D21441 | DeWalt D21441 DRILL Type 2 instruction manual

402111-94 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D21441
A
8
9
6
7
4
5
11
2
3
1
2
B
C
6
9
5
5
D
4
F
E
10
3
MAŞINĂ DE GĂURIT ROTATIVĂ D21441
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
(Regatul Unit şi Irlanda)
Tip
Putere nominală
Turaţie în gol
viteza I
viteza II
Capacitate maximă
de găurire în oţel/lemn/beton
Dimensiunea axului filetat
al mandrinei
Diametru manşon
Capacitate max. mandrină
Greutate
W
D21441
230
230/115
2
770
min-1
min-1
0 - 1.100
0 - 2.700
mm
13/35/-
UNF
mm
mm
kg
1/2" x 20
43
13
2,3
V
V
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
89
KPA (marjă presiune sonoră) dB(A)
3
LWA (putere sonoră)
dB(A)
94
KWA (marjă putere sonoră) dB(A)
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe
trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
Găurirea în metal
ah,D =
m/s²
3,5
Marja K =
m/s²
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Înşurubare
ah =
m/s²
< 2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
Siguranţe:
Europa Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi IrlandaUnelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi IrlandaUnelte la 115 V
16 Amperi, reţea electrică
4
Nivelul emisiilor de vibraţii menţionat în această
fişă de informaţii a fost măsurat conform cu un
test standardizat prevăzut de standardul
EN 60745 şi poate fi folosit pentru compararea
uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT:
● Nivelul declarat al vibraţiilor este
valabil pentru principalele aplicaţii ale
uneltei. Totuşi, în cazul în care unealta
este utilizată pentru aplicaţii diferite,
cu accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
● Pentru a face o estimare a nivelului de
expunere la vibraţie, trebuie să se ia
în considerare perioadele de timp în
care unealta nu funcţionează sau
funcţionează dar nu efectuează
operaţii. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
● Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
AVERTISMENT: Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
D21441
1
a
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE
(de la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
b
c
2
a
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germania
03.09.2009
b
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
c
d
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
în contact cu suprafeţele împământate sau
legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o
unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea din
priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare.
5
e
f
3
a
b
c
d
e
f
6
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
respectaţi regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o
unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările personale.
Preveniti pornirile accidentale. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte de
ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o
componentă rotativă a uneltei electrice poate
conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
g
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa
acestuia.
4
a
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru aplicaţia
dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în
ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu
poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului
este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în neutilizate la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice.
În cazul deteriorării, prevedeţi repararea
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi
cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
b
c
d
e
f
g
5
a
Service
Permiteti repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa uneltei
electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice
pentru maşinile de găurit
•
•
•
•
•
•
Purtaţi dopuri de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
Ţineţi unealta electrică exclusiv departe
de suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în
care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu
de alimentare. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar
putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa
de prelucrat pe o platformă stabilă.
Susţinerea piesei de prelucrat în mână
sau sprijinită pe corp este instabilă şi
poate conduce la pierderea controlului.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Burghiele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci
când le atingeţi.
Păstraţi mâinile uscate, curate, lipsite de
ulei şi unsoare. Se recomandă utilizarea
mănuşilor de cauciuc. Astfel se va
permite un control mai bun asupra uneltei.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor rotative sau a componentelor
fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
Codul pentru dată (11), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit
1 Mâner lateral
1 Limitator de adâncime
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
● Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
● Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi
pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
7
Descriere (fig. A, E)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt ar
putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
1 Întrerupător de turaţie reglabila
2 Buton de blocare
3 Inversor sens
4 Selector două turaţii
5 Mâner lateral
6 Tijă de reglare a adâncimii
7 Mandrină rapidă
8 Manşon
9 Mâner principal
10 şurub
Destinaţia de utilizare
Maşina dvs. de găurit D21441 a fost concepută
pentru aplicaţii profesionale de găurire şi
înşurubare.
Nu utilizaţi această unealtă în condiţii de
umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor
inflamabile.
Această maşina de găurit este o unealtă electrică
profesională. Nu permiteţi copiilor să intre în
contact cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Dispozitiv automat de blocare a axului
Dispozitivul automat de blocare a axului este
cuplat atunci când transmisia este oprită.
Manşonul mandrinei poate fi rotit uşor cu o mână
în timp ce cu cealaltă ţineţi unealta.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate
cu standardul EN 60745; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
AVERTISMENT: UNITĂŢILE DE
115 V TREBUIE SĂ FIE OPERATE
PRINTR-UN TRANSFORMATOR
DE IZOLARE DE SIGURANŢĂ,
8
CU ECRANE CONECTATE LA
ÎMPĂMÂNTARE ÎNTRE BOBINA
PRINCIPALĂ ŞI CEA SECUNDARĂ.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de declanşare se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Montarea si demontarea unui burghiu (fig. A)
● Deschideţi mandrina rotind manşonul (8) în
sens invers acelor de ceasornic şi introduceţi
tija burghiului.
● Poziţionaţi burghiul în mandrină până la capăt
şi ridicaţi-l puţin înainte de a-l strânge.
● Strângeţi ferm rotind manşonul în sensul
acelor de ceasornic.
● Pentru a scoate burghiul, procedaţi în ordine
inversă.
Montarea mânerului lateral (fig. A)
Mânerul lateral (5) poate fi fixat pentru a se potrivi
atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral montat
corespunzător.
● Slăbiţi mânerul lateral.
● Pentru utilizatori dreptaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi mânerul la stânga.
● Pentru utilizatoristângaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi mânerul la dreapta.
● Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi
strângeţi-l.
Reglarea adâncimii de găurire (fig. B)
● Introduceţi burghiul corespunzător în
mandrină.
● Slăbiţi mânerul lateral (5).
● Potriviţi tija de reglare a adâncimii (6) prin
orificiul din clema mânerului lateral.
● Reglaţi adâncimea de găurire aşa cum este
descris.
● Strângeţi mânerul lateral.
Cursorul înainte/înapoi (fig. A)
● Pentru a selecta rotirea înainte sau înapoi,
utilizaţi cursorul înainte/înapoi (3) (observaţi
săgeţile de pe unealtă).
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Selectorul cu două turaţii (fig. D)
Unealta dvs. este prevăzută cu un selector cu
două turaţii (4) pentru a varia raportul viteză/cuplu
de strângere.
● Eliberaţi comutatorul de viteză variabilă şi
selectaţi poziţia dorită. Această operaţiune
poate fi efectuată fie cu unealta oprită,fie cu
ea funcţionând în gol. Aliniaţi întotdeauna
selectorul cu săgeata de pe cutia de viteze:
1 viteză redusă/cuplu ridicat
(efectuarea găurilor mari, introducerea
şuruburilor de dimensiuni mari)
2 viteză ridicată/cuplu redus
(efectuarea găurilor mai mici, găurire în lemn)
Pentru nivelul vitezei, consultaţi specificaţia
tehnică.
● Nu schimbaţi turaţiile la viteză maximă sau în
timpul utilizării.
Demontarea mandrinei (fig. E şi F)
● Deschideţi bacurile mandrinei cât de mult
posibil.
● Introduceţi o şurubelnită în mandrină şi
scoateţi şurubul de fixare a acesteia (10)
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
● Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi loviţi-o
cu un ciocan conform ilustraţiei.
Înainte de utilizare
● Introduceţi burghiul adecvat.
● Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice reglaje sau de a
scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
● Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
● Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. O forţă excesivă nu
accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. C)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta,
fiind pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (5) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (9).
Pornirea şi oprirea (fig. A)
● Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
viteză variabilă (1). Presiunea exercitată pe
întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
● Dacă este necesar, apăsaţi butonul de blocare
(2) pentru funcţionare continuă şi eliberaţi
butonul. Butonul de blocare funcţionează
numai la viteză maximă, rotire înainte.
● Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
9
● Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi
întotdeauna unealta atunci când aţi terminat
lucrul şi înainte de a o deconecta.
Găurirea rotativă (fig. A)
● Apăsaţi din nou pe comutator (1).
Înşurubarea
● Selectaţi rotirea înainte sau înapoi.
● Apăsaţi din nou pe comutator (1).
Întreţinerea
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer
uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul
orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
solvenţi sau alte produse chimice
puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei.
10
Aceste produse chimice pot deprecia
materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu
permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite de
DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul de
vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie eliminat împreună cu gunoiul
menajer obişnuit.
Dacă veţi considera într-o zi ca produsul
dumneavoastră DEWALT trebuie înlocuit sau dacă
nu vă mai este folositor, nu îl eliminaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea
selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
folosite şi a ambalajelor permite ca
materialele să fie reciclate şi
refolosite. Reutilizarea materialelor
reciclate ajută la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Reglementările locale pot să prevadă colectarea
selectivă a produselor electricede uz casnic
la centrele municipale de deşeuri sau de
către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul local.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul local
DEWALT la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
DEWALT şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00183682 - 16-07-2012
11
MAŞINĂ DE GĂURIT ROTATIVĂ 2
©
D21441
12
13
14
15
Download PDF

advertising