DC352K | DeWalt DC352K CORDLESS PLUNGE SAW instruction manual

533444-80 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC352
1 ábra
2 ábra
3 ábra
2
4 ábra
5 ábra
3
6 ábra
7 ábra
4
8 ábra
9 ábra
5
AKKUMULÁTOROS MERÜLŐFŰRÉSZ DC352
Gratulálunk
VIGYÁZAT: potenciálisan veszélyes
helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülünk
el, kisebb vagy közepes mértékű
sérüléssel végződhet.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Hosszú évek tapasztalata, gondos termék
fejlesztés és újítások tették a D E WALT-ot
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
VIGYÁZAT: A figyelmeztető jel nélkül
olyan potenciálisan veszélyes helyzetet
jelöl, amelyet ha nem kerülünk el,
anyagi kárral végződhet.
Műszaki adatok
Feszültség
Teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fűrészlap átmérő
Maximális vágás mélység:
90° (vezetősín nélkül)
90° (vezetősínnel)
Fűrészlap furat
Ferde állás
Súly (akkumulátor nélkül)
VDC
W
min-1
mm
DC352
18
390
3200
165
Tűzveszélyre figyelmeztet
mm 60
mm 55
mm 20
47°
kg 4.6
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
DE9503
NiMH
VDC 18
Ah 2.6
kg 1.0
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 30
kg 0.52
Biztosítékok
Hálózati biztosító legkisebb
értéke 230V készülékeknél
Áramütés veszélyére figyelmeztet
dB(A)
LpA (hangnyomásszint)
Kpa (hangnyomás toleranciafaktor) dB(A)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint)
Kwa (hangteljesítmény toleranciafaktor) dB(A)
DC352
91
4.8
102
4.8
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékek (a triaxiális
vektor összege) az EN 60745 szerint mérve:
DC352 Kibocsátott vibráció mértéke = 1.8 m/s²
Pontatlanság K = 1.5 m/s²
A kibocsátott vibráció fenti értéke szabványos
tesztelési eljárással kerültek meghatározásra
és alkalmasak a szerszámok egymással történő
összehasonlítására.
A fenti értékek ezen felül még a rezgésnek
történő kitétel előzetes megbecsülésére is
megfelelőek.
10 Amper
FIGYELEM: A kibocsátott vibráció mértéke a szerszám tényleges működése
során a használat módjától függően
eltérhet a fentiektől. Ez a szerszám egy
adott módon történő rendszeres használata esetén a rezgésnek történő kitettség
jelenős alábecsüléséhez vezethet.
Figyelmeztetések a biztonsági leírásban
Az alábbi meghatározások a szövegben előforduló figyelmeztetések által jelölt veszély
súlyosságára vonatkoznak. Kérjük, miközben
végigolvassa a használati utasítást fordítson
figyelmet ezekre a jelekre.
VESZÉLY: olyan küszöbön álló
veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha
nem kerülünk el, biztosan halállal vagy
súlyos sérüléssel fog végződni
Adott munkaidő alatt megtapasztalt rezgések
szintjének megbecsülésénél a tényleges használat ideje mellett figyelembe kell venni azokat
az időszakokat is mialatt a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresjáratban működik.
FIGYELEM: olyan potenciálisan
veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha
nem kerülünk el, halállal vagy súlyos
sérüléssel végződhet.
Ez jelentősen csökkentheti a rezgésnek
történő kitettség szintjét a teljes munkaidőre
vonatkoztatva.
6
CE Megfelelőségi nyilatkozat
számok szikráznak, ami belobbanthatja
a port vagy a gázokat.
c) Tartsa távol a gyerekeket és egyéb nézelődőket amíg elektromos szerszámmal
dolgozik. Elveszítheti ellenőrzését a gép
felett ha hagyja, hogy megzavarják.
DC352, DC9130
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
KÉRJÜK GONDOSAN ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN
IS BÁRMIKOR UTÁNANÉZHESSEN A GÉPPEL
KAPCSOLATOS ÖSSZES INFORMÁCIÓNAK.
Az alábbi szövegben előforduló „elektromos
szerszám” kifejezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorról (vezeték nélküli)
működő elektromos szerszámára vonatkozik.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) A szerszám villásdugójának pontosan
kell a konnektorba illeszkednie. Soha
semmilyen módon ne alakítsa át a dugót.
Elektromos eszközökhöz ne használjon
semmilyen földelt (testelt) átalakító dugaszt. Átalakítás nélküli dugaszok és megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés
veszélyét.
b) Kerülje az érintkezést testelt vagy földelt
felületekkel, mint például csövek, fűtőtestek, tűzhelyek vagy hűtőszekrények.
Az áramütés veszélye megnövekszik, ha
az Ön le van testelve vagy földelve.
c) Ne tegyen ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy egyéb nedvességnek.
Az elektromos szerszámba került víz megnöveli az áramütés veszélyét.
d) Ne bánjon durván a vezetékkel. Az
elektromos készüléket ne a vezetékénél
fogva szállítsa, vonszolja vagy húzza
ki a konnektorból. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles peremektől
vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegubancolódott vezetékek megnövelik
az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban dolgozik az elektromos
szerszámmal, akkor használjon kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A szabadtéri használatra jóváhagyott
hosszabbító kábel alkalmazása csökkenti
az áramütés veszélyét.
f) Ha nem kerülhető el az elektromos szerszám nyirkos helyen történő használata
alkalmazzon áram-védőkapcsolóval
(RCD) felszerelt áramforrást. Az áramvédő használata csökkenti az áramütés
veszélyét.
1) BIZTONSÁGOS MUNKATERÜLET
a) Tartsa rendben és világítsa meg jól a területet ahol dolgozik. A rendetlen és sötét
területek vonzzák a baleseteket.
b) Ne használjon elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes környezetben, mint
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por közelében. Az elektromos szer-
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Maradjon éber, figyeljen arra amit csinál és
használja a józan eszét mialatt az elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne használja a készüléket ha fáradt vagy kábítószer, alkohol
vagy gyógyszer hatása alatt áll. A szerszám
használata során akár egy pillanatnyi figyelemkiesés is súlyos személyi sérüléssel járhat.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi címen, vagy
a Magyarországi Képviselettel.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország
16/08/2007
FIGYELEM: A balesetveszély
csökkentése érdekében, olvassa el
a használati leírást.
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános figyelmeztetések
FIGYELEM: A gép üzembe helyezése
előtt olvassa végig figyelmesen az
összes figyelmeztetést és utasítást.
A figyelmeztetések és utasítások be
nem tartása áramütéssel, tűzzel és/vagy
súlyos személyi sérüléssel végződhet.
7
sek megtétele csökkenti a készülék véletlen
bekapcsolásának kockázatát.
d) Az eszközt tárolja gyerekektől elzárva és
ne engedje át a használatát olyanoknak
akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezeket a működésre vonatkozó utasításokat. Elektromos szerszámok képzetlen
felhasználók kezében veszélyesek.
e) Tartsa karban a készüléket. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészeket, hogy nem mozgósodtak-e ki, vagy nem-e szorulnak, esetleg
vannak-e törött részeik vagy bármi egyéb
olyan körülmény, mely befolyásolhatja
a szerszám működését. Ha megsérült,
akkor javíttassa meg az eszközt mielőtt
ismét használná. Sok balesetet okoznak
a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.
f) Tartsa a vágófelületeket élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott, éles
vágóeszközök kevésbé valószínű, hogy
beragadnak és egyszerűbb őket irányítani.
g) Használja a szerszámot, a kiegészítőket,
stb. a munkakörülmények és az elvégzendő munka figyelembevételével, ezeknek
az utasításoknak megfelelően. Veszélyes
helyzetet idézhet elő, ha a szerszámot az
eredetitől eltérő műveletekre használják.
b) Használjon személyi védőfelszelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Az
adott körülményeknek megfelelő személyi
védőfelszerelések, mint például pormaszk,
csúszásgátló védőcipő, védősisak vagy
hallásvédő eszközök használata csökkenti
a személyi sérülések mértékét.
c) Előzze meg a véletlenszerű bekapcsolást.
Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló
„kikapcsoltra” van állítva, mielőtt a készüléket áramforráshoz és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi vagy szállítja.
Balesetet okozhat ha a szerszám szállítása
közben a kapcsolón tartja az ujját vagy ha azt
a kapcsoló bekapcsolt állapota mellett helyezi
áram alá.
d) Az eszköz bekapcsolása előtt távolítsa
el a beállító- vagy szerelőkulcsot. A készülék forgórészére kapcsolt szerelőkulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Álljon biztonságosan. Mindig vesse meg
jól a lábát és őrizze meg az egyensúlyát.
Így váratlan helyzetekben is jobban ellenőrzése alatt tudja tartani a szerszámot.
f) Öltözködjön megfelelően. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Tartsa haját, ruháját és kesztyűjét távol a mozgó
alkatrészektől. A mozgó részek könnyen
bekaphatják a laza öltözéket, ékszereket
vagy a hosszú hajat.
g) Ha rendelkezésre állnak a por eltávolítására és összegyűjtésére szolgáló
eszközök győződjön meg róla, hogy
azokat megfelelően csatlakoztatta és
használja. A por eltávolítása csökkentheti
a porral kapcsolatos veszélyeket.
5) AKKUMULÁTOROS ESZKÖZ HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Újratöltéshez kizárólag a gyártó által előírt töltőt használjon. Egy fajta akkumulátor
feltöltésére alkalmas töltő tűzveszélyes
lehet, ha másik fajtával használják.
b) Az elektromos szerszámhoz kizárólag
kimondottan eszközhöz való akkumulátorokat használjon. Bármilyen egyéb fajta
akkumulátor baleset- és tűzveszélyes lehet.
c) A használaton kívüli akkumulátort tartsa
távol olyan fémtárgyaktól, mint pl. gémkapcsok, pénzérmék, kulcsok, szögek,
csavarok, vagy egyéb olyan kis méretű
fémtárgyak melyek összezárhatják az
érintkezőket. Az akkumulátor érintkezőinek
kisütése égési sérülésekkel vagy tűzzel járhat.
d) Rossz körülmények között az akkumulátorból folyadék spriccelhet ki; kerülje az
ezzel történő érintkezést. Ha véletlenül
mégis Önre kerülne, mossa le vízzel. Ha
esetleg a szemébe jutott az öblítés után
forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból
kikerülő folyadék bőrirritációt és égést
okozhat.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse a szerszámot. Mindig
a feladatnak megfelelő készüléket
használjon. A megfelelő eszköz jobban és
biztonságosabban végzi el a munkát azon
a sebességen amire tervezték.
b) Ne használja a szerszámot ha nem
lehet a kapcsolójával ki-bekapcsolni.
Bármilyen elektromos eszköz melyet nem
lehet a kapcsolójával vezérelni veszélyes
és javításra szorul.
c) Húzza ki a dugót az áramforrásból és/
vagy kapcsolja le a készüléket az akkumulátorról mielőtt bármiféle beállítást
végezne, tartozékot cserélne vagy elrakná
az eszközt. Ilyen megelőző biztonsági lépé-
8
biztosításához tervezték.
6) JAVÍTTATÁS
a) A készülékét képzett szerelővel, kizárólag az eredetivel megegyező alkatrészek
felhasználásával javíttassa. Ily módon
lehetséges a szerszám biztonságosságának megőrzése.
A visszarúgás okai és hogyan lehet őket
megelőzni
- A visszarúgás a beszorult, beragadt vagy
egyenetlenül mozgó fűrészlap okozta váratlan reakció, amikor is az irányítás alól
kicsúszott fűrész hirtelen a kezelő irányába
ki- és felemelkedik a munkadarabból.
- Ha a fűrészlap szilárdan beszorul vagy
beragad az összezáródó bevágásba, akkor
a fűrészlap megreked és a motor reakciója
gyorsan hátrafelé, a kezelő irányába löki
a fűrészt.
- Ha a fűrészlap elgörbül vagy egyenetlenül kezd
el mozogni a vágatban, akkor a lap hátsó élén
található fogak is a fa felületébe marhatnak,
amitől a fűrészlap kiemelkedik a bevágásból
és hátra, a kezelő irányába ugorik.
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
Fűrészekre vonatkozó kiegészítő szabályok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
VESZÉLY: Ne nyúljon a vágási
területhez vagy a fűrészlaphoz.
Tartsa a másik kezét a segéd
fogantyún vagy a házon. Ha
mindkét kézzel a fűrészt tartja, akkor
a fűrészlap nem tudja őket megvágni.
Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez nem tudja megvédeni a fűrészlaptól
a munkadarab alatt.
A vágás mélységét igazítsa a munkadarab vastagságához. A fűrészlap fogainak
csak a teteje szabad, hogy kilátszon a munkadarabból.
Soha ne tartsa a munkadarabot kezében
vagy a lábán átvetve. Rögzítse azt egy
stabil asztalhoz. Fontos, hogy a munkadarab megfelelően ki legyen támasztva,
ezzel is csökkentve a véletlen hozzáérés,
a fűrész beszorulásának, illetve az uralom
elvesztésének veszélyét.
A szigetelt fogóknál fogva tartsa a készüléket amikor olyan műveletet végez,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékbe
vagy a saját kábelébe vághat. Ha „élő”
vezetékbe vág, akkor az eszköz szigetelés
nélküli fém alkatrészei áram alá kerülnek és
megrázzák a kezelőt.
Hasítás során mindig használjon vezető
korlátot ami a vágást is segít egyenesen
tartani. Ez pontosabbá teszi a vágást és
csökkenti a fűrész beszorulásának veszélyét.
Mindig használjon megfelelő méretű
és formájú (rombusz vagy kör alakú)
tengelynyílással rendelkező fűrészlapot.
A fűrészlap rögzítőjére nem pontosan illeszkedő korongok egyenetlenül mozognak
ezzel a fűrész feletti uralom elvesztését
okozva.
Soha ne használjon sérült vagy nem
megfelelő fűrészlap rögzítő csavart és
tárcsát. A tárcsát és csavart speciálisan
az Ön az fűrészének optimális teljesítményének és biztonságos működésének
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának
és/vagy kezelésnek, a nem megfelelő munkakörülményeknek a következménye, amely
az alábbi elővigyázatossági intézkedéseket
foganatosítva elkerülhető:
a) Tartsa szilárdan, két kézzel a fűrészt,
olyan helyzetben, hogy a karjai ellent
tudjanak állni a visszarúgásnak. A fűrészlap valamelyik oldalára, ne pedig
azzal egy vonalba álljon. Visszarúgáskor
a fűrész hátra ugorhat, de ha a kezelő
megfelelő óvatossággal jár el, megőrizheti
az irányítást.
b) Ha a fűrészlap beragad vagy ha valamilyen okból megszakítja a vágást, akkor
eressze el a ravaszt és anélkül, hogy
megmozdítaná, tartsa a fűrészt a munkadarabban egészen addig, amíg a vágókorong teljesen meg nem áll. Soha ne
próbálja meg kivenni vagy hátrahúzni
a fűrészt a munkadarabból amíg a fűrészlap még mozog, mert visszarúghat.
Vizsgálja meg a beragadás okát és tegyen
megfelelő lépéseket a megszüntetésére.
c) Ha a fűrészt a munkadarabban állva indítja
újra, akkor húzza a fűrészlapot a bevágás
közepére és ellenőrizze, hogy a fogak nem
kapnak-e bele az anyagba. Ha a lap beragad,
akkor újraindításkor a fűrész a munkarabból
kiemelkedhet vagy hátrafelé rúghat.
d) A nagyobb méretű falapokat támaszsza ki, ezzel is csökkentve a fűrészlap
beakadásának és a visszarúgásnak
a veszélyét. A nagyobb lapok hajlamosak
9
Hasítókéséses fűrészekre vonatkozó kiegészítő biztonsági szabályok
a) Használjon a fűrészlaphoz illeszkedő
hasítókést. A hasítókés működéséhez az
szükséges, hogy a korongnál vastagabb,
de a fogazatnál vékonyabb legyen.
b) A hasítókést a használati utasításban
foglaltaknak megfelelően állítsa be.
A helytelen térköz, pozíció és vonalba
állítás hatástalanná teheti hasítókés a viszszarúgás gátló funkcióját.
c) A hasítókésnek is a munkadarabban
kell lennie, hogy működjön. Rövidebb
vágások során a hasítókés a visszarúgások
meggátlására hatástalan.
d) Ne használja a fűrészt, ha a hasítókés
elgörbült. Akár kismértékű eltérés is lelassíthatja a védőlemez bezáródásának
gyorsaságát.
a saját súlyuk alatti megereszkedésre. A lap
mindkét oldalát, a vágás vonalához közel és
a perem mellett is ki kell őket támasztani.
e) Ne használjon életlen vagy sérült vágókorongot. A tompa vagy rosszul beállított
fűrészlap keskeny vágatot készít, mely túlzott súrlódással, a fűrészlap beakadásával
és visszarúgással jár,
f) A vágás mélységét és a dőlésszöget
rögzítő csavarokat a vágás megkezdése
előtt jól meg kell szorítani. Ha fűrészlap
beállítói elmozdulnának, az beragadást és
visszarúgást okozhat.
g) Legyen különösen elővigyázatos ha
meglévő falon vagy egyéb, át nem látható felületen végez „merülő bevágást”.
A lap kiálló része olyan tárgyakba vághat,
melyek visszarúgást okozhatnak.
Merülőfűrészekre vonatkozó biztonsági
szabályok
a) Minden egyes használat előtt ellenőrizze,
hogy a védőlemez megfelelően záródik-e.
Ne használja a fűrészt, ha a védőlemez
nem mozog szabadon és nem takarja el
a fűrészlapot rögtön. Ne rögzítse vagy
kötözze le a védőlemezt úgy, hogy a fűrészlapot szabadon hagyja. A fűrész véletlen elejtésekor a védőlemez elgörbülhet.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a védőlemez
szabadon mozog és egyik dőlésszögnél
vagy vágás mélységnél sem érintkezik
a lappal vagy bármilyen más alkatrésszel.
b) Ellenőrizze a védőlemez visszahúzó rugójának működképességét és állapotát.
Ha a védőlemez és a rugó nem működnek
megfelelően, akkor még használat előtt
javítassa meg őket. A védőlemez sérült alkatrészek, ragacsos lerakódás vagy a felhalmozódott törmelék miatt lomhábban működhet.
c) Győződjön meg róla, hogy a fűrész vezetősínje nem mozdul el mialatt 90° -tól
eltérő korong dőlésszög mellett végez
„merülő bevágást”. A fűrészlap oldalirányú elmozdulása a lap beszorulásával és
valószínű visszarúgással jár.
d) Mindig vizsgálja meg, hogy a védőlemez
takarja-e a lapot mielőtt egy padra vagy
a padlóra helyezné a fűrészt. A védelem
nélküli, szabadonfutó fűrész hátrafelé kezd
el mozogni és mindent átvág ami az útjába
kerül. Legyen tudatában a fűrészlap megállásához szükséges időnek.
Merülőfűrészekre vonatkozó kiegészítő
biztonsági szabályok
• Viseljen fülvédőt. A zajártalom halláskárosodást okozhat.
• Viseljen pormaszkot. A porszemcsék
belégzése légzési nehézségeket vagy
megbetegedést okozhat.
• Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy
kisebb átmérőjű fűrészlapot. A megfelelő
fűrészlap besoroláshoz olvassa el a műszaki
adatokat. Csak olyan fűrészlapokat használjon, melyek ebben a leírásban szerepelnek
és eleget tesznek az EN 847-1 –esnek.
• Soha ne használja csiszolókoronggal.
Fennmaradó veszélyek
• Az érvényes biztonsági szabályok és
védőberendezések alkalmazása ellenére
bizonyos veszélyekkel továbbra is számolni
kell. Ezek a következők:
- Halláskárosodás
- A forgó vágókorong takarás nélküli
részei által okozott baleset veszélye
- A fűrészlap cseréje során fellépő sérülésveszély.
- Olyan anyagok okozta kockázat, melyeknek a vágás során keletkező pora
belélegezve esetleg káros lehet.
A szerszámon található jelzések
Az alábbi ábrát az eszközön láthatja:
Fűrészlap átmérő
10
A töltőn és az akkumulátoron
található jelzések
Akkumulátorokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági szabályok
FIGYELEM: Tűzveszély! Ne zárja
rövidre egymással a leválasztott
akkumulátor érintkezőit. Ne tárolja
vagy szállítsa az akkumulátort anélkül,
hogy a védőfedelet felhelyezte volna az
érintkezőkre.
•
•
Az ebben a leírásban használt jelzések mellett még a következőket találja a töltőn és az
akkumulátoron:
Használat előtt olvassa el a leírást.
Az akkumulátor folyadék, a 25-30%-os
kálium-hidroxid oldat az egészségre ártalmas lehet. Ha az elektrolit folyadék esetleg
a bőrére kerülne, azonnal több percen át
mossa le szappanos vízzel, Ha a szemébe
kerülne, akkor legalább 10 percig bő tiszta
vízzel mossa ki és forduljon orvoshoz.
Soha, semmilyen okból ne próbálkozzon
az akkumulátor felnyitásával.
Akkumulátor töltés alatt.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Hideg-meleg akkumulátor késleltetés.
Akkumulátorokra és töltőkre vonatkozó
kiegészítő biztonsági szabályok
• Mielőtt a töltőre kötné bizonyosodjon meg
róla, hogy az akkumulátor száraz és tiszta.
• A DEWALT NiMH akkumulátorok töltésére
kizárólag olyan töltőt használjon, melyen
„NiMH” vagy „NiMH + NiCd” van feltüntetve.
• Soha ne a vezetékénél fogva szállítsa a töltőt.
A konnektorból se a vezetékénél fogva húzza
azt ki. A vezetéket tartsa távol hőtől, olajtól,
éles peremektől vagy mozgó alkatrészektől.
• Ne tegye ki a töltőt nyirkos vagy nedves
körülményeknek.
• Soha ne próbáljon nedves akkumulátort tölteni.
• Semmilyen körülmények között ne próbálja
meg felnyitni az akkumulátort.
• Mindig kövesse a használati utasítás hátoldalán található utasításokat az akkumulátorok kiselejtezése során.
• Használaton kívül a töltőt és az akkumulátorokat száraz helyen, gyerekektől biztonságosan elzárva tárolja.
Ne piszkálja olyan tárgyakkal, melyek vezetik az elektromosságot.
Sérült akkumulátort ne töltsön
újra.
Kizárólag DEWALT akkumulátorokkal használja, más típusok felrobbanhatnak, ami személyi sérülést
és károkat okozhat.
Ne tegye ki nedvességnek.
Azonnal cseréltesse ki a sérült
vezetéket.
Csak 4 °C és 40 °C között töltsön.
Az akkumulátorokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
dobja ki
Ne égesse el a NiMH/ NiCd+ akkumulátort.
TÁROLÁSI JAVASLATOK
1. A legjobb tárolóhely hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, a túlzott melegtől és
hidegtől védett.
2. A hosszú ideig tartó tárolás nem árt meg az
akkumulátornak vagy a töltőnek. Megfelelő
körülmények között akár 5 évig vagy még
ennél hosszabb ideig is lehet őket tárolni.
NiMH/ NiCd+ akkumulátorok töltésére alkalmas.
A töltési időt a műszaki adatoknál
találja.
11
Töltő
A DE9130 –as töltők a DEWALT NiCd és NiMH
akkumulátorait 7.2 V –tól 18 V –ig képesek
fogadni.
FIGYELEM: Bizonyosodjon meg
róla, hogy a helyén van a védőfedél
mielőtt elrakja vagy szállítani kezdi
a leválasztott akkumulátort.
Akkumulátor (1. ábra)
Automatikus felfrissítés
Az automatikus felfrissítési mód a csúcsteljesítményükre egyenlíti vagy egyensúlyozza ki
az akkumulátor egyes celláit. A tizedik töltésilemerülési ciklus követően vagy ha már nem
teljesítik a megszokott mennyiségű munkát
az akkumulátorokat hagyja a töltőn éjszakára,
hogy felfrissüljenek.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC352 egy 18 V- os akkumulátorral üzemel.
Az akkumulátor töltése (2. ábra)
Az akkumulátor (n) első töltésnél vagy hosszabb
tárolás után csak 80% -os töltöttségig megy el.
Az akkumulátor csak több töltési-lemerülési
ciklus után fogja a maximális kapacitását elérni.
A felfrissítéséhez helyezze az akkumulátorának
a megszokott módon a töltőbe. A vörös fény
folyamatosan villogni kezd, jelezve, hogy a töltési ciklus elkezdődött.
Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
mindig ellenőrizze a hálózatot. Ha hálózat működik, de az akkumulátor nem töltődik, akkor
a töltőjével forduljon a DEWALT szakszervizéhez. A töltés során a töltő és az akkumulátor
érintésre melegnek mutatkozhat. Ez normális
állapot, nem jelent hibát.
Az 1 órás töltési ciklus befejezésével a fény
többet már nem villog és folyamatosan kezd el
világítani. Az akkumulátor teljesen feltöltődött
és bármikor lehet használni.
VIGYÁZAT: Ne töltse az akkumulátort,
ha a környezet hőmérséklete
alacsonyabb mint 4 °C vagy magasabb
mint 40 °C. Ajánlott hőmérséklet
töltéshez: kb. 24 °C.
Ha az akkumulátort az első 1 óra töltés után
is a töltőn marad automatikusan elindul a felfrissítés. Ez a folyamat akár 8 óra hosszat is
eltarthat, de az akkumulátort a frissítés alatt is
bármikor le lehet venni a töltőről.
Az akkumulátor (n) töltéséhez illessze azt az
ábrán látható módon a töltőbe (o), majd dugja
be a töltőt. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor biztosan a helyén van-e. A vörös töltést
jelző fény villogni kezd. Körülbelül 1 óra múlva
a villogás megáll és folyamatosan kezd el égni.
Ekkor az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az akkumulátort bármikor ki lehet venni vagy
akár hosszabb ideig is (maximum 14 napig)
a felkapcsolt töltőn lehet hagyni.
Hideg-Meleg Akkumulátor Késleltetés
Ha a töltő olyan akkumulátort érzékel, amely
túl forró vagy túl hideg, akkor automatikusan
elindítja a Hideg-Meleg Töltés Késleltetést,
ami felfüggeszti a töltést amíg az akkumulátor
el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. Ezután
a töltő automatikusan töltésre vált. Ez a szolgáltatás biztosítja a maximális élettartamot.
A vörös jelzőfény hosszan majd röviden villog
míg a Hideg-Meleg Töltés Késleltetés működik.
Védőfedél az akkumulátorhoz
A leválasztott akkumulátor érintkezőinek a védelmére szolgál a védőfedél (p). Ha a fedél
nincs a helyén, akkor fém tárgyak rövidre
zárhatják az akkumulátor érintkezőit, ami tűveszélyes és az akkumulátor károsodásával jár.
1. Vegye le a védőfedelet (p) az akkumulátorról (n) mielőtt azt a töltőre vagy a szerszámra helyezné (3A ábra).
2. Azonnal helyezze vissza a védőfedelet az
érintkezőkre miután az akkumulátort levette
a töltőről vagy a szerszámról (3A ábra).
A csomagban megtalálható
A csomagolás tartalma:
1 Merülő fűrész
1 Sín leszorító
1 Imbuszkulcs
2 Akkumulátor (DC352KB)
1 Töltő (DC352KB)
1 Kezelési utasítás
1 Robbantott ábra
12
•
Ellenőrizze, hogy a készülék, a részegységek és a tartozékok nem sérültek-e meg
a szállítás során.
•
A gép üzembehelyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
Leírás (1-4. ábra)
Az Ön töltője EN 60335 szabvány
szerinti kettősszigetelésű, ezért
a földelése nem szükséges.
FIGYELEM: Soha ne alakítsa át
a szerszámot vagy annak bármelyik
alkatrészét. Ezzel anyagi kárt vagy
a személyi sérülést okozhat.
Ha tápvezeték megsérült, akkor a DEWALT
szolgáltatói szervezettől beszerezhető különleges kábellel kell kicserélni.
FELHASZNÁLÁS
A DC352 merülő fűrész professzionális fűrészelési feladatokra és fa tárgyak vágására lett
kifejlesztve.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, csak ha
feltétlenül szükséges. Használjon egy arra
jóváhagyott, a töltő felvett teljesítményének
megfelelő kábelt (lásd a műszaki adatoknál).
A minimális kábelér mérete 1 mm2, a maximális
hossz 30 m.
NE HASZNÁLJA nedves körülmények között
vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a nagy teherbírású merülő fűrész professzionális kéziszerszám. NE ENGEDJE, hogy gyerekekhez kerüljön. Tapasztalatlan felhasználó
csak felügyelet mellett használhatja.
a. Merülés kioldó
b. Üzemi Be/ki kapcsoló
c. Főfogantyú
d. Csúszótalp
e. Dőlésszög beállító gomb
f. Mélység beállító gombok
g. Mélység skála
h. Elülső fogantyú
i. Forgács eltávolító kivezetés
j. Sínbeállító
k. Vágókorong
l. Zár gomb
m. Zár kallantyú
n. Akkumulátor
o. Töltő
p. Akkumulátor védőfedél
q. Akkumulátor kioldó gomb
r. Fűrészlap leszorító csavar
s. Külső karima
t. Belső karima
u. Hasítókés
v. Hasítókés csavarja
w. Vágás jelző
x. Visszarúgás gátló gombja
y. Külső védőlemez
z. Vezetősín
aa. Sín leszorító
bb. Fűrészlap pozíciójának kijelzője
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELEM: A szerszám összerakása
vagy beállítása előtt mindig távolítsa
el az akkumulátort. Az akkumulátor
felrakása vagy levétele előtt mindig
kapcsolja ki a gépet,
FIGYELEM: Kizárólag DEWALT akkumulátorokat és töltőket használjon.
Az akkumulátor felrakása és eltávolítása
a szerszámból (2. ábra)
FIGYELEM: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és húzza le a szerszámot
áramforrásról mielőtt alkatrészt helyez
fel vagy eltávolít, beállítást végez
vagy megváltoztat, illetve karbantart.
Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló
„Kikapcsolt” –ra van állítva. Egy véletlen
indítás sérüléssel járhat.
•
•
Csúsztassa az akkumulátort (n) a foglalatba
amíg az a helyére nem kattan.
Az akkumulátor eltávolításához mindkét
kioldó gombot (q) egyszerre nyomja le és
húzza ki a foglalatból az akkumulátort.
Dőlésszög beállítása (1. ábra)
A dőlésszög 0° –tól 47° –ig változtatható.
1. Lazítsa meg a dőlésszög beállító gombokat
(e).
2. A dőlésszög beállításhoz dőltse addig
a fűrész csúszótalpát (d) amíg a mélység
skálán (g) a jelzés a kívánt fokot nem mutatja.
3. Szorítsa meg a dőlésszög beállító gombokat (e).
Elektromos biztonság
Az elektromotort adott feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége
megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek! Arról
is bizonyosodjon meg, hogy töltőjének feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségének!
13
A fűrészlap cseréje (4. és 5. ábra)
1. Nyomja meg a zár gombot (l).
2. Mozgassa a fűrészt lefelé, amíg meg nem
áll (fűrészlap csere pozíció).
3. Az óramutató járásával megegyező irányba
ütközésig fordítsa el a zár kallantyút (m).
4. Nyomja le a zár kallantyút (m) és forgass
addig a fűrészlapot, amíg a lezárt pozíciót
meg nem találja.
MEGJEGYZÉS: A fűrészlap (k) most már
le van zárva és kézzel nem mozdítható.
5. A fűrészlap leszorító csavart (r) az eltávolításhoz az óramutató járásával ellentétes
irányba fordítsa el.
6. Távolítsa el a külső karimát (s) és a használt fűrészlapot (k), Helyezze az új korongot
a belső karimára (t).
7. Rakja vissza a külső karimát (s) és a fűrészlap leszorító csavart (r). Kézzel forgassa el
csavart az óramutató járásával megegyező
irányba.
MEGJEGYZÉS: A fűrészlap forgási irányának és a merülő fűrész forgási irányának
MEG KELL egyezniük.
8. Fűrészlap leszorító csavart húzza imbusz
kulccsal szorosra.
9. A zár kallantyút (m) fordítsa el ütközésig az
óramutató járásával ellentétes irányba.
10. Mozgassa vissza a fűrészt a legfelső pozícióba.
11. A cserélt fűrészlap rögzítéséhez nyomja
előre a merülés kioldót (a).
(f) és állítsa be a mutatót, hogy a kívánt
vágásmélységet elérje.
2. Szorítsa meg a mélység beállító gombot (f).
MEGJEGYZÉS: Optimális eredményhez
a fűrészfogaknak kb. 3 mm –rel kell a munkadarabból kiállniuk (5. ábra).
MŰKÖDTETÉS
FIGYELEM: A merülő fűrész használata
előtt MINDIG győződjön meg róla,
hogy az összes funkció megfelelően
működik!
Használati útmutató
FIGYELEM: Mindig tanulmányozza át
a biztonsági és egyéb idevonatkozó
előírásokat.
Ki- és bekapcsolás (1. ábra)
A merülő fűrész bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki kapcsolót (b).
A szerszám megtartása és irányítása (7 és
8. ábra)
FIGYELEM:
• MINDIG úgy rögzítse a munkadarabot, hogy az ne tudjon elmozdulni, amíg fűrészeli.
A hasítókés beállítása (5. ábra)
A hasítókés (u) megfelelő beállítását a 3, ábrán
találja. A lap cseréje után vagy amikor szükségesnek látja ismételten állítsa be a térközt
a hasítókéssel.
1. Kövesse a fűrészlap cseréje 1-4. lépését.
2. Az imbusz kulccsal lazítsa meg a hasítókés
szabályozó csavarját (v) és állítsa be
a hasítókést a 3, ábrán láthatóaknak megfelelően.
3. Szorítsa meg a hasítókés szabályozó csavarját (v).
4. A zár kallantyút (m) az óramutató járásával
ellentétes irányba ütközésig fordítsa el.
5. Húzza vissza a fűrészt a legfelső pozícióba.
•
MINDIG előrefelé tolja a szerszámot.
SOHA ne húzza azt hátra-, maga
felé.
•
MINDIG két kézzel fogja a merülő
fűrészt használat közben. Az egyik
kezét tegye a főfogantyúra (c),
a másikat az elülső fogantyúra (h),
ahogy azt a 7. ábrán látható.
•
MINDIG használja a leszorítót a sín
munkadarabhoz történő rögzítésére, ahogy azt a 8. ábrán látja.
•
•
•
A vágás mélységének beállítása (6. ábra)
A vágás mélysége a vezetősín nélkül 0 –tól
60 mm –ig, vezetősínnel 0 –tól 55 mm –ig
változtatható.
1. Lazítsa meg a mélység beállító gombot
14
Bizonyosodjon meg róla, hogy
a vezeték nincs a fűrész útjában.
A fűrész megfelelő irányításához a szerszámot tartsa főfogantyúnál (c) és az elülső
fogantyúnál (h).
A vágás jelző (w) mutatja a vágás vonalát
a 0° és 47° közötti (vezetősín nélküli) vágásoknál.
•
•
A legjobb vágás eléréséhez a merülő fűrész
vezető térköze legyen nagyon kicsi, ami a két
sínbeállítóval (j) szabályozható.
1. A térköz állításához lazítsa meg a csavart
a sínbeállítón belül.
2. Tekerje a gombot addig amíg a fűrész nem
ül szorosan a sínen.
3. Forgassa a gombot visszafelé amíg a fűrész nem csúszik könnyedén.
4. Tartsa a sínbeállítót a helyén és megint
szorítsa meg a csavarokat.
MEGJEGYZÉS: MINDIG állítsa be újra a rendszert, ha új sínt kezd el használni.
A fűrészlap pozíció kijelző (bb) a teljesen
lesüllyesztett lap helyzetét mutatja.
A legjobb eredményhez a munkadarabot
rögzítse az aljával felfelé.
A VÁGÁS
1. A szerszámot a fűrész elejével helyezze
a munkadarabra.
2. A bekapcsoláshoz nyomja meg a ki/be
kapcsoló gombot.
3. Tolja előre a merülés kioldót (a), a beállított
vágási mélységig nyomja lefelé a fűrészt és
a vágás irányába tolja előre.
MERÜLŐ VÁGÁSOK
SZILÁNKVÉDŐ
A vezetősín szilánkvédővel is fel van szerelve,
melyet az első használat előtt méretre kell vágni:
FIGYELEM: A visszarúgás elkerüléséhez az alábbi utasításokat a merülő
vágás során BE KELL tartani:
•
Helyezze a szerszámot a vezetősínre és a visszarúgás gátló
gombjának (x) óramutató járásával ellentétes irányba tekerésével
eressze azt ki.
•
Kapcsolja be a gépet és lassan
nyomja lefelé az előzőleg beállított
mélységig, majd tolja előre a vágás
irányába. A vágásjelzők (w) mutatják
a fűrészlap abszolút első és az abszolút hátsó vágási pontját. (átmérő
165 mm) a maximális vágási mélységen, vezetősín használata mellett.
•
Ha a merülő vágás során visszarúgás történt, akkor a visszarúgás
gátló gombot (x) az óramutató
járásával ellentétes irányba tekerve
tudja azt a sínből kiszabadítani.
•
FONTOS: MINDIG olvassa el és kövesse a vezető rendszer használatára vonatkozó utasításokat, mielőtt a szilánkvédő vágásába kezdene.
1. Állítsa a merülőfűrész sebességét 5-ösre.
2. Helyezze a vezetősínt egy darab fára.
3. Állítsa a merülőfűrészt 5 mm –es vágásmélységre.
4. Helyezze a fűrészt vezetősín hátsó végére.
5. Kapcsolja be fűrészt, nyomja lefelé amíg
eléri a beállított vágási mélységet és a szilánkvédő teljes hosszában egyetlen folytonos vágással vágja azt végig. A szilánkvédő
pereme most már tökéletesen egybeesik
a vágókorong élével.
FIGYELEM: A sérülés veszély
csökkentése érdekében MINDIG
rögzítse a vezetősínt (z) a leszorítóval
(aa).
Ajtó vágása (9. ábra)
1. A külső védőlemezzel (y) felszerelt
merülőfűrészt helyezze akadálymentes,
sima padlóra.
2. Nyomja a csúszótalp elülső oldalát az ajtón
a beállított vágás mélység korlátozóra.
Ha befejezte a merülő vágást,
a zárt pozícióhoz tekerje a visszarúgás gátló gombot (u) az óramutató járásával megegyező irányba.
Vezető rendszer (1. és 7. ábra)
A különböző méretben kapható vezetősínek
pontos, tiszta vágásokat tesznek lehetővé és
ezzel egy időben a munkadarab felszínét is
védik a sérüléstől.
Poreltávolítás (1. ábra)
A szerszám forgács eltávolító kivezetéssel (i)
van felszerelve.
FIGYELEM: MINDIG csatlakoztassa
a merülő fűrészt a porelszívóra.
Egyéb kiegészítőket a vezetősínnel egybeépítve pontos szögletes, illetve derékszögű
vágások és illesztések készítése is lehetséges.
FIGYELEM: MINDIG kapcsolódjon az
idevonatkozó por kibocsátási irányelvekkel összhangban megtervezett
porelszívó rendszerhez.
A munkadarab szorítókkal történő lefogatása
biztos tartást és biztonságos munkát tesz
lehetővé.
15
KARBANTARTÁS
Speciálisan az Ön merülő fűrésze számára tervezett vágókorongok a DEWALT -nál kaphatók.
Az Ön DEWALT készülékét úgy tervezték, hogy
minimális karbantartás mellet is hosszú ideig
üzemeljen. A készülék folyamatosan megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Kérdezze meg a szakkereskedést ha további
információt szeretne kapni a megfelelő kiegészítőkről.
Környezetvédelem
FIGYELEM: A sérülésveszély csökkentése érdekében kapcsolja ki és
húzza le a szerszámot áramforrásról
mielőtt alkatrészt helyez fel vagy eltávolít,
beállítást végez vagy megváltoztat, illetve
karbantart. Győződjön meg róla, hogy
a kapcsoló „ Kikapcsolt” –ra van állítva.
Egy véletlen indítás sérüléssel járhat.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
FIGYELEM: Ha a fűrészlap elkopott,
akkor cserélje ki egy új, éles lapra.
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Kenés
Az Ön elektromos szerszámának nincs szüksége pótlólagos kenésre.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Tisztítás
FIGYELEM: Száraz levegővel fújassa
ki a port és piszkot a házból, amint úgy
látja, hogy az felgyűlt a légrésekben és
azok körül. Viseljen megfelelő védőszemüveget míg ezt a műveletet végzi.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
FIGYELEM: Soha ne használjon
oldószert vagy egyéb erős kémiai
anyagokat a szerszám nem fémes
részeinek a tisztítására. Ezek a kemikáliák gyöngíthetik az itt felhasznált
anyagokat. Használjon szappanos
vízzel megnedvesített ruhát. Soha ne
kerüljön folyadék a gép belsejébe; soha
ne merítse a szerszámot folyadékba.
A szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Opcionális tartozékok
FIGYELEM: Mivel a D EWALT által
ajánlottakon kívüli tartozékokkal ezt
a terméket nem teszteltük, ezért az
ilyen kiegészítők használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a DEWALT által javasolt
tartozékokat használjon.
16
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244637 - 29-08-2014
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
18
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
19
CORDLESS PLUNGE SAW 1
©
DC352K - - - - A
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising