DW390 | DeWalt DW390 UNIVERSAL SAW Type 5 instruction manual

‫‪DW390‬‬
‫‪DW391‬‬
‫‪559866-10 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
‫‪DW390/DW391‬‬
‫מסור יד אליגטור‬
‫‪ :DW390‬ניסור בטון מוקצף ולוחות גבס‬
‫‪ :DW391‬ניסור עץ‪ ,‬פלסטיק‪ ,‬קרטון‪ ,‬סיבית ולוחות‬
‫בידוד‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬בקרת מהירות )‪(DW391‬‬
‫‪ 2‬כפתור שחרור נעילה‬
‫‪ 3‬ידית קדמית‬
‫‪ 4‬ידיות צד‬
‫‪ 5‬להבי ניסור‬
‫‪ 6‬קורת המסור‬
‫‪ 7‬מגן להב המסור‬
‫‪ 8‬בורגי קיבוע להבי הניסור‬
‫‪ 9‬מפתח אלן‬
‫‪ 10‬בית‬
‫‪ 11‬קדח שימון‬
‫‪ 12‬חריץ הובלת להבי הניסור‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪DW391 DW390‬‬
‫‪230‬‬
‫וולט ‪230‬‬
‫מתח‬
‫וואט ‪1,300 1,350‬‬
‫הספק נצרך‬
‫סל"ד ‪3,300 - 0 3,300‬‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫‪38‬‬
‫מ"מ ‪38‬‬
‫אורך מהלך‬
‫‪275‬‬
‫מ"מ ‪275‬‬
‫אורך ניסור‬
‫‪3‬‬
‫זמן עצירה אוטומטית של הלהב שניות ‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מ' ‪4‬‬
‫אורך כבל החשמל‬
‫‪4.0‬‬
‫ק"ג ‪4.0‬‬
‫משקל‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 50144‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח‬
‫החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1.5‬ממ"ר לפחות‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס‬
‫את הכבל עד הסוף‪ .‬עיין גם בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור יד אליגטור עם‪:‬‬
‫‪ 1‬ערכת להבי ‪ TCT‬עבור בטון מוקצף )‪(DW390‬‬
‫‪ 1‬ערכת להבי ניסור רב‪-‬תכליתיים )‪(DW391‬‬
‫‪ 1‬ערכת להבים לניסור שפה עדין )‪(DW391‬‬
‫‪ 1‬מגן להב המסור‬
‫‪ 2‬ידיות צד עם בורגי התקנה‬
‫‪ 1‬מפתח אלן‬
‫‪ 1‬מגרד לחריץ להבי הניסור‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫התקנת ידיות הצד )ציור ‪(B‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫•‬
‫מסור היד אליגטור של דה‪-‬וולט הוא כלי חשמלי רב‪-‬‬
‫תכליתי המיועד לעבודות ניסור מקצועיות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הנח את הכלי על צדו‪.‬‬
‫הכנס בזהירות את החלק העליון של אחת מידיות‬
‫הצד )‪ (4‬לפתח בידית הקדמית )‪.(3‬‬
‫הברג את ידית הצד עד שהקצה התחתון שלה‬
‫משתלב בבית )‪.(10‬‬
‫הדק את בורג הקיבוע )‪ (13‬באמצעות מפתח אלן‬
‫)‪.(9‬‬
‫חזור על נוהל ההתקנה גם עבור ידית הצד‬
‫השנייה‪.‬‬
‫הקפד להפעיל את הכלי אך ורק כשידיות הצד‬
‫מותקנות כהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫החלפת להבי הניסור‬
‫הסרת להבי הניסור )ציור ‪(C‬‬
‫• הפוך את המסור והסר את מגן הלהב )‪.(7‬‬
‫• הרפה את הידוק שני בורגי הקיבוע )‪ (8‬בעזרת‬
‫מפתח אלן )‪ (9‬עד שתישמע נקישה‪.‬‬
‫• משוך בזהירות אחד מלהבי הניסור עד ליציאת‬
‫הקדח המתוברג )‪ (14‬מן הבית‪.‬‬
‫• משוך את הלהב החוצה מתפס הנעילה )‪ (15‬והוצא‬
‫אותו מקורת המסור )‪.(6‬‬
‫• חזור על נוהל ההסרה גם עבור להב הניסור‬
‫השני‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A‬‬
‫‪DW390‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬מתג ההפעלה‪/‬הפסקה )‪ (1‬מצויד‬
‫בכפתור נעילה )‪.(2‬‬
‫• לחץ על כפתור הנעילה )‪ (2‬כדי לשחרר את נעילת‬
‫הכלי‪.‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫מיד עם שחרור מתג הפעלה‪/‬הפסקה מופעל באופן‬
‫אוטומטי כפתור הנעילה כדי למנוע הפעלה בלתי‬
‫מכוונת של הכלי‪.‬‬
‫• ודא שהכלי מנותק לפני הוצאת התקע משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫התקנת להבי הניסור )ציור ‪(D‬‬
‫• החלק להב אחד לתוך קורת המסור )‪ (6‬וודא‬
‫שהפתח המאורך )‪ (16‬משולב בתפס הנעילה‬
‫)‪.(15‬‬
‫• החדר את גב הלהב לתוך הבית )‪ (10‬עד שהקדח‬
‫המתוברג )‪ (14‬יימצא במצב ההתקנה הדרוש‪.‬‬
‫• חזור על נוהל ההתקנה גם עבור להב הניסור‬
‫השני‪.‬‬
‫• בעזרת בלוק עץ‪ ,‬דחוף את צד השיניים של להבי‬
‫הניסור כדי לוודא שהם מקבילים במדויק לקורת‬
‫המסור )‪.(6‬‬
‫• הדק ואבטח היטב את שני בורגי הקיבוע )‪ (8‬של‬
‫להבי הניסור על‪-‬ידי ביצוע בו‪-‬זמני של לחיצה וסיבוב‬
‫באמצעות הצד הקצר של מפתח אלן )‪.(9‬‬
‫‪DW391‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬מתג ההפעלה‪/‬בקרת המהירות )‪(1‬‬
‫מצויד בכפתור נעילה )‪.(2‬‬
‫• לחץ על כפתור הנעילה )‪ (2‬כדי לשחרר את נעילת‬
‫הכלי‪.‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה‪/‬בקרת‬
‫המהירות )‪ .(1‬הלחץ המופעל על המתג יקבע‬
‫את מהירות פעולת הכלי‪ .‬מיד עם שחרור מתג‬
‫ההפעלה‪/‬בקרת המהירות מופעל באופן אוטומטי‬
‫כפתור הנעילה כדי למנוע הפעלה בלתי מכוונת של‬
‫הכלי‪.‬‬
‫• ודא שהכלי מנותק לפני הוצאת התקע משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫לפני תחילת הניסור‪ ,‬הנח ללהבי הניסור לפעול‬
‫באופן חופשי במשך כ‪ 20-‬שניות‪.‬‬
‫ניסור )ציורים ‪ A, E‬ו‪(F-‬‬
‫להבי ניסור‬
‫חומר‬
‫עץ קשה‪ ,‬עץ רך‪ ,‬עץ לבוד‪,‬‬
‫לוחות גבס ובולי עץ יבש‬
‫לבידים‪ ,‬סיבית ו‪MDF-‬‬
‫בלוקים מבודדים )איטונג(‬
‫•‬
‫להב ניסור מומלץ‬
‫להבי ניסור רב תכליתיים‬
‫מפלדת ‪) HSS‬פלדת חיתוך‬
‫מהירה(‬
‫להבי ניסור ‪TCT‬‬
‫להבי ניסור ‪TCT‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫ודא שהחומר שברצוך לנסר מקובע‬
‫ומאובטח היטב‪.‬‬
‫הפעל אך ורק לחץ עדין על הכלי ואל‬
‫תפעיל כלל לחץ צדי על להבי הניסור‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לפני תחילת העבודה )ציור ‪:(A‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהכלי תקין‪ ,‬פועל היטב ומסוגל לבצע את כל‬
‫תפקודיו‪ .‬ודא שקורת המסור )‪ (6‬עדיין ישרה‪ ,‬ושאין‬
‫כל סימן לנזק או פגיעה בלהבי הניסור )‪ (5‬ובבית‬
‫)‪.(10‬‬
‫הסר את מגן הלהב )‪.(7‬‬
‫התקן להב מתאים‪.‬‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫קבע את החלק המנוסר רק בצד אחד כדי למנוע‬
‫היתפסות של קורת המסור בתוכו‪ .‬אם קורת המסור‬
‫נתפסה‪ ,‬הרחב בעזרת טריזים את חריץ הניסור כדי‬
‫לשחרר את כוח האחיזה המופעל על הלהבים‪ .‬אל‬
‫תנסה לשחרר את המסור על‪-‬ידי משיכה בכוח‪.‬‬
‫כדי לשלוט היטב במסור‪ ,‬הקפד להחזיק אותו תמיד‬
‫באמצעות הידית הקדמית )‪ (3‬וידית הצד )‪.(4‬‬
‫אסור להשתמש במסור זה לצורך ניסור של עקומות‬
‫או גומחות‪ .‬ודא שקצה קורת המסור יבלוט תמיד מן‬
‫החלק המנוסר‪.‬‬
‫לצורך ביצוע ניסורים ישרים וארוכים‪ ,‬צייר את קו‬
‫הניסור ובצע את הניסור לאורכו‪.‬‬
‫הקפד לנסר אך ורק כלפי מטה‪ .‬הימנע מחיתוך‬
‫קרקע מכיוון שהלהבים יישחקו מהר מאוד‪.‬‬
‫בעת שימוש בחמור ניסור‪ ,‬הקפד לבצע את הניסור‬
‫מחוץ לזרועות התמך‪.‬‬
‫כדי לשפר את ביצועי הכלי ולהאריך את חיי השירות‬
‫של הלהבים‪ ,‬הקפד לשמן את הלהבים וקדחי‬
‫השימון )‪ (11‬באופן סדיר )בכל ‪ 15‬עד ‪ 30‬דקות(‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את בורגי הקיבוע )‪ (8‬של‬
‫הלהבים‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫ניסור עץ )ציור ‪(E‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫במהלך הניסור‪ ,‬הטה בעדינות את המסור מעלה‬
‫ומטה‪ ,‬כמתואר בציור‪ .‬שיטת עבודה זו משפרת את‬
‫ביצועי המסור‪ ,‬מאריכה את חיי השירות של הלהבים‬
‫ומסייעת לפינוי הנסורת‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכלי בחלל סגור למשך פרקי‬
‫זמן ממושכים‪ ,‬יש לחבר אותו למערכת פינוי אבק‬
‫מתאימה‪ .‬השתמש במערכת לפינוי אבק המתוכננת‬
‫בהתאם לתקנות המחייבות לגבי בקרת פליטת‬
‫אבק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ניסור של בטון מוקצף ובלוקים מבודדים )איטונג(‬
‫)ציור ‪(A‬‬
‫בטון מוקצף ובלוקים מבודדים מכילים סיד‬
‫וחול קווארץ‪.‬‬
‫כדי להבטיח ביצועים מיטביים‪ ,‬לאחר הניסור‬
‫של בטון מוקצף ובלוקים מבודדים יש לנקות‬
‫היטב את להבי הניסור‪ ,‬את קורת המסור ואת‬
‫חריץ הובלת להבי הניסור )‪.(12‬‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫ניסור של אזבסט צמנט‬
‫במהלך ניסור של אזבסט צמנט עלול להיווצר‬
‫אבק מסוכן לבריאות‪.‬‬
‫הקפד לפעול בהתאם לתקנות המחייבות‬
‫ובהתאם להמלצות יצרני האזבסט‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫שימון )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את‬
‫בית הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫נקה את קורת המסור במטלית לחה ובסבון עדין‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בנפט‪ ,‬טרפנטין‪ ,‬מדללי צבע‬
‫או לקה )"טינר"( או בחומרים דומים‪ .‬אל תאפשר‬
‫חדירת נוזלים לתוך הבית‪.‬‬
‫לאחר ניסור של בטון מוקצף ובלוקים מבודדים‪,‬‬
‫הקפד להסיר את הלהבים‪.‬‬
‫נקה היטב את הלהבים ואת קורת המסור‪.‬‬
‫לצורך ניקוי חריץ הובלת להבי הניסור‪ ,‬השתמש‬
‫במגרד שסופק עם הכלי‪.‬‬
‫במהלך הניקוי הקפד לשמן את להבי הניסור‪ ,‬את‬
‫קורת המסור ואת חריץ הובלת להבי הניסור‪.‬‬
‫שמן באופן סדיר את קדחי השימון של קורת‬
‫המסור‪.‬‬
‫אם הכלי עתיד להיות מושבת לפרק זמן ממושך‪,‬‬
‫מרח שמן על כל שטח להבי הניסור ומלא את קדחי‬
‫השימון בשמן )כדוגמת שמן מכונות(‪.‬‬
‫הפעל את המסור למספר שניות כדי לאפשר לשמן‬
‫להגיע לכל הרכיבים‪ .‬באופן זה תעניק לכלי הגנה מפני‬
‫קורוזיה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל כללי הבטיחות הישימים כדי להפחית‬
‫סכנות של התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה‬
‫גופנית‪ .‬לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את הוראות‬
‫הבטיחות המפורטות להלן‪ .‬שמור על הוראות אלה‬
‫במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪.‬‬
‫הקפד על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך קידוח‬
‫המייצר כמות גדולה של שבבי מתכת וכו'( ניתן‬
‫לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי התקנת‬
‫שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הם‬
‫עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את הפריט המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו‬
‫בשימוש‪ ,‬לפני טיפול בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד מסור היד אליגטור מתואר בחוברת הוראות‬
‫זו‪ .‬אל תאמץ כלי עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים‬
‫כדי לבצע עבודות המחייבות שימוש בכלי עבודה‬
‫המתאימים לעומס כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה‬
‫באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב‬
‫העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן וממקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי‬
‫של הכלי ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪.‬‬
‫בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים‬
‫נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול‬
‫להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬תיקון או‬
‫החלפה של מגנים או של חלקים פגומים אחרים‬
‫חייב להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא‬
‫תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW390/DW391‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336//89/392 :‬‬
‫‪EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN‬‬
‫& ‪55104, EN 55014, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.EN 61000-3-3‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי יד אליגטור‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 89/392//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪105‬‬
‫)לחץ הקול()‪*dB(A‬‬
‫‪LpA‬‬
‫‪118‬‬
‫)עצמת רעש()‪dB(A‬‬
‫‪LWA‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫חיבור לחשמל‪ ,‬הפעלה והפסקת פעולה‬
‫• ודא שמתג ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫• לאחר העברת המתג למצב מנותק‪ ,‬אסור בהחלט‬
‫לנסות לעצור את הלהב באצבעותיך‪.‬‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫אסור בהחלט להניח את המסור על שולחן או על משטח‬
‫עבודה אם הוא אינו מנותק‪ .‬לאחר העברת המתג למצב‬
‫מנותק‪ ,‬להבי המסור ימשיכו לנוע למשך זמן קצר‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 4.38‬מ'‪/‬שנייה‬
‫ניסור‬
‫• לפני תחילת הניסור‪ ,‬הסר את כל המסמרים וחלקי‬
‫המתכת מן החלק שיש לנסר‪.‬‬
‫• כאשר זה אפשרי‪ ,‬השתמש במלחציים או במלחצת‬
‫הידוק כדי לאבטח את החלק שיש לנסר‪.‬‬
‫• אל תנסה לנסר חלקים קטנים מאוד‪.‬‬
‫• אל תתכופף יותר מדי לפנים‪ .‬הקפד תמיד לשמור‬
‫על תנוחת עבודה יציבה‪ ,‬במיוחד בעת עבודה על‬
‫פיגום או על סולם‪.‬‬
‫• החזק את המסור תמיד בשתי הידיים‪.‬‬
‫• אסור להשתמש במסור זה לצורך ניסור של עקומות‬
‫וגומחות‪.‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫בדיקה והחלפה של להבי הניסור‬
‫• נתק את הכלי מן החשמל לפני ניקוי להבי הניסור‬
‫או החלפתם‪.‬‬
‫• הקפד להשתמש אך ורק בלהבי ניסור של דה‪-‬וולט‪,‬‬
‫העומדים בדרישות הנקובות בחוברת הוראות זו‪.‬‬
‫• חובה להשתמש אך ורק בלהבי ניסור חדים ותקינים‬
‫לחלוטין; יש להחליף ולהשליך באופן מידי להבי‬
‫ניסור סדוקים או מעוותים‪.‬‬
‫‪zst00134022 - 13-08-2010‬‬
‫‪9‬‬
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising