GK1630T | Black&Decker GK1630T CHAINSAW Type 5 instruction manual

402011-10 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GK1630T
GK1635T
GK1640T
2
3
4
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Ferăstrăul dvs. cu lanţ Black & Decker a fost conceput
pentru curăţarea crengilor şi doborârea copacilor şi pentru debitarea buştenilor. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru ferăstraiele cu lanţ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi toate părţile corpului departe de lanţul
ferăstrăului când acesta este în funcţiune. Înainte
de a porni ferăstrăul cu lanţ, asiguraţi-vă că lanţul
acestuia nu intră în contact cu niciun obiect. Un
moment de neatenţie în timpul utilizării ferăstrăului
cu lanţ poate determina prinderea hainelor sau
a corpului în unealtă.
Ţineţi întotdeauna ferăstrăul cu lanţ cu mâna
dreaptă poziţionată pe mânerul din spate şi cu
mâna stângă, pe mânerul din faţă. Ţinerea ferăstrăului cu lanţ cu mâinile poziţionate invers sporeşte
riscul de vătămări corporale şi nu trebuie încercată
niciodată.
Purtaţi ochelari de protecţie şi echipament de
protecţie a urechilor. Se recomandă echipament
suplimentar pentru cap, mâini, gambe şi picioare. Îmbrăcămintea corespunzătoare de protecţie va
reduce vătămările corporale cauzate de resturile
proiectate sau contactul accidental cu ferăstrăul cu
lanţ.
Nu utilizaţi un ferăstrău cu lanţ căţăraţi în copac.
Utilizarea ferăstrăului cu lanţ atunci când sunteţi
căţăraţi în copac poate cauza vătămări corporale.
♦
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi utilizaţi
ferăstrăul cu lanţ numai stând pe suprafeţe fixe,
sigure şi orizontale. Suprafeţele alunecoase sau
instabile precum scările pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului asupra ferăstrăului cu lanţ.
Atunci când tăiaţi o creangă tensionată, fiţi atenţi
la revenirea acesteia în poziţie. Atunci când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, creanga
îndoită poate lovi operatorul şi/sau poate conduce
la pierderea controlului asupra ferăstrăului cu lanţ.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când tăiaţi tufişuri
şi pomi tineri. Materialele mici pot prinde lanţul
ferăstrăului care poate fi aruncat înspre dvs. sau
poate să vă dezechilibreze.
Purtaţi ferăstrăul cu lanţ ţinându-l de mânerul din
faţă, în poziţie oprit şi la distanţă de corp. În cazul
transportării sau depozitării ferăstrăului cu lanţ,
montaţi întotdeauna capacul barei de ghidare.
Manipularea corespunzătoare a ferăstrăului cu lanţ
va reduce probabilitatea contactului accidental cu
unealta în mişcare.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere, întindere
a lanţului şi schimbare a accesoriilor. Un lanţ
întins sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe
sau poate mări şansele de recul
Ţineţi mânerele uscate, curate şi lipsite de ulei
şi unsoare. Mânerele unsuroase, uleioase sunt
alunecoase şi determină pierderea controlului.
Tăiaţi exclusiv lemn. Nu folosiţi ferăstrăul cu
lanţ în scopuri diferite de destinaţia sa de utilizare. Spre exemplu: nu utilizaţi ferăstrăul cu
lanţ pentru a tăia plastic, zidărie sau materiale
de construcţii care nu sunt din lemn. Utilizarea
ferăstrăului cu lanţ pentru operaţii diferite de cele
conforme destinaţiei de utilizare ar putea conduce
la situaţii periculoase.
Poziţionaţi cablul astfel încât să nu se prindă în
ramuri sau alte obiecte în timpul tăierii.
Amortizorul dinţat de şocuri (16) poate deveni
ascuţit pe durata de viaţă a produsului. Manipulaţi cu grijă.
În timpul manipulării produsului, bara lanţului
poate deveni fierbinte; manipulaţi cu grijă.
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator
pentru recul
Poate surveni reculul atunci când vârful barei de ghidare
atinge un obiect sau atunci când lemnul se închide şi
prinde lanţul ferăstrăului în tăietură.
Contactul cu vârful poate cauza în unele cazuri o reacţie
bruscă de deplasare înapoi, împingând bara de ghidare
în sus şi înapoi înspre operator.
Prinderea lanţului de ferăstrău pe partea superioară
a barei de ghidare poate împinge rapid bara de ghidare
înapoi spre operator.
Ambele reacţii pot cauza pierderea controlului asupra
ferăstrăului cu lanţ, ceea ce ar putea determina vătămări
corporale grave. Nu vă bazaţi exclusiv pe dispozitivele
de siguranţă încorporate în ferăstrăul dvs. cu lanţ. În
calitate de utilizator al ferăstrăului cu lanţ, trebuie să
urmaţi câţiva paşi pentru a beneficia de o utilizare lipsită
de accidente sau vătămări.
6
♦
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei şi pot fi
evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate în
continuare:
♦
Ţineţi ferm unealta, cu degetele mâinilor în jurul
mânerelor ferăstrăului cu lanţ. Cu ambele mâini
pe ferăstrăul cu lanţ, poziţionaţi-vă corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista forţei unui recul.
Forţa de recul poate fi controlată de operator dacă
sunt adoptate măsuri de precauţie corespunzătoare.
Nu daţi drumul ferăstrăului cu lanţ.
♦
Nu vă întindeţi pentru a utiliza unealta şi nu
efectuaţi operaţii de tăiere deasupra nivelului
umerilor. Acest lucru preîntâmpină contactul neintenţionat al vârfului şi permite un control mai bun
asupra ferăstrăului cu lanţ în situaţii neaşteptate.
♦
Utilizaţi bare de ghidare şi lanţuri de schimb
specificate de producător. Înlocuirea incorectă
a barelor de ghidare şi a lanţurilor poate cauza
ruperea şi/sau reculul lanţului.
♦
Respectaţi instrucţiunile producătorului privind
ascuţirea şi întreţinerea lanţului de ferăstrău.
Reducerea înălţimii calibrului de adâncime poate
conduce la un recul sporit.
♦
Lovirea metalului, cimentului sau oricărui alt material
dur de lângă lemn sau încastrat în lemn poate cauza
reculul.
♦
Un lanţ neascuţit sau slăbit poate cauza reculul.
♦
Nu încercaţi să introduceţi unealta într-o tăietură deja
începută. Aceasta deoarece ar putea cauza reculul.
Efectuaţi de fiecare dată o tăietură nouă.
Evitaţi să tăiaţi
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Cheresteaua prelucrată.
Prin sol.
Garduri de sârmă, cuie etc.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Recomandări de siguranţă pentru ferăstrăul
cu lanţ
♦
Îngrijirea lanţului de ferăstrău. Păstraţi lanţul ferăstrăului ascuţit şi fixat bine pe bara de ghidare.
Asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului şi bara de ghidare
sunt curate şi lipsite de ulei. Ţineţi mânerele uscate,
curate şi lipsite de ulei şi unsoare.
Recomandăm ferm ca persoanele care utilizează
pentru prima dată unealta să beneficieze de instruire
practică privind operarea ferăstrăului cu lanţ de la un
utilizator experimentat şi să primească echipament
de protecţie. Trebuie efectuată o exersare iniţială
prin tăierea cu ferăstrăul a buştenilor poziţionaţi pe
o capră sau cadru de tăiat.
Înaintea utilizării, verificaţi întotdeauna că frâna de
recul funcţionează corect.
Vă recomandăm ca, în timpul transportării ferăstrăului cu lanţ, să vă asiguraţi că frâna este cuplată şi
că ferăstrăul este orientat în spate.
Efectuaţi operaţii de întreţinere asupra ferăstrăului
cu lanţ atunci când nu este utilizat. Nu depozitaţi
ferăstrăul cu lanţ pe perioade scurte sau lungi de timp
fără a îndepărta mai întâi lanţul de ferăstrău şi bara
de ghidare care trebuie să fie păstrate scufundate în
ulei. Depozitaţi toate componentele ferăstrăului cu
lanţ într-un loc uscat, sigur şi nu la îndemâna copiilor.
Vă recomandăm să goliţi rezervorul de ulei înainte
de depozitare.
Asiguraţi-vă că aveţi o poziţie stabilă şi planificaţi
dinainte evacuarea în siguranţă în cazul căderii unui
copac sau a crengilor.
Utilizaţi pene pentru a ajuta la controlarea căderii şi
pentru a preîntâmpina blocarea barei de ghidare şi
a lanţului de ferăstrău în tăietură.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦
7
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber
şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate
folosi un cablu prelungitor HO7RN-F 2 X 1,5 mm2 de
până la 30 m fără a afecta performanţa produsului.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi
îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur
cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi
Etichetele prezente pe unealtă
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu suprafeţe împământate sau legate la masă (ex. şine metalice,
stâlpi de iluminat etc.). Siguranţa electrică poate
fi îmbunătăţită ulterior folosind o protecţie pentru
dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare
sensibilitate (30 mA/30 mS).
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi şi ochi
Avertisment! Utilizarea unui RCD sau a altei
unităţi de întrerupere nu exonerează operatorul
ferăstrăului cu lanţ de a respecta instrucţiunilor
de siguranţă şi practicile de lucru în siguranţă
prevăzute în acest manual.
Nu expuneţi unealta la ploaie sau umiditate
ridicată.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
♦
♦
♦
♦
♦
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi grijă
să nu utilizaţi ferăstrăul cu lanţ în cazul în care
cablul este deteriorat.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Asiguraţi-vă că existe persoane în apropiere (însă
la o distanţă sigură) în cazul în care survine un
accident.
Dacă trebuie să atingeţi lanţul de ferăstrău din orice
fel de motiv, asiguraţi-vă că ferăstrăul este deconectat de la reţea.
Zgomotul generat de acest produs poate depăşi
85 dB(A). De aceea, vă recomandăm să adoptaţi
măsurile corespunzătoare de protejare a auzului.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Pentru a asigura o operare continuă în
siguranţă, verificaţi tensiunea cablului,
conform indicaţiilor din acest manual,
la interval de 10 minute în timpul
utilizării şi reglaţi înapoi la o distanţă
de 3 mm dacă este necesar.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Buşon ulei
Apărătoare frontală/frână lanţ
Indicator nivel ulei
Lanţ
Bară de ghidare
Husă lanţ
Buton de comandă
Ansamblu capac lanţ
Asamblare
Avertisment! Purtaţi întotdeauna mănuşi de
protecţie în timpul utilizării ferăstrăului cu lanţ.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei
operaţii de întreţinere asupra uneltelor electrice,
opriţi şi deconectaţi aparatul.
Ungerea cu ulei a lanţului
Trebuie să efectuaţi această operaţiune ori de câte ori
utilizaţi un lanţ nou (6) pentru prima dată. Luaţi lanţul nou
(6) şi scufundaţi-l în ulei timp de cel puţin o oră înainte
de a-l utiliza. Folosiţi ulei Black & Decker pentru lanţuri.
Vă recomandăm să utilizaţi exclusiv ulei Black & Decker
pe toată durata de viaţă a ferăstrăului cu lanţ deoarece
amestecurile diferite de ulei ar putea conduce la deteriorarea uleiului, ceea ar putea reduce drastic durata
de viaţă a lanţului de ferăstrău şi ar putea crea riscuri
suplimentare.
8
Pentru a spori tensionarea
Nu utilizaţi niciodată ulei rezidual, ulei gros sau ulei foarte
subţire special pentru maşinile de cusut. Acestea ar putea
deteriora ferăstrăul cu lanţ.
♦
Montarea barei de ghidare şi a lanţului.
(fig. A - E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Poziţionaţi ferăstrăul cu lanţ pe o suprafaţă stabilă.
Instalaţi ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ în
poziţia înainte (fig. D).
Slăbiţi complet butonul de comandă (9) (fig. A)
Îndepărtaţi ansamblul capacului de lanţ (10).
Poziţionaţi lanţul (6) pe bara de ghidare (7) asigurându-vă că tăişurile lanţului se află pe partea
superioară a barei de ghidare (7), orientat în faţă
(fig. B).
Ghidaţi lanţul (6) în jurul barei de ghidare (7) şi
trageţi-l pentru a crea o buclă pe o parte, la capătul
din spate al barei de ghidare (7).
Ghidaţi lanţul (6) în jurul roţii de antrenare (12). Amplasaţi bara de ghidare (7) pe bolţurile de poziţionare
ale barei (13) (fig. E).
♦
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Umplerea rezervorului de ulei (fig. F)
♦
♦
Avertisment! Asiguraţi-vă că ansamblul apărătoare
frontală/frână lanţ (4) se află în poziţie cuplată (înainte)
înainte de a-l monta la loc (fig. C).
♦
♦
♦
♦
♦
Slăbiţi butonul de comandă cu o rotaţie completă,
apăsaţi-l uşor înăuntru şi rotiţi-l în sens orar până
când se obţine tensionarea dorită. Pe măsură ce
bara se deplasează înainte, asiguraţi-vă că zalele
lanţului sunt alimentate în bara de ghidare.
Permiteţi butonului de comandă să revină în poziţia „decuplat“ şi rotiţi-l ulterior în sens orar pentru
a strânge bara de ghidare. Nu strângeţi prea tare.
Scoateţi buşonul de ulei (3) şi umpleţi rezervorul
cu uleiul pentru lanţuri recomandat. Puteţi vedea
nivelul de ulei pe indicatorul de nivel al uleiului (5).
Poziţionaţi la loc buşonul de ulei (3).
Deconectaţi periodic unealta şi verificaţi indicatorul
nivelului de ulei (5); dacă este sub un sfert din nivel, deconectaţi ferăstrăul cu lanţ de la reţeaua de
alimentare şi completaţi cu uleiul corespunzător.
Pornirea
Notă: Nu va fi posibil să porniţi unealta dacă ansamblul
apărătoare frontală/frână lanţ nu se află în poziţie cuplată.
♦
Ţineţi ferm ferăstrăul cu lanţ cu ambele mâini.
Apăsaţi butonul de deblocare (2) şi apoi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) pentru a porni
unealta.
♦
Atunci când porneşte motorul, luaţi degetul mare de
pe butonul de blocare (2) şi prindeţi ferm mânerul.
Nu forţaţi unealta, lăsaţi unealta să funcţioneze corespunzător. Va funcţiona mai bine şi în siguranţă la viteza
pentru care a fost proiectată. Forţarea excesivă va întinde
lanţul ferăstrăului (6).
Înainte de a monta ansamblul capacului de lanţ,
verificaţi dacă cama (11) (fig. B) se află în poziţie
corectă. Dacă este necesar, apăsaţi şi rotiţi butonul
de control (9) în sens orar pentru a învârti cama în
poziţia corectă.
Montaţi capacul lanţului fixând şurubul şi folosind
butonul de comandă (9) pentru a strânge bine tija
capacului de lanţ.
Pentru a întinde lanţul, slăbiţi butonul de comandă
cu o rotaţie, apăsaţi-l ferm în interior şi rotiţi-l în sens
orar. Pe măsură ce bara se deplasează înainte,
asiguraţi-vă că zalele lanţului sunt alimentate în bara
de ghidare.
Permiteţi butonului de comandă să revină în poziţia „decuplat“ şi rotiţi-l ulterior în sens orar pentru
a strânge bara de ghidare. Nu strângeţi prea tare.
Verificaţi tensiunea după cum se descrie mai jos.
Modul de setare a frânei lanţului (fig. C)
♦
♦
Verificarea şi reglarea tensiunii lanţului
(fig. G)
♦
Asiguraţi-vă că unealta este deconectată de la
reţeaua de alimentare.
Trageţi ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ (4)
înapoi în poziţia cuplat (fig. C).
Unealta este acum pregătită pentru utilizare.
Modul în care funcţionează frâna de lanţ cu
efect anti-recul
Înainte de utilizare şi la intervale de 10 minute în timpul
utilizării, trebuie să verificaţi tensiunea lanţului.
♦
Deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
♦
Trageţi uşor de lanţ (6) conform ilustraţiei (chenar
fig. G). Tensiunea este corectă atunci când lanţul
(6) revine repede înapoi după ce a fost tras la 3 mm
distanţă faţă de bara de ghidare (7). Nu trebuie să
existe niciun joc între bara de ghidare (7) şi lanţ (6)
pe partea inferioară.
Notă: Nu întindeţi prea tare lanţul deoarece acest lucru
va conduce la o uzură excesivă şi va reduce durata de
viaţă a barei de ghidare şi a lanţului.
Notă: Când lanţul este nou, verificaţi frecvent tensionarea
sa (după deconectarea de la reţeaua de alimentare)
în primele 2 ore de utilizare deoarece un lanţ nou se
întinde uşor.
În cazul unui recul, mâna dvs. stângă intră în contact
cu apărătoarea frontală, împingând-o înainte spre piesa
de prelucrat şi opreşte unealta în câteva fracţiuni de
secundă.
Modul de testare a frânei lanţului cu efect
anti-recul (fig. C)
♦
♦
9
Înaintea utilizării, verificaţi întotdeauna că frâna de
recul funcţionează corect.
Prindeţi ferm unealta cu ambele mâini, pe o suprafaţă stabilă, asigurându-vă că lanţul ferăstrăului (6)
nu se află pe sol şi porniţi unealta (consultaţi „Modul
de pornire a ferăstrăului cu lanţ“).
♦
♦
Înfăşuraţi mâna stângă în jurul mânerului din faţă
astfel încât dosul palmei să intre în contact cu ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ (4) şi împingeţi
ansamblul înainte spre piesa de prelucrat (fig. C).
Lanţul ferăstrăului (6) trebuie să se oprească în
câteva fracţiuni de secundă.
Pentru a readuce în poziţie ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ (4) după utilizare, urmaţi instrucţiunile din
secţiunea „Modul de instalare a frânei de lanţ“.
Notă: Evitaţi repornirea uneltei până când nu auziţi că
motorul s-a oprit complet.
Notă: Dacă frâna lanţului funcţionează necorespunzător,
duceţi produsul la un centru de service Black & Decker
autorizat.
♦
♦
♦
Tăierea crengilor
În cazul în care lanţul ferăstrăului (6) sau
bara de ghidare (7) se blochează
♦
♦
♦
♦
Efectuaţi o tăietură orizontală la o adâncime de la 1/5
până la 1/3 din diametrul copacului, perpendicular
cu linia de cădere de la baza copacului (fig. H).
Efectuaţi o a doua tăietură de sus, care să se intersecteze cu prima şi faceţi o crestătură de aproximativ
45°.
Efectuaţi o singură tăietură orizontală de doborâre pe
partea cealaltă, la 25 mm până la 50 mm deasupra
centrului crestăturii de ghidare. (fig. I). Nu tăiaţi prin
crestătura de ghidare, aţi putea pierde controlul
asupra direcţiei de doborâre.
Introduceţi o pană sau mai multe pene în tăietura de
doborâre pentru a o lărgi şi a doborî copacul (fig. J).
Asiguraţi-vă că nu există legi sau regulamente locale care
să interzică sau să limiteze tăierea crengilor copacilor.
Tăierea crengilor trebuie să fie efectuată numai de către
utilizatori experimentaţi deoarece există un risc major de
blocare a lanţului de ferăstrău şi de recul.
Deconectaţi unealta.
Deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Deschideţi tăietura cu pene pentru a elibera presiunea de pe bara de ghidare (7). Nu încercaţi să
scoateţi cu forţa ferăstrăul.
Începeţi o tăietură nouă.
Înainte de tăierea crengilor, trebuie luate în considerare condiţiile care afectează direcţia de cădere,
inclusiv:
♦
Lungimea şi greutatea crengii care trebuie tăiată.
♦
Orice structură de crengi deosebit de grea sau orice
degradare a copacului.
♦
Copacii şi obiectele din jur, inclusiv obiectele suspendate.
♦
Viteza şi direcţia vântului.
♦
Creanga care se încrucişează cu alte crengi.
Operatorul trebuie să ia în considerare accesul la creangă
şi direcţia de cădere. Creanga se poate balansa înspre
trunchiul copacului. Pe lângă persoanele din jur, obiectele
aflate sub creangă sunt expuse la risc.
♦
Evitaţi despicarea, efectuaţi prima tăietură în direcţia
în sus la o adâncime maximă egală cu o treime din
diametrul crengii.
♦
Efectuaţi a doua tăietură în jos pentru a se întretăia
cu prima.
Doborârea copacilor (fig. H - J)
Utilizatorii neexperimentaţi nu trebuie să încerce operaţiunile de doborâre a copacilor. Utilizatorii pot suferi
vătămări sau pot cauza daune asupra obiectelor ca
urmare a eşecului de a controla direcţia de doborâre,
copacul putând să se despice sau crengile deteriorate/
uscate putând să cadă în timpul tăierii. Distanţa sigură
între un copac ce trebuie să fie doborât şi persoanele din
apropiere, clădiri şi late obiecte trebuie să fie mai mare
cel puţin de două ori şi jumătate comparativ cu înălţimea
copacului. Orice persoană din apropiere, orice clădire sau
obiect aflate în interiorul acestei raze riscă să fie lovite
de copac atunci când acesta este doborât.
Înainte de a încerca să doborâţi un copac:
♦
Asiguraţi-vă că nu există legi sau regulamente locale
care să interzică sau să limiteze doborârea copacilor.
♦
Luaţi în considerare toate condiţiile ce pot afecta
direcţia de cădere, inclusiv:
Direcţia dorită de cădere.
Înclinarea naturală a copacului.
Orice structură de crengi deosebit de grea sau
orice degradare a copacului.
Copacii şi obstacolele din jur, inclusiv cabluri
suspendate şi canalizări subterane.
Viteza şi direcţia vântului.
Planificaţi anterior o evacuare în siguranţă de pe traseul
de cădere a copacului sau a crengilor. Asiguraţi-vă că
traseul de evacuare este lipsit de obstacole ce ar putea
împiedica sau îngreuna deplasarea. Reţineţi că iarba udă
şi cheresteaua proaspăt tăiată sunt alunecoase.
♦
Nu încercaţi să doborâţi copaci al căror diametru este
mai mare decât lungimea de tăiere a ferăstrăului cu
lanţ.
♦
Faceţi o crestătură de ghidare care să determine
direcţia de cădere.
Tăierea buştenilor (fig. K - M)
Modul în care trebuie să efectuaţi tăietura depinde de
modul de susţinere a buşteanului. Utilizaţi o capră de tăiat
oricând este posibil. Începeţi întotdeauna o tăietură cu
ferăstrăul în funcţiune şi cu amortizorul dinţat de şocuri
(16) în contactul cu lemnul (fig. K). Pentru a finaliza tăietura, folosiţi o mişcare de pivotare a amortizorului dinţat
de şocuri deasupra lemnului.
Atunci când buşteanul este susţinut pe toată lungimea sa:
♦
Faceţi o tăietură în jos, însă evitaţi să atingeţi solul
deoarece acest lucru va face ca lanţul ferăstrăului
dvs. să se tocească repede.
Atunci când buşteanul este susţinut la ambele
capete:
♦
Mai întâi, tăiaţi o treime din grosimea buşteanului, de
sus în jos, pentru a evita despicarea şi apoi efectuaţi
o a doua tăietură, de jos în sus, care să o întâlnească
pe prima.
10
Atunci când buşteanul este susţinut la un capăt:
♦
Mai întâi, tăiaţi o treime din grosimea buşteanului, de
jos în sus, pentru a evita despicarea şi apoi efectuaţi
o a doua tăietură de sus în jos.
Problemă
Cauza eventuală
Soluţia eventuală
Ferăstrăul nu
consumă ulei
Există reziduuri
în rezervor
Goliţi uleiul
din rezervor şi
înlocuiţi-l
Orificiul de ulei
are capacul
blocat
Îndepărtaţi
reziduurile din
orificiu
Atunci când buşteanul se află în rampă (fig. L):
♦
Staţi întotdeauna în partea de sus a rampei.
Atunci când încercaţi să tăiaţi un buştean sprijinit
pe sol (fig. L):
♦
Asiguraţi piesa de prelucrat folosind proptele sau
pene. Utilizatorul sau o altă persoană nu trebuie să
fixeze buşteanul stând în şezut sau în picioare pe
acesta. Asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului nu atinge
solul.
Reziduuri în bare Îndepărtaţi rezilanţului
duurile şi curăţaţi
bara lanţului
Reziduuri în eva- îndepărtaţi
cuarea de ulei
reziduurile
Atunci când utilizaţi o capră de tăiat (fig. M):
Acest lucru este foarte recomandat ori de câte ori este
posibil.
♦
Amplasaţi buşteanul într-o poziţie stabilă. Tăiaţi întotdeauna din exteriorul braţelor caprei de tăiat. Folosiţi
bride sau chingi pentru a fixa piesa de prelucrat.
Întreţinerea
Întreţinerea regulată asigură o durată de funcţionare
eficace pentru unealtă. Vă recomandăm să efectuaţi
următoarele verificări în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice:
♦
Opriţi şi deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Depanare
Problemă
Cauza eventuală
Soluţia eventuală
Unealta nu
porneşte
Butonul de
blocare nu este
apăsat.
Apăsaţi butonul
de blocare.
Nivelul uleiului
Nivelul din rezervor nu trebuie să scadă sub un sfert
din capacitate.
Lanţul ferăstrăului şi bara de ghidare (fig. G)
Apărătoarea
Resetaţi poziţia
frontală se află în apărătorii
poziţia de frânare frontale
Siguranţă arsă
Înlocuiţi siguranţa
RCD declanşat
Verificaţi RCD
♦
♦
♦
Verificaţi alimenCablul de alimentare nu este tarea de la reţea
conectat
Lanţul nu se
Tensiunea
Verificaţi tensiuopreşte instanta- lanţului este prea nea lanţului
neu când unealta slabă
este oprită
Rezervorul de
Bara/lanţul par
fierbinţi/scot fum ulei este gol
Orificiul de ulei
este blocat pe
bara lanţului
Ascuţirea lanţului de ferăstrău
Dacă doriţi să obţineţi performanţa maximă de la unealta
dvs., este important să păstraţi dinţii lanţului de ferăstrău
ascuţiţi. Indicaţiile pentru efectuarea acestei proceduri
se află pe ambalajul aparatului de ascuţit. În acest
scop, vă recomandăm să achiziţionaţi kitul de ascuţire
Black & Decker pentru lanţuri de ferăstrău (disponibil la
agenţii de service Black & Decker şi la reprezentanţii
selectaţi).
Verificaţi nivelul
rezervorului de
ulei
Curăţaţi orificiul
de ulei
Tensiunea
Verificaţi tensiulanţului este prea nea lanţului
strânsă
Înlocuirea lanţurilor de ferăstrău uzate
Lanţurile de ferăstrău de schimb sunt disponibile la
comercianţi sau la agenţii de service Black & Decker.
Utilizaţi întotdeauna piese de schimb originale.
Ştiftul roţii barei Ungeţi cu ulei
de ghidare nece- ştiftul roţii barei
de ghidare
sită ungere
Ferăstrăul nu
taie bine
Lanţul este
montat invers
După fiecare câteva ore de utilizare şi înainte de
depozitare, scoateţi bara de ghidare (7) şi lanţul de
ferăstrău (6) şi curăţaţi-le bine.
Asiguraţi-vă că apărătoarea este curată şi lipsită de
reziduuri.
Atunci când o montaţi la loc, rotiţi bara de ghidare
(7) la 180° şi ungeţi cu ulei ştiftul roţii de lanţ prin
orificiul său de lubrifiere (17). Prin aceasta se asigură
o distribuire uniformă a uzurii în jurul şinelor barei
de ghidare.
Gradul de ascuţire a lanţului de ferăstrău
Verificaţi/modificaţi direcţia
lanţului
Tăişurile lanţului de ferăstrău se vor toci imediat dacă
ating solul sau un cui în timpul tăierii.
Ascuţiţi
11
Tensiunea lanţului de ferăstrău
GK1640T
Verificaţi cu regularitate tensiunea lanţului de ferăstrău.
Tip 5
Lungime bară
Ce trebuie să faceţi dacă ferăstrăul dvs. cu
lanţ necesită reparaţii.
Tensiune
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GK1630T, GK1635T, GK1640T
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 98/37/CE
(până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (din 29 dec. 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-13
2000/14/CE, Ferăstrău cu lanţ, Anexa V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 13, Anexa III):
LWA (putere sonoră măsurată) 103 dB(A)
Incertitudine = 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 103 dB(A)
Incertitudine = 3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Specificaţie tehnică
GK1635T
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Tip 5
cm 30
35
Vc.a. 230
230
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01-12-2009
1600
Turaţie lanţ (fără sarcină)
m/s 8
Lungime max. tăiere
cm 30
35
Capacitate ulei
ml 180
180
Greutate
kg 3,7
3,8
II
II
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 5 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Clasa de siguranţă
kg 3,9
EN 60745:
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
W 1600
ml 180
Greutate
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) conform cu
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Putere absorbită
cm 40
Capacitate ulei
Presiune sonoră (LpA) 92 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Tensiune
Lungime max. tăiere
Putere sonoră (LWA) 103 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Lungime bară
m/s 8
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Tip 5
W 1600
Turaţie lanţ (fără sarcină)
Clasa de siguranţă
Protejarea mediului înconjurător
GK1630T
Vc.a. 230
Putere absorbită
Ferăstrăul dvs. cu lanţ este fabricat în conformitate cu
cerinţele de siguranţă din domeniu. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane calificate
care folosesc piese de schimb originale, în caz contrar,
se poate genera un pericol considerabil pentru utilizator.
Vă recomandăm să păstraţi acest manual de utilizare
într-un loc sigur.
cm 40
8
II
12
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
zst00152803 - 23-05-2011
13
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Bucureşti, Sector1, Str. Neagoe Voda 58,
Tel: 021/2323147-2323149; Fax: 021/2323176; www.yalco.ro; www.yalco.ro/blackanddecker
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane fizice
Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj)
Produsul: ....................................................... Tip:............................................ Seria: ..........................................
Vânzător autorizat (magazin) / adresă, tel., fax: .....................................................................................................
Cumpărător:.................................................... Reprezentat prin: ...........................................................................
Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr.):
Data:
Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, a fost instruit
utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului, s-a predat aparatul împreună cu accesoriile
în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a verificat corectitudinea
datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.
Importator şi distribuitor autorizat:
Vânzător autorizat:
SC YALCO ROMANIA SRL
Cumpărător:
Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat.
Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta. STIMAŢI CLIENŢI!
Vă rugăm:
să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în acest certificat de garanţie.
să prezentaţi acest certificat însoţit de factură, în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie.
Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi de L. nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modificată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certificat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului fiscal) este considerată împuternicită să
reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.
Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare, au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile.
Perioada de garanţie, acordată de producător, decurge de la data achiziţionării aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, recomandăm citirea Manualul Utilizatorului.
ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite beneficiază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.
În perioada de garanţie, distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrările de reparaţie executate
se acordă garanţie. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri, curele, perii, lanţuri, cuţite, lance, pistol, cap prindere lamă, mandrină, role
ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului, cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.
Defectele acoperite de garanţie vor fi remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de
service autorizată.
Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani, în condiţiile unei exploatări normale, conform specificaţiilor din manualul de utilizare. După expirarea
perioadei de garanţie, proprietarul beneficiază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb, accesorii şi consumabile originale).
Pentru intervenţiile în perioada de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat, menţionat în prezentul certificat de garanţie sau
importatorului şi distribuitorului autorizat.
La fiecare intervenţie, unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul
are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri, apărători, cuţite).
Uz gospodăresc (Bricolaj) - această categorie nu este destinată uzului profesional, prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi.
PIERDEREA GARANŢIEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate (tip, serie, factură, dată vânzare, nume client) atunci când se solicită o reparaţie în
garanţie.
Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare
(unde este cazul).
Constatarea, de către specialişti autorizaţi, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere,
omitere, neglijenţă sau accident.
Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare a
aparatului.
Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a fi reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate, făcută de alte persoane sau de firme neautorizate.
Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certificat de
garanţie. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare a aparatului, performanţa şi durabilitatea sa.
Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex. disc cu pastilă spartă sau lipsă, perii de sârmă neechilibrate, discuri folosite la alte polizoare) cu
produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea sa.
Uzura normală, accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certificatul de garanţie.
14
REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Data intrării:
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE
SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti, Str. Neagoe Voda 58, Sector 1, 021-2323137/47/49
Nr.
Oraş
1
Arad
2
Arad
3
Baia Mare
4
Brăila
5
6
Denumire
RGC ELECTRONICS
Adresă
Telefon
Detalii
Str. Cuza Vodă 39 AP. 3
0257 214 460
Colectare
TEHNOLOGIC PARK
Str. Andrei Şaguna 146
0257 210 330
Colectare
NORDEX
Str. Cloşca Nr. 16
0262 211 377
Depanare
HIT TRADING
Bd. A.I. Cuza 188
0239 611 633
Colectare
Braşov
BEVE SERVICII
Str. 13 decembrie Nr. 188
0368 445 509
Colectare
Braşov
MARSIPO
Str. Augustin Bunea nr. 8
0268 328 679
Depanare
Depanare
7
Bucureşti
YALCO ROMANIA
Str. Neagoe Vodă 58 Sector 1
021 232 31 47
8
Buzău
TEHNO SRL
BD. UNIRII BL. 16A
0238 710 5054
Colectare
9
Călăraşi
STEFAN ALEX SRL
Prelungirea Buc. nr. 17, bl. D26, sc. D, ap. 3
0735 199029
Depanare
10
Cluj Napoca
NOVOTECH
Str. Izei nr. 2
0264 435592
Colectare
11
Constanţa
PROSUD
Bd. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas)
0241 586 158
Colectare
12
Constanţa
MPM TEHNIC SERV
Bd. I.C. Brătianu nr. 131
0241 235 810; 0728 002 178
Depanare
13
Craiova
ROPHILL
Str. Ing. E. Marghitu, nr. 6
0351 451864
Depanare
14
Deva
ALPRO
Str. M. Eminescu 48
0254 219 630
Colectare
15
Galaţi
IFTODE UNIVERSAL
Bd. George Coşbuc Nr. 156
0236 310555
Colectare
16
Iaşi
EXPERT MOLDOVA
Str. Bucium 37
0332 405 720
Depanare
17
Oradea
ALCANO
BD. Ştefan cel Mare 70
0259 414 566
Colectare
18
Piatra Neamţ
KIRKOFF TOOLS
Bd. Decebal nr. 71, bl. E2 Parter Cartier Precista
0233 222244
Colectare
19
Piteşti
CIPROM
Sat Maniceşti, Băiculeşti 187
0749 100950
Depanare
20
Piteşti
TEHNIK SERVICE Tool
Str. Egalităţii nr. 28 Piteşti
0348 401412
Colectare
21
Ploieşti
EXPOTEHNICA
Sat Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 104/24
0244 436617
Colectare
22
Rm. Vâlcea
COMERCIAL GRUP
Calea lui Traian nr. 164 Bl. 27 parter
0350 407740
Depanare
23
Satu-Mare
PROFITOOLS
Bd. Cloşca Nr. 41
0261 706 702
Colectare
24
Suceava
TEHNOACTIV
Str. Cernăuţi 123
0330 401083
Colectare
25
Târgovişte
ROMBAL
N. Radian bl. O1 Parter
0245 213 726
Colectare
26
Tg. Mureş
KIAGOLD
Gh. Doja 32
0265 266613
Colectare
Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service
(actualizată), contactaţi SC Yalco Romania S.R.L. Bucureşti – tel: 021 232 31 47
Download PDF

advertising