleri
1. Emniyet şalteri
2. Güvenlik tetiği
3. Açma/kapama düğmesi
4. Üst kol
5. Alt kol
6. Çim toplama haznesi
7. Yükseklik ayarı
8. Motor kapağı
9. Tutma kolları
Çim toplama haznesinin sabitlenmesi (şekil E)
♦ Kapağı (15) kaldırın ve çim toplama haznesini
(6) kulakçıkların üzerine yerleştirin.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik
uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya
çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb.
dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
Alt kolun sabitlenmesi (şekil B)
♦ Montajdan önce vidaları (14) alt kolun
üzerinden (5) çıkartın.
♦ Alt kolun uçlarını (5) çim kesme makinesindeki
ilgili deliklere takın.
♦ Kolu aşağıya doğru sonuna kadar bastırın.
♦
♦
7
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
♦
♦
♦
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya
çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun
sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak
çalışmanıza ara verin.
Duyma bozukluğu.
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması
sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek:
ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen
ve MDF).
♦
♦
Uyarı! Şekil H’de gösterildiği gibi kabloya doğru
ilerlemeyin.
Çim toplama haznesinin boşaltılması
♦ Çim kesme makinesinin altından kesilmiş
çimin atıldığını görürseniz çim toplama
haznesini boşaltın.
Kullanım
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin.
Aşırı yüklenmeyin.
Kesme yüksekliğinin ayarlanması (şekil F)
Çim kesme yüksekliği merkezi yükseklik ayarı
ile ayarlanır.
Uyarı! Ayarlamaya geçmeden önce aletin fişini
prizden çekin ve bıçağın durmasını bekleyin.
♦
Uyarı! Aleti hiç bir zaman çim toplama haznesi
olmadan kullanmayın.
Çim kesme makinesini taşıma (şekil I)
Uyarı! Taşımadan önce aletin fişini prizden çekin
ve bıçağın durmasını bekleyin.
Merkezi yükseklik ayar kolu (7) ile tekerlekler
arzu edilen yükseklik kademesine ayarlanır.
♦
Açma ve kapama
Açma
♦ Kolu iki elinizle sağlam bir şekilde tutarak
aletin ön kısmı kalkacak şekilde kolu biraz
aşağıya doğru eğin.
♦ Güvenlik tetiğini (2) basılı tutarak açma/
kapama düğmesini (3) kendinize doğru çekin.
♦ Güvenlik tetiğini (2) bırakın.
♦ Aletin kendi çalışma konumuna dönmesine
izin verin.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla ve
uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Sürekli tatmin edici sonuç için alete gerekli
özenin gösterilmesi ve aletin düzenli temizliği
gerekmektedir.
Uyarı! Düğmeyi kesinlikle açık konumda
kilitlemeye çalışmayın.
♦
♦
Çim kesme (şekil G ve H)
En iyi sonuçları elde etmek ve şebeke kablosunu
kesme riskini en aza indirmek için çim kesme
makinenizi bu bölümde belirtildiği gibi kullanmanızı
tavsiye ediyoruz.
♦
♦
♦
Çim kesme makinesi tutma kolları (9) ile rahat
bir şekilde taşınabilir.
Yararlı tavsiyeler
♦ Eğer çim yaklaşık 10 cm’den uzunsa en iyi
sonucu alabilmek için iki kere kesim yapın. İlk
önce maksimum kesme yüksekliğinde, sonra
düşük veya orta yükseklikte kesim yapın.
♦ En iyi sonuçları alabilmek için, sadece kuru
çimleri kesin.
Kapama
♦ Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini
(3) bırakın.
♦
Sağa doğru dönün ve 3 numaralı pozisyona
geçin.
Sola doğru dönün ve 4 numaralı pozisyona
geçin.
İhtiyaca göre yukarıda yazılan aşamaları
tekrar edin.
♦
♦
Şebeke kablosu rulosunu çimende başlangıç
noktasına yakın bir yere bırakın (şekil F’de
pozisyon 1).
Aleti yukarıda belirtilen şekilde açın.
Şekil F’ye göre ilerleyin.
1. pozisyondan 2. pozisyona geçin.
Aleti temiz ve kuru tutun.
Havalandırma deliklerini temiz ve kuru bir
fırçayla düzenli olarak temizleyin.
Aletteki çim ve kiri düzenli olarak temizlemek
için kör bir raspa kullanın.
Aleti temizlemek için, sadece yumuşak sabun
ve nemli bir bez kullanın. Aletin içine sıvı
kaçmasına kesinlikle izin vermeyin ve aletin
hiçbir parçasını kesinlikle sıvıya batırmayın.
Herhangi bir aşındırıcı veya çözücü içeren
temizlik maddesi kullanmayın.
Bıçak bakımı
♦ Bıçaktaki çim ve kiri düzenli olarak temizleyin.
8
♦
♦
♦
Hiç bir ses gelmiyor ve bıçak hareket etmiyor
♦ Elektrik kablosunun doğru takılmış olup
olmadığını kontrol edin.
♦ Şebeke sigortalarını kontrol edin.
Bahçe bakımı sezonunun başında bıçağın
durumunu kontrol edin.
Eğer bıçak körelmişse onu bileyin veya
değiştirin.
Eğer bıçak hasarlı veya aşınmışsa aşağıda
açıklandığı gibi yeni bir bıçak takın.
Elektrik fişinin değiştirilmesi (Sadece İngiltere
ve İrlanda)
Yeni bir şebeke fişinin takılması gerekiyorsa:
♦ Eski fişi güvenli bir şekilde elden çıkartın.
♦ Kahverengi kabloyu yeni fişteki akım taşıyan
terminale bağlayın.
♦ Mavi kabloyu nötr terminale bağlayın.
Uyarı! Toprak terminaline bağlantı yapılmamalıdır.
İyi kalitede fişlerle birlikte verilen bağlantı
talimatlarını takip edin. Önerilen sigorta: 13 A.
Bıçak değişimi (şekil J)
♦ Yedek bıçağı Black & Decker satış
noktalarında bulabilirsiniz.
- Takip eden çim biçme makinelerinde
Cat no. A6244 kullanılabilir:
GR3400, GR3410 ve GR3420.
- Takip eden çim biçme makinelerinde
Cat no. A6243 kullanılabilir:
GR3800, GR3810 ve GR3820.
Çevre Koruması
Uyarı! Aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat edin:
Ayarlamaya geçmeden önce aletin fişini prizden
çekin ve bıçağın durmasını bekleyin.
♦ Kendinize zarar vermemeye dikkat edin.
Bıçağı tutarken iş eldivenleri takın veya bir
bez kullanın.
♦ Sadece yukarıda belirtilen yedek bıçağı
kullanın.
♦ Bıçak fanını (16) hiç bir zaman yerinden
çıkartmayın.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşündüğünüzde veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Bıçak değiştirmek için:
♦ Aleti yana yatırın.
♦ Bir elinizle bıçağı (17) tutun.
♦ Bıçak somununu (18) gevşetmek ve çıkartmak
için çim kesme makinesiyle birlikte teslim
edilen anahtarı kullanın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Not: Bıçağı makineye takarken bıçak üzerindeki
metin kullanıcı tarafında olmalıdır.
♦ Bıçağı (17) değiştirin.
♦ Pulu (daha önce takılı ise) ve somunu (18)
geri takın.
♦ Bıçak somununu iyice sıkın.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için
lütfen ürününüzü bizim adımıza teslim alacak
herhangi bir yetkili servise iade edin.
Arıza giderme
Eğer aletiniz düzenli ve doğru bir şekilde
çalışmıyorsa aşağıdaki talimatlara göre hareket
edin. Sorun yine de giderilmezse Black & Decker
yetkili servisine başvurun.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya
da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com
Uyarı! Devam etmeden önce fişi prizden çekin.
Motordan ses geliyor ancak bıçak hareket
etmiyor
♦ Bıçağın dönmesini engelleyen maddeleri
dikkatli bir şekilde çıkartın.
9
Teknik özellikleri
GR3400 TYPE 2
GR3410 TYPE 1
GR3420 TYPE 2
Voltaj
Giriş gücü
Yüksüz hızı
Vac
230
230
W
1200
1050
dev/dak
2900
2900
Yükseklik ayarı
mm
23, 33, 43, 53, 63
23, 33, 43, 53, 63
Bıçak uzunluğu
mm
340
340
kg
13,7
12,4
GR3800 TYPE 2
GR3820 TYPE 1
Ağırlık
GR3810 TYPE 2
Voltaj
Giriş gücü
Yüksüz hızı
Vac
230
230
W
1600
1200
dev/dak
2900
2900
Yükseklik ayarı
mm
28, 38, 48, 58, 68
28, 38, 48, 58, 68
Bıçak uzunluğu
mm
380
380
kg
17
16,7
Ağırlık
el/kol ağırlıklı titreşimi m/s2 <2,5
10
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve
bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde
bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde
garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve
haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
AT uygunluk beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
GR3400, GR3420, GR3410, GR3800, GR3810,
GR3820
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde
açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 98/37/
EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC (29
Aralık 2009’dan itibaren), EN60335-1, EN603352-77
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma
tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme,
işçilik ya da uygunsuzluk nedeniyle bozulursa,
müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış
ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti
eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
2000/14/EC, Çim kesme makinesi, L ≤ 50, Ek VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230
Sandweiler,
Lüksemburg Onaylanmış Kuruluş Kimlik No.: 0499
♦
2000/14/EC (Parça 12, Ek III, L ≤ 50 cm)’e göre
ölçülen ses basıncı düzeyi:
LwA (akustik güç) 91,75 dB(A)
Belirsizlik = 3 dB(A)
LwA (garantili) 93 dB(A)
Belirsizlik = 3 dB(A)
♦
♦
♦
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifine de
uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten Black & Decker ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden
veya kaza sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker
servis ekibinden başkası tarafından tamir
edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair
ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı
gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen
listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini
ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve
temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın
derlenmesinden ve Black & Decker adına bu
bildirimi yapmaktan sorumludur.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı,
Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
28-10-2010
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım
ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı, Eyüp - İstanbul
11
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ
Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00142204 - 07-12-2010
12
GR3400 (T1&T2) - GR3410 (T1) - GR3420 (T1&T2)
GR3800 (T1&T2) - GR3810 (T1&T2) - GR3820 (T1)
37
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
TYP
1-2
68
38
45
39
40
43
44
45
41
48
47
46
6
33
34
49
51
50
32
5
1
35
52
5
17
28
27
29
69
E15236
www.2helpU.com
13
27 - 10 - 10
42
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising