GR3400 | Black&Decker GR3400 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

402011 - 31 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GR3400
GR3420
GR3410
GR3800
GR3810
GR3820
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Maşina pentru tuns gazon Black & Decker a fost
concepută pentru tunderea ierbii. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul
de incendiu, electrocutare şi vătămări corporale.
♦ Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a
utiliza aparatul.
♦ Înainte de a utiliza aparatul, asiguraţi-vă că
ştiţi cum să-l opriţi în caz de urgenţă.
♦ Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Operare
♦ Nu utilizaţi niciodată aparatul cu apărători
sau scuturi defecte sau cu dispozitivele de
siguranţă demontate, cum ar fi spre exemplu
deflectorul sau coşul de colectare a ierbii.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la ploaie. Nu utilizaţi
aparatul în condiţii de umezeală sau umiditate. Este de preferat să nu utilizaţi aparatul
când iarba este udă.
♦ Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai
ales când lucraţi în pantă. Aveţi grijă la iarba
proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă
şi alunecoasă. Nu lucraţi pe pante abrupte.
♦ Lucraţi transversal pe pante, niciodată în sus
şi în jos. Fiţi deosebit de atenţi atunci când
schimbaţi direcţia în pantă.
♦ Mergeţi şi nu alergaţi atunci când utilizaţi aparatul. Nu trageţi aparatul înspre dvs. sau nu
faceţi paşi înapoi atunci când îl utilizaţi.
♦ Porniţi aparatul conform instrucţiunilor şi ţinând picioarele departe de lamă.
♦ Nu înclinaţi aparatul atunci când îl porniţi, cu
excepţia cazurilor în care aparatul trebuie
să fie înclinat pentru a fi pornit. În acest
caz, nu înclinaţi aparatul mai mult decât
este absolut necesar şi ridicaţi doar partea
aflată mai departe de operator. Asiguraţi-vă
întotdeauna că aveţi ambele mâini amplasate în poziţia de lucru înainte de a readuce
aparatul pe sol.
♦ Opriţi aparatul şi aşteptaţi ca ansamblul lamei
să înceteze să se rotească dacă aparatul
trebuie să fie înclinat pentru transportare la
traversarea suprafeţelor diferite de gazon şi
la transportarea aparatul la şi din zona de tuns
gazonul.
♦ Nu ridicaţi sau nu căraţi aparatul până când
lama nu s-a oprit complet.
♦ Ţineţi picioarele şi mâinile departe de lamă.
Nu puneţi mâinile sau picioarele în apropierea
sau dedesubtul pieselor rotative.
♦ Staţi întotdeauna la distanţă faţă de deschiderile de evacuare.
Instruire
♦
♦
♦
♦
Citiţi instrucţiunile cu atenţie. Familiarizaţivă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată a
aparatului.
Nu permiteţi copiilor sau oricăror persoane
nefamiliarizate cu aceste instrucţiuni să utilizeze aparatul. Regulamentele locale pot limita
vârsta operatorului.
Nu utilizaţi niciodată aparatul atunci când în
apropiere se află persoane, în special copii,
sau animale de companie.
Reţineţi că operatorul va fi considerat responsabil pentru accidentele sau pericolele
provocate celorlalţi sau obiectelor deţinute.
Pregătirea
♦
♦
♦
Înainte de a utiliza aparatul, inspectaţi
vizual lama, piuliţa lamei şi ansamblul de
tăiere pentru a depista dacă sunt uzate
sau deteriorate. Verificaţi dacă piuliţa lamei este bine strânsă.
Înainte de a începe utilizarea, verificaţi
dacă traseul de tuns iarba este lipsit de
beţe, pietre, sârme şi orice alte obiecte.
Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a
vă proteja picioarele. Nu utilizaţi aparatul atunci când sunteţi desculţi sau când
purtaţi sandale. Purtaţi pantaloni lungi
pentru a vă proteja picioarele.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie
în timpul utilizării uneltei. Utilizaţi o mască
pentru faţă sau o mască anti-praf ori de
câte ori operaţiile au loc în ambiente cu
mult praf. Trebuie purtate echipamente de
protecţie pentru urechi oricând nivelul de
zgomot este inconfortabil.
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi. Preîntâmpinaţi contactul corpului cu suprafeţe
împământate sau legate la masă (ex. şine
metalice, stâlpi de iluminat etc.).
5
♦
♦
♦
♦
♦
Deconectaţi, scoateţi ştecherul din priză şi asiguraţi-vă că piesele rotative s-au oprit din rotit
înainte de lăsa aparatul nesupravegheat şi înainte de a înlocui, curăţa sau inspecta orice piese
ale aparatului sau de a curăţa vreun blocaj.
Dacă aparatul începe să vibreze anormal sau
dacă loviţi un obiect străin, opriţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză. Verificaţi aparatul
pentru depistarea oricăror deteriorări.
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de lamă. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia
cablului.
Motorul va continua să funcţioneze pentru
câteva secunde după oprirea aparatului.
Nu încercaţi niciodată să forţaţi lama să se
oprească.
♦
Asiguraţi-vă că se utilizează numai dispozitive
de tăiat de schimb de tip corespunzător.
Utilizaţi numai piesele de schimb şi accesoriile
Black & Decker recomandate.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
maşinile de tuns gazon
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
♦ În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Întreţinere şi depozitare
♦ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte. Verificaţi dacă există piese mobile aliniate incorect şi care au cedat, dacă există componente rupte, apărătoare şi întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce ar
putea afecta utilizarea aparatului. Asiguraţi-vă
că aparatul fa funcţiona corespunzător şi că
va efectua funcţia pentru care a fost proiectat.
Nu utilizaţi niciodată aparatul atunci când o
apărătoare sau carcasă este deteriorată sau
nu este montată. Nu utilizaţi aparatul în cazul
în care există vreo componentă deteriorată
sau defectă. Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Prevedeţi repararea sau înlocuirea
componentelor deteriorate sau defecte de
către un agent autorizat de reparaţii.
♦ Verificaţi frecvent cablul pentru a depista
eventualele deteriorări. În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de
un agent de reparaţii autorizat pentru a preîntâmpina vreun pericol. Inspectaţi periodic
cablurile prelungitoare. Înlocuiţi imediat un
cablu prelungitor deteriorat.
♦ Păstraţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile
bine strânse pe aparat pentru a asigura utilizarea în siguranţă.
♦ Verificaţi sacul pentru iarbă pentru a depista
semne de uzură sau deteriorare şi înlocuiţi-l
dacă este necesar. Nu folosiţi niciodată aparatul fără sacul pentru iarbă.
♦ Atunci când nu este folosit, acest aparat
trebuie să fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Simboluri de avertizare
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.
Scoateţi ştecherul din priză în cazul în
care cablul de alimentare este deteriorat sau înainte de a efectua operaţii
de întreţinere.
6
6.
7.
8.
9.
Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Aveţi grijă la lamele ascuţite.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă
că aparatul este oprit şi deconectat de la priză.
Ţineţi cablul la distanţă faţă de lamele
de tăiat.
Lamele vor continua să se rotească
după ce utilajul este oprit.
Montarea mânerului inferior (fig. B)
♦
Scoateţi şuruburile (14) de pe mânerul inferior
(5) înainte de asamblare.
♦ Introduceţi capetele mânerului inferior (5) în
orificiile corespunzătoare din maşina de tuns
gazon.
♦ Apăsaţi mânerul în jos cât de mult posibil.
Fixaţi mânerul cu ajutorul şuruburilor (14).
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
♦
Sac pentru iarbă
Reglarea înălţimii
Capac Motor
Mânere de deplasare
Asamblarea mânerului superior (fig. A)
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare
sensibilitate de 30 mA.
♦
♦
Înainte de asamblare, verificaţi dacă cârligul
de fixare a cablului (22) este montat pe mânerul superior.
Montaţi piesa mânerului inferior (5) pe mânerul superior (4) folosind butoanele (12), şaibele (11) şi şuruburile (10) conform ilustraţiei.
Fixarea cablului de la motor (fig. C)
Cablul motorului trebuie să fie fixat folosind opritoarele de cablu.
♦ Prindeţi un opritor (13) pe cablul care pleacă
de la ansamblul de întrerupătoare la motor.
Fixaţi opritorul pe mânerul inferior (5).
♦ Prindeţi celălalt opritor (13) pe cablul care
pleacă de la ansamblul de întrerupătoare la
motor. Fixaţi opritorul pe mânerul superior (4).
Avertisment! Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare este fixat folosind cârligul de fixare a
cablului (22) înainte de conecta ştecherul la priza
electrică.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber
şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate
folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de
până la 30 m fără a afecta performanţa produsului.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi
îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet
cablul.
Montarea sacului pentru iarbă (fig. D)
♦
Ridicaţi clapa (15) şi poziţionaţi sacul pentru
iarbă (6) peste limbi.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
Ansamblu întrerupătoare
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Mâner superior
Mâner inferior
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
7
Tunderea gazonului (fig. F şi G)
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Vă recomandăm să utilizaţi maşina de tuns gazon
conform instrucţiunilor din această secţiune pentru
a obţine rezultate optime şi pentru a reduce riscul
de a tăia cablul de alimentare.
♦ Poziţionaţi colacul de cablu de alimentare pe
gazon, aproape de punctul de plecare (poziţia
1 din fig. F).
♦ Porniţi aparatul conform instrucţiunilor de mai
sus.
♦ Procedaţi conform ilustraţiei din fig. F.
♦ Deplasaţi-vă din poziţia 1 în poziţia 2.
♦ Viraţi la dreapta şi continuaţi către poziţia 3.
♦ Viraţi la stânga şi continuaţi către poziţia 4.
♦ Repetaţi procedura de mai sus dacă este
necesar.
Avertisment! Nu lucraţi înspre cablu ca în fig. G.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a
unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze
la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a
stejarului, fagului şi MDF).
Golirea sacului pentru iarbă
♦
Atunci când observaţi că iarba tunsă începe
să iasă din partea inferioară a maşinii de tuns
gazon, goliţi sacul pentru iarbă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără
sacul pentru iarbă.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi aparatul să funcţioneze în
propriul ritm. Nu supraîncărcaţi.
Deplasarea maşinii de tuns gazon (fig. H)
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare şi aşteptaţi până când lama s-a oprit
complet înainte de a continua.
♦ Maşina de tuns gazon poate fi deplasată folosind mânerele de transport aflate la îndemână
(9).
Reglarea înălţimii de tăiere (fig. E)
Înălţimea de cosire este reglată prin mecanismul
de reglare a înălţimii în centru.
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare şi aşteptaţi până când lama s-a oprit
complet înainte de a continua.
♦ Poziţionaţi roţile la înălţimea dorită cu ajutorul
manetei de reglare a înălţimii (7).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦ Dacă iarba este mai mare de cca. 10 cm,
treceţi de două ori cu maşina de tuns pe suprafaţa gazonului pentru a obţine o finisare
superioară. Tundeţi mai întâi la înălţimea maximă de tăiere, apoi folosiţi un nivel de înălţime
mediu sau redus pentru a tunde iarba.
♦ Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă uscată.
Pornirea şi oprirea
Pornirea
♦
♦
♦
♦
Ţineţi mânerul cu ambele mâini şi înclinaţi-l
uşor în jos pentru a ridica partea din faţă a
aparatului.
Ţineţi apăsat butonul de deblocare (3) şi trageţi întrerupătorul de pornire/oprire (2) înspre
dvs.
Eliberaţi butonul de deblocare.
Lăsaţi aparatul să revină în poziţia de lucru.
Întreţinerea
Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în
mod regulat.
♦ Păstraţi aparatul curat şi uscat.
Oprirea
♦
Pentru a opri aparatul, eliberaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (2).
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi un
întrerupător în poziţia pornit.
8
♦
♦
♦
Depanare
Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare
cu o pensulă de vopsit curată şi uscată.
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a
îndepărta iarba şi mizeria de pe aparat.
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi Doar săpun
delicat şi o cârpă umedă. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi
nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei
în lichid. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Dacă aparatul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă
problema nu se remediază, vă rugăm să contactaţi
agentul de reparaţii Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, scoateţi ştecherul din priză.
Motorul se aude dar lama nu se mişcă
♦ Îndepărtaţi cu grijă orice blocaje de pe lamă.
Întreţinerea lamei
♦ Îndepărtaţi în mod regulat iarba şi mizeria de
pe lamă.
♦ La începutul sezonului de grădinărit, examinaţi cu atenţie starea lamei.
♦ Dacă lama este foarte tocită, ascuţiţi-o sau
înlocuiţi-o.
♦ Dacă lama este deteriorată sau uzată, montaţi o lamă nouă conform instrucţiunilor de
mai jos.
Nu se aude niciun zgomot şi lama nu se mişcă
♦ Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile
de alimentare.
♦ Verificaţi siguranţele prizei.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
Înlocuirea lamei (fig. I)
♦ Lamele de schimb sunt disponibile la reprezentantul Black & Decker.
- Piesa nr. A6245 poate fi folosită împreună cu următoarele maşini de tuns gazon:
GR3400, GR 3410 şi GR3420.
- Piesa nr. A6243 poate fi folosită împreună cu următoarele maşini de tuns gazon:
GR3800, GR3810 şi GR3820.
Avertisment! Respectaţi următoarele măsuri de
precauţie:
♦ Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare şi aşteptaţi până când lama s-a oprit
complet înainte de a continua.
♦ Aveţi grijă să nu vă tăiaţi. Folosiţi mănuşi
rezistente sau o cârpă pentru a apuca lama.
♦ Folosiţi numai lama de schimb specificată.
♦ Nu îndepărtaţi rotorul (16) pentru niciun motiv.
Pentru a înlocui lama:
♦ Poziţionaţi aparatul pe o parte.
♦ prindeţi lama (17) cu o mână.
♦ Folosiţi cheia inelară din dotare pentru a slăbi
şi a scoate piuliţa lamei (18).
Notă: Atunci când montaţi o lamă, textul de pe
lamă trebuie să fie orientat înspre utilizator.
♦ Înlocuiţi lama (17).
♦ Montaţi din nou şaiba (dacă a fost montată
anterior) şi piuliţa (18).
♦ Strângeţi bine piuliţa lamei.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea
poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
9
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
GR3400 TIP 2
GR3420 TIP 2
Tensiune
V 230
c.a.
Putere absorbită
W 1200
Viteză în gol
min-1 2900
Reglarea înălţimii mm 23, 33, 43, 53, 63
Lungime lamă
mm 340
Greutate
kg 13,7
vibraţie ponderată mână/braţ
GR3410 TIP 1
230
GR3800 TIP 2
GR3810 TIP 2
230
230
1050
2900
23, 33, 43, 53, 63
340
12,4
1600
2900
28, 38, 48, 58, 68
380
17
1200
2900
28, 38, 48, 58, 68
380
16,7
<2,5 m/s2
10
GR3820 TIP 1
Declaraţia de conformitate CE
Garanţie
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente.
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
GR3400, GR3420, GR3410
GR3800, GR3810, GR3820
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele:
2006/42/CE, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/CE, Maşină de tuns gazon, L ≤ 50 cm,
Anexa VI, SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230
Sandweiler, Nr. identificare autoritate notificată:
0499
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE
(Articolul 13, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată)
Incertitudine = 3 dB(A)
91.75 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată)
Incertitudine = 3 dB(A)
93 dB(A)
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta
din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a
fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
28-10-2010
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la www.blackanddecker.co.uk/productregistration sau transmiteţi
prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei
Black & Decker din ţara dvs.
zst00187603 - 14-09-2012
11
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
12
GR3400 (T1&T2) - GR3410 (T1) - GR3420 (T1&T2)
GR3800 (T1&T2) - GR3810 (T1&T2) - GR3820 (T1)
37
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
TYP
1-2
68
38
45
39
40
43
44
45
41
48
47
46
6
33
34
49
51
50
32
5
1
35
52
5
17
28
27
29
69
E15236
www.2helpU.com
27 - 10 - 10
42
14
Download PDF

advertising