D23551 | DeWalt D23551 CIRCULAR SAW instruction manual

567000-06 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D21716
D21717
1
A
7
8
9
5
4
11
3 1 2
6
5
4
13
10
9
7
11
8
6
2
3 1 2
B
4
D
C
7
6
3
E
12
F
12
4
ÜTVEFÚRÓ
D21716/D21717
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az itt
megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik
szerszám értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt
más célra használják, más tartozékokkal
vagy nincs megfelelően karbantartva,
akkor a vibráció a megadott értéktől
eltérhet. Így a teljes munkaidőre
számított kitettség mértéke is jelentősen
nőhet.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Üresjárati ütészám
Maximális fúrásteljesítmény
(acél/puhafa/beton)
Tokmány - hajtótengelycsavarmenet mérete
Gallér átmérő
Tokmány maximális
befogadóképessége
Súly
LpA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangerő)
KWA (toleranciafaktor)
W
min-1
min-1
D21716
D21717
230
2
701
0 - 2 600
0 - 44 200
mm
13/30/16
UNF
mm
1/2“ x 20
43
mm
kg
13
1,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,1
106
3,1
V
Az összes vibráció (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Ütvefúrás:
ah,ID =
m/s²
22,9
Bizonytalanság K =
m/s²
2,9
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fém fúrásánál:
ah,D =
m/s²
2,8
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Kibocsátott vibráció értéke ah
Csavarozás:
ah =
m/s²
< 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt is, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva, de
nem használják a munkához. Így a teljes
munkaidőre számított kitettség mértéke
is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó
vibrációt; például: az eszköz és
a tartozékok karbantartása, a kezek
melegen tartása, a munkamódszer
módosítása.
Biztosítékok:
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
5
könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
D21716 , D21717
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
98/37/EK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK(2009. dec.
29-től), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv végén.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
06.08.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
6
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB IS
FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port
vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
illetve a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve
e)
f)
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos
szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást.
A Fi-relé használata csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy fülvédő használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, illetve olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi
sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g)
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek megfelelően
vannak-e igazítva, illetve nem szorulnake; ellenőrizze az alkatrészeket törésre
és más olyan sérülésekre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
7
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
További biztonsági előírások
fúrókhoz
•
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
•
Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el.
Az „élő” (áram alatt lévő) vezetékkel való
érintkezés elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
•
•
Használjon leszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget vagy
más alkalmas szemvédő eszközt. Fúrás
közben szilánkok szabadulhatnak el. A repülő
törmelékek maradandó szemkárosodást
okozhatnak.
•
A fúrófejek és más szerszámok a művelet
közben felforrósodhatnak. Hordjon
védőkesztyűt, ha meg szeretné érinteni őket.
•
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán,
ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy
zsír; gumikesztyű viselése ajánlott. Így
a szerszám jobban irányítható.
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi
kockázat famegmunkálásnál.
– A repülő törmelék által okozott személyi sérülés
veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi sérülés
veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A. ÁBRA)
A dátumkód (13) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1
Ütvefúró
1
Oldalfogantyú
1
Mélységütköző
1
Tokmánykulcs (D21716)
1
Koffer (csak K modell)
1
Használati utasítás
1
Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és
tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a szállítás
során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás figyelmes
átolvasására és megértésére a készülék
használata előtt.
Leírás (A, E. ábra)
Maradványkockázat
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A következő kockázatok minden fúró használatával
együtt járnak:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékok cseréjénél
8
1
Sebességfokozat-váltó kapcsoló
2
Blokkoló gomb
3
Irányváltó csúszókapcsoló
4
Módválasztó
5
Szellőzőnyílások
6
Oldalfogantyú
7
Mélységütköző rúd
8
Kulcsos tokmány (D21716)
8
Kulcsmentes tokmány (D21717)
9
Persely
10 Tokmánykulcs
11 Főfogantyú
12 Csavar
RENDELTETÉS
Az Ön ütőműves fúrógépét professzionális fúrás és
csavarozási műveletekre terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Az ütőműves fúrógép professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, az ilyen személy géphasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott
elsődleges és másodlagos tekercselés
között extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete:
1 mm2; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Üzemmód kiválasztása (B ábra)
A szerszám a következő két üzemmódban
használható:
Fúrás:
fém, fa és műanyagok esetén.
Ütvefúrás:
egyidejű forgás és ütés beton- és
falazatfúrási műveletekhez.
• A működési mód kiválasztásához forgassa
a módválasztót (4) a kívánt helyzetbe.
Fúrószárak fel- és leszerelése (A ábra)
Kulcsmentes tokmány
• Nyissa ki a tokmányt a gyűrűt (9) az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva, és helyezze
be a szárat.
• Az óramutató járásával egyező irányba forgatva
szorítsa meg.
Kulcsos tokmány
• Nyissa ki a tokmányt a gyűrűt (9) az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva, és helyezze
be a szárat.
• Illessze a tokmánykulcsot (10) a tokmány oldalán
lévő valamennyi nyílásba, és addig forgassa az
óramutató járásának megfelelő irányba, amíg rá
nem szorul.
• A szár leszerelésénél ugyanezen lépéseket
fordított sorrendben hajtsa végre.
Oldalfogantyú felszerelése (A ábra)
A oldalfogantyút (6) mind jobbkezes, mind balkezes
felhasználóknak megfelelő helyzetbe föl lehet
szerelni.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően
felszerelt oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
9
• Lazítsa meg a fogantyút.
• Jobbkezesek úgy csúsztassák az oldalfogantyú
záróbilincsét a tokmány mögötti karimán, hogy
a fogantyú a bal oldalon legyen.
• Balkezesek úgy csúsztassák az oldalfogantyú
záróbilincsét a tokmány mögötti karimán, hogy
a fogantyú a jobb oldalon legyen.
• Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe és
rögzítse.
Fúrási mélység beállítása (C ábra)
• Helyezze be a szükséges szárat a tokmányba.
• Lazítsa meg a fogantyút (6).
• Az oldalfogantyú furatán keresztül bevezetve
szerelje föl és rögzítse a mélységbeállító rudat
(7).
• Az ábra szerint állítsa be a fúrási mélységet.
• Szorítsa meg a fogantyút.
Irányváltó csúszókapcsoló (A ábra)
• Az előre- vagy hátramenő forgásirány
kiválasztásához használja az irányváltó
csúszókapcsolót (3) (lásd a nyilat a szerszámon).
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
amíg a motor teljesen leáll.
Tokmány leszerelése (E és F ábra)
• Nyissa ki a tokmánypofákat, amennyire csak
lehet.
• A tokmányban lévő rögzítőcsavart (12)
csavarhúzóval csavarja ki az óramutató járásával
megegyező irányba.
• Illesszen szorosan imbuszkulcsot a tokmányba,
és az ábrán bemutatott módon, kalapáccsal
ütögesse meg.
Használat előtt
• Helyezze be a megfelelő szárat.
• Jelölje meg azt a helyet, ahová a lyukat akarja
fúrni.
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen állítást/módosítást eszközölne a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
10
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A túlzott erő alkalmazása
nem gyorsítja a fúrást, de csökkenti
a szerszám teljesítményét és
megrövidítheti élettartamát.
Helyes kéztartás (A, D ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún
(6), a másik pedig a főfogantyún (11) van .
Be- és kikapcsolás (A ábra)
• A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyűt
(1). A kapcsolóra gyakorolt nyomás határozza
meg a szerszám sebességét, fordulatát.
• Ha szükséges, a folyamatos működtetéshez
nyomja le a reteszelő gombot (2), majd engedje
fel a sebességfokozat-váltós kapcsolóbillentyűt.
A reteszelő gomb csak teljes sebességnél, előre
irányba működik.
• A szerszám leállításához engedje föl a kapcsolót.
• A folyamatos működésre állított szerszámot úgy
állítsa le, hogy röviden megnyomja a kapcsolót,
majd felengedi. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Csavarhúzás
• Válassza ki az előre vagy a hátra forgásirányt.
Ütvefúrás (A ábra)
• Válassza az ütvefúrás módot.
• Nyomja le a kapcsolót (1).
Fúrás (A ábra)
• Válassza a fúrás módot.
• Folytassa az ütvefúráshoz hasonlóan.
Fúrás
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülést okozó kockázatok
csökkentése érdekében MINDIG
fogja be vagy szorosan szorítsa le,
rögzítse a munkadarabot. Ha vékony
munkadarabot fúr ki, akkor helyezzen
mögé fa-alátétet, hogy megelőzze
a károkat.
1. Csak éles fúrófejet használjon. FA anyagokhoz
használjon alacsony sebességet és fa fúrófejet,
ún. ács fúrófejet vagy körkivágót. FÉM
anyagokhoz használjon alacsony sebességet
és fém fúrófejeket vagy körkivágót.
2. A fúrófejet mindig csak annak tengelyével
egyező irányból nyomja. Használjon elég
nyomást, hogy a fúrófej dolgozhasson, de ne
nyomja túlzott erővel, hogy a motort leállítsa
vagy a fúrófejet tönkretegye.
3. Tartsa a szerszámot két kézzel, hogy
megakadályozza a fúrógép elfordulását.
VIGYÁZAT: A fúrás a túlterhelés miatt
leállhat és ez a fúrógépet gyorsan
elcsavarhatja. Mindig készüljön fel az
ilyen leállásokra. Tartsa a fúrógépet
erősen, hogy megakadályozza
a szerszám elfordulását és megelőzze
a sérüléseket.
4. HA A FÚRÓ LEÁLL, azt rendszerint
a túlterhelés vagy a nem megfelelő
használat okozza. AZONNAL ENGEDJE
FEL A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT és
távolítsa el a fúrófejet a munkadarabtól,
hogy megállapíthassa a leállás okát.
NE KAPCSOLGASSA KI- ÉS BE
A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT, HOGY
MEGPRÓBÁLJA AZZAL A FÚRÁST ÚJRA
ELINDÍTANI EGY LEÁLLÁSNÁL — EZ
TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
5. A leállások minimalizálása és az anyag
kitörésének csökkentése érdekében (a nagy
nyomás miatt) csökkentse a nyomást a fúrófejre
és mozgassa azt ki- és be a furatban, annak
kiszélesítéséhez.
6. Ne kapcsolja le a motort, ha azt a kifúrt furatból
szeretné kivenni. Így megakadályozhatja
a beszorulást.
7. A változtatható sebességű fúrógépeknél nem
kell a furatot megütni. Használja a fúrógépet
alacsony sebességgel a furat megkezdéséhez,
majd nyomja a bekapcsoló billentyűt erősebben
a szerszám felgyorsításához, ha a furat már
elég mély ahhoz, hogy a fúrófej nem jöhet ki
belőle.
FÉMEK FÚRÁSA
Alacsony sebességgel kezdjen fúrni, és utána
növelje a teljesítményt miközben egyenletesen
nyomja a szerszámot. A furatból folyamatosan,
egyenletesen kifolyó fémforgács jelzi a megfelelő
fúrási sebességet. Fémfúráshoz használjon
hűtőfolyadékot. Kivételt képez az öntöttvas és
a bronz, ezeket szárazon kell fúrni.
MEGJEGYZÉS: Nagy átmérőjű [5/16” (8 mm) - 1/2”
(13 mm)] furatokat könnyebben lehet készíteni
acélban, ha először egy kisebb furatot [5/32” (4 mm)
- 3/16” (5 mm)] készít.
FA FÚRÁSA
Alacsony sebességgel kezdjen fúrni, és utána
növelje a teljesítményt miközben egyenletesen
nyomja a szerszámot. Fába ugyanazzal
a fúrószárral lehet fúrni, mint fémbe. Ezek a szárak
túlmelegedhetnek, hacsak nem húzza ki gyakran,
hogy kitakarítsa a forgácsot a furatból. A hasadásra
hajlamos munkadarabot egy fadarabbal kell
alátámasztani.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
11
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Kenés
Az elektromos gép nem igényel kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására, Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Soha ne engedje, hogy a szerszám
belsejébe folyadék jusson; a szerszám
semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak a DEWALT
által ajánlott tartozékokat használja
ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
12
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek
gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték
élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött DEWALT szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon túl,
de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben
a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell
írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum
cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő
átadás elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy
számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15
napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű
határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül,
a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00192773 - 12-11-2012
13
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
14
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
15
D21716
ÜTVEFÚRÓ 2
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising