GR3000 | Black&Decker GR3000 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

402011-11 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GR3000
GR3900
2
3
4
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Maşina pentru tuns gazon Black & Decker a fost concepută pentru tunderea ierbii. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare şi
vătămări corporale.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Înainte de a utiliza aparatul, asiguraţi-vă că ştiţi cum
să-l opriţi în caz de urgenţă.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
♦
♦
♦
Instruire
♦
Citiţi instrucţiunile cu atenţie. Familiarizaţi-vă cu
comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
♦
Nu permiteţi copiilor sau oricăror persoane nefamiliarizate cu aceste instrucţiuni să utilizeze aparatul.
Regulamentele locale pot limita vârsta operatorului.
♦
Nu utilizaţi niciodată aparatul atunci când în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale
de companie.
♦
Reţineţi că operatorul va fi considerat responsabil
pentru accidentele sau pericolele provocate celorlalţi
sau obiectelor deţinute.
♦
♦
♦
Pregătirea
♦
Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja
picioarele. Nu utilizaţi aparatul atunci când sunteţi
desculţi sau când purtaţi sandale. Purtaţi pantaloni
lungi pentru a vă proteja picioarele.
♦
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul
utilizării uneltei. Utilizaţi o mască pentru faţă sau
o mască anti-praf ori de câte ori operaţiile au loc în
ambiente cu mult praf. Trebuie purtate echipamente
de protecţie pentru urechi oricând nivelul de zgomot
este inconfortabil.
♦
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi. Preîntâmpinaţi
contactul corpului cu suprafeţe împământate sau
legate la masă (ex. şine metalice, stâlpi de iluminat
etc.).
♦
Înainte de a utiliza aparatul, inspectaţi vizual lama,
piuliţa lamei şi ansamblul de tăiere pentru a depista
dacă sunt uzate sau deteriorate. Verificaţi dacă
piuliţa lamei este bine strânsă.
♦
Înainte de a începe utilizarea, verificaţi dacă traseul
de tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice
alte obiecte.
♦
♦
♦
♦
♦
Nu expuneţi acumulatorul la ploaie. Nu utilizaţi aparatul în condiţii de umezeală sau umiditate. Este de
preferat să nu utilizaţi aparatul când iarba este udă.
Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai ales
când lucraţi în pantă. Aveţi grijă la iarba proaspăt
tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte.
Lucraţi transversal pe pante, niciodată în sus şi în
jos. Fiţi deosebit de atenţi atunci când schimbaţi
direcţia în pantă.
Mergeţi şi nu alergaţi atunci când utilizaţi aparatul.
Nu trageţi aparatul înspre dvs. sau nu faceţi paşi
înapoi atunci când îl utilizaţi.
Porniţi aparatul conform instrucţiunilor şi ţinând
picioarele departe de lamă.
Nu înclinaţi aparatul atunci când îl porniţi, cu excepţia cazurilor în care aparatul trebuie să fie înclinat
pentru a fi pornit. În acest caz, nu înclinaţi aparatul
mai mult decât este absolut necesar şi ridicaţi doar
partea aflată mai departe de operator. Asiguraţi-vă
întotdeauna că aveţi ambele mâini amplasate în
poziţia de lucru înainte de a readuce aparatul pe sol.
Opriţi aparatul şi aşteptaţi ca ansamblul lamei să
înceteze să se rotească dacă aparatul trebuie să fie
înclinat pentru transportare la traversarea suprafeţelor diferite de gazon şi la transportarea aparatul
la şi din zona de tuns gazonul.
Nu ridicaţi sau nu căraţi aparatul până când lama
nu s-a oprit complet.
Ţineţi picioarele şi mâinile departe de lamă. Nu
puneţi mâinile sau picioarele în apropierea sau
dedesubtul pieselor rotative.
Staţi întotdeauna la distanţă faţă de deschiderile de
evacuare.
Deconectaţi, scoateţi ştecherul din priză şi asiguraţivă că piesele rotative s-au oprit din rotit înainte de
lăsa aparatul nesupravegheat şi înainte de a înlocui,
curăţa sau inspecta orice piese ale aparatului sau
de a curăţa vreun blocaj.
Dacă aparatul începe să vibreze anormal sau dacă
loviţi un obiect străin, opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Verificaţi aparatul pentru depistarea
oricăror deteriorări.
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de
lamă. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
Motorul va continua să funcţioneze pentru câteva
secunde după oprirea aparatului. Nu încercaţi
niciodată să forţaţi lama să se oprească.
Întreţinere şi depozitare
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există piese mobile aliniate incorect
şi care au cedat, dacă există componente rupte,
apărătoare şi întrerupătoare deteriorate sau orice
altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Asiguraţi-vă că aparatul fa funcţiona corespunzător
şi că va efectua funcţia pentru care a fost proiectat.
Nu utilizaţi niciodată aparatul atunci când o apărătoare sau carcasă este deteriorată sau nu este
montată. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există
Operare
♦
Nu utilizaţi niciodată aparatul cu apărători sau scuturi
defecte sau cu dispozitivele de siguranţă demontate,
cum ar fi spre exemplu deflectorul sau coşul de
colectare a ierbii.
♦
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină artificială bună.
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
vreo componentă deteriorată sau defectă. Nu utilizaţi
aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută
în poziţia pornit şi oprit. Prevedeţi repararea sau
înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte
de către un agent autorizat de reparaţii.
Verificaţi frecvent cablul pentru a depista eventualele
deteriorări. În cazul în care cablul este deteriorat,
trebuie să fie înlocuit de un agent de reparaţii autorizat pentru a preîntâmpina vreun pericol. Inspectaţi
periodic cablurile prelungitoare. Înlocuiţi imediat un
cablu prelungitor deteriorat.
Păstraţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile bine
strânse pe aparat pentru a asigura utilizarea în
siguranţă.
Verificaţi sacul pentru iarbă pentru a depista semne
de uzură sau deteriorare şi înlocuiţi-l dacă este
necesar. Nu folosiţi niciodată aparatul fără sacul
pentru iarbă.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat. Copiii nu trebuie
să aibă acces la aparatele depozitate.
Asiguraţi-vă că se utilizează numai dispozitive de
tăiat de schimb de tip corespunzător.
Utilizaţi numai piesele de schimb şi accesoriile
Black & Decker recomandate.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Scoateţi ştecherul din priză în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat sau
înainte de a efectua operaţii de întreţinere.
Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Aveţi grijă la lamele ascuţite.
Ţineţi cablul la distanţă faţă de lamele de
tăiat.
Lamele vor continua să se rotească după ce
utilajul este oprit.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru maşinile de tuns gazon
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
♦
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar
folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să fie
marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta
performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi
cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu
cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru
a evita pericolul.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
1. Ansamblu întrerupătoare
2. Buton de deblocare
3. Întrerupător de pornire/oprire
4. Mâner superior
5. Mâner inferior
6. Sac pentru iarbă
7. Capac Motor
8. Mânere de deplasare
Simboluri de avertizare
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
6
Asamblare
Reglarea înălţimii de tăiere (fig. E)
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare şi aşteptaţi până când lama s-a oprit complet
înainte de a continua.
♦
Eliberaţi roţile pivotându-le şi eliberându-le din
poziţia de blocare.
♦
Aşezaţi roţile la înălţimea dorită.
♦
Pivotaţi înapoi roţile în poziţia de blocare, asigurându-vă că sunt amplasate la aceeaşi înălţime.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
aparatul este oprit şi deconectat de la priză.
Montarea mânerului inferior (fig. B)
♦
Scoateţi şuruburile (13) de pe mânerul inferior (5)
înainte de asamblare.
♦
Introduceţi capetele mânerului inferior (5) în orificiile
corespunzătoare din maşina de tuns gazon.
♦
Apăsaţi mânerul în jos cât de mult posibil.
♦
Fixaţi mânerul cu ajutorul şuruburilor (13).
Pornirea şi oprirea
Pornirea
♦
Ţineţi mânerul cu ambele mâini şi înclinaţi-l uşor în
jos pentru a ridica partea din faţă a aparatului.
♦
Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi trageţi
întrerupătorul de pornire/oprire (3) înspre dvs.
♦
Eliberaţi butonul de deblocare (2).
♦
Lăsaţi aparatul să revină în poziţia de lucru.
Asamblarea mânerului superior (fig. A)
♦
Înainte de asamblare, verificaţi dacă cârligul de fixare
a cablului (22) este montat pe mânerul superior.
♦
Montaţi piesa mânerului inferior (5) pe mânerul
superior (4) folosind butoanele (11), şaibele (10) şi
şuruburile (9) conform ilustraţiei.
Fixarea cablului de la motor (fig. C)
Cablul motorului trebuie să fie fixat folosind opritoarele
de cablu.
♦
Prindeţi un opritor (12) pe cablul care pleacă de la
ansamblul de întrerupătoare la motor. Fixaţi opritorul
pe mânerul inferior (5).
♦
Prindeţi celălalt opritor (12) pe cablul care pleacă
de la ansamblul de întrerupătoare la motor. Fixaţi
opritorul pe mânerul superior (4).
Avertisment! Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare
este fixat folosind cârligul de fixare a cablului (22) înainte
de conecta ştecherul la priza electrică.
Oprirea
♦
Pentru a opri aparatul, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (3).
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi un întrerupător în poziţia pornit.
Tunderea gazonului (fig. F)
Vă recomandăm să utilizaţi maşina de tuns gazon conform instrucţiunilor din această secţiune pentru a obţine
rezultate optime şi pentru a reduce riscul de a tăia cablul
de alimentare.
♦
Poziţionaţi colacul de cablu de alimentare pe gazon,
aproape de punctul de plecare (poziţia 1 din fig. F).
♦
Porniţi aparatul conform instrucţiunilor de mai sus.
Procedaţi conform ilustraţiei din fig. F.
♦
♦
Deplasaţi-vă din poziţia 1 în poziţia 2.
♦
Viraţi la dreapta şi continuaţi către poziţia 3.
♦
Viraţi la stânga şi continuaţi către poziţia 4.
♦
Repetaţi procedura de mai sus dacă este necesar.
Avertisment! Nu lucraţi înspre cablu ca în fig. G.
Montarea sacului pentru iarbă (fig. D)
♦
Ridicaţi clapa (14) şi poziţionaţi sacul pentru iarbă
(6) peste limbi.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Golirea sacului pentru iarbă
♦
Atunci când observaţi că iarba tunsă începe să iasă
din partea inferioară a maşinii de tuns gazon, goliţi
sacul pentru iarbă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără sacul
pentru iarbă.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Deplasarea maşinii de tuns gazon (fig. H)
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare şi aşteptaţi până când lama s-a oprit complet
înainte de a continua.
♦
Maşina de tuns gazon poate fi deplasată folosind
mânerele de transport aflate la îndemână (8).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Dacă iarba este mai mare de 10 cm, treceţi de două
ori cu maşina de tuns pe suprafaţa gazonului pentru
a obţine o finisare superioară. Tundeţi mai întâi la
înălţimea maximă de tăiere, apoi folosiţi un nivel de
înălţime mediu sau redus pentru a tunde iarba.
♦
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă
uscată.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi aparatul să funcţioneze în propriul
ritm. Nu supraîncărcaţi.
7
Întreţinerea
Motorul se aude dar lama nu se mişcă
♦
Îndepărtaţi cu grijă orice blocaje de pe lamă.
Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
♦
Păstraţi aparatul curat şi uscat.
♦
Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare cu
o pensulă de vopsit curată şi uscată.
♦
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta
iarba şi mizeria de pe aparat.
♦
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi Doar săpun delicat
şi o cârpă umedă. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid. Nu utilizaţi
nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de
solvenţi.
Nu se aude niciun zgomot şi lama nu se mişcă
♦
Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare.
♦
Verificaţi siguranţele prizei.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materiale brute.
Întreţinerea lamei
♦
Îndepărtaţi în mod regulat iarba şi mizeria de pe
lamă.
♦
La începutul sezonului de grădinărit, examinaţi cu
atenţie starea lamei.
Dacă lama este foarte tocită, ascuţiţi-o sau înlocuiţi-o.
♦
♦
Dacă lama este deteriorată sau uzată, montaţi
o lamă nouă conform instrucţiunilor de mai jos.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Înlocuirea lamei (fig. I)
♦
Lamele de schimb sunt disponibile la reprezentantul
Black & Decker.
Piesa nr. A6244 poate fi folosită împreună cu
următoarele maşini de tuns gazon: GR3000,
GR3900.
Avertisment! Respectaţi următoarele măsuri de precauţie:
♦
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare şi
aşteptaţi până când lama s-a oprit complet înainte
de a continua.
♦
Aveţi grijă să nu vă tăiaţi. Folosiţi mănuşi rezistente
sau o cârpă pentru a apuca lama.
♦
Folosiţi numai lama de schimb specificată.
♦
Nu îndepărtaţi rotorul (15) pentru niciun motiv.
Pentru a înlocui lama:
♦
Poziţionaţi aparatul pe o parte.
♦
prindeţi lama (16) cu o mână.
♦
Folosiţi cheia inelară din dotare pentru a slăbi şi
a scoate piuliţa lamei (17).
Notă: Atunci când montaţi o lamă, textul de pe lamă
trebuie să fie orientat înspre utilizator.
♦
Înlocuiţi lama (16).
♦
Montaţi din nou şaiba (dacă a fost montată anterior)
şi piuliţa (17).
♦
Strângeţi bine piuliţa lamei.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
GR3000
Tensiune
Putere absorbită
Viteză în gol
Lungime lamă
Greutate
V c.a.
Dacă aparatul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, scoateţi ştecherul
din priză.
8
TIP 2
230
230
W
1000
900
min-1
2900
2900
mm
300
300
kg
11,4
11,4
vibraţie ponderată mână/braţ
Depanare
GR3900
TIP 2
<2,5 m/s2
Declaraţia de conformitate
♦
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
GR3000, GR3900
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/CE, Maşină de tuns gazon, L ≤ 50 cm, Anexa
VI, SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler,
Nr. identificare autoritate notificată: 0499
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul
13, Anexa III, L ≤ 50 cm):
83,6 dB(A)
LWA (putere sonoră măsurată)
Incertitudine = 3 dB(A)
85 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată)
Incertitudine = 3 dB(A)
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
28-10-2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
zst00187602 - 03-09-2012
9
10
Download PDF

advertising